PŘIJÍMÁME NOVÉ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Bližší informace v sekci „volná místa“.

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna


Vítězství 70, Děčín XXXII, 407 11

telefon: +420 412 594 901
fax: +420 412 594 953
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČ: 47274379

Ředitel:

Mgr. Rudolf Jakubec, statutární orgán

Zástupci ředitele:

Mgr. Ivo Miksch, zástupce ředitele pro útvar vzdělávání, statutární zástupce ředitele
Mgr. Ivana Línková, zástupce ředitele pro útvar SVP

Vedoucí vychovatelé:

Miloš Farkaš, pracoviště Boletice nad Labem
Bc. Aleš Zámostný, pracoviště Slovanská, Děčín VI
Pavel Švec, pracoviště Kamenický Šenov

Vedoucí ekonomického úseku:

Petra Vlasáková

 

 

Od 30. 3. 2010 jsme „Fakultním zařízením Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem

Kapacita zařízení: 116 dětí

Charakteristika zařízení podle zákona č. 109/ 2002 Sb.:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zajišťující nezletilé osobě výchovnou péči v zájmu jejího zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání. Součástí je zároveň středisko výchovné péče, zajišťující preventivně výchovnou péči v oblasti vzniku a rozvoje negativních projevů chování nebo narušení zdravého vývoje dítěte, zmírňování nebo odstraňování příčin a důsledků již vzniklých poruch chování.

Dětský domov se školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, mají- li závažné poruchy chování nebo o děti s uloženou ochrannou výchovou. Do dětského domova se školou mohou být umisťovány děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Součástí DDŠ je oddělení pro děti s extrémními poruchami chování.

Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Plní především výchovné, vzdělávací a sociální úkoly. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženou ochrannou výchovu a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Při výchovném ústavu se jako jeho součást zřizuje základní, speciální nebo střední škola.

Středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu i pedagogickým pracovníkům. Úzce spolupracuje s pedagogicko psychologickými poradnami a zpracovává plán aktivit prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů. V rámci škol a školských zařízení poskytuje metodickou pomoc.Aktualizováno: 1. prosince 2020

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.