Zimní olympiáda výchovných ústavů

Ve dnech 7.3. – 10.3. se konala zimní olympiáda výchovných ústavů. Za naše zařízení jsme nasadili 4 závodníky v kategorii  mladšího a staršího dorostu. V krásném prostředí Šumavy jsme se dočkali pěkných sportovních výkonů a celá akce působila velmi harmonickým dojmem. Naši chlapci obsadili ve své kategorii 5. místo. Na závěr bych chtěl poděkovat realizačnímu týmu za profesionální přístup a příjemné přijetí. 

Farkaš, Maděra

obrázek - zimní olympiádaobrázek - zimní olympiáda

Návštěva Městské policie Česká Lípa

Kamenický Šenov

obrázek - návštěva Městské policie

Naše pracoviště v Kamenickém Šenově nadále pokračuje ve spolupráci s Městskou policií Čeká Lípa. Díky velice kladnému přístupu za strany velitele Městské policie, pana Mgr. Jeníka, se dne 19.2.2016 uskutečnila další  přednáška v našem ústavu, spojená s besedou a s praktickým nácvikem. Tentokrát se jednalo o téma zdravovědy. Chlapci byli udiveni rozsahem znalostí strážníků v této oblasti, a rovněž i profesionálním metodickým přístupem, jakým byli schopni sdělit chlapcům množství informací. Tato návštěva tak byla spíše než přednáškou "instruktážním kurzem  první pomoci". Chlapci byli seznámeni s postupy, jak přistupovat k osobě, kterou naleznou zraněnou a neznají příčinu poranění ani mechaniku, jak ke zranění došlo. Byly jim názorně a prakticky vysvětleny zásady přístupu k zraněné osobě. Vysvětlení teorie bylo  doplněno praktickou ukázkou a vyzkoušením si daných postupů.

Chlapcům se návštěva profesionálů z MP Česká Lípa velmi líbila, a již dnes se těší na další přednášky.

Bc. Noga Petr, Husák Petr

obrázek - návštěva Městské policieobrázek - návštěva Městské policie

Spolupráce s Městskou policií Česká Lípa

Velice slibně se rozvíjí spolupráce mezi příslušníky MP Česká Lípa, a naším výchovným ústavem v Kamenickém Šenově. Díky tomu jsme za použití audiovizuální techniky navázali na již předešlou přednášku a besedu. Dne 2.12.2015 se v rámci MPP uskutečnila další akce. Naši chlapci byli poučeni v oblasti zdravovědy a seznámeni s vývojem a směřováním současné bezpečnostní problematiky v naší republice. Tyto besedy a přednášky mají na hochy evidentně pozitivní dopad a dle našeho názoru je inspirují  k správnému náhledu na jejich příští život, až opustí ústav.

I do budoucna jsme s velitelem MP, panem Mgr. Jeníkem, prodiskutovali možnost pokračování v těchto setkáních, a to i ve formě prezentace práce MP v oblasti kynologie a dalších činnostech. Chtěli by jsme tímto poděkovat veliteli  MP panu Mgr. Jeníkovi a jeho kolegům panu Šafránkovi a Tvrdíkovi za perfektně připravenou akci. 

Vychovatelé: Husák, Bc. Noga

obrázek - beseda s městskou policiíobrázek - beseda s městskou policií

Vzpomínka na vánoční besídku a slavnostní večeři

Tak jako každý rok proběhla na závěr roku dne 21. 12. 2015 v Kamenickém Šenově slavnostní večeře a následné rozdávání dárků. Na uvedenou večeři jsme se přesunuli po ukončení vánoční besídky v Boleticích, na které někteří chlapci z našeho odloučeného pracoviště vystoupili se svými příspěvky, a též se jí zúčastnili i jako diváci společně s vychovateli a dalšími zaměstnanci ústavu.

Na naší slavnostní večeři jsme přivítali zástupkyni ředitele p. Mgr. Kláru Salajkovou a psychologa p. PhDr. Jana Mattioli, Ph.D. Chlapci se velmi těšili na slavnostní večeři a připravené dobroty v podobě cukroví, chuťovek, chlebíčků a různého ovoce. Po slavnostní večeři chlapci nejdříve předali drobné dárky návštěvě, které sami vytvořili, a též si rozbalili a prohlédli dárky, které dostali na jednotlivé skupiny. Jednalo se převážně o sportovní vybavení a dále stolní hokej, ze kterého měli chlapci velikou radost. Večer byl stráven v příjemné atmosféře a všem se líbil.

Cina Robert

obrázek - vánoční besídkaobrázek - vánoční besídka

Návštěva koní v Dolním Podluží

Jednou z mnoha volnočasových aktivit je návštěva zařízení, kde je možné se seznámit s různými zvířaty. Tentokrát jsme navštívili jednoho soukromého chovatele koní, který nám umožnil návštěvu a seznámení s tímto ušlechtilým zvířetem.

Chlapci se během návštěvy podrobně seznámili s koněm jako takovým, prohlédli jsme si zázemí ve stájích, chlapci se seznámili s péčí o koně a hřebelcování si také vyzkoušeli. K péči o zvíře patří samozřejmě i úklid, takže úklid hnoje ve stáji byl součástí seznamování. Nakonec si pak chlapci vyzkoušeli i vedení koně a jízdu při procházce po okolí, a i přes mrazivé počasí byli z návštěvy u koní nadšeni.

Návštěva u koníNávštěva u koní Návštěva u koníNávštěva u koní

Zátěžová akce DDŠ - Vrabinec 

Dne 8. 11 po obědě vyrazilo oddělení DDŠ z budovy VÚ směrem na Šmordu, a dále pokračovalo na Lesnou. Za cíl trasy jsme si určili zříceninu hradu Vrabinec. Zde nás čekal nádherný pohled na údolí řeky Labe. Po krátkém odpočinku a seznámení s historií hradu (byl postaven počátkem 15. století Janem z Těchlovic, a jeho krátká životnost se uzavřela už roku 1444, kdy byl vypálen).

Zpět do ústavu jsme se vydali jinou trasou, a to přes Jakuby. Do budovy VÚ jsme dorazili krátce po 17 hodině.

Akce se účastnilo 12 chlapců a příslušný pedagogický doprovod. Vzhledem k tomu, že se vydařilo počasí, celá akce příjemně uběhla a chlapci byli zdravě unaveni. Trasa měřila cca 15 km.

Vychovatelé: Mgr. Emil Schneider, Bc. Michal Hegr, Miloš Farkaš 

VrabinecVrabinecVrabinecVrabinec 

Zátěžovka Zámecký vrch

Zátěžovka Zámecký vrch

Na neděli 8.11.2015 jsme společně s kolegou Petrem Nogou naplánovali pro chlapce zátěžovou turistickou akci, a to pochod na Zámecký vrch, který je vysoký 530m. Jedná se zalesněný čedičový kužel, ležící asi 1,5 km jihovýchodně od České Kamenice. Na jeho příkrých svazích jsou místy suťová pole a četné izolované čedičové skály se sloupcovou odlučností. Na vrcholu kopce je zřícenina Kamenického hradu, označovaného původně "Kampnitz".

Celkem se akce zúčastnilo 10 chlapců a jednalo o výběr z 1.,2. a 3.VS. Počasí nám velice přálo, byl krásný slunečný den. Kolem 13.00 hod. jsme vyrazili z ústavu v Kamenickém Šenově, a začátek trasy byl veden podél silnice do České Kamenice. Následovně jsme se napojili na již vyřazené a nepoužívané železniční koleje, po kterých jsme došli až na louky pod samotným Zámeckým vrchem. Následoval výstup na kopec, na jehož vrcholu je hezká a udržovaná rozhledna. Krásný výhled do krajiny byl zaslouženou odměnou po výstupu kamenitou a příkrou cestou. 

Po krátkém odpočinku jsme vyrazili na zpáteční cestu, která vedla po turistické trase až do Kamenického Šenova. Navrátili jsme se právě k večeři. Chlapci byli evidentně unavení, ale spokojení s novým zážitkem. Celková délka pochodu byla cca 14 km.

Nálada po celou dobu trvání akce byla výborná, chování perfektní.

Petr Husák a Petr Noga

Zátěžovka Zámecký vrchZátěžovka Zámecký vrch

Chlapci VÚ a fotbal

Jako většina kluků i chlapci umístění v našem VÚ mají rádi fotbal, a to nejen jako diváci. Rádi ho i hrají. Náš VÚ má štěstí, že již třetím rokem spolupracujeme s TJ Spartak Boletice. Tento sportovní klub umožňuje chlapcům, kteří mají fotbal nejen rádi, ale i ho hrát umí a chtějí, účast na trénincích i ve fotbalových zápasech v barvách tohoto klubu. U chlapců je o tuto možnost velký zájem, ale ne každý se k ní dopracuje. Je totiž potřeba nejen um, ale i vůle trénovat a plnit další podmínky. Je nutno říci, že aby chlapci mohli chodit na tréninky a zápasy, musí splňovat podmínky dané VÚ. To znamená dobré výsledky ve škole, bezproblémové fungování ve výchově i při výjezdech doma. Samozřejmostí je poslouchání trenéra a slušné chování na trénincích a zápasech.

Po dobu spolupráce prošlo fotbalovým klubem několik chlapců. V současné době v něm hrají dva chlapci - L.D. a M.D. Oba hoši hrají ve věkové kategorii mladší dorost. L. už prošel v TJ Spartak dvě věkové kategorie a je součástí spolupráce VÚ a TJ od začátku. M. začal chodit do TJ na jaře 2014. Oba jsou zaregistrováni ČMFS a oba jsou nasazováni i do soutěžních zápasů. Bohužel další naši chlapci, kteří byli zapojeni do účasti ve fotbalovém klubu, se již této spolupráce nezúčastňují. Toto má více důvodů. Někteří chlapci neplnili podmínky dané VÚ a někteří byli přeloženi do jiných VÚ. U některých opadl zájem, protože fotbal není jen o zápasech, ale také o dřině na tréninku, a navíc není jen o střílení gólů, ale i o plnění taktických pokynů trenéra. Takže dnes máme ve VÚ umístěné jen tyto dva fotbalisty. Další chlapce máme již vytipované, ale nejprve musí oni sami předvést snahu a zájem.  

Vzhledem k tomu, že rodiče některých chlapců, kteří se účastnili spolupráce našeho VÚ s TJ Spartak Boletice, by nemohli platit výdaje spojené s účastí ve fotbalovém klubu (roční členské příspěvky, kopačky a další vybavení, účast na soustředěních atd.), platí tyto výdaje ústav. Myslíme, že to jsou smysluplně vydané peníze, protože chlapci se tímto ještě více socializují a mají přímo před sebou příklady hodné následování.

Náš VÚ doufá, že spolupráce s TJ Spartak Boletice bude trvat i nadále a chtěli bychom tímto tomuto klubu poděkovat. Tato spolupráce, nám pomáhá ještě intenzivněji pracovat na zapojení chlapců umístěných v našem VÚ do normálního života.

Podzimní fotografování Děčína

Na neděli, 11. 10. 2015, jsem pro chlapce z Kamenického Šenova připravil výlet do Děčína. Na tom není nic tak neobvyklého, kdybychom s sebou neměli prakticky profesionální výbavu pro fotografování. Díky tomu jsem chlapcům mohl vysvětlit základy několika typů fotografie, ať už portrétu, krajiny či přímo podzimní tématiky. Chlapci si vyzkoušeli několik typů objektivů, naučili se základní ovládání digitální zrcadlovky a ukázali jsme si také základní výhody a nevýhody interního a externích blesků. Chlapci byli do tématiky velmi zapáleni a to především s přibývajícími informacemi, které již mohli zúročit při samotném focení. Na základě toho s chlapci začneme v Šenově s fotografickým kroužkem. Akce se i díky krásnému podzimnímu počasí velmi vyvedla.

Petr Noga

Fotografování DěčínaFotografování DěčínaFotografování Děčína

Berounka 2015 - vodácký tábor

Během letních prázdnin jsou činnosti s chlapci přizpůsobeny prázdninovému režimu. Velmi často se jezdí na různé pobytové a zážitkové tábory. Jedná se o organizované, většinou pětidenní pobyty a nebo putovní tábory spojené s turistikou, sportem a pobytem v přírodě.

Jedním z oblíbených táborů je vodácký tábor. Většinou sjíždíme řeku Berounku, která je svou vodáckou obtížností pro naše chlapce zvládnutelná. Pod vedením školených instruktorů vodní turistiky se tak chlapci vydávají vstříc něčemu, co téměř nikdy předtím nezažili. Během tábora se starají jak o své vlastní bydlení, spaní, tak o přípravu stravy. Spaní bývá v kempech poblíž řeky, kde si chlapci staví stany, zařizují spaní a na vařiči a kotlíku si vaří a připravují jak hlavní denní jídla, tak i svačiny na cestu po řece. Cesta mezi jednotlivými kempy bývá většinou 15 – 20 kilometrů.

Letos, přestože byl velmi nízký stav vody a úmorné vedro, tak jsme ještě stihli období, kdy se řeka dala krásně sjíždět a přenášeli jsme jen nebezpečné jezy a velmi krátké úseky řeky. Vzhledem k vedru bylo pádlování náročné, ale o to zajímavější bylo koupání během zastávek.

Celkově byl tábor moc hezký, chlapci soběstační (i když návod a pomoc potřebovali), počasí krásné a v chlapcích určitě zůstala vzpomínka do konce života.

Sjíždění BerounkySjíždění BerounkySjíždění BerounkySjíždění Berounky

Děčínská ferata - 31.5. 2015

Během výchovných činností se věnujeme různým aktivitám. Jednou z nich je skalní lezení, kdy chlapci pod dohledem zkušených instruktorů zkouší překonávat sebe sama tím že zdolají a zlezou nějakou skalní stěnu. Přestože na první pohled vypadá činnost nebezpečně, je velmi bezpečnou záležitostí, vše je mnohonásobně jištěno.

Dnes jsme se vypravili na děčínskou feratu. Po řádném poučení a seznámení s technikou lezení na feratě se chlapci vypravili na vrchol. Úspěšně zdolali nástrahy a plní pozitivních dojmů mají zážitek, který mnoho lidí nezažije. Vše bylo dobarveno krásným počasím.

Děčínská ferataDěčínská ferataDěčínská ferataDěčínská ferataDěčínská ferataDěčínská ferataDěčínská ferata

Skalní město Ostrov - 16.5. 2015

Jednou z mnoha krásných oblastí pro turistiku je vesnička Ostrov, v blízkosti obce Tisá, která je vyhlášená jako středisko lezectví na pískovcové skály a věže. Využili jsme krásného počasí a vyrazili jsme do této krásné oblasti, kde se natáčel i známý film, první díl Letopisů Narnie.

Vybrali jsme si turistický okruh o délce asi 8 kilometrů, který končil v skalním městě.  Zde je na menším místě seskupeno mnoho pískovcových věží krásných tvarů a dá se zde hodiny a hodiny prolézat sem tam. Po vyšplhání na vyvýšené místo se nám odkryl pohled na vrcholky ostatních věží, a zde jsme viděli představení jako z filmu. Mezi věžemi byly natažená lana a po nich chodili provazochodci. Tato lezecká disciplína se jmenuje high-line. Bylo úžasné sledovat naživo jak někdo chodí po provaze mezi skalami. Chlapcům se to také moc líbilo, jakožto i celý výlet.

Ostrov - skalní městoOstrov - skalní městoOstrov - skalní městoOstrov - skalní město

Akce Jurta

Jurta

Od listopadu minulého roku se náš ústav podílel na „Akci JURTA“, která probíhala až do konce května tohoto roku.  Vybraní chlapci každý měsíc dojížděli na víkend do Nebočad, nedaleko Děčína. V pátek odpoledne po škole se vyjíždělo, chlapci si společně připravovali jídelníček již v týdnu, kdy se domluvili a společně nahlíželi i do novin Kauflandu, aby věděli, co si vybrat a co je případně levnější a v čem by si mohli přilepšit. Od listopadu proběhly tyto pracovní činnosti: 

  • dřevo pro lesní školku – navozit, nasekat, uklidit
  • úklid stavby – nošení krytiny na střechu
  • vyčištění části lesa – navožení větví vytahaných z lesa, spálení klestí
  • vynošení kamenů 
  • úklid stodoly – nanošení a uskladnění sena
  • vymalování na budově, drobné opravy, bílení bytu a chodby  
  • každý měsíc úklid výběhu a krmení domácích zvířat

Za toto vše byli chlapci hodnoceni, hodnotilo se ranní vstávání, chování při práci a toto vše bylo hodnoceno jako plnohodnotná pracovní činnost. Pracovnice z Jurty si vždy po práci našly s chlapci chvíli na zhodnocení dne a proběhla i příprava na den další. Pak měli chlapci osobní volno.

Jako odměna chlapce čeká během poslední návštěvy Jurty v měsíci květen 2015 na blízkém koupališti FORMULE – hraní minigolfu a občerstvení – kdy jim toto bude uhrazeno pracovnicemi Jurty.

JurtaJurta

Muzeum Škoda Mladá Boleslav

První májovou neděli jsme s vybranými chlapci z budovy Tesko vyrazili na exkurzi do muzea Škoda Mladá Boleslav. Počasí nám po celou dobu přálo a byl krásný slunný den. Muzeum na chlapce udělalo velký dojem. Prohlídka aut, které většina z nich ani neznala, byla pro chlapce velmi poutavá. Nejvíce je zajímaly modely z období 1870 – 1930, a samozřejmě také sportovní vozy. Bylo velmi zajímavé vidět tyto modely i po tak dlouhé době zachovalé v původní podobě. Trochu se na nás usmálo i štěstí, jelikož jsme se strefili do posledního dne, kdy bylo možné shlédnout první vozy Škoda Superb včetně nejnovějšího modelu, který na chlapce velmi zapůsobil svým tvarem. Krásnou atmosféru pomohly doplnit i tři krásné hostesky, které u tohoto modelu pózovaly. Poslední částí prohlídky byl depozitář, kde chlapce zaujal model vozu škoda Tudor z roku 2002 a samozřejmě auto z filmu Upír z Feratu, který dokonce někteří chlapci viděli. Závěrem jen dodat, že exkurze chlapce zaujala a velmi se jim líbila. Nálada i chování bylo po celou dobu v pořádku, a chlapci vzorně reprezentovali naše zařízení.

Honsa, Váca

Muzeum Škoda Mladá BoleslavMuzeum Škoda Mladá BoleslavMuzeum Škoda Mladá BoleslavMuzeum Škoda Mladá Boleslav

Sportovní lezení - skalní stěna v Bělé

V našem zařízení pracuje dosti vyškolených instruktorů různých sportovních i zájmových aktivit. Jednou takovou oblastí je sportovní lezení.

Využili jsme krásného počasí, sbalili jsme se a vyrazili na skály. Autobusem jsme se dopravili do části města Bělá. Vystoupili jsme na konečné a vyrazili do lesa ke skálám směr Maxičky. Samotný výstup ke skalním stěnám stál mnoho sil, ale to co nás čekalo za to stálo. Před samotnou činností provedl kolega proškolení o bezpečnosti, seznámil nás s vybavením a jak s čím zacházet. Postupně jsme pak všichni bez jakékoliv pomoci zdolali skalní stěnu s obtížností 3. Dolů ze stěny jsme museli slanit, což byla také zajímavá akce. Výhled na krajinu ze skalní věže byl krásný.

Kluky samozřejmě takováto dobrodružná činnost velmi zaujala a krásné počasí a krajina celou akci jen vyzdobila.

Lezení v BěléLezení v BěléLezení v BěléLezení v BěléLezení v BěléLezení v Bělé

Výpomoc skupiny S4

Dne 7. dubna 2015 se skupina S4 zúčastnila organizované činnosti (občanské výpomoci) na školním hřišti u školy Máchova. Chlapci se podíleli na rekonstrukci zábradlí podél celého hřiště, které bylo zprvu potřeba obrousit a poté nově natřít. Odměnou jim měla být možnost si kdykoliv na již zmiňované hřiště přijít zahrát fotbal či jiný sport. Naši chlapci práci odvedli na výbornou, majitel byl velice spokojen, a byla domluvena i spolupráce do budoucnosti.

Jakub Unar

Výpomoc ZŠ MáchovaVýpomoc ZŠ Máchova

Hrad Házmburk - 8.3. 2015

V celkem přijatelné vzdálenosti od Děčína se nachází zřícenina raně gotického hradu Házmburk. Hrad je kousek od Lovosic, stojí na kopci v jinak rovinaté krajině, a tak tvoří významnou dominantu širokého okolí. V 16. století ztratil hrad svůj význam a byl opuštěn a chátral. Jako zřícenina pak byl významnou inspirací pro české romantické spisovatele.

Využili jsme krásného počasí  a rozhodli jsme se tuto krásnou zříceninu navštívit. Zaparkovali jsme ve vesničce v podhradí a po turistické trase jsme po asi 5 kilometrech dorazili k branám hradu. Celý hrad jsme si prohlédli, vystoupali jsme na jednu ze zachovaných věží a trávili tak nedělní odpoledne krásným výhledem do širokého okolí.

Hrad HázmburkHrad HázmburkHrad Házmburk

Máchovo jezero - oprava výpustě

Během jarních prázdnin jsme s chlapci navštívili Máchovo jezero, které se nachází nedaleko České Lípy, tedy poměrně blízko našeho města. Vzhledem k tomu, že během zimy se kompletně rekonstruuje výpusť rybníka, založeného už Karlem IV., a "jezero" je částečně vypuštěné, rozhodli jsme se na tuto zajímavost zajet podívat.

Na místě jsme shlédli rekonstrukci, nebo spíše novou kompletní výstavbu výpusti a prošli částečně okolo rybníka a navštívili přírodní chráněné území. Zajímavé bylo sledovat normální a současnou hladinu jezera a vidět tak místa, která jsou normálně skryta pod hladinou.

Máchovo jezeroMáchovo jezeroMáchovo jezeroMáchovo jezero

Skupinová akce – návštěva IZS Děčín

Dne 7. 2. 2015 navštívili chlapci celého oddělení EPCHO objekt Integrovaného záchranného systému Děčín. Samotná návštěva byla připravována ve spolupráci s velením IZS Děčín tak, aby si chlapci mohli v klidu prohlédnout objekt a zejména techniku, která je při život ohrožujících situacích používána. Po příjezdu se nás ujali v tu dobu službu konající pracovníci pohotovostního útvaru, a s velkou ochotou nás provedli útrobami střediska, které je životně důležitým centrem při organizování záchranných operacích.

Předvedli nám, jakým způsobem spolupracují jednotlivé záchranné složky. Součástí exkurze byla i pro chlapce nejzajímavější část, a to prohlídka techniky používané při samotných zákrocích s částečným předvedením, jak se s technikou pracuje. Veškeré dotazy směřující k dané problematice nám byly s ochotou zodpovězeny, a chlapci měli i možnost si některé části technického vybavení „osahat“ a vyzkoušet. 

Seznámení s danou problematikou bylo pro nás všechny velice přínosné zejména v tom, že jsme si dokázali uvědomit důležitost funkčnosti takovéhoto systému, který je zásadním faktorem jak pro ochranu životního prostředí, zejména však pro záchranu lidských životů při mimořádných událostech.

Chlapci po ukončení prohlídky vyjádřili spokojenost s možností toto zařízení navštívit, což potvrzovala i zajímavá debata, která se samovolně rozvinula.

Zpracoval: Cimpl P.

IZS DěčínIZS Děčín

Společný výlet - Muzeum Škoda Mladá Boleslav

Muzeum Škoda Mladá Boleslav

Dne 17.1.2015 se vypravila skupina z Kamenického Šenova na výlet do Muzea Škoda Mladá Boleslav. Chlapci se na tuto akci těšili, neboť automobilová technika jako taková je velmi zajímá.

Muzeum sídlí v původních výrobních objektech firmy Laurin a Klement z let 1899-1911. Společnost založili v roce 1895 dva nadšení cyklisté – mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement. Muzeum pak bylo otevřeno v roce 1995 u příležitosti stého výročí založení firmy, a nabízí sbírku automobilů značek Laurin & Klement a Škoda. 

Ve stálé expozici chlapci měli možnost se seznámit s  celou historií  výroby vozidel. Jde o jednu z nejstarších značek na světě. Mezi exponáty kraluje první vůz vyrobený v Mladé Boleslavi  - Voiturette z roku 1905. Dále jsou  zde k k vidění staré motocykly, sériové vozy, závodní prototypy i studie. 

Výstava se chlapcům líbila. Nevěděli, kterému exponátu se věnovat dříve. K některým vyprávěli i své osobní zkoušenosti a historky.

Po návštěvě muzea jsme si ještě prošli historické centrum a došli na místní hrad. Bohužel nepříznivé počasí naši procházku ukončilo, silný déšť nás vyhnal z uliček města a byli jsme rádi, že se vracíme zpět.

Muzeum Škoda Mladá BoleslavMuzeum Škoda Mladá Boleslav

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.