Informace ke stravování

Vzhledem ke změnám v legislativě je nutné, aby do konce srpna donesli všichni strávníci přihlášku – kromě strávníků, kteří loni do kolonky datum ukončení stravování napsali „do odvolání“ nebo „po dobu školní docházky“ apod. Přihlášky lze vyzvednout v ŠJ, jsou také na webu www.vuboletice.cz v dokumentech ke stažení, v ZŠ u paní tajemnice, na vyžádání je pošlu mailem.

VÝDEJ obědů: od 12,00 do 14,30 hod.

CENY OBĚDŮ:

DĚTI  7 – 10 LET                                  20,-

DĚTI  11 – 14 LET                                23,-

DĚTI 15 A VÍCE LET, STUDENTI              28,-

Zaměstnanci ZŠ,ZÚ                              18,-

Zaměstnanci VOŠ a SPŠSSD                  38,-

Doporučená částka (pro trvalý příkaz) je za dvacet obědů měsíčně, tj. děti do 10 let za 400,- Kč (20,- za oběd), děti od 11 do 14 let za 460.- (23,- za oběd), děti a studenti ve věku 15 let a více za 560,-Kč (28,- za oběd). Děti se zařazují do cenové kategorie podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Školní rok je od 1. září do 31. srpna. Takže např. i žák, kterému bude 11 let až 30. července 2017, bude už od začátku školního roku – tedy od 1. září - platit za obědy 23,-. (Viz vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.)

Hotově nelze platit PRVNÍ a DRUHÝ pracovní den v měsíci. Číslo účtu: 5139431/0710, variabilní symbol bude přidělen novým strávníkům po odevzdání přihlášky – pokud se stravujete déle, VS zůstává stejný.

Rodiče menších strávníků prosíme, aby dětem podepisovali oblečení !!! 

Vstup do internetové aplikace: http://strav.nasejidelna.cz/0164 , přihlašovací údaje na vyžádání u vedoucí ŠJ – APLIKACE NEFUNGUJE O VÍKEDNECH! Pokud již je vytvořena plachta na další měsíc (kolem 10.), odečte se platba i za něj, takže to vypadá, že strávník je v mínusu. V případě dotazů volejte na 412594978 nebo 720516577.

Odhlašování a přihlašování obědů se provádí pouze těmito způsoby:

·       na objednávkovém terminálu v jídelně – den předem do 14.30 h 

·       formou SMS - tel.č. 720516577 - den předem do 19 h

·       pomocí internetové aplikace do 15 hodin den předem (nefunguje o víkendu!)

Pozdější odhlášky nemohou být akceptovány – jídlo již je nanormované a suroviny vydané ze skladu.

V případě náhlého onemocnění si lze oběd pro děti vyzvednout v jídlonosiči pouze první den, pak je povinností strávníka obědy odhlásit (viz Vyhláška o školním stravování).

Od 13. 12. 2014 platí povinné označování pokrmů o přítomnosti alergenů, které tato jídla obsahují. Více informací naleznete zde.

Seznamte se také s Organizačním řádem školní jídelny (ke stažení dole).

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.