Úklid břehu Labe s beránkem

Boletice

Dne 7. 4. 2018 se 7 chlapců z DDŠ zúčastnilo úklidové akce, která měla za cíl vyklidit a zútulnit břeh Labe od bordelu, který přinesla voda, či lidé vědomě zanechali. Začínalo se u workoutového hřiště naproti restauraci Kocanda a pokračovalo se směrem k ostrůvku pod Děčínským zámkem. Naši chlapci aktivně pracovali a plnili bordelem jeden pytel za druhým. Jakožto zdatní pracanti byli požádáni i o úklid nepořádku v těžkém terénu.

Tohoto úkolu se chopili s vervou a nedělal jim žádné problémy. Po celou akci nás doprovázelo mládě beránka, který zdatně prošel celou trasu s námi a byla možnost si ho pohladit, nakrmit a vodit na vodítku. Zde se projevila u našich chlapců láska ke zvířatům, nikdo se nechoval nevhodně a někteří se k beránkovi chovali, jakoby to byl jejich vlastní.

Na závěr akce jsme byli pozváni do restaurace Kocanda, kde nás za odměnu jako poděkování čekalo pití a polévka, což po celém dopoledni přišlo vhod. Akce se podařilo, chlapcům patří díky a rád bych je pochválil za reprezentaci našeho ústavu.

David Michálek

NÁVŠTĚVA VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM

Kamenický Šenov

Dne 6. dubna 2018 bylo všem chlapcům a pedagogickému doprovodu odloučeného pracoviště Kamenický Šenov umožněno zúčastnit se v rámci plnění programu MPP na téma „Kriminalita a delikvence“ exkurze ve věznici Stráž pod Ralskem.Zajímavé informace z prostředí věznice doplnila především návštěva autentických prostor věznice.

Před vstupem do věznice se všichni chlapci i pedagogický doprovod podrobili prohlídce pomocí detekčního rámu, obdrželi návštěvnické průkazy a poté jsme již mohli ve skupinách vstoupit do pro ně neznámých prostorů. Za doprovodu dozorce a psychologa jsme získali mnoho nových informací o problematice vězeňství a životě vězňů.

Před samotnou prohlídkou jsme byli všichni poučeni o pravidlech, která musí při exkurzi věznice dodržovat. Nejprve jsme byli seznámeni s historií věznice a českého vězeňství. Na modelu celého areálu věznice jsme si mohli, prohlédnou uspořádání jednotlivých budov. Prohlídka věznice byla také doplněna besedou s psychologem vězeňské služby, který chlapce vzal do místní kaple, kde si studenti na vlastní kůži mohou zkusit, jak probíhá setkání odsouzeného s terapeutem či kaplanem. Prostor je dán i dalším dotazům ohledně výkonu trestu. Během prohlídky mohli chlapci hovořit s vychovatelem a terapeutem a často byli velice překvapeni jak je snadné se do vězení dostat.

Dále jsme se podívali do cel pro nebezpečné vězně, specializovaného oddělení pro odsouzené s mentální retardací, do oddělení se zesíleným stavebně-technickým zabezpečením, do oddělení pro mírnou kriminalitu, do jídelny vězňů, šaten, vycházkových dvorů, atd.

Poděkování patří všem zaměstnancům věznice, kteří se ochotně a profesionálně zhostili zajištění této velmi zajímavé a pro chlapce přínosné akce.

Cílem této akce bylo ukázat mladým lidem prostředí věznice, dovést je k zamyšlení nad životními hodnotami a křehkou hranicí mezi špatným a dobrým. Věříme, že tato návštěva nebyla pro žáky poslední.

Vychovatel: Pavel Švec

Na Tokáni

Slovanská

Poslední březnovou neděli jsme se s chlapci vypravili na výlet do Národního parku České Švýcarsko, konkrétně do obce Jetřichovice a jejího okolí.

Auto jsme zanechali na parkovišti v Jetřichovicích a dále jsme se pěšky vydali po turistické stezce Purkratickým lesem, k loveckým srubům Na Tokáni. Po malém občerstvení a zaslouženém odpočinku jsme si podrobněji prohlédli sruby, které jsou stavěny v alpském slohu. Zpět do Jetřichovic jsme se vydali rychlejším tempem, jelikož náš čas určený na výlet se nám krátil a cesta byla ještě dlouhá.

Po celý den nás provázela dobrá nálada, ke které přispěly hřejivé paprsky jarního slunce.

Petr Zábrodský, Jan Horáček

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Slovanská

V sobotu brzy ráno se naši chlapci připojili k úklidové kampani „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Sraz účastníků byl u restaurace Kocanda, kde pro nás byly přichystané velké igelitové pytle a pracovní rukavice, a kde nám byla určena místa, která jsou potřeba uklidit. A tak jsme mohli začít uklízet.

Při této dobrovolnické akci nám byl svěřen úsek podél cyklostezky na Starém Městě a levý břeh řeky Ploučnice od Staroměstského mostu až po zimní stadion. Když jsme skončili měli jsme různým odpadem naplněno sedm pytlů.

Chlapci uklízeli s nadšením a nevadil jim ani neschůdný terén a ani hustá pichlavá křoviska. A nakonec byli všichni rádi, že mohli něco dobrého vykonat pro naše nádherné město.

Petr Zábrodský, Jan Horáček

Výpomoc městu Kamenický Šenov

Kamenický Šenov

Na neděli 8. 4. 2018 jsme společně s chlapci naplánovali výpomoc pro Kamenický Šenov a to „ úpravu nohejbalového hřiště „ po zimním období.

Odpoledne po svačině jsme s vybranými chlapci vyrazili, vybaveni nářadím na místní antukové hřiště. Zde jsme nejprve odklidili spadané větve a nepořádek a poté jsme za pomoci košťat uklidili celou plochu. Následovně jsme se ještě věnovali opravám drobných dolíků a děr, které jsme zasypávali a vyrovnávali jemnou antukou.

Počasí nám přálo, bylo slunečno a celkem teplo, takže do večeře jsme stihli veškeré úpravy a to hlavně díky plnému pracovnímu nasazení chlapců.

Petr Husák

Záznam o využívání školní dílny pro chlapce z oddělení EPCHO Boletice nad Labem

Boletice

V rámci polytechnických činností jsou průběžně využívány prostory školní dílny v objektu VÚ Boletice nad Labem, kde se chlapci zdokonalují v používání dílenských nástrojů a pomůcek. Při této činnosti si také osvojují různé dovednosti spojené s opracováním různých materiálů. Zejména se jedna o práci se dřevem, občas se také chlapci dostanou i k práci s kovovým materiálem.

S ohledem na dodržování zásad bezpečnosti a to nejen při manipulaci s nářadím, je nutné také dodržovat pravidla ochrany pracujících osob, tak i dohlížejícího pedagogického personálu. Z těchto důvodů lze dílnu využívat jen v omezeném počtu dětí.

Nejčastějším pracovním úkonem v dílně bývá oprava pracovních pomůcek, jako jsou košťata, nebo jejich kompletace. Dále se v dílně chlapci zabývají opravami sportovních potřeb. Například florbalových či hokejových hokejek, nezřídka jsme opravovali – lepili i menší „závady“ na sportovní obuvi, nebo jsme připravovali terče na sportovní střelbu ze vzduchovek.

Dle individuálních požadavků a zručnosti jednotlivců se snažíme vytvářet prostor pro samostatnou tvorbu, kde chlapci mohou využít vlastní fantazii a ruční dovednosti. Například při výrobě krmítek pro ptáčky, rámečků na fotografie, nebo zásuvek do šatních skříněk. Nemalým způsobem se chlapci také podílejí na drobných opravách divadelních kulis.

Zpracoval: Petr Cimpl

Sportovní odpoledne

Boletice

Dne 1. 4. 2018 jsme pro chlapce oddělení EPCHO uspořádali v tělocvičně našeho ústavu sportovní odpoledne. Hoši soutěžili v disciplínách které prověřili jak jejich sportovní techniku (hod na koš, střelu na fotbalovou branku, střelu florbalovou hokejkou na přesnost, driblink míčem, hlavičky, atd.), tak fyzickou zdatnost (kliky).

Všechny soutěžící chlapce odpoledne bavilo a někteří podali velmi překvapivé výkony. Na první příčce skončil Dominik Č., druhý byl Václav M. Za těmito dvěma chlapci pak skončili ostatní hoši s velmi vyrovnaným bodovým ziskem a třetí místo uzmul s náskokem jednoho bodu Dominik H.

Hochům jsme tímto odpolednem zpestřili Velikonoce a všichni soutěžící byli odměněni sladkostmi.

Jírovec, Bílková, Douša

45. Zimní olympijské hry Výchovných ústavů – Benecko 2018

Slovanská

Ve dnech 19. – 22. Března se konaly 45. Zimní olympijské hry Výchovných ústavů, kterých jsme již tradiční účastníci. Tento rok se hry konaly v krásném prostředí Krkonoš a to na Benecku, kde jsme byli ubytovaní v hotelu Žalý. Přibližně 100m od hotelu byly závodní trasy což bylo nesmírnou výhodou, protože nám tím pádem odpadlo dojíždění k trasám na závody.

Na hrách se pravidelně závodí v běhu na lyžích a v biatlonu. Vzhledem k našim domácím sněhovým podmínkám, které nejsou moc dobré, se naši chlapci i přes tento hendikep v běhu na lyžích umístili na bodovaných pozicích. Naši silnější disciplínou je ale biatlon, ve kterém chlapci pravidelně dobře střílí. Díky dobré střelbě jsme si připsali vítězství v individuálním závodě, když L. D. z 10 terčů 8 trefil a doběhl si pro vítězství.

V závodě biatlonových štafet, který je považován za nejprestižnější závod jsme se umístili na skvělém druhém místě a to především díky dobré střelbě všech členů štafety. Poslední den her se ještě běžela klasická štafeta ve které jsme se umístili na třetím místě a to hlavně díky skvělému nasazení a bojovnosti našich chlapců. Díky všem medailovým umístěním, ale i nemedailových bodovaných umístění jsme celkově skončili na dobrém třetím místě v kategorii výchovných ústavů.

Na závěr bychom chtěli poděkovat pořadatelům z DDŠ Vrchlabí za krásné prostředí, ve kterém se ZOH konaly a doufáme, že se ještě někdy na stejném místě sejdeme. 

Poznání Tiských skal

Kamenický Šenov

Na neděli, 1.4.2018, jsme uspořádali pro chlapce turistický výlet poznání Tiských skal. Cílem procházky bylo zvýšení fyzické kondice a orientace v terénu chlapců. V Tiských skalách vede velmi dobře značená turistická stezka, která nás tak provedla jak Malými, tak i Velkými stěnami, ve kterých jsme si mohli prohlédnout pískovcovité útvary, které svými tvary připomínali různé obličeje či zvířata. Počasí nám přálo, i když chvilkami foukal velmi studený vítr. Chlapcům se výlet velmi líbil.

Zpracoval: Pavel Švec, Tomáš Soukup - vychovatelé

ZÁTĚŽOVÁ TURISTIKA - Lesní mlýn, Malá Veleň, Velká veleň

Boletice

Dne 24.03. 2018 jsme měli naplánovaný turistický výšlap. Zúčastnilo se 5 chlapců ze skupiny E1 a E2. Během celé trasy chlapci sledovali změny v přírodě. Počasí nám přálo a tak během celé cesty panovala příjemná atmosféra. Celkem jsme ušli 12 km. Všem se výšlap líbil.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková, Dudák

Jarní výstup na Mariinu vyhlídku v Jetřichovicích

Kamenický Šenov

V neděli 25.března.2018 jsme s vybranou skupinou chlapců z pracoviště v Kamenickém Šenově v rámci zahájení turistické sezony uskutečnili první jarní výstup na Mariinu vyhlídku v Jetřichovicích, spojený s prohlídkou jedinečných druhohorních křídových skalních útvarů. Akce se účastnili Martin P. Jiří Z, Jakub R. a Lukáš D. Díky jarnímu sluníčku si chlapci akci užili, výstup fyzicky zvládli a zároveň si navodili velikonoční náladu.

Vychovatel: R. Hrouda

Sportovně – turistická akce dne 24.3.2018

Kamenický Šenov

Vzhledem ke krásnému počasí jsme se s chlapci rozhodli rozšířit procházku na zátěžovou akci do Nového Oldřichova.

Ve 13,00hod jsme se vydali z výchovného ústavu směrem k Panské skále. Odtud jsme pokračovali po cyklostezce do Nového Oldřichova. Zde jsme se zastavili u dančí obory. Chlapci poprvé v životě viděli taková zvířata z blízka. Nechtělo se jim ani odcházet a litovali, že jim něco nepřinesli k snědku. Pokračovali jsme kolem Hasičského muzea, které v tuto dobu bylo bohužel zavřené dál po cestě až do lesa. Obešli jsme kopec Smrčník. V lese probíhali lesnické práce a tak chlapci sledovali těžkou techniku při práci. Cesta nás vedla dál, až jsme vyšli u bývalé dolní základní školy. Dále cesta vedla podél hlavní silnice až k výchovnému ústavu.

Chlapcům se cesta velmi líbila a byli spokojený. Našlapali jsme cca 11km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

Sopka, která v zimě kouří a hřeje

Boletice

V sobotu 24. března 2018 jsme vyrazili na turistický poznávací výlet do Českého středohoří, na kopec Boreč. Ten patří do skupiny kopců vulkanického původu, které vytvářejí typický krajinný kolorit Českého středohoří. Klasickou sopkou však, stejně jako většina jemu podobných, nikdy nebyl. Masiv kopce se v létě chová jako akumulátor, absorbuje teplo a prohřívá se. V zimě naopak vnikne do puklin na úpatí mrazivý vzduch, uvnitř se zahřeje, a stoupá vzhůru a na vrcholu kopce vyletí teplý ven jako z komína.

Těšili jsme se, jak mezi vrstvou sněhu poroste krásně zelený mech. Na úpatí hory jsme se vyfotili v " kamenném moři " a vyrazili vzhůru na vrchol. Bohužel nebyl sníh ani mráz, takže efekt nebyl úplný, na vrcholu jsme se přesto ohřáli.

Při cestě zpět jsme se ještě zastavili u vypuštěného přírodního koupaliště v Mrsklesích, kde se chlapcům také moc líbilo (jako správní ochránci přírody zachránili rybu a vpustili ji do potoka) a naplánovali tu koupání v letních měsících.

Jan Kudrmann

Zpráva k turistickému výletu na zříceninu hradu Litýš

Boletice

Dne 18. 03. 2018 jsme vyrazili ve 13.00 hod. na výlet, jehož cílem byla zřícenina hradu Litýš. Akce se zúčastnili vybraní chlapci ze skupiny E1 a E2 odd. EPCHO. Jednalo se o celkem 5 chlapců, pedagogický dohled byl P. Cimpl, M. Ledvina a J. Šindelář. Vozidlem jsme dorazili do obce Lovečkovice, okr. Litoměřice, kde jsme zaparkovali vozidlo. Odtud jsme se vydali po turisticky značené trase na zříceninu hradu Litýš. Jednalo se o trasu v délce 5 km.

Cestou byli chlapci seznámeni s historií hradu, který nechal postavit kníže Vartemberk jako obranu proti husitským vojskům. Nedaleko totiž zbudoval hrad Kalich Jan Žižka z Trocnova, což byla pro chlapce velice zajímavá informace. Současně si připomněli nedávno probíranou látku z dějepisu o husitském období. Nedaleko hradu jsme procházeli kolem farmy, kde chovali koně, lamy a ovce, což bylo pro chlapce příjemné zpestření. Po prohlídce zříceniny jsme se vydali na zpáteční cestu, kdy již byla na všech patrná únava.

I přes únavu se chlapcům dle jejich slov výlet líbil a chtěli by podobný výlet v budoucnu zopakovat.

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

21. ročník turnaje ve stolním tenisu - Obořiště CUP 2018

Kamenický Šenov

Dne 17.03.2017 se naše oddělení Kamenický Šenov zúčastnilo již 21. ročníku turnaje ve stolním tenisu Obořiště – CUP 2018. Po příjezdu na místo jsme zjistili vše, co se týkalo organizace a pak jsme se přesunuli do Příbrami, kde v hale SPŠ proběhl celý turnaj.

Družstva byla rozdělena do 3 skupin po 6 družstvech, kdy družstva hrála každý s každým. Poté 2 nejlepší družstva z každé skupiny postoupila do KO systému a pak 3 nejlepší družstva hrála každé s každým o konečné pořadí.

Vzhledem počasí, které v tento den panovalo, bylo již od začátku jisté, že se všechna družstva nedostaví.

Naši chlapci byli zapsáni jako Děčín A v 1. skupině a Děčín B ve 2. skupině. Skupina A byla kompletní, ale ve skupině B chybělo družstvo Pšova, které se nedostavilo.

Výsledkově jsme dopadli lépe než při loňském turnaji. V 1. skupině skončilo družstvo A na 4 místě s 2 vítězstvími a 3 porážkami. Ve 2. skupině obsadilo naše družstvo poslední místo se 4 porážkami. I přes utržené porážky, podali chlapci dobrý výkon a v některých utkáních chybělo trochu štěstí a výsledky mohly být lepší.

Jako upomínku za aktivní přístup obdrželo každé družstvo pamětní keramickou medaili Obořiště CUP 2018. Chlapce je třeba pochválit za chování po celou dobu akce i přesunu tam a zpět a především za nasazení a snahu vítězit.

Jiří Brzobohatý

Návštěva výstavy železničních modelů

Boletice

Dne 17. 3. 2018 jsme s výběrem chlapců z oddělení EPCHO navštívili výstavu železničních modelů ve Společenském domě Střelnice v Děčíně. O výstavu byl velký zájem.

Hlavním exponátem bylo modulové kolejistě o délce skoro 30m. Chlapci si mohli z blízka prohlédnout detaily na celé délce modelu. Na modelu byly rozmístěny 4 železniční stanice, které představují města a mezi nimi se přepravovali náklady a osobní vlaky. V sále byly rozmístěny i menší modely, které si mohli návštěvníci zkusit sami ovládat.

Po ukončení návštěvy výstavy následovala turistická vycházka Děčínem a poté návrat do budovy ústavu k večeři. Výlet chlapce pobavil. Hoši se chovali velmi pěkně a zaslouží pochvalu za přístup.

Bílková, Jírovec, Douša

Lyžařský výcvik – Železná Ruda 2018

V týdnu od 11. do 16. března jsme absolvovali lyžařský výcvik na Šumavě. Na kurz odjelo celkem dvanáct chlapců, a to s cílem naučit se lyžovat. Tento cíl byl jednoznačně splněn. Již při odjezdu jsme tušili, že nás počasí v žádném případě nebude šetřit. Po příjezdu do Železné Rudy jsme se rozdělili na dvě skupiny, kdy jedna šla prozkoumat běžecké stopy a druhá se vydala po stopách hlubokého sněhu.

V pondělí byla předpověď nelítostná a celý den nám propršelo. I přes tuto nepřízeň počasí jsme se vydali na výlet k Černému jezeru. I přes to, že jsme se na hotel vraceli celí promáčení, se turistika chlapcům velmi líbila. Odpoledne téhož dne jsme navštívili klatovské katakomby, kde expozice a následná přednáška chlapce velmi oslovila.

Následující den jsme šli prvně lyžovat, lyžařská část kurzu se obešla bez větších obtíží, chlapci byli z nově nabité dovednosti doslova nadšení. Krásný den nás čekal ve čtvrtek, kdy přes noc přituhlo a tak jsme se ráno mohli těšit na krásně upravené sjezdovky. Během kurzu jsme také vyzkoušeli běžky, na kterých jsme zdolali trasu v délce zhruba 10 km. Již se těšíme na příští rok a doufáme v dostatek sněhu.

Pěší turistický výlet do obce Lesní mlýn

Boletice

Dne 11. 3. 2018 z VU Boletice, jsme šli do Nebočad, po cyklostezce do Jakub, cesta pokračovala po vedlejší silnici na Všeraz, a lesní cestou do Hoštic. Odtud lesem přes Šmordov, do Lesního mlýna a zpět do ústavu. Cesta trvala celkem 3 hodiny, za tuto dobu jsme s chlapci ušli 9 km.

Vychovatelé: Schneider E., Kumprechtová A.

Turistická akce – procházka po okolí Kamenického Šenova

Kamenický Šenov

Na neděli 18.03.2018, jsme uspořádali pro chlapce turistickou akci – procházku po okolí Kamenického Šenova. Cílem procházky bylo poznání krajin a především seznámení s okolními obci. S chlapci jsme vyšli z Kamenického Šenova směrem do Dolního Prysku a cestou jsme se zastavili u Žabího pramenu. Dále jsme naší procházku směřovali dále přes Prysk a to směrem k Práchni. Cestou jsme měli několik krátkých přestávek a jedna z nich byla také u ledopádů.

Procházku jsme měli v zimním počasí o teplotě – 7°C, celá trasa měla 10km. Celá akce byla pro chlapce cílená hlavně pro orientaci okolí výchovného ústavu. Tyto turistické akce budeme rádi do budoucna plánovat. Chlapcům se procházka velmi líbila a byla pro ně naučná.

Zpracoval: Pavel Švec, Tomáš Soukup - vychovatelé

Po vrstevnici do Čertovy Vody

Slovanská

Na neděli jsme s chlapci měli naplánovaný výlet do Čertovy vody. Nejdříve jsme se vydali podél Labe k Hladovému kameni, pak jsme z Přípeře po zeleném značení vystoupali až na vrchol Papertského vrchu, kde jsme si na krásně upravené vyhlídce krátce odpočinuli. A po vrstevnici pokračovali dále směr Čertova Voda. Ta byla náš cíl. A jelikož, když jsme tam došli se začínalo připozdívat a chlapcům dostatečně vytrávilo, tak jsme vyrazili nejkratší cestou do zařízení na večeři.

Po celou dobu našeho výletu sluníčko příjemně hřálo, chlapci byli v dobré náladě a až na zablácené boty se nám výlet vydařil a všem se líbil.

Petr Zábrodský, Jan Horáček

Turisticko - zážitková akce 9.3.2018 – výlet k ledopádům v dolním Prysku a dále nahoru na kopec, který je nad ledopády.

Kamenický Šenov

Využili jsme dobrého počasí a v 15:40 hod. vyrazili s chlapci, na přibližně 7 km dlouhý výlet přes Prácheň k ledopádům a z ledopádů jsme vystoupali nahoru do velice strmého kopce až nahoru, kde byl moc pěkný výhled. Cesta nahoru byla vcelku náročná, ale chlapci to zvládli vcelku dobře. Nahoru ani nevede cesta, takže jsme museli zdolat trochu těžší terén, což bylo dobré pro zlepšení fyzické kondice chlapců.

Nazpět jsme šli přes Kamenický Šenov okolo kostela a dále přes náměstí a zpět na budovu. Chlapcům se výlet líbil a po cestě se chovali vzorně. Návrat na budovu byl v 18:10 hodin.

Vychovatelé : Vojtěch Ventura, Tomáš Soukup

Vycházka na Šmordu

Boletice

V sobotu 10. března 2018 jsme se vypravili polní a lesní cestou k přehradě, od které jsme pokračovali po silnici do Lesního Mlýna a dále do obce Lesná. Odtamtud přes polomy lesem na Šmordu a zpět do zařízení.

Jan Kudrmann

Ski areál Horní Podluží

Boletice

Využili jsme poslední možnost lyžování v nedalekém Ski areálu Horní Podluží k výpravě na sjezdové lyžování.Po krátkém seznámení s teorií lyžování se chlapci plni teoretických znalostí vydali na praktické jízdy. Jízdu na vleku zvládli všichni bez problémů. Sjezd byl s menšími problémy, ale rovněž po pár radách úspěšný.

Tímto bychom chtěli poděkovat Ski areálu Horní Podluží za slevu na permice a Lyžařské škole Horní Podluží za výuku a trpělivost. Určitě se do Ski areálu Horní Podluží budeme rádi vracet.

Návštěva Rajských ostrovů

Boletice

Dne 3. 3. 2018 jsme s výběrem chlapců z oddělení EPCHO navštívili pobočku děčínské ZOO - "Rajské ostrovy". Návštěva chlapce zaujala a pobavila. Největší zájem vzbudilo mořské akvárium a terária s hady. Hoši se po celý čas výletu chovali vzorně a můžeme je za přístup jen pochválit.

Bílková, Jírovec, Douša

ZÁTĚŽOVÁ AKCE DOLSKÝ MLÝN

Boletice

Na sobotní den 10. 2. 2018 jsme si naplánovali turistický výlet do Dolského mlýna - Jetřichovice. Během cesty měli chlapci možnost vidět okolní přírodu a skalní masivy v Českém Švýcarsku. V Jetřichovicích jsme zaparkovali auto a lesní cestou okolo udržované studánky Svatého Huberta, jsme došli do Dolského mlýna, který si chlapci se zájmem prohlédli. Na tomto místě se natáčely pohádky Pyšná princezna a Peklo s princeznou, tím se toto místo stalo známým. Výlet se chlapcům líbil a vyptávali se, kam pojedeme příště.

Vychovatel: E. Schneider, D. Michálek

 

Sportovně turistická akce Ledopády

Kamenický Šenov

Dne 25. 2. 2018 jsme měli s chlapci naplánovanou zátěžovou akci na Sněžník. Povětrnostní podmínky se nečekaně během týdne tak dramaticky změnili, že nebylo možné tuto trasu absolvovat, aniž bychom neriskovali újmu na zdraví, dálkovou turistikou při - 15°C.

Stanovili jsme novou trasu, přímo v okolí K. Šenova, která délkou a svým profilem splňovala požadované nároky, ale nebylo zde riziko zbytečného prochladnutí.

Ve 14,00hod jsme vyrazili od výchovného ústavu směrem k Panské skále. Odtud jsme pokračovali směr Prysk. Lehce pofukovalo a teploměr byl na – 6°C . Cesta byla celkem příjemná a chlapcům se akce líbila. Někteří zde byli poprvé. Celkem jsme našlapali cca 7km.

Yveta Jansová

Skokan ústavu

Kamenický Šenov

Dne 24. 2. 2018 jsme absolvovali závody ve skoku do výšky, které pořádal kolega Kudrmann v tělocvičně v Boleticích. Za naši součást VÚ Kamenický Šenov reprezentovali: Josef T., Martin V., Petr D. a Miroslav L.

Celé sportovní odpoledne proběhlo za velikého zájmu jak soutěžících, tak i přihlížejících diváků z řad ostatních chlapců. Nejlépe se z našich chlapců umístil Josef T., který ve velké konkurenci obsadil 3. místo výkonem 155cm.

Petr Husák

Sportovně zážitková akce 07.02.2018 – trénink s dorostenci a juniory BK Česká Kamenice

Kamenický Šenov

Tak jako každou středu i tuto jsme využili možnost zatrénovat si s chlapci z BK Česká Kamenice. Jak skolila chřipková epidemie naše chlapce, tak na tom byli i chlapci z České Kamenice. I když účast byla poměrně malá, o to intenzivnější byl trénink. Po nástupu se chlapci nejdříve rozehřáli v posilovně. Vzhledem k nízkému počtu chlapců nebylo tentokrát kolečko a chlapci šli rovnou do ringu. Kde následovaly tzv. lapy a nakonec sparing v ringu. Všichni odcházeli z tréninku spokojeni se svými výkony. Vzhledem jarním prázdninám se uskuteční další trénink až za 14 dní. Na který se již nyní těší.

Letecké muzeum Metoděje Vlacha Mladá Boleslav

Boletice

Na sobotní den 27.1.2018, jsme si naplánovali výlet do leteckého muzea. Letecké muzeum bylo otevřeno v roce 2015 a stojí v moderní budově u letiště v Mladé Boleslavi. Pojmenované je po mladoboleslavském průkopníkovi létání Metoději Vlachovi. Některá letadla reálně létala ve válce, jiné jsou na místě vyrobené repliky. K vidění je sbírka než 25 historických i současných strojů.

Expozice v hlavní hale se skládá z originálů i replik letadel z pionýrských dob až po současnost. Chlapcům se výlet líbil a těší se na další.

Vyhotovil: Roman Schneider. Hana Peterková, Rudolf Ludvik

14. ROČNÍK JIŘÍKOVSKÉHO TURNAJE VE FUTSALU

Již 14. ročník našeho oblíbeného futsalového turnaje se opět nesl v duchu příjemného setkání jak sportovních družstev, tak pedagogů. Akce byla již tradičně perfektně organizačně připravená a tak celý turnaj proběhl v naprosté pohodě a naši chlapci si krom jiného odvážejí z Varnsdorfské haly pěkný sportovní zážitek. Pro nově vznikající tým, to byla především nová zkušenost a příprava na další podobné turnaje, kterých máme v plánu se zúčastnit.

Bojovné nasazení a fair play hra v průběhu všech turnajových zápasů vynesla našim hráčům krásné páté místo v celkovém hodnocení a jako individuální ocenění získal R. K. zaslouženou cenu za nejlepšího brankáře turnaje.

Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi našich předků

Slovanská

V sobotu odpoledne jsme se vydali do skanzenu v Zubrnicích, kde probíhalo masopustní veselí a průvod masek za zvuku lidové hudby a tanců souboru DYKYTA. Zde jsme si prohlédli výstavu rukodělných prací našich předků, lidových masek a ochutnali i sladké pečivo přímo z kachlové pece.

Dále jsme si prohlédli zvláštní nabídku papírových masopustních masek, které vyrábí soukromá firma v Zákupech. V patře domu jsme se podrobně mohli seznámit s tradicemi masopustu a výstavou tehdejších vyrobených maškar našich předků. Počasí nám sice moc nepřálo, ale prohlídka byla velmi pěkná.

Vychovatelka : Rybánská D.

Kondiční posilování

Kamenický Šenov

Na nedělní odpoledne jsem naplánoval společně s chlapci, návštěvu posilovny ve Fitness centru Lípa v České Lípě. Je již dlouhodobou tradicí, že chlapci, kteří se věnují zvyšování své fyzické kondice, jsou za odměnu bráni do výborně vybaveného fitness centra.

Zde si mohou vyzkoušet v plné míře komplexní posilování daných partií, pod odborným dohledem. Zároveň jsou zde perfektní možnosti variabilní úpravy zátěže, přiměřeně k výkonnosti jednotlivých chlapců.

Odpoledne v posilovně se nám vydařilo, nálada byla výborná, chování chlapců vzorné a z posilovny jsme odcházeli příjemně unavení. Již při odchodu se chlapci ptali, kdy bychom mohli jet příště.

Petr Husák

Přírodovědná procházka po okolí Kamenického Šenova

Kamenický Šenov

Na neděli, 21.01.2018, jsem uspořádal pro chlapce přírodovědnou akci, pro prohlubování vědomostí v přírodě. Cílem procházky bylo poznávání krajin a především seznámení s novými místy v přírodě kolem Kamenického Šenova. S chlapci jsme šli nejdříve na sjezdovku v blízkém okolí Práchně a dále na Českou skálu. Chlapci se cestou zdokonalovali v orientaci v přírodě a také poznávali krásnou zasněženou přírodu.

Procházku jsme šli z části v lese a také z části v hlubokém sněhu a to při teplotě okolo -4 C‘. Celá akce byla pro chlapce cílená hlavně pro orientaci po okolí a také pro jejich fyzickou zdatnost. Tyto turistické akce budeme rádi do budoucna plánovat. Chlapcům se procházka líbila a byla pro ně naučná.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

Pěší turistický výlet do obce Lesná

Boletice

Dne 14. 1. 2018 z ústavu jsme šli polní a lesní cestou na přehradu, z které jsme pokračovali po silnici do Lesního Mlýna a dále do obce Lesné. Z obce Lesná jsme pokračovali lesní cestou přes polomy na Šmordu a okolo pískovny zpět do ústavu.

Vychovatel: E. Schneider

Návštěva skalního města

Slovanská

Druhou lednovou neděli byly čtyři stupně pod bodem mrazu, ale krásně slunečno. A my vyrazili na plánovaný výlet do Tiských stěn. Když jsme od parkoviště, kde jsme zanechali naše služební vozidlo došli ke vstupu do skal, tak nás udivilo, kolik turistů mělo stejný plán na neděli jako my.

Tento ráj turistů a horolezců se spoustou skalních věží, náměstíček a tajemných zákoutí jsme s chlapci prozkoumali téměř celý. Nejdříve jsme se vydali po velkém okruhu, po kterém jsme došli až na skalní masiv s vyhlídkou, která nabízí úchvatnou podívanou na České středohoří, Krušné hory, Rajecké skály a samozřejmě na Vysoký Sněžník. A jelikož jsme ještě měli čas a chuť prošli jsme i malý okruh, který nebyl o nic méně zajímavější než ten velký.

I přestože teploměr hlásal mínusové hodnoty, chlapci si výlet velmi užili, podali aktivní výkon a především všem okolo dokázali, že i „ kluci z pasťáku „ se umí slušně chovat jak k přírodě, tak i k turistům, které jsme neustále potkávali a míjeli.

Vychovatelé : P. Zábrodský, L. Maděra, J. Horáček

Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp

Boletice

Byl praotec Čech opravdu líný a nechtěl jít dál k moři nebo se mu pohled z Řípu tak líbil, že se rozhodl tu usadit? Chtěli jsme si to ověřit. V sobotu 13. ledna po obědě jsme vyrazili k bájné hoře. Červená turistická stezka od úpatí byla sice krátká – necelé dva kilometry, se silným protivětrem nám ale dala zabrat.

Na vrcholu chlapci obhlédli rotundu sv. Jiří, pro všechny to byl „prvovýstup“, výhled stál za to. A praotec Čech? Muselo se mu tu moc líbit, kdo ví, co tenkrát viděl, nám se ukázala mírně zvlněná krajina s Labem i Roudnice nad Labem se zámkem. Rozhodli jsme se ho navštívit. Zámek byl sice uzavřený, nic nám nebránilo projít se náměstím a navštívit židovský hřbitov. Zajímavá byla procházka okolo umělého slalomového kanálu.

Protože se chlapcům výlet líbil, příště nás čeká další. A kam? Víte, kde jsou Čertovy hlavy?

J. Kudrmann a skupina chlapců B2

Poznáváme Lužické hory

Kamenický Šenov

V rámci mimoškolního vzdělávání jsme naplánovali a 14.1.2018 i uskutečnili s vybranou skupinou 7mi chlapců – Pavel Ch, Jiří Z, Miroslav L, Petr D, Jiří M, Jan D a Josef T - turistickou přírodovědnou akci, při které jsme prošli trasu Slunečná - Prácheň – Kamenický Šenov.Pochod jsme absolvovali z části po silnici a po lesních cestách. Při tom chlapci určovali světové strany, vyhledávali orientační body, odhadovali vzdálenosti, určovali názvy stromů - jejich semena a plody. Příjemným bonusem bylo pro chlapce stádo koní, které si mohli z blízka prohlédnout a pohladit.

Na nedělní odpolední akci podali chlapci velmi aktivní výkon, a náročné odpolední zaměstnání, které bylo příjemnou změnou, se velmi líbilo.

Zapsal: R. Hrouda - vychovatel

Hokejové utkání

Boletice

Dne 6. ledna 2018 se konal v prostoru zimního stadionu v Děčíně hokejový zápas mezi mužstvy HC Děčín a HC Vrchlabí. S ohledem na příznivé a dlouhodobě dosahované výchovné a studijní výsledky, byla vybraným chlapcům z oddělení pro extrémní poruchy chování nabídnuta možnost toto zajímavé sportovní utkání sledovat přímo na stadionu.

Tohoto privilegia mohli využít čtyři chlapci a to Josef D., Štefan G., Dominik H. a Vojtěch H., samozřejmě v doprovodu kmenových vychovatelů. Chlapci si velice pochvalovali možnost „ být při tom“ a nasát tu pravou sportovní atmosféru přímo v centru dění. Společně s dalšími návštěvníky stadionu „hnali“ děčínské mužstvo hlasitým povzbuzováním ke zteči soupeřovi branky, za konečným vítězstvím. Přes veškerou snahu se však této mety nedočkali ani naší chlapci ani domácí diváci, neboť zápas skončil ostudnou prohrou v poměru 11:2 ve prospěch hostujících. Ačkoliv nálada po ukončení zápasu nebyla k oslavě, chlapcům tato skutečnost neubrala nic z pocitu příjemně prožitého odpoledne a zároveň zůstává motivací pro další návštěvy jiných sportovních utkání.

Zpracoval : Cimpl Petr – vychovatel

Turistika

Kamenický Šenov

Na sobotu dne 13. 1. 2018 jsme společně s chlapci naplánovali zátěžovou turistickou akci. Po obědě jsme vyrazili z našeho ústavu v Kamenickém Šenově směr k Práchni. Turistika byla naplánovaná po trase Horní Prysk – Dolní Prysk a přes Dolní Šenov zpět do ústavu. Před zahájením akce byli chlapci poučeni o bezpečnosti a chování během celé akce, zvláště pak o pohybu v místech, kde trasa vede po místní komunikaci.

Počasí nám přálo, bylo sice trochu větrno a teplota kolem -2° C, ale vhodně jsme se oblékli a tak nebyl žádný problém tuto akci absolvovat. Během cesty jsme se zastavili s chlapci u skalního masivu, kde se v tomto období většinou vytváří tzv. „ ledopády „. Bohužel klimatické podmínky letošního ledna nám nedopřály pozorovat tento přírodní úkaz, což chlapce mrzelo. Domluvili jsme se, že hned jak počasí bude příznivé k vytvoření této zajímavé scenérie, tak opět vyrazíme.

Petr Husák

Turisticko – sportovní akce

Kamenický Šenov

Dnešního dne 9.1.2018 jsme s chlapci absolvovali turisticko poznávací procházku. Po svačině jsme vyrazili od výchovného ústavu zadem kolem Panské skály na Prácheň. Dále vedli naše kroky k vysílači. Odtud jsme pokračovali do starého lomu. Celou cestu chlapci pozorovali zimní přírodu, i když bez sněhu. Hledali napučené pupeny stromů. V lomu jsme diskutovali o vzniku těchto kamenů – kdy a jak vznikli.

Zpět do výchovného ústavu jsme se vrátili na večeři. Celou cestu se chlapci chovali vzorně. Našlapali jsme cca 8km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

Sportovně zážitková akce 10.01.2018 – trénink s dorostenci a juniory BK Česká Kamenice

Kamenický Šenov

Vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám a tím i omezení sportovních aktivit venku , jsme opětovně využili možnost zatrénovat si s borci z BK Česká Kamenice. Se společným tréninkem s boxery mají někteří naši chlapci již zkušenosti a tak se hned dali do tréninku.

Po převléknutí se šli nejdříve rozcvičit do posilovny, kterou mají boxeři na velmi vysoké úrovni. Poté následovali tzv. lapy a nakonec sparing v ringu. Ti nejodvážnější si dokonce zaspárovali s přeborníky v boxu. Ale přes veškerou snahu byl viděn propastný výkonnostní rozdíl mezi nimi. Všichni odcházeli z tréninku pěkně unavení, ale již se těšili na příští středu, kdy bude další trénink.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Soutěž „Poskytnutí první pomoci“

V polovině prosince se uskutečnila již tradiční soutěž s názvem „Poskytnutí první pomoci“, kterou pořádáme ve spolupráci s naším hlavním partnerem Střední zdravotnickou školou v Děčíně.

Soutěže se zúčastnilo 6 tříčlenných družstev, kdy žáci plnili na několika stanovištích úkoly z oblasti poskytnutí první pomoci, jako je například resuscitace, ošetření popálenin, zlomenin či tržných ran. O všech účastnících soutěže lze říci, že byli ve všech oblastech poskytnutí první pomoci výborně připraveni a bodové rozdíly v závěrečném hodnocení byly opravdu minimální.

Družstvo z naší základní školy se umístilo na krásném druhém místě, za což si jistě zaslouží velkou pochvalu.

Návštěva památníku Terezín

V rámci tematických hodin vztahujících se k výuce dějepisu a tématu druhé světové války, navštívili žáci naší základní školy pevnost Terezín, která za druhé světové války sloužila jako koncentrační tábor. Poutavý a místy až drsný projev průvodce o tehdejší krutosti vůči lidem v chlapcích zanechal tísnivý pocit a po informacích získaných v předešlých hodinách dějepisu snad i reálnější představu o páchaných zločinech za druhé světové války ze strany fašistického Německa.

Třetí adventní neděle

Slovanská

Byla třetí adventní neděle a venku bylo sychravo. Chvílemi sněžilo, ale častějším jevem byl déšť. Dnes to na žádnou nedělní vycházku nevypadalo, ale nakonec jsme se s chlapci dohodli, že bychom mohli navštívit Oblastní muzeum v Děčíně. Po příchodu do muzea jsme zjistili, že tam právě probíhá výstava ručně vyřezávaných betlémů od děčínského umělce Vladimíra Cejnara. Takže jsme všichni byli okamžitě vánočně naladěni, a to že venku za okny muzea prší a na blížící se vánoce to zdaleka podle počasí ani nevypadá, nám pramálo vadilo.

Od vystavených betlémů a vánočních stromků nemohli chlapci oči odtrhnout. Ale to kluci ještě nevěděli, že v prvním patře našeho muzea je stálá expozice historie lodní dopravy. První patro jsme museli projít nejméně třikrát, než si chlapci všechny modely lodí dosytosti prohlédli. Samozřejmě pan průvodce, který nám byl k dispozici, ochotně a odborně odpovídal na všechny naše otázky.

Celou zpáteční cestu z muzea se tedy nemluvilo o ničem jiném než o lodích. Betlémy nám přiblížily krásné vánoční svátky a lodě zas historii a vznik dopravy po Labi.

P. Zábrodský a J. Horáček

Zimní obraz

Boletice

Na vánoční čas si každoročně připravujeme náměty s touto tématikou. Letos chlapci opět malovali obrazy na nástěnku do jídelny. Inspiraci čerpali z knihy Josefa Lady. Práce je bavila a obrázky se povedli.

Vypracovala: Peterková H., Schneider R.

Vaření skupiny E1

Boletice

Na sobotní odpoledne jsme si naplánovali vaření pečené kuře, brambory a kompot. Po rozdělení úkolů jsme se pustili do vaření. Chlapci se snažili a ještě víc jim chutnalo.

Vypracovala: Peterková H., Schneider R.

Pěší turistický výlet k jezírku pod rozhlednou Chlum

Boletice

Dne 17. 12. 2017 jsme vyrazili z ústavu horní cestou k potoku a po žluté značce lesní cestou až k jezírku pod rozhlednou Chlum. Na začátku cesty jsme překonávali bahnitý terén, později se prodírali přes spadané stromy, které se polámaly při nedávné vichřici, ale ke konci cesty jsme šli pěknou zasněženou přírodou. Chlapci se ve sněhu koulovali a dělali sněžné anděli. Při zpáteční cestě se krajina opět měnila k horšímu. Výlet jsme celkově zvládli i přes počáteční nepřízeň počasí.

Vychovatel: E. Schneider

Adventní koncert

Boletice

Dne 3.12. 2017 jsme přijali pozvání na adventní koncert Děčínského pěveckého sboru v kostele Sv. Václava a Blažeje, kde měli možnost slyšet písničky, které sice znají, ale v úplně jiném provedení např. Dobytí ráje, Over the Rainbow, Bílé vánoce, Aleluja. I když to pro některé byla akce nezvyklá, líbila se jim.

Chlapci si vzali k srdci připomínky k chování při takové akci, takže celý večer proběhl v naprosté pohodě a klidu a mohli jsme načerpat vánoční atmosféru.

Vychovatel: Kumprechtová Alice

ŠENOVSKÝ DVOJBOJ

Kamenický Šenov

V sobotu 16. 12. 2017 se naši chlapci z Kamenického Šenova, zúčastnili turnaje, který pořádal ředitel školy pan Mgr. Martin Karhan, který byl i jedním z protihráčů. Turnaj byl složen ze dvou částí, kdy v jedné soutěžila přihlášená družstva ve futsalu a paralelně s tímto, probíhalo klání ve stolním tenise. Vzhledem k této kombinaci byli vybráni chlapci, kteří ovládají sálový fotbal i stolní tenis.

Pro představu náročnosti je nutné říci, že jednotlivé zápasy se hráli na 2x9 min a hned po dohrání každého zápasu, šla mužstva na stolní tenis. Celkem se přihlásilo 6 mužstev včetně našeho. Přihlášení hráči byli téměř všichni dospělí a jednalo se o pravidelné účastníky těchto akcí – v minulosti jsme proti těmto hráli turnaj v nohejbale.

Chlapci podali maximální výkon a na hřišti nechali veškeré síly a fotbalové dovednosti. Za příkladnou snahu a sportovní přístup byli pochváleni na závěr turnaje i shora jmenovaným panem ředitelem.

Petr Husák

Turnaj v malé kopané

Slovanská

Dne 11.12.2017 se v Žatci konal turnaj v malé kopané. Hrálo se nejen o pořadí a věcné ceny, ale i body do celostátní soutěže výchovných ústavů. Naši reprezentanti předvedli solidní výkony, které se v průběhu turnaje ještě zlepšovaly. Zejména zodpovědná defenziva vedla k účasti ve finále.

Ve finále oba celky předvedly velmi nervózní výkony a velké množství chyb. V základní hrací době k rozuzlení nedošlo a na řadu přišly pokutové kopy. V nich naši chlapci suverénně vítězili a bylo z toho celkové první místo v turnaji a dvanáctibodový zisk do celostátní ligy VÚ.

Děkujeme za pozvání a příjemnou atmosféru pořádajícímu výchovnému ústavu Pšov.

Escape Tesko

Slovanská

Dne 14.12 jsme využili brzkého stmívání a rozhodli jsme odpolední činnost vyplnit moderní a kolektivní, únikovou hrou Escape, která je velmi proslulá.

Chlapci byli rozděleni do dvou pětičlenných skupin, které postupně hledali různé indicie. Každý úkol je postupně posouval k cíli. Skupiny museli tyto úkoly plnit po tmě za pomoci všeobecných znalostí a moderních technologií, přičemž na splnění všech osmi úkolů, které byly rozmístěni do různých částí budovy Tesko, měli časový limit 40 minut. Hororová atmosféra byla doplněna všudypřítomnou strašidelnou hudbou.

Výchovným cílem této činnosti byla především týmová spolupráce, práce pod tlakem a rozvoj logického myšlení. Vzhledem k pozitivním ohlasům, aktivnímu přístupu a nadšení, můžeme hodnotit tuto činnost za velmi zdařilou, na jejíž pokračování se nenechá pravděpodobně dlouho čekat.

Tým Tesko. 

Beseda

Dne 6. 12. 2017 k nám již po několikáté zavítala kontaktní pracovnice Domu na půli cesty v Praze 8, Mgr. Radka Reischlová. Ta nám představila nejen jejich zařízení, jako sociální službu pro mladé lidi ve věku od 18 – 26 let, kteří se nacházejí v obtížné rodinné a sociální situaci a musí se osamostatnit. Ale celkově také chlapcům nastínila jejich možnosti po odchodu od nás, pokud se ocitnou bez rodinné podpory. Beseda byla oproti minulosti zatraktivněna názorným videem, které chlapcům nejen pomohlo udržet pozornost, ale které je v některých pasážích i pobavilo. Na závěr se několik chlapců přihlásilo se zájmem provést s Mgr. Reischovou přijímací pohovor do Domu na půli cesty, což jim i bylo umožněno.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným chlapcům za jejich vzorné chování i aktivitu. Učitelům a vychovatelům, kteří se podíleli na hladkém průběhu akce. A v neposlední řadě i Mgr. Reischlové za její návštěvu u nás a doufám, že zavedená spolupráce s ní a její organizací bude zdárně pokračovat.

Tereza Vajbarová

Silák JUNIOR 2017

Boletice

Vzhledem k tomu, že se chlapci mladší 15 let kvůli nepřítomnosti nemohli účastnit 25. 11. 2017 celoústavní akce „Ústavní silák 2017“. Uspořádali jsme pro ně v sobotu 9. 12. 2017 akci „Silák JUNIOR 2017“. Této akce se účastnili jen chlapci z oddělení DDŠ a oddělení EPCHO mladší 15 let.

Soutěžilo se ve třech disciplínách. Počtu kliků za minutu, počtu ledů sedů za minutu a hodu medicinbalem. Akce se účastnili všichni chlapci pobývající v tuto sobotu v našem ústavu v Boleticích nad Labem. První dvě místa obsadili chlapci z oddělení EPCHO – Josef D. a Štefan G. Na třetím místě se umístil chlapec z oddělení DDŠ Robert F.

Účastnící chlapci se snažili a podali velmi pěkné výkony. Chtěli bychom jim za toto poděkovat.

oddělení EPCHO

Plavecký kroužek 2017/2018

Boletice

I v letošním školním roce začal dne 01.12. 2017 pro oddělení EPCHO plavecký kroužek. Bude probíhat ve 14-ti denních cyklech /vždy v pátek/ formou návštěvy plaveckého areálu Děčín. Kroužku se vždy zúčastní vybraní chlapci dle dosahovaných výsledků jak ve školním vzdělávání, tak ve výchově.

Pedagogický dozor je zajišťován pracovníky oddělení EPCHO. V plaveckém areálu si chlapci zdokonalují plavecké návyky a zvyšují fyzickou zdatnost. Rovněž využívají zábavnou část areálu jako je jízda v tobogánech nebo pobyt ve vířivce. Chlapci se vždy na možnost účasti těší, což je motivuje k dosahování stabilně dobrých výsledků.

Bc. Michal Ledvina, vychovatel oddělení EPCHO

Kuchařská soutěž „ PIZZA 100 KRÁT JINAK“

Dne 6. prosince se v prostorách naší cvičné kuchyně uskutečnila kuchařská soutěž s názvem „Pizza 100 krát jinak“. Celkem se soutěže zúčastnilo 10 kuchařských učňů, jež měli tu čest reprezentovat své kmenové školy. Všech 10 prezentovaných pizz hodnotila odborná porota doplněná o zástupce MŠMT, a to z více hledisek. Konečný vzhled a nápaditost, zvládnutí technologických postupů, ale především chuť. I když Mistr pizzař byl zvolen pouze jeden, o všech připravených pizzách lze říci, že byly připravované s osobním zaujetím a kuchařským umem.

Projektový den „VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A TRADICE“

Prosincový projektový den na základní škole s názvem Vánoční tvoření a tradice se nesl v duchu nadcházejících vánočních svátků. Chlapci se ponořili do výroby vánočních dekorací, mikulášských masek, andílků a vánočních stromečků. Svá malá dílka mohou chlapci využít jako malou pozornost pro své blízké. Jak se chlapcům výroba dařila, můžete vidět na přiložených fotografiích.

Návštěva kina Hvězda – Anděl páně 2

Kamenický Šenov

Na dnešní odpoledne 3.12.2017 jsme měli v plánu návštěvu kina Hvězda a shlédnutí vánočního filmu Anděl páně2. Vyrazili jsme od VÚ ve 14hod. V kině jsme seděli všichni společně. Chlapci se chovali po celou dobu promítání vzorně. Po skončení filmu chlapci dostali lampionky a vyrazili s anděli na náměstí. Tady si prohlédli stánky, ohřáli se u ohně, ochutnali jablka v karamelu. Nejvíce se jim líbil čertovský stánek. Zpět jsme se vrátili v 17 hod. Celou zpáteční cestu chlapci vyprávěli co se jim líbilo, byli nadšený a spokojený.

Výlet k Dolskému mlýnu

Slovanská

První prosincovou neděli jsme s chlapci vyrazili na výlet k Dolskému mlýnu u Jetřichovic. Počasí nám přálo. Celý den bylo mrazivo, ale slunečno. Auto jsme nechali zaparkované v Jetřichovicích a po svých jsme se vydali po žluté turistické značce k předem určenému cíli. Po necelé hodince jsme dorazili na místo. Když chlapci zjistili o jaký mlýn se vlastně jedná, tak hned začali vyjmenovávat pohádky, které tam byly filmovány. Celý mlýn i jeho okolí jsme prozkoumali, vyzkoušeli jsme i teplotu vody v říčce Kamenici, byla studená jako led, ale za to plná pstruhů. Výlet chlapci ocenili na jedničku.

Petr Zábrodský, Jan Horáček

Procházka po Kamenickém Šenově

Kamenický Šenov

Na neděli 26.11.2017, jsem uspořádal pro chlapce turistickou akci – procházka po Kamenickém Šenově. Cílem procházky bylo poznání krajin a především seznámení s kulturními památky. S chlapci jsme prošli několik významných míst Kamenického Šenova. Procházku jsme měli prošlou v krásném slunečném zimním počasí. Celá akce byla pro chlapce cílená hlavně pro orientaci v místě okolí výchovného ústavu. Tyto turistické akce budeme rádi do budoucna plánovat. Chlapcům se výlet velmi líbil a byl pro ně naučný.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

Exkurze do Muzea Škoda Auto

Kamenický Šenov

Dne 26.11.2017 jsme s chlapci z našeho oddělení v Kamenickém Šenově jeli do Mladé Boleslavi, kde jsme navštívili muzeum Škoda Auto. V průběhu exkurze měli chlapci možnost seznámit se s vývojem vozidel zn. Škoda od počátku až po prototypy. Prohlídka muzea je velice hezky a prakticky přizpůsobena všem návštěvníkům. Během exkurze se chlapci například dozvěděli o tom, že nově se znak automobilky Škoda bude u některých typů vozidel vyrábět z českého křišťálu firmou Preciosa, kde byli chlapci na exkurzi na podzim.

Po celou dobu se chlapci chovali velice dobře a o expozice měli zájem. Zejména oddělení sportovních speciálů je velice překvapilo, neboť poprvé viděli některá závodní vozidla, která vyhrávala soutěže po celém světě.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Vánoční výzdoba klubovny v prvním patře

Kamenický Šenov

Dne 25.11.2017 jsme měli naplánováno nově vyzdobit klubovnu v prvním patře. Zejména změnit téma na nástěnce z podzimního tématu na vánoční. Nejdříve se chlapci pustili do nástěnky.Po pečlivém naplánování se pustili do díla. Po dokončení nástěnky se pustili do ozdobení dveří svých pokojů. Vzhledem času nestihli ozdobit celou místnost, kterou dodělají v nejbližší době. Chlapci zasluhují za pochvalu za snahu a přístup, který vynaložili při práci.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Soutěž v „Páce a silovém trojboji „

Kamenický Šenov

Dne 2. 12. 2017 jsme se chlapci z našeho ústavu zúčastnili soutěže v „ Páce a silovém trojboji“, kterou pořádal VÚ a SVP Pšov.

Soutěž proběhla v ZŠ v Podbořanech v místní tělocvičně. Hned od první chvíle bylo vidět, že tato akce se koná již po několikáté. Pořadatelé měli vše perfektně připravené a soutěžilo se na regulérním sportovním náčiní. Stůl určený k soutěži v páce, byl téměř profesionální. Jeho konstrukce byla vybavena i zvukovým zařízením, které ohlásilo konec v případě přetlačení závodníka.

Silový trojboj byl sestaven ze tří disciplín a to: Bench Press – Sedlech – Dřep. U Bench Presu byli závodníci rozděleni do váhových kategorií a rozhodoval maximální výkon ze tří pokusů. Výkon byl následovně přepočítán k jeho tělesné hmotnosti a výsledkem byl poměr síly k hmotnosti vyjádřený procenty, (tj. soutěžící o hmotnosti 60kg. vytlačí činku vážící 82kg = postup výpočtu: 82:60x100 = 137% poměru síly k tělesné hmotnosti). V soutěži sedlech, měli chlapci udělat maximální počet opakování v čase 1 minuty a v disciplíně dřep byla závodníkovi umístěna na trapézové svaly činka odpovídající 80% jeho tělesné hmotnosti. Na znamení rozhodčího provedl dřep a následovný návrat do propnutých nohou. Rozhodoval počet dosažených opakování.

Výkony vítězů byly vzhledem k věku chlapců obdivuhodné. Například v disciplíně Bench Press, vítěz zvedl činku o váze 130,-kg, druhý umístěný 120,-kg a na třetím místě byl chlapec s výkonem 85,-kg.

Naši chlapci bojovali s maximálním nasazením, ale bohužel se nám nepodařilo ani v jedné ze soutěží získat medailové umístění. Náš ústav K. Šenov reprezentoval Karimov A. a Jiří Z. Za součást Slovanská se zúčastnili Patrik G., a Radek V. Při celkové účasti 21 závodníků jsme obsadili příčky kolem 8. až 15. místa.

Na závěr celého soutěžení shlédli chlapci vystoupení pozvaného kulturisty, který při vyhlášení výsledků předával umístěným chlapcům ceny.

Husák Petr

Podzimní výstup k telekomunikační věži

Kamenický Šenov

V sobotu 2.5.2017 jsme s vybranou skupinou chlapců – Jiří M, Robert T, Dominik B, Pavel CH, Miroslav L, Josef T a Martin P - z pracoviště v Kamenickém Šenově, v rámci našeho programu „ Poznáváme CHKO Lužické hory“ a turistických zátěžových akcí uskutečnili podzimní výstup k telekomunikační věži nad obcí Prácheň. Pochod byl díky čerstvé sněhové pokrývce a ledové námraze na stromech pro chlapce zábavný, navodil dobrou předvánoční náladu, ale též prověřil jejich fyzickou zdatnost.

Vychovatel: R. Hrouda

 

Ústavní silák 2017

Boletice

Dne 25. 11. 2017 proběhla v tělocvičně našeho ústavu v tělocvičně v Boleticích nad Labem celoústavní akce "Ústavní silák 2017". Již podle jména se této akce účastnili chlapci ze všech oddělení našeho ústavu. Vzhledem k tomu, že oddělení DDŠ mělo naplánovanou akci návštěvy Krkonoš, účastnili se jen chlapci starší 15 let. Přijeli hoši ze Slovanské, Kamenického Šenova a jeden účastník byl z oddělení EPCHO.

Soutěžilo se ve třech disciplínách. Bench pressu, dřepu s činkou a hodu medicinbalem. Chlapci vždy zvedali, nebo cvičili s činkou, která měla váhu 70 % jejich tělesné váhy. Hoši se snažili a podali velmi pěkné výkony. Stupně vítězů obsadili naši hosté. První a třetí místo patří účastníků ze Slovanské. 1. místo patří Patriku G. a na 3. místě se umístil Radek V. Mezi ně se na 2. místo vklínil reprezentant Kamenického Šenova Abdul K.

Chtěl bych poděkovat účastníkům za vzorné chování a pěkné výkony.

Noční výstup na Sněžku

Boletice

Dne 25.11.2017 jsme v 16.00 hodin přijeli do Pece pod Sněžkou, odkud byl naplánován výstup na naší nejvyšší horu Sněžku. Chlapci byli vybavení do extrémních podmínek a pomalým tempem jsme vyrazili na Sněžku.

Postupně se cesta s vystoupanými metry měnila v jednu ledovku. Nakonec jsme na horu vystoupali ve 20.00 hodin, kde byla ohromná vánice, silný nárazový vítr. Přesto se nám podařilo si na vrcholu uvařit čaj a ve 21.00 hodin jsme vyrazili směr Pec pod Sněžkou, kam jsme dorazili ve 24.00 hodin.

Cesta byla velice náročná a chlapci byli velice rádi, že jsme vrcholu dosáhli i přes nevhodné povětrnostní podmínky. Noc jsme strávili v DDŠ Horní Maršov, čímž jim tímto moc děkujeme za poskytnutý azyl. Motivací pro chlapce byl následný wellness v hotelu Zlatá Lípa za, který moc děkujeme.

Bc. Horáček, Bc. Nekvinda Bc. Šmidt

Projektový den „ADVENT“

Čtvrtý listopadový týden proběhl projektový den s příznačným názvem „ADVENT“. Chlapci ze základní školy měli možnost vyzkoušet si výrobu a následné zdobení adventních věnců. V rámci tohoto tvořivého dne byla vyhlášena soutěž o tři nejhezčí věnce, které vybírala nezávislá porota.

Chlapcům šla práce hezky od ruky a na konečných výsledcích je vidět snaha i osobní zaujetí. Výrobky chlapců budou zkrášlovat prostory našeho zařízení po celou dobu předvánočního času.

Zátěžová akce – Kyjovské údolí

Slovanská

Podle předpovědi počasí, to měl být poslední hezký, podzimní víkend. A tak jsme s chlapci vyrazili na výlet do Kyjovského údolí. Nejprve jsme se vydali podél říčky Křenice až k Jeskyni víl, kde se v zimě vytváří bohatá výzdoba z rampouchů, která se udrží až do pozdního jara. Počasí nám přálo, tak jsme se na zpět vydali po turistické stezce, která ve výšce propojuje nejkrásnější skály a vyhlídky ve východní části údolí. Chlapci měli po celý den dobrou náladu a po návratu byli příjemně unaveni.

Vychovatel : P. Zábrodský, J. Horáček

Zaniklá obec Vitín

Slovanská

Předposlední listopadovou neděli jsme s chlapci podnikli zátěžový výlet od Bukové hory, která je dominantou českého středohoří do zaniklé obce Vitín a zpět.

Po příjezdu na Bukovou horu jsme si prohlédli televizní vysílač, samozřejmě z příjezdové cesty. Vysílač je po celém svém obvodu oplocen. A dále jsme pokračovali k Humboltově vyhlídce, kde se nám otevřel až neskutečný výhled na České středohoří a Krušné hory. Po menší přestávce jsme vyrazili po lesních stezkách do obce Vitín. Tato osada byla po vysídlení německých obyvatel opuštěna.Z vesnice zůstaly už jen trosky a ruiny.

Po důkladné prohlídce toho co zbylo z dříve prosperující a krásné obce jsme se vrátili zpět k vysílači, kde jsme měli zaparkované auto. Po celou dobu nás provázela dobrá nálada a první letošní sněhové vločky.

P. Zábrodský, L. Maděra, J. Horáček

Pěší turistický výlet na zříceninu hradu Vrabinec

Boletice

Dne 18. 11. 2017 jsme vyrazili z ústavu okolo pískovny v Boleticích nad/Labem lesem na Šmordu a dále na Hartu, potom cestou okolo hřbitova k lesu. Podle turistických značek jsme pokračovali až k zřícenině hradu Vrabinec. Cestou jsme se prodírali přes hodně spadaných stromů, které se polámaly při nedávné vichřici. V přístřešku pod zříceninou se chlapci nasvačili, rozhlídli se na vyhlídce zříceniny Vrabinec a zpět se vraceli přes Jakuby a cyklostezku zpět. Chlapcům se i přes náročnost terénu výlet líbil.

Vychovatel: E. Schneider

Podzimní obraz

Boletice

O víkendových dnech jsme s chlapci malovali obraz do jídelny. Připravili jsme si podzimní náčrt podle předlohy i vlastních nápadů. Chlapci se do malování zapojili s chutí a konečný výsledek se zdařil.

Peterková Hana, Schneider Roman

Návštěva našich chlapců za sourozenci v dětském domově Litoměřice

Boletice

Dne 27.10.2017 se podařilo domluvit setkání našich třech chlapců se sourozenci, které již delší dobu neviděli. Vypravili jsme se hned po obědě směr DD Litoměřice a Klokánek Litoměřice. Chlapci byli nadšení, že mohli strávit více než dvě hodiny se svými blízkými. Pro ostatní chlapce jsme také vymysleli program, na náměstí jsme se občerstvili v cukrárně a po té jsme si prohlédli pár zajímavostí Litoměřic. Máchovy schody, maketu litoměřického náměstí s funkčními vláčky. Po návratu byli všichni chlapci nadmíru spokojeni a plni zážitků.

Vychovatele: A. Kumprechtová, J.Kudrmann

Revitalizace parku

Součástí probíhající revitalizace parku našeho zařízení je výsadba nových listnatých stromů. Učni našeho zahradnického oboru se pod odborným dohledem mistra odborného výcviku do této práce s chutí pustili. Taktéž si jako součást své odborné praxe předsevzali zajistit kompletní povýsadbovou péči a následnou údržbu. Součásti celkové vize obnovy parku, která je dělená na jednotlivé etapy, je mimo jiné vytvoření příjemného a důstojného relaxačního místa.

 

 

Podzimní údržba parku a okolí hlavní budovy v Boleticích nad Labem

Boletice

Dne 12. 11. 2017 jsme naplánovali podzimní údržbu parku a okolí hlavní budovy našeho VÚ v Boleticích nad Labem. Akce se účastnili všichni chlapci umístění na oddělení EPCHO. Hoši, kteří jsou v ústavu již delší dobu, pracovali v parku a v okolí hlavní budovy. Hoši, u kterých probíhá adaptační režim, pracovali na dvoře hlavní budovy.

Chlapci prohrabávali trávníky, sbírali dřevěné větvičky a metli spadané listí z cestiček a rovných ploch u našeho ústavu. Poté shromážděný materiál odváželi na předem určené místa v areálu parku. Všichni pracovali s chutí a práce jim šla od ruky i přes chladné počasí.

Naši chlapci vědí, že dnešním dnem práce nekončí a bude se v ní pokračovat i v dalších dnech. Je jim totiž jasné, že přírodě zkrátka neporučíme a údržba parku a okolí hlavní budovy je práce nutná.

Martin Jírovec + kolektiv

Turnaj ve stolním tenisu

Boletice

Dne 11. 11. 2017 v době od 15.00 do 17.30 hod. proběhl v tělocvičně hlavní budovy výchovného ústavu v Boleticích nad Labem turnaj ve stolním tenisu pořádaný pro chlapce umístěné na oddělení pro extrémní poruchy chování. Akci organizačně zajistili vychovatelé z výchovné sk. E2.

Turnaje se zúčastnilo všech 7 chlapců umístěných na uvedeném oddělení, přičemž systém zápasů byl sestaven tzv. „každý s každým“ na dva vítězné sety. Nejlepšího výsledku v turnaji dosáhl chlapec J. D. z výchovné sk. E2, který dokázal zvítězit ve všech utkáních. Boj o druhé a třetí místo spolu sehráli chlapci V. H. z vých . sk. E1 a Š. G. z vých. Sk. E2. V tomto velice vyrovnaném duelu se dokázal prosadit a zvítězit chlapec Š. G.

Všichni účastníci ve svých zápasech předvedli to nejlepší co mohli a po zásluze jim náležela i odměna ve formě drobných sladkostí. Dle pozitivních ohlasů všech účastníků lze akci hodnotit jako velice zdařilou s vizí o její opakování v budoucnu.

Zpracoval : Cimpl Petr – vychovatel

Doubravka

Slovanská

Druhou Listopadovou sobotu jsme s chlapci využili v celku dobrého počasí a vyrazili jsme na poznávací výlet do blízkých Teplic. Cílem byla poznávací turistika, konkrétně hrad Doubravka. Cestou na vrh Doubravské hory, chlapci procházeli naučnou stezku, kde se vědomostně obohacovali. Největší zájem jevili o panoramatický pohled na celé město, Krušné hory a také o hrad, který je na samém vrchu Doubravské hory.

Chlapci se zde dozvěděli například to, že se jedná o Gotický hrad, který je chráněn od roku 1958 jako kulturní památka ČR. Mohli také sledovat okolní krásy nejvyšší hory Milešovky a také panoramata ostatních měst a obcí v okolí Teplic.

Vychovatelé Tesko

Zátěžová turistika – výstup na hrad Šaunštejn

Kamenický Šenov

Na neděli 5. 11. 2017 jsem naplánovala pro chlapce v rámci pravidelných turistických aktivit výstup na skalní loupežnický hrad „ Šaunštejn „, který se nachází u obce Vysoká Lípa.  Tato akce si mezi chlapci získala značnou oblibu a to hlavně proto, že je tento výstup spojený s určitou dávkou adrenalinu. Do Vysoké Lípy jsme dojeli z Kamenického Šenova služebním vozidlem a dále již pokračovali mezi poli a lesem ke skalnímu hradu pěšky.

Trasa výstupu vede mezi skalami po ocelových žebřících a vysutých lávkách. Odměnou za překonaný strach, je krásný výhled po širokém okolí Vysoké Lípy. Chování chlapců bylo po celou dobu akce vzorné a počasí vynikající. Zpět jsme se vrátili k večeři obohaceni o nové zážitky a příjemně unaveni.

Yveta Jansová

Pochod po zajímavostech K. Šenova a okolí

Kamenický Šenov

Dne 4.11.2017 jsme v souladu s plánem uskutečnily se skupinou 6ti chlapců, jmenovitě Markem T, Abdurahimem K, Jiřím Z, Jiřím M, Janem D a Pavlem Ch. pochod po zajímavostech Kamenického Šenova a okolí. Na trase Kamenický Šenov MěÚ– Kamenický Šenov pramen „Źába“ - Pension Tavba – Kamenický Šenov sídliště – koupaliště – Dolní Prysk památník I. Sv. války - zahrady Prostřední Prysk – Horní Prysk a ledová jeskyně - Panská skála – Prácheň – internát K. Šenov si chlapci prohlédli památník padlých z 1. sv. války v K. Šenově a Dolním Prysku, minerální pramen „Žába“ a křížovou cestu u koupaliště s dalším pramenem pitné vody.

Chlapci se cestou nejen seznamovali se zajímavostmi a historií města, ale též si užívali podzimní barevné přírody, padaného listí a pobytu na čerstvém vzduchu. Celkově byla fyzicky náročnější akce kladně hodnocena jak samotnými chlapci, tak i já jsem byl s výkonem chlapců spokojen. Uvedenou zátěžovou akci jistě budeme opakovat i s dalšími chlapci.

Provedl: Hrouda - vychovatel

Sportovní den „Šenovská smeč„

Kamenický Šenov

V sobotu dne 4. 11. 2017 jsme se společně s chlapci z našeho ústavu v Kamenickém Šenově zúčastnili nohejbalového turnaje „ Šenovská smeč „, který každoročně pořádá ředitel ZŠ K. Šenov, pan Mgr. Martin Karhan. Celkem jsem přihlásil 3 týmy:

Provozky ( Abdurahim K., Milan S. a Miroslav L.)

Kuchaři (Dominik B., Josef T., Pavel Ch.)

Čutálisti (Marek T., Milan Z., Petr Husák).

Celkově do tohoto turnaje trojic dospělých (rekreační liga), nastoupilo 14 družstev a naši chlapci byli nejmladší. Ani v jednom zápase nehráli proti svým vrstevníkům, vždy byli soupeři výrazně starší. Přesto vynaložili maximální úsilí v každém setu. Bohužel se nepovedlo ani jednomu našemu mužstvu postoupit ze základní skupiny. Nic to však nezměnilo na tom, že jsme z turnaje, byť poraženi, odcházeli spokojeni a bohatší o další sportovní zážitek.

Petr Husák

Pěší turistický výlet na Kvádrberk

Boletice

Dne 4. 11. 2017 jsme vyrazili na vrch Kvádrberk, někteří chlapci tuto vyhlídku dobře znají, a byli zde již několikrát. Pro nově příchozí chlapce to byl zážitek. Otevřel se před nimi krásný výhled na Děčín. Měli jsme štěstí, protože právě v tu dobu plachtilo nad Děčínem několik rogalistů. Po cestě na vyhlídku jsme se zastavili u mapy, kde jsou popsané všechny kopce ve výhledu a dokonce jsme museli zdolávat překážku po nedávné vichřici a to spadlý strom. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u zámeckého rybníka a nakrmili labutě a kachny, které k nám houfně plavaly.

Vychovatel: E. Schneider, A. Kumprechtová

Domácí Langoše

Boletice

Dne 5. 11. 2017 si skupina DDŠ B2 +B1 naplánovala smažení langošů, všechny suroviny jsme měli možnost vyfasovat v kuchyni. Chlapci měli rozdělenou práci a úkolu se zhostili všichni dokonale. Po usmažení a konzumaci se chlapci vystřídali s druhou skupinou. Chlapci nezapomněli ani na vstřícnou paní kuchařku, které také pár langošů věnovali.

Vychovatel: Kumprechtová Alice

Návštěva prezentační akce stavebních technologií společnosti RIGIPS

V rámci odborného výcviku, navštívili první listopadový den žáci oboru Stavební práce prezentaci výrobního sortimentu a stavebních technologií společnosti RIGIBS. Tuto zajímavou akci pořádala SŠ lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně. Žáci byli v průběhu této akce seznámeni s výrobky firmy Rigips.

Celá prezentace byla kombinována s praktickými ukázkami odborných postupů. Na závěr prezentace si chlapci vyzkoušeli pevnostní zkoušku sádrokartonových desek. Možnost vidět nejnovější technologie výše uvedené společnosti, jistě přispěla k širšímu a pestřejšímu pohledu našich učňů na stavební problematiku.

Trénink s dorostenci a juniory BK Česká Kamenice

Kamenický Šenov

Vzhledem ke špatnému počasí a tím i omezení sportovních aktivit venku z důvodu špatného počasí, jsme využili možnost zatrénovat si s borci z BK Česká Kamenice. S tréninkem s boxery mají někteří naši chlapci již zkušenosti, kdy jsme již vloni využili jejich tělocvičnu k společným tréninkům.

Po převléknutí rozdělil chlapce do skupin a hned od začátku začal intenzivní trénink. Nejdříve posilovna, pak kolečko na různých stanovištích a nakonec sparing v ringu. Chlapci museli uznat, že box je hlavně o velké dřině.

Všichni odcházeli z tréninku pěkně unavení, ale již se těšili na příští středu, kdy bude další trénink.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Hotel Zlatá Lípa

Boletice

Po předešlém celodenním pochodu v nitru Jizerských hor jsme využili velice příjemného pozvání od Hotelu Zlatá Lípa, kde nám byly poskytnuty prostory wellness centra a to na celé dvě hodiny. Návštěvu jsme tedy pojali jako odpočinek, který se náramně hodil. Děkujeme Hotelu za sponzorský dar ve formě krásného zážitku.

Šmidt

Výlet do Jizerských Hor

Boletice

Den vzniku samostatného československého státu jsme oslavili výletem do Jizerských Hor. Cílem bylo dojít na druhý nejvyšší kopec celého stolového pohoří a sice Jizerku. Ne vše se však vždy zdaří. Na Josefodolské přehradě nás hrázný poslal jasným směrem se slovi "To nemůžete minout" a tak jsme se po dvou hodinách dobelhali na Sněžné Kupy, asi 8 km od Jizerky. Což však nebylo na škodu. Cestou nás provázela dobrá nálada a všechny druhy počasí, kromě tepla a slunečních paprsků. Tak příště již na té Jizerce!

Šmidt

Zátěžová kynologická turistika

Kamenický Šenov

21.10.2017 jsme podle plánu činností a předchozí domluvy s ředitelkou Útulku pro opuštěná a nalezená zvířata v Děčíně uskutečnili další zátěžový pochod se zapůjčenými psy po trase Děčín Staré město – Děčín Březiny a zpět. I tentokrát chlapci svěřené psy dobře zvládli a vycházku, která byla zpestřením víkendového pobytu, jsme si užili. Této turisticky náročnější akce se účastnil Jiří Z., Pavel Ch., Dominik B., Miroslav L., a Lukáš P.

Vychovatel : Hrouda Rudolf

Fitness kroužek Kamenický Šenov

Kamenický Šenov

Na neděli 22. 10. 2017 jsem společně s chlapci naplánoval pokračování návštěv posilovny v České Lípě v rámci fitness kroužku, který vedeme v našem ústavu v Kamenickém Šenově. Po obědě a pauze během které si nachystali věci do posilovny, jsme vyrazili do Č. Lípy.

Tentokrát mezi účastníky, byli dva noví chlapci, kteří měli poprvé možnost zkusit si komplexní cvičení zaměřené na horní polovinu těla. Celkem jsme cvičili 2 hodiny a chlapci byli zaslouženě pochváleni. Přesně dodržovali pokyny, které byly zaměřené na to, aby se naučili, jak správně postupovat u jednotlivých cviků. Všichni předvedli maximální snahu s váhami, které jim byly doporučeny s přihlédnutím k jejich momentální fyzické kondici. Chlapci, kteří zde byli poprvé chtěli na začátku zkoušet co nejvyšší váhy činek, jak již to u nováčků bývá. Samozřejmě i menší činky, které jsem jim vybral je natolik unavily, že již při odchodu z posilovny se ozývali, že je bolí celé tělo.

Z posilovny jsme odjížděli spokojení a příjemně unavení.

Husák Petr

Atletické odpoledne 15. 10. 2017

Boletice

Dne 15. 10. 2017 proběhlo v tělocvičně VÚ Boletice nad Labem „Atletické odpoledne 2017“, kterého se zúčastnilo celkem 9 chlapců (3 EPCHO + 6 DDŠ). Soutěž sestávala z celkem 6 disciplín: skok do výšky, člunkový běh, hod medicinbalem do dálky, šplh na tyči, lehy + sedy na čas, kliky na počet.

Všichni chlapci se snažili odvést v každé disciplíně maximum a podali velmi pěkné výkony. Po vyhodnocení všech disciplín se na prvním místě umístil Štefan G. z oddělení EPCHO, druhé místo obsadil Zdeněk K. a na třetím místě skončil Josef Š (oba z oddělení DDŠ).

Akci hodnotím jako zdařilou. Z reakcí chlapců bylo zřejmé, že se jim takto strávené odpoledne líbilo a zazněli i hlasy, aby se akce v budoucnu konala znovu.

Zapsal : Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

              

Večerní turistika „Noční pochod přírodou nad Boleticemi n/L."

Boletice

Dne 13.10. 2017 jsme z ústavu šli na horní cestu, dále pak podél zahrad na střelnici a k jezírku, potom podél potoka a strmou lesní cestou jsme pokračovali na přehradu. Od přehrady jsme šli lesem podél hlavní silnice ke hřbitovu, kde chlapci zažili atmosféru, svíčkami osvětleného hřbitova. Ze hřbitova jsme pokračovali okolo vodárny a boletického potoka zpět do ústavu.

Chlapci během této večerní zátěžové turistiky dodržovali pravidla silničního provozu, vhodného chování v přírodě, během přesunu nebyl s nikým problém, chovali se slušně, ze zátěžové akce měli chlapci dobrý pocit a byli dobře naladěni a nejednou zažili i pocit strachu, když se pohybovali potmě v terénu.

Vychovatel: E. Schneider

Letecké muzeum

Po informaci, že v úterý 26. září nepoteče ve škole na Pivovarské voda a vyučování se tedy z hygienických důvodů neuskuteční, objevila se zde možnost volby náhradního programu. Pro-gram, který by uspokojil všechny zájmy, i tajná přání žáků bylo docela obtížné připravit. Pak zazněl návrh: „Pojeďme do Prahy a navštivme Letecké muzeum,“ a to bylo to pravé.

Ráno po osmé hodině jsme se sešli před budovou na Slovanské, byla zkontrolována vybavenost tj. věci podstatné, totiž dostatečně silné svačiny a dobře nabité aparáty mobilů i věci méně důležité, jako složení posádky služebního vozidla nebo program výletu – a pak, pak už se frčelo. Řidič vozidla, p učitel Matys, točil hbitě volantem, kličkoval v kolonách před Prahou tak umně, že jsme za slabou hodinku a půl již parkovali před muzeem. Po základním poučení jak se chovat mezi lidmi a vyslovení zákazu manipulace se startéry letadel, vrtulníků, či případnému odevzdávání motorů do sběrny kovů, jsme tam vtrhli. Tam bylo věcí - a opravdu zajímavých. Od historických vznášedel, přes bitevní stíhačky až po zcela nedávno používané stroje.

Zaznamenali jsme i přípravu vzletu vládního speciálu. Po prohlídce všech exponátů jsme zjistili, že máme ještě chvilku času a tak jsme se rozhodli na-vštívit další expozici Leteckého muzea umístěnou v hangárech Staré Aerovky v Letňanech. I tady byla spousta zajímavostí – letadla, vrtulníky, děla a celá řada nových informací, včetně těch, týkají-cích se válečných konfliktů. Po vyzkoušení houpaček na dětském hřišti jsme se vydali na cestu zpět. Pravda, trochu dobrodružnou, protože řidič se vydal na výpadovku z Prahy zkratkou a to podle rad starého „dědy vrátného,“ sedícího v kukani u vchodu a jedno z letadel při přistávání prolétlo těsně nad střechou našeho vozidla. To bylo vzrůšo… No, a pak už nás čekala cesta zpátky. Až na nepřízeň počasí se celý výlet neobyčejně vydařil.

Zapsáno podle vyprávění a prací účastníků zájezdu

Stoličná hora

Boletice

Možná poslední záchvěv babího léta, tohoto roku, jsme využili ve znamení cyklo - turistiky. Odpoledne jsme dohustili duše kol a vyrazili na děčínskou horu Kvádrberg. Až do Děčína to byla krásná projížďka rovinatým terénem. Následoval však opravdu prudký, nejméně kilometr dlouhý kopec, který někdo vyjel, někdo skoro vyjel a někdo vyšel.

Odměnou byl krásný výhled na město, technické poježdění na lesnatém kopci a hlavně terénní sjezd zpět do Děčína, kde si chlapci mohli oddechnout cestou do ústavu. 

Šmidt

Výlet Kyjov

Kamenický Šenov

Na sobotu, 14.10.2017, jsem uspořádal pro chlapce turistickou akci – procházka po Kyjovském údolí. Cílem procházky bylo poznání krajin a především přilehlých skal a vyhlídky ze skalního hradu . S chlapci jsme prošli několik skalních útvarů a to i jeskyni Víl. Trasa byla 14824 kroků dlouhá a prošlá za 3hodiny v krásném slunečném podzimním počasí. Celá akce byla pro chlapce cílená  hlavně pro zvýšení jejich fyzické kondice ale také pro orientaci v přírodě. Tyto turistické akce budeme rádi do budoucna plánovat. Chlapcům se výlet velmi líbil. 

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel 

 

Výchovně vzdělávací akce – návštěva ZOO Děčín

Kamenický Šenov

Zdejší oddělení VÚ Kamenický Šenov naplánovalo na dnešní den návštěvu ZOO v Děčíně. Akce se zúčastnili tři chlapci. Služebním vozidlem jsme přejeli z Kamenického Šenova do Děčína a zde jsme šli na prohlídku do areálu ZOO. Celá expozice je zaměřena většinou na zvířata ze zdejšího regionu doplněna jinými zvířaty ze zbytku světa.

Využili jsme poslední slunečný den tohoto podzimu a prošli jsme všechna oddělení zvířat. Nejvíce se chlapcům ze všech exponátů líbil osel, který se v době naší návštěvy nejvíce zvukově projevoval.

Po celou dobu se chlapci o prohlídku zajímali a svým chováním přispěli k velice příjemnému slunnému odpoledni. Na závěr si dali hranolky a kofolu a pak jsme vyjeli zpět do ústavu.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Zátěžová turistika – vyhlídka Polevsko

Kamenický Šenov

Dnešního dne 11.10.2017 jsme s chlapci podnikli zátěžový výlet kolem Panské skály až na vyhlídku nad Polevskem. Chlapci si tuto trasu vybrali sami.   Po celou dobu vycházky se chovali vzorně a všechny chválím za aktivitu a přístup.

Na zpáteční cestě jsme se byli podívat v bývalém lomu čedičového kamene. Po cestě museli chlapci dávat pozor na cestu, která byla rozbahněná a mokrá. Vše jsme zvládli, našlapali cca 8 km a vrátili se v 18hod zpět do ústavu.

Vychovatel : Yveta Jansová

Výchovně vzdělávací akce – návštěva Muzea pražského vodárenství

Kamenický Šenov

Na dnešní den 7. 10.  2017   jsem  naplánovala   pro vybrané chlapce z našeho ústavu v Kamenickém Šenově akci, která byla odměnou, za dlouhodobé vzorné chování a dosahování výborných a dobrých výsledků při výchovných činnostech.  Po obědě  jsme služebním autem odjeli  do Prahy  kde jsme navštívili Muzeum pražského vodárenství. 

Chlapci si prohlídli vystavené exponáty, které je interaktivně seznámily s průřezem vývoje vodárenství v Praze od 18. století až po dnešní dobu. Byla zde spousta krásných exponátů – od dřevěného potrubí až po plastové.

V muzeu se chlapcům moc líbilo a byli nadšení.

Prověrka zdatnosti

Kamenický Šenov

S novým školním rokem byli do našeho ústavu v Kamenickém Šenově zařazeni noví chlapci a i mezi těmito, je zájem o zvyšování fyzické kondice. Na neděli 8. 10. 2017 jsem naplánoval návštěvu Fitness centra Lípa, kde vybraní chlapci prošli základním dvouhodinovým seznámením s posilováním horní části těla. Někteří z nich byli v takto prostorné a dobře vybavené posilovně poprvé v životě, takže odcházeli plni dojmů a nadšení z nových možností, které jim ústav nabízí. 

Husák Petr

 

Přespání Horní Podluží

Boletice

Přelom září a října byl ve znamení výletu s přespáním do Horního Podluží, kde bylo hlavním motivem podzimní spaní pod širým nebem. V sobotu jsme po snídani odjeli do "tajných prostor", kde jsme si zahráli jednu únikovou hru. Ta celá probíhala ve tmě v rozsáhlých prostorách, které osvětlovali pouze svíčky, které jsme chlapcům rozdali.

Následně jsme odjeli do Podluží, kde jsme uvařili oběd, pověsili na strom obří houpačku a prožili pozdní odpoledne ve znamení klidu. Po opečení večerních buřtů a setmění, jsme se vydali na tříhodinový noční výlet, který byl ve znamení stezky odvahy. Okolní černý les a všudypřítomný silný vítr chlapce nenechával chladnými. Za každým stromem číhalo nebezpečí stejně tak, jako za neopatrným krokem.

Zpět jsme se vrátili chvíli až chvíli po oficiální večerce, kdy jsme rádi zalehli do spacáků a pod hvězdnou oblohou vyčkávali na spánek. Ráno, po snídani jsme navštívili místní statek s býky a telaty, něco jsme se o nich dozvěděli a pokračovali jsme na rybník s větrným mlýnem Světlík. Rybník jsme měli za úkol obejít, což byla plánovaná perlička, vzhledem k všudypřítomným močálům a rašelinovým strouhám. Vše však dobře dopadlo a to hlavně díky spolupráci.

Po závěrečném pozdním obědě a úklidu nocoviště jsme unavení odjeli zpět do Boletic.

Šmidt

Krkonošský letní bialton

Slovanská

Dne 7.10. se konal ve Strážném letní biatlon výchovných ústavů. Pozvání přijalo i naše zařízení. Obsadili jsme kategorie mladšího i staršího dorostu a kategorii štafety bez rozdílu věku. Poctivý střelecký trénink a běžecký zápal vedl k solidní medailové nadílce. V individuálním závodu to byly zlatá a stříbrná medaile a ve štafetě cenné druhé místo. I zásluhou dalších bodovaných nemedailových umístění jsme skončili na druhém místě i v celkovém hodnocení ústavů. Děkujeme pořadatelům za pozvání a za realizaci velmi pěkného závodu v nádherném prostředí KRNAPu.

Turnaj v kopané – Hamr na Jezeře

Slovanská

Ve dnech 21.9. – 22.9. se konaly Podzimní přebory v Hamru na Jezeře. Naše zařízení se přihlásilo do kategorie malá kopaná. Turnaje se účastnilo 12 týmů ze všech koutů České republiky. Reprezentanti Boletic se prezentovali velmi organizovanou a disciplinovanou hrou, která vedla k vítězství ve skupině a následně po finálových bojích i celkovému 1. místu v turnaji. Jako příjemný bonus přibylo individuální ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje. Za velmi přátelské přijetí, precizní organizaci a bohaté ceny děkujeme všem „Hamerákům“.

Výlet na parníku z Litoměřic do Ústí nad Labem

Boletice

Na den 26.8. 2017 jsme si s chlapci, kteří trávili prázdniny v zařízení naplánovali výlet do Litoměřic. Hned po obědě jsme se vypravili vlakem z Boletic do Ústí nad Labem, kde jsme přestoupili na vlak jedoucí směr Litoměřice. Když jsme dorazili na místo, jako vedoucí skupiny byl určen Roman K., který toto místo velmi dobře zná, protože zde nějakou dobu pobýval. 

Protože jsme zjistili, že máme ještě nějaký čas, do vyplutí výletního parníku, vyrazili jsme na prohlídku města. Prošli jsme si náměstí, chvilku odpočinku strávili na hradbách kde byl krásný výhled po okolí. V tomto čase probíhala akce „Okruh církevních památek“, měli jsme možnost prohlídnout si několik kostelů např. Kostel Zvěstování Panny Marie, Kostel Všech Svatých, Kostel Sv. Jakuba.

Na zpáteční cestě parníkem, si všichni zúčastnění užívali okolní přírody kolem Labe, měli možnost vidět, jak fungují zdymadla v Lovosicích. Výlet se chlapců velice líbil, jejich chování bylo na výbornou. A po příjezdu za výlet poděkovali a sami zhodnotili, že pokud by byla možnost podobný výlet by absolvovali zase.  

Vypracovala: Kumprechtová A.  

 

ZÁTĚŽOVÁ AKCE – Obec Růžová vrch Růžák

Boletice

Dne 24.9. 2017 nejdříve jsme se přesunuli služebním vozidlem do obce Růžová, po cestě se chlapci procvičovali v určování dopravních značek. Ve 13:35 hod jsme se dojeli na místo, kde byla možnost zaparkovat služební vůz, pak následoval pěší turistický výlet, spojený se sběrem a poznávání hub, chlapci byli seznámeni s chováním v lese.

Po vystoupání velmi příkrého kopce Růžák jsme dosáhli vrchu, bohužel díky počasí nebyl výhled skoro žádný, chlapci se nasvačili, podepsali jsme se do turistického deníku a vyrazili jsme na zpáteční cestu.

Výhled z vrchu Růžák se sice bohužel neuskutečnil, ale chlapců to nevadilo ani trochu, byli nadšení ze sběru hub a příjemné procházky.  

Vychovatel: E. Schneider, A. Kumprechtová

 

Turistika po okolí Nebočady, Šmorda, Lesní Mlýn, Přehrada, Střelnice

Boletice

Dne 9.9. 2017 jsme si naplánovali turistickou akci. Výlet začal ve 13:00 hod., šli jsme horní cestou přes louku a třešňovou alejí okolo hřbitova na střelnici, dále na přehradu a Lesní Mlýn. Z Lesního Mlýna jsme pokračovali lesem na Šmordu a zpět do ústavu, kam jsme přišli v 16:30. Chlapci během této zátěžové turistiky dodržovali pravidla silničního provozu, vhodného chování v přírodě, během přesunu nebyl s nikým problém, chovali se slušně, ze zátěžové akce měli chlapci dobrý pocit a byli dobře naladěni. 

Vychovatel: E. Schneider

 

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.