III. ročník cyklokrosového závodu štafet

obrázek - cyklokros

Je již tradicí, že v měsíci září pořádáme cyklokrosový závod štafet pro chlapce z našeho ústavu. Letošní ročník byl již třetí, a tak jsme jej kromě obvyklých cen pro týmy, které se umístí na prvních třech místech, obohatili o další hlavní cenu pro vítězné družstvo -  putovní pohár. Ten zajistil kolega  Bc. Petr Noga.

Závod se konal v neděli 25. září, v prostorách parku VÚ v Boleticích. Počasí vyšlo skvěle a chlapci tak měli ideální podmínky k závodění. 

Na  1. místě se umístilo družstvo z Kamenického Šenova, ve složení J.Z., M.Č. a R.K. 2.místo vybojovalo družstvo složené z chlapců ze součásti S2 a  S3, které reprezentovali D.S., P.L. a M.Č. Jako třetí se umístili chlapci z DDŠ v sestavě Z.K., J.T. a R.K. Celkem soutěžilo 5 družstev.

III. ročník cyklokrosového závodu se vydařil, chlapci vynaložili maximální úsilí a dosáhli výborných výkonů. 

Petr Husák

obrázek - cyklokrosobrázek - cyklokrosobrázek - cyklokrosobrázek - cyklokros

Atletika

Slovanská

S chlapci ve výchovných činnostech hodně sportujeme. V letních měsících se pořádá olympiáda výchovných ústavů, které se pravidelně zúčastňujeme, a proto se ve sportovních činnostech hodně věnujeme disciplínám, které bývají součástí olympiády.

Dnes jsme se věnovali atletice a to konkrétně běhu na 1500 metrů, který jsme pojali tréninkově, a pak hlavním závodem byl sprint na 100 metrů. Chlapci se rozdělili do dvojic a postupně zdolávali trať a měli možnost si vyzkoušet i jiného protivníka a mít vícero pokusů. Nejlepší dnešní čas byl 12.08 vteřiny.

obrázek - atletikaobrázek - atletika

Turistický závod

Slovanská

V rámci výchovných činností jsme 18. září uspořádali turistický závod na trase Křešice, Staré město, Lesná, Lesní Mlýn, Boletice a zpět. Kromě zdravé soutěživosti mezi skupinami chlapců byla naším cílem i orientace chlapců v terénu, a schopnost čtení turistického značení.

Cílem pro každou skupinu bylo podle mapy najít správnou cestu, držet se turistického značení, spočítat všechny turistické značky, zjistit kolik metrů nad mořem je vrcholek Velkého Chlumu, kde je umístěna rozhledna, a samozřejmě to vše v co nejkratším čase.

Celého závodu se všechny skupiny zúčastnily s ohromným zápalem do soutěže, a snahou uspět a vyhrát. A i přesto, že se celý závod nesl v duchu deštivého počasí, vedl hodně mokrým a náročným terénem a se značných výškovým převýšením, byli všichni chlapci po skončení závodu nadšeni.

obrázek - turistický závodobrázek - turistický závod

Vodácký tábor Otava 2016

Slovanská

obrázek - vodácký tábor

Letošní vodácký tábor proběhl ve dnech 18. – 22. 7., a pro sjíždění jsme si vybrali řeku Otavu. Začínali jsme v Rejštejně za hranicí národního parku Šumava. Další zastávkou byl kemp v Sušici, a pak Velké Hydčice, kde jsme zůstali dva dny a úsek ze Sušice jsme si dali dvakrát pro jeho velkou atraktivnost. Měli jsme dostatek vody v řece, v okolí moc krásná příroda Národního Parku Šumava a moc pěkné kempy. Kromě sjíždění řeky si chlapci užili i dost sportovních her v kempech, navštívili jsme také hrad Rabí, a spoustu času nám zabraly tábornické práce včetně přípravy jídel na plynovém vařiči. Chtěli bychom všechny chlapce pochválit za vzorné chování bez jediného nevhodného přestupku, a hodně aktivní přístup ke všem činnostem. Všichni se ptali, jestli si ten tábor nemůžeme nějak prodloužit, což bohužel nešlo, ale všichni už se těšíme na příští rok.

obrázek - vodácký táborobrázek - vodácký táborobrázek - vodácký táborobrázek - vodácký tábor

Zátěžová turistika Tesko

Slovanská

Dne 18.9.2016 jsme se společně s chlapci ze skupiny T2 vydali na naší první zátěžovou akci. Jako cíl jsme si zvolili vyhlídku Pastýřská stěna. Bohužel nám v tento den moc nepřálo počasí, bylo zataženo a místy přeháňky. Ale ani to nás neodradilo, takže jsem se hned po obědě vydali na cestu. Trasu jsme začali v Boleticích, kdy jsme šli po cyklostezce do Děčína a poté přes nový most na druhou stranu, a mohl začat výstup na vrchol Pastýřské stěny. Do cíle jsme dorazili bez velkých přestávek. Bohužel vzhledem k počasí nebyl výhled na Děčín příliš zajímavý. Po řádném odpočinku jsme se vydali zpět přes Tyršův most, a po cyklostezce zpět do Boletic, kam jsme dorazili před večeří. Chlapci byli s procházkou spokojeni. Celkem jsme ušli 14 km.

Váca

obrázek - turistikaobrázek - turistika

Poděkování za spolupráci

Jménem města Kamenický Šenov děkuji svěřencům a zaměstnancům Výchovného ústavu, odloučeného pracoviště Kamenický Šenov, za odvedenou práci na akcích ve dnech 3. 9.2016 až 4. 9.2016 – údržba veřejných prostor, hrabání a úklid posekané trávy u sídliště ul. Huťská, a dále za brigádu na starém hřbitově ze dne 10. 9. 2016, kde společně s členy občanského spolku SONOW odklízeli těžké kameny a zbytky základů. Oceňuji bezproblémový průběh všech akcí a těším se na další spolupráci.

S pozdravem

Michal Třešňák
vedoucí technických služeb

Projektový den - dopravní výchova

obrázek - dopravní výchova

Z cyklu projektů plánovaných na školní rok 2016/2017 pro základní školu byl dne 16. 9. 2016 uskutečněn první projektový den se zaměřením na dopravní výchovu. Děti byly rozděleny do dvou skupin, kdy jedna se věnovala problematice dopravní výchovy z pohledu chodce, a druhá skupina z pohledu aktivního účastníka silničního provozu v rámci cyklistického výletu. Děti byly seznámeny s pravidly silničního provozu, s bezpečným pohybem na místních pozemních komunikacích a s dopravními značkami. Projektový den byl již tradičně obohacen o návštěvu zemědělské výstavy Libverda, kde naši učni zahradnického oboru již po několik ročníků prezentují výsledky své pěstitelské práce.

obrázek - dopravní výchovaobrázek - dopravní výchova

Podzimní tvoření z keramiky

Kamenický Šenov

S chlapci jsme se o víkendu 17.9.2016 pustili do práce s keramikou. Téma jsme si zvolili podzimní, a společně jsme tvořili krásné slunečnice. Chlapce práce bavila a tvořili velmi kreativně. Ještě chceme s chlapci vyzkoušet několik variant na téma slunečnic. Květina je pracnější, ale krásná a společně doufáme, že nám při schnutí a vypalování nepraskne.

Hana Sommerová 

obrázek - slunečniceobrázek - slunečnice

Ukliďme svět - Ukliďme Česko

Kamenický Šenov

Hlavní úklidový den této akce se konal v sobotu 17. 9. 2016, a i my jsme se do této akce s chlapci zapojili. Sice o den později, ale naše nedělní úlovky také stály za to. S chlapci jsme prošli částí Kamenického Šenova, a dále jsme pokračovali po cyklostezce až k Novému Oldřichovu. Počasí nám vůbec nepřálo, mlžným oparem byl Kamenický Šenov zahalený celý den, vlezlá zima a teplota okolo 11 stupňů Celsia nás doprovázela celou cestu. Zpět na budovu nás zahnal drobný, ale vytrvalý déšť. Přesto se nám podařilo naplnit 5 pytlů s odpadky. 

Hana Sommerová

obrázek - Ukliďme Českoobrázek - Ukliďme Česko

Pěší výlet Prácheň

Kamenický Šenov

obrázek - výlet

Dne 18.09.2016 uskutečnila 2. VS z Kamenického Šenova naplánovanou sportovně turistickou akci – pěší výlet Prácheň – vyhlídky, který byl původně naplánován o dva dny dříve. Této akce se nakonec zúčastnilo 7 chlapců z našeho oddělení. Ve 13 h. jsme odešli směrem na Prácheň. Vzhledem k extrémnímu podzimnímu počasí byla celá zátěžová akce upravena, neboť nad celou oblastí ležela hustá mlha a mrholilo, a tudíž ani nemělo smysl chodit nahoru na vyhlídky. Místo toho jsme prošli prostory pod vyhlídkami po značených cestách. Po cestě chlapci obdivovali některé stavby, které ze zde nachází a neměli o nich ani ponětí. Výlet se i přes nepřízeň počasí povedl a chlapcům se líbil, a ani moc nepocítili, že mají v nohách 8 km. Akce se vydařila a chlapce chválím za vzorné chování po celou dobu.

Jiří Brzobohatý

Návštěva cirkusu Humberto

Slovanská

V sobotu 10. 9. 2016 jsme s chlapci vyrazili na představení cirkusu Humberto. Dnes zná pojem Humberto snad každý, a to nejen díky stejnojmennému románu od Eduarda Basse, ale i díky televiznímu seriálu. Slavný cirkus s bohatou historií a pestrou současností navštěvuje ČR od roku 2014. Chlapci se na představení velmi těšili, především na drezúru somálských lvů a jiných exotických zvířat, na odvážné triky na létající hrazdě, zábavné vystoupení šaška Klauniáda a mnoho dalšího, co program cirkusu nabízel. Celé představení trvalo 2 hodiny. Po první části vystoupení následovala 15 minutová přestávka, při které se chlapci občerstvili. Po skončení vystoupení jsme také navštívili zvěřinec, kde si mohli chlapci zvířátka prohlédnout z blízka. Celá akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi kladně.

Janoušek

obrázek - návštěva cirkusu

Sportovní odpoledne

Boletice

Dne 13. 9. 2016 jsme pro chlapce z oddělení EPCHO upsořádali sportovní odpoledne, kterého se zúčastnili všichni hoši z oddělení. Součástí byla i soutěž ve skoku vysokém. Chlapci již dříve absolvovali trénink, kdy jsme jim vysvětlili techniku, a proto jsme byli zvědaví, jak závod dopadne. 

Soutěž proběhla k naší plné spokojenosti. Zvítězil M.V., který dosáhl výkonu 145 cm. Druhý byl D.B., který překonal laťku ve výšce 140 cm. Na třetím děleném místě se umístili Z.K., J.M. a M.H., kteří skočili 135 cm. 

Pro nás ovšem nebylo důležité umístění, ale snaha všech hochů o dobrý výkon a také o zlepšení oproti tréninku. Hoši se během této činnosti chovali velmi dobře a sportovně. Povzbuzovali i ostatní a doufáme, že si tento sportovní duch fair play přenesou i do dalšího života. 

J. Horáček, P. Majrych, P. Zábrodský, M. Jírovec, J. Douša, Y. Bílková

Pěší výlet do České Kamenice

Kamenický Šenov

V neděli odpoledne jsme za krásného letního počasí s šestičlennou skupinou chlapců z Kamenického Šenova uskutečnili plánovanou turistickou akci, při které jsme se vydali kolem neužívané železniční trati do České Kamenice. Zde se chlapci občerstvili, prohlédli si starou část města a navštívili jsme místní památku – Mariinu kapli. Z České Kamenice jsme pochodovali do Dolního Prysku, kde jsme si prohlédli pomník padlých z 1. sv. války, a pokračovali do dolního Kamenického Šenova na veřejné koupaliště. Zde jsme provedli delší zastávku s vykoupáním, a nabrali jsme síly na tříkilometrové stoupání zpět do ústavu, kam jsme dorazili v 18 hodin. Uskutečněnou akci hodnotím kladně, stejně jako chlapci, kteří si ji díky krásnému počasí a koupání náležitě užili.  

Hrouda - vychovatel

obrázek - procházkaobrázek - procházka

Cyklovýlet Tesko

Slovanská

Dne 12.9. 2016 jsme s chlapci z Teska využili slunného počasí a vyrazili jsme na dopolední cyklovýlet směr Ústí nad Labem. Před jízdou proběhla krátká instruktáž ohledně bezpečnosti, následovaná prohlídkou stavu kol. Pak již zbývalo jen doplnit láhve na pitný režim a mohli jsme vyrazit. Cesta nám rychle ubíhala s krátkými přestávkami na odpočinek, a také došlo na opravu menších závad, jako např. spadlý řetěz. Dojeli jsme skoro až na předměstí Ústí nad Labem. Cestou jsme se zastavili i na hřišti ve Velkém Březně, kde si chlapci vyzkoušeli jízdu v terénu. Naštěstí se to obešlo bez použití cyklolékarničky. Po řádném dovádění jsme se vydali na pohodovou cestu zpět, kdy jsme ještě stihli zastávku na oběd v Boleticích a pak zpět do Křešic. Celkem jsme ujeli cca 35 km.

Váca

obrázek - cyklovýletobrázek - cyklovýlet

Cyklovýlet

Kamenický Šenov

S vybranou skupinou chlapců jsme v sobotu 10. 9. 2016 podnikli další z našich cyklovýletů. Tentokrát jsme vyrazili z Kamenického Šenova směrem na Nový Oldřichov. Odtud jsme nasměrovali naší cestu do České Kamenice – Jánské. Projeli jsme kolem místa zřícení dopravního letadla na Nové Olešce a táhlým stoupáním dojeli do obce Kámen. Odtud jsme to vzali lesní cestou do Děčína. Protože Děčín propojuje s Benešovem nad Ploučnicí hezká cyklostezka, vydali jsme se dále po ní. Jelikož bylo opravdu krásné počasí, náš další cíl byl jasný – koupaliště nad Žandovem. Zde se chlapci osvěžili, nabrali síly a dalším táhlým stoupáním přes obec Volfartice jsme se napojili na cyklostezku „Prácheň“, která nás dovedla zpět do ústavu. Celkem jsme v relativně kopcovitém terénu najeli 63,2 km a užili si další sportovní den. 

Bc. Petr Noga

obrázek - cyklovýletobrázek - cyklovýlet

Poděkování za brigádu

Kamenický Šenov

Dne 10. září jsme uspořádali historicky první brigádu s Výchovným ústavem v Kamenickém Šenově. Náš občanský spolek potřeboval pomoci s těžkou prací, na kterou nám již naše síly nestačí, a tak jsme poprosili mladé muže z Výchovného ústavu o pomoc. Po velké brigádě na konci srpna, kde jsme kopali základy, nám zbylo plno kamenů, které musely ze Starého hřbitova pryč. 

S našimi pomocníky z Výchovného ústavu byl hřbitov během hodiny uklizen, a zbylo nám tak dost času na krátkou prohlídku Starého hřbitova a seminář s restaurátorkami. MgA. Hana Nováková zodpovídala dotazy svěřencům, kteří se aktivně zajímali jak o činnost restaurátorek, tak i o historická fakta. Mladí muži pod vedením vychovatelů Bc. Petra Nogy a Rudolfa Hroudy odvedli velice dobrou práci, a nám se snad oplátkou za jejich pomoc podařilo předat trochu lásky k čarovnému místu a odkazu šenovské historie v něm!

Děkujeme všem výše jmenovaným, stejně jako technickým službám Kamenického Šenova, za perfektní spolupráci!!!

Za Sonow o.s. Marta Pospíšilová; foto z facebookové stránky o.s. Sonow

obrázek - brigádaobrázek - brigáda

Výpomoc Kamenickému Šenovu 

Kamenický Šenov

Na sobotu 10. 9. 2016 jsme dojednali se sdružením Sonow, které se snaží působit ve prospěch historie Kamenického Šenova a zachovat či renovovat jeho tradiční památky, první společnou akci schválenou zastupitelstvem města. Jednalo se o odvoz suti a kamení z rekonstruovaného židovského hřbitova. Technické služby zařídily přistavení dvou kontejnerů, které naši chlapci naplnili během hodiny a půl vším, co dostali za úkol odvézt a odnést. Chlapci si vyslechli pochvalu jak od vychovatelů, tak od zástupců sdružení Sonow ve složení paní Pospíšilové a pánů Hotára a Gebela. Odměnou chlapcům bylo umožnění přístupu do míst, kam by se jinak nedostali, tedy do bývalé hrobky nebo do zvonice. Se zájmem chlapci také vyslechli informace o restaurování soch, přičemž pojídali tvarohové šátečky, které za svou usilovnou práci také obdrželi. Celá akce byla hodnocena velmi kladně ze stran všech zúčastněných, a určitě na ní navážeme další podobnou spoluprácí v dohledné době.

Bc. Petr Noga a Rudolf Hrouda

obrázek - výpomocobrázek - výpomoc

Vrabinec a skalní lezení

Slovanská

obrázek - lezení

Pokračování zátěžového víkendu bylo opět v duchu turistiky. Tentokrát jsme si za cíl vybrali vrcholek jménem Vrabinec. Jedná se o skalní ostroh tyčící se nad obcí Těchlovice na břehu řeky Labe. V minulosti zde býval skalní hrad loupeživých rytířů, ale v dnešní době jsou tu jen nepatrné zbytky zdiva.

Cesta na Vrabinec a zpět je dlouhá cca 15 kilometrů, a vede v náročném terénu s velkým výškovým převýšením. Odměnou je pak krásná vyhlídka na široké okolí a řeku Labe.

Na vrcholku Vrabince jsme ještě zorganizovali "skalní lezení". Pod vedením zkušeného instruktora si mohli chlapci vyzkoušet vylézt na jednu ze skalních věží Vrabince a následně jí i slanit. Celá činnost samozřejmě probíhala za přísných bezpečnostních opatření.

Po skončení všech činností byli chlapci sice unaveni, ale šťastní, že vše zvládli a že se jim v činnostech dařilo.

obrázek - lezeníobrázek - lezení

Turistika - Lesní mlýn a okolí

Slovanská

I přes blížící se podzim je stále krásné počasí, a tak jsme využili začátek nového školního roku a zorganizovali jsme zátěžový socializační víkend plný turistiky a sportu, abychom chlapce seznámili navzájem mezi sebou, a aby se i pedagogové seznámili s novými chlapci během různých činností. Dalším cílem akce bylo zlepšení orientace v terénu, získávání vědomostí o přírodě, a také rozšiřování kulturního záběru a rozvoj estetického cítění. Díky skutečně krásnému počasí si všichni víkend užili.

obrázek - poznávací turistikaobrázek - poznávací turistika

Výlet oddělení EPCHO - Zoo Děčín

Boletice

Krátce po sobotním obědě jsme s chlapci z oddělení EPCHO vyrazili na výlet do Zoo Děčín. Zde jsme chtěli vidět krmení zvěře, otvírání výběhu vyder a vůbec umožnit chlapcům strávit příjemné odpoledne. 

Nejprve nás čekal výstup k samotné ZOO, při kterém jsme chlapcům ukázali synagogu postavenou již v roce 1907, která jako jedna z mála přežila nacismus i komunismus. Po výstupu k zoo jsme prošli areálem, a poté se zúčastnili komentovaného krmení medvedů grizzly. Dále chlapci viděli krmení kočky rybářské. Také jsme byli svědky otevírání nového výběhu pro vydry, ze kterého ovšem první děčínský pár vyder jen krátce po naší návštěvě dokázal utéci. Chlapce ovšem zaujala nejen zvířata, ale i různé prolézačky, které jsou v zoo umístěny. V zoo probíhalo během naší návštěvy také setkání se sponzory zoo a s adoptivními rodiči zvířat za doprovodu živé hudby.

Chlapce odpoledne zaujalo - především medvědi grizzly, Ptačí dům, kočka rybářská, psouni, vydry, divoká prasata a zejména opičky. Chování chlapců v průběhu celého odpoledne bylo vzorné a ptali se na spoustu věcí. Doufejme, že jsme byli schopní zprostředkovat jim informace o zvířatech žijících nejen v jejich okolí, ale i ve světě.

Jirovec, Douša, Bílková

obrázek - zooobrázek - zooobrázek - zooobrázek - zoo

Cyklovýlet po okolí Kamenického Šenova

Kamenický Šenov

Na neděli 4.9.2016 jsem uspořádal pro chlapce sportovní akci – cyklovýlet po okolí Kamenického Šenova. Cílem vyjížďky bylo zvýšení fyzické kondice chlapců. Výjezd na kolech po okolí byl plánován jako poznávací a orientační výlet v krajině Českého Švýcarska, a proto jsme jeli okruh po okolních obcích a městech. Trasa měla celkem 34km. Chlapcům se akce velmi líbila a rádi by se dalších cyklovýletů účastnili znova.

Pavel Švec - vychovatel 

obrázek - cyklovýletobrázek - cyklovýlet

Akce výchovy – pomoc při úklidu

Kamenický Šenov

Tak, jak naše oddělení v Kamenickém Šenově  v loňském školním roce skončilo, tak ihned na začátku nového školního roku 2016/2017 opět začala dohodnutá spolupráce s Městským úřadem s pomocí s údržbou veřejných prostorů obce Kamenický Šenov. 

Hned první víkend jsme se podíleli na úklidu travnatých prostorů u sídliště v ulici Huťská. Chlapci využili hezkého počasí a za výrazné pomoci vychovatelů sl. Bc. Sommerové a p. Švece  pomohli s úklidem posekané trávy. Chlapci se do práce pustili s velkým odhodláním a za odpoledne zvládli velkou část ze zadaného úkolu. Zbytek byl dodělán v neděli. Všichni účastníci brigády zaslouží pochvalu nejen za odvedenou práci, ale též za reprezentaci a chování po celé akci. Akce se zúčastnilo celkem 10 chlapců ze všech skupin.

Jiří Brzobohatý

obrázek - pomoc MŮobrázek - pomoc MŮ

Pěší turistika

Kamenický Šenov

obrázek - pěší turistika

V pátek 2.9. jsme pro 2. skupinu chlapců z Kamenického Šenova naplánovali turistickou akci trasou internát – Panská skála – Prácheň – Horní Prysk – přírodní koupaliště – ledová jeskyně – Prácheň – zpět internát v Kamenickém Šenově. Chlapci si cestou užívali letní přírody, slunného počasí a pobytu na čerstvém vzduchu. Jako bonus výletu bylo osvěžení v přírodním koupališti v Horním Prysku. Akci hodnotím kladně, stejně jako chlapci, kteří ji zvládli s dostatečnou fyzičkou. 

Hrouda

Ředitel VÚ Boletice

PaedDr. Pavel Bártík

Ke dni 31. 8. 2016 se rozhodl PaedDr. Pavel Bártík ukončit svoji profesní kariéru a odejít do starobního důchodu. K tomuto dni požádal zřizovatele o uvolnění z funkce ředitele VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Děčín XXXII, Boletice n. L.

Děkujeme za dlouholetou spolupráci a přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a mnoho šťastných chvil při farmaření.

Zaměstnanci školského zařízení

Resocializační tábor Králíky zaměřený na vojenskou historii

obrázek - tábor Králíky

Pro 6 chlapců jsme na termín 16. - 21.8. spolu s kolegy P. Švecem a K. Labutou připravili další prázdninový tábor, tentokrát zaměřený na vojenskou historii Československa. A kde jinde chlapcům lépe vysvětlit předválečné události, než na linii opevnění Králické pevnostní oblasti? Tato linie měla za úkol zastavit nepřítele při přechodu hranic směrem od Polska. Povedlo se nám návštívit velké pevnosti typu „Hanička“ či „Hůrka“, kde jsme strávili v podzemních chodbách i několik hodin v teplotách kolem 7 °C. Navštívili jsme i menší objekty, jako například pozorovatelnu K-S 12 b „Utržený“, K-S 32 „Na růžku“ či K-S 8 „U nádraží“. Velice nás zaujala taktéž prohlídka objektu K-S 5 „U potoka“, který malý klub nadšenců rekonstruuje do původní podoby. Abychom ovšem nebyli jen u vojenské tématiky, navštívili jsme Klášter Redemptoristů v Králíkách – Dolní Hedeči, několik vyhlídek, rozhleden a samozřejmě jsme využili možnosti a povozili se na šlapadlech na přehradě Pastviny. Protože jsme mohli pochválit chlapce za naprosto vzorné chování, každý večer končil grilováním, kdy jsme využili přítomnosti vyučeného kuchaře mezi námi, a dali mu tak možnost prezentovat to, co se naučil ve svém studijním oboru v našem ústavu. O zakončení celého pobytu se postarala akce „Cihelna 2016“, kde se prezentují aktivní zálohy Armády ČR. Chlapci tak mohli z besprostřední blízkosti zažít start a odlet a následný přílet bojového vrtulníku Mi-24 „Hind“, prolézt tank T-72/M4 či prožít rekonstrukci napadení pohraniční stráže příslušníky Freikorpsu, kdy se bojů zúčastnily i tanky T-34 v obou verzích. Počasí nám přálo, déšť nás doprovodil jen poslední den na cestě zpět do ústavu. Chlapci si dle vlastních slov tábor velmi užili a důkazem, že se na tábor jezdí za odměnu, byl fakt, že se jeden z chlapců vrátil na tábor z prázdninového pobytu u rodičů, kam se po návratu opět vrací.

Za vychovatele: Bc. Petr Noga

obrázek - tábor Králíkyobrázek - tábor Králíkyobrázek - tábor Králíkyobrázek - tábor Králíkyobrázek - tábor Králíky 

Sportovně-resocializační cyklotábor Srbská Kamenice

V termínu 24.-29.7. jsme spolu s kolegy P. Švecem a P. Husákem přichystali pro 6 chlapců tábor zaměřený na cykloturistiku. Jako základnu jsme vybrali kemp u Ferdinanda v Srbské Kamenici, už kvůli jeho poloze nedaleko několika rybníků, koupaliště, vyhlídek a dalších zajímavostí. Na tábor jsme se s chlapci přesunuli na kolech, kdy trasa přesunu – 21 km – byla pouze příslibem pro následující dny. Hned v pondělí jsme s chlapci zvládli 41 km v místních kopcích, kdy jsme navštívili např. Hotel Bellevue a jeho koupaliště nebo Dolský mlýn, odkud jsme i s koly na zádech vystoupali skalními schody do Vysoké Lípy, což bylo obdivně hodnoceno i zpocenými turisty, které jsme cestou potkali. Abychom pokračovali ve vzestupné tendenci kilometráže, v úterý jsme s chlapci zajeli na oběd do Ústí nad Labem – 110 km :) Středu jsme pojali – vzhledem ke špatnému počasí – jako odpočinkový den a navštívili služebním vozidlem hrad Houska a Doksy. Ve čtvrtek, abychom nevyšli ze cviku, jsme se zajeli vykoupat na Máchovo jezero – 98 km. Týden nám utekl jak voda, stihli jsme míčové hry, grilování a hlavně spoustu legrace. Největší odměnou pro všechny vychovatele bylo prohlášení, že se chlapcům z tábora nechce a zároveň dotaz, jestli si můžou ústavní kola půjčit kvůli tréninku po návratu na vycházku. Nikoho asi nepřekvapí, že zpět do Boletic jsme se přesunuli opět na kolech, tedy 30 km. Za celkový nájezd cca. 300 km patří chlapcům zajisté uznání.

Za vychovatele – Bc. Petr Noga

obrázek - cyklotáborobrázek - cyklotáborobrázek - cyklotáborobrázek - cyklotábor

Sportovní resocializační tábor Šindlovy Dvory

V termínu od 4.7. do 9.7 2016 proběhla první prázdninová akce, a to sportovní resocializační tábor Šindlovy dvory. Jako pedagogický dozor se tábora zúčastnili Robert Cina a Bc. Lumír Hořák za organizaci pobytu, instruktoři a vychovatelé, a dále Slavomír Stejskal – APN. Účastníků tábora z řad našich chlapců bylo šest. Pro chlapce jsme během uvedeného tábora připravili výlet do Českého Krumlova, na Lipno a cyklovýlet na Hlubokou. Vzhledem k celotýdennímu pěknému počasí si chlapci užili také návštěvu koupaliště, a to jak v Českých Budějovicích, tak i na Hluboké. Chlapcům se celý pobyt velmi líbil a již se těší na další akce. Všichni si navíc zaslouží velkou pochvalu za aktivitu a chování jak na všech uskutečněných akcích tábora, tak i ve využívaných prostorách budovy Dětského domova Šindlovy dvory.

Cina Robert

obrázek - tábor Šindlovy Dvoryobrázek - tábor Šindlovy Dvoryobrázek - tábor Šindlovy Dvoryobrázek - tábor Šindlovy Dvoryobrázek - tábor Šindlovy Dvory

Rozloučení se školním rokem 2015/2016 - extrémní cyklovýlet

Kamenický Šenov

Na závěr školního roku, dne 26.6.2016, jsem uspořádal pro chlapce cyklovýlet. Na výlet se k nám přidali i vychovatel p. Bc.Noga, VV p.Cina a naše sociální pracovnice sl. Milfaitová, kteří se k nám připojili ve Veselém u Markvartic. Do Veselého jsme dojeli s chlapci po cyklostezce z Kamenického Šenova, a dále jsme už všichni společně pokračovali směr Benešov nad Ploučnicí, kde jsme se napojili na cyklostezku, která nás vedla až k Ústí nad Labem. Cestou jsme se zastavili na občerstvení v Děčíně a pokračovali dále. Nakonec jsme dojeli do Velkého Března, kde si chlapci dali zmrzlinu a vzhledem k uplynulému času jsme se otočili a jeli stejnou trasou zpět do Kamenického Šenova. Počasí se nám vydařilo, chlapci měli celou cestu velmi pozitivní náladu a užili si spoustu legrace. Celý výlet nám trval 8 hodin a ujeli jsme skvělých 96 km. Na závěr bych chtěl chlapce moc pochválit za jejich chování během celého výletu a prokázanou fyzickou zdatnost.

Pavel Švec - vychovatel 

obrázek - extrémní cyklovýlet

Rozloučení se školním rokem 2015/2016

Slovanská

V neděli 19. 06. 2016 jsme společně s kolegy p. Hoisem a p. Tobiáškem připravili pro chlapce rozloučení se školním rokem, které už nyní bývá tradicí. Pod dozorem vychovatelů si spíše chlapci nachystali vše sami – příprava grilu, nařezání buřtů, příprava sezení apod. Následně si už všichni užívali krásného počasí, dobrého jídla, pití a pohody. Po celou dobu probíhala konverzace mezi chlapci a vychovateli, kdy se hodnotil školní rok 2015/2016 z pohledu školy i výchovy a poté někteří jedinci povyprávěli o budoucích plánech či plánech na nadcházející prázdniny. Chlapce tato činnost velmi bavila, chválím za přípravu, chování i přístup k činnosti.

obrázek - rozloučení se školním rokemobrázek - rozloučení se školním rokem

Poděkování MC Rákosníček

Vážený pane řediteli, 

chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za výpomoc vašich chlapců na akci Dětský den, kterou pořádala naše organizace. Akce se zúčastnilo 150 rodin a chlapci s velkou trpělivostí pomáhali dětem různého věku zhostit se úkolů. Byli komunikativní a přátelští. Aktivně reagovali a sami svou pomoc nabízeli, a to po celou dobu konání akce. Pracovali samostatně a všichni si jejich pomoc velmi chválili, a za to jim patří velké poděkování. 

S pozdravem

Lucie Hašková
Rákosníček Děčín, z.s.


Původní dokument v pdf ke stažení zde

Na střední škole začaly závěrečné zkoušky

Od 1.6. 2016 probíhají na střední škole závěrečné zkoušky. Všem žákům, kteří se dopracovali až ke zkouškám “profesní způsobilosti“ přejeme, aby měli šťastnou ruku při losování otázek a byli co nejúspěšnější. Věříme, že žákům všechny nabyté znalosti a dovednosti pomohou k získání výučního listu. Kluci, hodně štěstí!

obrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkoušky

Letní olympiáda výchovných ústavů - Olešnice 2016

Naše zařízení se pravidelně účastní různých celostátních sportovních akcí, pořádaných výchovnými zařízeními, jako je to naše. Tento květen jsme vyrazili na letní olympiádu výchovných ústavů, kterou pořádal VÚ Olešnice. Celkově se jí zúčastnilo 13 zařízení z celé republiky. Soutěže probíhaly čtyři dny na různých sportovištích v okolních městech, a to od rána až do pozdních večerních hodin. Soutěžilo se v atletických disciplínách, fotbale, florbale, badmintonu, stolním tenise, na horských kolech a v dálkových bězích. Naši chlapci získali tři medaile - bronz ve šplhu na laně a v hodu oštěpem, a stříbrnou medaili získalo naše družstvo v badmintonu. V mnoha soutěžích končili naši chlapci s troškou smůly na čtvrtých místech. Nakonec jsme získali 7. místo v celkovém pořadí jen nepatrným bodovým rozdílem za výchovnými ústavy, kteří se na sportovní činnosti specializují.

Naše zařízení se v této velké konkurenci rozhodně neztratilo a naši chlapci svou bojovností a zaujetím pro získání co nejlepších výsledků mnohé příjemně překvapili.

obrázek - letní olympiáda VÚobrázek - letní olympiáda VÚ obrázek - letní olympiáda VÚobrázek - letní olympiáda VÚ obrázek - letní olympiáda VÚobrázek - letní olympiáda VÚ

Stopy mého života 

Kamenický Šenov

obrázek - soutěž

Výsledky osmého ročníku výtvarné soutěže "Stopy mého života" jsme tento rok očekávali s napětím. Náš výtvor jsme měli zaslat do konce dubna do výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí, který tuto soutěž každoročně pořádá. Očekávání bylo veliké, protože jsme s chlapci doufali ve výhru. Pro letošní téma – "Z pohádky do pohádky" – jsme vytvořili model papírového draka, ruku přiložil snad každý. Dílo se rodilo velmi pomalu, protože se skládalo z mnoha částí. Nejen, že některé části dlouho schly, po slepení vlastnoručně vyrobeným lepidlem, ale také se vše muselo pečlivě poskládat, slepit tavnou pistolí, namalovat a přelakovat. Byla to skoro dvouměsíční práce, ale výsledek byl parádní, jak můžete sami posoudit. 

A co myslíte, výhra? Ano, vyhráli jsme, v naší kategorii jsme získali 1.místo a chlapci si byli  2. června osobně vyzvednout cenu i diplom ve Velkém Meziříčí. Jen se už těšíme, až bude drak zase zpět u nás - bude bydlet na zámku, kde bude vystaven s ostatními výtvory.

Bc. Hana Sommerová

obrázek - soutěžobrázek - soutěž

Sportovně - společenská akce – městské slavnosti v Děčíně

Slovanská

Tuto akci jsem pro chlapce naplánoval ze dvou důvodů. Na Masarykově náměstí se konal sraz historických vozidel – veteránů. Záměr byl jednoduchý, umožnit chlapcům podívanou na auta a motocykly, které se vyráběly na přelomu poloviny 20. století a dnes je možné je obdivovat díky nadšencům, kteří se o tyto unikáty s láskou starají. Druhým a hlavním záměrem byla podpora účasti dvou pracovníků našeho ústavu, p. Unara a p. Ingera, na streetballovém zápolení. Soutěžilo se v šesti věkových kategoriích se zahraniční účastí. Kolegové reprezentovali tým "Krabů" v kategorii mužů. Za podpory domácích diváků, známých, kamarádů i našich chlapců se jim v turnaji dařilo. Samozřejmě, že to bylo nejen o tréninku, ale i o touze uspět a zvítězit; zde byl další moment pedagogicko-výchovného působení na naše chlapce - ukázat jim, co znamená věřit si, být k sobě poctivý, nešidit tréninky, spolupracovat a v určitých momentech pracovat pro skupinu jako celek. Můj cíl k této akci se díky kolegům splnil - chlapci byli nadšeni ze získání 1. místa "svých" vychovatelů a hned všichni svorně prohlásili, že budeme více trénovat basketbal. Na vlastní oči totiž viděli úspěch na veřejnosti, slyšeli skandující dav diváků, a tak trochu se cítili být součástí vítězného týmu, který navíc postupuje do celostátního kola v Praze a bude hrát i v zahraničí. 

Celkové zhodnocení společenské akce – výborné, celkový průběh bez problémů, spokojenost a nadšení ze strany chlapců. 

Zpracoval a akci vedl: Tobiášek Jar. - vychovatel

obrázek - veterániobrázek - streetball

Památník Terezín

Kamenický Šenov

Na neděli 15.5.2016 jsem uspořádal pro chlapce akci výchovy – exkurzi Památníku Terezín. Cílem výpravy bylo poznání památníku národního utrpení, a zamyšlení se nad krutostí v dobách války, kterou lidé zde museli překonat. 

Hlavní částí exkurze byl areál Národního památníku – malá pevnost Terezín. Zde bylo chlapcům poskytnuto paní průvodkyní podrobné představení historie celého areálu. Přednáška se týkala především období okupace republiky v době II. světové války, a využití areálu v této době.

Památník Terezín pak vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí roku 1947, původně jako Památník národního utrpení, a to z z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa. V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

Prohlídka areálu chlapce velice zaujala. 

Pavel Švec - vychovatel 

obrázek - památník Terezínobrázek - památník Terezín

Kniha 2016

Kamenický Šenov

5. května 2016 jsme se za Kamenický Šenov účastnili dalšího ročníku pravidelné literární soutěže, které se účastní žáci základní i střední školy z jednotlivých pracovišť našeho ústavu. V soutěži chlapci představují vybranou knihu, jejího autora, stručný obsah děje, hlavní postavy, jejich charakterové vlastnosti, vylíčí čím je kniha nejvíce zaujala a proč ji ostatním soutěžícím doporučují. Soutěž proběhla pod vedením paní učitelky Jaškové, za účasti zástupce ředitele pro výchovu paní Mgr. Salajkové. Z osmi soutěžících se letos nejlépe umístil D.L., jako druhý nejlepší byl vyhodnocen D.C. a na třetím místě skončil náš P.M. Všichni účastníci byli za svůj výkon a aktivitu odměněni drobnou sladkostí.

Hrouda - vychovatel

obrázek - Kniha rokuobrázek - Kniha roku

Rabštejn - prohlídka bývalého pracovního a koncentračního tábora

8. května 2016 jsme uskutečnili celoústavní akci zaměřenou na připomenutí porážky nacismu a utrpení, které museli snášet totálně nasazení a zajatci v pracovních táborech v době 2. světové války.

Akce proběhla v Rabštejně u České Kamenice, kde byl uvedený tábor v době 2. sv. války provozován. Zde jsme si po předchozí domluvě s p. Hunčovským – průvodcem a provozovatelem – s chlapci prošli velký areál továrního komplexu, a také jsme měli možnost prohlídky vyrubaných chodeb a hal ve skalním masivu, do kterých byla přemístěna výroba válečného materiálu – letecké kanony, výroba vrtulníků apod. Dále byli chlapci seznámeni s využitím areálu po 2. sv. válce Čs. armádou a později Sovětskou armádou.

Celá prohlídka nám trvala necelé 3 hodiny a celkově se jí účastnilo 23 vybraných chlapců z našeho ústavu. (5x K.Š., 7x Slovanská, 5x Epcho a 6x DDŠ). Akce byla důstojným připomenutím zrůdností 2. sv. války a nelidských podmínek, které vězni museli snášet. Pro naše chlapce byla silným zážitkem. Tímto též děkuji všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na akci podíleli.

Hrouda – vychovatel KS 

obrázek - Rabštejnobrázek - Rabštejn

Setkání se strážníky Městské policie z České Lípy

Kamenický Šenov

Dne 29. 4. 2016,  v rámci dlouhodobé úspěšné spolupráce s městskou policií z České Lípy, nás v ústavu v Kamenickém Šenově navštívili strážníci Šafránek a Tvrdík. 

V první části poutavým vyprávěním i názornou ukázkou seznámili chlapce s technikami lezení, které používají při záchranných akcí i při zákrocích. V druhé části předvedli chlapcům několik druhů střelných zbraní (pistole, revolver a samopal). Chlapcům vysvětlili základní zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi, a rovněž jim předvedli samotnou manipulaci, spojenou s rozborkou a opětovným složením pistole.

Přednáška i následná beseda byly pro chlapce opravdu zajímavé, což bylo poznat i na samotném konci, kdy chlapci měli nekonečné množství dotazů, které byly všechny zodpovězeny. Při rozloučení nám byla přislíbena další návštěva v květnu, kdy nám strážníci předvedou ukázku výcviku služebního psa. 

Husák Petr

obrázek - beseda se strážníkyobrázek - beseda se strážníky

Festival zájmové a umělecké činnosti

obrázek - Festival ZUČ

Ve dnech 22. - 23. 4. 2016 proběhl v prostorách kulturního domu Soběslav každoročně pořádaný umělecký festival ZUČ, kterého se chlapci z našeho zařízení opět účastnili. Letos jsme soutěžili hned ve třech soutěžních kategoriích – hra na sólový nástroj, sólový tanec a hudební skupina.

A.D. v kategorii hry na sólový nástroj obhájil v těžké konkurenci první místo; M.K. se umístil jako druhý se svým tanečním vystoupením, a přestože M.M. a P.S. se ve své kategorii neumístili (vzhledem k tomu, že bubeník skupiny se nemohl zúčastnit kvůli kázeňskému prohřešku), alespoň měli tu čest doprovázet v jedné skladbě profesionálního zpěváka Jana Bendíka, který byl letošní rok jako porotce velmi pozitivní vůči výkonům účinkujících.

Jan Kudrmann, David Benda

obrázek - Festival ZUČobrázek - Festival ZUČ

Exkurze v azylovém domě

Kamenický Šenov

Na pátek 22.4.2016 jsem uspořádal pro chlapce akci výchovy – exkurzi sociálních služeb města Česká Lípa v azylovém domě. Cílem akce bylo poznání možnosti životní tísně. 

Život v azylovém domě je určený pro lidi bez zázemí, kteří si ihned po nástupu musejí hledat práci a do půl roku nové bydlení. Budova je určená cca pro 25 lidí, ubytovaní jsou zde ženy i muži, kteří jsou na pokojích odděleně. Lidé na ubytovně se o sebe musí umět sami postarat, jídlo a hygienu si zajišťují sami. Od státu mají k dispozici finanční příspěvky, ze kterých si ubytování musí hradit sami (50kč na noc). Oproti ubytovnám je zde v azylovém domě daný režim, který klienti musí bezprostředně dodržovat.

Tato exkurze byla velmi poučná, chlapci reagovali různými otázkami směrem k zaměstnanci azylového domu p. Erbenovi. Všichni chlapci se shodli, že by se v téhle životní situaci nechtěli nikdy ocitnout. 

Pavel Švec - vychovatel

obrázek - exkurzeobrázek - exkurze

Schůze petičního výboru

Dne 15.3. 2016 se v našem školském zařízení uskutečnila 28. schůze petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Celé výjezdní zasedání petičního výboru zahájil ředitel našeho zařízení, PaedDr. Pavel Bártík, a v krátkosti představil fungování a systém práce s dětmi na oddělení extrémních poruch chování. Následně si zákonodárci a pozvaní hosté celé oddělení prohlédli, a diskutovali se zaměstnanci o výhodách a nevýhodách současného stavu. Návštěva petičního výboru byla jistě podnětná pro obě zúčastněné strany.

obrázek - schůze petičního výboruobrázek - schůze petičního výboru

Uzavření objektu Slovanská a školní jídelny

Od 7.3. 2016 do 30.9. 2016 bude mimo provoz odloučené pracoviště Slovanská 22, Děčín VI, a to z důvodu kompletní rekonstrukce objektu. 

Činnost pracoviště VÚ je na tuto dobu přesunuta na adresu:

Děčín XXXI – Křešice
Klicperova 219

Kontakty na zaměstnance zůstávají beze změny.

Školní jídelna na Slovanské bude v tuto dobu zcela mimo provoz. Kontakt na vedoucí stravovny paní Renatu Vydrovou: tel. 720 516 577. 

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2016 / 2017

Dne 25.1. byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016 / 2017, pro tříleté a dvouleté obory Střední školy Děčín XXXII. Podrobné informace najdete v sekci Vzdělávání.

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.