Odborný výcvik – Den americké kuchyně

Jako zpestření odborného výcviku oboru Práce ve stravování, dostali naši učni možnost zvolit samostatně přípravu menu z jakékoli světové kuchyně. Nebylo velkým překvapením, že se jednoznačně rozhodli pro přípravu pokrmu z americké kuchyně.

Vzhledem k příkladnému nasazení pod bdělým dohledem našich učitelů odborného výcviku a v neposlední řadě jejích cenných rad a připomínek, si chlapci za odměnu vychutnali oběd ve stylu USA – na jídelním lístku byl tradiční hamburger s hranolkem včetně zeleninové oblohy a nápoj Coca-Cola.

Školní vzdělávací akce – Pražský hrad a jeho významné památky

V úterý 18. 4. 2023 se chlapci z naší základní školy, vydali na vzdělávací akci, během které navštívili Pražský hrad a jeho nejvýznamnější památky.

První zastávkou byla Katedrála svatého Víta, která patří k největším a nejvýznamnějším chrámům v České republice. Žáci měli možnost obdivovat nejen její impozantní architekturu a výzdobu, ale také se dozvěděli něco o historii této katedrály a jejím významu pro naši zemi.

Další navštívenou památkou byl Starý královský palác, dříve sloužící jako sídlo českých knížat a králů, Bazilika sv. Jiří, která patří k nejstarším a nejvýznamnějším kostelům v Praze. Děti si mohly prohlédnout nejen interiér kostela, ale také se dozvěděly o historii Baziliky a významu tohoto místa.

Na závěr chlapci navštívili také Zlatou uličku, malebnou uličku plnou barevných domků a řemeslných dílen. Zlatá ulička je jedním z nejznámějších turistických cílů na Pražském hradě a děti zde mohly poznat atmosféru staré Prahy a také obrazárnu Pražského hradu.

Celá školní akce byla pro děti velkým zážitkem, který jim nejen poskytl nové poznatky z historie Českého království, ale také zlepšil vzájemné vztahy a umožnil jim strávit společně příjemný den. Doufejme, že tato aktivita inspirovala žáky k dalšímu zájmu o historii a kulturu naší země.

Projektový den ZŠ - Bezpečný internet

V měsíci dubnu se v našem školském zařízení uskutečnila, v rámci minimální prevence, interaktivní přednáška, kterou pořádalo sdružení CZ. NIC. Toto sdružení se zabývá kybernetickou bezpečností na internetu. Program měl za cíl zvýšit povědomí o rizicích a nebezpečích, která na internetu hrozí.

V první části se děti dozvěděly, jak správně chránit své osobní údaje, jak se vyhnout nebezpečným situacím v online prostoru. Byly jim vysvětleny pojmy týkající se rizik internetu a ukázány příklady zneužití jejich soukromých účtů a sociálních sítí. Přednášející se také zabývala chováním na sociálních sítích a děti dostaly rady, jak si vybrat silná, jednoduchá a bezpečná hesla.

Druhá část programu se věnovala kyberšikaně, vysvětlení pojmu a praktickým příkladům. Zde mohli žáci uvádět i svoje zkušenosti. V rámci prezentace jim bylo sděleno, kam se mohou v případě kyberšikany obrátit.

Preventivní program se setkal s velkým zájmem ze strany dětí, které se dozvěděly o důležitosti bezpečnosti na internetu. Získané znalosti pak žáci uplatnili v závěrečné křížovce na téma kyberšikany. Věříme, že tato akce pomůže snížit rizika a zvýšit bezpečnost na internetu pro všechny děti a mladistvé.

Školní vzdělávací akce – Návštěva soutěže Gastro Labe 2023

Již VII.ROCNIK SOUTĚŽE GASTRO LABE studentů z oborů kuchař číšník a cukrář pořádala Střední škola řemesel a služeb, Děčín. Soutěž proběhla dne 30. března v Centru Pivovar. S našimi žáky jsme v rámci odborného výcviku tuto soutěž navštívili.

Tématem letošního ročníku v kategorii kuchař byla příprava nejlepšího poctivého hamburgeru z lososa, dále smyslové hodnocení surovin se zavřenýma očima.

V kategorii cukrář se soutěžilo ve výrobě dortu na téma " Čtvero roční období". V kategorii číšník byla příprava hlavního chodu před hostem, servis a nabídka vína.

Chlapcům se soutěž moc líbila, viděli a dozvěděli se mnoho nového z našeho oboru a současně tak měli možnost srovnání co vše již i oni z gastronomie ovládají či v jaké oblasti by své dovednosti mohli obohatit a vylepšit.

Kuchařská soutěž – ZÁMECKÝ RENDLÍK 2023

V měsíci březnu se naši učni zúčastnili kuchařské soutěže organizované VÚ Hostouň. Naší střední školu reprezentovali studenti závěrečného ročníku Patrik T. a D. Kácl.

Hlavním zadáním soutěže byla příprava vepřového závitku s náplní dle fantazie a příloha z brambor. Příprava soutěžního menu byla omezená na časový úsek 3 hodin. Odborná komise hodnotila připravený pokrm z různých pohledů. Krom nápaditosti, prezentace a celkového dochucení jednotlivých částí pokrmu, se též zaměřila na dodržování hygienických a technologických postupů v průběhu přípravy.

Oba naši soutěžící v silné konkurenci obstáli ve všech směrech a získali krásné 1. místo, za což zaslouží velkou pochvalu.

Soutěž odborných dovedností – Stavební práce

Začátkem měsíce března se konala soutěž mezi naší SŠ Děčín 32 a Střední školou lodní dopravy a technických řemesel.

Soutěžili učni 1. ročníku zednického oboru. Soutěžilo se ve výstavbě jednoprůduchového komínu 160 cm vysokého. Začátek soutěže byl v 8 hodin a konec ve 14 hodin. Po té proběhlo hodnocení odbornou porotou a následné vyhlášení výsledků.

Naši učni obsadil hned dvě medailové pozice a to 1. a 3 místo. Všem z účastněných se podařilo splnit úkol ve stanovený čas. Chlapci z naší SŠ předvedli skvělý výkon a svojí pracovitostí a chováním předčili ostatní chlapce.

Školní vzdělávací akce – Krajina a památky Lužických hor

Letošní lyžařský výcvik nedopadl podle plánu. Mohutná obleva sebou vzala všechnu bílou radost. Proto bylo zapotřebí narychlo vymyslet náhradu, třeba ve formě poznávací turistiky.

Celá akce začala v Jiřetíně pod jedlovou, kde jsme nechali auta a vydali se na zříceninu hradu Tolštejn. Cestou jsme objevovali krásy místních architektonických specifik a zkoušeli přijít na to, proč právě zde vypadají domy tak, jak vypadají. Později přišla řeč i na utváření krajinného rázu a sžití lidí s přírodou.

Na Tolštejně jsme snědli svačinu a odešli dále na rozhledu Jedlovou. Díky všudypřítomné mlze, dešti a tekoucí vodě, jsme si povídali o její nutnosti pro vše živé. Na Jedlové jsme opět něco snědli a za zvuku pokračujících rozhovorů se vydali zpět do aut a Děčína.

Vánoční turnaj ve florbalu

Ve středu 14. 12. 2022 se v tělocvičně DDŠ Boletice nad Labem, uskutečnil Vánoční turnaj ve florbalu. Akce se zúčastnili chlapci základní školy. Ti byli rozděleni do pěti mužstev a hrálo se systémem každý s každým.

K vidění bylo mnoho pěkných a vyrovnaných utkání okořeněných hezkými brankami. Z vítězství se po zásluze radovali chlapci z Ruda týmu, kteří neokusili ani jednou hořkost porážky. Důležitějším faktorem pro nás však bylo bezproblémové chování kluků po celou dobu konání turnaje.

PATRONÁTNÍ AKCE ZŠ - ZOO DĚČÍN

Se začátkem zahájení letošního školního roku, začali opět naši žáci docházet každý pátek do areálu zoologické zahrady, kde jim je vždy přidělen prostor určený k úklidu.

V zimním období je tato prospěšná činnost pozastavena, ale už v měsíci březnu se naši žáci s vervou pustí do nápomoci s přípravami na zahájení další návštěvní sezony.

Odměnou pro žáky ze základní školy je nejen dobrý pocit z odvedené práce, ale i možnost pravidelných prohlídek a relaxačních procházek v tak nádherném prostředí.

Projektový den „ADVENT“

Ani letošní adventní čas se na základní škole neobešel bez tradiční tvorby adventních věnců. Chlapci měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá samotná výroba a následné zdobení věnečků.

Pracovali jak s tradičními vánočními ozdobami, tak měli letos i možnost vyzkoušet si moderní zdobící prvky. Práce se dětem velmi dařila, byly zapáleny pro věc a bylo velmi patrné, že mají radost z dobře odvedené práce. Konečné výrobky budou ozdobou našeho zařízení po celou dobu předvánočního času.

Kuchařská soutěž „Kuřecí roláda s dipem a zeleninový salát“

Dne 24. listopadu se uskutečnila v prostorách naší cvičné kuchyně kuchařská soutěž s názvem "Kuřecí roláda s dipem a zeleninový salát“.

Soutěže v kuchařských dovednostech se zúčastnila celkem 4 dvoučlenná soutěžní družstva, jež měli tu čest reprezentovat své kmenové školy. Z přiložených fotografií je výsledek soutěže jednoznačný. Skvělá práce všech učňů. Našeho mistra odborného výcviku, který soutěž vnímá i jak nedílnou součást odborné přípravy na letošní praktické závěrečné zkoušky, určitě velmi potěšilo, že jeho úsilí při přípravě soutěžního družstva naší školy nepřišlo na zmar.

V naprosto vyrovnané konkurenci získalo naše družstvo ve složení TD. A MK.rozdílem jednoho hodnotícího bodu krásné 1. místo.

Soutěž „Poskytnutí první pomoci“

V měsíci listopadu se uskutečnil další ročník soutěže „Poskytnutí první pomoci“, kterou pořádáme ve spolupráci s naším hlavním partnerem Střední zdravotnickou školou v Děčíně.

Soutěže se zúčastnilo 6 tříčlenných družstev, kdy chlapci a dívky plnili na několika stanovištích úkoly z oblasti poskytnutí první pomoci, jako je například resuscitace, ošetření popálenin, zlomenin či tržných ran. Na závěr soutěže museli všichni soutěžící prokázat své znalosti v souhrnném testu z oblasti zdravovědy a poskytnutí první pomocí.

Po ukončení hlavní části soutěže proběhla odborná přednáška a názorné ukázky v jednotlivých oblastech poskytování první pomocí. Této části soutěže se zúčastnili všichni žáci naší základní školy. O všech účastnících soutěže lze s čistým svědomím konstatovat, že byli ve všech oblastech poskytnutí první pomoci výborně připraveni. Jednoznačným vítězem soutěže bylo družstvo DD Tuchlov, jehož soutěžní družstvo bylo ukázkově připraveno.

Družstvo z naší základní školy se umístilo na krásném třetím místě, za což si jistě zaslouží velkou pochvalu. Poděkování patří též pedagogickému personálu Střední zdravotnické školy a její studentům za precizní organizaci soutěže.

PROJEKTOVÝ DEN - PODZIMNÍ LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE

V listopadu proběhl ve škole projektový den- Podzimní lidové zvyky a tradice. Projekt probíhal pro všechny žáky ZŠ ve třídě E2. Nejprve byla prezentace a povídání o lidových zvycích.

Žáci si připomněli oslavy známých i méně známých svátků, od svatého Huberta po Svatou Kateřinu. Na závěr prezentace byla Kimova hra na podzimní téma. V další části se žáci seznámili s podzimní přírodou a životem lesních zvířat na podzim. Viděli obrázky i videa a dozvěděli se různé zajímavosti. Naučili se některé výrazy z myslivecké mluvy a označení mláďat sudokopytníků. Měli možnost, prohlédnou si donesené trofeje jelenů a srnců, náboje i vábničku. Tato část je asi bavila nejvíce.

Ve třetí části byl probrán život ve vodě. Chlapci si prohlédli obrázky našich nejznámějších ryb a učili se označit jejich části. Řekli jsme si také něco o ochraně našich vod a životě některých zajímavých ryb, jako je losos a úhoř. Závěrem celého projektu byl test na všechna probraná témata, žáci měli poznat 20 vybraných živočichů včetně ryb. Dále byly v testu otázky k podzimním tradicím.

Chlapci se o daná témata zajímali, někteří se aktivně zapojovali a měli i spoustu otázek. Ti nejaktivnější a nejpozornější pak také uspěli v závěrečném testu a umístili se na předních místech. Myslím, že to bylo příjemné a zábavné dopoledne pro všechny zúčastněné.

Školní vzdělávací akce - návštěva Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín – prezentace učebních oborů

V měsíci říjnu proběhla návštěva Střední školy lodní dopravy a technický řemesel, která pořádala prezentaci svých oborů. Studenti měli možnost seznámit se s nástroji potřebnými pro přesné nanášení malty pro tenkovrstvé zdění. Dále si vyzkoušeli vyměřování pomocí křížového laseru.

Všechny podobné aktivity mimo naše odborné pracoviště, jsou pro studenty velice důležité k rozšíření jejich dovedností a zkušeností. Je to též příležitost ukázat svůj získaný um studentům a učitelům odborného výcviku i z jiných středních škol.

Odborný výcvik – zadání samostatné odborné práce

Úkolem zadaným učiteli odborného výcviku bylo vyzdění jednoduché příčky 150mm a příčky s otvorem pro okno. Po vyzdění je na řadě příprava omítníků s následným nahozením omítky a začištěním.

Odborná exkurze – učební obor Stavební práce

V měsíci září, měli učni z učebního oboru stavební práce možnost, se zúčastnili exkurze v obci Kámen. Akce probíhala formou workshopu. Po teoretické části, kde se studenti dozvěděli, jak postupovat při zdění z pórobetonových tvárnic a jak pracovat s maltou pro tenkovrstvé zdění, byli chlapci přizvání k dopomoci na výstavbě samotné příčky. Dále se podíleli na osazování ocelových zárubní, přípravě šliců a vyzkoušeli si vybouraní ocelových zárubní bez poškození.

Projektový den ZŠ – Třídíme odpady

V úterý 18. 9. proběhl projektový den zaměřený na ekologii a třídění odpadů. V rámci akce Tonda obal na cestách nás navštívil lektor ze společnosti Eko-Kom.

Žáci se dozvěděli jak, kam a proč se třídí odpad. Toto proběhlo interaktivní formou, kdy žáci mohli sami vhazovat obrázky s odpadem do barevných popelnic. Následně s lektorem probírali správnost zařazení odpadu ke správné barvě popelnic. Dále jim lektor ukázal, jak a kde se recykluje odpad, shlédli na toto téma i krátké video.

Žáci si prohlédli vzorky materiálů, které byly vyrobeny recyklací a měli uhodnout z čeho je to zrecyklováno a k čemu se materiál využívá. Závěrem přednášky byla diskuze na téma a otázky žáků. Tím projektový den neskončil. Žáci si společně prověřili získané znalosti a přidali jsme k nim ještě informace o tom, co se recyklovat nemůže. Poté následoval krátký test zaměřený na třídění a recyklaci obalů.

Test psali všichni žáci, někteří byli poměrně úspěšní, nejlepší měli pouze 2 chyby. Po vyhodnocení testu jsme si řekli správné odpovědi a závěrem žáci namalovali svoje plakátky týkající se třídění odpadů do barevných kontejnerů.

Školní vzdělávací akce: Rozmanitost krajiny Lužických hor

Na začátku nového školního roku jsme vyrazili s chlapci ze základní školy v rámci výuky poznávat krajinu blízkého okolí. Pro svou rozmanitost a druhovou pestrost jsme si vybrali krajinu Lužických hor.

Cílem školní vzdělávací akce bylo žákům osvětlit erozi krajiny, kůrovcovou kalamitu a obnovu lesních porostů, což jsou v současné době velmi aktuální a ožehavá témata. Na poznávání přírody jsme se vydali z České Kamenice, která má velmi turisticky zajímavé okolí včetně několika skalních pískovcových a čedičových útvarů a vyhlídek, které nám celou akci zpestřili.

Hoši měli možnost na vlastní oči vidět skokana hnědého, osahat si rašeliník a seznámit se s několika druhy jedlých i nejedlých hub. Dále měli možnost vidět několik druhů lesní krajiny od lesů smíšených, přes listnaté až po lesy lužní, kterých v naší zemi zásahem člověka velmi rychle ubývá.

I přes nepřízeň počasí se akce chlapcům líbila, měli zvídavé otázky a dozvěděli se spoustu nových a zajímavých informací.

ODBORNÁ EXKURZE UČEBNÍHO OBORU ZAHRADNICKÁ VÝROBA

V měsíci červnu, se studenti učebního oboru zahradnická výroba zúčastnili dvou odborných exkurzí do specializovaných prodejen zahradnického vybavení a pomůcek.

Žáci byli seznámeni specializovanými pracovníky s jednotlivými zahradnickými stroji a jejich konkrétním využití v jejich odborné praxi. Možnost nejen na vlastní oči vidět, ale i vyzkoušet si novou a modernizovanou techniku, je pro studenty velice přínosné.

Projektový den „Finanční gramotnost“

V měsíci červnu jsme pro chlapce ze Základní školy uspořádali již tradiční projektový den s tématikou finanční gramotnosti. Úvod projektového dne byl věnován zevrubné prezentaci a následné společné besedě. Po této formální části projektového dne, bylo připraveno několik soutěžních disciplín s rozmanitým zaměřením.

Chlapci mohli získat body za vědomostní kvíz z oblasti finanční matematiky, za střelbu, obratnost na překážkové dráze, pamětní test, střelbu na branku aj. Na každém stanovišti byla možnost získání určitého počtu bodů dle šikovnosti. Získané body byly posléze převedeny na „peníze“, které chlapci mohli utratit za dobroty v krámku „U MÍŠI“.

FOTBALOVÝ TURNAJ – MIMOŇ

V pátek 20. 5. 2022 jsme se s chlapci naší základní školy zúčastnili fotbalového turnaje v Mimoňi. Pořadatelem turnaje byl DDŠ Hamr na Jezeře. Pozvány byly čtyři týmy a hrálo se systémem každý s každým, přičemž první dvě mužstva si zahrála finále.

Během celého turnaje jsme neokusili hořkost porážky a po výsledcích 8:0 s Chrastavou, 11:0 s Liběchovem, 5:1 a 5:0 ve finále s Hamrem na Jezeře, jsme zaslouženě obsadili první místo. Pořadateli je třeba poděkovat za pěkně zorganizovaný turnaj na parádní trávě a našim chlapcům za dobrou reprezentaci ústavu.

   

Odborná exkurze – kuchařský obor Práce ve stravování

Součástí výuky odborného výcviku, jsou i pravidelné návštěvy gastronomických akcí. Tentokrát jsme s našimi žáky navštívili již VI. Ročník Gastro Labe, soutěž studentů z oborů kuchař, číšník, cukrář, kterou pořádala ve čtvrtek 12. 5. 2022 Střední škola řemesel a služeb Děčín.

Tentokrát se jednalo o téma flambování, cukrářské umění a příprava Burgeru. Chlapci byli udiveni rozsahem znalostí a dovedností studentů středních škol a dozvěděli se mnoho zajímavého z našeho oboru. Bylo velmi zajímavé sledovat studenty od přípravy po prezentaci pokrmu.

PATRONÁTNÍ AKCE ZŠ - ZOO DĚČÍN

Po uvolnění všech hygienických a epidemiologických opatření mohlo opětovně dojít k navázání úspěšné spolupráce s naší děčínskou zoologickou zahradou. Tak i jak tomu bylo v minulých letech, budou naši žáci docházet každý pátek do areálu zoologické zahrady, kde jim je vždy přidělen prostor určený k úklidu.

Odměnou pro naše žáky je nejen dobrý pocit z odvedené práce, ale i možnost pravidelných prohlídek a relaxačních procházek v tak nádherném prostředí.

26. 4. 2022 – projektový den „DEN ZEMĚ“

K připomenutí dne Země jsme na konci dubna vyrazili s chlapci ze Základní školy na Ekofarmu v obci Bynovec.

Chlapci měli možnost seznámit se v rámci prohlídky s chovem masného plemene krav a býků Limousine. Byli osobně přítomni krmení dobytka, viděli při práci tzv. paznehtáře, který se stará o pravidelnou úpravu kopyt skotu. V rámci prohlídky proběhla odborná přednáška veterináře, na téma výživa, vitaminové doplňky a zdravotní péče o dobytek.

Po prohlídce farmy si chlapci společně ogrilovali uzeninu a sýr. Zpět do školy jsme se vraceli pěší procházkou skrz národní park České Švýcarsko. Cela skupina si zaslouží pochvalu za pohodový den a vzorné chování.

Kuchařská soutěž „Svíčková omáčka na smetaně“

Dne 7. dubna se za účasti zástupců MŠMT, uskutečnila v prostorách naší cvičné kuchyně kuchařská soutěž s názvem "Svíčková omáčka na smetaně“. Vzhledem k nedávným dlouhotrvajícím epidemiologickým opatřením, mohla být soutěž po jejich ukončení opět organizována za účasti zástupců i z jiných školských zařízení.

Gastronomické soutěže se zúčastnila celkem 4 dvoučlenná soutěžní družstva, jež měli tu čest reprezentovat své kmenové školy. Vždy je velice zajímavé sledovat soutěžící již v průběhu příprav jejich soutěžních pokrmů. I tentokrát byla na jednotlivých přípravných pracovištích znát malá nervozita, jež postupem času zcela opadla a atmosféra tak byla velice příjemná.

Naše mistry odborného výcviku, kteří soutěž vnímají i jak nedílnou součást odborné přípravy na letošní praktické závěrečné zkoušky, určitě velmi potěšilo, že jejich úsilí při přípravě zástupců naší školy nepřišlo na zmar. Ve vyrovnané konkurenci získalo naše družstvo ve složení DH. a OM. krásné 1. místo. Z přiložených fotografií je zcela zřejmé, že všichni učni si zaslouží za své kuchařské dovednosti velkou pochvalu.

Na střední škole začaly závěrečné zkoušky

Od 1.6. 2016 probíhají na střední škole závěrečné zkoušky. Všem žákům, kteří se dopracovali až ke zkouškám “profesní způsobilosti“ přejeme, aby měli šťastnou ruku při losování otázek a byli co nejúspěšnější. Věříme, že žákům všechny nabyté znalosti a dovednosti pomohou k získání výučního listu. Kluci, hodně štěstí!

obrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkoušky

Kniha 2016

Dne 5.5. 20016 proběhla pod záštitou pana ředitele soutěž "Kniha 2016". Celá akce je koncipována ve spolupráci útvarů školního a mimoškolního vzdělávání. Součástí akce je návštěva knihovny, výběr knihy a její následná prezentace před ostatními žáky. V průběhu celého dne bylo poznat, že pro řadu chlapců se kniha stala součástí života. Velké poděkování patří organizátorce soutěže, paní Mgr. Jaškové, a také všem vychovatelům a učitelům, kteří se do této činnosti zapojili. 

obrázek - Kniha rokuobrázek - Kniha roku

Den Země

Dne 12.4. 2016 proběhl na základní škole projektový den "Den Země". V průběhu tohoto "ekologického svátku" se žáci seznámili s možnostmi ochrany přírody, zahráli si různé tematické hry v přírodě, a také navštívili ekofarmu. Pevně doufáme, že získané informace našim chlapcům pomohou chránit naše životní prostředí. 

Obrázek - návštěva ekofarmyObrázek - návštěva ekofarmyObrázek - návštěva ekofarmy

Nová keramická dílna

Na pracovišti Slovanská máme zřízenou výtvarnou dílnu, kde tvoříme většinu našich výtvarných prací. Součástí výtvarné dílny je koutek pro tvorbu keramiky. Máme zde dostatečný prostor pro tvorbu, elektrický kruh a také vypalovací pec, která byla pro potřeby dílny zakoupena nová, protože stará již dosloužila.

Tvorba s keramickou hlínou chlapce hodně baví. Zajímavé na hlíně je to, že to je velmi kontaktní tvorba, snadno opracovatelná, snadno opravitelná a tak nenáročná na přesnost a manuální zručnost, která našim chlapcům občas chybí.

Keramická dílnaKeramická dílna

Nová PC učebna - Kamenický Šenov

3.6.2015 proběhlo za přítomnosti zástupců vedení organizace a provozního úseku předání nově vybavené učebny PC v objektu VÚ Kamenický Šenov do užívání.

Prostor splňuje požadavky multifunkční učebny pro 10 osob.

Na snímcích lze porovnat starou učebnu a nové vybavení. 

PC učebna ŠenovPC učebna ŠenovPC učebna Šenov

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.