Návštěva koní v Dolním Podluží

Jednou z mnoha volnočasových aktivit je návštěva zařízení, kde je možné se seznámit s různými zvířaty. Tentokrát jsme navštívili jednoho soukromého chovatele koní, který nám umožnil návštěvu a seznámení s tímto ušlechtilým zvířetem.

Chlapci se během návštěvy podrobně seznámili s koněm jako takovým, prohlédli jsme si zázemí ve stájích, chlapci se seznámili s péčí o koně a hřebelcování si také vyzkoušeli. K péči o zvíře patří samozřejmě i úklid, takže úklid hnoje ve stáji byl součástí seznamování. Nakonec si pak chlapci vyzkoušeli i vedení koně a jízdu při procházce po okolí, a i přes mrazivé počasí byli z návštěvy u koní nadšeni.

Návštěva u koníNávštěva u koní Návštěva u koníNávštěva u koní

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.