Zátěžovka Zámecký vrch

Zátěžovka Zámecký vrch

Na neděli 8.11.2015 jsme společně s kolegou Petrem Nogou naplánovali pro chlapce zátěžovou turistickou akci, a to pochod na Zámecký vrch, který je vysoký 530m. Jedná se zalesněný čedičový kužel, ležící asi 1,5 km jihovýchodně od České Kamenice. Na jeho příkrých svazích jsou místy suťová pole a četné izolované čedičové skály se sloupcovou odlučností. Na vrcholu kopce je zřícenina Kamenického hradu, označovaného původně "Kampnitz".

Celkem se akce zúčastnilo 10 chlapců a jednalo o výběr z 1.,2. a 3.VS. Počasí nám velice přálo, byl krásný slunečný den. Kolem 13.00 hod. jsme vyrazili z ústavu v Kamenickém Šenově, a začátek trasy byl veden podél silnice do České Kamenice. Následovně jsme se napojili na již vyřazené a nepoužívané železniční koleje, po kterých jsme došli až na louky pod samotným Zámeckým vrchem. Následoval výstup na kopec, na jehož vrcholu je hezká a udržovaná rozhledna. Krásný výhled do krajiny byl zaslouženou odměnou po výstupu kamenitou a příkrou cestou. 

Po krátkém odpočinku jsme vyrazili na zpáteční cestu, která vedla po turistické trase až do Kamenického Šenova. Navrátili jsme se právě k večeři. Chlapci byli evidentně unavení, ale spokojení s novým zážitkem. Celková délka pochodu byla cca 14 km.

Nálada po celou dobu trvání akce byla výborná, chování perfektní.

Petr Husák a Petr Noga

Zátěžovka Zámecký vrchZátěžovka Zámecký vrch

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.