Odkazy

Odkazy na stránky některých spolupracujících institucí: 

Zřizovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz

Resortní interní protikorupční program MŠMT: 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci/resortni-interni-protikorupcni-program-msmt

 

Od r.2013 jsme Fakultním zařízením Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem : 
http://www.pf.ujep.cz

 

Spolupracující VÚ: 

Výchovný ústav Kostomlaty (okres Teplice)
http://vuddskostomlaty.cz/

Výchovný ústav Buškovice (Podbořany)
http://www.vubuskovice.cz/

Výchovný ústav Obořiště (okres Příbram)
http://www.vychovnyustavoboriste.cz/

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.