Stoličná hora

Boletice

Možná poslední záchvěv babího léta, tohoto roku, jsme využili ve znamení cyklo - turistiky. Odpoledne jsme dohustili duše kol a vyrazili na děčínskou horu Kvádrberg. Až do Děčína to byla krásná projížďka rovinatým terénem. Následoval však opravdu prudký, nejméně kilometr dlouhý kopec, který někdo vyjel, někdo skoro vyjel a někdo vyšel.

Odměnou byl krásný výhled na město, technické poježdění na lesnatém kopci a hlavně terénní sjezd zpět do Děčína, kde si chlapci mohli oddechnout cestou do ústavu. 

Šmidt

Výlet Kyjov

Kamenický Šenov

Na sobotu, 14.10.2017, jsem uspořádal pro chlapce turistickou akci – procházka po Kyjovském údolí. Cílem procházky bylo poznání krajin a především přilehlých skal a vyhlídky ze skalního hradu . S chlapci jsme prošli několik skalních útvarů a to i jeskyni Víl. Trasa byla 14824 kroků dlouhá a prošlá za 3hodiny v krásném slunečném podzimním počasí. Celá akce byla pro chlapce cílená  hlavně pro zvýšení jejich fyzické kondice ale také pro orientaci v přírodě. Tyto turistické akce budeme rádi do budoucna plánovat. Chlapcům se výlet velmi líbil. 

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel 

 

Výchovně vzdělávací akce – návštěva ZOO Děčín

Kamenický Šenov

Zdejší oddělení VÚ Kamenický Šenov naplánovalo na dnešní den návštěvu ZOO v Děčíně. Akce se zúčastnili tři chlapci. Služebním vozidlem jsme přejeli z Kamenického Šenova do Děčína a zde jsme šli na prohlídku do areálu ZOO. Celá expozice je zaměřena většinou na zvířata ze zdejšího regionu doplněna jinými zvířaty ze zbytku světa.

Využili jsme poslední slunečný den tohoto podzimu a prošli jsme všechna oddělení zvířat. Nejvíce se chlapcům ze všech exponátů líbil osel, který se v době naší návštěvy nejvíce zvukově projevoval.

Po celou dobu se chlapci o prohlídku zajímali a svým chováním přispěli k velice příjemnému slunnému odpoledni. Na závěr si dali hranolky a kofolu a pak jsme vyjeli zpět do ústavu.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Zátěžová turistika – vyhlídka Polevsko

Kamenický Šenov

Dnešního dne 11.10.2017 jsme s chlapci podnikli zátěžový výlet kolem Panské skály až na vyhlídku nad Polevskem. Chlapci si tuto trasu vybrali sami.   Po celou dobu vycházky se chovali vzorně a všechny chválím za aktivitu a přístup.

Na zpáteční cestě jsme se byli podívat v bývalém lomu čedičového kamene. Po cestě museli chlapci dávat pozor na cestu, která byla rozbahněná a mokrá. Vše jsme zvládli, našlapali cca 8 km a vrátili se v 18hod zpět do ústavu.

Vychovatel : Yveta Jansová

Výchovně vzdělávací akce – návštěva Muzea pražského vodárenství

Kamenický Šenov

Na dnešní den 7. 10.  2017   jsem  naplánovala   pro vybrané chlapce z našeho ústavu v Kamenickém Šenově akci, která byla odměnou, za dlouhodobé vzorné chování a dosahování výborných a dobrých výsledků při výchovných činnostech.  Po obědě  jsme služebním autem odjeli  do Prahy  kde jsme navštívili Muzeum pražského vodárenství. 

Chlapci si prohlídli vystavené exponáty, které je interaktivně seznámily s průřezem vývoje vodárenství v Praze od 18. století až po dnešní dobu. Byla zde spousta krásných exponátů – od dřevěného potrubí až po plastové.

V muzeu se chlapcům moc líbilo a byli nadšení.

Prověrka zdatnosti

Kamenický Šenov

S novým školním rokem byli do našeho ústavu v Kamenickém Šenově zařazeni noví chlapci a i mezi těmito, je zájem o zvyšování fyzické kondice. Na neděli 8. 10. 2017 jsem naplánoval návštěvu Fitness centra Lípa, kde vybraní chlapci prošli základním dvouhodinovým seznámením s posilováním horní části těla. Někteří z nich byli v takto prostorné a dobře vybavené posilovně poprvé v životě, takže odcházeli plni dojmů a nadšení z nových možností, které jim ústav nabízí. 

Husák Petr

 

Přespání Horní Podluží

Boletice

Přelom září a října byl ve znamení výletu s přespáním do Horního Podluží, kde bylo hlavním motivem podzimní spaní pod širým nebem. V sobotu jsme po snídani odjeli do "tajných prostor", kde jsme si zahráli jednu únikovou hru. Ta celá probíhala ve tmě v rozsáhlých prostorách, které osvětlovali pouze svíčky, které jsme chlapcům rozdali.

Následně jsme odjeli do Podluží, kde jsme uvařili oběd, pověsili na strom obří houpačku a prožili pozdní odpoledne ve znamení klidu. Po opečení večerních buřtů a setmění, jsme se vydali na tříhodinový noční výlet, který byl ve znamení stezky odvahy. Okolní černý les a všudypřítomný silný vítr chlapce nenechával chladnými. Za každým stromem číhalo nebezpečí stejně tak, jako za neopatrným krokem.

Zpět jsme se vrátili chvíli až chvíli po oficiální večerce, kdy jsme rádi zalehli do spacáků a pod hvězdnou oblohou vyčkávali na spánek. Ráno, po snídani jsme navštívili místní statek s býky a telaty, něco jsme se o nich dozvěděli a pokračovali jsme na rybník s větrným mlýnem Světlík. Rybník jsme měli za úkol obejít, což byla plánovaná perlička, vzhledem k všudypřítomným močálům a rašelinovým strouhám. Vše však dobře dopadlo a to hlavně díky spolupráci.

Po závěrečném pozdním obědě a úklidu nocoviště jsme unavení odjeli zpět do Boletic.

Šmidt

Krkonošský letní bialton

Slovanská

Dne 7.10. se konal ve Strážném letní biatlon výchovných ústavů. Pozvání přijalo i naše zařízení. Obsadili jsme kategorie mladšího i staršího dorostu a kategorii štafety bez rozdílu věku. Poctivý střelecký trénink a běžecký zápal vedl k solidní medailové nadílce. V individuálním závodu to byly zlatá a stříbrná medaile a ve štafetě cenné druhé místo. I zásluhou dalších bodovaných nemedailových umístění jsme skončili na druhém místě i v celkovém hodnocení ústavů. Děkujeme pořadatelům za pozvání a za realizaci velmi pěkného závodu v nádherném prostředí KRNAPu.

Turnaj v kopané – Hamr na Jezeře

Slovanská

Ve dnech 21.9. – 22.9. se konaly Podzimní přebory v Hamru na Jezeře. Naše zařízení se přihlásilo do kategorie malá kopaná. Turnaje se účastnilo 12 týmů ze všech koutů České republiky. Reprezentanti Boletic se prezentovali velmi organizovanou a disciplinovanou hrou, která vedla k vítězství ve skupině a následně po finálových bojích i celkovému 1. místu v turnaji. Jako příjemný bonus přibylo individuální ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje. Za velmi přátelské přijetí, precizní organizaci a bohaté ceny děkujeme všem „Hamerákům“.

Výlet na parníku z Litoměřic do Ústí nad Labem

Boletice

Na den 26.8. 2017 jsme si s chlapci, kteří trávili prázdniny v zařízení naplánovali výlet do Litoměřic. Hned po obědě jsme se vypravili vlakem z Boletic do Ústí nad Labem, kde jsme přestoupili na vlak jedoucí směr Litoměřice. Když jsme dorazili na místo, jako vedoucí skupiny byl určen Roman K., který toto místo velmi dobře zná, protože zde nějakou dobu pobýval. 

Protože jsme zjistili, že máme ještě nějaký čas, do vyplutí výletního parníku, vyrazili jsme na prohlídku města. Prošli jsme si náměstí, chvilku odpočinku strávili na hradbách kde byl krásný výhled po okolí. V tomto čase probíhala akce „Okruh církevních památek“, měli jsme možnost prohlídnout si několik kostelů např. Kostel Zvěstování Panny Marie, Kostel Všech Svatých, Kostel Sv. Jakuba.

Na zpáteční cestě parníkem, si všichni zúčastnění užívali okolní přírody kolem Labe, měli možnost vidět, jak fungují zdymadla v Lovosicích. Výlet se chlapců velice líbil, jejich chování bylo na výbornou. A po příjezdu za výlet poděkovali a sami zhodnotili, že pokud by byla možnost podobný výlet by absolvovali zase.  

Vypracovala: Kumprechtová A.  

 

ZÁTĚŽOVÁ AKCE – Obec Růžová vrch Růžák

Boletice

Dne 24.9. 2017 nejdříve jsme se přesunuli služebním vozidlem do obce Růžová, po cestě se chlapci procvičovali v určování dopravních značek. Ve 13:35 hod jsme se dojeli na místo, kde byla možnost zaparkovat služební vůz, pak následoval pěší turistický výlet, spojený se sběrem a poznávání hub, chlapci byli seznámeni s chováním v lese.

Po vystoupání velmi příkrého kopce Růžák jsme dosáhli vrchu, bohužel díky počasí nebyl výhled skoro žádný, chlapci se nasvačili, podepsali jsme se do turistického deníku a vyrazili jsme na zpáteční cestu.

Výhled z vrchu Růžák se sice bohužel neuskutečnil, ale chlapců to nevadilo ani trochu, byli nadšení ze sběru hub a příjemné procházky.  

Vychovatel: E. Schneider, A. Kumprechtová

 

Turistika po okolí Nebočady, Šmorda, Lesní Mlýn, Přehrada, Střelnice

Boletice

Dne 9.9. 2017 jsme si naplánovali turistickou akci. Výlet začal ve 13:00 hod., šli jsme horní cestou přes louku a třešňovou alejí okolo hřbitova na střelnici, dále na přehradu a Lesní Mlýn. Z Lesního Mlýna jsme pokračovali lesem na Šmordu a zpět do ústavu, kam jsme přišli v 16:30. Chlapci během této zátěžové turistiky dodržovali pravidla silničního provozu, vhodného chování v přírodě, během přesunu nebyl s nikým problém, chovali se slušně, ze zátěžové akce měli chlapci dobrý pocit a byli dobře naladěni. 

Vychovatel: E. Schneider

 

PROJEKTOVÝ DEN – DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Jako každé září, ale pokaždé jinak, je projektový den zamřený na dopravní výchovu spojen s návštěvou zemědělské výstavy v Libverdě, kde již tradičně naši učni zahradnického oboru instalují prezentační stánek, kde představují svou práci.

Pro tento rok si naši učitelé připravili pro žáky odbornou přednášku na téma Dodržování pravidel silničního provozu, žáci byli dále seznámeni se základními dopravními značkami a získané poznatky si měli možnost vyzkoušet v praxi při pěším přesunu na zemědělskou výstavu.

VII. ROČNÍK „POCHODU ZA POČÁTECKÝ PUCHÝŘEM“

Kamenický Šenov

V sobotu, dne 30.9.2017 jsme se společně s chlapci Daniel B., Josef T. a Robin K. zúčastnili VII. ročníku „Pochodu za Počáteckým puchýřem“, který organizoval Výchovný ústav a dětský domov se školou Počátky. Start byl v 09:00 hodin z areálu „kulturáku“ v obci Klatovec a na startu se sešlo celkem 24 družstev (1 pedagogický pracovník + 3 děti). Celá trasa pochodu byla dlouhá cca 13 km a vedla přes nejvyšší vrchol Českomoravské vysočiny Javořici (837 m n. m.).

Během pochodu chlapci plnili na 19-ti stanovištích různé úkoly ze zeměpisu, přírodopisu, fyzických dovedností, pohádek, hlavolamů a „poznávaček“, vše především zábavnou formou.

Počasí nám tento den velmi přálo. Bylo jasno, sluníčko svítilo, a kdyby nefoukal chladný vítr, který nás celou cestu závodu ochlazoval, byl by krásný teplý den. Celou trasu jsme s chlapci zvládli v čase 2 hodiny 15 minut a ze všech 24 zúčastněných družstev jsme se umístili na krásném 7 místě.

Chlapci byli za svůj výkon odměněni dortem a menšími drobnostmi a dále byla oceněna jejich kresba z úkolu na jednom ze stanovišť zvláštní cenou, jako kresba nejhezčí. Chlapcům se závod velmi líbil a všechny chválím za chování a nasazeni během celého závodu, kdy jsme kromě zastávek na stanovištích absolvovali celý závod na 13 km během. 

Vychovatel : Švec Pavel

 

Přednáška a beseda s pracovníky PČR Praha

Kamenický Šenov

V pondělí dne 25. 9. 2017 navštívili náš výchovný ústav, konkrétně oddělení EPCHO Boletice a následně odloučené pracoviště Kamenický Šenov 4 policisté z PČR Praha.  Konkrétně se jednalo o policejního psychologa Mgr. Kunšta,  Ing. Kapla, bývalého vychovatele našeho ústavu Bc. Petra Nogu z PMJ a pracovníka OHS II. p. Nemraha. Pracovníci policie našim chlapcům poutavým způsobem podali přednášku k minimálnímu preventivnímu programu (MPP) na téma: ,,Delikvence a kriminalita, právní vědomí‘‘, která byla zaměřena na osoby nezletilé a mladistvé.

Tato přednáška byla pro chlapce velice poučná. Pozornost chlapců upoutala jak profesionální připravenost daného tématu, tak i příběhy z praxe, které se problematiky týkají. Přítomní policisté též chlapcům předvedli, jak vypadá zásah policie při akci, kdy simulovaně zatkli jednoho z chlapců a odvedla ho sebou. Chlapci byli překvapeni autentičností zákroku a profesionálně zvládnutá ukázka se jim velmi líbila. Chlapcům i zúčastněným pedagogům se přednáška velmi líbila a již v současné době se těší na další podobné akce.

Tímto bychom chtěli i poděkovat všem zúčastněným pracovníkům z uvedených oddělení PČR Praha.

Švec Pavel - vychovatel

 

Běh kolem Panské skály 11. ročník

Kamenický Šenov

Ve čtvrtek dne 28.9.2017, byla naplánovaná účast  v této soutěži. Po snídani jsme všichni odešli z našeho ústavu na parkoviště u Panské skály. Chlapci se byli zaregistrovat a zaplatit startovné. Registrace proběhla ve dvou kategoriích:

1) Dorostenci 3000m :

Josef T., Alexander P., Dominik B., Jiří M.

2) Junioři 6000m:

Robin K.  

Poté se začali pomalinku rozcvičovat a rozběhávat. Náladu měli chlapci dobrou. Pro některé z nich to byla první účast v této soutěži a byla na nich vidět nervozita. V 11,30hod byl start dorostenecké kategorie. Všichni chlapci tuto trať zvládli a doběhli, bohužel se ale neumístnili.

V 12,00 byl start juniorů.  V juniorech byl jediný závodník Robin K., který si doběhl pro 1. místo. Při závodech ostatní chlapci podporovali běžce tleskáním a skandováním.

Po rozdání cen jsme se vraceli do ústavu. Chlapci byli plni nových zážitků a dojmů. Moc se jim to líbilo.

Vychovatel : Jansová Yveta

 

 

4. Ročník štafetového cyklokrosového závodu družstev o putovní pohár

Kamenický Šenov

Dne 23. 9. 2017 se v odpoledních hodinách uskutečnil plánovaný „4. Ročník štafetového cyklokrosového závodu družstev o putovní pohár“ a to v prostorách ústavního parku v Boleticích.

Celkem se zúčastnily 4 družstva a to konkrétně dvě z DDŠ, jedno z odd. EPCHO a jedno družstvo za Kamenický Šenov. Družstvo bylo tvořeno třemi závodníky, z nichž každý musel absolvovat vytyčenou trať, která obsahovala krosové prvky totožné s klasickým cyklokrosem a poté ve vymezeném prostoru předat kolo dalšímu ze štafety.

Vzhledem k zajištění co nejvyšší možné bezpečnosti chlapců startovali vždy pouze zástupci dvou družstev, takže na trati byli maximálně dva závodníci. Rozhodoval celkový čas, za který se družstvu podařilo absolvovat trať. V tomto ročníku zvítězilo družstvo DDŠ 1 ve složení: Zdeněk K., Josef Š. a Julián M. Na druhém místě se umístili závodníci z Kamenického Šenova: Robin K. , Dominik B. a Alexandr P. Třetí příčku obsadili chlapci z odd. EPCHO : Vojtěch H., Dominik H. a Dominik K.

Celý závod se uskutečnil ve skvělé atmosféře, nedošlo k žádnému úrazu a ostatní kolegové vychovatelé se rovněž podíleli na zdárném průběhu akce, za což jim tímto děkuji.

Petr Husák

  

Poznávací turistický výlet do Mařenic

Kamenický Šenov

Dne 17.9. 2017 v době 13 – 17 hod. proběhl poznávací turistický výlet, jehož úkolem bylo ukázat chlapcům další hezké místo v Lužických horách a zároveň je naučit znát zde rostoucí jedlé houby.

Sl. vozidlem jsme přejeli do Mařenic a zde ho nechali u bývalého letního tábora. Odtud jsme šli pěšky okolo Hamru k místní přehradě Naděje. Po cestě se chlapci snažili nacházet houby. Ty jsme hledali následně i okolo přehrady, kterou jsme si prohlédli a chlapci se zde vyfotili.

Po návratu k sl. vozidlu si chlapci snědli svačinu a pak jsme vyrazili zpět na budovu. Při výletě se chlapci nejvíce zajímali o tzv. řopíky, které zde objevili. Výlet se chlapcům líbil i když úlovek hub nebyl tak slavný.

Vychovatel - Jiří Brzobohatý

Den otevřených dveří – Preciosa – Lustry Kamenický Šenov

Kamenický Šenov

Tak jako každý rok se zdejší oddělení VÚ Kamenický Šenov zúčastnilo - Dne otevřených dveří v Preciose – Lustry Kamenický Šenov. Letos byl tento den jubilejní a to desátý. Byla vybrána skupina 6 chlapců, kteří se hned po budíčku a snídani vydali na tuto exkurzi. Zde na ně na vrátnici čekala pí. Křížová, která je provedla všemi provozy. Chlapci viděli, jak se zpracovává a fouká sklo a zároveň si tuto činnost mohli vyzkoušet.

Dále se učili razit mince a loga podniku. Na závěr navštívili oddělení, kde se řeže sklo pomocí laseru. Po celou dobu se chlapci o prohlídku zajímali, ptali se a též si hodně věcí vyzkoušeli sami. Při odchodu slíbili, že se příští rok opět zúčastní této akce.

Vychovatel : Martin Jírovec 

   

Flora Lužických hor

Kamenický Šenov

V rámci mimoškolního vzdělávání jsme naplánovali a 13.9.2017 i uskutečnili s vybranou skupinou 5ti chlapců – Jakub R. Pavel  Ch. Jiří Z. Daniel B. a Miroslav L -  turistickou přírodovědnou akci, při které jsme prošli trasu Prácheň – Slunečná – Kamenický Šenov. Pochod jsme absolvovali po lesních cestách. Při tom chlapci určovali světové strany, vyhledávali orientační body, odhadovali vzdálenosti,  určovali názvy stromů - jejich semena a plody. Chlapci též hledali houby, určovali jejich názvy a užití v české kuchyni. I přes nepřízeň počasí podali chlapci velmi aktivní výkon, a náročné odpolední zaměstnání se velmi líbilo.   

Zapsal: R.  Hrouda - vychovatel

      

 

Překonat sám sebe

Boletice

To co našim chlapcům obecně schází je důvěra ať už v sebe sama nebo v ostatní. Velice dobrým lékem na tyto potíže je lezení. Zde musíte věřit vlastním schopnostem a neméně tak i lezeckému kolegovi. Navíc je to legrace. Tak proč to nedělat?

Výlet do Ostrova u Tisé a ferrata v Děčíně.

Šmidt

Prázdniny v Horním Podluží a jeho okolí

Boletice

I u nás v DDŠ se snažíme aby prázdniny byly opravdu prázdninové a tak s chlapci vyrážíme na různé výlety do přírody, za poznáním něčeho nového, všedního i nevšedního. Toto léto jsme párkrát zamířili do Horního Podluží, kde jsme podnikali spoustu zajímavých aktivit.

Chlapci se dozvěděli o chovu včel, kachen a slepic. Seznámili se s Belou, Bonim a Fíkem - trojicí psů kteří je často provázeli. Poznali, co je to péče o koně, se kterými byli na procházce, vyzkoušeli si jízdu v kajaku a společně s dětským domovem Krásná Lípa zamířili na vrchol hory Jedlové, kde pomáhali s výstupem dětem ze školky. Nechybělo ani opékání buřtů a dobrá nálada.

Šmidt

Atletické odpoledne

Slovanská

Dne 7.9. bylo uskutečněno atletické odpoledne všech skupin chlapců s ústavní výchovou z hlavní budovy a oddělení Tesko. Zároveň tato akce sloužila jako trénink před nadcházejícími meziústavními soutěžemi. Chlapci porovnali síly v soutěžních disciplínách jako je sprint, vytrvalost, vrh koulí, nebo skok do dálky. Sami si také sportoviště připravili.

Celkově lze pochválit všechny výchovné skupiny za velké úsilí uspět a dosáhnout co nejlepších výsledků. Projevili také zájem o pravidelné opakování atletického odpoledne.

Vychovatelé: Vobora, Honsa, Benda, Hindawi

Den s Policií a dalšími složkami IZS – 16. ročník

Kamenický Šenov

9.9.2017 jsme se s vybranou skupinou chlapců účastnili tradiční předváděcí akce pořádané Policií ČR - Krajským ředitelstvím Liberec, Městem Česká Lípa a dalšími organizacemi spadajících do IZS působících v Libereckém kraji, která se konala 9.9.2017 na autodromu v Sosnové u České Lípy.

Skupina ve složení Pavel V, Jan D, Jiří Z, Marek T, Milan S, Robin K a Jiří B sledovala předvádění činností dopravní policie, zásahových jednotek policie, policejní techniky, psovodů, zdravotnické záchranné služby, hasičů a vojenských jednotek. Z komentovaných ukázek se dověděli základní postupy při záchraně života v kritických stavech a systém komunikace s tlf. Čísly 150, 155, 158 a 112. Celá přehlídka akcí a techniky se velmi líbila a řada chlapců si rozšířila představu o činnostech, které policie pro občany zajišťuje a jaké moderní technické prostředky k tomu využívá.

Zapsal:  Hrouda - vychovatel

 

Resocializační tábor Šindlovy Dvory

Kamenický Šenov

V termínu 26. – 31.7.2017 proběhl pod vedením pedagogických pracovníků CINA Robert, ŠVEC Pavel a STEJSKAL Slavomír resocializační tábor, kterého se zúčastnili chlapci :

Dominik H., Milan H., Zdeněk K., Alexandr P., Josef T. a Vít B.

Náplní resocializačního tábora byl sport, cykloturistika a turistika, kdy v rámci těchto činností jsme s chlapci navštívili zámek Krumlov, stezku v korunách stromů Lipno, obec Hlubokou, České Budějovice a jejich okolí, včetně tajemného Branišovského lesa zvaného Bor.

Náplň a akce celého tábora se chlapcům velmi líbily a všechny chválím za přístup, iniciativu a chování na všech akcích a po celou dobu konání uvedeného tábora.

Pavel Švec - vychovatel

Sportovně - resocializační tábor

Slovanská

Na konci srpna se uskutečnil sportovně-resocializační tábor v intercampu Ferdinand Srbská Kamenice. Tábor byl rozbit hned po příjezdu a skládal se ze dvou stanů pro chlapce. 

Celkově byla akce zaměřena především na sportovní aktivity – fotbal, nohejbal, plavání, turistiku, petang a badminton. V těchto disciplínách probíhali různé soutěže technického a závodního typu. Chlapci měli možnost pro přípravu táborových ohňů odebrat v přilehlém lese popadané stromy a nařezat si vlastní topivo. Několik večerů jsme tak trávili opékáním buřtů a hraním slovních her u táborového ohně. 

Ačkoliv nám nějak výrazně nepřálo počasí, chlapci trávili spoustu volných chvil koupáním v bazénu. 

Celkově hodnotíme akci za velmi zdařilou.

Tým Tesko

Poděkování za externí praxi

Slovanská

Dne 15.6.2017 se 2 učni tříletého oboru „kuchař – číšník“ zúčastnili mimoústavního praktického vyučování. Na starost měli přípravu a realizaci rautu při příležitosti firemní oslavy jubilea jednoho ze zaměstnanců. Chlapci se úkolu zhostili se ctí a nezaskočil je ani mírně předčasný příjezd hostů. Svým velmi slušným vystupováním, pracovitostí a pečlivostí se nemalým dílem zasloužili o hladký průběh celé akce. Tímto děkuji chlapcům i zaměstnancům za harmonickou spolupráci a vstřícnost. 

 

Výlet - Březiny, Chlum

Boletice

V sobotu 24 června jsme se společně s chlapci šli projít podél Ploučnice do Březin u Děčína. V Březinách jsme se rozhodli, že si zpáteční cestu zkrátíme přes kopec Chlum. Ale jak už to tak bývá, bylo to dál a horší cestou. Ušli jsme kolem 20 km. Výlet byl však pěkný a příští rok si ho Určitě zopakujeme.

Šmidt

Víkend ve zřícenině hradu Ronov

Kamenický Šenov

V sobotu dne 24.6.2017 jsme s chlapci Pavel V., Marek T., Jiří Z. a Miroslav L. vyrazili za dobrodružstvím na zříceninu hradu RONOV u Stvolínek, okres Česká Lípa. Z ústavu jsme vyrazili autobusem do České Lípy a odtud vlakem do zastávky Kravaře. Po vystoupení z vlaku jsme se ocitli asi kilometr od vysokého homolovitého kopce, na kterém se nachází zřícenina hradu Ronov.

V písemných pramenech je hrad poprvé připomínán k roku 1429. Dnes patrné části vystavěl po husitských válkách Vilém z Illburka. Vysoká poloha a z ní vyplývající těžká dostupnost a problémy se zajištěním provozu hradu vedly spolu se změnou životního stylu k přenesení panského sídla na tvrz a později zámek ve Stvolínkách. Hrad byl ještě nějaký čas udržován, ale na počátku 17. století byl již zříceninou.

Ke zřícenině hradu Ronov se váže pověst, že se v troskách hradu zjevuje přízrak bývalého ronovského pána. Ten chtěl získat zlatou korunku hadí královny, která sídlila pod hradem. Přitom však přišel málem o život, korunku musel nakonec oželet. Po smrti tu začal strašit jeho duch. V lese pod Ronovem je patrná hluboká jáma, která je zbytkem po křivopřísežném šafáři. Lstivě přísahal, že půda pod ním patří vrchnosti. Nasypal si totiž do bot hlínu z panského pole. Jakmile vykřikl přísahu, pohltila ho země.

Vzhledem k časovému rozvrhu a krásnému dni jsme se po příjezdu rozhodli zajít do cca 2 km vzdálené obce Kravaře, kde jsme navštívili místní koupaliště a chlapci se zde osvěžili chlazenou kofolou, zmrzlinou a koupáním v pěkně udržovaném bazénu. Ve 20:00 hodin jsme se vydali za naplánovaným dobrodružstvím a vyrazili jsme zpět k hradu. Asi po 80 minutovém pochodu do kopce jsme dorazili na vrchol kopce a nádvoří zříceniny hradu. Zde jsme si připravili každý své místo na přenocování a na místním ohništi jsme rozdělali oheň. Večer jsme strávili opékáním špekáčků, vyprávěním strašidelných historek a čekali jsme, zda se nám dle pověsti zjeví duch místního hradu. Ten se ukázal kolem půlnoci a velmi vystrašil zejména chlapce Miroslava L..

Tento příběh je ale na delší vyprávění … Po přespání mezi zdmi zříceniny jsme se ráno nasnídali, uklidili, uvedli ohniště a prostory zříceniny do původního stavu a vyrazili zpět do ústavu, kam jsme dorazili kolem 12:00 hodin. Chlapcům se akce velmi líbila a již dnes se těší na další dobrodružství. Všechny chválím za chování a přístup k celé akci.

Vychovatelé : Procházka Tomáš a Švec Pavel

Turistický výlet do Divoké soutěsky a Indiánské vesničky Rosehill v NP České Švýcarsko.

Boletice

Dne 23.6. 2017 jsme se se skupinou B1 vypravili na výlet do Hřenska. Ve Hřensku jsme se projeli na lodičkách po řece Kamenici v Divoké soutěsce, která je jednou z největších atrakcí NP České Švýcarsko. Potom jsme navštívili indiánskou vesničku Rosehill, která se nachází v malebné krajině Labské pískovce v obci Růžová na Děčínsku, kde chlapci viděli osadu prérijních indiánů - stylově vybavené interiéry indiánských týpí, repliky původních indiánských oděvů, hraček, zbraní, hudebních nástrojů a věcí denní potřeby.

Finále Ligy v malé kopané - 13. ročník

Slovanská

Ve dnech 10 – 11.6 2017 se uskutečnilo finále ligy v malé kopané v Kutné Hoře, kam se naši chlapci kvalifikovali z turnajů, které se hráli během celého školního roku. Na turnaji se sešlo 8 týmů ze všech koutů České republiky. Finále se hrálo systémem každý s každým, takže každý tým odehrál 7 zápasů. V nich se našemu týmu dařilo střídavě, což v celkovém součtu znamenalo 3 výhry, 2 remízy, 2 prohry. Tyto výkony nám vynesli celkové 4. místo, což pro nás bylo zklamáním, hlavně proto, že umístění na stupních vítězů nám uteklo o 1bod. Také bychom chtěly poděkovat pořadatelům za velice pěkný turnaj, který probíhal v pěkném a příjemném prostředí. 

Maděra, Hegr

   

Výlet na In-Line bruslích

Kamenický Šenov

Na pondělní odpoledne 19. 6. 2017, před ukončením celé skupiny K1 jsme naplánovali poslední naší sportovní akci  in line bruslení. S chlapci jsme se vydali sl. vozidlem do Děčína a to přesně do Žlebu. Dále už jsme pokračovali na bruslích po cyklostezce do Hřenska a dále k hranicím  SRN. S chlapci jsme se zastavili cestou na občerstvení v místním obchodě s venkovní terasou, kde jsme si odpočinuli a vyrazili stejnou trasou zpět. Celkem jsme ujeli 26km v krásném slunečném počasí s teplotou kolem 30°. Za aktivitu, kázeň a skvělý výkon všechny chlapce chválím. 

Vychovatel. Švec Pavel

Výlet - Úštěk

Boletice

Se skupinou E1 jsme měli na 17. 6. 2017 naplánovaný výlet na Úštěk. Přijeli jsme ke kempu Racek. Prošli jsme si celý areál a kolem rybníka Chmelař. Dále jsme byli v centru Úštěka, prošli jsme si malebné náměstí. Chlapcům jsme ukázali i ptačí domky. Navštívili jsme i nedaleké kapličky odkud je krásný výhled na okolní přírodu i hrad Helfenburk. Celý výlet se zdařil a chlapcům líbil. 

Vychovatelé: Schneider, Peterková, Ludvik

 

Přednáška strážníků MP Česká Lípa

Kamenický Šenov

Dnes se po předchozí domluvě dostavili do našeho ústavu strážníci MP Česká Lípa, pan Šafránek a pan Tvrdík, kteří našim chlapcům poutavým způsobem podali přednášku na téma MPP: „ Chování v ohrožení: povodeň, požár, nehoda, první pomoc a jiné“.

Oba jmenovaní strážnici dochází do našeho ústavu pravidelně a odvádí velice záslužnou práci jak v úseku prevence kriminality, tak i při zvyšování znalostí chlapců v jiných oblastech. Pro letošní školní rok byla tato přednáška poslední a byla opět velice poučná. Pozornost chlapců dovedou upoutat jak profesionální připraveností daného tématu, tak i příběhy z praxe, které se problematiky týkají.

Za jejich záslužnou práci jim tímto velice děkuji.

Husák Petr

Cykloturistika Máchovo jezero s přespáním "pod širákem"

Kamenický Šenov

Dne 10.6.2017 jsme s chlapci vyrazili na cykloturistiku a naším cílem bylo Máchovo jezero. Chlapci byli před samotným odjezdem poučeni o BESIP, chování na cyklostezkách a jízdě na kolech ve skupině. Po převlečení do cyklo oblečení a kontrole všech jízdních kol jsme byli připraveni vyrazit. Jako trasu jsme zvolili směr z Kamenického Šenova po cyklostezce do České Lípy a dále přes Zahrádky do Doks. Cestou jsme měli krátké přestávky na osvěžení a odpočinek.

Po příjezdu na Máchovo jezero, kdy jsme ujeli 39 km, měli chlapci odpočinek a možnost vykoupání v jezeře. Dále jsme s chlapci postupně projeli okolí jezera a vybírali jsme vhodné místo k přespání ve spacích pytlích. Vhodné místo jsme našli po projetí přístaviště Borný a dále přes Staré Splavy až v Doksech, kde jsme se usídlili na čerstvě posekané louce pláže u velkého tobogánu a zde jsme po večeři a občerstvení přespali.

Druhý den ráno, po vykoupání chlapců a snídani jsme se vydali stejnou trasou zpět do Kamenického Šenova. Dle slov chlapců byla celá akce velmi vydařená s pěkným počasím a slušným počtem ujetých 89 km. Za akci tímto chválím všechny chlapce a to nejen za skvělý fyzický výkon ale také za aktivitu a chování.

Vychovatelé:  Švec, Cina 

Dvoudenní výlet Jetřichovice

Slovanská

Do okolní přírody jezdíme často na kolech. Tentokrát jsme si zvolili trasu přes Benešov nad Ploučnicí, Markvartice, Jánskou do Jetřichovic a zpět přes Meznou a Hřensko….cca 70  km.

V sobotu jsme po snídani sbalili veškeré vybavení na táboření, provedli údržbu kol a po obědě jsme vyrazili na dvoudenní cyklovýlet s přespáním mimo zařízení. Jeli jsme přes Benešov nad Ploučnicí po cyklostezce, dále pak do Markvartic a přes Jánskou do Jetřichovic. Dojeli jsme k chatě kde jsme měli poskytnuté zázemí a pak jsme si postavili stany a nachystali dřevo na večerní oheň a šli jsme se podívat na přírodní koupaliště. Voda byla studená a kluci se jen tak trošku osvěžili a osprchovali jsme se ve vedlejším kempu.

Po návratu k chatě jsme rozdělali ohníček a na něm jsme si upekli buřty k večeři. Pak jsme seděli kolem ohníčku a hráli společenské slovní hry. Druhý den ráno jsme se sbalili udělali si snídani a vyrazili na cestu zpět. Tentokrát jsme jeli přes Vysokou Lípu, Meznou a Hřensko zpět do zařízení. Na Mezné jsme se ještě stavili na naučné „Rysí stezce“.

Celý výlet jsme měli nádherné počasí a okolní příroda Labských pískovců a národního parku je krásná. Klukům se pidi tábor moc líbil.

Vychovatelé:  Hořák, Houdek, Váca

Vodní turistika – splouvání řeky Ploučnice s kempováním v kempu u KERAMA

Boletice

Dne 10.6.2017 v 10.00 hodin jsme s chlapci z oddělení EPCHo vyrazili po předchozí přípravě na vodní turistiku na řeku Ploučnice. Do lodí jsme po předešlé instruktáži, školení BOZP, vyzkoušení samotné jízdy, nasedli ve 14.00 hodin z kempu Boreček.

Vyrazili jsme dle původního plánu do kempu u Kerama v Žíznikově, avšak nás čekal šestihodinová plavba pustinou, kdy koryto řeky meandruje zarostlými porosty . Ne nadarmo se o Ploučnici říká česká Amazonka či zelené peklo. Nakonec jsme dojeli k Brennskému mlýnu odkud jsme přejeli do kempu. Následující den jsme pokračovali od Brennského mlýna do Žíznikova do kempu u Kerama, kde jsme tábořili.

Nakonec jsme po náročné cestě dopluli do plánovaného cíle. Počasí nám přálo, chlapcům se tento výjezd na vodu líbil i když byl velice náročný, někteří by rádi na vodu znova.

Vychovatelé: Bc. Horáček Jan, Bc. Šmidt Evžen, Bc. Nekvinda Vít, Douša Jan, Bc. Michálek David

Turistická akce ve Sloupu v Čechách

Kamenický Šenov

Dne 11.6.2017 proběhla zátěžová akce ve Sloupu v Čechách (Skalní hrad, modlitební důl, vyhlídka, lesní divadlo)

Samotný hrad se nachází na 35 m vysoké pískovcové skále v obci Sloup v Čechách. Jedná se o památkově chráněný objekt, kde se koná řada kulturních akcí a hrad je vyhledávaný také díky nabídce konání svateb.

Pro tyto slavnostní chvíle je k dispozici kostel a chodby ambitu. Vynechat byste neměli ani křížovou chodbu a na jižních ochozech obnovenou klášterní vinici.

Akce se zúčastnili čtyři chlapci Miroslav L., Pavel V., Jakub R. a Jiří Z. V obci Sloup jsme prošli lesní cestou, kdy celá trasa byla značena turistickými značkami, ve kterých se chlapci museli orientovat. Také proběhlo seznámení s lesními plody a zvířaty, které v lesích žijí. Celá akce trvala celkem cca čtyři hodiny a chlapce chválím za přístup k celé akci a chování.

Vychovatel : Procházka Tomáš

 

Návštěva kulturní akce Zpívající fontána

Slovanská

Dne 4. června 2017 jsme s chlapci navštívili kulturní akci „ Zpívající fontána „ kterou pořádala Věznice Všehrdy.

V neděli ráno jsme s chlapci vyrazili směr Všehrdy. Těsně před desátou hodinou jsme zaparkovali před věznicí. Chlapci po vystoupení z auta nemohli uvěřit vlastním očím nad tím jak je perfektně objekt věznice zabezpečen a střežen proti nedovolenému opuštění. Nejvíce je zaujaly ostnaté dráty napnuté po celém obvodu nápravného zařízení. Po jejich důkladném prozkoumání jsme se vydali k hlavní bráně a ke vjezdu do vězeňského autoparku, kde právě začínalo hudební vystoupení.

Na pódiu vystoupily hudební skupiny odsouzených z regionálních věznic Všehrdy, Stráže pod Ralskem, Rýnovic a z Belušic. Po poledni nám celou akci pokazil silný přívalový déšť, který nás doprovázel i po celou naší zpáteční cestu až do Děčína. Výlet se chlapcům velmi líbil.

Petr Zábrodský, Mgr. Martin Antušák

Turistika v okolí Kamenického Šenova

Kamenický Šenov

Odpoledne dne 7. 6. 2017 jsme podnikli turistickou akci po okolí Kamenického Šenova. Vyrazili jsme za slunečného počasí směrem kolem Práchně a pak dále po turistické trase po okolních loukách přes les k obci Slunečná. Na rozcestí mezi obcemi Slunečná a Kamenický Šenov jsme měli krátkou přestávku a schovali se před dešťovou přeháňkou, která netrvala dlouho. Zpáteční cesta již byla opět prosluněná a zpět do ústavu jsme dorazili v čas k večeři. Celkem jsme ušli trasu v délce asi 9km.

Husák Petr

 

Muzeum PČR

Slovanská

Poslední květnovou neděli jsme s chlapci v rámci prevence, ale též poznání náročnosti policejní práce, navštívili muzeum PČR v Praze.

Muzeum se skládá z několika expozic, kde si chlapci mohli prohlédnout rekvizity a seznámit se s prací dopravních policistů, záchranářu ale také kriminalistů, jejichž expozice byla velmi zajímavá a obsahovala mimo jiné i dokumentace těch nejznámějších kriminalistických případů. Též tu byla ukázka vývoje a zdokonalování se poostupů a metod k usvědčování pachatelů těch nejhorších kriminálních zločinů.

Dále se zde mohli ale také seznámit s historií četnictva a policie na našem území v letech 1850-1938, ale také činností našich bezpečnostních složek na území Protektorátu Čechy a Morava. Avšak pravděpodobně je nejvíce zaujala expozice prevence drog a návykových látek, kde k této problematice jim blízké zhledli poměrně ostrašujíci film.

Přestože si myslíme, že tato akce nevyřeší celkový drogový problém a kriminální podhoubí mezi našimi chlapci, i tak v nich zanechala určitou preventivní stopu, čímž byl naplněn účel návštěvy.

Výlet na Máchovo jezero

Boletice

Na první červnový víkend jsme si naplánovali výlet na Máchovo jezero. Cílem cesty byly Staré Splavy. Po příjezdu jsme chlapce informovali o tomto kraji. Prošli jsme se kolem jezera a ukázali jim hrad Bezděz, který je dominantou Máchova Jezera. Na závěr jsme ještě zajeli na Borný, prošli jsme osadou a došli až ke špičce. Chlapcům se výlet líbil, počasí nám přálo, celkově se vše zdařilo. 

Schneider Roman, Peterková Hana, Ludvik Rudolf

 

Letní obraz

Boletice

O víkendu jsme s chlapci tvořili obraz do jídelny. S blížícími se prázdninami a létem si sami navrhli motiv. Letos si vymysleli maják, který patří k moři chlapci se práci intenzivně věnovali a hlavně je to bavilo. Z konečného výsledku a vlastní tvořivosti měli radost. Také vyhráli 3. místo v soutěži „Stopy mého života“

Schneider Roman, Peterková Hana

Dětský den 2017 – Labe

Boletice

Dětský den jsme s chlapci z oddělení EPCHO uspořádali formou vodáckého výletu po Labi. Výletu se účastnilo šest chlapců, jedna psycholožka, tři pedagogové vodáci, jeden pedagog ve funkci řidiče, čtyři kanoe a jeden nafukovací člun s přívěsným motorem.

Po nástupu do služby jsme společně s chlapci připravili lodě a poté je naložili na připravený vlek. Pak jsme již vyrazili do Velkého Března, kde jsme společně sestavili nafukovací člun a celou naší malou flotilu připravili k vyplutí na vodu. K této události došlo v cca. 15 hodin 15 minut středoevropského času.

Plavba probíhala v klidu. Počasí nám přálo, voda plynula klidně směrem k našemu cíli a osádky lodí usilovně pádlovali (alespoň zpočátku). Cestou jsme potkali dvě lodě, které nás minuly při plavbě proti proudu. Malou jachtu jsme minuli v klidu, ale při projíždění tlačného remorkéru jsme radši zakotvili u břehu. Těsně před večeří jsme dorazili do Boletic nad Labem a někteří chlapci využili čas před příjezdem automobilu s vlekem k malé koupeli v Labi. Poté již chlapci upravili lodě, naložili je a vyrazili pěšky do budovy ústavu. Vzhledem k pobytu na Labi nebyli všichni účastníci suší, a proto jsme v rámci zachování čistoty v automobilu volili tuto formu dokončení výletu. Všichni účastníci výlet zvládli se ctí. Chlapcům doopravdy vyhládlo a večeře jim přišla velmi vhod (někteří si byli několikrát přidat).

Tímto bychom rádi poděkovali paní Janě Mašínové a panu Miroslavu Vosáhlovi za podporu a zajištění naší akce na souši i na vodě.

Pedagogové z oddělení EPCHO

Celonoční pochod DDŠ

Boletice

27. Května jsme kolem 6. hodiny večerní vystoupili v Dolním Podluží z autobusu a započali pochod, který mnozí označovali za nejtěžší ve svém životě. Plán byl dostat se až do České Kamenice, přes zříceninu hradu Tolštejn, rozhlednu Jedlovou a kopec Křížový vrch.

Chlapci vyrazili velice zostra, takže jsme brzy byli na Tolštejně a Jedlová na sebe taktéž nedala dlouho čekat. Právě na Jedlové jsme si užívali ostrých barev zapadajícího slunce společně s krásným výhledem na České Švýcarsko, Labské Pískovce i České středohoří.

Kousek pod Jedlovou p. Nekvinda rozdělal oheň křesadlem, opekli jsme si buřty a vydali se dál, již do černé, ale teplé noci. Tempo již nebylo tak ožehavé a celkově se začala projevovat únava. Bylo chvíli před půlnocí, kdy jsme si sedli do trávy, a první chlapci usnuli. Následoval výstup na Křížový Buk, kde jsme na vařiči uvařili trochu kávy – spíše morální podporu. Po půl hodině jsme se zvedali řádně tuzí. Polykání dalších kilometrů bylo tedy o to náročnější. Kolem 4. ráno začalo svítat a byl čas na krátké zbloudění ze značené cesty, někde kousek za Lískou. Cesta do Kamenice již byla nekonečná i pro mě, ale vše dobře dopadlo a v 5 jsme na hodinu zalezli do spacáků. V 8 jsme autobusem dojeli do Boletic, kde měli chlapci volný den.

Přes noc jsme ušli asi 35 km a troufám si říct, že pro mnoho chlapců to byl doposud opravdu životní výkon.

Šmidt, Nedkvinda, Vaníček

Keramika

Kamenický Šenov

S chlapci jsme si v tomto týdnu udělali radost s keramikou. Glazovali jsme starší výrobky a ty prokoukly a vypadají naprosto úžasně, sami můžete posoudit a vidět na našich fotografiích jak jim glazura vdechla život. Také jsme začali tvořit výrobky z nové červené hlíny. Ptáčky a domky – drobné dárky na pověšení a už se těšíme, jak budou krásné s průhlednou glazurou.

Hana Sommerová

Brodění řeky Kamenice se stanováním

Boletice

Na jeden z jarních víkendů jsme pro chlapce naplánovali výlet. Po obědě skupina 7 chlapců s vychovateli vyrazili směr Srbská Kamenice. Hned po příjezdu jsme rozbili tábor.

               

Po prohlídce kempu, chlapci nanosili dřevo na oheň, připravili společně s panem vychovatelem ohniště na večeři a po té jsme všichni vyrazili brodit řeku Kamenici. 

Jako cíl jsme si určili Dolský mlýn, který je vzdálen asi 4 km. 

Po návratu jsme dali všechny mokré věci uschnout a dali si výbornou večeři v podobě pečených buřtů.

Na druhý den, jsme společnými silami vyčistili část řeky, kterou si sami chlapci určili, nasbírali dva velké pytle odpadků. 

Po úklidu tábořiště a připravovaném odjezdu se chlapci dotazovali, jestli bychom nemohli zůstat déle a jestli si výlet zopakujeme. Byli s celého nocování opravdu nadšení a moc se jim líbil.

Vychovatelé:

Mgr. Emil Schneider

Alice Kumprechtová

Ladislav Hynek

 

Na kolech kolem Máchová jezera

Kamenický Šenov

Na neděli 21. 5. 2017 jsme společně s chlapci naplánovali další z našich pravidelných cyklistických výletů. Kolem 13.00hod. jsme se služebním vozidlem přesunuli do obce Zahrádky u České Lípy a odtud jsme vyrazili nejprve kolem Novozámeckého rybníku do obce Provodín a pak dále k Máchovu jezeru.

Cyklostezka nás zavedla k hlavní rekreační oblasti, kterou jsme projeli a dojeli k jezeru, kde byla krátká přestávka. Dále jsme pokračovali do kempu Borný, který je na druhé straně jezera a odtud jsme dojeli do obce Doksy, kde byla pauza na občerstvení a odpočinek. Pak již následovala zpáteční cesta. Počasí nám přálo, nálada mezi chlapci byla suprová a chování výborné. Celkem jsme ujeli se všemi zajížďkami 52,5 km v pohodovém tempu.

Husák Petr

Za kvetoucí měsíčnicí – 18.ročník

Kamenický Šenov

Za kvetoucí měsíčnicí - název tradiční turistické a cykloturistické akce. Akce je každoročně pořádána u nás v Kamenickém Šenově. Pojmenování je odvozeno od krásné rostlinky “měsíčnice vytrvalé“ kterou najdeme v přírodní památce Líska, přes kterou vedou všechny trasy a tak všichni návštěvníci mohou vidět tuto překrásnou rostlinku na opravdu velké ploše. Akce je určena všem věkovým kategoriím a tomu i pořadatelé přizpůsobily jednotlivé trasy.

Počasí nám přálo. I když bylo hlášeno nepříznivé počasí a přeháňky. Akce se nám vydařila a s chlapci se nám podařilo našich 14 km ujít v pohodě. Jako bonus na konci trasy, jsme se s chlapci dozvěděli, že jsme přišli jako úplně první.

Hana Sommerová

Česká skála

Kamenický Šenov

V neděli 21.5.2017 jsme s vybranou skupinou chlapců z pracoviště v Kamenickém Šenově v rámci našeho programu „ Poznáváme CHKO Lužické hory“ a turistických zátěžových akcí uskutečnili výstup na Českou skálu, která je vyhlídkou přes Děčínské stěny, Lužici až na Ještěd a dle počasí i dále. Akce se účastnili Michal F, Martin T, Milan S, Jan D. a Marek T. Vzhledem k počasí, které nám přálo si účastníci pochodu celou akci užili a doplnili si své vědomosti o zajímavosti místního kraje.

Vychovatel:  R. Hrouda

 

Memoriál Luboše Kudly – Býchory 2017

Za krásného slunečného počasí proběhl dne 17. května, již 9. ročník fotbalového turnaje pořádaného k uctění památky tragicky zesnulého chlapce. Tak jako každý rok, se ho zúčastnilo i Boletické fotbalové družstvo. Celkem se tak turnaje zúčastnilo 11 fotbalových týmů s různých koutů naší republiky.

Hrací systém turnaje byl rozdělen na dvě základní skupiny, ve které naši chlapci odehráli celkem 5 utkání a podařilo se jim tak postoupit do závěrečných bojů o umístění. Díky nasazení a bojovným výkonům, se naše družstvo v celkovém hodnocení turnaje umístilo na krásném 3. místě. 

Lidice

Slovanská

Druhou květnovou neděli, v týdnu kdy naše republika slavila 72. výročí vítězství nad německými okupanty, jsme se s chlapci vydali na naučný a poznávací výlet do Lidic. Obec, která se stala symbolem odvahy a boje s nadvládou fašismu, leží od nás cca 100km. Ač nebyl zrovna letní den, počasí k této akci bylo ideální.

Po příjezdu se chlapci seznámili se zdejší lokalitou a dozvěděli se spoustu historických faktů, mimo jiné i to, že vyhlazení Lidic byla násilná historická událost, pří níž došlo ke zničení středočeské vsi Lidice a vyvraždĕní značné části jejích obyvatel německými nacistickými okupanty. Po úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha v roce 1942 byla obec Lidice v důsledku heydrichiády vypálena a dokonale srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo popraveno nebo odsunuto do koncentračních táborů.

Tuto událost připomíná právě Památník Lidice s muzeem. Vzhledem k častým dotazům a vzornému chování celé skupiny hodnotíme tuto akci za zdařilou, a též vhodnou k rozšíření obzoru historických vědomostí našich chlapců.

 

Cykloturistický výlet spojený s posilováním na workoutovém hřišti

Boletice

Dne 18.5.2017 jsme s chlapci ze skupiny EPCHO vyrazili na cykloturistický výlet. Po počátečním proškolení o BOZP , pravidlech BESIP, kontrole kol a poskytnutí ochranných pomůcek ( cyklistické přilby), jsme vyrazili směr Těchlovice na cyklostezku a poté do Děčína III na Workoutové hřiště, kde chlapci posilovali na hrazdách, bradlech s váhou vlastního těla.

Po krátkém odpočinku jsme vyrazili zpět do VÚ. Počasí nám přálo a chlapcům se tato aktivita velice líbila s přáním tuto akci pravidelně opakovat.

Bc. Horáček Jan, Bc. Ledvina Michal, Šindelář Jaroslav

 

Výlet na zříceninu hradu Kalich

Boletice

Dne 08. 05. 2017 v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. proběhl turistický výlet na zříceninu hradu Kalich u obce Třebušín. Akce se zúčastnili celkem 4 chlapci z odd. EPCHO. Z Boletic n. L. jsme odjeli služebním vozidlem ve 13.00 hod.. Zaparkovali jsme pod hradem a absolvovali poměrně náročný výstup na hrad. Cestou byli chlapci seznámeni s historií hradu. Hrad nechal postavit Jan Žižka z Trocnova v období husitských válek. Hrad byl obléhán, ale nebyl dobyt. Po prohlídce zříceniny jsme se přesunuli pěšky do samotné obce Třebušín, kde jsme si prohlédli náměstíčko a jeho okolí. 

Chlapcům se dle jejich slov výlet líbil, obohatil je o poznatky z české historie a nabídl možnost trávení volného času.

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

 

 

Výlet s Natálkou

Boletice

V neděli 14.5. jsme s chlapci měli naplánovaný výlet, kterého se účastnila i Natálka – slečna s částečně ochrnutými dolními končetinami.

Příprava na výlet započala již před obědem, kdy se chlapci dozvěděli detailní plán odpoledne, a sice dopravu Natálky na skálu Malý Stožec. Ten je ukryt hluboko v lese. Skála je navíc lemována suťovým polem s velkými kameny. No a proto jsme si nejprve vyzkoušeli některé záchranářské techniky přenosu zraněných.

Po odpoledním příjezdu na místo, jsme se s Natálkou seznámili a na invalidním vozíku jí dovezli až pod skálu. Cestou bylo dost času povídat si o jejím postižení i životu s ním. Pod skálou jsme jí propůjčili helmu a chránič páteře. Následně jí chlapci pomáhali dojít s berlemi kousek kopce. To byla ta lehčí část.

Když už Natálka nemohla, vzali jsme žďárského vak – silnou plachtu. Natálka si do ní lehla a my jí nesli opravdu těžkým terénem až do začátku suťového pole, tam, kde je snad nejkrásnější pohled na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska. Zde si Natálka odpočala (pro ni to také nebylo jednoduché) a my se vydali na vrchol kopce. Za 10 minut jsme však byli zpět, připraveni absolvovat celou cestu stejným způsobem zpět.

Výlet trval o dvě hodiny déle, než jsme předpokládali, ale stál za to. V autě jsme si cestou do Boletic povídali o Natálce, strachu o ní, skvělé spolupráci a perfektně stráveném odpoledni. Chválím chlapce za zájem, pomoc, cit a spolupráci.

Šmidt

Plnění MPP na téma vandalizmus, soukromé vlastnictví

Kamenický Šenov

Díky výborné  spolupráci s MP Česká Lípa, za kterou děkujeme veliteli panu Mgr. Vladimíru Jeníkovi a jeho strážníkům,  bylo možno dne 11.5.2017 uskutečnit přednášku a následnou besedu na téma  „Vandalizmus, soukromé vlastnictví „ . Tuto problematiku prezentoval našim chlapcům strážník MP pan Jiří Tvrdík, který průběžně navštěvuje náš ústav a odvádí tak výbornou práci na úseku prevence kriminality. Téma měl precizně odborně zpracované a svým výkladem, který doplnil o zkušenosti z praxe, zcela zaujal naše chlapce. 

Husák Petr

  

Hipoterapie

Již několikátý rok jezdí chlapci z DDŠ a oddělení EPCHO pravidelně do obce Slatiny. Zde se starají o koně, čistí stáje, podestýlají, krmí je a upravují výběhy. Seznamují se zde s výbavou pro jezdecké koně se specializací na parkurové ježdění, dozví se vždy i něco o životě koní a zkusí si i jízdu na koni. Někteří z nich zde vidí koně takhle zblízka poprvé a jistě je to pro ně zajímavý zážitek.

V nedávné době je nejvíce zaujalo hříbátko, které se v březnu narodilo kobylce Valetce, která má speciální výcvik zaměřený na hipoterapie. Chlapci se do Slatiny vždy moc těší. I v dalším školním roce bychom tak rádi v této aktivitě pokračovali.

   

Dolský mlýn

Boletice

Dne 29. 4. 2017 jsme s výběrem chlapců z oddělení EPCHO vyrazili automobilem do obce Jetřichovice, kde jsme měli v plánu prohlídku Dolského mlýna.

Po příjezdu do Jetřichovic jsme pěšky vyrazili k Dolskému mlýnu. Vzhledem k tomu, že v Děčíně bylo nevlídné počasí, měli jsme velké štěstí, protože v Jetřichovicích bylo slunečno. Z Jetřichovic jsme šli pěknou procházkou podle potoka k říčce Kamenice.

Cestou chlapci obdivovali památné místo s obrázkem svatého Josefa, patrona dřevařů. Kousek níže jsme narazili na studánku s pitnou vodou. Poté jsme přišli k krásnému kamennému mostu přes říčku Kamenice u které stojí "Královský smrk". Tento smrk je zde již 190 let a po obvodu má téměř tři metry. U smrku je hrob Bédi z Mostu, který zemřel 13. 8. 1978 a je zde prý pohřben (doufám, že jde jen o pověst).No a pak jsme již došli k Dolskému mlýnu proslavenému filmovými pohádkami "Pyšná princezna" a "Peklo z princeznou". Zde si chlapci trosky mlýna důkladně prohlédli a pak jsme již vyrazili opět zpět k automobilu a do výchovného ústavu. Výlet se chlapcům líbil a do budovy ústavu se vrátili příjemně unaveni.

Douša, Jírovec, Bílková

 

Pálení čarodějnic 2017

Boletice

Dne 30. 04. 2017 jsme pro chlapce z oddělení EPCHO uspořádali pálení čarodějnic. Odpoledne jsme pro chlapce připravili v areálu zařízení místo pro opečení uzenin a pro sportovní vyžití. Atmosféru tohoto svátečního odpoledne podtrhla chlapci vytvořená figurína čarodějnice, na které si dali velmi záležet.  Účastnilo se celé současné obsazení našeho oddělení, tj. 11 chlapců. Akce proběhla po svačině od 15.00 do ca. 19.00 hodin. V průběhu odpoledne si hoši opekli uzeniny a hráli míčové hry. 

Chlapci byli spokojeni a dle jejich slov se jim akce líbila. Po celou dobu panovala mezi chlapci dobrá nálada. Akci hodnotím jako velmi zdařilou. 

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

 

Zahájení prodeje sadby jarních květin

Již nedílnou součástí prezentace našeho zahradnického učebního oboru, je prodej sadby jarních květin a příprava sadby k zeleninovým výpěstkům. Právě v tomto období, byl zahájen prodej květinové sadby. Následující fotografie okrajově prezentují naše zahradnické produkty a můžou Vás tak inspirovat k případné návštěvě našich skleníků.

Poznávací výlet

V úterý 11. dubna 2017 jsme absolvovali poznávací výlet a také celkem náročnou kondiční chůzi, která ve výsledku měřila necelých 17 kilometrů. Naší cílovou stanicí byla farma pro chov masného skotu v Bynovci. Vyráželi jsme ráno v 8 hodin autobusem na zastávku Myslbekova, odkud jsme dále pokračovali pěšky.

Hned ze začátku nás čekala vrchařská prémie. Museli jsme vyšplhat až na Kvádrberk, odkud cesta byla příjemná a jen pozvolně stoupala.

Po příchodu na farmu se nás zhostil majitel, který pro nás měl připravenou výživnou přednášku o chovu masného skotu a kluci se tak dostali do prostředí, kam se jen tak někdo nedostane. Po přednášce bylo na programu opékaní buřtů. Poté jsme se vraceli stejnou trasou, ale se zastávkami na vyhlídkách,kde byly krásné výhledy na kaňon Labe. Po celý den panovala uvolněná nálada a výlet se obešel bez problémů. Chlapci si výlet užili a jejich doprovod také.

Radim Vacek

 

Zátěžová akce do Českého Švýcarska (Jitřichovice)

Kamenický Šenov

Dne 29.4.2017 proběhla zátěžová akce do Českého Švýcarska(Jitřichovice)

Akce se zúčastnili čtyři chlapci. V Jitřichovicích jsme prošli několik vyhlídek, kde cesta k nim vedla částečně ve skalách s kamennými schodišti. Celá trasa byla značena turistickými značkami, ve kterých se chlapci museli umět orientovat,celkem to trvalo cca 3h.

Jetřichovice patří mezi nejvyhlášenější a nejhezčí místa v Českém Švýcarsku. Okolí má opravdu co nabídnout. Naleznete zde známé Jetřichovické vyhlídky tyčící se na vrcholcích skal, ale také známý Dolský mlýn, Trpaslíčí jeskyni nebo romantické Pavlinino údolí. Celá oblast je doslova protkány turistickými stezkami, které Vás zavedou např. do Vysoké lípy na známý "loupežnický hrad" Šaunštejn nebo můžete vyrazit na nedalekou Tokáň.

Tomáš Procházka

 

Festival zájmové a umělecké činnosti – ZUČ Jihlava

Slovanská

V pátek a sobotu 21. – 22.4 2017 se uskutečnil v prostorách kulturního domu Jihlava celostátní festival zájmových a uměleckých činností.

Jako každý rok se soutěžilo v několika různých kategoriích, přičemž výběr chlapců z našeho zařízení se účastnil celkem tří kategorií. Jako první z našich jedinců soutěžil Aleš D. v sólové hře na hudební nástroj (piano), kde obhájil již třetí prvenství v řadě.

Dalším soutěžícím byl Pavel D. v kategorii beatbox. Pavlovi se rovněž podařilo tuto kategorii ovládnout a odvézt si tak prvenství. Jelikož byli beatboxeři v pátek poslední soutěžní kategorií, před vyhlášením výsledků proběhla ještě improvizace s dalšími dvěma beatboxery, která postavila publikum na nohy.

V sobotu chlapci ve složení Steve F. – bicí, Pavel D. – baskytara, Aleš D. – piano, soutěžili v hudebních souborech, kde ve velké konkurenci obsadili druhé místo.Chování chlapců bylo na této akci velmi dobré a celkově hodnotíme akci za zdrařilou.

Benda, Kudrmann

Výšlap na Kvádrberg

Boletice

Protože nám ke konci zimy počasí přálo a teplota se pohybovala přes 20 stupňů, vyrazili jsme pěšky na vrch Kvádrberg vzdálený od našeho zařízení asi 7km. Procházka to byla příjemná a chlapcům se velmi líbila, na vrcholu jsme si užívali nejen vyhlídky, ale i focení.

Vychovatelka: Kumprechtová A.

    

Rajské ostrovy

Boletice

Dne 23.4. jsme si naplánovali prohlídku Rajských Ostrovů v Děčíně. Chlapcům se výstava drobných zvířat velice líbila i když se některých živočichů jako jsou pavouci a hadi štítili, stejně zvědavost byla silnější a odcházeli plni dojmů. Sami zhodnotili, že se jim tato akce líbila a při nejbližší příležitosti by chtěli jít do ZOO. 

Vychovatelka: Kumprechtová A.

Pasáček hvězd

Kamenický Šenov

Každoročně se s chlapci zapojujeme koncem dubna, do výtvarné soutěže  - Stopy mého života. Pokračujeme již devátým ročníkem a to na téma: „Vesmír, hvězdy, planety a život na nich“. Chlapci se zapojují rádi a využíváme různé techniky. Tempery, často používáme již od dětství.  Kdo by je nepoužil již ve školce či škole a používáme také nejrůznější podklady, plátno, papír, čtvrtku. Když zavzpomínáme, prošli jsme tím všichni.

Tentokrát posíláme obrázek, malovaný temperami na obyčejném papíru. Marek T. na ploše zachytil nekonečný vesmír a jeho krásu, nádherné planety plné života i divoké hořící komety a živý vesmír. Podívejte se a posuďte sami tu nádheru, našeho nekonečného vesmíru, očima tvořitele a stvořitele.

Bc. Hana Sommerová

 

Environmentální výchova

Kamenický Šenov

Ochrana a péče o krajinu a životní prostředí – toto by se mělo stát běžnou součástí každého člověka. Proto i my, se snažíme hovořit o tomto tématu s chlapci, vést je přirozenou cestou k péči o životní prostředí a posilovat lásku k přírodě. K tomu patří i náš každoroční sběr odpadků, nejen v různých akcích, ale i mimo ně. S chlapci jsme tentokrát z Kamenického Šenova vyrazili po cyklostezce, dále pak směr Slunečná a zpět lesem.

Počasí se bohužel nevydařilo, provázela nás zima okolo 6st.Celsia, foukal studený vítr a při zpáteční cestě nás zastihl studený déšť s ledovými krupkami.  Na trase kolem 4km jsme vysbírali 3 plné pytle odpadků. To byl velký úspěch i přes nepřízeň počasí jsme hrdí na náš úlovek. Posuďte sami.

Bc. Hana Sommerová, Rudolf Hrouda

Muzeum „ŠKODA“ Mladá Boleslav

Boletice

Na sobotní den 8.4. 2017 jsme si naplánovali poznávací výlet do muzea „ŠKODA“ Mladá Boleslav. Během cesty měli chlapci možnost vidět i hrad Bezděz a krajinu Českolipska. V muzeu jsme shlédli expozice aut, které se vyráběli v Mladé Boleslavi. Výlet se chlapcům líbil, výstava je zaujala a těší se na další plánované akce.

Peterková, Schneider, Zábrodský

 

Výtvarná soutěž „Stopy mého života“

Boletice

TÉMA: „Vesmír hvězdy, planety a život na nich“

Každý rok pořádá VÚ Velké Meziříčí výtvarnou soutěž „Stopy mého života“. Naše zařízení se každoročně soutěže také zúčastňuje. Letos je to již 9. ročník. Do tvorby se chlapci zapojili s nadšením. V prvotní fázi jsme si připravili náměty a podklady na vesmírné téma. Práci jsme věnovali celý víkend tj. 22. 4. a 23. 4., abychom ji včas odeslali. Chlapcům se práce zdařila a měli radost z konečného výsledku.

Peterková, Schneider, Zábrodský

 

Velikonoční víkend na Slovanské v Děčíně

Kamenický Šenov

Letošní velikonoční víkend strávilo pár našich chlapců z Kamenického Šenova na oddělení v Děčíně, ul. Slovanská. Vzhledem k aprílovému počasí jsme si sobotu a neděli naplánovali odlišně.

V sobotu odpoledne jsme šli do nákupního centra a nakoupili si suroviny na výrobu palačinek. Hned po splnění večerních úkolů se chlapci pustili do výroby palačinek. Při výrobě použili novou netradiční metodu přípravy a to v PET láhvi. Výsledek byl překvapivě dobrý a chlapci se o sladkou dobrotu rozdělili. Dokonce jim zbyly suroviny na další přípravu palačinek.

V neděli jsme se s chlapci vydali do Litoměřic, kde jsme nejdříve vysadili v DD jednoho chlapce z naší DDŠ, který zde má sourozence. Pak jsme se šli projít po centru Litoměřic, které chlapce nadchlo. Zejména na hradbách byli nadšeni z výkonu místních parkuristů, kteří velmi obratně zdolávali hradby. Po procházce jsme se v kavárně dali výbornou kávu a pak naložili v DD chlapce a odjeli zpět na Slovanskou. Den byl jak vymalovaný a zejména Litoměřice byly krásně rozkvetlé.

Jiří Brzobohatý

Návštěva psího útulku a vycházka se psy

Kamenický Šenov

13.4.2017 jsme podle plánu činností a předchozí domluvy s ředitelkou Útulku pro opuštěná a nalezená zvířata v Děčíně uskutečnili vycházku se zapůjčenými psy po trase Děčín Staré město – Děčín Březiny a zpět. Chlapci svěřené psy dobře zvládli a vycházku, která byla zpestřením prázdninového režimu, jsme si užili. 

vychovatel: Hrouda

Návštěva Věznice Stráž pod Ralskem

Kamenický Šenov

Dne 6. dubna 2017 bylo všem chlapcům odloučeného pracoviště Kamenický Šenov a pedagogickému doprovodu umožněno za pomoci mjr. Mgr. Dagmar Roztočilové (vrchního komisaře) zúčastnit se v rámci plnění MPP na téma KRIMINALITA A DELIKVENCE exkurze ve věznici ve Stráž pod Ralskem. Zajímavé informace z prostředí věznice doplnila především návštěva autentických prostor věznice.

Před vstupem do věznice se všichni chlapci i pedagogický doprovod podrobili prohlídce pomocí detekčního rámu, obdrželi návštěvnické průkazy a poté jsme již mohli ve skupinách vstoupit do pro ně neznámých prostorů. Za doprovodu dozorce a psychologa Mgr. Vojtěcha Roztočila jsme získali mnoho nových informací o problematice vězeňství a životě vězňů.

Před samotnou prohlídkou jsme byli všichni poučeni o pravidlech, která musí při exkurzi věznice dodržovat. Nejprve jsme byli seznámeni s historií věznice a českého vězeňství. Na modelu celého areálu věznice jsme si mohli, prohlédnou uspořádání jednotlivých budov. Prohlídka věznice byla také doplněna besedou s psychologem vězeňské služby Mgr. Vojtěch Roztočilem, který chlapce vzal do místní kaple, kde si chlapci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá setkání odsouzeného s terapeutem či kaplanem. Prostor byl dán i dalším dotazům ohledně výkonu trestu. Během prohlídky mohli chlapci hovořit s vychovatelem a terapeutem a často byli velice překvapeni jak je snadné se do vězení dostat.

Dále jsme se podívali do cel pro nebezpečné vězně, specializovaného oddělení pro odsouzené s mentální retardací, do oddělení se zesíleným stavebně-technickým zabezpečením, do oddělení pro mírnou kriminalitu, do jídelny vězňů, šaten, vycházkových dvorů, atd.

/>Poděkování patří všem zaměstnancům věznice, kteří se ochotně a profesionálně zhostili zajištění této velmi zajímavé a pro chlapce přínosné akce.

Cílem této akce bylo chlapcům ukázat prostředí věznice, dovést je k zamyšlení nad životními hodnotami a křehkou hranicí mezi špatným a dobrým. Věříme, že tato návštěva nebyla pro chlapce poslední, doufáme však, že vždy pouze v rámci dalších exkurzí.

Vychovatel: Pavel Švec

Cykloturistika za zvířátky

Kamenický Šenov

Na neděli dne 9. 4. 2017 jsme společně s chlapci naplánovali cykloturistický výlet do mini ZOO – záchytné stanice lesních zvířat, která se nachází v obci Ralsko – Hradčany. 

Po obědě jsme naložili kola do služebního vozidla a dojeli do obce Zahrádky u České Lípy. Odtud jsme již po bezpečných cyklostezkách jeli 20 km do Hradčan. 

Zde jsme si dopřáli krátkou občerstvovací pauzu a prohlédli si zvířata, která zde byla umístěna jako nalezená nebo zraněná. Pak jsme vyrazili směrem k Máchovu jezeru a poté k obci Provodín. Zde byla poslední občerstvovací zastávka a následoval závěrečný úsek do Zahrádek. Celkem jsme absolvovali trasu v délce 43 km. Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno a teplo, nálada byla výborná a chování chlapců vzorné.

Petr Husák

 

Výpomoc pro obec Ludvíkovice

Kamenický Šenov

V sobotu dne 8. dubna 2017 jsme v rámci spolupráce s obcí Ludvíkovice, po předchozí domluvě vyjeli se šesti chlapci na lesní brigádu. Počasí nám přálo, i když jsme vyjížděli a bylo zataženo, nepršelo, ale ani nebylo velké teplo, což bylo ideální pro tuto práci. V určeném prostoru lesa, chlapci připravili místa pro výsadbu nových stromků.

Celkem se nám podařilo připravit plochu o rozloze asi 60x40 metrů. Pro představu o náročnosti práce lze uvést, že jamky jsou od sebe vzdáleny cca 80cm a šíře jednotlivých řádků od sebe je 50cm.

Práce s tzv. motyko-sekerou – oboustranné nářadí s kovovým ostřím pro přípravu půdy před výsadbou, je opravdu fyzicky náročnější. Proto není divu, že chlapci po práci odjížděli opravdu unavení a spousta z nich si odnesla ruce plné mozolů.

Petr Husák

  

Cyklo výlet

Kamenický Šenov

V neděli 2. 4. 2017 jsem se s chlapci vydal na cyklo výlet, který byl pro chlapce kondiční a orientační. Vyjeli jsme směrem na cyklostezku a dále jsme pokračovali směr Nový Oldřichov, Kerhartice a Veselé, kde jsme si s chlapci udělali krátkou přestávku a občerstvili se. Zpáteční cestu jsme zvolili přes Jánskou, kde jsme se s chlapci zastavili u místní podzemní továrny. Dále jsme pokračovali směr Česká Kamenice a po cyklostezce jsme dojeli do Prysku, kde jsme si s chlapci udělali druhou přestávku. Poté jsme směřovali zpět do Kamenického Šenova.

Počasí nám přálo, bylo krásně. Celá trasa měla 29 km a ujeli jsme jí za 3 hodiny a 5 minut. Chlapcům se výlet velmi líbil a těší se na další.

Vychovatel: Švec

Pracovně technické činnosti – Práce na okolí kolem koupaliště v Dolním Šenově

Kamenický Šenov

S příchodem jara a s viditelným zlepšením počasí, mohlo naše oddělení v Kamenickém Šenově navázat na podzimní výpomoc městu Kamenický Šenov a začít upravovat jeho prostory. Na jaře je v plánu pomoc při údržbě koupaliště v Dolním Šenově a všech ostatních parků ve městě. Dále je naplánováno vyčištění v okolí bývalého zimního stadionu.

Minulý týden a počátek tohoto týdne jsme po dohodě s vedoucím TS MÚ Kamenický Šenov p. Třešňákem, měli za úkol vyčištění svahu pod cestou vedoucí okolo koupaliště v Dolním Šenově. Celé akce se zúčastnilo celkem 7 chlapců. V uvedené době odvedli chlapci skvělou práci. Nejlépe  se poslouchá to, že se lidé z okolí ptají, kdo že to tak kvalitně zvelebuje koupaliště v Dolním Šenově. Tak též potěšila pochvala i z úst p. Třešňáka.

Chlapce též potěšila možnost, že si na závěr mohli po odvedené práci opéct na ohni buřty. Pan vedoucí Třešňák jim též slíbil, že není problém o víkendu a hezkém počasí si zde postavit stany a strávit tady příjemný víkend u vody. 

Jiří Brzobohatý

Malování a výzdoba kluboven v Kamenickém Šenově

Kamenický Šenov

V rámci pracovně technických činností se naše odloučené pracoviště v Kamenickém  Šenově rozhodlo vymalovat klubovny v prvním a druhém  patře budovy. Tyto činnosti probíhaly na budově zejména za nepříznivého počasí v období únor – březen 2017. Po dohodě s kolegy, byla  klubovna ve druhém patře kompletně vybílena a klubovna v prvním vymalována barvou.

Po vymalování obou kluboven, došlo také na jejich výzdobu. S chlapci jsme se dohodli, že výzdoba bude ve sportovním stylu a tak jsme se hned pustili do vyhledávání zajímavých siluet. Největší práce ale byla teprve před námi. Z malého formátu, pečlivé překreslení na formát v životní velikosti. Tužka, guma, pevné nervy a trpělivost, to vše nám bylo zapotřebí. Strávili jsme spoustu času nad papírovou předlohou a pak přišel den, kdy se naše plány pomalu přenesly na bílou stěnu. A výsledek? Myslím, že naše úsilí stálo za to, podívejte se sami máme  “ peckové “  klubovny.

Vychovatelé : Brzobohatý Jiří a Bc. Hana Sommerová

  

  

Peklo

Kamenický Šenov

V první jarní neděli, jsme s chlapci uskutečnili turistický výlet. Když se ptali, na otázku kam? A bylo jim odpovězeno, že do Pekla, všichni zbystřili. Vzduchem se nesla spousta otázek, kam to vlastně v neděli pojedeme.

Nastal čas a my jsme vyrazili do obce Zahrádky, kde se po turisticko-naučné stezce jde údolím Robečského potoka. Jde se po vyznačené trase, je zde nově udělána spousta dřevěných chodníčků, které všem velmi usnadňují cestu. Příroda je tady opravdu nádherná, potok se zde klikatí v meandrech, po celou cestu můžete obdivovat vysoké skály, stromy a slyšíte zpěvavé ptactvo.

Na jaře můžete vidět nádherně zelené plochy plné rozkvetlých bledulí. Takto se dojde až do České Lípy. Tato národní přírodní památka je opravdu kouzelná a my jsme s chlapci zažili opravdu pohodovou procházku jarní přírodou.

Sommerová, Husák

 

Cyklovýlet po okolí Kamenického Šenova

Kamenický Šenov

Dne 24.3.2017 se chlapci zúčastnili zátěžové akce – cyklovýletu z Kamenického Šenova do obce Prysk a po cyklotrase do Manušic a zpět, které se zúčastnilo celkem 5 chlapců.

Chlapci se na akci moc těšili, neboť se jednalo po provedené povinné revizi horských kol o první projížďku chlapců v tomto roce 2017. Akce se velmi vydařila, kdy překrásná příroda Lužických hor a blízkého Česko-saského Švýcarska nabízí ideální podmínky pro vyznavače aktivního odpočinku. V okolí obce naleznou „své" cyklotrasy rodiny s dětmi i vyznavači extrémních terénů. Počasí nám přálo, celkem jsme najeli cca 30 km a chlapce chválím za aktivitu a chování během celé akce. Již dnes se těšíme na další cyklotoulky.

Tomáš Procházka

 

Lyžařský výcvik v Železné Rudě

Naprosto ideální zázemí pro konání letošního lyžařského výcviku nám poskytl hotel Engadin v Železné Rudě. I přes začínající jarní počasí, byly podmínky k sjezdovému lyžování v tomto krásném koutu šumavské přírody velice dobré a tak primární cíl naučit všechny chlapce lyžovat, se podařil úspěšně naplnit.

Celý výcvik byl pro zpestření kombinován s návštěvou muzea historických motocyklů, pěší túrou po šumavských kopcích a běžkařským výletem k jezerům ledovcového původu. Obě navštívená jezera (Černé a Čertovo jezero) chlapce velmi nadchla a s upřímným zájmem se zajímali o jejich původ a pověsti vztahující se k těmto úžasným místům.

   

 

Turnaj ve stolním tenisu – Obořiště – CUP 2017

Kamenický Šenov

Dne 18.03.2017 se naše oddělení zúčastnilo turnaje ve stolním tenisu Obořiště – CUP 2017. Po příjezdu na místo jsme zjistili vše co se týkalo organizace a pak jsme se přesunuli do Příbrami, kde v hale SPŠ proběhl celý turnaj.

Družstva byla rozdělena do 3 skupin po 6 družstvech, kdy družstva hrála každý s každým. Poté 2 nejlepší družstva z každé skupiny postoupila do KO systému a pak 3 nejlepší družstva hrála každé s každým o konečné pořadí.

Již při rozcvičování bylo patrné u některých chlapců, že se o stolní tenis zajímají delší dobu a jejich umění nešlo přehlédnout. Naši chlapci byli zapsáni jako Děčín A v 1. skupině a Děčín B ve 2. skupině.

I přes všechnu snahu obsadila naše družstva ve svých skupinách poslední místa i když v některých utkáních doplatili na to, že neuměli čtyřhru.

Jako upomínku za aktivní přístup obdrželo každé družstvo pamětní keramickou medaili Obořiště CUP 2017.

Jiří Brzobohatý

  

Přednáška a beseda se strážníkem z MP Česká Lípa

Kamenický Šenov

Dne 17. 3. 2017 se uskutečnila v našem ústavu v Kamenickém Šenově, přednáška a beseda na téma „ Delikvence a kriminalita, právní vědomí „. V rámci dlouhodobé úspěšné spolupráce při těchto akcích, se podařilo zajistit jako přednášejícího strážníka MP z České Lípy, pana Zdeňka Šafránka. 

Pan Šafránek již v minulosti předvedl, že jeho přednášky jsou na velice vysoké úrovni, jak po stránce odborné, tak i praktické. Chlapce svým přístupem k tématu plně zaujal, což se potvrdilo i závěrečné diskuzi. Tato samotná trvala více jak půl hodiny, během které měli chlapci velké množství dotazů, po jejichž zodpovězení se určitě obohatilo i jejich právní vědomí.

Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat panu Šafránkovi za výbornou spolupráci.

Petr Husák

 

Odborná kuchařská soutěž - Knedlíkový trojboj

Kamenický Šenov

Dne 19.3.2017 se uskutečnila odborná kuchařská soutěž, které se zůčastnili všichni žáci II.ročníku oboru Práce ve stravování z pracoviště Kamenický Šenov.Na úvod byla všem soutěžícím vysvětlena pravidla.Poté došlo k vylosování pracovních stolů a mohla tak začít samotná soutěž. Soutěž byla ukončena zhruba kolem poledne, kdy ukončil poslední soutěžící své vaření.

Následně nastoupila odborná porota k nezávyslému ohodnocení připravenych pokrmů.Hodnocení poroty byl přítomen i ředitel našeho školského zařízení. Všichni žáci zaslouží za své kuchařské výkony velkou pochvalu.

Petr Krása – učitel OV

Jarní obraz

Boletice

Jarní námět na obraz jsme čerpali z knihy Josefa Lady. Chlapci si vybrali dva obrázky, které jsme překreslili na velký arch. Poté, ho vymalovali temperovými barvami a ještě jsme okraje dozdobili krepovým papírem a motýly. Hotový obraz jsme dali na nástěnku do jídelny. Chlapcům se práce zdařila a těší se na další výtvarné tvoření.

Schneider, Peterková Hana, Zábrodský Petr

Nedělní vaření

Boletice

Na poslední lednový víkend jsme si opět naplánovali vaření.  Chlapci se domluvili na pudinku s ovocem a amerických bramborách. Vše jsme si připravili do kuchyňky a pustili se do práce. Každý měl svůj úkol a zapojil se. Na konečný výsledek se chlapci těšili a ještě víc si pochutnali.

Peterková, Schneider, Ludvík

Pokračování v tréninku našich chlapců s boxery BK Česká Kamenice

Kamenický Šenov

V rámci sportovně tělesných činností se naši chlapci již podruhé zúčastnili náročného tréninku boxerů BK Česká Kamenice.

Dne 08.03.2017 odjelo 6 našich chlapců na druhý trénink. Tentokrát již věděli do čeho jdou, tak se po převlečení s chutí pustili do tréninku s p. Bielikem - trenérem BK Česká Kamenice.

Na programu bylo tzv. kolečko, kdy chlapci byli rozděleni po jednom po celé tělocvičně na jednotlivá nářadí a přístroje a po dobu 2 minut intenzivně cvičit. Celkem měli 12 stanovišť.  Po kolečku následovali sparingy.  Chlapci si postupně zaspárovali s místními borci a též i mezi sebou. Intenzivní trénink dal chlapcům pěkně zabrat a někteří ho cítili i několik dní poté.

Příští trénink již chlapci budou boxovat na tzv. lapy a trené jim slíbil pěkný záběr, tak uvidíme jak příště dopadnou.

Jiří Brzobohatý

Malá Pravčická brána a Šaunštejn

Kamenický Šenov

Dne 12.3.2017 jsme dle plánu uskutečnili s vybranou skupinou v rámci programu „Poznáváme CHKO Labské pískovce“ turistický pochod na přírodní atrakce v dané oblasti a s dobrým fyzickým nasazení jsme absolvovali výstup na Malou Pravčickou Bránu. Následně jsme ještě po železných konstrukcích vyšplhali na skalní hrad Šaunstein (loupežnický hrádek), ze kterého je jedinečný výhled do kraj.

Zapsal: vychovatel Hrouda

Foto: vychovatelka Sommerová

 

Návštěva Kyjovského údolí

Kamenický Šenov

V neděli 5. 3. 2017 jsem se s chlapci a kolegou T. Procházkou vydali na turistický výlet do Kyjova. V Kyjovském údolí jsme prošli několik vyhlídek, kde cesta k nim vedla úzkými průrvami ve skalách s kamennými schodišti. Celá trasa byla značena turistickými značkami, ve kterých se chlapci museli umět orientovat. Prošli jsme skalní jeskyně se zbytky ledopádů a vzhledem ke krásnému počasí, které nám přálo, jsme z navštívených vyhlídek měli možnost vidět celé Kyjovské údolí. Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi bavila, a už teď se těší na další výlet.

Vychovatel: Švec

Výlet na Boreč

Boletice

V sobotu, dne 25.2. 2017, jsme vyrazili na turistický, poznávací výlet do Českého středohoří, na  kopec Boreč. Chlapci byli poučeni o bezpečnosti a chování na veřejnosti. Vrch Boreč patří do skupiny kopců vulkanického původu, které vytvářejí typický krajinný kolorit Českého středohoří. Klasickou sopkou však, stejně jako většina jemu podobných, nikdy nebyl. Masiv kopce se v létě chová jako akumulátor, absorbuje teplo a prohřívá se. V zimě vnikne do puklin na úpatí chladný, mrazivý vzduch. Uvnitř se zahřeje, podle fyzikálních zákonitostí stoupá vzhůru a na vrcholu kopce vyletí teplý ven jako z komína.

Na úpatí hory jsme se vyfotili v " kamenném moři ", kde Boreč nasává studený vzduch a na vrcholu se příjemně ohřáli. Bohužel nebyl sníh a mráz, takže efekt nebyl úplný. Přesto si myslím, že jsme si výlet na unikátní kopec hodně užili.

Kudrmann

Toulky zimní přírodou

Kamenický Šenov

"

Na sobotu 25. 2. 2017 jsme společně s chlapci naplánovali sportovně turistickou akci „ Výšlap na  Sněžník „. 

Služebním vozidlem jsme po obědě vyjeli z našeho ústavu v Kamenickém Šenově. Po příjezdu na místo jsme jej zaparkovali v obci a po známé trase jsme vyrazili k rozhledně.

Celé akci předcházelo sledování dlouhodobé předpovědi počasí, které se zúročilo při samotném pochodu. Bylo nádherně slunečno a na toto roční období i nezvykle teplo.

 Někteří z chlapců zde byli poprvé a byli znatelně udiveni, když uviděli rozhlednu a pohled na široké okolí, který se z tohoto místa nabízí. Turistika se perfektně vydařila, chování chlapců bylo vzorné a již při zpáteční cestě jsme plánovali, na která další zajímavá místa se vypravíme při další akci.

Petr Husák

Trénink našich chlapců s boxery BK Česká Kamenice

Kamenický Šenov

"

V rámci sportovně tělesných činností se naši chlapci, po dohodě s vedením BK Česká Kamenice, mohli zúčastnit jejich náročného tréninku před odjezdem na turnaj do Dánska.

Dne 22:02.2017 proto odjelo 8 našich chlapců na předem dohodnutý trénink. Hned od začátku byli naši chlapci překvapeni. Nejdříve jsme byli velice hezky přivítáni p. Bielikem - trenérem BK Česká Kamenice. Pak nám ukázal celé tréninkové prostory. Chlapci měli možnost vidět několik posiloven a tělocvičen, kterých je potřeba pro tento sport.

Po převlečení začal samotný trénink. Po krátké intenzivní rozcvičce následovali sparingy. Chlapci si postupně zaspárovali s 2 mistry republiky v kategorii kadet. Pak ve velikém intenzivním tempu začal kruhový trénink - pytle, posilovna a tělesná cvičení. Vše bylo časově odměřeno a na konci každé cvičení zazněl signál a chlapec postoupil na další stanoviště.

Díky intenzitě tréninku nám čas na tréninku rychle utekl. Chlapci byli velice unavení, ale každý byl rád, že se této náročné činnosti mohl zúčastnit. Všichni se shodli, že by šli na trénink znovu.

Jiří Brzobohatý

 

Zámecký areál Děčín

Boletice

"

Dne 18. 2. 2017 jsme s výběrem chlapců z oddělení EPCHO vyrazili na prohlídku zimního zámeckého areálu v Děčíně. Cestou jsme nakrmili ptactvo zimující na Zámeckém rybníku a poté pokračovali zámeckým parkem na Mariánské louce. Zde jsme byli svědky prolétávání leteckých modelů, což chlapce velmi zaujalo. Dále jsme prošli po historickém řetězovém můstku a tunýlkem vybudovaném přímo ve skále k soše děčínského rodáka (narodil se přímo na zámku) a zakladatele Sokola Miroslava Tyrše. Odtud jsme již vyrazili po svahu na zámek. Cesta byla celkem strmá a klouzavá, ale je u ní zábradlí, takže výstup proběhl bez problémů.

Na zámku jsme s chlapci zašli na kamenný most k barokním konírnám, odkud je krásný rozhled na Jižní zámecké zahrady (ty jsou v zimním období uzavřeny). V zahradách se procházeli pávi a chlapcům jsme ukázali čínský pavilon, zahradnický domek (no spíše dům) a Tyršuv dům (rodiště Miroslava Tyrše). Dále jsme prošli na hlavní nádvoří, kde jsme chlapcům ukázali dva památné stromy, které zde rostou již 200 let. Jedná se o buk lesní jemně stříhanolistý (obvod kmene 378 cm, výška 16,5 m) a tis červený (obvod kmene 234 cm, výška 16 m). Poté jsme již vyrazili Dlouhou jízdou ze zámku. Areál zámku jsme opustili Dolní branou a pokračovali směrem zpět do ústavu. Výlet se chlapců líbil. Hoši projevili zájem znovu se na zámek vrátit na jaře, aby se mohli podívat do zámeckých zahrad a do Růžové zahrady.

Douša, Jírovec, Bílková

 

Lezení na umělé stěně

Boletice

"

Na neděli 19.2. jsme si domluvili návštěvu lezecké stěny ve sportovní hale KTVS UJEP. Po obědě jsme tedy vyjeli směr Ústí nad Labem. Zde jsme společně s p. Nekvindou chlapcům vysvětlovali základy lezení na umělé stěně. Chlapci byli velice odvážní a sebejistí až do chvíle, kdy se teorie stala praxí. Nakonec se však velká většina chlapců překonala a stěnu s většími či menšími obtížemi vylezli. Překonali tak sami sebe, což bylo cílem akce. Navíc se chlapci mezi sebou sami jistili, což mimo zručnosti vyžaduje i odvahu, zodpovědnost a důvěru.

Šmidt, Nekvinda

            

Ještěd 19.2.2017

Kamenický Šenov

Dne 19. 2. 2017 jsem se s chlapci ze skupiny K1, K3 a kolegou T. Procházkou vydali na další turistickou procházku na Ještěd. Počasí nám přálo, bylo krásné ale přitom velmi chladné a tak základní věcí bylo se teple obléct. Po obědě jsme se vydali služebním vozidlem na cestu směr Liberec. Automobil jsme zaparkovali na parkovišti pod Ještědem. A dále jsme šli po vyznačené cestě až na vrchol Ještědu. Cestou se jsme s chlapci udělali několik krásných fotografií, dále jsme měli možnost krásného výhledu na okolí, díky jasnému počasí. Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi baví, proto budeme nadále podobné akce plánovat.

Vychovatel: Švec

 

 

Zátěžová akce 14.2.2017

Kamenický Šenov

Dne 14.2.2017 ve 13h.  proběhla zátěžová turistická akce s chlapci v okolí K.Šenova a části N.Oldřichova cca 6 km. Tato částečná procházka lesem byla zaměřena na seznámení chlapců s přírodou, kdy byla provedena i volná debata. Chlapci měli velký zájem o další seznamování a chování k přírodě. Myslím, že zátěžová akce byla přínosem o rozšíření znalostí chlapců.

 

Pracovně zátěžová akce

Kamenický Šenov

15.2.2017 jsme s vybranou skupinou chlapců provedli v rámci pracovně zátěžových akcí odklízení sněhových barier před internátem. Do práce se po řádné přípravě a poučení zapojili Matěj S, Miroslav B, Abdurahim K, Gerhard D. a Pavel V. Chlapci pracovali velmi aktivně a ve stanoveném čase se tak podařilo uvolnit alespoň část ze zasypaného a  částečně i sněhem poškozeného plotu  našeho internátu. Touto akcí jsme též vytvořili dostatečný prostor pro umístění odpadních nádob před jejich odvozem. Chlapcům patří za příkladnou aktivitu poděkování.

  

Výlet Horní Podluží

Boletice

V sobotu 18.2. se nám naskytla možnost odjet se skupinou S3 do Horního Podluží. Zde jsme si vypůjčili psy a odešli na procházku ke koním, které jsme vykydali, vyčesali a nakrmili. Dále jsme odešli na Velký rybník, pokochat se krásným výhledem. Chválím chlapce za klidný průběh akce a aktivní pojetí.

Šmidt

 

Sjezdové lyžování

Boletice

21.1.2017 nám byl propůjčen služební automobil na cestu do Horního Podluží. Tohoto jsme samozřejmě využili a odjeli na sjezdovku, kde jsme se věnovali bobování, a hlavně výuce sjezdového lyžování. Někteří tuto dovednost již ovládali, jiní, se teprve učili. Každopádně se akce chlapcům líbila.

Šmidt

  

Zimní radovánky

Boletice

S chlapci z oddělení EPCHO jsme se rozhodli využít vyjímečně pěkné zimy a užít si zimních radovánek. Docela nás překvapilo, že na kopci nad Boleticemi nad Labem nebyl mimo nás nikdo jiný, ale našim chlapcům to rozhodně nevadilo. Čas vymezený vycházce využili dokonale a užili si pohybu na sněhu. Zpět do ústavu je zahnala až blížící se tma a očekávání brzké večeře.

Doufejme, že jim podobnou kratochvíli budeme moci dopřát častěji.

Martin Jírovec

 

 

Běžkařský, turistický výlet s nočním přespáním v zimní přírodě

Boletice

"

Dne 4.2.2017 jsme s chlapci z DDŠ a K.Š. vyjeli s běžkami MHD Děčín do Děčína IX - Bynov, zde jsme vyrazili lesní cestou směr Jílové. Část cesty jsme šli pěšky a pak jsme nasadili běžky a s plnou bagáží s rezervním oblečením, spacáky a jídlem běžkovali stále do mírného kopce. Naším cílem byla rozhledna Sněžník. Ačkoliv nám počasí moc nepřálo ( padala omrzlice a byla hustá mlha ), nakonec jsme na Sněžník v 19.30 hodin dorazili.

Museli jsme rychle nalézt nějaké dřevo na oheň a opékání buřtů a začalo se se stavbou provizorního ubytování „ Iglů“, ve kterém chlapci přečkali celou mrazivou noc -6 stupňů C. Ráno jsme po sobě uklidili, uvařili si na vařiči čaj, posnídali a vyrazili zpět do VÚ Boletice n. L.

Chlapci během této zátěžové turistiky dodržovali pravidla běžkování, vhodného chování v přírodě, během přesunu nebyl s nikým problém, chovali se slušně, ze zátěžové akce měli chlapci dobrý pocit a byli dobře naladěni. Všichni byli na sebe pyšní, že přečkali noc v tak extrémních podmínkách. 

Vychovatelé:

Bc. Horáček Jan, Bc. Šmidt Evžen 

Výroba tiramisu

Kamenický Šenov

obrázek - kuchařská soutěž

Na dne 31. 01. 2017 jsme si naplánovali s chlapci výrobu tiramisu. Jednak dostali chlapci na něj chuť a zároveň vyrobili dárek Robinovi K. k svátku. Výrobu začali studiem receptu a pak se pustili do díla. Práce jim šla hezky od ruky a za chvíli měli jeden pekáč hotový. Ještě s větším elánem se pak pustili do výroby druhého pekáče. Po zatuhnutí v lednici si dílo rozdělili a společně všichni snědli. Jedním pekáčem podarovali oslavence, který pohostil chlapce z 1. skupiny. Chlapcům se práce líbila a dle vyjádření a hlavně rychlosti, jakou bylo tiramisu snědeno si chtějí jeho výrobu co nejdříve zopakovat.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

                      

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.