Školní vzdělávací akce: Rozmanitost krajiny Lužických hor

Na začátku nového školního roku jsme vyrazili s chlapci ze základní školy v rámci výuky poznávat krajinu blízkého okolí. Pro svou rozmanitost a druhovou pestrost jsme si vybrali krajinu Lužických hor.

Cílem školní vzdělávací akce bylo žákům osvětlit erozi krajiny, kůrovcovou kalamitu a obnovu lesních porostů, což jsou v současné době velmi aktuální a ožehavá témata. Na poznávání přírody jsme se vydali z České Kamenice, která má velmi turisticky zajímavé okolí včetně několika skalních pískovcových a čedičových útvarů a vyhlídek, které nám celou akci zpestřili.

Hoši měli možnost na vlastní oči vidět skokana hnědého, osahat si rašeliník a seznámit se s několika druhy jedlých i nejedlých hub. Dále měli možnost vidět několik druhů lesní krajiny od lesů smíšených, přes listnaté až po lesy lužní, kterých v naší zemi zásahem člověka velmi rychle ubývá.

I přes nepřízeň počasí se akce chlapcům líbila, měli zvídavé otázky a dozvěděli se spoustu nových a zajímavých informací.

ODBORNÁ EXKURZE UČEBNÍHO OBORU ZAHRADNICKÁ VÝROBA

V měsíci červnu, se studenti učebního oboru zahradnická výroba zúčastnili dvou odborných exkurzí do specializovaných prodejen zahradnického vybavení a pomůcek.

Žáci byli seznámeni specializovanými pracovníky s jednotlivými zahradnickými stroji a jejich konkrétním využití v jejich odborné praxi. Možnost nejen na vlastní oči vidět, ale i vyzkoušet si novou a modernizovanou techniku, je pro studenty velice přínosné.

Projektový den „Finanční gramotnost“

V měsíci červnu jsme pro chlapce ze Základní školy uspořádali již tradiční projektový den s tématikou finanční gramotnosti. Úvod projektového dne byl věnován zevrubné prezentaci a následné společné besedě. Po této formální části projektového dne, bylo připraveno několik soutěžních disciplín s rozmanitým zaměřením.

Chlapci mohli získat body za vědomostní kvíz z oblasti finanční matematiky, za střelbu, obratnost na překážkové dráze, pamětní test, střelbu na branku aj. Na každém stanovišti byla možnost získání určitého počtu bodů dle šikovnosti. Získané body byly posléze převedeny na „peníze“, které chlapci mohli utratit za dobroty v krámku „U MÍŠI“.

FOTBALOVÝ TURNAJ – MIMOŇ

V pátek 20. 5. 2022 jsme se s chlapci naší základní školy zúčastnili fotbalového turnaje v Mimoňi. Pořadatelem turnaje byl DDŠ Hamr na Jezeře. Pozvány byly čtyři týmy a hrálo se systémem každý s každým, přičemž první dvě mužstva si zahrála finále.

Během celého turnaje jsme neokusili hořkost porážky a po výsledcích 8:0 s Chrastavou, 11:0 s Liběchovem, 5:1 a 5:0 ve finále s Hamrem na Jezeře, jsme zaslouženě obsadili první místo. Pořadateli je třeba poděkovat za pěkně zorganizovaný turnaj na parádní trávě a našim chlapcům za dobrou reprezentaci ústavu.

   

Odborná exkurze – kuchařský obor Práce ve stravování

Součástí výuky odborného výcviku, jsou i pravidelné návštěvy gastronomických akcí. Tentokrát jsme s našimi žáky navštívili již VI. Ročník Gastro Labe, soutěž studentů z oborů kuchař, číšník, cukrář, kterou pořádala ve čtvrtek 12. 5. 2022 Střední škola řemesel a služeb Děčín.

Tentokrát se jednalo o téma flambování, cukrářské umění a příprava Burgeru. Chlapci byli udiveni rozsahem znalostí a dovedností studentů středních škol a dozvěděli se mnoho zajímavého z našeho oboru. Bylo velmi zajímavé sledovat studenty od přípravy po prezentaci pokrmu.

PATRONÁTNÍ AKCE ZŠ - ZOO DĚČÍN

Po uvolnění všech hygienických a epidemiologických opatření mohlo opětovně dojít k navázání úspěšné spolupráce s naší děčínskou zoologickou zahradou. Tak i jak tomu bylo v minulých letech, budou naši žáci docházet každý pátek do areálu zoologické zahrady, kde jim je vždy přidělen prostor určený k úklidu.

Odměnou pro naše žáky je nejen dobrý pocit z odvedené práce, ale i možnost pravidelných prohlídek a relaxačních procházek v tak nádherném prostředí.

26. 4. 2022 – projektový den „DEN ZEMĚ“

K připomenutí dne Země jsme na konci dubna vyrazili s chlapci ze Základní školy na Ekofarmu v obci Bynovec.

Chlapci měli možnost seznámit se v rámci prohlídky s chovem masného plemene krav a býků Limousine. Byli osobně přítomni krmení dobytka, viděli při práci tzv. paznehtáře, který se stará o pravidelnou úpravu kopyt skotu. V rámci prohlídky proběhla odborná přednáška veterináře, na téma výživa, vitaminové doplňky a zdravotní péče o dobytek.

Po prohlídce farmy si chlapci společně ogrilovali uzeninu a sýr. Zpět do školy jsme se vraceli pěší procházkou skrz národní park České Švýcarsko. Cela skupina si zaslouží pochvalu za pohodový den a vzorné chování.

Kuchařská soutěž „Svíčková omáčka na smetaně“

Dne 7. dubna se za účasti zástupců MŠMT, uskutečnila v prostorách naší cvičné kuchyně kuchařská soutěž s názvem "Svíčková omáčka na smetaně“. Vzhledem k nedávným dlouhotrvajícím epidemiologickým opatřením, mohla být soutěž po jejich ukončení opět organizována za účasti zástupců i z jiných školských zařízení.

Gastronomické soutěže se zúčastnila celkem 4 dvoučlenná soutěžní družstva, jež měli tu čest reprezentovat své kmenové školy. Vždy je velice zajímavé sledovat soutěžící již v průběhu příprav jejich soutěžních pokrmů. I tentokrát byla na jednotlivých přípravných pracovištích znát malá nervozita, jež postupem času zcela opadla a atmosféra tak byla velice příjemná.

Naše mistry odborného výcviku, kteří soutěž vnímají i jak nedílnou součást odborné přípravy na letošní praktické závěrečné zkoušky, určitě velmi potěšilo, že jejich úsilí při přípravě zástupců naší školy nepřišlo na zmar. Ve vyrovnané konkurenci získalo naše družstvo ve složení DH. a OM. krásné 1. místo. Z přiložených fotografií je zcela zřejmé, že všichni učni si zaslouží za své kuchařské dovednosti velkou pochvalu.

Na střední škole začaly závěrečné zkoušky

Od 1.6. 2016 probíhají na střední škole závěrečné zkoušky. Všem žákům, kteří se dopracovali až ke zkouškám “profesní způsobilosti“ přejeme, aby měli šťastnou ruku při losování otázek a byli co nejúspěšnější. Věříme, že žákům všechny nabyté znalosti a dovednosti pomohou k získání výučního listu. Kluci, hodně štěstí!

obrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkoušky

Kniha 2016

Dne 5.5. 20016 proběhla pod záštitou pana ředitele soutěž "Kniha 2016". Celá akce je koncipována ve spolupráci útvarů školního a mimoškolního vzdělávání. Součástí akce je návštěva knihovny, výběr knihy a její následná prezentace před ostatními žáky. V průběhu celého dne bylo poznat, že pro řadu chlapců se kniha stala součástí života. Velké poděkování patří organizátorce soutěže, paní Mgr. Jaškové, a také všem vychovatelům a učitelům, kteří se do této činnosti zapojili. 

obrázek - Kniha rokuobrázek - Kniha roku

Den Země

Dne 12.4. 2016 proběhl na základní škole projektový den "Den Země". V průběhu tohoto "ekologického svátku" se žáci seznámili s možnostmi ochrany přírody, zahráli si různé tematické hry v přírodě, a také navštívili ekofarmu. Pevně doufáme, že získané informace našim chlapcům pomohou chránit naše životní prostředí. 

Obrázek - návštěva ekofarmyObrázek - návštěva ekofarmyObrázek - návštěva ekofarmy

Nová keramická dílna

Na pracovišti Slovanská máme zřízenou výtvarnou dílnu, kde tvoříme většinu našich výtvarných prací. Součástí výtvarné dílny je koutek pro tvorbu keramiky. Máme zde dostatečný prostor pro tvorbu, elektrický kruh a také vypalovací pec, která byla pro potřeby dílny zakoupena nová, protože stará již dosloužila.

Tvorba s keramickou hlínou chlapce hodně baví. Zajímavé na hlíně je to, že to je velmi kontaktní tvorba, snadno opracovatelná, snadno opravitelná a tak nenáročná na přesnost a manuální zručnost, která našim chlapcům občas chybí.

Keramická dílnaKeramická dílna

Nová PC učebna - Kamenický Šenov

3.6.2015 proběhlo za přítomnosti zástupců vedení organizace a provozního úseku předání nově vybavené učebny PC v objektu VÚ Kamenický Šenov do užívání.

Prostor splňuje požadavky multifunkční učebny pro 10 osob.

Na snímcích lze porovnat starou učebnu a nové vybavení. 

PC učebna ŠenovPC učebna ŠenovPC učebna Šenov

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.