Středisko výchovné péče

Problémy v rodině, rozvod, ale i rivalita v dětských kolektivech, šikana, záškoláctví, party, drogy, kriminalita - to vše jsou nástrahy, které mohou výrazně ovlivnit život Vašich dětí.

Vyhledání odborné pomoci není projevem slabosti...! Naopak je známkou zdravého přístupu, projevem vnitřní síly a odvahy se s problémem utkat. A každý problém má nějaké řešení...

Tým zkušených odborníků ve Středisku výchovné péče nabízí pomoc při řešení takových problémů; nabízíme podporu, porozumění a bezpečné zázemí klientům i rodinám v obtížných životních situacích.

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.