Spolupracující instituce

Nabízíme spolupráci při řešení problémů velmi komplexní povahy, které často mají své kořeny v neuspokojivém rodinném prostředí a dále prorůstají do všech sfér života dítěte. Právě vzhledem ke složité problematice spolupracujeme se všemi institucemi a pracovníky, kteří přichází s dítětem do kontaktu: 

  • ambulance dětského psychiatra
  • orgán sociálně právní ochrany dítěte
  • soudy
  • Policie ČR
  • školy

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.