Memoriál Luboše Kudly – Býchory 2017

Za krásného slunečného počasí proběhl dne 17. května, již 9. ročník fotbalového turnaje pořádaného k uctění památky tragicky zesnulého chlapce. Tak jako každý rok, se ho zúčastnilo i Boletické fotbalové družstvo. Celkem se tak turnaje zúčastnilo 11 fotbalových týmů s různých koutů naší republiky.

Hrací systém turnaje byl rozdělen na dvě základní skupiny, ve které naši chlapci odehráli celkem 5 utkání a podařilo se jim tak postoupit do závěrečných bojů o umístění. Díky nasazení a bojovným výkonům, se naše družstvo v celkovém hodnocení turnaje umístilo na krásném 3. místě. 

Lidice

Slovanská

Druhou květnovou neděli, v týdnu kdy naše republika slavila 72. výročí vítězství nad německými okupanty, jsme se s chlapci vydali na naučný a poznávací výlet do Lidic. Obec, která se stala symbolem odvahy a boje s nadvládou fašismu, leží od nás cca 100km. Ač nebyl zrovna letní den, počasí k této akci bylo ideální.

Po příjezdu se chlapci seznámili se zdejší lokalitou a dozvěděli se spoustu historických faktů, mimo jiné i to, že vyhlazení Lidic byla násilná historická událost, pří níž došlo ke zničení středočeské vsi Lidice a vyvraždĕní značné části jejích obyvatel německými nacistickými okupanty. Po úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha v roce 1942 byla obec Lidice v důsledku heydrichiády vypálena a dokonale srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo popraveno nebo odsunuto do koncentračních táborů.

Tuto událost připomíná právě Památník Lidice s muzeem. Vzhledem k častým dotazům a vzornému chování celé skupiny hodnotíme tuto akci za zdařilou, a též vhodnou k rozšíření obzoru historických vědomostí našich chlapců.

 

Cykloturistický výlet spojený s posilováním na workoutovém hřišti

Boletice

Dne 18.5.2017 jsme s chlapci ze skupiny EPCHO vyrazili na cykloturistický výlet. Po počátečním proškolení o BOZP , pravidlech BESIP, kontrole kol a poskytnutí ochranných pomůcek ( cyklistické přilby), jsme vyrazili směr Těchlovice na cyklostezku a poté do Děčína III na Workoutové hřiště, kde chlapci posilovali na hrazdách, bradlech s váhou vlastního těla.

Po krátkém odpočinku jsme vyrazili zpět do VÚ. Počasí nám přálo a chlapcům se tato aktivita velice líbila s přáním tuto akci pravidelně opakovat.

Bc. Horáček Jan, Bc. Ledvina Michal, Šindelář Jaroslav

 

Výlet na zříceninu hradu Kalich

Boletice

Dne 08. 05. 2017 v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. proběhl turistický výlet na zříceninu hradu Kalich u obce Třebušín. Akce se zúčastnili celkem 4 chlapci z odd. EPCHO. Z Boletic n. L. jsme odjeli služebním vozidlem ve 13.00 hod.. Zaparkovali jsme pod hradem a absolvovali poměrně náročný výstup na hrad. Cestou byli chlapci seznámeni s historií hradu. Hrad nechal postavit Jan Žižka z Trocnova v období husitských válek. Hrad byl obléhán, ale nebyl dobyt. Po prohlídce zříceniny jsme se přesunuli pěšky do samotné obce Třebušín, kde jsme si prohlédli náměstíčko a jeho okolí. 

Chlapcům se dle jejich slov výlet líbil, obohatil je o poznatky z české historie a nabídl možnost trávení volného času.

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

 

 

Výlet s Natálkou

Boletice

V neděli 14.5. jsme s chlapci měli naplánovaný výlet, kterého se účastnila i Natálka – slečna s částečně ochrnutými dolními končetinami.

Příprava na výlet započala již před obědem, kdy se chlapci dozvěděli detailní plán odpoledne, a sice dopravu Natálky na skálu Malý Stožec. Ten je ukryt hluboko v lese. Skála je navíc lemována suťovým polem s velkými kameny. No a proto jsme si nejprve vyzkoušeli některé záchranářské techniky přenosu zraněných.

Po odpoledním příjezdu na místo, jsme se s Natálkou seznámili a na invalidním vozíku jí dovezli až pod skálu. Cestou bylo dost času povídat si o jejím postižení i životu s ním. Pod skálou jsme jí propůjčili helmu a chránič páteře. Následně jí chlapci pomáhali dojít s berlemi kousek kopce. To byla ta lehčí část.

Když už Natálka nemohla, vzali jsme žďárského vak – silnou plachtu. Natálka si do ní lehla a my jí nesli opravdu těžkým terénem až do začátku suťového pole, tam, kde je snad nejkrásnější pohled na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska. Zde si Natálka odpočala (pro ni to také nebylo jednoduché) a my se vydali na vrchol kopce. Za 10 minut jsme však byli zpět, připraveni absolvovat celou cestu stejným způsobem zpět.

Výlet trval o dvě hodiny déle, než jsme předpokládali, ale stál za to. V autě jsme si cestou do Boletic povídali o Natálce, strachu o ní, skvělé spolupráci a perfektně stráveném odpoledni. Chválím chlapce za zájem, pomoc, cit a spolupráci.

Šmidt

Plnění MPP na téma vandalizmus, soukromé vlastnictví

Kamenický Šenov

Díky výborné  spolupráci s MP Česká Lípa, za kterou děkujeme veliteli panu Mgr. Vladimíru Jeníkovi a jeho strážníkům,  bylo možno dne 11.5.2017 uskutečnit přednášku a následnou besedu na téma  „Vandalizmus, soukromé vlastnictví „ . Tuto problematiku prezentoval našim chlapcům strážník MP pan Jiří Tvrdík, který průběžně navštěvuje náš ústav a odvádí tak výbornou práci na úseku prevence kriminality. Téma měl precizně odborně zpracované a svým výkladem, který doplnil o zkušenosti z praxe, zcela zaujal naše chlapce. 

Husák Petr

  

Hipoterapie

Již několikátý rok jezdí chlapci z DDŠ a oddělení EPCHO pravidelně do obce Slatiny. Zde se starají o koně, čistí stáje, podestýlají, krmí je a upravují výběhy. Seznamují se zde s výbavou pro jezdecké koně se specializací na parkurové ježdění, dozví se vždy i něco o životě koní a zkusí si i jízdu na koni. Někteří z nich zde vidí koně takhle zblízka poprvé a jistě je to pro ně zajímavý zážitek.

V nedávné době je nejvíce zaujalo hříbátko, které se v březnu narodilo kobylce Valetce, která má speciální výcvik zaměřený na hipoterapie. Chlapci se do Slatiny vždy moc těší. I v dalším školním roce bychom tak rádi v této aktivitě pokračovali.

   

Dolský mlýn

Boletice

Dne 29. 4. 2017 jsme s výběrem chlapců z oddělení EPCHO vyrazili automobilem do obce Jetřichovice, kde jsme měli v plánu prohlídku Dolského mlýna.

Po příjezdu do Jetřichovic jsme pěšky vyrazili k Dolskému mlýnu. Vzhledem k tomu, že v Děčíně bylo nevlídné počasí, měli jsme velké štěstí, protože v Jetřichovicích bylo slunečno. Z Jetřichovic jsme šli pěknou procházkou podle potoka k říčce Kamenice.

Cestou chlapci obdivovali památné místo s obrázkem svatého Josefa, patrona dřevařů. Kousek níže jsme narazili na studánku s pitnou vodou. Poté jsme přišli k krásnému kamennému mostu přes říčku Kamenice u které stojí "Královský smrk". Tento smrk je zde již 190 let a po obvodu má téměř tři metry. U smrku je hrob Bédi z Mostu, který zemřel 13. 8. 1978 a je zde prý pohřben (doufám, že jde jen o pověst).No a pak jsme již došli k Dolskému mlýnu proslavenému filmovými pohádkami "Pyšná princezna" a "Peklo z princeznou". Zde si chlapci trosky mlýna důkladně prohlédli a pak jsme již vyrazili opět zpět k automobilu a do výchovného ústavu. Výlet se chlapcům líbil a do budovy ústavu se vrátili příjemně unaveni.

Douša, Jírovec, Bílková

 

Pálení čarodějnic 2017

Boletice

Dne 30. 04. 2017 jsme pro chlapce z oddělení EPCHO uspořádali pálení čarodějnic. Odpoledne jsme pro chlapce připravili v areálu zařízení místo pro opečení uzenin a pro sportovní vyžití. Atmosféru tohoto svátečního odpoledne podtrhla chlapci vytvořená figurína čarodějnice, na které si dali velmi záležet.  Účastnilo se celé současné obsazení našeho oddělení, tj. 11 chlapců. Akce proběhla po svačině od 15.00 do ca. 19.00 hodin. V průběhu odpoledne si hoši opekli uzeniny a hráli míčové hry. 

Chlapci byli spokojeni a dle jejich slov se jim akce líbila. Po celou dobu panovala mezi chlapci dobrá nálada. Akci hodnotím jako velmi zdařilou. 

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

 

Zahájení prodeje sadby jarních květin

Již nedílnou součástí prezentace našeho zahradnického učebního oboru, je prodej sadby jarních květin a příprava sadby k zeleninovým výpěstkům. Právě v tomto období, byl zahájen prodej květinové sadby. Následující fotografie okrajově prezentují naše zahradnické produkty a můžou Vás tak inspirovat k případné návštěvě našich skleníků.

Poznávací výlet

V úterý 11. dubna 2017 jsme absolvovali poznávací výlet a také celkem náročnou kondiční chůzi, která ve výsledku měřila necelých 17 kilometrů. Naší cílovou stanicí byla farma pro chov masného skotu v Bynovci. Vyráželi jsme ráno v 8 hodin autobusem na zastávku Myslbekova, odkud jsme dále pokračovali pěšky.

Hned ze začátku nás čekala vrchařská prémie. Museli jsme vyšplhat až na Kvádrberk, odkud cesta byla příjemná a jen pozvolně stoupala.

Po příchodu na farmu se nás zhostil majitel, který pro nás měl připravenou výživnou přednášku o chovu masného skotu a kluci se tak dostali do prostředí, kam se jen tak někdo nedostane. Po přednášce bylo na programu opékaní buřtů. Poté jsme se vraceli stejnou trasou, ale se zastávkami na vyhlídkách,kde byly krásné výhledy na kaňon Labe. Po celý den panovala uvolněná nálada a výlet se obešel bez problémů. Chlapci si výlet užili a jejich doprovod také.

Radim Vacek

 

Zátěžová akce do Českého Švýcarska (Jitřichovice)

Kamenický Šenov

Dne 29.4.2017 proběhla zátěžová akce do Českého Švýcarska(Jitřichovice)

Akce se zúčastnili čtyři chlapci. V Jitřichovicích jsme prošli několik vyhlídek, kde cesta k nim vedla částečně ve skalách s kamennými schodišti. Celá trasa byla značena turistickými značkami, ve kterých se chlapci museli umět orientovat,celkem to trvalo cca 3h.

Jetřichovice patří mezi nejvyhlášenější a nejhezčí místa v Českém Švýcarsku. Okolí má opravdu co nabídnout. Naleznete zde známé Jetřichovické vyhlídky tyčící se na vrcholcích skal, ale také známý Dolský mlýn, Trpaslíčí jeskyni nebo romantické Pavlinino údolí. Celá oblast je doslova protkány turistickými stezkami, které Vás zavedou např. do Vysoké lípy na známý "loupežnický hrad" Šaunštejn nebo můžete vyrazit na nedalekou Tokáň.

Tomáš Procházka

 

Festival zájmové a umělecké činnosti – ZUČ Jihlava

Slovanská

V pátek a sobotu 21. – 22.4 2017 se uskutečnil v prostorách kulturního domu Jihlava celostátní festival zájmových a uměleckých činností.

Jako každý rok se soutěžilo v několika různých kategoriích, přičemž výběr chlapců z našeho zařízení se účastnil celkem tří kategorií. Jako první z našich jedinců soutěžil Aleš D. v sólové hře na hudební nástroj (piano), kde obhájil již třetí prvenství v řadě.

Dalším soutěžícím byl Pavel D. v kategorii beatbox. Pavlovi se rovněž podařilo tuto kategorii ovládnout a odvézt si tak prvenství. Jelikož byli beatboxeři v pátek poslední soutěžní kategorií, před vyhlášením výsledků proběhla ještě improvizace s dalšími dvěma beatboxery, která postavila publikum na nohy.

V sobotu chlapci ve složení Steve F. – bicí, Pavel D. – baskytara, Aleš D. – piano, soutěžili v hudebních souborech, kde ve velké konkurenci obsadili druhé místo.Chování chlapců bylo na této akci velmi dobré a celkově hodnotíme akci za zdrařilou.

Benda, Kudrmann

Výšlap na Kvádrberg

Boletice

Protože nám ke konci zimy počasí přálo a teplota se pohybovala přes 20 stupňů, vyrazili jsme pěšky na vrch Kvádrberg vzdálený od našeho zařízení asi 7km. Procházka to byla příjemná a chlapcům se velmi líbila, na vrcholu jsme si užívali nejen vyhlídky, ale i focení.

Vychovatelka: Kumprechtová A.

    

Rajské ostrovy

Boletice

Dne 23.4. jsme si naplánovali prohlídku Rajských Ostrovů v Děčíně. Chlapcům se výstava drobných zvířat velice líbila i když se některých živočichů jako jsou pavouci a hadi štítili, stejně zvědavost byla silnější a odcházeli plni dojmů. Sami zhodnotili, že se jim tato akce líbila a při nejbližší příležitosti by chtěli jít do ZOO. 

Vychovatelka: Kumprechtová A.

Pasáček hvězd

Kamenický Šenov

Každoročně se s chlapci zapojujeme koncem dubna, do výtvarné soutěže  - Stopy mého života. Pokračujeme již devátým ročníkem a to na téma: „Vesmír, hvězdy, planety a život na nich“. Chlapci se zapojují rádi a využíváme různé techniky. Tempery, často používáme již od dětství.  Kdo by je nepoužil již ve školce či škole a používáme také nejrůznější podklady, plátno, papír, čtvrtku. Když zavzpomínáme, prošli jsme tím všichni.

Tentokrát posíláme obrázek, malovaný temperami na obyčejném papíru. Marek T. na ploše zachytil nekonečný vesmír a jeho krásu, nádherné planety plné života i divoké hořící komety a živý vesmír. Podívejte se a posuďte sami tu nádheru, našeho nekonečného vesmíru, očima tvořitele a stvořitele.

Bc. Hana Sommerová

 

Environmentální výchova

Kamenický Šenov

Ochrana a péče o krajinu a životní prostředí – toto by se mělo stát běžnou součástí každého člověka. Proto i my, se snažíme hovořit o tomto tématu s chlapci, vést je přirozenou cestou k péči o životní prostředí a posilovat lásku k přírodě. K tomu patří i náš každoroční sběr odpadků, nejen v různých akcích, ale i mimo ně. S chlapci jsme tentokrát z Kamenického Šenova vyrazili po cyklostezce, dále pak směr Slunečná a zpět lesem.

Počasí se bohužel nevydařilo, provázela nás zima okolo 6st.Celsia, foukal studený vítr a při zpáteční cestě nás zastihl studený déšť s ledovými krupkami.  Na trase kolem 4km jsme vysbírali 3 plné pytle odpadků. To byl velký úspěch i přes nepřízeň počasí jsme hrdí na náš úlovek. Posuďte sami.

Bc. Hana Sommerová, Rudolf Hrouda

Muzeum „ŠKODA“ Mladá Boleslav

Boletice

Na sobotní den 8.4. 2017 jsme si naplánovali poznávací výlet do muzea „ŠKODA“ Mladá Boleslav. Během cesty měli chlapci možnost vidět i hrad Bezděz a krajinu Českolipska. V muzeu jsme shlédli expozice aut, které se vyráběli v Mladé Boleslavi. Výlet se chlapcům líbil, výstava je zaujala a těší se na další plánované akce.

Peterková, Schneider, Zábrodský

 

Výtvarná soutěž „Stopy mého života“

Boletice

TÉMA: „Vesmír hvězdy, planety a život na nich“

Každý rok pořádá VÚ Velké Meziříčí výtvarnou soutěž „Stopy mého života“. Naše zařízení se každoročně soutěže také zúčastňuje. Letos je to již 9. ročník. Do tvorby se chlapci zapojili s nadšením. V prvotní fázi jsme si připravili náměty a podklady na vesmírné téma. Práci jsme věnovali celý víkend tj. 22. 4. a 23. 4., abychom ji včas odeslali. Chlapcům se práce zdařila a měli radost z konečného výsledku.

Peterková, Schneider, Zábrodský

 

Velikonoční víkend na Slovanské v Děčíně

Kamenický Šenov

Letošní velikonoční víkend strávilo pár našich chlapců z Kamenického Šenova na oddělení v Děčíně, ul. Slovanská. Vzhledem k aprílovému počasí jsme si sobotu a neděli naplánovali odlišně.

V sobotu odpoledne jsme šli do nákupního centra a nakoupili si suroviny na výrobu palačinek. Hned po splnění večerních úkolů se chlapci pustili do výroby palačinek. Při výrobě použili novou netradiční metodu přípravy a to v PET láhvi. Výsledek byl překvapivě dobrý a chlapci se o sladkou dobrotu rozdělili. Dokonce jim zbyly suroviny na další přípravu palačinek.

V neděli jsme se s chlapci vydali do Litoměřic, kde jsme nejdříve vysadili v DD jednoho chlapce z naší DDŠ, který zde má sourozence. Pak jsme se šli projít po centru Litoměřic, které chlapce nadchlo. Zejména na hradbách byli nadšeni z výkonu místních parkuristů, kteří velmi obratně zdolávali hradby. Po procházce jsme se v kavárně dali výbornou kávu a pak naložili v DD chlapce a odjeli zpět na Slovanskou. Den byl jak vymalovaný a zejména Litoměřice byly krásně rozkvetlé.

Jiří Brzobohatý

Návštěva psího útulku a vycházka se psy

Kamenický Šenov

13.4.2017 jsme podle plánu činností a předchozí domluvy s ředitelkou Útulku pro opuštěná a nalezená zvířata v Děčíně uskutečnili vycházku se zapůjčenými psy po trase Děčín Staré město – Děčín Březiny a zpět. Chlapci svěřené psy dobře zvládli a vycházku, která byla zpestřením prázdninového režimu, jsme si užili. 

vychovatel: Hrouda

Návštěva Věznice Stráž pod Ralskem

Kamenický Šenov

Dne 6. dubna 2017 bylo všem chlapcům odloučeného pracoviště Kamenický Šenov a pedagogickému doprovodu umožněno za pomoci mjr. Mgr. Dagmar Roztočilové (vrchního komisaře) zúčastnit se v rámci plnění MPP na téma KRIMINALITA A DELIKVENCE exkurze ve věznici ve Stráž pod Ralskem. Zajímavé informace z prostředí věznice doplnila především návštěva autentických prostor věznice.

Před vstupem do věznice se všichni chlapci i pedagogický doprovod podrobili prohlídce pomocí detekčního rámu, obdrželi návštěvnické průkazy a poté jsme již mohli ve skupinách vstoupit do pro ně neznámých prostorů. Za doprovodu dozorce a psychologa Mgr. Vojtěcha Roztočila jsme získali mnoho nových informací o problematice vězeňství a životě vězňů.

Před samotnou prohlídkou jsme byli všichni poučeni o pravidlech, která musí při exkurzi věznice dodržovat. Nejprve jsme byli seznámeni s historií věznice a českého vězeňství. Na modelu celého areálu věznice jsme si mohli, prohlédnou uspořádání jednotlivých budov. Prohlídka věznice byla také doplněna besedou s psychologem vězeňské služby Mgr. Vojtěch Roztočilem, který chlapce vzal do místní kaple, kde si chlapci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá setkání odsouzeného s terapeutem či kaplanem. Prostor byl dán i dalším dotazům ohledně výkonu trestu. Během prohlídky mohli chlapci hovořit s vychovatelem a terapeutem a často byli velice překvapeni jak je snadné se do vězení dostat.

Dále jsme se podívali do cel pro nebezpečné vězně, specializovaného oddělení pro odsouzené s mentální retardací, do oddělení se zesíleným stavebně-technickým zabezpečením, do oddělení pro mírnou kriminalitu, do jídelny vězňů, šaten, vycházkových dvorů, atd.

/>Poděkování patří všem zaměstnancům věznice, kteří se ochotně a profesionálně zhostili zajištění této velmi zajímavé a pro chlapce přínosné akce.

Cílem této akce bylo chlapcům ukázat prostředí věznice, dovést je k zamyšlení nad životními hodnotami a křehkou hranicí mezi špatným a dobrým. Věříme, že tato návštěva nebyla pro chlapce poslední, doufáme však, že vždy pouze v rámci dalších exkurzí.

Vychovatel: Pavel Švec

Cykloturistika za zvířátky

Kamenický Šenov

Na neděli dne 9. 4. 2017 jsme společně s chlapci naplánovali cykloturistický výlet do mini ZOO – záchytné stanice lesních zvířat, která se nachází v obci Ralsko – Hradčany. 

Po obědě jsme naložili kola do služebního vozidla a dojeli do obce Zahrádky u České Lípy. Odtud jsme již po bezpečných cyklostezkách jeli 20 km do Hradčan. 

Zde jsme si dopřáli krátkou občerstvovací pauzu a prohlédli si zvířata, která zde byla umístěna jako nalezená nebo zraněná. Pak jsme vyrazili směrem k Máchovu jezeru a poté k obci Provodín. Zde byla poslední občerstvovací zastávka a následoval závěrečný úsek do Zahrádek. Celkem jsme absolvovali trasu v délce 43 km. Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno a teplo, nálada byla výborná a chování chlapců vzorné.

Petr Husák

 

Výpomoc pro obec Ludvíkovice

Kamenický Šenov

V sobotu dne 8. dubna 2017 jsme v rámci spolupráce s obcí Ludvíkovice, po předchozí domluvě vyjeli se šesti chlapci na lesní brigádu. Počasí nám přálo, i když jsme vyjížděli a bylo zataženo, nepršelo, ale ani nebylo velké teplo, což bylo ideální pro tuto práci. V určeném prostoru lesa, chlapci připravili místa pro výsadbu nových stromků.

Celkem se nám podařilo připravit plochu o rozloze asi 60x40 metrů. Pro představu o náročnosti práce lze uvést, že jamky jsou od sebe vzdáleny cca 80cm a šíře jednotlivých řádků od sebe je 50cm.

Práce s tzv. motyko-sekerou – oboustranné nářadí s kovovým ostřím pro přípravu půdy před výsadbou, je opravdu fyzicky náročnější. Proto není divu, že chlapci po práci odjížděli opravdu unavení a spousta z nich si odnesla ruce plné mozolů.

Petr Husák

  

Cyklo výlet

Kamenický Šenov

V neděli 2. 4. 2017 jsem se s chlapci vydal na cyklo výlet, který byl pro chlapce kondiční a orientační. Vyjeli jsme směrem na cyklostezku a dále jsme pokračovali směr Nový Oldřichov, Kerhartice a Veselé, kde jsme si s chlapci udělali krátkou přestávku a občerstvili se. Zpáteční cestu jsme zvolili přes Jánskou, kde jsme se s chlapci zastavili u místní podzemní továrny. Dále jsme pokračovali směr Česká Kamenice a po cyklostezce jsme dojeli do Prysku, kde jsme si s chlapci udělali druhou přestávku. Poté jsme směřovali zpět do Kamenického Šenova.

Počasí nám přálo, bylo krásně. Celá trasa měla 29 km a ujeli jsme jí za 3 hodiny a 5 minut. Chlapcům se výlet velmi líbil a těší se na další.

Vychovatel: Švec

Pracovně technické činnosti – Práce na okolí kolem koupaliště v Dolním Šenově

Kamenický Šenov

S příchodem jara a s viditelným zlepšením počasí, mohlo naše oddělení v Kamenickém Šenově navázat na podzimní výpomoc městu Kamenický Šenov a začít upravovat jeho prostory. Na jaře je v plánu pomoc při údržbě koupaliště v Dolním Šenově a všech ostatních parků ve městě. Dále je naplánováno vyčištění v okolí bývalého zimního stadionu.

Minulý týden a počátek tohoto týdne jsme po dohodě s vedoucím TS MÚ Kamenický Šenov p. Třešňákem, měli za úkol vyčištění svahu pod cestou vedoucí okolo koupaliště v Dolním Šenově. Celé akce se zúčastnilo celkem 7 chlapců. V uvedené době odvedli chlapci skvělou práci. Nejlépe  se poslouchá to, že se lidé z okolí ptají, kdo že to tak kvalitně zvelebuje koupaliště v Dolním Šenově. Tak též potěšila pochvala i z úst p. Třešňáka.

Chlapce též potěšila možnost, že si na závěr mohli po odvedené práci opéct na ohni buřty. Pan vedoucí Třešňák jim též slíbil, že není problém o víkendu a hezkém počasí si zde postavit stany a strávit tady příjemný víkend u vody. 

Jiří Brzobohatý

Malování a výzdoba kluboven v Kamenickém Šenově

Kamenický Šenov

V rámci pracovně technických činností se naše odloučené pracoviště v Kamenickém  Šenově rozhodlo vymalovat klubovny v prvním a druhém  patře budovy. Tyto činnosti probíhaly na budově zejména za nepříznivého počasí v období únor – březen 2017. Po dohodě s kolegy, byla  klubovna ve druhém patře kompletně vybílena a klubovna v prvním vymalována barvou.

Po vymalování obou kluboven, došlo také na jejich výzdobu. S chlapci jsme se dohodli, že výzdoba bude ve sportovním stylu a tak jsme se hned pustili do vyhledávání zajímavých siluet. Největší práce ale byla teprve před námi. Z malého formátu, pečlivé překreslení na formát v životní velikosti. Tužka, guma, pevné nervy a trpělivost, to vše nám bylo zapotřebí. Strávili jsme spoustu času nad papírovou předlohou a pak přišel den, kdy se naše plány pomalu přenesly na bílou stěnu. A výsledek? Myslím, že naše úsilí stálo za to, podívejte se sami máme  “ peckové “  klubovny.

Vychovatelé : Brzobohatý Jiří a Bc. Hana Sommerová

  

  

Peklo

Kamenický Šenov

V první jarní neděli, jsme s chlapci uskutečnili turistický výlet. Když se ptali, na otázku kam? A bylo jim odpovězeno, že do Pekla, všichni zbystřili. Vzduchem se nesla spousta otázek, kam to vlastně v neděli pojedeme.

Nastal čas a my jsme vyrazili do obce Zahrádky, kde se po turisticko-naučné stezce jde údolím Robečského potoka. Jde se po vyznačené trase, je zde nově udělána spousta dřevěných chodníčků, které všem velmi usnadňují cestu. Příroda je tady opravdu nádherná, potok se zde klikatí v meandrech, po celou cestu můžete obdivovat vysoké skály, stromy a slyšíte zpěvavé ptactvo.

Na jaře můžete vidět nádherně zelené plochy plné rozkvetlých bledulí. Takto se dojde až do České Lípy. Tato národní přírodní památka je opravdu kouzelná a my jsme s chlapci zažili opravdu pohodovou procházku jarní přírodou.

Sommerová, Husák

 

Cyklovýlet po okolí Kamenického Šenova

Kamenický Šenov

Dne 24.3.2017 se chlapci zúčastnili zátěžové akce – cyklovýletu z Kamenického Šenova do obce Prysk a po cyklotrase do Manušic a zpět, které se zúčastnilo celkem 5 chlapců.

Chlapci se na akci moc těšili, neboť se jednalo po provedené povinné revizi horských kol o první projížďku chlapců v tomto roce 2017. Akce se velmi vydařila, kdy překrásná příroda Lužických hor a blízkého Česko-saského Švýcarska nabízí ideální podmínky pro vyznavače aktivního odpočinku. V okolí obce naleznou „své" cyklotrasy rodiny s dětmi i vyznavači extrémních terénů. Počasí nám přálo, celkem jsme najeli cca 30 km a chlapce chválím za aktivitu a chování během celé akce. Již dnes se těšíme na další cyklotoulky.

Tomáš Procházka

 

Lyžařský výcvik v Železné Rudě

Naprosto ideální zázemí pro konání letošního lyžařského výcviku nám poskytl hotel Engadin v Železné Rudě. I přes začínající jarní počasí, byly podmínky k sjezdovému lyžování v tomto krásném koutu šumavské přírody velice dobré a tak primární cíl naučit všechny chlapce lyžovat, se podařil úspěšně naplnit.

Celý výcvik byl pro zpestření kombinován s návštěvou muzea historických motocyklů, pěší túrou po šumavských kopcích a běžkařským výletem k jezerům ledovcového původu. Obě navštívená jezera (Černé a Čertovo jezero) chlapce velmi nadchla a s upřímným zájmem se zajímali o jejich původ a pověsti vztahující se k těmto úžasným místům.

   

 

Turnaj ve stolním tenisu – Obořiště – CUP 2017

Kamenický Šenov

Dne 18.03.2017 se naše oddělení zúčastnilo turnaje ve stolním tenisu Obořiště – CUP 2017. Po příjezdu na místo jsme zjistili vše co se týkalo organizace a pak jsme se přesunuli do Příbrami, kde v hale SPŠ proběhl celý turnaj.

Družstva byla rozdělena do 3 skupin po 6 družstvech, kdy družstva hrála každý s každým. Poté 2 nejlepší družstva z každé skupiny postoupila do KO systému a pak 3 nejlepší družstva hrála každé s každým o konečné pořadí.

Již při rozcvičování bylo patrné u některých chlapců, že se o stolní tenis zajímají delší dobu a jejich umění nešlo přehlédnout. Naši chlapci byli zapsáni jako Děčín A v 1. skupině a Děčín B ve 2. skupině.

I přes všechnu snahu obsadila naše družstva ve svých skupinách poslední místa i když v některých utkáních doplatili na to, že neuměli čtyřhru.

Jako upomínku za aktivní přístup obdrželo každé družstvo pamětní keramickou medaili Obořiště CUP 2017.

Jiří Brzobohatý

  

Přednáška a beseda se strážníkem z MP Česká Lípa

Kamenický Šenov

Dne 17. 3. 2017 se uskutečnila v našem ústavu v Kamenickém Šenově, přednáška a beseda na téma „ Delikvence a kriminalita, právní vědomí „. V rámci dlouhodobé úspěšné spolupráce při těchto akcích, se podařilo zajistit jako přednášejícího strážníka MP z České Lípy, pana Zdeňka Šafránka. 

Pan Šafránek již v minulosti předvedl, že jeho přednášky jsou na velice vysoké úrovni, jak po stránce odborné, tak i praktické. Chlapce svým přístupem k tématu plně zaujal, což se potvrdilo i závěrečné diskuzi. Tato samotná trvala více jak půl hodiny, během které měli chlapci velké množství dotazů, po jejichž zodpovězení se určitě obohatilo i jejich právní vědomí.

Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat panu Šafránkovi za výbornou spolupráci.

Petr Husák

 

Odborná kuchařská soutěž - Knedlíkový trojboj

Kamenický Šenov

Dne 19.3.2017 se uskutečnila odborná kuchařská soutěž, které se zůčastnili všichni žáci II.ročníku oboru Práce ve stravování z pracoviště Kamenický Šenov.Na úvod byla všem soutěžícím vysvětlena pravidla.Poté došlo k vylosování pracovních stolů a mohla tak začít samotná soutěž. Soutěž byla ukončena zhruba kolem poledne, kdy ukončil poslední soutěžící své vaření.

Následně nastoupila odborná porota k nezávyslému ohodnocení připravenych pokrmů.Hodnocení poroty byl přítomen i ředitel našeho školského zařízení. Všichni žáci zaslouží za své kuchařské výkony velkou pochvalu.

Petr Krása – učitel OV

Jarní obraz

Boletice

Jarní námět na obraz jsme čerpali z knihy Josefa Lady. Chlapci si vybrali dva obrázky, které jsme překreslili na velký arch. Poté, ho vymalovali temperovými barvami a ještě jsme okraje dozdobili krepovým papírem a motýly. Hotový obraz jsme dali na nástěnku do jídelny. Chlapcům se práce zdařila a těší se na další výtvarné tvoření.

Schneider, Peterková Hana, Zábrodský Petr

Nedělní vaření

Boletice

Na poslední lednový víkend jsme si opět naplánovali vaření.  Chlapci se domluvili na pudinku s ovocem a amerických bramborách. Vše jsme si připravili do kuchyňky a pustili se do práce. Každý měl svůj úkol a zapojil se. Na konečný výsledek se chlapci těšili a ještě víc si pochutnali.

Peterková, Schneider, Ludvík

Pokračování v tréninku našich chlapců s boxery BK Česká Kamenice

Kamenický Šenov

V rámci sportovně tělesných činností se naši chlapci již podruhé zúčastnili náročného tréninku boxerů BK Česká Kamenice.

Dne 08.03.2017 odjelo 6 našich chlapců na druhý trénink. Tentokrát již věděli do čeho jdou, tak se po převlečení s chutí pustili do tréninku s p. Bielikem - trenérem BK Česká Kamenice.

Na programu bylo tzv. kolečko, kdy chlapci byli rozděleni po jednom po celé tělocvičně na jednotlivá nářadí a přístroje a po dobu 2 minut intenzivně cvičit. Celkem měli 12 stanovišť.  Po kolečku následovali sparingy.  Chlapci si postupně zaspárovali s místními borci a též i mezi sebou. Intenzivní trénink dal chlapcům pěkně zabrat a někteří ho cítili i několik dní poté.

Příští trénink již chlapci budou boxovat na tzv. lapy a trené jim slíbil pěkný záběr, tak uvidíme jak příště dopadnou.

Jiří Brzobohatý

Malá Pravčická brána a Šaunštejn

Kamenický Šenov

Dne 12.3.2017 jsme dle plánu uskutečnili s vybranou skupinou v rámci programu „Poznáváme CHKO Labské pískovce“ turistický pochod na přírodní atrakce v dané oblasti a s dobrým fyzickým nasazení jsme absolvovali výstup na Malou Pravčickou Bránu. Následně jsme ještě po železných konstrukcích vyšplhali na skalní hrad Šaunstein (loupežnický hrádek), ze kterého je jedinečný výhled do kraj.

Zapsal: vychovatel Hrouda

Foto: vychovatelka Sommerová

 

Návštěva Kyjovského údolí

Kamenický Šenov

V neděli 5. 3. 2017 jsem se s chlapci a kolegou T. Procházkou vydali na turistický výlet do Kyjova. V Kyjovském údolí jsme prošli několik vyhlídek, kde cesta k nim vedla úzkými průrvami ve skalách s kamennými schodišti. Celá trasa byla značena turistickými značkami, ve kterých se chlapci museli umět orientovat. Prošli jsme skalní jeskyně se zbytky ledopádů a vzhledem ke krásnému počasí, které nám přálo, jsme z navštívených vyhlídek měli možnost vidět celé Kyjovské údolí. Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi bavila, a už teď se těší na další výlet.

Vychovatel: Švec

Výlet na Boreč

Boletice

V sobotu, dne 25.2. 2017, jsme vyrazili na turistický, poznávací výlet do Českého středohoří, na  kopec Boreč. Chlapci byli poučeni o bezpečnosti a chování na veřejnosti. Vrch Boreč patří do skupiny kopců vulkanického původu, které vytvářejí typický krajinný kolorit Českého středohoří. Klasickou sopkou však, stejně jako většina jemu podobných, nikdy nebyl. Masiv kopce se v létě chová jako akumulátor, absorbuje teplo a prohřívá se. V zimě vnikne do puklin na úpatí chladný, mrazivý vzduch. Uvnitř se zahřeje, podle fyzikálních zákonitostí stoupá vzhůru a na vrcholu kopce vyletí teplý ven jako z komína.

Na úpatí hory jsme se vyfotili v " kamenném moři ", kde Boreč nasává studený vzduch a na vrcholu se příjemně ohřáli. Bohužel nebyl sníh a mráz, takže efekt nebyl úplný. Přesto si myslím, že jsme si výlet na unikátní kopec hodně užili.

Kudrmann

Toulky zimní přírodou

Kamenický Šenov

"

Na sobotu 25. 2. 2017 jsme společně s chlapci naplánovali sportovně turistickou akci „ Výšlap na  Sněžník „. 

Služebním vozidlem jsme po obědě vyjeli z našeho ústavu v Kamenickém Šenově. Po příjezdu na místo jsme jej zaparkovali v obci a po známé trase jsme vyrazili k rozhledně.

Celé akci předcházelo sledování dlouhodobé předpovědi počasí, které se zúročilo při samotném pochodu. Bylo nádherně slunečno a na toto roční období i nezvykle teplo.

 Někteří z chlapců zde byli poprvé a byli znatelně udiveni, když uviděli rozhlednu a pohled na široké okolí, který se z tohoto místa nabízí. Turistika se perfektně vydařila, chování chlapců bylo vzorné a již při zpáteční cestě jsme plánovali, na která další zajímavá místa se vypravíme při další akci.

Petr Husák

Trénink našich chlapců s boxery BK Česká Kamenice

Kamenický Šenov

"

V rámci sportovně tělesných činností se naši chlapci, po dohodě s vedením BK Česká Kamenice, mohli zúčastnit jejich náročného tréninku před odjezdem na turnaj do Dánska.

Dne 22:02.2017 proto odjelo 8 našich chlapců na předem dohodnutý trénink. Hned od začátku byli naši chlapci překvapeni. Nejdříve jsme byli velice hezky přivítáni p. Bielikem - trenérem BK Česká Kamenice. Pak nám ukázal celé tréninkové prostory. Chlapci měli možnost vidět několik posiloven a tělocvičen, kterých je potřeba pro tento sport.

Po převlečení začal samotný trénink. Po krátké intenzivní rozcvičce následovali sparingy. Chlapci si postupně zaspárovali s 2 mistry republiky v kategorii kadet. Pak ve velikém intenzivním tempu začal kruhový trénink - pytle, posilovna a tělesná cvičení. Vše bylo časově odměřeno a na konci každé cvičení zazněl signál a chlapec postoupil na další stanoviště.

Díky intenzitě tréninku nám čas na tréninku rychle utekl. Chlapci byli velice unavení, ale každý byl rád, že se této náročné činnosti mohl zúčastnit. Všichni se shodli, že by šli na trénink znovu.

Jiří Brzobohatý

 

Zámecký areál Děčín

Boletice

"

Dne 18. 2. 2017 jsme s výběrem chlapců z oddělení EPCHO vyrazili na prohlídku zimního zámeckého areálu v Děčíně. Cestou jsme nakrmili ptactvo zimující na Zámeckém rybníku a poté pokračovali zámeckým parkem na Mariánské louce. Zde jsme byli svědky prolétávání leteckých modelů, což chlapce velmi zaujalo. Dále jsme prošli po historickém řetězovém můstku a tunýlkem vybudovaném přímo ve skále k soše děčínského rodáka (narodil se přímo na zámku) a zakladatele Sokola Miroslava Tyrše. Odtud jsme již vyrazili po svahu na zámek. Cesta byla celkem strmá a klouzavá, ale je u ní zábradlí, takže výstup proběhl bez problémů.

Na zámku jsme s chlapci zašli na kamenný most k barokním konírnám, odkud je krásný rozhled na Jižní zámecké zahrady (ty jsou v zimním období uzavřeny). V zahradách se procházeli pávi a chlapcům jsme ukázali čínský pavilon, zahradnický domek (no spíše dům) a Tyršuv dům (rodiště Miroslava Tyrše). Dále jsme prošli na hlavní nádvoří, kde jsme chlapcům ukázali dva památné stromy, které zde rostou již 200 let. Jedná se o buk lesní jemně stříhanolistý (obvod kmene 378 cm, výška 16,5 m) a tis červený (obvod kmene 234 cm, výška 16 m). Poté jsme již vyrazili Dlouhou jízdou ze zámku. Areál zámku jsme opustili Dolní branou a pokračovali směrem zpět do ústavu. Výlet se chlapců líbil. Hoši projevili zájem znovu se na zámek vrátit na jaře, aby se mohli podívat do zámeckých zahrad a do Růžové zahrady.

Douša, Jírovec, Bílková

 

Lezení na umělé stěně

Boletice

"

Na neděli 19.2. jsme si domluvili návštěvu lezecké stěny ve sportovní hale KTVS UJEP. Po obědě jsme tedy vyjeli směr Ústí nad Labem. Zde jsme společně s p. Nekvindou chlapcům vysvětlovali základy lezení na umělé stěně. Chlapci byli velice odvážní a sebejistí až do chvíle, kdy se teorie stala praxí. Nakonec se však velká většina chlapců překonala a stěnu s většími či menšími obtížemi vylezli. Překonali tak sami sebe, což bylo cílem akce. Navíc se chlapci mezi sebou sami jistili, což mimo zručnosti vyžaduje i odvahu, zodpovědnost a důvěru.

Šmidt, Nekvinda

            

Ještěd 19.2.2017

Kamenický Šenov

Dne 19. 2. 2017 jsem se s chlapci ze skupiny K1, K3 a kolegou T. Procházkou vydali na další turistickou procházku na Ještěd. Počasí nám přálo, bylo krásné ale přitom velmi chladné a tak základní věcí bylo se teple obléct. Po obědě jsme se vydali služebním vozidlem na cestu směr Liberec. Automobil jsme zaparkovali na parkovišti pod Ještědem. A dále jsme šli po vyznačené cestě až na vrchol Ještědu. Cestou se jsme s chlapci udělali několik krásných fotografií, dále jsme měli možnost krásného výhledu na okolí, díky jasnému počasí. Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi baví, proto budeme nadále podobné akce plánovat.

Vychovatel: Švec

 

 

Zátěžová akce 14.2.2017

Kamenický Šenov

Dne 14.2.2017 ve 13h.  proběhla zátěžová turistická akce s chlapci v okolí K.Šenova a části N.Oldřichova cca 6 km. Tato částečná procházka lesem byla zaměřena na seznámení chlapců s přírodou, kdy byla provedena i volná debata. Chlapci měli velký zájem o další seznamování a chování k přírodě. Myslím, že zátěžová akce byla přínosem o rozšíření znalostí chlapců.

 

Pracovně zátěžová akce

Kamenický Šenov

15.2.2017 jsme s vybranou skupinou chlapců provedli v rámci pracovně zátěžových akcí odklízení sněhových barier před internátem. Do práce se po řádné přípravě a poučení zapojili Matěj S, Miroslav B, Abdurahim K, Gerhard D. a Pavel V. Chlapci pracovali velmi aktivně a ve stanoveném čase se tak podařilo uvolnit alespoň část ze zasypaného a  částečně i sněhem poškozeného plotu  našeho internátu. Touto akcí jsme též vytvořili dostatečný prostor pro umístění odpadních nádob před jejich odvozem. Chlapcům patří za příkladnou aktivitu poděkování.

  

Výlet Horní Podluží

Boletice

V sobotu 18.2. se nám naskytla možnost odjet se skupinou S3 do Horního Podluží. Zde jsme si vypůjčili psy a odešli na procházku ke koním, které jsme vykydali, vyčesali a nakrmili. Dále jsme odešli na Velký rybník, pokochat se krásným výhledem. Chválím chlapce za klidný průběh akce a aktivní pojetí.

Šmidt

 

Sjezdové lyžování

Boletice

21.1.2017 nám byl propůjčen služební automobil na cestu do Horního Podluží. Tohoto jsme samozřejmě využili a odjeli na sjezdovku, kde jsme se věnovali bobování, a hlavně výuce sjezdového lyžování. Někteří tuto dovednost již ovládali, jiní, se teprve učili. Každopádně se akce chlapcům líbila.

Šmidt

  

Zimní radovánky

Boletice

S chlapci z oddělení EPCHO jsme se rozhodli využít vyjímečně pěkné zimy a užít si zimních radovánek. Docela nás překvapilo, že na kopci nad Boleticemi nad Labem nebyl mimo nás nikdo jiný, ale našim chlapcům to rozhodně nevadilo. Čas vymezený vycházce využili dokonale a užili si pohybu na sněhu. Zpět do ústavu je zahnala až blížící se tma a očekávání brzké večeře.

Doufejme, že jim podobnou kratochvíli budeme moci dopřát častěji.

Martin Jírovec

 

 

Běžkařský, turistický výlet s nočním přespáním v zimní přírodě

Boletice

"

Dne 4.2.2017 jsme s chlapci z DDŠ a K.Š. vyjeli s běžkami MHD Děčín do Děčína IX - Bynov, zde jsme vyrazili lesní cestou směr Jílové. Část cesty jsme šli pěšky a pak jsme nasadili běžky a s plnou bagáží s rezervním oblečením, spacáky a jídlem běžkovali stále do mírného kopce. Naším cílem byla rozhledna Sněžník. Ačkoliv nám počasí moc nepřálo ( padala omrzlice a byla hustá mlha ), nakonec jsme na Sněžník v 19.30 hodin dorazili.

Museli jsme rychle nalézt nějaké dřevo na oheň a opékání buřtů a začalo se se stavbou provizorního ubytování „ Iglů“, ve kterém chlapci přečkali celou mrazivou noc -6 stupňů C. Ráno jsme po sobě uklidili, uvařili si na vařiči čaj, posnídali a vyrazili zpět do VÚ Boletice n. L.

Chlapci během této zátěžové turistiky dodržovali pravidla běžkování, vhodného chování v přírodě, během přesunu nebyl s nikým problém, chovali se slušně, ze zátěžové akce měli chlapci dobrý pocit a byli dobře naladěni. Všichni byli na sebe pyšní, že přečkali noc v tak extrémních podmínkách. 

Vychovatelé:

Bc. Horáček Jan, Bc. Šmidt Evžen 

Výroba tiramisu

Kamenický Šenov

obrázek - kuchařská soutěž

Na dne 31. 01. 2017 jsme si naplánovali s chlapci výrobu tiramisu. Jednak dostali chlapci na něj chuť a zároveň vyrobili dárek Robinovi K. k svátku. Výrobu začali studiem receptu a pak se pustili do díla. Práce jim šla hezky od ruky a za chvíli měli jeden pekáč hotový. Ještě s větším elánem se pak pustili do výroby druhého pekáče. Po zatuhnutí v lednici si dílo rozdělili a společně všichni snědli. Jedním pekáčem podarovali oslavence, který pohostil chlapce z 1. skupiny. Chlapcům se práce líbila a dle vyjádření a hlavně rychlosti, jakou bylo tiramisu snědeno si chtějí jeho výrobu co nejdříve zopakovat.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

                      

Rajské ostrovy 21. 1. 2017

Boletice

obrázek - kuchařská soutěž

Dne 21. 1. 2017 jsme s vybranými chlapci oddělení EPCHO navštívili pobočku ZOO Děčín "Rajské ostrovy". Chlapci tímto byli odměněni za velmi dobré chování ve výchovných činnostech.

Návštěva byla velmi zajímavá. Hned v přízemí hochy velmi zaujala expozice věnovaná živočichům žijícím v tropických mořích (krevetky, Perutýn ohnivý a Klaun očkatý). Zde je také zaujalo velké mořské akvárium, které návštěvníkům přibližuje život na podmořském korálovém útesu. V prvním patře je expozice věnovaná souostroví Fidži, kde hochy velmi zaujal Leguán zelený a Bazilišek pruhovaný. Ve druhém patře hochy zaujala zejména tzv. Noční zoo s poloopičkou outloněm malým. Ve třetím patře neměli někteří chlapci moc radosti, protože se velmi bojí pavouků, takže z pohledu na Sklípkana herkula neměli velkou radost. Zato je ale zaujal Chameleon jemenský a různé druhy želv, gekončík, a Bazilišek pruhovaný.

Návštěva se chlapcům vemi líbila a doufáme, že hoši touto návštěvou získali novou motivaci k další práci.

Kolektiv pracovníků oddělení EPCHO

13. ROČNÍK JIŘÍKOVSKÉHO TURNAJE VE FUTSALU

Boletice

Tak jako každý rok, se i letos Boletické družstvo zúčastnilo jiříkovského turnaje ve futsalu. Herní systém 13. ročníku byl v tomto roce každý s každým, kdy se zúčastnilo celkem 9 fotbalových družstev z různých koutů naší republiky. Bojovné nasazení a fair play hra v průběhu všech turnajových zápasů vynesla našim hráčům krásné třetí místo v celkovém hodnocení a jako individuální ocenění získal D. H. cenu za nejlepšího hráče turnaje. I tento ročník provázela pohodová atmosféra a dobrá nálada, pořádající zařízení DDŠ Jiříkov si tak zaslouží velké poděkování za organizaci celého turnaje.

Fitness centrum Lípa

Kamenický Šenov

V letošním roce jsme navázali na tradici návštěv posilovny ve  Fitness centru Lípa v České Lípě. Stejně jako v loňském roce, se snažím minimálně jedenkrát za měsíc uskutečnit výjezd do tohoto sportovního zařízení s chlapci, kteří se rozvoji své fyzické kondice věnují pravidelně. Na sobotu odpoledne dne 28. 1. 2017 jsem naplánoval tuto sportovní aktivitu, která je zároveň i za odměnu a mohou se jí zúčastnit pouze ti, kteří se posilování věnují pravidelně. Zároveň je požadováno, aby stabilně dosahovali dobrých výsledků ve škole i při výchovných činnostech. Chování chlapců bylo výborné, celá akce se zdařila a chlapci cvičili s plným nasazením

Husák Petr

Bowling

Kamenický Šenov

    Na páteční odpoledne , dne 20.1.2017 jsem naplánoval pro vybrané chlapce z našeho ústavu v Kamenickém Šenově akci, která byla odměnou, za dlouhodobé vzorné chování a dosahování výborných a dobrých výsledků při výchovných činnostech. Vyrazili jsme na bowling do České Lípy, která je nedaleko Kamenického Šenova. Pro mnohé ze zúčastněných to bylo jejich vůbec první seznámení s touto hrou a tudíž s další možností plnohodnotné volnočasové aktivity. Odpoledne se maximálně vydařilo, chlapci odjížděli zpět do ústavu spokojeni a plni nových zážitků.

Husák Petr                                                                                                           

Zátěžová turistika Lesní Mlýn – Hoštice

Boletice

Na neděli 15.1. 2017 jsme si naplánovali turistický pochod přírodou směr Lesní mlýn a Hoštice. Pozorovali jsme zasněženou krajinu nad Boleticemi, ale i Děčínem. Pochod se chlapcům moc líbil. Počasí nám také přálo, i když byla zima. Zdárně jsme turistiku zvládli a těšíme se na další pochody a poznávání okolní přírody. 

Schneider,Peterková,Zábrodský

Exkurze vodní elektrárny a Vaňovského vodopádu

Boletice

obrázek - kuchařská soutěž

Dne 9. 12. 2016 jsme se s chlapci ze skupiny E2 vydali směr Ústí nad Labem (Vaňovské zdymadlo). Zde jsme v rámci exkurze navštívili vnitřní i vnější prostory Vaňovské vodní elektrárny, kde nás provázel i velmi zajímavě vyprávěl o její historii a technických údajích jeden z tamních zaměstnanců.

V druhé části našeho výletu jsme se pěšky vydali na několik kilometrů vzdálený Vaňovský vodopád a vodopád u Čertova mlýna. I přes náročný terén, který nás cestou tam i zpět čekal, byli chlapci z vodopádů nadšeni.

Loubek, Janoušek, Chaloupková

Krmení zvěře

Boletice

Dne 7. 1. 2017 jsme se s chlapci z oddělení EPCHO vydali trochu přispět zvířatům v této zimě. Kolega Jírovec přinesl dva pytle sena a ty jsme odnesli do lesa nad Boleticemi nad Labem. Vzhledem k tomu, že jsme neobjevili žádný krmelec. Našli jsme místo kde jsme objevili množství stop srnčí zvěře a tam jsme seno vysypali. Snad si ho zvířata rozeberou.Cestou zpět chlapci využili pytle a na louce nad Boleticemi se na nich chvíli klouzali.Poté jsme již, vzhledem k počasí, zamířili zpět do ústavu.

Jírovec, Douša, Bílková

Sportovně turistická akce

Kamenický Šenov

Podle plánu jsme s vybranou skupinou 7mi chlapců uskutečnili sportovně turistickou akci, při které jsme se v náročných sněhových podmínkách pokusili vystoupat k telekomunikační věži nad obcí Prácheň. To se nám i přes nadšení chlapců nepodařilo, neboť brodění sněhovými závějemi, které nám sahaly až do pasu, bylo nad naše očekávání a možnosti. Tento nezdar jsme si s chlapci vynahradili u Panské skály, kde jsme vytvořili dráhu pro saně a boby a kde si chlapci dobře zajezdili. Celkově byla tato fyzicky náročná akce chlapci velmi kladně hodnocena a podle podmínek bude jistě opakována.

Zapsal: vychovatel Hrouda 

   

Kulturně výchovná akce v době vánočních prázdnin

Boletice

obrázek - kuchařská soutěž

Dne 29.12.2016 navštívila výchovný ústav v Boleticích nad Labem pí. Mikulecká, která zde ve spolupráci s kolegou zajistila pro přítomné chlapce představení, při kterém předvedla před zraky přítomných, několik zajímavých pokusů. Představení bylo pro chlapce příjemným zpestřením svátečních dnů, které bohužel museli trávit ve zdejším zařízení. Diváckou kulisu tvořilo 15 chlapců z oddělení pro extrémní poruchy chování, DDŠ a oddělení ze Slovanské. Námětem představení bylo ověření teoretických znalostí z fyziky, přičemž sami chlapci se stali při předvádění těchto pokusů, aktivními spolupracovníky pí. Mikulecké.

Rád bych využil touto cestou možnost poděkovat pí. Mikulecké a jejímu kolegovi za bezplatné vystoupení, které mělo u všech přítomných velký úspěch a rozhodně přispělo k zlepšení dobré nálady mezi chlapci.

Zpracoval : Cimpl Petr – vychovatel odd. EPCHO

 

 

Základy běžeckého lyžování

Boletice

obrázek - kuchařská soutěž

V sobotu 7. 1. byl krásný zimní den. V Děčíně příliš mnoho sněhu neleželo, ale okolní kopce byli přikryté krásnou bílou peřinou. Vzhledem k možnosti pěkné akce nám bylo poskytnuto auto na výlet pro výuku běžeckého lyžování. Této možnosti jsme samozřejmě využili a odjeli na částečně upravené stopy do okolí Sněžníku. Na místě jsme si osvojili základy tohoto sportu a následně vyrazili na krátký výlet. Do auta jsme se dostali již za tmy. Teploměr v tu dobu hlásil -10 stupňů.

Šmidt

obrázek - kuchařská soutěž  obrázek - kuchařská soutěž

Turistická akce

Kamenický Šenov

Na neděli 8. 1. 2017 jsem pro chlapce připravil zábavně turistickou akci kondiční procházku po okolí Kamenického Šenova. Využili jsme krásného zimního počasí a procházeli jsme se zapadaným a zmrzlým okolím. Cestou se chlapci brodili hlubokým sněhem a čas si zpříjemňovali vzájemným koulováním. Počasí jsme měli slunečné ale mrazivé, kdy teplota byla -13 °C. Celé odpoledne měli chlapci velmi pozitivní náladu a procházku si užili.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

   

Sněhulák

Kamenický Šenov

obrázek - kuchařská soutěž

Svátkem Tří králů končí cyklus celých vánočních svátků, proto je zvykem tento den odstrojovat vánoční stromek a další vánoční výzdobu. Tento víkend jsme tedy sundali vše vánoční, ale chtěli jsme mít i tak něco hezky zimního. Protože rádi něco vyrábíme, došlo i na naše tvoření. Pustili jsme se do výroby sněhuláka z plastových kelímků s nadšením. Vše vypadalo jednoduše, ačkoli to až tak jednoduché nebylo, jak jsme v průběhu práce zjistili. A tak tu byly různé rady i nápady tu na vylepšení tvaru, došlo i na počet knoflíků a barvu šály. Neodradilo nás to a sami můžete posoudit, jak se náš sněhulák vydařil.

Hana Sommerová

obrázek - kuchařská soutěžobrázek - kuchařská soutěž

Ledopády

Kamenický Šenov

obrázek - kuchařská soutěž

Lednové počasí nám opravdu přeje. Sníh, zima, čistý a mrazivý vzduch – to vše jsme si mohli s chlapci užít v sobotu 7. ledna, kdy jsme navštívili “malé turistické lákadlo“ nedaleko Prysku. A o čem je vlastně řeč? Barevné rampouchy a kaskády z ledu na skalních převisech. Ne každý rok, se daří vidět tuto barevnou nádheru, kterou nám vytváří příroda. Ledopády jsou zbarveny od žlutých tónů po zelenou a hnědou a někde jsme také mohli zahlédnout skoro až černé rampouchy. S chlapci jsme ten den byli jistě první objevitelé této nádhery. A jak jsme to poznali??? Museli jsme si vyšlapat cestu ve vysoké vrstvě čerstvě napadaného sněhu a společná fotka je toho důkazem.

Hana Sommerová

Zima

Kamenický Šenov

Úterní odpoledne 3. 1. 2017 jsme s chlapci a kolegyní Bc. Sommerovou strávili bobováním na sjezdovce na Práchni. Trasu k vysílači u sjezdovky si chlapci zvolili sami, údajnou zkratkou, která vedla přes les a neustále do prudkého kopce. Když jsme na sjezdovku dorazili, chlapci šli ihned s radostí bobovat. Celé odpoledne si chlapci vesele užili nejen jízdou na sjezdovce ale také koulováním. Vzhledem k dosavadní zimě a neustálému sněžení se celé odpoledne velmi vydařilo.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

 

Pěší turistický výlet na kopec Kapličku a přírodní jezírko pod rozhlednou Chlum

Boletice

Z VÚ jsme šli k lesu nad Boletice n L. kde jsme vylezli na strmý kopec Kapličku, ze kterého jsme se vydali po turistických značkách k jezírku pod rozhlednou Chlum. Jezírko v tuto roční dobu bylo již zamrzlé. Zpět jsme šli tou samou cestou. Většina trasy byla náročná, jelikož celý terén je do prudkého stoupání. Při zpáteční cestě jsme nějakou dobu museli čekat, protože probíhal hon na divoká prasata, což bylo pro chlapce také poučné a zajímavé. Když náhončí svou činnost ukončili, pokračovali jsme ve zpáteční cestě do ústavu.

Chlapci během této zátěžové turistiky dodržovali pravidla silničního provozu, vhodného chování v přírodě, během přesunu nebyl s nikým problém, chovali se slušně, ze zátěžové akce měli chlapci dobrý pocit a byli dobře naladěni a výlet se jim líbil.

Mgr. Emil Schneider

 

Organizovaná výtvarná činnost s chlapci

Boletice

Na bílé papíry jsme si podle šablon nakreslili obrázky, které jsme nůžkami vystříhali a lepicí páskou nalepili na okna a dveře. Bambusové nástěnky jsme vyzdobili zelenými větvemi a šiškami, které jsme před tím nastříkali zlatou barvou, naposled jsme na nástěnky umístili vánoční papírové perníčky, které vystřihla a namalovala p. Chaloupková.

Hodnocení: Všichni chlapci se zapojili do výtvarné činnosti, každému byla přidělena práce podle jeho zručnosti. Někteří chlapci malovali podle šablon, někteří vystřihovali, ostatní nalepovali obrázky na okna, dveře a nástěnky. Veškerou práci zvládali s velkou zručností, projevili se i menší nedostatky, ale v konečném výsledku odvedli dobrou práci.

Mgr. Schneider E. 

Plavání

Kamenický Šenov

Na pátek, 16. 12. 2016, jsem uspořádal pro chlapce akci výchovy – plavání. Cílem této akce bylo zpříjemnění pátečního odpoledne pro chlapce. Chlapci si plavání velmi užili, někteří z nich zdokonalovali své plavecké schopnosti a někteří si užívali atrakcí Děčínského plaveckého areálu. Tuto akci budeme rádi opakovat, velmi se všem plavání líbilo. Všem zúčastněným chlapcům pochvala za plavecké schopnosti a vzorné chování.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel 

 

Rozloučení s posilovnou

Kamenický Šenov

Na sobotu  17.12.2016 jsme společně s chlapci naplánovali závěrečné měření sil v tomto roce a vyrazili jsme do Fitness centra v České Lípě. Tato akce se pravidelně opakuje jedenkráte za měsíc, aby chlapci využili kromě možností malé posilovny, která je v našem ústavu v Kamenickém Šenově, také posilování s opravdu komplexním obsahem. Závěrečná návštěva posilovny v tomto roce byla odměnou pro chlapce, kteří se celoročně, cíleně věnují zvyšování fyzické kondice a stabilně dosahují výborných výsledků jak ve škole, tak při výchovných činnostech.

Husák Petr

 

 

Focení s UV zářivkou a UV barvami

Kamenický Šenov

 V rámci našich foto-činností, které v Kamenickém Šenově provádíme, jsme s chlapci vymysleli tentokrát focení za použití UV barev a UV zářivky. Protože tato technika není úplně jednoduchá, ať už ve smyslu použitých objektivů, finanční nákladnosti barev či potřeby absolutní tmy, připravovali jsme celou akci několik dnů. Chlapci se nejdříve trochu báli, zda-li barvy vůbec půjdou smýt, gel vymýt z vlasů atd., ale po odzkoušení, že stačí trocha vody a barvy jsou pryč, ztratili ostych a začaly výtvarné orgie. Vzniklé fotografie jsme následně nechali vyvolat a slouží opět k výzdobě budovy. Chlapci byli nadšeni z výsledku, který předčil veškerá naše očekávání. Výsledek můžete posoudit sami.

Bc. Petr Noga

 

 

Brigáda 3. + 4.12.2016 Kamenický Šenov

Kamenický Šenov

Pracoviště Kamenický Šenov bylo v rámci dobré spolupráce s městem Kamenický Šenov prostřednictvím VV p. Ciny požádáno o pomoc při údržbě a úklidu městské zeleně. Konkrétně jsme byli požádáni o úklid rozlehlého veřejného parku a dětského hřiště v horní části města. Práce spočívala v odstranění spadaného listí, větví a drobných odpadků z trávy, záhonů a dětského hřiště. Práci jsme naplánovali a provedli o víkendu 3. a 4. 12.2016. Do splnění tohoto úkolu se aktivně zapojilo 13 našich chlapců, konkrétně pak . Marek B. Stanislav B, David S, Jakub L, Milan S, Jakub R, Bernard D, Marek T, Lukáš S, Jakub Z, Michal Č, Martin T a David S. I přes mrazivé počasí odvedli chlapci dobrou práci a patří jim pochvala.

Zpracoval:  Rudolf Hrouda


Bowling

Kamenický Šenov

Na neděli 11. 12. 2016, jsem uspořádal pro chlapce akci výchovy – bowling. Cílem této hry bylo zpříjemnění nedělního odpoledne pro chlapce. Celé odpoledne jsme si s chlapci velmi užili. Všichni chlapci podali skvělý výkon, i přesto že někteří z chlapců hráli tuto hru poprvé. Všem se hra bowlingu velice líbila a rádi by se v této hře dále věnovali a zdokonalovali.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel 

 

Pastýřská stěna

Kamenický Šenov

Na nedělní odpoledne jsem připravil pro chlapce turistický výlet na Pastýřskou stěnu. Cílem procházky bylo poznání krajin a zvýšení fyzické kondice chlapců.

Nejprve jsme se s chlapci vydali na vrchol Pastýřské vyhlídky, kde jsme si udělali krátkou přestávku. Poté jsme se vydali lesem zpět do města, kde jsme se šli s chlapci podívat na náměstí Děčína na rozsvícení vánočního stromku. Poté jsme se vydali zpět ke služebnímu vozidlu přes zámecký park. Během celé procházky byla atmosféra a nálada ve skupině velmi dobrá. Počasí se nám vydařilo, svítilo sluníčko, ale teplota byla pouze okolo 3°C.  Chválím všechny zúčastněné chlapce za jejich chování a aktivitu.

Pavel Švec – vychovatel

obrázek - Pastýřská stěnaobrázek - Pastýřská stěna

Kuchařská soutěž "Americká kuchyně"

obrázek - kuchařská soutěž

Dne 22. listopadu se v prostorách naší cvičné kuchyně uskutečnila kuchařská soutěž s názvem "Americká kuchyně". Celkem se zúčastnilo 8 kuchařských učňů, jež měli tu čest reprezentovat své kmenové školy. Již v průběhu počátečních příprav soutěžního menu bylo porotě zcela zřejmé, že soutěž bude mít vysokou úroveň, a proto i samotné rozhodování o vítězi soutěže bylo velice těžké.

Velkou odvahu projevil žák naší školy K. H., který jako jediný zvolil pro přípravu sladký pokrm z americké kuchyně. Nejen z tohoto důvodu, ale i pro perfektně zvládnutou recepturu a nápaditost v prezentaci pokrmu si právem vyvařil 1. místo. Celá soutěž se nesla v duchu nápadité a kreativní prezentace připravených pokrmů, za což zaslouží všichni soutěžící velkou pochvalu.

obrázek - kuchařská soutěžobrázek - kuchařská soutěž

Turnaj ve stolním tenisu odddělení EPCHO

Boletice

Dne 12. 11. 2016 se v naší tělocvičně konal turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo celkem 9 chlapců z oddělení EPCHO. Turnaj probíhal systémem každý s každým na dva vítězné sety. Celkovým vítěze turnajem se stal M.P., na druhém místě se umístil Z.K. a třetí místo obsadil L.M. Všichni chlapci se velice snažili, podávali výkony na hranici svých možností a bojovali o stupně vítězů. 

Akci hodnotím jako velmi zdařilou. Musím pochválit všechny zúčastněné chlapce za jejich přístup k turnaji, jejich nasazení a bojovnosti.

Vychovatel odd. EPCHO Bc. Michal Ledvina

obrázek - turnaj ve stolním tenisuobrázek - turnaj ve stolním tenisu

Vánoční Děčín

Slovanská

Na první adventní neděli 27.11. jsme si s chlapci z budovy Tesko T2 připravili odpolední procházku vánočním Děčínem. Naším cílem bylo samozřejmě rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí. Cestou jsem se stihli zastavit na Husově náměstí, kde v místním kostele probíhalo vystoupení a my jsme tak měli možnost se podívat i dovnitř této památky. I zde byl nachystaný menší vánoční stromek k rozsvícení. My jsem ale pokračovali na Masarykovo náměstí, kdy jsme si před samotným rozsvícením stihli ještě prohlédnout stánky. I když to znamenalo prodírat se davem lidím, tak chlapcům to nevadilo. Přeci jenom vůně pečiva, klobás a tradičních vánočních nápojů na chlapce velmi působila. Chlapci hned vypravovali, co by si vše koupili, kdyby byli doma. Samotné rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo v 17.00 hod. Chlapcům se stromek vcelku líbil, ale samozřejmě, že u nich doma mají lepší. Cestou zpět do ústavu jsme si prohlédli vánočně rozsvícený Děčín. Převánoční atmosféra na chlapce velmi působila, a procházku si hezky užili. 

Váca

obrázek - vánoční Děčínobrázek - vánoční Děčín

Sloup v Čechách 

Kamenický Šenov

Dnes 26. listopadu jsme si udělali s chlapci společný poznávací výlet, a to do malé obce Sloup na úpatí Lužických hor. Díky skalním útvarům a krásné přírodě je toto místo navštěvováno turisty nejen k aktivnímu odpočinku. Často s chlapci navštěvujeme tuto lokalitu i my. Dnes jsme si vyšli přes lesní divadlo, kde se hrálo poprvé, věřte tomu nebo ne, před 95 lety. Pak jsme šli kolem rozhledny – v tuto dobu bývá již zavřeno, ale to nám nevadilo, protože jsme si mohli vychutnat pohled z blízkého skalního útvaru, kde je nádherný výhled na skalní hrad. Hrad se tyčí na skále přes 30 metrů vysoké a je dominantou této obce. Přes další krásy tohoto místa nemůžeme opomenout místní lípu širokolistou. Památný strom, který je starý 656 let. Počasí k nám sice bylo skoupé, sluníčko vykouklo na malý okamžik a teplota byla lehce nad bodem mrazu, ale i tak se nám výlet vydařil.

Bc. Hana Sommerová    

obrázek - Sloup v Čecháchobrázek - Sloup v Čechách

Muzeum Karlova mostu

Slovanská

V období vánoc se snažíme pro chlapce organizovat výběrové výlety na jinak pro nás složitě přístupná místa. 26.11. jsme si zvolili návštěvu muzea Kalova Mostu v Praze. Zde jsme chtěli navštívit výstavu betlémů a s návštěvou muzea je spojena i plavba po Vltavě.

Služebním autem jsme přijeli do Prahy, zaparkovali u hlavního vlakového nádraží a pěšky jsme se vypravili obdivovat historické centrum Prahy. Začali jsme u sochy Sv. Václava na Václavském náměstí, kde jsme již také začali obdivovat vánoční výzdobu Prahy. Cestou ke Karlovu mostu jsme obdivovali kulturní a historické památky. Navštívili jsme také Staroměstské náměstí s vánočním stromem a vánočními trhy. Po prohlídce muzea Karlova mostu jsme se projeli po řece Vltavě, a navštívili jsme i kanál Čertovka a společně s výkladem průvodce jsme obdivovali tato krásná a zajímavá místa. Nakonec jsme ještě navštívili do tmy a světel ponořený Pražský Hrad, čímž jsme završili krásnou procházku po předvánoční Praze.

Už během procházek a návštěv různých míst chlapci nešetřili chválou a děkováním za krásný výlet a byli tímto výletem velmi nadšeni.

Hořák, Šmidt

obrázek - Prahaobrázek - Praha

Automobilové setkání mistrů volantu v Sosnové, a návštěva obory Skalice u České Lípy

Kamenický Šenov

obrázek - Sosnová

V neděli 20. 11. jsme s chlapci navštívili autodrom Sosnová, kde se již tradičně konalo rozloučení s končící sezonou. Tohoto exhibičního závodu na paralelní trati se pravidelně účastní aktuální mistři z disciplín rally, rallycrossu a autocrossu. Jako již tradičně se akce účastní i zajímaví hosté, v minulosti např. devítinásobný mistr světa v rally Sebastien Loeb, tovární tým Škoda motorsport se svými piloty, či letos další mistr světa a legenda rallysportu Markku Allén. Po zhlédnutí několika rozjížděk a soubojů jsme s chlapci vyrazili na procházku kolem obory v České Skalici, která byla pojata jako zátěžová akce v délce cca 6 km. Chlapci obdivovali velikost a mohutnost jelenů a dalších zvířat, která si běžně v lese nepohladí. Výlet se nám i díky krásnému podzimnímu počasí velmi vyvedl.

Bc. Petr Noga

obrázek - Česká Skaliceobrázek - Česká Skalice

Vánoční výzdoba

Slovanská

V průběhu ročních období se postupně věnujeme také tradičním svátkům, zvykům a obyčejům. Jedním z nejvýznamnějších období je v tomto směru advent a vánoční svátky. Během tohoto svátečního období se věnujeme různým vzdělávacím, kulturním a výtvarným činnostem, spojených s vánocemi.

Při výzdobě společných a ubytovacích prostor Slovanské používáme různé materiály a techniky. Tentokrát jsme se věnovali vánoční výzdobě oken. K výzdobě používáme kartonové šablony. Jejich tvorba je dosti časově náročná, a také je tato činnost náročná na pečlivost, vytrvalost, jemnou motoriku a pozornost. V oknech ale pak šablony působí  opravdu svátečním dojmem. Ještě před první adventní nedělí jsme tak vyzdobili okna školní jídelny a dalších společných a ubytovacích prostor objektu na Slovanské ulici v Děčíně.

obrázek - vánoční výzdobaobrázek - vánoční výzdoba

Bowling

Kamenický Šenov

Na sobotu 19.11.2016 jsem připravil pro chlapce z našeho ústavu v Kamenickém Šenově akci, která byla odměnou za dlouhodobý vzorný přístup k plnění povinností a zadaných úkolů.  Z možností, které jsme měli, si chlapci zvolili návštěvu bowlingu v České Lípě. Vzhledem k dobré cenové relaci tam mohli strávit při hře bowlingu celé dvě hodiny. Akce sklidila velký úspěch. Byla vhodnou odměnou pro zúčastněné a motivací pro ostatní chlapce. 

Husák Petr

obrázek - bowlingobrázek - bowling

Výlet Praha - muzeum PČR, Karlův Most

Boletice

Dne 19.11. 2016 jsme si naplánovali výlet do Prahy, kde hlavním cílem bylo muzeum Policie ČR, které se nachází v areálu augustiniánského kláštera, založeného r. 1350 Karlem IV. Seznámili jsme se s historickým vývojem bezpečnostních sborů a služeb na našem území, od dob Rakouska – Uherska až po současné trendy v činnosti PČR. Součástí expozice je specifická problematika historie dopravní služby, kriminalistiky a náhledy do vývoje speciálních policejních složek. 

Po návštěvě muzea jsme se vydali na Václavské náměstí, a dále směrem ke Karlovu mostu. Během této trasy si chlapci mohli prohlédnout Staroměstské náměstí, orloj, a z Karlova mostu také Pražský hrad, Petřín, Národní divadlo a Kampu. Chlapcům se výlet velmi líbil, a stejně tak to, jak už byly vánočně nazdobeny obchody, hotely a ulice.

Výlet se vydařil, a chlapci se již těší na další plánované výlety.

Vychovatelé: Schneider Roman Mgr., Peterková Hanka, Horáček Jan

obrázek - muzeum PČRobrázek - muzeum PČR

Výroba nástěnek z bambusu

Boletice

V průběhu listopadu jsme se s chlapci II.skupiny zaměřili na výrobu bambusových nástěnek na naše chodby. Nejdříve jsme s chlapci změřili a nastřihali bambusové tyčky. Hlavní tvar jsme vytvořili přivázáním a slepením čtyř tyček, ostatní tyčky jsme potom přikládali na označená místa a přilepili je za pomoci tavné pistole. Hotové nástěnky jsme šikmo připevnili ke stropu a bočním stěnám chodby.

Všichni chlapci se zapojili do práce, která byla každému přidělena podle zručnosti. Někteří chlapci se věnovali vázání a lepení, někteří připevnění nástěnek na určená místa. Všichni ale veškerou práci zvládli s velkou zručností, a i přes drobné nedostatky v konečném výsledku odvedli dobrou práci.

Mgr. Schneider E.

obrázek - nástěnkyobrázek - nástěnky

Víkendová turistika

Kamenický Šenov

20.11.2016 jsme se skupinou pěti chlapců uskutečnili další sportovně turistickou akci v rámci volného cyklu "Poznáváme CHKO Lužické hory", a tentokrát jsme zvolili trasu Kamenický Šenov – Horní Prysk – Polevsko – Prácheň a zpět Kamenický Šenov, s celkovým převýšením cca 150m. Celou trasu jsme ve svižnějším tempu i s krátkými zastávkami u zajímavostí a vyhlídek do krajiny zvládli za 4 hodiny.

Vychovatel - Hrouda  

obrázek - turistikaobrázek - turistika

Běh na Prácheň

Kamenický Šenov

obrázek - běh na Prácheň

Na čtvrteční dopoledne jsem připravil pro chlapce sportovní akci kondiční běh od budovy ústavu k vysílači na Práchni. Celá trasa měla 5,5 km, a s malou přestávkou u vysílače jsme to s chlapci uběhli za 70 minut. Chlapci si během zdokonalovali fyzickou zdatnost. Počasí se nám vydařilo, měli jsme jasno a teplotu kolem 7°C. Z běhu byli chlapci velmi nadšeni, a proto se budeme běhu více věnovat. 

Chválím všechny zúčastněné chlapce za jejich fyzickou zdatnost a chování při sportu.

Pavel Švec – vychovatel

 

Večerní zátěžová akce

Boletice

Dne 19.11. jsme podnikli netradiční večerní turistiku v přírodě. Z ústavu jsme vyšli na horní cestu, dále pak podél zahrad na střelnici a k jezírku, potom jsme přebrodili potok a strmou lesní cestou jsme pokračovali na přehradu. Od přehrady jsme šli lesem podél hlavní silnice ke hřbitovu, kde chlapci zažili atmosféru svíčkami osvětleného hřbitova. Ze hřbitova jsme pokračovali okolo vodárny a boletického potoka zpět do ústavu.

Chlapci během této večerní zátěžové turistiky dodržovali pravidla silničního provozu, vhodného chování v přírodě, během přesunu nebyl s nikým problém, chovali se slušně, ze zátěžové akce měli chlapci dobrý pocit a byli dobře naladěni a nejednou zažili i pocit strachu, když se pohybovali potmě v terénu.

Vychovatel: Schneider Emil Mgr.

obrázek - noční turistika

Výlet Jalůvčí

Slovanská

obrázek - Jalůvčí

Státní svátek 17.11. jsme mimo jiné využili s chlapci ze skupiny T2 Tesko k dalšímu výletu. Tentokrát jsme za náš cíl zvolili Jalůvčí nedaleko Maxiček. Z budovy Tesko jsme se pěšky vydali směr Bělá. Zde jsme odbočili na silnici vedoucí přes Starou Bělou na Jalůvčí, kde začalo naše stoupání vzhůru až do obce Jalůvčí. Po krátkém odpočinku na vydýchání jsme vyrazili na cestu zpět, směrem přes Přípeř do ústavu. Cestu z kopce si chlapci krátili různými hrami, a tak cesta zpět uběhla velmi rychle. I počasí nám tentokrát vcelku přálo, ale sluníčko se nám tentokrát neukázalo.

Váca

 

Veřejné bruslení

Slovanská

obrázek - veřejné bruslení

Dne 13.11.2016 jsme s chlapci ze skupiny T2 Tesko letos poprvé vyrazili na veřejné bruslení. Tomu předcházel i dlouhý výběr správných bruslí. Po přípravě a sbalení všech potřebných věcí jsme vyrazili směr zimní stadion v Děčíně. Po příchodu na místo byli chlapci seznámeni s chováním na veřejném bruslení. Všichni se předháněli v tom, kdo jak umí bruslit. Samozřejmě jim šlo nejvíc o to, udělat dojem na místní děvčata. Chlapci se na bruslení velmi těšili a náležitě si ho užili, dodrželi dojednaná pravidla chování a hlavně, což všechny těšilo, nikdo nespadl. 

Váca

Úklid okolí Vlčího jezera

Slovanská

Již tradiční činností se pro nás stal úklid okolí Vlčího jezírka. Využili jsme celkem přívětivého počasí a vyrazili jsme i o státním svátku. Přestože by se zdálo, že současné počasí nevytváří prostor pro návštěvy přírodních zákoutí, tak jezírko zřejmě bývá celkem častým místem odpočinku návštěvníků. Aspoň tedy tomuto zvýšenému zájmu odpovídal nepořádek, který jsme zde nalezli, posbírali a odvezli vyhodit do odpadu. Tentokrát jsme zde byli sami, žádné návštěvníky jsme zde nepotkali, tak jsme se dočkali poděkování pouze ze strany správce lesního porostu.

Vychovatelé Hořák, Šmidt 

obrázek - úklid Vlčího jezeraobrázek - úklid Vlčího jezera

Výlet - Nová Ves

Slovanská

Dne 12.11.2016 jsem se s chlapci ze skupiny T2 Tesko vydal na další z podzimních výletů směr Nová Ves. Počasí už bylo pravé podzimní sychravé, a tak základní věcí bylo se teple obléct. Po obědě jsme se vydali na cestu. Šli jsme směr ZŠ Vojanova, za kterou jsme odbočili do ul. Sněžnická a po ní jsme pokračovali pořád do kopce až do části Děčína zvaná Nová Ves, neboli "na konci světa". Zde jsem pokračovali ještě směrem na Martiněves, kdy jsme potom odbočili na silnici vedoucí zpět do Bělé a následně jsme pokračovali zpět do ústavu. K velkému překvapení chlapců byly skály v této nadmořské výšce pokryté sněhem. Cestou se jsme měli možnost shlédnout barevné krásy podzimních stromů. Zpět do ústavu jsme se vrátili již za tmy, a řádně promrzlí. Přeci jenom chladný zimní večer nám dal o sobě vědět.

Váca

obrázek - výlet Nová Vesobrázek - výlet Nová Ves

Malování a výroba kulis

Boletice

Se skupinou E1 se připravujeme na každoroční vánoční besídku. Na vystoupení, které máme v plánu, se chlapci těší a aktivně se zapojují do práce. Začali jsme s malováním kulis a doplňky, které budou součástí našeho vystoupení. Na výrobě se podílí všichni, tak snad se vše podaří a budou mít radost ze společné práce a snahy. 

Vychovatelé: Peterková Hanka, Schneider Roman

obrázek - malování kulisobrázek - malování kulis

Sportovně turistická akce dne 13.11.

Kamenický Šenov

Tentokrát jsme vyrazili do okolí Kamenického Šenova na pěší výlet za velmi slunečného, ale mrazivého počasí (teplota -5 st. C). Trasa vedla z Kamenického Šenova směr Slunečná, odbočka vlevo u bývalého hostince Oberwald, směr ranč Black Rock a dále cestou kolem obce Prácheň a přes Panskou skálu zpět na budovu. Při dnešním výletu jsme se zaměřili zejména na panoramata, která byla při dnešním počasí vidět. Nejhezčí výhled byl dnes z Panské skály. I přes mrazivé počasí nebyl s chlapci žádný problém. 

Jiří Brzobohatý, vychovatel   

obrázek - pěší výletobrázek - pěší výlet

Krásný Studenec

Slovanská

Dne 29.10.2016 jsem s chlapci z budovy Tesko vyrazil na odpolední výlet. Počasí bylo pravé sychravé podzimní, a tak se chlapci pro jistotu teple oblékli. To ještě nevěděli, že je čeká celkem dlouhá cesta do kopce, při které se pěkně zahřejí. Z Teska jsme se vydali pěšky do Horního Oldřichova, a dále jsme pokračovali směr Krásný Studenec. Cestou jsme měli pěkný výhled na různé kopce v okolí. Chlapci se snažili uhádnout jejich názvy, což se jim ne vždy povedlo. Sami byli překvapeni, jaký je z Krásného Studence výhled do okolí. Cestu zpět jsme zvolili přes Chrochvice, a pak již rovnou zpět na budovu, na kterou jsme se vrátili pěkně promrzlí. Výlet byl pro chlapce přínosem v poznávání okolí Děčína a i pro starší chlapce byl novinkou.

Váca

obrázek - Krásný Studenecobrázek - Krásný Studenec

Pouštění draka

Boletice

Podzim je čas dozrávání a sklizně, příroda vytváří úchvatné  barevné scenérie v podobě zbarvených listů stromů. V našich končinách patří k podzimu také pouštění draků. Jakmile začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný podzimní vítr, začínají se na kopcích a polích objevovat první nadšenci s kupovanými, ale i vlastnoručně vyrobenými draky. Ani naši chlapci nezůstali pozadu a vyrazili pouštět draka. Jak jim drak létal, posuďte z přiložených fotografií.

Janoušek, Loubek, Bílková

obrázek - pouštění drakůobrázek - pouštění drakůobrázek - pouštění draků

Turistický výlet Hřensko - Pravčická brána

Boletice

Na 6.11.  jsme si naplánovali turistický výšlap na Pravčickou bránu. Chlapce jsme seznámili s cílem naší cesty i průběhem celé akce. Naše cesta započala na Mezní louce, a šli jsme po červené stezce až k Pravčické bráně. Během cesty se chlapci zajímali o skalní útvary, hluboké lesy a údolí. Ušli jsme 14 km. Chlapcům se výlet moc líbil, všichni byli spokojeni.

Vychovatelé: Schneider Roman Mgr., Peterková Hanka, Ludvík Rudolf

obrázek - výlet Hřenskoobrázek - výlet Hřensko

Návštěva Národního technického muzea v Praze

Kamenický Šenov

obrázek - technické muzeum

Na sobotu 5. 11. jsem ve spolupráci s kolegou Hroudou, který se zúčastnil se skupinou DDŠ, připravil pro chlapce umístěné v Kamenickém Šenově návštěvu Národního technického muzea v Praze. Pro mnoho chlapců to byla první návštěva, a tak byli velmi překvapeni rozsáhlostí prostor a expozic. Velice je zaujala hned první expozice, a sice vývoj motorismu od jeho počátku po současnost. Dále si chlapci měli možnost prohlédnout expozice o fotografii, videu, vesmíru nebo např. těžbe a ražbě. Také zavzpomínali na první mobilní telefony, a prohlédli si návrhy a výkresy typických staveb, např. libereckého Ještědu. Ač se to nezdálo, strávili jsme v muzeu téměř 4 hodiny a některé expozice už tak museli projít jen velmi letmo. Určitě je to o důvod víc, proč se sem v budoucnu opět vrátit.

Vychovatelé: Bc. Noga Petr a Hrouda Rudolf

obrázek - technické muzeumobrázek - technické muzeum

Tělovýchovná zájmová činnost

Kamenický Šenov

Dne 6.11.2016 se uskutečnila akce "Odpoledne v posilovně". Jedná se o pravidelně opakovanou zájmovou činnost (dle možností minimálně 1x za měsíc) pro chlapce, kteří se stabilně věnují rozvíjení své fyzické zdatnosti.                

Hlavním cílem bylo upevnění sestav posilovacích cyklů a návyků. Tentokráte byla provedena obměna složení skupiny, za účelem prostřídání chlapců. Návštěva fitness centra je  odměnou, za jejich snahu a pravidelné zapojování do této specifické zájmové činnosti v malé posilovně, kterou mají chlapci k dispozici na budově a navštěvují ji několikrát týdně.

Celkem jsme cvičili  2,5 hodiny. Tato zátěž je vždy nastavena dle výkonnosti chlapců ve skupině. Únava  plně odpovídala jejich snaze o maximální výkon, ale přesto se již při odchodu z posilovny zajímali, kdy pojedeme příště.

Husák Petr

obrázek - posilovnaobrázek - posilovna

Podzimní odpoledne

Boletice

V sobotu dne 5. 11. 2016 jsme se s chlapci vydali obdivovat krásy podzimu. Naše cesta směřovala na Velkou a Malou Veleň. Jedná se o vesnici nedaleko Děčína. Její okolí se skládá převážně z luk, remízků a lesů. Při cestě lesem jsme obdivovali barevnost stromů, které vykouzlil podzim. Nezapomněli jsme se zastavit na zvířecí farmě, která se ve vsi nachází. Cestou zpět chlapci také navštívili zimní stadion, kde se právě hrál hokej. S chlapci jsme se domluvili, že nadcházející sezónu určitě pár hokejových zápasů navštívíme.

Bc. Janoušek, Loubek, Maděra

obrázek - Malá Veleňobrázek - Malá Veleň

Podzimní výzdoba patra DDŠ

Boletice

O víkendu jsme si dali za cíl vyrobit podzimní výzdobu na naše okna a dvdeře. Chlapci si předkreslili předlohy na bílé čtvrtky, a posléze je pečlivě vystříhali. Hotové vystřihovánky jsme pak vylepili po našem patře, které tak dostalo podzimní a mírně strašidelnou atmosféru. 

obrázek - vystřihovánkyobrázek - vystřihovánkyobrázek - vystřihovánky

Celodenní výlet do přístavu v Žalhosticích

Boletice

V sobotu 16. 10. se opět uskutečnil výlet do přístavu v Žalhosticích, který byl tentokrát spojen hlavně s pracovní činností.

Po příjezdu do Žernosek se chlapci nejprve převlékli, vyložili nářadí a přesunuli se na místo práce. Zde chlapci v rámci pracovní terapie nejprve vyčistili břeh od odpadků, sebrané větve a nahrabané listí jsme na místě spálili.

Kolem 13. hodiny bylo hotovo a tak jsme se mohli pustit do grilování. Po něm jsme šli na procházku po okolí Žalhostic. Kolem 17. hodiny jsme vyrazili na zpáteční cestu, abychom stihli večeři. Do zařízení jsme dorazili kolem 18. hodiny. 

Za aktivitu a nasazení při pracovních činnostech byli chlapci pochváleni, výlet se jim velmi líbil a už se těší na další návštěvu.

obrázek - terapie Žalhosticeobrázek - terapie Žalhostice

Pečení štrúdlu

Boletice

Dne 28.10.2016 si skupina DDŠ B1+B2 naplánovala pečení. Poprosili jsme paní kuchařky, aby nám půjčily nějaké pomůcky - váleček, mašlovačku, škrabku a potraviny na pečení štrúdlu. Chlapci se do podzimní činnosti zapojili úplně všichni; ti, kdo se nepustili do pečení, vystřihovali podzimní listí na výzdobu oken klubovny. Chlapci byli nadšení a pracovali s elánem, a na závěr si všichni moc pochutnali na upečeném štrúdlu.

obrázek - štrúdlobrázek - štrúdl

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.