PŘIJÍMÁME NOVÉ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Bližší informace v sekci „volná místa“.

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna


Vítězství 70, Děčín XXXII, 407 11

telefon: +420 412 594 901
fax: +420 412 594 953
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČ: 47274379

Ředitel:

Mgr. Rudolf Jakubec, statutární orgán

Zástupci ředitele:

Mgr. Ivo Miksch, zástupce ředitele pro útvar vzdělávání, statutární zástupce ředitele
Mgr. Ivana Línková, zástupce ředitele pro útvar SVP
Božena Němečková, zástupce ředitele pro nepedagogický útvar

Vedoucí vychovatelé:

Miloš Farkaš, pracoviště Boletice nad Labem
Bc. Aleš Zámostný, pracoviště Slovanská, Děčín VI
Robert Cina, pracoviště Kamenický Šenov

Od 30. 3. 2010 jsme „Fakultním zařízením Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem

Kapacita zařízení: 116 dětí

Charakteristika zařízení podle zákona č. 109/ 2002 Sb.:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zajišťující nezletilé osobě výchovnou péči v zájmu jejího zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání. Součástí je zároveň středisko výchovné péče, zajišťující preventivně výchovnou péči v oblasti vzniku a rozvoje negativních projevů chování nebo narušení zdravého vývoje dítěte, zmírňování nebo odstraňování příčin a důsledků již vzniklých poruch chování.

Dětský domov se školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, mají- li závažné poruchy chování nebo o děti s uloženou ochrannou výchovou. Do dětského domova se školou mohou být umisťovány děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Součástí DDŠ je oddělení pro děti s extrémními poruchami chování.

Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Plní především výchovné, vzdělávací a sociální úkoly. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženou ochrannou výchovu a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Při výchovném ústavu se jako jeho součást zřizuje základní, speciální nebo střední škola.

Středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu i pedagogickým pracovníkům. Úzce spolupracuje s pedagogicko psychologickými poradnami a zpracovává plán aktivit prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů. V rámci škol a školských zařízení poskytuje metodickou pomoc.Aktualizováno: 1. prosince 2020

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.