Sportovně turistická akce

Kamenický Šenov

Podle plánu jsme s vybranou skupinou 7mi chlapců uskutečnili sportovně turistickou akci, při které jsme se v náročných sněhových podmínkách pokusili vystoupat k telekomunikační věži nad obcí Prácheň. To se nám i přes nadšení chlapců nepodařilo, neboť brodění sněhovými závějemi, které nám sahaly až do pasu, bylo nad naše očekávání a možnosti. Tento nezdar jsme si s chlapci vynahradili u Panské skály, kde jsme vytvořili dráhu pro saně a boby a kde si chlapci dobře zajezdili. Celkově byla tato fyzicky náročná akce chlapci velmi kladně hodnocena a podle podmínek bude jistě opakována.

Zapsal: vychovatel Hrouda 

   

Kulturně výchovná akce v době vánočních prázdnin

Boletice

obrázek - kuchařská soutěž

Dne 29.12.2016 navštívila výchovný ústav v Boleticích nad Labem pí. Mikulecká, která zde ve spolupráci s kolegou zajistila pro přítomné chlapce představení, při kterém předvedla před zraky přítomných, několik zajímavých pokusů. Představení bylo pro chlapce příjemným zpestřením svátečních dnů, které bohužel museli trávit ve zdejším zařízení. Diváckou kulisu tvořilo 15 chlapců z oddělení pro extrémní poruchy chování, DDŠ a oddělení ze Slovanské. Námětem představení bylo ověření teoretických znalostí z fyziky, přičemž sami chlapci se stali při předvádění těchto pokusů, aktivními spolupracovníky pí. Mikulecké.

Rád bych využil touto cestou možnost poděkovat pí. Mikulecké a jejímu kolegovi za bezplatné vystoupení, které mělo u všech přítomných velký úspěch a rozhodně přispělo k zlepšení dobré nálady mezi chlapci.

Zpracoval : Cimpl Petr – vychovatel odd. EPCHO

 

 

Základy běžeckého lyžování

Boletice

obrázek - kuchařská soutěž

V sobotu 7. 1. byl krásný zimní den. V Děčíně příliš mnoho sněhu neleželo, ale okolní kopce byli přikryté krásnou bílou peřinou. Vzhledem k možnosti pěkné akce nám bylo poskytnuto auto na výlet pro výuku běžeckého lyžování. Této možnosti jsme samozřejmě využili a odjeli na částečně upravené stopy do okolí Sněžníku. Na místě jsme si osvojili základy tohoto sportu a následně vyrazili na krátký výlet. Do auta jsme se dostali již za tmy. Teploměr v tu dobu hlásil -10 stupňů.

Šmidt

obrázek - kuchařská soutěž  obrázek - kuchařská soutěž

Turistická akce

Kamenický Šenov

Na neděli 8. 1. 2017 jsem pro chlapce připravil zábavně turistickou akci kondiční procházku po okolí Kamenického Šenova. Využili jsme krásného zimního počasí a procházeli jsme se zapadaným a zmrzlým okolím. Cestou se chlapci brodili hlubokým sněhem a čas si zpříjemňovali vzájemným koulováním. Počasí jsme měli slunečné ale mrazivé, kdy teplota byla -13 °C. Celé odpoledne měli chlapci velmi pozitivní náladu a procházku si užili.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

   

Sněhulák

Kamenický Šenov

obrázek - kuchařská soutěž

Svátkem Tří králů končí cyklus celých vánočních svátků, proto je zvykem tento den odstrojovat vánoční stromek a další vánoční výzdobu. Tento víkend jsme tedy sundali vše vánoční, ale chtěli jsme mít i tak něco hezky zimního. Protože rádi něco vyrábíme, došlo i na naše tvoření. Pustili jsme se do výroby sněhuláka z plastových kelímků s nadšením. Vše vypadalo jednoduše, ačkoli to až tak jednoduché nebylo, jak jsme v průběhu práce zjistili. A tak tu byly různé rady i nápady tu na vylepšení tvaru, došlo i na počet knoflíků a barvu šály. Neodradilo nás to a sami můžete posoudit, jak se náš sněhulák vydařil.

Hana Sommerová

obrázek - kuchařská soutěžobrázek - kuchařská soutěž

Ledopády

Kamenický Šenov

obrázek - kuchařská soutěž

Lednové počasí nám opravdu přeje. Sníh, zima, čistý a mrazivý vzduch – to vše jsme si mohli s chlapci užít v sobotu 7. ledna, kdy jsme navštívili “malé turistické lákadlo“ nedaleko Prysku. A o čem je vlastně řeč? Barevné rampouchy a kaskády z ledu na skalních převisech. Ne každý rok, se daří vidět tuto barevnou nádheru, kterou nám vytváří příroda. Ledopády jsou zbarveny od žlutých tónů po zelenou a hnědou a někde jsme také mohli zahlédnout skoro až černé rampouchy. S chlapci jsme ten den byli jistě první objevitelé této nádhery. A jak jsme to poznali??? Museli jsme si vyšlapat cestu ve vysoké vrstvě čerstvě napadaného sněhu a společná fotka je toho důkazem.

Hana Sommerová

Zima

Kamenický Šenov

Úterní odpoledne 3. 1. 2017 jsme s chlapci a kolegyní Bc. Sommerovou strávili bobováním na sjezdovce na Práchni. Trasu k vysílači u sjezdovky si chlapci zvolili sami, údajnou zkratkou, která vedla přes les a neustále do prudkého kopce. Když jsme na sjezdovku dorazili, chlapci šli ihned s radostí bobovat. Celé odpoledne si chlapci vesele užili nejen jízdou na sjezdovce ale také koulováním. Vzhledem k dosavadní zimě a neustálému sněžení se celé odpoledne velmi vydařilo.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

 

Pěší turistický výlet na kopec Kapličku a přírodní jezírko pod rozhlednou Chlum

Boletice

Z VÚ jsme šli k lesu nad Boletice n L. kde jsme vylezli na strmý kopec Kapličku, ze kterého jsme se vydali po turistických značkách k jezírku pod rozhlednou Chlum. Jezírko v tuto roční dobu bylo již zamrzlé. Zpět jsme šli tou samou cestou. Většina trasy byla náročná, jelikož celý terén je do prudkého stoupání. Při zpáteční cestě jsme nějakou dobu museli čekat, protože probíhal hon na divoká prasata, což bylo pro chlapce také poučné a zajímavé. Když náhončí svou činnost ukončili, pokračovali jsme ve zpáteční cestě do ústavu.

Chlapci během této zátěžové turistiky dodržovali pravidla silničního provozu, vhodného chování v přírodě, během přesunu nebyl s nikým problém, chovali se slušně, ze zátěžové akce měli chlapci dobrý pocit a byli dobře naladěni a výlet se jim líbil.

Mgr. Emil Schneider

 

Organizovaná výtvarná činnost s chlapci

Boletice

Na bílé papíry jsme si podle šablon nakreslili obrázky, které jsme nůžkami vystříhali a lepicí páskou nalepili na okna a dveře. Bambusové nástěnky jsme vyzdobili zelenými větvemi a šiškami, které jsme před tím nastříkali zlatou barvou, naposled jsme na nástěnky umístili vánoční papírové perníčky, které vystřihla a namalovala p. Chaloupková.

Hodnocení: Všichni chlapci se zapojili do výtvarné činnosti, každému byla přidělena práce podle jeho zručnosti. Někteří chlapci malovali podle šablon, někteří vystřihovali, ostatní nalepovali obrázky na okna, dveře a nástěnky. Veškerou práci zvládali s velkou zručností, projevili se i menší nedostatky, ale v konečném výsledku odvedli dobrou práci.

Mgr. Schneider E. 

Plavání

Kamenický Šenov

Na pátek, 16. 12. 2016, jsem uspořádal pro chlapce akci výchovy – plavání. Cílem této akce bylo zpříjemnění pátečního odpoledne pro chlapce. Chlapci si plavání velmi užili, někteří z nich zdokonalovali své plavecké schopnosti a někteří si užívali atrakcí Děčínského plaveckého areálu. Tuto akci budeme rádi opakovat, velmi se všem plavání líbilo. Všem zúčastněným chlapcům pochvala za plavecké schopnosti a vzorné chování.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel 

 

Rozloučení s posilovnou

Kamenický Šenov

Na sobotu  17.12.2016 jsme společně s chlapci naplánovali závěrečné měření sil v tomto roce a vyrazili jsme do Fitness centra v České Lípě. Tato akce se pravidelně opakuje jedenkráte za měsíc, aby chlapci využili kromě možností malé posilovny, která je v našem ústavu v Kamenickém Šenově, také posilování s opravdu komplexním obsahem. Závěrečná návštěva posilovny v tomto roce byla odměnou pro chlapce, kteří se celoročně, cíleně věnují zvyšování fyzické kondice a stabilně dosahují výborných výsledků jak ve škole, tak při výchovných činnostech.

Husák Petr

 

 

Focení s UV zářivkou a UV barvami

Kamenický Šenov

 V rámci našich foto-činností, které v Kamenickém Šenově provádíme, jsme s chlapci vymysleli tentokrát focení za použití UV barev a UV zářivky. Protože tato technika není úplně jednoduchá, ať už ve smyslu použitých objektivů, finanční nákladnosti barev či potřeby absolutní tmy, připravovali jsme celou akci několik dnů. Chlapci se nejdříve trochu báli, zda-li barvy vůbec půjdou smýt, gel vymýt z vlasů atd., ale po odzkoušení, že stačí trocha vody a barvy jsou pryč, ztratili ostych a začaly výtvarné orgie. Vzniklé fotografie jsme následně nechali vyvolat a slouží opět k výzdobě budovy. Chlapci byli nadšeni z výsledku, který předčil veškerá naše očekávání. Výsledek můžete posoudit sami.

Bc. Petr Noga

 

 

Brigáda 3. + 4.12.2016 Kamenický Šenov

Kamenický Šenov

Pracoviště Kamenický Šenov bylo v rámci dobré spolupráce s městem Kamenický Šenov prostřednictvím VV p. Ciny požádáno o pomoc při údržbě a úklidu městské zeleně. Konkrétně jsme byli požádáni o úklid rozlehlého veřejného parku a dětského hřiště v horní části města. Práce spočívala v odstranění spadaného listí, větví a drobných odpadků z trávy, záhonů a dětského hřiště. Práci jsme naplánovali a provedli o víkendu 3. a 4. 12.2016. Do splnění tohoto úkolu se aktivně zapojilo 13 našich chlapců, konkrétně pak . Marek B. Stanislav B, David S, Jakub L, Milan S, Jakub R, Bernard D, Marek T, Lukáš S, Jakub Z, Michal Č, Martin T a David S. I přes mrazivé počasí odvedli chlapci dobrou práci a patří jim pochvala.

Zpracoval:  Rudolf Hrouda


Bowling

Kamenický Šenov

Na neděli 11. 12. 2016, jsem uspořádal pro chlapce akci výchovy – bowling. Cílem této hry bylo zpříjemnění nedělního odpoledne pro chlapce. Celé odpoledne jsme si s chlapci velmi užili. Všichni chlapci podali skvělý výkon, i přesto že někteří z chlapců hráli tuto hru poprvé. Všem se hra bowlingu velice líbila a rádi by se v této hře dále věnovali a zdokonalovali.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel 

 

Pastýřská stěna

Kamenický Šenov

Na nedělní odpoledne jsem připravil pro chlapce turistický výlet na Pastýřskou stěnu. Cílem procházky bylo poznání krajin a zvýšení fyzické kondice chlapců.

Nejprve jsme se s chlapci vydali na vrchol Pastýřské vyhlídky, kde jsme si udělali krátkou přestávku. Poté jsme se vydali lesem zpět do města, kde jsme se šli s chlapci podívat na náměstí Děčína na rozsvícení vánočního stromku. Poté jsme se vydali zpět ke služebnímu vozidlu přes zámecký park. Během celé procházky byla atmosféra a nálada ve skupině velmi dobrá. Počasí se nám vydařilo, svítilo sluníčko, ale teplota byla pouze okolo 3°C.  Chválím všechny zúčastněné chlapce za jejich chování a aktivitu.

Pavel Švec – vychovatel

obrázek - Pastýřská stěnaobrázek - Pastýřská stěna

Kuchařská soutěž "Americká kuchyně"

obrázek - kuchařská soutěž

Dne 22. listopadu se v prostorách naší cvičné kuchyně uskutečnila kuchařská soutěž s názvem "Americká kuchyně". Celkem se zúčastnilo 8 kuchařských učňů, jež měli tu čest reprezentovat své kmenové školy. Již v průběhu počátečních příprav soutěžního menu bylo porotě zcela zřejmé, že soutěž bude mít vysokou úroveň, a proto i samotné rozhodování o vítězi soutěže bylo velice těžké.

Velkou odvahu projevil žák naší školy K. H., který jako jediný zvolil pro přípravu sladký pokrm z americké kuchyně. Nejen z tohoto důvodu, ale i pro perfektně zvládnutou recepturu a nápaditost v prezentaci pokrmu si právem vyvařil 1. místo. Celá soutěž se nesla v duchu nápadité a kreativní prezentace připravených pokrmů, za což zaslouží všichni soutěžící velkou pochvalu.

obrázek - kuchařská soutěžobrázek - kuchařská soutěž

Turnaj ve stolním tenisu odddělení EPCHO

Boletice

Dne 12. 11. 2016 se v naší tělocvičně konal turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo celkem 9 chlapců z oddělení EPCHO. Turnaj probíhal systémem každý s každým na dva vítězné sety. Celkovým vítěze turnajem se stal M.P., na druhém místě se umístil Z.K. a třetí místo obsadil L.M. Všichni chlapci se velice snažili, podávali výkony na hranici svých možností a bojovali o stupně vítězů. 

Akci hodnotím jako velmi zdařilou. Musím pochválit všechny zúčastněné chlapce za jejich přístup k turnaji, jejich nasazení a bojovnosti.

Vychovatel odd. EPCHO Bc. Michal Ledvina

obrázek - turnaj ve stolním tenisuobrázek - turnaj ve stolním tenisu

Vánoční Děčín

Slovanská

Na první adventní neděli 27.11. jsme si s chlapci z budovy Tesko T2 připravili odpolední procházku vánočním Děčínem. Naším cílem bylo samozřejmě rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí. Cestou jsem se stihli zastavit na Husově náměstí, kde v místním kostele probíhalo vystoupení a my jsme tak měli možnost se podívat i dovnitř této památky. I zde byl nachystaný menší vánoční stromek k rozsvícení. My jsem ale pokračovali na Masarykovo náměstí, kdy jsme si před samotným rozsvícením stihli ještě prohlédnout stánky. I když to znamenalo prodírat se davem lidím, tak chlapcům to nevadilo. Přeci jenom vůně pečiva, klobás a tradičních vánočních nápojů na chlapce velmi působila. Chlapci hned vypravovali, co by si vše koupili, kdyby byli doma. Samotné rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo v 17.00 hod. Chlapcům se stromek vcelku líbil, ale samozřejmě, že u nich doma mají lepší. Cestou zpět do ústavu jsme si prohlédli vánočně rozsvícený Děčín. Převánoční atmosféra na chlapce velmi působila, a procházku si hezky užili. 

Váca

obrázek - vánoční Děčínobrázek - vánoční Děčín

Sloup v Čechách 

Kamenický Šenov

Dnes 26. listopadu jsme si udělali s chlapci společný poznávací výlet, a to do malé obce Sloup na úpatí Lužických hor. Díky skalním útvarům a krásné přírodě je toto místo navštěvováno turisty nejen k aktivnímu odpočinku. Často s chlapci navštěvujeme tuto lokalitu i my. Dnes jsme si vyšli přes lesní divadlo, kde se hrálo poprvé, věřte tomu nebo ne, před 95 lety. Pak jsme šli kolem rozhledny – v tuto dobu bývá již zavřeno, ale to nám nevadilo, protože jsme si mohli vychutnat pohled z blízkého skalního útvaru, kde je nádherný výhled na skalní hrad. Hrad se tyčí na skále přes 30 metrů vysoké a je dominantou této obce. Přes další krásy tohoto místa nemůžeme opomenout místní lípu širokolistou. Památný strom, který je starý 656 let. Počasí k nám sice bylo skoupé, sluníčko vykouklo na malý okamžik a teplota byla lehce nad bodem mrazu, ale i tak se nám výlet vydařil.

Bc. Hana Sommerová    

obrázek - Sloup v Čecháchobrázek - Sloup v Čechách

Muzeum Karlova mostu

Slovanská

V období vánoc se snažíme pro chlapce organizovat výběrové výlety na jinak pro nás složitě přístupná místa. 26.11. jsme si zvolili návštěvu muzea Kalova Mostu v Praze. Zde jsme chtěli navštívit výstavu betlémů a s návštěvou muzea je spojena i plavba po Vltavě.

Služebním autem jsme přijeli do Prahy, zaparkovali u hlavního vlakového nádraží a pěšky jsme se vypravili obdivovat historické centrum Prahy. Začali jsme u sochy Sv. Václava na Václavském náměstí, kde jsme již také začali obdivovat vánoční výzdobu Prahy. Cestou ke Karlovu mostu jsme obdivovali kulturní a historické památky. Navštívili jsme také Staroměstské náměstí s vánočním stromem a vánočními trhy. Po prohlídce muzea Karlova mostu jsme se projeli po řece Vltavě, a navštívili jsme i kanál Čertovka a společně s výkladem průvodce jsme obdivovali tato krásná a zajímavá místa. Nakonec jsme ještě navštívili do tmy a světel ponořený Pražský Hrad, čímž jsme završili krásnou procházku po předvánoční Praze.

Už během procházek a návštěv různých míst chlapci nešetřili chválou a děkováním za krásný výlet a byli tímto výletem velmi nadšeni.

Hořák, Šmidt

obrázek - Prahaobrázek - Praha

Automobilové setkání mistrů volantu v Sosnové, a návštěva obory Skalice u České Lípy

Kamenický Šenov

obrázek - Sosnová

V neděli 20. 11. jsme s chlapci navštívili autodrom Sosnová, kde se již tradičně konalo rozloučení s končící sezonou. Tohoto exhibičního závodu na paralelní trati se pravidelně účastní aktuální mistři z disciplín rally, rallycrossu a autocrossu. Jako již tradičně se akce účastní i zajímaví hosté, v minulosti např. devítinásobný mistr světa v rally Sebastien Loeb, tovární tým Škoda motorsport se svými piloty, či letos další mistr světa a legenda rallysportu Markku Allén. Po zhlédnutí několika rozjížděk a soubojů jsme s chlapci vyrazili na procházku kolem obory v České Skalici, která byla pojata jako zátěžová akce v délce cca 6 km. Chlapci obdivovali velikost a mohutnost jelenů a dalších zvířat, která si běžně v lese nepohladí. Výlet se nám i díky krásnému podzimnímu počasí velmi vyvedl.

Bc. Petr Noga

obrázek - Česká Skaliceobrázek - Česká Skalice

Vánoční výzdoba

Slovanská

V průběhu ročních období se postupně věnujeme také tradičním svátkům, zvykům a obyčejům. Jedním z nejvýznamnějších období je v tomto směru advent a vánoční svátky. Během tohoto svátečního období se věnujeme různým vzdělávacím, kulturním a výtvarným činnostem, spojených s vánocemi.

Při výzdobě společných a ubytovacích prostor Slovanské používáme různé materiály a techniky. Tentokrát jsme se věnovali vánoční výzdobě oken. K výzdobě používáme kartonové šablony. Jejich tvorba je dosti časově náročná, a také je tato činnost náročná na pečlivost, vytrvalost, jemnou motoriku a pozornost. V oknech ale pak šablony působí  opravdu svátečním dojmem. Ještě před první adventní nedělí jsme tak vyzdobili okna školní jídelny a dalších společných a ubytovacích prostor objektu na Slovanské ulici v Děčíně.

obrázek - vánoční výzdobaobrázek - vánoční výzdoba

Bowling

Kamenický Šenov

Na sobotu 19.11.2016 jsem připravil pro chlapce z našeho ústavu v Kamenickém Šenově akci, která byla odměnou za dlouhodobý vzorný přístup k plnění povinností a zadaných úkolů.  Z možností, které jsme měli, si chlapci zvolili návštěvu bowlingu v České Lípě. Vzhledem k dobré cenové relaci tam mohli strávit při hře bowlingu celé dvě hodiny. Akce sklidila velký úspěch. Byla vhodnou odměnou pro zúčastněné a motivací pro ostatní chlapce. 

Husák Petr

obrázek - bowlingobrázek - bowling

Výlet Praha - muzeum PČR, Karlův Most

Boletice

Dne 19.11. 2016 jsme si naplánovali výlet do Prahy, kde hlavním cílem bylo muzeum Policie ČR, které se nachází v areálu augustiniánského kláštera, založeného r. 1350 Karlem IV. Seznámili jsme se s historickým vývojem bezpečnostních sborů a služeb na našem území, od dob Rakouska – Uherska až po současné trendy v činnosti PČR. Součástí expozice je specifická problematika historie dopravní služby, kriminalistiky a náhledy do vývoje speciálních policejních složek. 

Po návštěvě muzea jsme se vydali na Václavské náměstí, a dále směrem ke Karlovu mostu. Během této trasy si chlapci mohli prohlédnout Staroměstské náměstí, orloj, a z Karlova mostu také Pražský hrad, Petřín, Národní divadlo a Kampu. Chlapcům se výlet velmi líbil, a stejně tak to, jak už byly vánočně nazdobeny obchody, hotely a ulice.

Výlet se vydařil, a chlapci se již těší na další plánované výlety.

Vychovatelé: Schneider Roman Mgr., Peterková Hanka, Horáček Jan

obrázek - muzeum PČRobrázek - muzeum PČR

Výroba nástěnek z bambusu

Boletice

V průběhu listopadu jsme se s chlapci II.skupiny zaměřili na výrobu bambusových nástěnek na naše chodby. Nejdříve jsme s chlapci změřili a nastřihali bambusové tyčky. Hlavní tvar jsme vytvořili přivázáním a slepením čtyř tyček, ostatní tyčky jsme potom přikládali na označená místa a přilepili je za pomoci tavné pistole. Hotové nástěnky jsme šikmo připevnili ke stropu a bočním stěnám chodby.

Všichni chlapci se zapojili do práce, která byla každému přidělena podle zručnosti. Někteří chlapci se věnovali vázání a lepení, někteří připevnění nástěnek na určená místa. Všichni ale veškerou práci zvládli s velkou zručností, a i přes drobné nedostatky v konečném výsledku odvedli dobrou práci.

Mgr. Schneider E.

obrázek - nástěnkyobrázek - nástěnky

Víkendová turistika

Kamenický Šenov

20.11.2016 jsme se skupinou pěti chlapců uskutečnili další sportovně turistickou akci v rámci volného cyklu "Poznáváme CHKO Lužické hory", a tentokrát jsme zvolili trasu Kamenický Šenov – Horní Prysk – Polevsko – Prácheň a zpět Kamenický Šenov, s celkovým převýšením cca 150m. Celou trasu jsme ve svižnějším tempu i s krátkými zastávkami u zajímavostí a vyhlídek do krajiny zvládli za 4 hodiny.

Vychovatel - Hrouda  

obrázek - turistikaobrázek - turistika

Běh na Prácheň

Kamenický Šenov

obrázek - běh na Prácheň

Na čtvrteční dopoledne jsem připravil pro chlapce sportovní akci kondiční běh od budovy ústavu k vysílači na Práchni. Celá trasa měla 5,5 km, a s malou přestávkou u vysílače jsme to s chlapci uběhli za 70 minut. Chlapci si během zdokonalovali fyzickou zdatnost. Počasí se nám vydařilo, měli jsme jasno a teplotu kolem 7°C. Z běhu byli chlapci velmi nadšeni, a proto se budeme běhu více věnovat. 

Chválím všechny zúčastněné chlapce za jejich fyzickou zdatnost a chování při sportu.

Pavel Švec – vychovatel

 

Večerní zátěžová akce

Boletice

Dne 19.11. jsme podnikli netradiční večerní turistiku v přírodě. Z ústavu jsme vyšli na horní cestu, dále pak podél zahrad na střelnici a k jezírku, potom jsme přebrodili potok a strmou lesní cestou jsme pokračovali na přehradu. Od přehrady jsme šli lesem podél hlavní silnice ke hřbitovu, kde chlapci zažili atmosféru svíčkami osvětleného hřbitova. Ze hřbitova jsme pokračovali okolo vodárny a boletického potoka zpět do ústavu.

Chlapci během této večerní zátěžové turistiky dodržovali pravidla silničního provozu, vhodného chování v přírodě, během přesunu nebyl s nikým problém, chovali se slušně, ze zátěžové akce měli chlapci dobrý pocit a byli dobře naladěni a nejednou zažili i pocit strachu, když se pohybovali potmě v terénu.

Vychovatel: Schneider Emil Mgr.

obrázek - noční turistika

Výlet Jalůvčí

Slovanská

obrázek - Jalůvčí

Státní svátek 17.11. jsme mimo jiné využili s chlapci ze skupiny T2 Tesko k dalšímu výletu. Tentokrát jsme za náš cíl zvolili Jalůvčí nedaleko Maxiček. Z budovy Tesko jsme se pěšky vydali směr Bělá. Zde jsme odbočili na silnici vedoucí přes Starou Bělou na Jalůvčí, kde začalo naše stoupání vzhůru až do obce Jalůvčí. Po krátkém odpočinku na vydýchání jsme vyrazili na cestu zpět, směrem přes Přípeř do ústavu. Cestu z kopce si chlapci krátili různými hrami, a tak cesta zpět uběhla velmi rychle. I počasí nám tentokrát vcelku přálo, ale sluníčko se nám tentokrát neukázalo.

Váca

 

Veřejné bruslení

Slovanská

obrázek - veřejné bruslení

Dne 13.11.2016 jsme s chlapci ze skupiny T2 Tesko letos poprvé vyrazili na veřejné bruslení. Tomu předcházel i dlouhý výběr správných bruslí. Po přípravě a sbalení všech potřebných věcí jsme vyrazili směr zimní stadion v Děčíně. Po příchodu na místo byli chlapci seznámeni s chováním na veřejném bruslení. Všichni se předháněli v tom, kdo jak umí bruslit. Samozřejmě jim šlo nejvíc o to, udělat dojem na místní děvčata. Chlapci se na bruslení velmi těšili a náležitě si ho užili, dodrželi dojednaná pravidla chování a hlavně, což všechny těšilo, nikdo nespadl. 

Váca

Úklid okolí Vlčího jezera

Slovanská

Již tradiční činností se pro nás stal úklid okolí Vlčího jezírka. Využili jsme celkem přívětivého počasí a vyrazili jsme i o státním svátku. Přestože by se zdálo, že současné počasí nevytváří prostor pro návštěvy přírodních zákoutí, tak jezírko zřejmě bývá celkem častým místem odpočinku návštěvníků. Aspoň tedy tomuto zvýšenému zájmu odpovídal nepořádek, který jsme zde nalezli, posbírali a odvezli vyhodit do odpadu. Tentokrát jsme zde byli sami, žádné návštěvníky jsme zde nepotkali, tak jsme se dočkali poděkování pouze ze strany správce lesního porostu.

Vychovatelé Hořák, Šmidt 

obrázek - úklid Vlčího jezeraobrázek - úklid Vlčího jezera

Výlet - Nová Ves

Slovanská

Dne 12.11.2016 jsem se s chlapci ze skupiny T2 Tesko vydal na další z podzimních výletů směr Nová Ves. Počasí už bylo pravé podzimní sychravé, a tak základní věcí bylo se teple obléct. Po obědě jsme se vydali na cestu. Šli jsme směr ZŠ Vojanova, za kterou jsme odbočili do ul. Sněžnická a po ní jsme pokračovali pořád do kopce až do části Děčína zvaná Nová Ves, neboli "na konci světa". Zde jsem pokračovali ještě směrem na Martiněves, kdy jsme potom odbočili na silnici vedoucí zpět do Bělé a následně jsme pokračovali zpět do ústavu. K velkému překvapení chlapců byly skály v této nadmořské výšce pokryté sněhem. Cestou se jsme měli možnost shlédnout barevné krásy podzimních stromů. Zpět do ústavu jsme se vrátili již za tmy, a řádně promrzlí. Přeci jenom chladný zimní večer nám dal o sobě vědět.

Váca

obrázek - výlet Nová Vesobrázek - výlet Nová Ves

Malování a výroba kulis

Boletice

Se skupinou E1 se připravujeme na každoroční vánoční besídku. Na vystoupení, které máme v plánu, se chlapci těší a aktivně se zapojují do práce. Začali jsme s malováním kulis a doplňky, které budou součástí našeho vystoupení. Na výrobě se podílí všichni, tak snad se vše podaří a budou mít radost ze společné práce a snahy. 

Vychovatelé: Peterková Hanka, Schneider Roman

obrázek - malování kulisobrázek - malování kulis

Sportovně turistická akce dne 13.11.

Kamenický Šenov

Tentokrát jsme vyrazili do okolí Kamenického Šenova na pěší výlet za velmi slunečného, ale mrazivého počasí (teplota -5 st. C). Trasa vedla z Kamenického Šenova směr Slunečná, odbočka vlevo u bývalého hostince Oberwald, směr ranč Black Rock a dále cestou kolem obce Prácheň a přes Panskou skálu zpět na budovu. Při dnešním výletu jsme se zaměřili zejména na panoramata, která byla při dnešním počasí vidět. Nejhezčí výhled byl dnes z Panské skály. I přes mrazivé počasí nebyl s chlapci žádný problém. 

Jiří Brzobohatý, vychovatel   

obrázek - pěší výletobrázek - pěší výlet

Krásný Studenec

Slovanská

Dne 29.10.2016 jsem s chlapci z budovy Tesko vyrazil na odpolední výlet. Počasí bylo pravé sychravé podzimní, a tak se chlapci pro jistotu teple oblékli. To ještě nevěděli, že je čeká celkem dlouhá cesta do kopce, při které se pěkně zahřejí. Z Teska jsme se vydali pěšky do Horního Oldřichova, a dále jsme pokračovali směr Krásný Studenec. Cestou jsme měli pěkný výhled na různé kopce v okolí. Chlapci se snažili uhádnout jejich názvy, což se jim ne vždy povedlo. Sami byli překvapeni, jaký je z Krásného Studence výhled do okolí. Cestu zpět jsme zvolili přes Chrochvice, a pak již rovnou zpět na budovu, na kterou jsme se vrátili pěkně promrzlí. Výlet byl pro chlapce přínosem v poznávání okolí Děčína a i pro starší chlapce byl novinkou.

Váca

obrázek - Krásný Studenecobrázek - Krásný Studenec

Pouštění draka

Boletice

Podzim je čas dozrávání a sklizně, příroda vytváří úchvatné  barevné scenérie v podobě zbarvených listů stromů. V našich končinách patří k podzimu také pouštění draků. Jakmile začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný podzimní vítr, začínají se na kopcích a polích objevovat první nadšenci s kupovanými, ale i vlastnoručně vyrobenými draky. Ani naši chlapci nezůstali pozadu a vyrazili pouštět draka. Jak jim drak létal, posuďte z přiložených fotografií.

Janoušek, Loubek, Bílková

obrázek - pouštění drakůobrázek - pouštění drakůobrázek - pouštění draků

Turistický výlet Hřensko - Pravčická brána

Boletice

Na 6.11.  jsme si naplánovali turistický výšlap na Pravčickou bránu. Chlapce jsme seznámili s cílem naší cesty i průběhem celé akce. Naše cesta započala na Mezní louce, a šli jsme po červené stezce až k Pravčické bráně. Během cesty se chlapci zajímali o skalní útvary, hluboké lesy a údolí. Ušli jsme 14 km. Chlapcům se výlet moc líbil, všichni byli spokojeni.

Vychovatelé: Schneider Roman Mgr., Peterková Hanka, Ludvík Rudolf

obrázek - výlet Hřenskoobrázek - výlet Hřensko

Návštěva Národního technického muzea v Praze

Kamenický Šenov

obrázek - technické muzeum

Na sobotu 5. 11. jsem ve spolupráci s kolegou Hroudou, který se zúčastnil se skupinou DDŠ, připravil pro chlapce umístěné v Kamenickém Šenově návštěvu Národního technického muzea v Praze. Pro mnoho chlapců to byla první návštěva, a tak byli velmi překvapeni rozsáhlostí prostor a expozic. Velice je zaujala hned první expozice, a sice vývoj motorismu od jeho počátku po současnost. Dále si chlapci měli možnost prohlédnout expozice o fotografii, videu, vesmíru nebo např. těžbe a ražbě. Také zavzpomínali na první mobilní telefony, a prohlédli si návrhy a výkresy typických staveb, např. libereckého Ještědu. Ač se to nezdálo, strávili jsme v muzeu téměř 4 hodiny a některé expozice už tak museli projít jen velmi letmo. Určitě je to o důvod víc, proč se sem v budoucnu opět vrátit.

Vychovatelé: Bc. Noga Petr a Hrouda Rudolf

obrázek - technické muzeumobrázek - technické muzeum

Tělovýchovná zájmová činnost

Kamenický Šenov

Dne 6.11.2016 se uskutečnila akce "Odpoledne v posilovně". Jedná se o pravidelně opakovanou zájmovou činnost (dle možností minimálně 1x za měsíc) pro chlapce, kteří se stabilně věnují rozvíjení své fyzické zdatnosti.                

Hlavním cílem bylo upevnění sestav posilovacích cyklů a návyků. Tentokráte byla provedena obměna složení skupiny, za účelem prostřídání chlapců. Návštěva fitness centra je  odměnou, za jejich snahu a pravidelné zapojování do této specifické zájmové činnosti v malé posilovně, kterou mají chlapci k dispozici na budově a navštěvují ji několikrát týdně.

Celkem jsme cvičili  2,5 hodiny. Tato zátěž je vždy nastavena dle výkonnosti chlapců ve skupině. Únava  plně odpovídala jejich snaze o maximální výkon, ale přesto se již při odchodu z posilovny zajímali, kdy pojedeme příště.

Husák Petr

obrázek - posilovnaobrázek - posilovna

Podzimní odpoledne

Boletice

V sobotu dne 5. 11. 2016 jsme se s chlapci vydali obdivovat krásy podzimu. Naše cesta směřovala na Velkou a Malou Veleň. Jedná se o vesnici nedaleko Děčína. Její okolí se skládá převážně z luk, remízků a lesů. Při cestě lesem jsme obdivovali barevnost stromů, které vykouzlil podzim. Nezapomněli jsme se zastavit na zvířecí farmě, která se ve vsi nachází. Cestou zpět chlapci také navštívili zimní stadion, kde se právě hrál hokej. S chlapci jsme se domluvili, že nadcházející sezónu určitě pár hokejových zápasů navštívíme.

Bc. Janoušek, Loubek, Maděra

obrázek - Malá Veleňobrázek - Malá Veleň

Podzimní výzdoba patra DDŠ

Boletice

O víkendu jsme si dali za cíl vyrobit podzimní výzdobu na naše okna a dvdeře. Chlapci si předkreslili předlohy na bílé čtvrtky, a posléze je pečlivě vystříhali. Hotové vystřihovánky jsme pak vylepili po našem patře, které tak dostalo podzimní a mírně strašidelnou atmosféru. 

obrázek - vystřihovánkyobrázek - vystřihovánkyobrázek - vystřihovánky

Celodenní výlet do přístavu v Žalhosticích

Boletice

V sobotu 16. 10. se opět uskutečnil výlet do přístavu v Žalhosticích, který byl tentokrát spojen hlavně s pracovní činností.

Po příjezdu do Žernosek se chlapci nejprve převlékli, vyložili nářadí a přesunuli se na místo práce. Zde chlapci v rámci pracovní terapie nejprve vyčistili břeh od odpadků, sebrané větve a nahrabané listí jsme na místě spálili.

Kolem 13. hodiny bylo hotovo a tak jsme se mohli pustit do grilování. Po něm jsme šli na procházku po okolí Žalhostic. Kolem 17. hodiny jsme vyrazili na zpáteční cestu, abychom stihli večeři. Do zařízení jsme dorazili kolem 18. hodiny. 

Za aktivitu a nasazení při pracovních činnostech byli chlapci pochváleni, výlet se jim velmi líbil a už se těší na další návštěvu.

obrázek - terapie Žalhosticeobrázek - terapie Žalhostice

Pečení štrúdlu

Boletice

Dne 28.10.2016 si skupina DDŠ B1+B2 naplánovala pečení. Poprosili jsme paní kuchařky, aby nám půjčily nějaké pomůcky - váleček, mašlovačku, škrabku a potraviny na pečení štrúdlu. Chlapci se do podzimní činnosti zapojili úplně všichni; ti, kdo se nepustili do pečení, vystřihovali podzimní listí na výzdobu oken klubovny. Chlapci byli nadšení a pracovali s elánem, a na závěr si všichni moc pochutnali na upečeném štrúdlu.

obrázek - štrúdlobrázek - štrúdl

Kvádrberk

Slovanská

Cesty do přírody jsou jednou z našich nejčastějších aktivit. Vzhledem ke krásné a rozmanité přírodě v okolí Děčína často vybíráme různé přírodní a turistické zajímavosti zdejší lokality, a realizujeme s chlapci zajímavé turistické výlety.

Většinu těchto výletů podnikáme pěšky, jako delší turistické pochody. Během výletu je dosti často nutná znalost práce s mapou, znalost turistického značení a schopnost se zorientovat v neznámém terénu. Tímto směrem je i naše činnost s chlapci tedy vedena. 29.10. jsme navštívili vyhlídkové místo na Stoliční hoře, neboli takzvaném "Kvádrberku". Na vrcholku skalní plošiny je lesopark, a zde se chlapci museli zorientovat podle turistické mapy a ukazatelů, aby našli správnou, tu nejkratší, cestu z parku směrem do města. Po menších nápovědách se jim to podařilo, čímž jsme ušetřili značnou část cesty.

Dalším aspektem těchto výletů do přírody bývá její pozorování. Podzimní les a jeho sluncem zalité barvy jsou krásné, a stojí za to je představit našim chlapcům.

obrázek - Kvádrberkobrázek - Kvádrberk

Úklid Vlčího jezera

Slovanská

S chlapci se ve výchovných činnostech hodně zaměřujeme také na budování kladného vztahu k přírodě a její ochraně. Vedení k ochraně přírody je součástí širšího projektu environmentální výuky, které se v našem zařízení s chlapci také věnujeme.

Pravidelně jezdíme uklízet okolní les u Vlčího jezera. Jedná se o jezírko situované v lesním porostu v blízkosti obce Maxičky, nedaleko Děčína. Jedná se o turisticky velmi vyhledávané místo, a vzhledem k jeho vytíženosti a neukázněnosti některých návštěvníků zde bývá občas dost odpadků, které se nejen kvůli estetickému dojmu, ale i dopadu na životní prostředí snažíme z místa odvážet. 

obrázek - úklid Vlčího jezeraobrázek - úklid Vlčího jezera

Plavecký kroužek

Boletice

Plavecký kroužek je organizovaná akce, která je plánována pro vybrané chlapce z odd. EPCHO (dle dosahovaných výsledků ve škole a výchově) v průběhu celého školního roku. Jedná se o návštěvu plaveckého areálu v Děčíně ve čtrnáctidenních cyklech. Pro přesun do Děčína využíváme MHD. Poslední návštěva se prozatím uskutečnila 21. 10. 2016. V tomto termínu se plaveckého kroužku zúčastnili M.H., D.H., J.M. a M.V. Jako pedagogický dozor byli přítomni vychovatelé Bc. Michal Ledvina, Jan Douša a AP Jaroslav Šindelář. 

Chlapci se nejprve rozplavou v plaveckém bazénu, přičemž se snažíme o zlepšování plavecké techniky. Poté využívají možnost jezdit na tobogánech a rovněž relaxují ve vířivce.

Akci hodnotím jako velmi zdařilou. Chlapci se na návštěvu areálu vždy těší, užijí si vodních radovánek. Možnost využití návštěvy areálu je současně motivuje ke stabilnímu dosahování velmi dobrých výsledků.

vychovatel odd. EPCHO Bc. Michal Ledvina

obrázek - plavecký kroužekobrázek - plavecký kroužek

Turnaj ve stolním fotbálku

Kamenický Šenov

Na neděli 23. 10. jsme s chlapci opět připravili turnaj ve stolním fotbálku. Tato hra je mezi hochy velice oblíbená, a tak ani nepřekvapil počet sedmi dvoučlenných týmů, které se do soubojů pustily. Motivací k vítězství nebyl jen respekt ostatních účastníků, ale i sladkosti, které vítězný tým obdržel. Strávili jsme hraním téměř celý den, chlapce chválím za zápal do hry a vzorné chování po celou dobu turnaje a již nyní můžu říct, že v zimním období turnaj zcela jistě zopakujeme.

Bc. Petr Noga 

obrázek - stolní fotbal

Pěší turistika

Boletice

Dne 23. 10. 2016 jsme s chlapci vyrazili na pěší turistiku. Naší první zastávkou byl Ovčí můstek v Děčíně. Pověst o tomto mostu praví, že tato stavba má tak velké vyklenutí z toho důvodu, aby po něm nemohly jezdit selské povozy, protože sedláci odmítali pracovat na stavbě mostu. Dále naše cesta vedla lesem na kopec Škrabky. Cestou jsme poznávali a sbírali houby, hráli různé hry (házení šiškami na terč...). Po zdolání kopce Škrabky jsme se vycházkovou chůzí vrátili zpět do města přes Tyršův most k zimnímu stadionu. Zde jsme shlédli hokejbalové utkání, které chlapce velmi zaujalo. Na konec jsme příjemně unavení z 12 km putování zamířili zpět do Výchovného ústavu. Chlapcům se pěší turistika líbila a už nyní plánujeme další turistickou trasu.

Janoušek, Loubek, Zábrodský

obrázek - pěší turistikaobrázek - pěší turistika

Zahradník ze slámy

Boletice

Ve dnech 10. 09. a 11. 09. 2016 jsme se věnovali výrobě  zahradníka ze slámy, který byl součástí výstavy v Děčíně Libverdě. Byli jsme osloveni ze strany školy, zda bychom ho vytvořili. Připravili jsme si potřeby (slámu, oděv a klobouk) a dali se do práce. Chlapcům se povedl a z celkové práce a výsledku měli neskonalou radost. V konečné fázi chlapci - zahradníci z našeho ústavu připravili výstavu v Libverdě i s naším "zahradníkem". 

Roman Schneider, Hana Peterková

obrázek - slámový zahradníkobrázek - slámový zahradník

Turnaj v nohejbalu "Šenovská smeč"  

Kamenický Šenov

Dne 22. 10. 2016 jsme se společně s chlapci našeho ústavu K. Šenov zúčastnili nohejbalového turnaje trojic dospělých "Šenovská smeč", který pořádala základní škola Kamenický Šenov.

Celkem se přihlásilo 13 družstev. Náš ústav reprezentovala dvě družstva ve složení: R.K., M.Č. a M.O., za druhé družstvo hráli: M.B., J.Z., V.H. U prvního družstva jsem byl náhradníkem já, a u druhého S.B. Turnaj probíhal v tělocvičně shora jmenované základní školy do odpoledních hodin.

Přesto, že jsme se nijak výrazně neumístili, odcházeli chlapci spokojeni. Byli rádi, že měli možnost poměřit své dovednosti s hráči, kteří nohejbal hrají na vysoké úrovni.

Husák Petr

obrázek - turnaj v nohejbaluobrázek - turnaj v nohejbalu

Pracovně zážitková terapie

Boletice

Dne 15. 10. 2016 jsme se uspořádali pro chlapce z oddělení EPCHO již druhou pracovně zážitkovou terapii tohoto školního roku. Tato terapie se se stejně jako první konala na březích Žernoseckého jezera v katastru obce Píšťany. Nyní chlapci měli likvidovat náletové křoviny a dřeviny na březích jezera. 

Musím všechny zúčastněné velmi pochválit, protože pracovali velmi usilovně. Práce byla dost namáhavá, ale hoši se jí zhostili výborně. Po ukončení práce hoši spolupracovali, jak je zvykem při  těchto akcích, na přípravě své stravy. Poté jsme si šli zahrát fotbal na velmi pěkné hřiště v místí obci. Na závěr jsme se ještě prošli po Píšťanech a v 19.30 jsme vyrazili zpět do ústavu. 

Terapie se konala po celý den a hoši pracovali velmi pěkně. Chtěl bych je tímto ještě jednou pochválit, protože odvedli velký kus práce. Jejich chování bylo taktéž vzorné. Všichni se již těší na další akci. 

Douša, Jírovec, Vosáhlo

obrázek - pracovní terapieobrázek - pracovní terapie

Význam 28. října

Boletice

V týdnu od 10. do 16. 10. 2016 jsme se s chlapci více věnovali významu 28. října. 

V prvním bloku jsme si s chlapci v pondělí podebatovali o významu tohoto dne pro naší republiku, a seznámili jsme je s významnými událostmi, které předcházely tomuto dni. Také jsme je informovali o osobách, které hráli významnou roli v těchto událostech - František Josef I., Karel I., T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik, A. Rašín atd. 

Druhý blok jsme v úterý věnovali vyhledáváni dat a informací věnovaných tomuto datu a jeho významu na PC. Na závěr jsme chlapcům zadali lehký zkušební test. 

V třetím bloku jsme v neděli uspořádali debatu věnovanou tomuto dni. Debata velmi živá a zapojili se do ní všichni chlapci velmi aktivně. Při debatě se chlapci zajímali nejen o vznik samostatného Československa, ale z jejich dotazů vyplynula další témata, kterým se můžeme příště věnovat obšírněji - velká hospodářská krize, nástup fašismu v Německu, zabrání Sudet a následné vyhnání Čechů z tohoto území, poválečný vývoj naší republiky nebo odsun Němců. 

I přes počáteční nechuť chlapců věnovat se vyhledávní a zpracovávání informací jsme nakonec mohlí být s přístupem chlapců velmi spokojeni. Určitě si pro následující měsíce najdeme i další podobná témata.

Douša, Jírovec, Bílková

Fotbal - Teplice vs Zlín, 15.10.

Slovanská

Součástí reálného života je i navštěvování různých kulturních a společenských akcí. Zařídili jsme tedy tentokrát návštěvu extraligového utkání ve fotbale: Teplice vs Zlín. 

Služebním autem jsme dojeli do Teplic, přesněji ke stadionu FK Teplice, kde se utkání odehrávalo. Utkání samo o sobě patřilo k těm vydařenějším, na výkony obou mužstev se "dalo dívat" a hrál se docela pěkný fotbal. I sami chlapci byli schopni vidět rozdíl mezi tímto duelem a některými předchozími, které jsme navštívili. Celý výlet se jim moc líbil a byli rádi, že jsme toto utkání mohli navštívit.

obrázek - fotbalové utkáníobrázek - fotbalové utkání

Výroba nádoby na tříděný odpad

Slovanská

Do našich činností se snažíme zahrnout i environmentální výchovu. Kromě vytváření pozitivního vztahu chlapců k přírodě a péči o ni se snažíme chlapce naučit i třídit odpad, aby se jim tato činnost stala nedílnou součástí jejich života. A tak jsme si pro potřeby naší skupiny vytvořili vlastní nádobu na tříděné odpady. Z úsporných důvodu jsme si prozatím vytvořili jednu pro tři nejběžnější druhy odpadu (papír, plast a sklo), které pak budeme dále rozdělovat.

obrázek - nádoba na odpadobrázek - nádoba na odpad

Seznámení se slackline

Slovanská

Na neděli 16.10.2016 jsem pro chlapce ze skupiny T2 tesko připravil seznámení s moderním provazochodectvím, které se provozuje na slackline laně. Chlapcům bylo nejdříve vysvětleno něco málo o původu slackline, kdy slovo slack znamená balancování, skákání a chození na popruhu připevněném mezi dvěma body, např. stromy. Dále se chlapci dozvěděli, že existuje několik způsobů upevňování lajn a to nízko nad zemí (vhodné pro triky) nebo highlajny natažené několik desítek či stovek metrů nad zemí, lajny nad vodou nebo extrémně dlouhé longlajny. Hned po seznámení jsme se s chlapci vydali na předem vyhlédnuté místo, kde jsme lajnu upevnili mezi dva stromy. Nejdřív si chlapci vyzkoušeli chození po lajně bez natažení pomocného lana, ale vzhledem k tomu, že bylo balancování pro chlapce příliš obtížné došlo i na natažení pomocného lana, které pomáhalo chlacům udržet balanc. Chlapcům se balancování velmi líbilo a určitě jej brzy zopakujeme. Nakonec si chlapci ještě vyzkoušeli slanění menší skály. Návrat do ústavu byl využit k vyprávění o dnešním zážitku.

Váca

obrázek - slacklineobrázek - slackline

Návštěva Oblastního muzea v Děčíně 

Boletice

Akce byla naplánována pro vybrané chlapce z obou výchovných skupin oddělení EPCHO. Celkem se jednalo o 4 chlapce, se kterými jsme se do muzea přesunuli MHD. V muzeum se chlapci mohli seznámit s archeologickými nálezy z pravěku, modely historických objektů v ČR, výstavou ptactva žijícího na Děčínsku, fotografiemi proměn města Děčín ve 20. století a vývojem lodní dopravy na řece Labi. Po skončení návštěvy jsme se pěšky vrátili do Křešic. 

Akci hodnotím jako zdařilou, chlapcům se návštěva Oblastního muzea líbila, obohatila je o poznatky z historie města Děčín a poskytla návod na trávení volného času. 

Vychovatel odd. EPCHO Bc. Michal Ledvina

obrázek - návštěva muzeaobrázek - návštěva muzea

Přírodovědná turistická akce

Kamenický Šenov

obrázek - vycházka

V rámci mimoškolního vzdělávání jsme naplánovali a v pátek 14.10.2016 i uskutečnili s vybranou skupinou chlapců z Kamenického Šenova přírodovědnou turistickou akci, při které jsme obešli lesy kolem města, a při tom jsme sbírali a určovali nalezené houby. Akce se líbila a pro žáky byla poučná. Za necelé tři hodiny intenzivního hledání jsme se dopracovali k počtu cca 30ti hub, ze kterých ale pouze jedna byla běžně sbíranou a pro kuchyňské využití. Akce se účastnili 4 chlapci – M.T, J.R, P.B. a J.L.

Uskutečněnou akci hodnotím kladně stejně jako chlapci, a dle možností ji určitě budeme ještě opakovat.

Hrouda - vychovatel

Výstava "Zlatý model" 

Slovanská

Dne 15.10.2016 s chlapci ze skupiny T2 Tesko navštívili výstavu pořádanu DDM s názvem Zlatý model 2016. Tentokrát se jednalo o modelářskou výstavu. K vidění byly modely autíček, lodí, různých budov, vojenské techniky, vesmírných lodí i postav z různých her, například Minecraft. Jednalo se o papírové modely. Chlapci se nejvíc líbily papírové modely vojenské techniky a hned se přiznali, že by na takovou precizní práci neměli dost pevné nervy. Ale i tak se shodli, že by si rádi vyzkoušeli slepit nějaký lehký papírový model. Vzhledem k tomu, že bylo pěkné počasí, tak jsme se vydali ještě na Kvádrberk, kde se chlapci mohli podívat na podzimní Děčín z vyhlídky. 

Váca

obrázek - výstavaobrázek - výstava

Fashion show v ringu

Kamenický Šenov

obrázek - fashion show

Na sobotní odpoledne jsem připravil pro chlapce návštěvu akce s názvem Fashion show v ringu, na kterou jsme se vydali do Olympie v Teplicích. Chlapci měli možnost vidět módní trendy roku 2016 a také se zúčastnit boxu v ringu a zaboxovat si s profesionálním boxerem a mistrem světa Lukášem Konečným. Módní kolekci předváděly mladé modelky i modelové, a to jak podzimní kolekci oblečení různých firem, tak i spodní prádlo. Celou akci moderoval Petr Vojnar a jako známá modelka a moderátorka zde vystoupila i Inna Puhajková. 

Představili se zde i dvě úspěšné boxerky severočeského kraje, konkrétně z Ústí nad Labem a t,o juniorská mistryně Evropy do 25 let Lucie Sedláčková a juniorská mistryně světa do 25 let Fabiana Bytyqi. Obě úspěšné boxerky pod vedením svého trenéra boxera Lukáše Konečného předvedly ukázku ze svého tréninku, a dále krátkou ukázku profesionálního boxu. Trenér a mistr světa a Evropy Lukáš Konečný vyzval několik zájemců z řad diváků z publika k možnosti zkusit si s ním box v ringu. Z našich chlapců se přihlásil S.B., který s mistrem světa v krátkém boxerském utkání velice obstál.

Celý den se chlapcům velmi líbil a byl kladně chlapci ohodnocen. Celou skupinu chválím za vzorné chování na akci.

Pavel Švec – vychovatel

Plánovaná sportovně turistická akce – pěší výlet

Kamenický Šenov

obrázek - pěší výlet

Dne 16. 10. 2016 uskutečnila 2. VS z Kamenického Šenova naplánovanou sportovně turistickou akci – pěší výlet Kamenický Šenov - Prácheň – Horní Prysk – Polevsko – a zpět. Této akce se nakonec zúčastnilo 8 chlapců z našeho oddělení. Ve 13 h. jsme odešli směrem na Prácheň. Vzhledem k hezkému počasí nám cesta dobře ubíhala. V Horním Prysku jsme využili veřejného tábořiště a nasvačili se zde. Zároveň jsme si prohlédli mapy s nově vybudovanými turistickými trasami, které zde přibyly. Dále jsme šli z Horního Prysku směrem na Polevsko. Při této cestě do kopce hledali chlapci po stranách cesty houby, ale bohužel jich moc nerostlo. Vrátili jsme se zpět po silnici vedoucí z Polevska do Práchně, a dále zpět do Kamenického Šenova na budovu. Po cestě chlapci obdivovali některé stavby, které ze zde nachází a neměli o nich ani ponětí.  Výlet se díky počasí povedl a chlapcům se líbil, ani moc nepocítili, že mají v nohách 10 km. Akce se vydařila a chlapce chválím za vzorné chování po celou dobu.

Jiří Brzobohatý

obrázek - pěší výlet

Kroužek posilování

Kamenický Šenov

Dne 8.10.2016 se uskutečnila dlouhodobě připravovaná akce - "Odpoledne v posilovně" ve Fitness centru Lípa v České Lípě. Jedná se o cyklicky opakovanou aktivitu pro chlapce, kteří dochází do kroužku posilování. Hlavním cílem bylo seznámení s různými sestavami posilovacích cyklů, které v našich skromných podmínkách posilovny v Kamenickém Šenově nelze v plném rozsahu absolvovat. Někteří z chlapců již tuto posilovnu navštívili a pro některé to byla zcela nová zkušenost. Celkem jsme odcvičili dvě hodiny, a toto byla i přiměřená dávka posilování pro zúčastněné chlapce. Fitness centrum je komplexně vybavené, a tak bylo možno zaměřit celé posilování jako metodický návod a vysvětlení souvislostí zátěže jednotlivých partií. 

Chlapci odcházeli unavení, spokojení a s mnoha dotazy, kdy návštěvu posilovny budeme opakovat. Tato akce je odměnou a motivací pro stávající i nově příchozí členy kroužku posilování. 

Husák Petr

obrázek - kroužek posilováníobrázek - kroužek posilování

Turnaj oddělení EPCHO ve střelbě vzduchovou pistolí

Boletice

obrázek - turnaj ve střelbě

Dne 6. 10. 2016 jsme uskutečnili s chlapci skupin E1 a E2 oddělení uskutečnili turnaj ve střelbě vzduchovou pistolí. Každý chlapec měl nejprve dvě cvičné rány a poté teprve stříleli v rámci soutěže. Vzhledem k tomu, že chlapci střelbu již nacvičovali, proběhlo všechno v naprostém pořádku. 

Na stupních vítězů se umístili tito hoši: 1. D.A.H., 2. Z.K., 3. J.M. 

Hoši, kteří se umístili na stupních vítězů, dostali sladkou odměnu a je nutné říci, že se o ni rozdělili se zbytkem skupiny.

Během akce se hoši chovali vzorně. Dodržovali pokyny.

Jírovec, Douša, Bílková

Výšlap na Červený vrch

Slovanská

obrázek - Červený vrch

Dne 2.10.2016 jsme se s chlapci ze skupiny T2 Tesko vydali na turistickou akci, kdy jsme si za cíl zvolili Červený vrch. Vzhledem k tomu, že předpověď počasí nebyla příliš příznivá, vydali jsme se na cestu hned po obědě. Cesta po cykostezce do Děčína nám rychle utíkala a cestou jsme vedli diskuze na různá témata. Zpomalení a otestování fyzičky nastalo až pod cestou vedoucí do kopce na Pastýřský vrch, kde nás čekal výstup. Chlapci se cestou do kopce velmi zapotili, ale nahoru to zvládli vyšlápnout bez přestávky. Tu jsme si dali až na vyhlídce na zámek. Dále jsme vyrazili po turistické značce směr Červený vrch kolem Zoo, a dále jsme sestouili do Bělé a vydali jsme se zpět na cestu do ústavu. Na zpáteční cestě nás již několikrát přepadly přeháňky, ale to chlapcům dobrou náladu nezkazilo. Celkem jsme ušli kolem 13 km.

Váca

Pracovně zážitková terapie

Boletice

Dne 01. 10. 2016 jsme poprvé v tomto školním roce absolvovali s oddělením EPCHO pracovně zážitkovou terapii. Tato terapie se odehrála na březích Žernoseckého jezera v katastru obce Píšťany. Zde chlapci pracovali na likvidaci travního porostu.

Chlapci samozřejmě nejen sekali trávu, ale také v průběhu dne pomáhali s přípravou své stravy. Během dne jsme byli svědky nakládání lodi jeřábem na přívěs, to hochy velmi zaujalo. Po ukončení práce jsme absolvovali krátkou procházku kolem jezera a obcí Píšťany. Na závěr si chlapci zahráli kopanou na místním, velmi pěkně upraveném hřišti.

Z ústavu jsme tento den odjeli v 10.30 hodin a vrátili jsme se ve 20.30 hodin. Chlapce musím pochválit, protože po celý tento čas bylo jejich chování vzorné. Pracovali usilovně a pečlivě. Jim samotným se tato akce velmi líbila a projevili velký zájem účastnit se jí i příště.  

Jírovec, Douša, Vosáhlo

Exkurze u HZS Děčín

Boletice

V sobotu 1. 10. 2016 jsme podle plánu vyrazili na zátěžovou akci – vycházku do Děčína, která byla spojena s exkurzí u HZS v Děčíně. Chlapci se po cestě tam, při samotné návštěvě u hasičů, a i při cestě zpět, chovali velice dobře, dodržovali pravidla přesunu. Exkurze se chlapcům velmi líbila, někteří dokonce překvapili i nečekanými otázkami. Po cestě jsme formou otázek zjišťovali znalosti chlapců o přírodě, kterou jsme procházeli. 

Celkový dojem ze sobotního odpoledne byl velmi dobrý.

Bartoš Petr, vychovatel

obrázek - návštěva HZSobrázek - návštěva HZS

Malování 2.patra DDŠ Boletice nad Labem  

Boletice

Před začátkem malování si chlapci vyklidili prostory určené k malování. Nerovnosti zatmelili stěrkou a po zaschnutí zabrousili. Potom postupně své přidělené prostory začali malovat: nejdříve klubovnu č. B 304, potom ložnici B313, a další den B312. Při malování museli několikrát přetírat stěny hlavně na ložnici č. B313, která se malovala žlutou barvou na bývalý růžový podklad. 

Všichni chlapci se zapojili do práce, každému byla přidělena činnost podle zručnosti, někteří chlapci se věnovali malování velkých ploch, někteří malovali štětci malé plochy a jiní lepili pásky, stěrkovali a smirkovali. Veškerou práci zvládli s velkou zručností, projevili se i některé jejich nedostatky, ale v konečném výsledku odvedli dobrou práci, což se projevilo na vzhledu velice dobře vymalovaných prostor.

Mgr. Schneider E.

obrázek - malováníobrázek - malování

Výstava železničních modelů

Slovanská

obrázek - výstava modelů

Dne 1.10. 2016 jsme se s chlapci ze skupiny T2 vydali na turistický výlet do Březin. Naším cílem byla návštěva DDM Březiny, kde probíhala akce železničních modelářů pro širokou veřejnoust. Jednalo se o veřejné jízdy vláčků na modelové železnici. K vidění byly železniční modely v měřítku H0, a to analogový plně automatizovaný provoz na dvoukolejné trati a dále digitální bezdrátový provoz na jednokolejné trati ovládaný pomocí aplikace v mobilních telefonech. Počasí nám i tentokrát přálo, a cesta nám rychle ubíhala. Po příchodu na místo jsme si nejprve krátce odpočinuli, a pak jsme se již vydali na návštěvu výstavy. Chlapci měli možnost shlédnout různé druhy vlakových souprav, z nichž některé i poznali, neboť je lze běžně vidět na železnici. K vidění byly parní soupravy, motoráčky, rychlíkové soupravy a samozřejmě i nákladní soupravy. Chlapce velmi překvapila cena, za kolik lze jednu ozvučenou mašinku pořídit - ani jeden se při odhadech nepřiblížil ke skutečné ceně. Výstava chlapce zaujala, jelikož na takové akci byli poprvé. Nakonec nám nezbývalo než se pomalu vydat na cestu zpět. Celkem jsme ušli kolem 16 km.

Váca

obrázek - výstava modelůobrázek - výstava modelů

Počátecký puchýř

Kamenický Šenov

obrázek - Počátecký puchýř

V sobotu dne 1.10. 2016 jsme se zúčastnili VI. Ročníku „Pochodu za Počáteckým puchýřem“, který pořádal VÚDDŠ Počátky. Trasa závodu měřila 12 kilometrů a startem i cílem byla vesnice Klatovec. Trasa pochodu vedla po okolí obce Počátky přes nejvyšší vrchol Českomoravské vysočiny Javořici 837m n.m. Během pochodu chlapci na 20 stanovištích plnili různé úkoly ze zeměpisu, přírodopisu, fyzických dovedností, hlavolamů, znalostí pohádek, střelbu ze vzduchovky apod., kdy vše probíhalo především zábavnou formou.

Na startu pochodu bylo celkem 25 družstev, a z našeho pracoviště Kamenický Šenov se zúčastnily závodu dvě skupiny. Skupinu chlapců V.H., R.K. a M.Č. závodem doprovázel vychovatel p. Pavel Švec, a skupinu chlapců M.T., M.F. a L.V. závodem doprovázel vychovatel p. Bc. Petr Noga. Tohoto závodu jsme se zúčastnili již potřetí, a letošní ročník jsme dosáhli nejlepšího umístění. Skupina chlapců pod vedením p. Švece se umístila na 7. místě a skupina chlapců pod vedením p. Bc. Nogy se umístila dokonce na krásném 3. místě.

Celý závod byl perfektně zajištěn, pro všechny zúčastněné bylo připraveno po celý den občerstvení a po ukončení závodu a vyhlášení výsledků se opékaly u ohně uzeniny. První tři místa byla oceněna věcnými cenami s dorty, a menší drobnosti včetně sladkostí byly připraveny pro všechny účastníky závodu. Celá akce se velmi povedla, krásné slunečné počasí s teplotou kolem 24°C nám velmi přálo a chlapce chválíme za velmi aktivní přístup, dosažené výsledky a vzorné chování na celé akci.  

obrázek - Počátecký puchýřobrázek - Počátecký puchýřobrázek - Počátecký puchýřobrázek - Počátecký puchýř

Turistická akce - Prysk

Kamenický Šenov

Dnes jsme při naší turistické akci zavítali do malé obce Prysk, která leží severně od Kamenického Šenova. 

S chlapci ji často navštěvujeme při našich výletech, ale nyní nás v Prysku uvítalo překvapení. Najednou jsme se ocitli ve “Vesnici roku“. Ano, obec Prysk získala v září druhé místo v celonárodním kole soutěže s tímto názvem. S chlapci jsme se také zastavili u krásného barokního kostela, který je vidět z  dálky a je dominantou vesnice. Tam jsme pořídili foto pomníku k první světové válce, který je před vchodem na hřbitov, a našli jsme i pamětní desku, která se vztahovala k rakouskému důstojníkovi z prusko-rakouské války. Provázelo nás počasí, které bylo v tomto ročním období výjimečně hezké a tak jsme si ho s chlapci pořádně užili. 

Bc. Hana Sommerová

obrázek - Pryskobrázek - Prysk

10. ročník běhu kolem Panské skály

Kamenický Šenov

Jako již tradičně jsme se za pracoviště Kamenický Šenov zúčastnili běhu kolem Panské skály. I letošní - již 10. ročník - byl velmi silně obsazen, a to nejen amatéry, ale i závodníky z různých sportovních oddílů. S mottem „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ se na start postavilo 6 chlapců z výchovného ústavu, startující ve 3 rozličných kategoriích. Překvapivého a zároveň historicky nejlepšího výsledku dosáhl v dorostenecké kategorii R.K., který skončil na krásném 4. místě. I ostatním chlapcům patří za jejich bojovnost uznání, vždyť kratší trať měřila 3 kilometry, delší trať určená pro juniory pak kilometrů 6. Nikdo se nezranil, počasí nám přálo a chlapci se již těší na další ročník.

Bc. Noga, Husák, Hrouda

obrázek - závodobrázek - závod

Úklid okolí Vlčího jezera

Slovanská

V loňském školním roce jsme odstartovali projekt environmentální výchovy v našem zařízení. Součástí projektu je pravidelné uklízení odpadků v lese v okolí lesního jezírka. Vzhledem k úspěchu projektu jsme se rozhodli v něm pokračovat i v školním roce 2016/2017.

Vlčí jezero se nachází poblíž silnice spojující obce Maxičky a Sněžník. Vzhledem ke své snadné dosažitelnosti a možnosti příjemného posezení je vyhledávaným turistickým cílem a cílem rodinných posezení. Ne všichni lidé se zde ale chovají zodpovědně a šetrně k okolní přírodě. Proto jsme odstartovali projekt s pravidelným úklidem této časti okolní přírody.

Vezmeme si služební auto, podle možností vezmeme co nejvíc chlapců, a jedeme k jezírku. Okolí jezírka pak systematicky projdeme a nalezené odpadky a předměty, které do přírody nepatří, posbíráme a v pytlích odvezeme do popelnice. Tentokrát bylo odpadků víc než jsme čekali, a tak jsme se i časově zdrželi a odpadky jsme museli odvézt do velkých kontejnerů do Boletic.

Také jsme v okolí jezírka potkali několik rodin s dětmi. Všichni měli poctivě své vlastní pytle na odpad. Naše uklízení bylo z jejich strany velmi pozitivně hodnoceno, zvlášť když se dozvěděli z jakého jsme zařízení. Všichni se nás na uklízení sami od sebe vyptávali a projevovali velký zájem se od nás dozvědět co nejvíce.

obrázek - úklid jezeraobrázek - úklid jezera

V zoo pomáhají žáci Výchovného ústavu

Článek z periodik a webu

obrázek - pomoc v zoo

Hrabání listí, zametání, broušení, natírání laviček... To je jen malý výčet prací, se kterými již několik let pomáhají v děčínské zoologické zahradě žáci

Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střediska výchovné péče, základní školy, střední školy a školní jídelny Děčín Boletice. „Této spolupráce si velmi

ceníme. Kluci pracují opravdu svědomitě, zapojili se údržby areálu zoo nejen co se týká úklidu, ale také do úprav zeleně,“ pochvaluje si zoolog Roman Řehák. Žáci

boletického výchovného ústavu docházejí do zoo po celý školní rok jednou týdně nebo dle potřeby jednou za 14 dní, a prací v areálu stráví průměrně 2,5 hodiny. Kluci si vzali údržbu a úklid v děčínské zoo pod „patronát“ a kvalitu odvedené práce berou jako věc osobní prestiže při dokazování změny svých postojů a náhledů na život.

Alena Houšková
Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p.o.

Výlet do Národní přírodní památky Peklo

V sobotu dne 24. 9. jsme se vydali s druhou výchovnou skupinou na výlet do Národní přírodní památky Peklo. Národní památku Peklo o rozloze 43,73 ha najdeme v Libereckém kraji, mezi obcemi Zahrádky a Česká Lípa, v kaňonovitém údolí Robečského potoka v délce 4 km pod bývalým mlýnem osady Karba. Jeho nadmořská výška je 247 – 303m. Státní ochrana zde byla vyhlášena v roce 1967, ale jako oblast příměstské rekreace bylo toto území ceněno již v 19. století.

Bylo krásné sobotní slunné odpoledne, ve vzduchu byl cítit již podzimní nádech babího léta. Chlapci byli dobře naladěni a na výlet se těšili. Nadšení chlapců pro tento výlet bylo už jen proto, že o tomto místu hodně slyšeli nejen z televize, ale i z vyprávění druhých. Jakmile chlapci zjistili, že se na tomto místě natáčela i část známé pohádky “S čerty nejsou žerty,“ bylo jejich nadšení o to větší.

Zastavili jsme v obci Sosnová u České Lípy. Odtud jsme dále pokračovali po červené turistické značce směr „Peklo“. Rozcestník ukazoval délku naučné trasy Pekelským údolí 4 km. Stezka Peklem je určena pouze pro pěší turisty a končí 1,5 km od obce Zahrádky. Po 15 minutách chůze lesem jsme se dostali na začátek Pekla a k prvním skalním převisům. Naše cesta pokračovala k první naučné tabuli, zde se chlapci seznámili, kteří živočichové v této oblasti sídlí.  Dále jsme pokračovali podél pískovcových skal po povalových chodnících. Po celou dobu našeho poznávání zdejší přírody se chlapci chovali tiše a snažili se vstřebat vše, co se dočetli na jednotlivých naučných tabulích, kterých je v této přírodní rezervaci celkem 10. 

Myslím, že se výlet vydařil a chlapci byli velmi spokojeni.  

Janoušek V.

obrázek - Pekloobrázek - Peklo

Den otevřených dveří - Preciosa - lustry

Kamenický Šenov

obrázek - exkurze Preciosa

Na sobotu 24.9. jsme připravili, společně s kolegou  Bc. Petrem Nogou, pro chlapce našeho ústavu sportovně turistickou a společenskovědní akci - návštěvu "Dne otevřených dveří" podniku  Preciosa – lustry  v Kamenickém Šenově. Tato akce se koná každoročně, a nabízí nám možnost seznámit chlapce s možností budoucího pracovního uplatnění, výrobou a produkcí tohoto podniku. 

Vyrazili jsme pěšky v sobotu dopoledne, a kolem 11. hodiny jsme dorazili k areálu Preciosy. Zde jsme následně absolvovali exkurzi po celém závodě, kde se chlapci seznámili s výrobou, počínaje desingovými návrhy a konstrukčními plány, až po samotnou realizací výroby. Bylo jim též umožněno, aby si vyzkoušeli i svou vlastní zručnost. 

Z akce odcházeli chlapci obohaceni o nové poznatky a zážitky. Cílem celé akce byla motivace k volbě možného budoucího povolání.

Petr Husák

obrázek - exkurze Preciosaobrázek - exkurze Preciosa

III. ročník cyklokrosového závodu štafet

obrázek - cyklokros

Je již tradicí, že v měsíci září pořádáme cyklokrosový závod štafet pro chlapce z našeho ústavu. Letošní ročník byl již třetí, a tak jsme jej kromě obvyklých cen pro týmy, které se umístí na prvních třech místech, obohatili o další hlavní cenu pro vítězné družstvo -  putovní pohár. Ten zajistil kolega  Bc. Petr Noga.

Závod se konal v neděli 25. září, v prostorách parku VÚ v Boleticích. Počasí vyšlo skvěle a chlapci tak měli ideální podmínky k závodění. 

Na  1. místě se umístilo družstvo z Kamenického Šenova, ve složení J.Z., M.Č. a R.K. 2.místo vybojovalo družstvo složené z chlapců ze součásti S2 a  S3, které reprezentovali D.S., P.L. a M.Č. Jako třetí se umístili chlapci z DDŠ v sestavě Z.K., J.T. a R.K. Celkem soutěžilo 5 družstev.

III. ročník cyklokrosového závodu se vydařil, chlapci vynaložili maximální úsilí a dosáhli výborných výkonů. 

Petr Husák

obrázek - cyklokrosobrázek - cyklokrosobrázek - cyklokrosobrázek - cyklokros

Atletika

Slovanská

S chlapci ve výchovných činnostech hodně sportujeme. V letních měsících se pořádá olympiáda výchovných ústavů, které se pravidelně zúčastňujeme, a proto se ve sportovních činnostech hodně věnujeme disciplínám, které bývají součástí olympiády.

Dnes jsme se věnovali atletice a to konkrétně běhu na 1500 metrů, který jsme pojali tréninkově, a pak hlavním závodem byl sprint na 100 metrů. Chlapci se rozdělili do dvojic a postupně zdolávali trať a měli možnost si vyzkoušet i jiného protivníka a mít vícero pokusů. Nejlepší dnešní čas byl 12.08 vteřiny.

obrázek - atletikaobrázek - atletika

Turistický závod

Slovanská

V rámci výchovných činností jsme 18. září uspořádali turistický závod na trase Křešice, Staré město, Lesná, Lesní Mlýn, Boletice a zpět. Kromě zdravé soutěživosti mezi skupinami chlapců byla naším cílem i orientace chlapců v terénu, a schopnost čtení turistického značení.

Cílem pro každou skupinu bylo podle mapy najít správnou cestu, držet se turistického značení, spočítat všechny turistické značky, zjistit kolik metrů nad mořem je vrcholek Velkého Chlumu, kde je umístěna rozhledna, a samozřejmě to vše v co nejkratším čase.

Celého závodu se všechny skupiny zúčastnily s ohromným zápalem do soutěže, a snahou uspět a vyhrát. A i přesto, že se celý závod nesl v duchu deštivého počasí, vedl hodně mokrým a náročným terénem a se značných výškovým převýšením, byli všichni chlapci po skončení závodu nadšeni.

obrázek - turistický závodobrázek - turistický závod

Vodácký tábor Otava 2016

Slovanská

obrázek - vodácký tábor

Letošní vodácký tábor proběhl ve dnech 18. – 22. 7., a pro sjíždění jsme si vybrali řeku Otavu. Začínali jsme v Rejštejně za hranicí národního parku Šumava. Další zastávkou byl kemp v Sušici, a pak Velké Hydčice, kde jsme zůstali dva dny a úsek ze Sušice jsme si dali dvakrát pro jeho velkou atraktivnost. Měli jsme dostatek vody v řece, v okolí moc krásná příroda Národního Parku Šumava a moc pěkné kempy. Kromě sjíždění řeky si chlapci užili i dost sportovních her v kempech, navštívili jsme také hrad Rabí, a spoustu času nám zabraly tábornické práce včetně přípravy jídel na plynovém vařiči. Chtěli bychom všechny chlapce pochválit za vzorné chování bez jediného nevhodného přestupku, a hodně aktivní přístup ke všem činnostem. Všichni se ptali, jestli si ten tábor nemůžeme nějak prodloužit, což bohužel nešlo, ale všichni už se těšíme na příští rok.

obrázek - vodácký táborobrázek - vodácký táborobrázek - vodácký táborobrázek - vodácký tábor

Zátěžová turistika Tesko

Slovanská

Dne 18.9.2016 jsme se společně s chlapci ze skupiny T2 vydali na naší první zátěžovou akci. Jako cíl jsme si zvolili vyhlídku Pastýřská stěna. Bohužel nám v tento den moc nepřálo počasí, bylo zataženo a místy přeháňky. Ale ani to nás neodradilo, takže jsem se hned po obědě vydali na cestu. Trasu jsme začali v Boleticích, kdy jsme šli po cyklostezce do Děčína a poté přes nový most na druhou stranu, a mohl začat výstup na vrchol Pastýřské stěny. Do cíle jsme dorazili bez velkých přestávek. Bohužel vzhledem k počasí nebyl výhled na Děčín příliš zajímavý. Po řádném odpočinku jsme se vydali zpět přes Tyršův most, a po cyklostezce zpět do Boletic, kam jsme dorazili před večeří. Chlapci byli s procházkou spokojeni. Celkem jsme ušli 14 km.

Váca

obrázek - turistikaobrázek - turistika

Poděkování za spolupráci

Jménem města Kamenický Šenov děkuji svěřencům a zaměstnancům Výchovného ústavu, odloučeného pracoviště Kamenický Šenov, za odvedenou práci na akcích ve dnech 3. 9.2016 až 4. 9.2016 – údržba veřejných prostor, hrabání a úklid posekané trávy u sídliště ul. Huťská, a dále za brigádu na starém hřbitově ze dne 10. 9. 2016, kde společně s členy občanského spolku SONOW odklízeli těžké kameny a zbytky základů. Oceňuji bezproblémový průběh všech akcí a těším se na další spolupráci.

S pozdravem

Michal Třešňák
vedoucí technických služeb

Projektový den - dopravní výchova

obrázek - dopravní výchova

Z cyklu projektů plánovaných na školní rok 2016/2017 pro základní školu byl dne 16. 9. 2016 uskutečněn první projektový den se zaměřením na dopravní výchovu. Děti byly rozděleny do dvou skupin, kdy jedna se věnovala problematice dopravní výchovy z pohledu chodce, a druhá skupina z pohledu aktivního účastníka silničního provozu v rámci cyklistického výletu. Děti byly seznámeny s pravidly silničního provozu, s bezpečným pohybem na místních pozemních komunikacích a s dopravními značkami. Projektový den byl již tradičně obohacen o návštěvu zemědělské výstavy Libverda, kde naši učni zahradnického oboru již po několik ročníků prezentují výsledky své pěstitelské práce.

obrázek - dopravní výchovaobrázek - dopravní výchova

Podzimní tvoření z keramiky

Kamenický Šenov

S chlapci jsme se o víkendu 17.9.2016 pustili do práce s keramikou. Téma jsme si zvolili podzimní, a společně jsme tvořili krásné slunečnice. Chlapce práce bavila a tvořili velmi kreativně. Ještě chceme s chlapci vyzkoušet několik variant na téma slunečnic. Květina je pracnější, ale krásná a společně doufáme, že nám při schnutí a vypalování nepraskne.

Hana Sommerová 

obrázek - slunečniceobrázek - slunečnice

Ukliďme svět - Ukliďme Česko

Kamenický Šenov

Hlavní úklidový den této akce se konal v sobotu 17. 9. 2016, a i my jsme se do této akce s chlapci zapojili. Sice o den později, ale naše nedělní úlovky také stály za to. S chlapci jsme prošli částí Kamenického Šenova, a dále jsme pokračovali po cyklostezce až k Novému Oldřichovu. Počasí nám vůbec nepřálo, mlžným oparem byl Kamenický Šenov zahalený celý den, vlezlá zima a teplota okolo 11 stupňů Celsia nás doprovázela celou cestu. Zpět na budovu nás zahnal drobný, ale vytrvalý déšť. Přesto se nám podařilo naplnit 5 pytlů s odpadky. 

Hana Sommerová

obrázek - Ukliďme Českoobrázek - Ukliďme Česko

Pěší výlet Prácheň

Kamenický Šenov

obrázek - výlet

Dne 18.09.2016 uskutečnila 2. VS z Kamenického Šenova naplánovanou sportovně turistickou akci – pěší výlet Prácheň – vyhlídky, který byl původně naplánován o dva dny dříve. Této akce se nakonec zúčastnilo 7 chlapců z našeho oddělení. Ve 13 h. jsme odešli směrem na Prácheň. Vzhledem k extrémnímu podzimnímu počasí byla celá zátěžová akce upravena, neboť nad celou oblastí ležela hustá mlha a mrholilo, a tudíž ani nemělo smysl chodit nahoru na vyhlídky. Místo toho jsme prošli prostory pod vyhlídkami po značených cestách. Po cestě chlapci obdivovali některé stavby, které ze zde nachází a neměli o nich ani ponětí. Výlet se i přes nepřízeň počasí povedl a chlapcům se líbil, a ani moc nepocítili, že mají v nohách 8 km. Akce se vydařila a chlapce chválím za vzorné chování po celou dobu.

Jiří Brzobohatý

Návštěva cirkusu Humberto

Slovanská

V sobotu 10. 9. 2016 jsme s chlapci vyrazili na představení cirkusu Humberto. Dnes zná pojem Humberto snad každý, a to nejen díky stejnojmennému románu od Eduarda Basse, ale i díky televiznímu seriálu. Slavný cirkus s bohatou historií a pestrou současností navštěvuje ČR od roku 2014. Chlapci se na představení velmi těšili, především na drezúru somálských lvů a jiných exotických zvířat, na odvážné triky na létající hrazdě, zábavné vystoupení šaška Klauniáda a mnoho dalšího, co program cirkusu nabízel. Celé představení trvalo 2 hodiny. Po první části vystoupení následovala 15 minutová přestávka, při které se chlapci občerstvili. Po skončení vystoupení jsme také navštívili zvěřinec, kde si mohli chlapci zvířátka prohlédnout z blízka. Celá akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi kladně.

Janoušek

obrázek - návštěva cirkusu

Sportovní odpoledne

Boletice

Dne 13. 9. 2016 jsme pro chlapce z oddělení EPCHO upsořádali sportovní odpoledne, kterého se zúčastnili všichni hoši z oddělení. Součástí byla i soutěž ve skoku vysokém. Chlapci již dříve absolvovali trénink, kdy jsme jim vysvětlili techniku, a proto jsme byli zvědaví, jak závod dopadne. 

Soutěž proběhla k naší plné spokojenosti. Zvítězil M.V., který dosáhl výkonu 145 cm. Druhý byl D.B., který překonal laťku ve výšce 140 cm. Na třetím děleném místě se umístili Z.K., J.M. a M.H., kteří skočili 135 cm. 

Pro nás ovšem nebylo důležité umístění, ale snaha všech hochů o dobrý výkon a také o zlepšení oproti tréninku. Hoši se během této činnosti chovali velmi dobře a sportovně. Povzbuzovali i ostatní a doufáme, že si tento sportovní duch fair play přenesou i do dalšího života. 

J. Horáček, P. Majrych, P. Zábrodský, M. Jírovec, J. Douša, Y. Bílková

Pěší výlet do České Kamenice

Kamenický Šenov

V neděli odpoledne jsme za krásného letního počasí s šestičlennou skupinou chlapců z Kamenického Šenova uskutečnili plánovanou turistickou akci, při které jsme se vydali kolem neužívané železniční trati do České Kamenice. Zde se chlapci občerstvili, prohlédli si starou část města a navštívili jsme místní památku – Mariinu kapli. Z České Kamenice jsme pochodovali do Dolního Prysku, kde jsme si prohlédli pomník padlých z 1. sv. války, a pokračovali do dolního Kamenického Šenova na veřejné koupaliště. Zde jsme provedli delší zastávku s vykoupáním, a nabrali jsme síly na tříkilometrové stoupání zpět do ústavu, kam jsme dorazili v 18 hodin. Uskutečněnou akci hodnotím kladně, stejně jako chlapci, kteří si ji díky krásnému počasí a koupání náležitě užili.  

Hrouda - vychovatel

obrázek - procházkaobrázek - procházka

Cyklovýlet Tesko

Slovanská

Dne 12.9. 2016 jsme s chlapci z Teska využili slunného počasí a vyrazili jsme na dopolední cyklovýlet směr Ústí nad Labem. Před jízdou proběhla krátká instruktáž ohledně bezpečnosti, následovaná prohlídkou stavu kol. Pak již zbývalo jen doplnit láhve na pitný režim a mohli jsme vyrazit. Cesta nám rychle ubíhala s krátkými přestávkami na odpočinek, a také došlo na opravu menších závad, jako např. spadlý řetěz. Dojeli jsme skoro až na předměstí Ústí nad Labem. Cestou jsme se zastavili i na hřišti ve Velkém Březně, kde si chlapci vyzkoušeli jízdu v terénu. Naštěstí se to obešlo bez použití cyklolékarničky. Po řádném dovádění jsme se vydali na pohodovou cestu zpět, kdy jsme ještě stihli zastávku na oběd v Boleticích a pak zpět do Křešic. Celkem jsme ujeli cca 35 km.

Váca

obrázek - cyklovýletobrázek - cyklovýlet

Cyklovýlet

Kamenický Šenov

S vybranou skupinou chlapců jsme v sobotu 10. 9. 2016 podnikli další z našich cyklovýletů. Tentokrát jsme vyrazili z Kamenického Šenova směrem na Nový Oldřichov. Odtud jsme nasměrovali naší cestu do České Kamenice – Jánské. Projeli jsme kolem místa zřícení dopravního letadla na Nové Olešce a táhlým stoupáním dojeli do obce Kámen. Odtud jsme to vzali lesní cestou do Děčína. Protože Děčín propojuje s Benešovem nad Ploučnicí hezká cyklostezka, vydali jsme se dále po ní. Jelikož bylo opravdu krásné počasí, náš další cíl byl jasný – koupaliště nad Žandovem. Zde se chlapci osvěžili, nabrali síly a dalším táhlým stoupáním přes obec Volfartice jsme se napojili na cyklostezku „Prácheň“, která nás dovedla zpět do ústavu. Celkem jsme v relativně kopcovitém terénu najeli 63,2 km a užili si další sportovní den. 

Bc. Petr Noga

obrázek - cyklovýletobrázek - cyklovýlet

Poděkování za brigádu

Kamenický Šenov

Dne 10. září jsme uspořádali historicky první brigádu s Výchovným ústavem v Kamenickém Šenově. Náš občanský spolek potřeboval pomoci s těžkou prací, na kterou nám již naše síly nestačí, a tak jsme poprosili mladé muže z Výchovného ústavu o pomoc. Po velké brigádě na konci srpna, kde jsme kopali základy, nám zbylo plno kamenů, které musely ze Starého hřbitova pryč. 

S našimi pomocníky z Výchovného ústavu byl hřbitov během hodiny uklizen, a zbylo nám tak dost času na krátkou prohlídku Starého hřbitova a seminář s restaurátorkami. MgA. Hana Nováková zodpovídala dotazy svěřencům, kteří se aktivně zajímali jak o činnost restaurátorek, tak i o historická fakta. Mladí muži pod vedením vychovatelů Bc. Petra Nogy a Rudolfa Hroudy odvedli velice dobrou práci, a nám se snad oplátkou za jejich pomoc podařilo předat trochu lásky k čarovnému místu a odkazu šenovské historie v něm!

Děkujeme všem výše jmenovaným, stejně jako technickým službám Kamenického Šenova, za perfektní spolupráci!!!

Za Sonow o.s. Marta Pospíšilová; foto z facebookové stránky o.s. Sonow

obrázek - brigádaobrázek - brigáda

Výpomoc Kamenickému Šenovu 

Kamenický Šenov

Na sobotu 10. 9. 2016 jsme dojednali se sdružením Sonow, které se snaží působit ve prospěch historie Kamenického Šenova a zachovat či renovovat jeho tradiční památky, první společnou akci schválenou zastupitelstvem města. Jednalo se o odvoz suti a kamení z rekonstruovaného židovského hřbitova. Technické služby zařídily přistavení dvou kontejnerů, které naši chlapci naplnili během hodiny a půl vším, co dostali za úkol odvézt a odnést. Chlapci si vyslechli pochvalu jak od vychovatelů, tak od zástupců sdružení Sonow ve složení paní Pospíšilové a pánů Hotára a Gebela. Odměnou chlapcům bylo umožnění přístupu do míst, kam by se jinak nedostali, tedy do bývalé hrobky nebo do zvonice. Se zájmem chlapci také vyslechli informace o restaurování soch, přičemž pojídali tvarohové šátečky, které za svou usilovnou práci také obdrželi. Celá akce byla hodnocena velmi kladně ze stran všech zúčastněných, a určitě na ní navážeme další podobnou spoluprácí v dohledné době.

Bc. Petr Noga a Rudolf Hrouda

obrázek - výpomocobrázek - výpomoc

Vrabinec a skalní lezení

Slovanská

obrázek - lezení

Pokračování zátěžového víkendu bylo opět v duchu turistiky. Tentokrát jsme si za cíl vybrali vrcholek jménem Vrabinec. Jedná se o skalní ostroh tyčící se nad obcí Těchlovice na břehu řeky Labe. V minulosti zde býval skalní hrad loupeživých rytířů, ale v dnešní době jsou tu jen nepatrné zbytky zdiva.

Cesta na Vrabinec a zpět je dlouhá cca 15 kilometrů, a vede v náročném terénu s velkým výškovým převýšením. Odměnou je pak krásná vyhlídka na široké okolí a řeku Labe.

Na vrcholku Vrabince jsme ještě zorganizovali "skalní lezení". Pod vedením zkušeného instruktora si mohli chlapci vyzkoušet vylézt na jednu ze skalních věží Vrabince a následně jí i slanit. Celá činnost samozřejmě probíhala za přísných bezpečnostních opatření.

Po skončení všech činností byli chlapci sice unaveni, ale šťastní, že vše zvládli a že se jim v činnostech dařilo.

obrázek - lezeníobrázek - lezení

Turistika - Lesní mlýn a okolí

Slovanská

I přes blížící se podzim je stále krásné počasí, a tak jsme využili začátek nového školního roku a zorganizovali jsme zátěžový socializační víkend plný turistiky a sportu, abychom chlapce seznámili navzájem mezi sebou, a aby se i pedagogové seznámili s novými chlapci během různých činností. Dalším cílem akce bylo zlepšení orientace v terénu, získávání vědomostí o přírodě, a také rozšiřování kulturního záběru a rozvoj estetického cítění. Díky skutečně krásnému počasí si všichni víkend užili.

obrázek - poznávací turistikaobrázek - poznávací turistika

Výlet oddělení EPCHO - Zoo Děčín

Boletice

Krátce po sobotním obědě jsme s chlapci z oddělení EPCHO vyrazili na výlet do Zoo Děčín. Zde jsme chtěli vidět krmení zvěře, otvírání výběhu vyder a vůbec umožnit chlapcům strávit příjemné odpoledne. 

Nejprve nás čekal výstup k samotné ZOO, při kterém jsme chlapcům ukázali synagogu postavenou již v roce 1907, která jako jedna z mála přežila nacismus i komunismus. Po výstupu k zoo jsme prošli areálem, a poté se zúčastnili komentovaného krmení medvedů grizzly. Dále chlapci viděli krmení kočky rybářské. Také jsme byli svědky otevírání nového výběhu pro vydry, ze kterého ovšem první děčínský pár vyder jen krátce po naší návštěvě dokázal utéci. Chlapce ovšem zaujala nejen zvířata, ale i různé prolézačky, které jsou v zoo umístěny. V zoo probíhalo během naší návštěvy také setkání se sponzory zoo a s adoptivními rodiči zvířat za doprovodu živé hudby.

Chlapce odpoledne zaujalo - především medvědi grizzly, Ptačí dům, kočka rybářská, psouni, vydry, divoká prasata a zejména opičky. Chování chlapců v průběhu celého odpoledne bylo vzorné a ptali se na spoustu věcí. Doufejme, že jsme byli schopní zprostředkovat jim informace o zvířatech žijících nejen v jejich okolí, ale i ve světě.

Jirovec, Douša, Bílková

obrázek - zooobrázek - zooobrázek - zooobrázek - zoo

Cyklovýlet po okolí Kamenického Šenova

Kamenický Šenov

Na neděli 4.9.2016 jsem uspořádal pro chlapce sportovní akci – cyklovýlet po okolí Kamenického Šenova. Cílem vyjížďky bylo zvýšení fyzické kondice chlapců. Výjezd na kolech po okolí byl plánován jako poznávací a orientační výlet v krajině Českého Švýcarska, a proto jsme jeli okruh po okolních obcích a městech. Trasa měla celkem 34km. Chlapcům se akce velmi líbila a rádi by se dalších cyklovýletů účastnili znova.

Pavel Švec - vychovatel 

obrázek - cyklovýletobrázek - cyklovýlet

Akce výchovy – pomoc při úklidu

Kamenický Šenov

Tak, jak naše oddělení v Kamenickém Šenově  v loňském školním roce skončilo, tak ihned na začátku nového školního roku 2016/2017 opět začala dohodnutá spolupráce s Městským úřadem s pomocí s údržbou veřejných prostorů obce Kamenický Šenov. 

Hned první víkend jsme se podíleli na úklidu travnatých prostorů u sídliště v ulici Huťská. Chlapci využili hezkého počasí a za výrazné pomoci vychovatelů sl. Bc. Sommerové a p. Švece  pomohli s úklidem posekané trávy. Chlapci se do práce pustili s velkým odhodláním a za odpoledne zvládli velkou část ze zadaného úkolu. Zbytek byl dodělán v neděli. Všichni účastníci brigády zaslouží pochvalu nejen za odvedenou práci, ale též za reprezentaci a chování po celé akci. Akce se zúčastnilo celkem 10 chlapců ze všech skupin.

Jiří Brzobohatý

obrázek - pomoc MŮobrázek - pomoc MŮ

Pěší turistika

Kamenický Šenov

obrázek - pěší turistika

V pátek 2.9. jsme pro 2. skupinu chlapců z Kamenického Šenova naplánovali turistickou akci trasou internát – Panská skála – Prácheň – Horní Prysk – přírodní koupaliště – ledová jeskyně – Prácheň – zpět internát v Kamenickém Šenově. Chlapci si cestou užívali letní přírody, slunného počasí a pobytu na čerstvém vzduchu. Jako bonus výletu bylo osvěžení v přírodním koupališti v Horním Prysku. Akci hodnotím kladně, stejně jako chlapci, kteří ji zvládli s dostatečnou fyzičkou. 

Hrouda

Ředitel VÚ Boletice

PaedDr. Pavel Bártík

Ke dni 31. 8. 2016 se rozhodl PaedDr. Pavel Bártík ukončit svoji profesní kariéru a odejít do starobního důchodu. K tomuto dni požádal zřizovatele o uvolnění z funkce ředitele VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Děčín XXXII, Boletice n. L.

Děkujeme za dlouholetou spolupráci a přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a mnoho šťastných chvil při farmaření.

Zaměstnanci školského zařízení

Resocializační tábor Králíky zaměřený na vojenskou historii

obrázek - tábor Králíky

Pro 6 chlapců jsme na termín 16. - 21.8. spolu s kolegy P. Švecem a K. Labutou připravili další prázdninový tábor, tentokrát zaměřený na vojenskou historii Československa. A kde jinde chlapcům lépe vysvětlit předválečné události, než na linii opevnění Králické pevnostní oblasti? Tato linie měla za úkol zastavit nepřítele při přechodu hranic směrem od Polska. Povedlo se nám návštívit velké pevnosti typu „Hanička“ či „Hůrka“, kde jsme strávili v podzemních chodbách i několik hodin v teplotách kolem 7 °C. Navštívili jsme i menší objekty, jako například pozorovatelnu K-S 12 b „Utržený“, K-S 32 „Na růžku“ či K-S 8 „U nádraží“. Velice nás zaujala taktéž prohlídka objektu K-S 5 „U potoka“, který malý klub nadšenců rekonstruuje do původní podoby. Abychom ovšem nebyli jen u vojenské tématiky, navštívili jsme Klášter Redemptoristů v Králíkách – Dolní Hedeči, několik vyhlídek, rozhleden a samozřejmě jsme využili možnosti a povozili se na šlapadlech na přehradě Pastviny. Protože jsme mohli pochválit chlapce za naprosto vzorné chování, každý večer končil grilováním, kdy jsme využili přítomnosti vyučeného kuchaře mezi námi, a dali mu tak možnost prezentovat to, co se naučil ve svém studijním oboru v našem ústavu. O zakončení celého pobytu se postarala akce „Cihelna 2016“, kde se prezentují aktivní zálohy Armády ČR. Chlapci tak mohli z besprostřední blízkosti zažít start a odlet a následný přílet bojového vrtulníku Mi-24 „Hind“, prolézt tank T-72/M4 či prožít rekonstrukci napadení pohraniční stráže příslušníky Freikorpsu, kdy se bojů zúčastnily i tanky T-34 v obou verzích. Počasí nám přálo, déšť nás doprovodil jen poslední den na cestě zpět do ústavu. Chlapci si dle vlastních slov tábor velmi užili a důkazem, že se na tábor jezdí za odměnu, byl fakt, že se jeden z chlapců vrátil na tábor z prázdninového pobytu u rodičů, kam se po návratu opět vrací.

Za vychovatele: Bc. Petr Noga

obrázek - tábor Králíkyobrázek - tábor Králíkyobrázek - tábor Králíkyobrázek - tábor Králíkyobrázek - tábor Králíky 

Sportovně-resocializační cyklotábor Srbská Kamenice

V termínu 24.-29.7. jsme spolu s kolegy P. Švecem a P. Husákem přichystali pro 6 chlapců tábor zaměřený na cykloturistiku. Jako základnu jsme vybrali kemp u Ferdinanda v Srbské Kamenici, už kvůli jeho poloze nedaleko několika rybníků, koupaliště, vyhlídek a dalších zajímavostí. Na tábor jsme se s chlapci přesunuli na kolech, kdy trasa přesunu – 21 km – byla pouze příslibem pro následující dny. Hned v pondělí jsme s chlapci zvládli 41 km v místních kopcích, kdy jsme navštívili např. Hotel Bellevue a jeho koupaliště nebo Dolský mlýn, odkud jsme i s koly na zádech vystoupali skalními schody do Vysoké Lípy, což bylo obdivně hodnoceno i zpocenými turisty, které jsme cestou potkali. Abychom pokračovali ve vzestupné tendenci kilometráže, v úterý jsme s chlapci zajeli na oběd do Ústí nad Labem – 110 km :) Středu jsme pojali – vzhledem ke špatnému počasí – jako odpočinkový den a navštívili služebním vozidlem hrad Houska a Doksy. Ve čtvrtek, abychom nevyšli ze cviku, jsme se zajeli vykoupat na Máchovo jezero – 98 km. Týden nám utekl jak voda, stihli jsme míčové hry, grilování a hlavně spoustu legrace. Největší odměnou pro všechny vychovatele bylo prohlášení, že se chlapcům z tábora nechce a zároveň dotaz, jestli si můžou ústavní kola půjčit kvůli tréninku po návratu na vycházku. Nikoho asi nepřekvapí, že zpět do Boletic jsme se přesunuli opět na kolech, tedy 30 km. Za celkový nájezd cca. 300 km patří chlapcům zajisté uznání.

Za vychovatele – Bc. Petr Noga

obrázek - cyklotáborobrázek - cyklotáborobrázek - cyklotáborobrázek - cyklotábor

Sportovní resocializační tábor Šindlovy Dvory

V termínu od 4.7. do 9.7 2016 proběhla první prázdninová akce, a to sportovní resocializační tábor Šindlovy dvory. Jako pedagogický dozor se tábora zúčastnili Robert Cina a Bc. Lumír Hořák za organizaci pobytu, instruktoři a vychovatelé, a dále Slavomír Stejskal – APN. Účastníků tábora z řad našich chlapců bylo šest. Pro chlapce jsme během uvedeného tábora připravili výlet do Českého Krumlova, na Lipno a cyklovýlet na Hlubokou. Vzhledem k celotýdennímu pěknému počasí si chlapci užili také návštěvu koupaliště, a to jak v Českých Budějovicích, tak i na Hluboké. Chlapcům se celý pobyt velmi líbil a již se těší na další akce. Všichni si navíc zaslouží velkou pochvalu za aktivitu a chování jak na všech uskutečněných akcích tábora, tak i ve využívaných prostorách budovy Dětského domova Šindlovy dvory.

Cina Robert

obrázek - tábor Šindlovy Dvoryobrázek - tábor Šindlovy Dvoryobrázek - tábor Šindlovy Dvoryobrázek - tábor Šindlovy Dvoryobrázek - tábor Šindlovy Dvory

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.