Kniha 2016

Kamenický Šenov

5. května 2016 jsme se za Kamenický Šenov účastnili dalšího ročníku pravidelné literární soutěže, které se účastní žáci základní i střední školy z jednotlivých pracovišť našeho ústavu. V soutěži chlapci představují vybranou knihu, jejího autora, stručný obsah děje, hlavní postavy, jejich charakterové vlastnosti, vylíčí čím je kniha nejvíce zaujala a proč ji ostatním soutěžícím doporučují. Soutěž proběhla pod vedením paní učitelky Jaškové, za účasti zástupce ředitele pro výchovu paní Mgr. Salajkové. Z osmi soutěžících se letos nejlépe umístil D.L., jako druhý nejlepší byl vyhodnocen D.C. a na třetím místě skončil náš P.M. Všichni účastníci byli za svůj výkon a aktivitu odměněni drobnou sladkostí.

Hrouda - vychovatel

obrázek - Kniha rokuobrázek - Kniha roku

Rabštejn - prohlídka bývalého pracovního a koncentračního tábora

8. května 2016 jsme uskutečnili celoústavní akci zaměřenou na připomenutí porážky nacismu a utrpení, které museli snášet totálně nasazení a zajatci v pracovních táborech v době 2. světové války.

Akce proběhla v Rabštejně u České Kamenice, kde byl uvedený tábor v době 2. sv. války provozován. Zde jsme si po předchozí domluvě s p. Hunčovským – průvodcem a provozovatelem – s chlapci prošli velký areál továrního komplexu, a také jsme měli možnost prohlídky vyrubaných chodeb a hal ve skalním masivu, do kterých byla přemístěna výroba válečného materiálu – letecké kanony, výroba vrtulníků apod. Dále byli chlapci seznámeni s využitím areálu po 2. sv. válce Čs. armádou a později Sovětskou armádou.

Celá prohlídka nám trvala necelé 3 hodiny a celkově se jí účastnilo 23 vybraných chlapců z našeho ústavu. (5x K.Š., 7x Slovanská, 5x Epcho a 6x DDŠ). Akce byla důstojným připomenutím zrůdností 2. sv. války a nelidských podmínek, které vězni museli snášet. Pro naše chlapce byla silným zážitkem. Tímto též děkuji všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na akci podíleli.

Hrouda – vychovatel KS 

obrázek - Rabštejnobrázek - Rabštejn

Setkání se strážníky Městské policie z České Lípy

Kamenický Šenov

Dne 29. 4. 2016,  v rámci dlouhodobé úspěšné spolupráce s městskou policií z České Lípy, nás v ústavu v Kamenickém Šenově navštívili strážníci Šafránek a Tvrdík. 

V první části poutavým vyprávěním i názornou ukázkou seznámili chlapce s technikami lezení, které používají při záchranných akcí i při zákrocích. V druhé části předvedli chlapcům několik druhů střelných zbraní (pistole, revolver a samopal). Chlapcům vysvětlili základní zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi, a rovněž jim předvedli samotnou manipulaci, spojenou s rozborkou a opětovným složením pistole.

Přednáška i následná beseda byly pro chlapce opravdu zajímavé, což bylo poznat i na samotném konci, kdy chlapci měli nekonečné množství dotazů, které byly všechny zodpovězeny. Při rozloučení nám byla přislíbena další návštěva v květnu, kdy nám strážníci předvedou ukázku výcviku služebního psa. 

Husák Petr

obrázek - beseda se strážníkyobrázek - beseda se strážníky

Festival zájmové a umělecké činnosti

obrázek - Festival ZUČ

Ve dnech 22. - 23. 4. 2016 proběhl v prostorách kulturního domu Soběslav každoročně pořádaný umělecký festival ZUČ, kterého se chlapci z našeho zařízení opět účastnili. Letos jsme soutěžili hned ve třech soutěžních kategoriích – hra na sólový nástroj, sólový tanec a hudební skupina.

A.D. v kategorii hry na sólový nástroj obhájil v těžké konkurenci první místo; M.K. se umístil jako druhý se svým tanečním vystoupením, a přestože M.M. a P.S. se ve své kategorii neumístili (vzhledem k tomu, že bubeník skupiny se nemohl zúčastnit kvůli kázeňskému prohřešku), alespoň měli tu čest doprovázet v jedné skladbě profesionálního zpěváka Jana Bendíka, který byl letošní rok jako porotce velmi pozitivní vůči výkonům účinkujících.

Jan Kudrmann, David Benda

obrázek - Festival ZUČobrázek - Festival ZUČ

Exkurze v azylovém domě

Kamenický Šenov

Na pátek 22.4.2016 jsem uspořádal pro chlapce akci výchovy – exkurzi sociálních služeb města Česká Lípa v azylovém domě. Cílem akce bylo poznání možnosti životní tísně. 

Život v azylovém domě je určený pro lidi bez zázemí, kteří si ihned po nástupu musejí hledat práci a do půl roku nové bydlení. Budova je určená cca pro 25 lidí, ubytovaní jsou zde ženy i muži, kteří jsou na pokojích odděleně. Lidé na ubytovně se o sebe musí umět sami postarat, jídlo a hygienu si zajišťují sami. Od státu mají k dispozici finanční příspěvky, ze kterých si ubytování musí hradit sami (50kč na noc). Oproti ubytovnám je zde v azylovém domě daný režim, který klienti musí bezprostředně dodržovat.

Tato exkurze byla velmi poučná, chlapci reagovali různými otázkami směrem k zaměstnanci azylového domu p. Erbenovi. Všichni chlapci se shodli, že by se v téhle životní situaci nechtěli nikdy ocitnout. 

Pavel Švec - vychovatel

obrázek - exkurzeobrázek - exkurze

Schůze petičního výboru

Dne 15.3. 2016 se v našem školském zařízení uskutečnila 28. schůze petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Celé výjezdní zasedání petičního výboru zahájil ředitel našeho zařízení, PaedDr. Pavel Bártík, a v krátkosti představil fungování a systém práce s dětmi na oddělení extrémních poruch chování. Následně si zákonodárci a pozvaní hosté celé oddělení prohlédli, a diskutovali se zaměstnanci o výhodách a nevýhodách současného stavu. Návštěva petičního výboru byla jistě podnětná pro obě zúčastněné strany.

obrázek - schůze petičního výboruobrázek - schůze petičního výboru

Uzavření objektu Slovanská a školní jídelny

Od 7.3. 2016 do 30.9. 2016 bude mimo provoz odloučené pracoviště Slovanská 22, Děčín VI, a to z důvodu kompletní rekonstrukce objektu. 

Činnost pracoviště VÚ je na tuto dobu přesunuta na adresu:

Děčín XXXI – Křešice
Klicperova 219

Kontakty na zaměstnance zůstávají beze změny.

Školní jídelna na Slovanské bude v tuto dobu zcela mimo provoz. Kontakt na vedoucí stravovny paní Renatu Vydrovou: tel. 720 516 577. 

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2016 / 2017

Dne 25.1. byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016 / 2017, pro tříleté a dvouleté obory Střední školy Děčín XXXII. Podrobné informace najdete v sekci Vzdělávání.

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.