Fitness centrum Lípa

Kamenický Šenov

Na nedělní odpoledne dne 2. 12. 2018 jsem naplánoval pro chlapce akci v posilovně v České Lípě. Jedná se o pravidelně opakované cvičení pod dohledem, kdy se chlapci učí jak správně provádět jednotlivé cviky.

Samotné posilování trvá vždy kolem 2,5 hodiny a je zaměřené především na horní polovinu těla. Chlapci se zároveň učí jak se navzájem zajišťovat a případně si pomáhat.

Tato odpoledne v posilovně je velice baví a jako obvykle i dnes se již při návratu do ústavu, ptali, kdy pojedeme znovu.

Husák Petr

   

Pečení vánočních perníčků dne 2.12.2018

Kamenický Šenov

Na neděli 2.12. 2018 jsem naplánovala pro chlapce pečení vánočních perníčků. Těsta jsme si udělali již v sobotu, protože těsto potřebuje odležet. Po snídani jsme zůstali v jídelně a dali jsme se do práce. Šlo nám to pěkně od ruky a do oběda bylo hotovo. Po obědě jsme vychladlé perníčky začali zdobit. Nejdříve chlapci nevěděli jak, ale po názorné ukázce jim šla práce pěkně od ruky. Chlapcům se perníčky moc povedli.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

Trénink s dorostenci, juniory a žáky BK Česká Kamenice dne 28. listopadu 2018

Kamenický Šenov

Poprvé v tomto školním roce jsme byli s našimi chlapci na společném tréninku s borci z BK Česká Kamenice. Pro většinu z našich se jednalo o první takový trénink v životě, ale nevzdali se a popasovali se s náročným tréninkem statečně.

Trénink začal rozcvičkou, která obsahovala různé cviky na protahování a rozcvičení svalů. Pak následovalo posilování s činkami a na přístrojích. Jako poslední následovalo tzv. kolečko, kdy v určité době chlapci pilovali intenzivně techniku boxu.

Nakonec boxovali v ringu a zaspárovali si. Nejdříve mezi sebou a pak si někteří zkusili, jaké je to zaboxovat si se zkušeným borcem. Každý, kdo si to v ringu zkusil, zjistil, že musí ještě hodně na sobě pracovat. Chlapci si zaslouží pochvalu za chování, během akce nedošlo k žádnému incidentu nebo náznaku nevhodného chování.

Nakonec jsme se rozloučili s trenérem a poděkovali za čas, který nám věnoval. Byli jsme pozváni na další trénink, který proběhne v prosinci 2018.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

ESCAPE – oddělení Tesko 28. 11. 2018

Slovanská

Koncem Listopadu jsme využili brzkého stmívání k zábavné únikové hře zvané ,,Escape´´. Cílem této hry je s pomocí skrytých indicií, vyřešit několik navazujících úkolů.

Chlapce jsme rozdělili do skupin po pěti tak, aby měli všechny týmy šanci na výhru. Ve hře se objevují logické hádanky, ale i fyzické úkoly. Tímto je velmi důležité, aby chlapci spolupracovali. Hra podporuje rozvoj logického myšlení, práci pod tlakem a kooperaci ve skupině.

Chlapce tato nevšední hra bavila, zlepšilo se celkové klima na skupinách a poražení už vyčkávají na odvetu, kterou si vyžádali.

Team Tesco

Projektový den „Advent 2018“

Poslední listopadové pondělí na základní škole jsme strávili v duchu adventu. Pustili jsme se s žáky do výroby adventních věnců. Chlapci měli možnost pracovat s různými materiály i přízdobami. Bylo zcela na jejich fantazii, jak si s výrobou poradí. Práce se letošní rok velice podařila, bylo vidět, že chlapci pracují s nadšením. Jejich originální výrobky zdobí v předvánočním čase prostory našeho zařízení.

Krampus

Kamenický Šenov

Na neděli 25.listopadu jsem uspořádal odpolední výlet do Teplic. S chlapci jsme vyrazili na Krampus - čerti ze severu. Nic podobného Teplice ještě nezažili tak jsme si to s chlapci nenechali ujít. Mohutné kožichy, děsivé masky a velký pekelný rachot. To byla Krampus show.

Trasa začínala v centru města a skupina čertů prošla hlavní pasáží a mířila do Krupské ulice. Celé vystoupení se chlapcům velmi líbilo. Před odjezdem byli všichni poučeni o BOZP a teple oblečeni do chladného počasí.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

   

   

VÝROBKY ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKU OBORU PROVOZNÍ SLUŽBY ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ KAMENICKÝ ŠENOV

Kamenický Šenov

V rámci odborného výcviku učebního oboru Provozní služby si žáci osvojují mechanické opracování dřeva a výrobu drobných předmětů jako jsou kostky, vařechy, kvedlačky, rámečky, atd. Při těchto pracovních činnostech je důležitá rukodělná práce s ručním nářadím.

V druhém ročníku žáci již pracují s elektrickou pilkou či vrtačkou a výrobky jsou již propracovanější a náročnější. Při těchto činnostech je vždy důležitý přesný návrh a rozměření výrobku. Zde jsou již chlapci pod vedením učitele schopni vytvořit poličky, stolky, stoličky a štokrlata.

Pro představu přikládáme pár fotografií výrobků žáků 1. i 2. ročníku.

   

   

5. ročník soutěže “Ústavní silák 2018“

Boletice

V sobotu 24.11. 2018 se v naší tělocvičně v Boleticích nad Labem už po páté uskutečnila celoústavní soutěž “Ústavní silák 2018“. Této akce se zúčastnili všichni chlapci nad patnáct let, ze všech oddělení ústavu.

Soutěžilo se jako vždy ve třech disciplínách. V bench pressu, hodu medicimbálem a dřepu s činkou. Chlapci zvedali nebo cvičili s činkou vážící 70 % jejich tělesné váhy. Soutěžící se snažili a podávali velmi dobré sportovní výkony. Ostatní chlapci, kteří se pro svůj nižší věk nemohli soutěže zúčastnit, borcům s činkami fandili a ty nejlepší výkony odměňovali potleskem.

Tímto bychom chtěli všem chlapcům poděkovat za skvělé výkony a vzorné chování.

Vychovatelé oddělení EPCHO

NÁVŠTĚVA Z PČR PRAHA

Kamenický Šenov

Dne 19.11.2018 v rámci plnění MPP k nám, na naše odloučené pracoviště Kamenický Šenov po domluvě s pracovníky výchovy dorazila návštěva z PČR Praha, kdy se jednalo konkrétně o pány pplk. Zdeňka TLAMICHU z ÚPVSP VZ Praha, pprap. Patrika POSPÍŠILA z Dopravního inspektorátu Praha I. a dále nstržm. Petra NOGU, pprap.. Tomáše ROUBKA, pprap. Tomáše POSPÍŠILA a pprap. Jana PETERKU ze 4. Oddělení PMJ Praha. Uvedení policisté na naše pracoviště přijeli s připravenou besedou a projekcí, která zahrnovala několik témat z „Minimálního preventivního programu“, který si plní v průběhu roku vychovatelé našeho ústavu.

Po skončení besedy v Kamenickém Šenově se jmenovaní pracovníci PČR Praha přesunuli na pracoviště Boletice nad Labem, kde v rámci výše uvedeného MPP besedu a projekci s diskuzí zopakovali pro chlapce z DDŠ a oddělení EPCHO.

Vzhledem k množství témat, širokému záběru besedy a projekce, byly ze strany pracovníků PČR Praha „vypíchnuty“ vždy jen zajímavé úseky a části ze stanovených témat MPP tak, aby se chlapci nenudili a zapojovali se do následné diskuze. Chlapci si též měli možnost prohlédnout část výstroje a vybavení policistů, jako je služební pistole, samopal, neprůstřelná vesta, zastavovací pás vozidla apod. Všem chlapcům obou pracovišť zařízení se beseda s projekcí a výkladem velmi líbila. Byli aktivní a měli na policisty mnoho otázek, které jim byly v rámci možností zodpovězeny. Výklad z úst profesionálů byl pro chlapce velmi zajímavý a určitě působil i preventivně. Všichni se těšíme na pokračování uvedených setkání s profesionály z řad policie ČR.

Vychovatel : Švec Pavel

Soutěž „Poskytnutí první pomoci“

V měsíci listopadu se uskutečnil již 5. ročník soutěže „Poskytnutí první pomoci“, kterou pořádáme ve spolupráci s naším hlavním partnerem Střední zdravotnickou školou v Děčíně.

Soutěže se zúčastnilo 6 tříčlenných družstev, kdy chlapci a dívky plnili na několika stanovištích úkoly z oblasti poskytnutí první pomoci, jako je například resuscitace, ošetření popálenin, zlomenin či tržných ran. Na závěr soutěže museli všichni soutěžící prokázat své znalosti v souhrnném testu z oblasti zdravovědy a poskytnutí první pomoci.

Jednoznačně lze o všech účastnících soutěže konstatovat, že byli ve všech oblastech poskytnutí první pomoci výborně připraveni a bodové rozdíly v závěrečném hodnocení byly opravdu minimální. Družstvo z naší základní školy se vzhledem k dlouhodobé a intenzivní přípravě umístilo na krásném prvním místě, za což si jistě zaslouží velkou pochvalu.

Poděkování patří též pedagogickému personálu Střední zdravotnické školy a její studentům za perfektní organizaci soutěže.

Projektový den ZŠ - 100 let vzniku Československa

U příležitosti stého výročí vzniku Československa jsme s chlapci ze základní školy v rámci projektového dne zavítali do hlavního města.

Hlavním cílem byla návštěva historické budovy Národního muzea, které slaví 200 let své existence. Během těchto let se několikrát přestěhovalo a hledalo prostory pro své expozice i depozitáře. Své hlavní sídlo našlo v roce 1891 v novorenesanční stavbě tvořící dominantu Václavského náměstí. Budova muzea prošla náročnou rozsáhlou rekonstrukcí a proměnou v moderní muzejní prostor, která trvala dlouhých 7 let. Pro veřejnost byla znovu částečně zpřístupněna dne 28. října 2018, kdy i my jsme využili tuto možnost a nakoukli do impozantních prostor. Měli jsme možnost shlédnout zahajovací výstavu 2x100, která se snaží představit nejen to nejvzácnější ze sbírek Národního muzea, ale i předměty veřejnosti zcela neznámé, dosud nikdy nevystavené či nově restaurované.

V rámci projektového dne si chlapci prošli Václavské náměstí, prohlédli jezdeckou sochu Sv. Václava a žáci 9. ročníku se zastavili u pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce.

Turnaj v nohejbalu „ Šenovská smeč „

Kamenický Šenov

Dne 17. 11. 2018 jsme se zúčastnili sportovní akce pořádané ředitelem základní školy v Kamenickém Šenově. Jedná se o turnaj v nohejbalu trojic. Náš ústav reprezentovali: Miroslav L., Roman M., Pavel Ch., Robert T.

Tento turnaj je téměř celodenní akcí, kdy začátek je již od 8.00hod. a jelikož se hraje tzv. každý s každým, tak teprve v odpoledních hodinách je rozhodnuto o mužstvech, která hrají semifinále a následovně finále. Nutno zdůraznit, že se jedná o turnaj dospělých.

V celkové účasti 14 cti mužstev, obsadili naši chlapci krásné 9. místo. Za vzornou reprezentaci, sportovní chování a maximální snahu o co nejlepší umístění, jím tímto děkuji.

Husák Petr

Soutěž o nejlepší nepečený dort

Boletice

Dne 18.11. 2018 si skupiny DDŠ B1 + B2 naplánovala výrobu něčeho sladkého na zub. A protože jsme tuto činnost chtěli udělat zajímavější, vyhlásili jsme soutěž. Utvořili se 3 družstva po třech členech. Chlapci měli za úkol, bez nápovědy a za stejných podmínek vytvořit nepečený dort. Postupy byly rozmanité, ale všichni zvládli dort na výbornou. Nálada byla pohodová.

Vychovatel: Kumprechtová Alice, Schneider E.

HELLOWEENSKÉ TRADICE – DLABÁNÍ DÝNÍ

Slovanská

V týdnu jsme se rozhodli, že si povíme něco o staronové tradici, která se u nás dostává opět do povědomí obyvatelstva a to je podzimní dlabání dýní. Málo kdo ví, že tato tradice vychází z keltských svátků a omylem ji přiřazuje k americkému svátku. Sehnali jsme si dýně různých velikostí a chlapci si vyzkoušeli jak se s nimi pracuje.. U této činnosti je na prvním místě opatrnost při práci s nožem a také fantazie a představivost.

Někteří si vedli při práci velmi dobře. Velmi chválím Z.L a O.A, kteří si dali nejvíce záležet na tom jak bude dýně vypadat. Dovnitř jsme pak umístili svíčku, kterou chlapci zapálili a dýně jsme si vystavili na sborovně vychovatelů z důvodu bezpečnosti. Na závěr jsme pořídili pár fotek.

Nedělní výlet

Boletice

Druhou listopadovou neděli jsme se s chlapci vypravili na odpolední procházku z Boletic nad Labem na Pastýřskou stěnu.

Výchozím bodem pro nás byla kamenitá cesta za viaduktem v Podmoklech. Nejdříve jsme vyšli na Jahnovu vyhlídku, kde jsme si na chvilku odpočinuli po dlouhé cestě z Boletic. Poté jsme pokračovali dále až na vyhlídku u zámečku. Po prohlídce města z ptačí perspektivy jsme se vydali po červené turistické trase lesoparkem až na palouk nad Teplickou ulicí a dále jsme po kamenných serpentinách došli zpět k výchozímu bodu.

Procházku lesem jsme spojili s poznáváním stromů, určováním a zařazováním spadaného listí, dle našeho k tomuto účelu vytvořeného atlasu dřevin. I přes nevlídné počasí se výlet všem chlapcům líbil.

Vychovalelé : Zábrodský, Jirovec, Bílková

Výlet odd. EPCHO do Kyjovského údolí

Boletice

Dne 10.11. 2018 jsme po obědě vyrazili služebním vozidlem s celkem čtyřmi chlapci z odd. EPCHO na výlet do Kyjovského údolí. Jako pedagogický dohled byl přítomen p. Cimpl, p. Ledvina a p. Nekvinda. Přivítala nás nádherná přírodní scenérie v podobě pískovcových skal a říčky Křinice. Po asi 2,5 km dlouhé procházce jsme dorazili k jeskyni víl a cestou zpět jsme se zastavili v jeskyni s názvem Vinný sklípek. Tyto jeskyně byly pro chlapce asi to nejzajímavější. Počasí nám po celou dobu výletu přálo, podle reakcí chlapců se jim výlet líbil a dokonce by chtěli tuto lokalitu navštívit i v letním období.

Zapsal Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

Sportovní a turistické činnosti – zátěžový výlet Pavlinino údolí – Všemily, dne 11.11.2018

Kamenický Šenov

V uvedené době proběhla zátěžová akce pro 3. VS. Akce se zúčastnili 3 chlapci z této skupiny, a také 3 chlapci z 2. VS. Cílem akce bylo zvýšení kondice chlapců a poznání okolí Pavlinina údolí.

Z Kamenického Šenova do Studeného jsme se přesunuli služebním vozidlem. Z parkoviště jsme pak pokračovali po červené a modré turistické cestě směrem do Všemil, a to průchodem Pavlininym údolím. Po cestě se chlapci seznamovali s flórou a faunou. V celé oblasti jim byli ukázány skalní útvary, které by se daly využít k přespání.

Na závěr výletu jsme přebrodili potok, což byl pro chlapce malý adrenalinový zážitek.

Chlapci byli s výletem spokojeni a těší se na návštěvu dalších míst v NP České Švýcarsko a na případné přespání ve skalním převisu.

Vychovatel: Tomáš Soukup

TURISTICKÝ VÝŠLAP NA DOLSKÝ MLÝN V JETŘICHOVICÍCH

Slovanská

Po obědě jsme se společně vydali do Jetřichovic, a to převážně s novými chlapci u skupin, kteří zde ještě nebyli. Během cesty chlapci obdivovali studánku svatého Huberta, z které někteří ochutnali i pitnou železitou vodu.

U potoka si dále prohlédli improvizované milíře, které se zde pálí během společných akcí. Jako poslední jsme si prohlédli mlýn, známý z pohádky ,,PYŠNÁ PRINCEZNA ´´.Chlapci si také během cesty na pokácených kmenech stromů vyzkoušeli přecházením svoji rovnováhu. Nikomu se to nakonec nepodařilo. Zpět jsme se vrátili před večeří příjemně unaveni.

Vychovatelé : GROS J. - RYBÁNSKÁ D.

Pěší turistický výlet na rozhlednu Chlum

Boletice

Dne 04. 11. 2018 ve 13:00 hod. jsme vyrazili z ústavu na horní cestu, kterou jsme došli ke kopci zvanému Kaplička, odkud jsme lesní cestou, a těžkým terénem stoupali až na rozhledně Chlum. Cesta byla dlouhá cca 12 km. Když chlapci vylezli na rozhlednu, tak se jim naskytl nádherný pohled na Labské údolí, v dáli našli i budou našeho zařízení. Zpáteční cesta byla náročnější, výlet jsme přečkali ve zdraví a chlapcům se líbil.

Vychovatel: Mgr. Schneider E., Michálek D.

Sportovně – turistická zátěžová akce dne 4.11.2018

Kamenický Šenov

I když bylo mlhavé počasí rozhodli jsme se s chlapci pro zátěžovou akci. Domluvili jsme trasu Kamenický Šenov – Karlovský velký rybník.

Ve 13,15h jsme se vydali z výchovného ústavu směrem k Panské skále. Pokračovali jsme po cyklostezce směrem do Nového Oldřichova. Zastávka u dančí obory, ke krmení přinesli chlapci starý tvrdý chléb. Někteří z chlapců viděli tato zvířata poprvé v životě. Nechtělo se jim ani odcházet. Prošli jsme celý Nový Oldřichov a odbočili směrem ke skládce. Odtud jsme pokračovali lesem a chlapci určovali směr podle mapy. Netrvalo dlouho a vyšli jsme u Karlovského velkého rybníka. Zde se chlapcům moc líbilo.

Zpáteční cestu jsme již absolvovali po silnici. Bohužel na konci Nového Oldřichova se udělalo zle Jirkovi M. a byla jsem nucená zavolat záchranku. Po příjezdu Jirku vyšetřili a odvezli na dětské oddělení nemocnice v České Lípě. Touto událostí jsme se hodně opozdili a po domluvě s kolegou p. Husákem a VV p. Cinou pro nás kolega p. Husák s ostatními chlapci dojeli služebním autem.

Chlapcům se cesta velmi líbila a byli spokojený. Po cestě se chovali vzorně. Našlapali cca 16km.

Vychovatelka : Jansová Yveta

   

   

Zátěžová turistika Křešice – Staré město - Chlum

Boletice

V sobotu 3.11.2018 jsme se skupinou E1 měli naplánovanou zátěžovou turistiku směr Vrabinec. Vzhledem k bahnitému terénu byla trasa změněna. A zvolili jsme směr Křešice, Staré město, Chlum. Chlapci během cesty pozorovali měnící se přírodu a okolí. Také viděli kormorány, kachny a volavky nad Labem. Po celou dobu panovala příjemné atmosféra a turistiku zvládli dobře. Ušli jsme celkem 12 km. Chlapci se těší na další plánovanou akci.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., asis. Holub

FITNESS KROUŽEK

Kamenický Šenov

Na dnešní odpoledne jsem společně s chlapci naplánoval v rámci našeho fitness kroužku v Kamenickém Šenově, návštěvu ve Fitness centru Lípa v České Lípě.

Po obědě a relaxační pauze jsme vyjeli služebním vozidlem do shora jmenovaného fitness, kam v od podzimu do jara pravidelně jezdíme udržovat fyzickou kondici. Na dnešní akci byli vybráni Roman M., David N. a Robert T.

Vzhledem k tomu, že někteří z těchto chlapců zde byli poprvé, tak jsem je nejdříve seznámil s podstatou posilování a se sestavou cviků, které jsem pro ně na dnešní den připravil. Na závěr byli podrobně obeznámeni s bezpečnostními pravidly, která musí dodržovat, během celého pobytu v posilovně.

Celkem jsme cvičili 2,5 hodiny a chlapci byli velice spokojeni a již při odjezdu se hlásili na další takovouto akci. Husák Petr

XX. ročník Železného chovance

Boletice

Tak jako každý rok na podzim jsme se i letos rozhodli změřit síly s nejlepšími z nejlepších v ryze fyzicky situovaných disciplínách jubilejního XX. ročníku Železného chovance v Hostouni.

Náš tým tvořený zástupci DDŠ i EPCHO odjel reprezentovat Výchovný ústav Boletice s odhodláním podat co nejlepší sportovní výkon, soutěžit v duchu Fair Play a v neposlední řadě i zanechat v myslích účastníků a organizátorů soutěže dojem kultivovaného, sebevědomého a ukázněného kolektivu.

Celá soutěž, koncipovaná jako triatlon (plavání, cyklokros, běh), odstartovala svojí úvodní disciplínu v plaveckém bazéně v Tachově. Ve výkonech mnohých plavců se zohlednila tíha okamžiku spojená s nervozitou, v jejímž důsledku se v průběhu závodu byli nuceni vyrovnávat s kyslíkovým dluhem. Po prvním ostrém testu fyzické připravenosti, následoval nevyzpytatelný cyklokros. Podmínky toho dne byly tvrdé – mlhavé počasí s teplotou 8° C na startovní pásce až po nepříjemný protivítr v táhlém stoupání, na jehož vrcholu čekal na závodníky místo obvyklé vrchařské prémie hlouček zkřehlých fanoušků s teplým nápojem, který byl ale bohužel pro své složení na seznamu zakázaných látek. Skutečnost ale nakonec byla taková, že všichni účastníci závod dokončili a mohli tedy pomýšlet na závěrečný běžecký maraton, ve kterém šlo prakticky o vše.

Naši chlapci statečně bojovali s počasím, neukázněnými fanoušky lačnícími po autogramech a Facebookových účtech, únavou materiálu – laicky řečeno, aby na konci sil prostí proťali cílovou pásku s pocitem vítěze především nad sebou samými, neboť pro všechny naše závodníky se jednalo o premiérový takto náročný triatlonový závod.

Závěr patří výsledkové listině s umístěním našich sportovců, kteří v tvrdé konkurenci obstáli velmi dobře a tedy i poděkování za jejich reprezentaci Výchovného ústavu Boletice. V družstvu mladšího dorostu obsadili naši chlapci bramborové umístění 4 místo.

Vychovatelé – Kozděra, Horáček

Čtenářský kroužek oddělení EPCHO

Boletice

V tomto školním roce opět od září probíhá čtenářský kroužek chlapců z oddělení EPCHO. Koná se ve 14-ti denních cyklech, kdy s vybranou skupinou chlapců navštěvujeme Městskou knihovnu Děčín. Pedagogický doprovod tvoří vychovatelé p. Ledvina, Jírovec a asistent pedagoga paní Bílková. Kroužek by měl u chlapců prohlubovat zájem o četbu, rozvíjet literární projev a zároveň jako příprava na tradiční celoústavní soutěž Kniha roku, kterou pořádá úsek vzdělávání. Chlapci si v dětském oddělení knihovny vyberou knihy dle jim nejbližšího žánru a poté je do denního plánu programu u obou skupin zařazena četba knih. U chlapců je návštěva knihovny velmi oblíbená a motivuje je k dosahování vzorných hodnocení.

Zapsal: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

Turistika Sněžník dne 21.10.2018

Kamenický Šenov

Dnešního dne jsme měli naplánovanou turistickou akci na Sněžník. Vyrazili jsme po obědě služebním autem. Po příjezdu do obce Sněžník jsme vyrazili pěšky na rozhlednu. Chlapci obdivovali po cestě podzimní přírodu jak je zbarvená, povídali si o flóře, kterou v tomto období můžeme vidět. Rozhledna se jim moc líbila, obdivovali malé jezírko s lekníny a zajímalo je, zda tam jsou nějaké ryby. Cestou zpátky k autu chlapci určovali stromy, ať už podle listů nebo podle kůry. Chlapcům se výlet líbil a nachodili cca 10km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

Podzimní výzdoba

Boletice

Dne 15. 10. 2018 si skupina DDŠ B2 naplánovala výzdobu patra. Jako materiál jsme zvolili listí, lepidlo a čtvrtky. Nejprve jsme se vypravili na listí do parku, které jsme museli nechat narovnat a trochu proschnout. Po té se celá skupina zapojila do činnosti. Výsledek byl více než uspokojivý a chodba na patře působí mnohem útulněji.

Vychovatel: Kumprechtová Alice, Schneider E.

Sportovní a turistické činnosti – zátěžový výlet Vysoká Lípa – Babylon, dne 14.10.2018.

Kamenický Šenov

V uvedené době proběhla zátěžová akce pro 2. VS. Akce se zúčastnili 2 chlapci. Cílem akce bylo zvýšení kondice chlapců a poznání okolí České silnice.

Z Kamenického Šenova do Vysoké Lípy jsme se přesunuli služebním vozidlem. Z parkoviště jsme pak pokračovali po České silnici směrem do Zadních Jetřichovic. Po cestě se chlapci seznamovali s flórou a faunou. V oblasti zvané Babylon jim byli ukázány tzv. černé smrky, které byli velice používány ve stavebnictví a loďařství na začátku minulého století a v současnosti jich zůstalo jen pár.

Při návratu jsme se stavili v restauraci ve Vysoké Lípě na limonádu, a pak vyrazili zpět do Kamenického Šenova. Chlapci byli s výletem spokojeni a těší se na návštěvu dalších míst v NP České Švýcarsko.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

   

NÁVŠTĚVA IQ LANDIA LIBEREC

Kamenický Šenov

Na sobotu 13.10.2018, jsem uspořádal pro chlapce návštěvu IQ Landia. Cílem návštěvy bylo poznávání nových věcí a světa kolem nás. Měli jsme možnost zažít kosmonautický výcvik, nebo také třeba poznat, jak funguje humanoidní robot. Dále funkčnost lidského těla a světa kolem nás. IQ Landia je svět vědy a techniky, fascinujících experimentů a chytré zábavy. S chlapci jsme vyjeli služebním vozem z Kamenického Šenova do Liberce kde se IQ Landia nachází. Cílem celé akce pro chlapce bylo poznávání nových i stávajících věcí kolem nás. Chlapcům se návštěva velmi líbila a byla pro ně poučná.

Vychovatel: Švec

Výlet na Kvádrberk 7.10.2018

Boletice

První říjnovou neděli jsme využili k zátěžovému výletu na vyhlídku Kvádrberk. Počasí nám od rána hrálo do karet a den byl zprvu protkaný slunečními paprsky. Chlapci během výletu zdatně zvládali překonávat kopcovitý terén v lese, který nás doprovázel v podstatě až do nejvyššího bodu v cíli – vyhlídka na Kvádrberku naskytla všem překrásný rozhled do údolí města. Pochopitelně se výlet nemohl obejít bez dalších důležitých přilehlých artefaktů vázaných k tomuto místu, jakými byly např. ruiny po bývalé restauraci Kvádrberk, vyhlídka Labská Stráž, ze které chlapci viděli labský kaňon včetně meandrie řeky Labe a cestou zpět krásně zachovalý architektonický objekt z první poloviny 20. století – vodojem, který byl složitě vybudován na samém vrcholu vyvýšeniny.

Výlet jsme nakonec zakončili krátkou procházkou v centru města Děčína a těsně před plánovaných zakončením celé akce začalo drobně pršet, což dětem nevadilo, protože jim to příjemný dojem z výletu nezkazilo. Celkově jsme ušli přibližně 12 kilometrů.

Schneider, Peterková, Holub

Zpráva k plaveckému kroužku oddělení EPCHO

Boletice

Dne 05.10. 2018 byl zahájen v novém školním roce plavecký kroužek oddělení EPCHO. Koná se ve 14-ti denních cyklech v plaveckém areálu v Děčíně. Zúčastní se ho vždy vybraní chlapci podle dosahovaných výsledků jak ve školním vzdělávání, tak ve výchově. Pedagogický doprovod tvoří vychovatelé p. Ledvina, Zábrodský a asistent pedagoga paní Bílková. Kroužek by měl být odměnou chlapců za dosahování vzorných výsledků ve výchovně vzdělávacím procesu a současně podpořit rozvoj pohybových a tělesných dovedností a utužování tělesné kondice.

Tentokrát se plaveckého kroužku zúčastnili nejen chlapci z oddělení EPCHO, ale i z DDŠ /celkem 6 chlapců, z toho 2 z EPCHO a 4 z DDŠ/. Jejich účast má přímou souvislost s přípravou na nadcházející XX. ročník závodů v triatlonu v Hostouni. Jednou ze tří sportovních disciplín bude plavání na 500 metrů. Jedná se o poměrně náročný sportovní výkon, který ale všichni přítomní podali a v této přípravné zkoušce obstáli. Pochvalu za odvedený výkon, podpořený motivací účasti na sportovním klání, zaslouží všichni plavci. Věříme, že tato příprava se projeví i v samotném závodu.

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

Česká skála 7.10.2018

Kamenický Šenov

V neděli 7.10.2018 jsme s vybranou skupinou chlapců z pracoviště v Kamenickém Šenově v rámci našeho programu „ Poznáváme CHKO Lužické hory“ a turistických zátěžových akcí uskutečnili výstup na Českou skálu, která je vyhlídkou přes Děčínské stěny, Lužici až na Ještěd a dle počasí i dále. Cílem akce bylo mimo prověrky fyzické kondice, seznámení nových žáků s místní přírodou a krajinou i poznávání turistických cílů v okolí internátu a také orientace a chování v přírodě. Vzhledem k počasí, které nám přálo si účastníci pochodu celou akci užili a doplnili si své vědomosti o zajímavosti místního kraje.

Vychovatel: R. Hrouda

   

Pochod do „ Skalního divadla „ v Horním Prysku

Kamenický Šenov

Na dnešní odpoledne, jsem pro chlapce naplánoval „ zátěžovou turistiku „ a to do skalního divadla v H. Prysku. Po svačině jsme vyrazili z našeho ústavu v K. Šenově, směr Prácheň, kde jsme dále pokračovali do H. Prysku. Asi v polovině trasy mezi Práchní a Pryskem jsme odbočili podle turistických značek do lesa a následovně jsme došli k divadlu, kde se v letní období uskutečňují různé akce a je zde vybudováno i provizorní podium.

Po prohlídce těchto míst jsme pokračovali lesem do Dolního Prysku a pak do Dolního Šenova a zpět do ústavu. Celkem jsme ušli v perfektním počasí asi 12 km. Akce se vydařila a chlapci vše v pohodě zvládli.

Husák Petr

   

Kulturně zátěžová akce – Den otevřených dveří Preciosa – Lustry

Kamenický Šenov

Dne 6.10.2018 jsme odešli z výchovného ústavu pěšky směrem do dolního Kamenického Šenova, kde Preciosa – Lustry měla akci den otevřených dveří.

Nejdříve nás prohlídková trasa zavedla do vzorkovny, kde bylo rozvěšených několik lustrů. Nejvíce chlapce zajímal lustr, který měl nad sebou strojek jako od hodin, ten se neustále otáčel a ověsy zavěšené na něm jezdily dolu a nahoru. To bylo asi to nejzvláštnější. Další trasa vedla do sklářské hutě. Zde chlapci viděli foukání skla různých tvarů a velikostí. Dokonce Kozel O. si mohl vyzkoušet foukání do sklářské píšťaly. Poté jsme procházeli rafinací, montáží, ateliérem. V kovovýrobě chlapci zhlédli ukázky práce na laseru a ohraňovacím lisu.

Celá prohlídka se chlapcům moc líbila. Cestu zpět jsme si prodloužili. Přes Dolní a Horní Prysk. Před koupalištěm v Horním Prysku jsme odbočili směrem na Prácheň. Kolem Panské skály zpět do výchovného ústavu. Chlapci našlapali cca 14km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

Pěší turistický výlet na zříceninu hradu Vrabinec

Boletice

Dne 06. 10. 2018 jsme ve 12:45 hod. vyrazili z ústavu okolo pískovny v Boleticích nad/Labem lesní cestou na Šmordu a dále na Hartu, potom jsme šli okolo hřbitova k lesu. Podle turistických značek jsme pokračovali až k zřícenině hradu Vrabinec. V přístřešku pod zříceninou se chlapci nasvačili, potom vylezli na vyhlídku v nejvyšším bodě zříceniny, odkud je nádherný rozhled na celé Labské údolí v okolí Děčína. Zpět do ústavu se vraceli přes Jakuby a cyklostezku v Nebočadech. Do cíle dorazili v 16:30 hod. Chlapcům se i přes náročnost terénu výlet líbil.

Vychovatel: E. Schneider

Cestou do zámeckých zahrad

Boletice

V sobotu se konečně umoudřilo počasí a tak jsme se s chlapci vypravili na společnou procházku do okolí děčínského zámku.

Naše první zastavení bylo na Staroměstském mostě ze 16. století, kde jsme si s chlapci podrobně prohlédli sousoší zpodobňující české patrony – sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta a sv. Václava. Dále jsme pokračovali přes Mariánskou louku k řetězové lávce, kde údajně původně stával padací most. A to už jsme měli jen kousek do cíle, do zámeckých zahrad. Zahrady jsme si pomalu prošli, všechno prohlédli a samozřejmě jsme si tam i odpočinuli. A poté nás už čekala cesta zpět do Boletic nad Labem.

Chlapci si od nás zasloužili pochvalu za opravdu vzorné chování.

Zábrodský P., Jírovec M., Bílková Y. - vychovatelé odd. EPCHO

Zátěžová turistika Chlum 23.9.2018

Boletice

Na poslední víkendovou neděli v Září jsme si naplánovali turistiku na Chlum. Přestože nám počasí nepřálo, tak jsme si výlet užili v krásné přírodě. Po cestě jsme se snažili najít houby, ale zatím nerostou. Chlapci se zaujetím pozorovali přírodu a viděli jsme dva mloky. Během cesty panovala příjemná nálada a vzájemná komunikace. Výlet trval 4 hodiny a ušli jsme přibližně 10 kilometrů.

Schneider R., Peterková, Holub

Turistický výlet s přenocováním v autokempu ČESKÁ BRÁNA

Boletice

Dne 22.9.-23.9.2018 jsme s chlapci vyrazili na turistický výlet do kempu Česká Brána. Po příjezdu se chlapci ubytovali a společně jsme prošli celý kemp. Chlapci zavěsili sítˇ na nohejbal a do svačiny se této sportovní činnosti věnovali.  Po svačině jsme vyrazili na vycházku na kopec nad Olešským rybníkem a Markvarticemi. Po návratu příprava na večeři opékání buřtů. Protože nám počasí nepřálo, večer jsme trávili v chatce, chlapci poslouchali hudbu a hráli společenské hry. Druhý den si chlapci připravili snídani a vyrazili jsme na vyhlídku Růženku a Zvoničku přání.

Vypracovali: Schneider E., Kumprechtová A.

Ještěd

Kamenický Šenov

Dne 29. 9. 2018 jsme se s chlapci vydali na další turistickou procházku na Ještěd. Podzimní počasí nám přálo, bylo krásné ale přitom chladné a tak základní věcí bylo se teple obléct. Po obědě jsme se vydali služebním vozidlem na cestu směr Liberec.

Automobil jsme zaparkovali na spodním parkovišti pod Ještědem. A dále jsme šli po vyznačené cestě až na vrchol Ještědu. Cestou jsme s chlapci udělali několik krásných fotografií, dále jsme měli možnost krásného výhledu na okolí, díky jasnému počasí.Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi baví, proto budeme nadále podobné akce plánovat.

Vychovatel: Švec

Zátěžová akce 2. VS ze dne 30.09.2018 – Na Tokáni a okolí

Kamenický Šenov

Dne 30.09.2018 ve 13:00 hod. jsme vyrazili služebním vozidlem na plánovanou akci - výlet a zároveň zátěžovou akci.

Odjeli jsme do Dolní Chřibské, kde jsme nechali služební auto na parkovišti v prostoru U Sloupu. Dál jsme pokračovali po cestě až k loveckým chatám Na Tokáni. Zde se chlapci seznámili s celým areálem a jeho okolím. Například s místem, kam chodí horolezci lézt na ty nejtěžší stěny v celém NP. Nejvíce se jim však líbil bazén, který je vytesán do skály naproti hlavní budově. Po prohlídce jsme si dali na terase kofolu a pak jsme vyrazili zpět ke služebnímu autu a odjeli do Kamenického Šenova.

Cílem akce bylo, seznámit chlapce s florou a faunou v Národním parku České Švýcarsko. Což se povedlo v plném rozsahu. Výlet se díky hezkému počasí povedl a též chlapci se chovali slušně.

Jiří Brzobohatý

Den s policií a dalšími složkami IZS

Kamenický Šenov

Na neděli 23. 9. 2018 jsem naplánoval pro chlapce z našeho ústavu v Kamenickém Šenově návštěvu „ Dne s policií a dalšími služkami IZS „ který se konal od dopoledních hodin na autodromu v Sosnové u České Lípy.

V předvedeném programu jsme shlédli ukázky výcviku služebních psů, koní jízdní policie, zásahu strážníků MP proti osobám pod vlivem alkoholu a mnoho dalších ukázek práce policejních součástí a IZS.

Chlapci se zaujetím sledovali celý program a pochvalně hodnotili výkony jednotlivých složek.

Husák Petr

   

   

CYKLOKROSOVÝ ŠTAFETOVÝ ZÁVOD

Kamenický Šenov

Na sobotu jsem připravil pro chlapce z našeho ústavu V. Ročník cyklokrosového závodu štafet. Soutěžila opět tříčlenná družstva, kdy každý člen družstva objel vytyčený okruh a ve vymezeném prostoru předal kolo dalšímu závodníkovi svého družstva. Jelo se za slunečného počasí s absolutním nasazením. Závod se konal opět v prostorách parku ústavu v Boleticích, okruh byl totožný s loňským o celkové délce asi 500 m. Chlapci vyvinuli maximální úsilí, aby jej zdolali v co nejkratším čase. Po dojezdu na nich byla patrná značná únava – někteří okruh téměř prosprintovali a někteří byli rádi, že jej již zdolali.

Na 1. místě se umístilo družstvo DDŠ : Marek M., Roman H. a Marek M. Na 2. místě bylo družstvo složené z chlapců ze součástí EPCHO: Josef D., Štěpán., Erik V. Jako třetí se umístilo družstvo Kamenického Šenova ve složení: Petr D., Martin P. a Miroslav L. Celkem soutěžila 4 družstva.

Po ukončení a vyhodnocení byli všichni spokojeni s celým průběhem závodu i s cenami, které si za své výkony odnesli. Tímto bych chtěl poděkovat kolegovi Janu Grosovi za asistenci při evidování výsledků, Rudovi Hroudovi za fotodokumentaci a spoluúčast při přípravě trati a Miloši Farkašovi, který se zhostil role dozoru při překonávání překážek, podle stanovených pravidel.

Petr Husák

Střelba na terč

Boletice

Na čtvrteční odpoledne jsme měli s chlapci naplánovaný turnaj ve střelbě na terč ze vzduchové pistole. Počasí nám přálo a tak jsme se po obědě vypravili do ústavního parku. Nejprve jsme chlapce poučili o bezpečnosti při střelbě a poté jsme zahájili samotný turnaj. Každý chlapec měl nejprve tři cvičné rány a pak se už střílelo v rámci soutěžě.

Soutěžící se během turnaje chovali vzorně, dodržovali bezpečnostní pravidla, zodpovědně a s respektem přistupovali ke vzduchové pistoli a tak ti, kteří se umístili na prvních třech místech získali za svůj skvělý výkon sladkou odměnu.

Za oddělení EPCHO – Jírovec M., Zábrodský P., Bílková Y.

Celosvětový úklidový den

Boletice

V sobotu ráno se naši chlapci připojili k miliónům dobrovolníkům z celého světa a zapojili se do celosvětového úklidového dne.

Nejdříve jsme se zaregistrovali u organizátora akce, pak chlapci obdrželi velké igelitové pytle a pracovní rukavice a my mohli začít s úklidem. Začali jsme u čerpací stanice v Boleticích nad Labem, kde jsme uklidili veškeré travnaté plochy a přilehlé chodníky. Poté jsme se po hlavní silnici přesunuli na cyklostezku do Nebočad. Samozřejmě úklid probíhal i podél silnice. Když jsme skončili na cyklostezce s úklidem měli jsme různým odpadem naplněné čtyři pytle o celkové váze 60 kilogramů.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem chlapcům, kteří se do úklidu zapojili, za aktivní přístup a za poctivě odvedenou práci.

Petr Zábrodský, Jírovec Martin, Bílková Yveta – vychovatelé odd. EPCHO

TURISTIKA MARKVARTICE – VYHLÍDKA TRIANGL S PŘESPÁNÍM „POD ŠIRÁKEM“

Kamenický Šenov

Dne 15.9.2018 jsme s chlapci vyrazili na turistiku a naším cílem byla vyhlídka Triangl v obci Markvartice. Chlapci byli před samotným odchodem poučeni o BESIP, chování a bezpečné chůzi ve skupině v silničním provozu. Po přípravě teplého oblečení a spacích pytlů jsme byli připraveni vyrazit.

Jako trasu jsme zvolili směr z Kamenického Šenova po cyklostezce do Oldřichova a dále přes Kerhartice na Veselíčko. Cestou jsme měli krátké přestávky na osvěžení a odpočinek. Po příchodu na Triangl, kdy jsme ušli 11,92 km, měli chlapci odpočinek a možnost výhledu z rozhledny po přilehlém okolí. Vhodné místo na přespání jsme zvolili přímo u ohniště a také v postavené pergole, kde jsme se usídlili a zde jsme po večeři a občerstvení přespali.

Druhý den ráno, po snídani jsme se vydali stejnou trasou zpět do Kamenického Šenova. Dle slov chlapců byla celá akce velmi vydařená s pěkným počasím a slušným počtem necelých 24 km a noční teplotě 12°C. Za akci tímto chválím všechny chlapce a to nejen za skvělý fyzický výkon ale také za aktivitu.

Vychovatelé: Švec, Soukup, Cina, Procházka, Cafourek

Turistický tábor Lahrovy Boudy

Slovanská

V půli sprna jsme vyrazili na turistický tábor, do místa zvaném Lahrovy boudy.

V jedné z těchto horských ,,chat” jsme byli společně ubytováni. Byla zde vlastní kuchyň, kde jsme s chlapci vařili. Okolo nás se rozpínala krkonšská krajina, kterou jsme využívali k poznávací turistice, jízdě na kole a v nedalekém Vrchlabí, také ke koupání.

Na každý den byl naplánován poznávací výlet. Navštívili jsme například Mumlavské vodopády, Rozhlednu Žalý a také jsme společně zdolali Sněžku, kterou vyšlápli všichni chlapci.

Po návratech z výletů, jsme využívali koupaliště ve Vrchlabí. Zde jsme společně k večeru hráli plážový volejbal. Každý den jsme tedy využili maximálně a i když byl tábor fyzicky náročnější, chlapci si jej pochvalovali.

Team Tesco

Vodácký tábor Lužnice

Boletice

Druhý týden v červenci byl ve znamení vodáctví. Letos jsme si vybrali řeku Lužnici v Jižních Čechách. Sbalili jsme lodě, pádla, vesty a po poledni vyrazili do Suchdolu nad Lužnicí, kde bylo naše první tábořiště. Následně jsme se řekou posouvali dolů po proudu a pětidenní vodácký tábor zakončili pod rybníkem Rožmberk. Cestou jsme mohli obdivovat krásy místní přírody, nevšední faunu i floru této řeky. Troufám si říct, že se tábor povedl, chlapci byli spokojení a plni nových zážitků.

Poznávání Lužických hor

Kamenický Šenov

V rámci mimoškolního vzdělávání jsme naplánovali a 8.9.2017 i uskutečnili s vybranou skupinou 6ti chlapců – Miroslav L, Martin V, Robert T, Jiří M, Martin P, a Jan J. - turistickou přírodovědnou akci, při které jsme prošli trasu Prácheň – Prysk – Kamenický Šenov.

Pochod jsme absolvovali kombinovaně po silnici a po lesních cestách. Při tom chlapci určovali světové strany, vyhledávali orientační body, určovali názvy stromů - jejich semena a plody. Po trase jsme prohlédli Panskou skálu, lesní divadlo, které je nově postavené v bývalém kamenolomu nad obcí Prysk a též přírodní koupaliště v Horním Prysku. Cílem akce bylo seznámení nových chlapců s okolím K. Šenova, místními přírodními atrakcemi a v neposlední řadě též prověrka jejich fyzických dispozic.

Všichni chlapci si v krásném, ještě letním počasí akci užili, fyzicky obstáli a cíl celé akce byl splněn.

Zapsal: R. Hrouda - vychovatel

Sportovně – turistická zátěžová akce dne 9.9.2018

Kamenický Šenov

Vzhledem ke krásnému počasí jsme se rozhodli protáhnout procházku na zátěžovou akci.

Ve 14,30h jsme se vydali z výchovného ústavu směrem k Panské skále. Pokračovali jsme po cyklostezce směrem do Nového Oldřichova. Zastávka u dančí obory, ke krmení přinesli chlapci jablka. Někteří z chlapců viděli tato zvířata poprvé v životě. Nechtělo se jim ani odcházet. Pokračovali jsme kolem Hasičského muzea dál do lesa. Obešli jsme kopec Smrčník. V lese byla cesta rozkopaná a tak to chlapci měli se zdoláváním překážek. Z lesa jsme vyšli u bývalé dolní základní školy. Pokračovali jsme dále podél hlavní silnice až k výchovnému ústavu.

Chlapcům se cesta velmi líbila a byli spokojený. Po cestě se chovali vzorně. Našlapali cca 12km.

Vychovatelka : Jansová Yveta

Ukázka kynologického výcviku

Kamenický Šenov

Na sobotu 8. 9. 2018 jsem naplánoval pro chlapce ukázku výcviku poslušnosti, spojenou i s nácvikem „obran“ při kterých se učí psi zadržet figuranta, dle stanovených pravidel, které jsou uvedena ve zkušební řádu, jednotlivých stupňů zkoušek.

Po snídani jsme vyjeli služebním vozidlem do České Kamenice, kde jsem domluvil návštěvu na kynologickém cvičišti. Zde byli chlapci nejprve seznámeni a poučení o dodržování bezpečnostních pravidel a po celou dobu sledovali výcvik z vymezeného prostoru, kde byla zaručena jejich bezpečnost.

V průběhu celé ukázky jsem je průběžně seznamoval s jednotlivými cviky a s výcvikovým postupem, kterým lze dosáhnou potřebné výkonnosti psů.

Celá akce byla zaměřena k tomu, aby chlapci poznali i další možnosti volnočasových aktivit a taktéž k budování vztahu k čtyřnohému příteli člověka.

Husák Petr

Třeboltice 2018 Cyklotábor

Boletice

Ve dnech 23.7 – 27.7. 2018 se konal v rámci akce výchovného ústavu cyklotábor. Základnu tábora jsme měli ve Wake funu v Třebouticích.

Odtud jsme vyráželi paprskovitě na výlety. Mezi chlapci nejoblíbenější patřil výlet do města Terezína, který byl spojený i s broděním řeky Ohře s koly. V Terezině si chlapci rovněž měli možnost prohlédnou zdejší podzemí a kasematy se zapálenou loučí.

Na naší základně měli chlapci možnost vyzkoušení různých druhů sportů jako např. wave skate, long boart a paddleboard, ve kterých byly pořádány i soutěže.

Chlapcům se tábor pojatý tímto stylem líbil a již po jeho skončení se těší na další opakování v příštím roce.

Vychovatelé : Horáček, Šmidt, Nekvinda

SPORTOVNÍ RESOCIALIZAČNÍ TÁBOR ŠINDLOVY DVORY 2018

Kamenický Šenov

O letních prázdninách, v termínu 3.7. – 8.7.2018 byl odloučeným pracovištěm Kamenický Šenov uspořádán sportovní resocializační tábor v prostorách DDŠ Šindlovy Dvory u Českých Budějovic.

Za pedagogický doprovod se tábora zúčastnili vychovatelé Cina Robert, Bc. Hořák Lumír a asistent pan Kadrnka Milan. Dále ser tábora zúčastnilo celkem 6 chlapců, kteří neodjeli do bydliště k rodinám na prázdniny.

Chlapci během uvedeného tábora navštívili jak centrum a okolí Českých Budějovic, tak i historické centrum, zámek a zahrady zámku Český Krumlov, město Třeboň, přehradu Lipno i s vyhlídkou v korunách stromů a vzhledem k pěknému počasí i koupaliště v Hluboké a Českých Budějovicích. Chlapcům se pobyt velmi líbil, užívali si návštěvu míst, kde ještě nebyli a již se těší na další pořádané akce.

Všichni chlapci si zaslouží velkou pochvalu za aktivitu a chování jak na všech uskutečněných akcích celého tábora, tak i ve využívaných prostorách budovy DDŠ Šindlovy Dvory.

PODĚKOVÁNÍ CHLAPCŮM Z KAMENICKÉHO ŠENOVA V ŠENOVSKÝCH LISTECH ČERVENEC – SRPEN 2018

Kamenický Šenov

Za brigádnickou činnost, kterou chlapci našeho odloučeného pracoviště odpracovali v loňském školním roce 2017/18 pro město Kamenický Šenov, bylo v Šenovských listech červenec-srpen 2018 zveřejněno chlapcům poděkování.

Za odvedenou práci na různých místech Kamenického Šenova chlapcům v Šenovských listech poděkoval za Technické služby města Kamenický Šenov pan Michal Třešňák.

V kraji paní Zdislavy

Slovanská

Poslední srpnovou neděli jsme se s chlapci vypravili na výlet do okolí Jablonného v Podještědí.

Auto jsme zanechali na parkovišti v obci Lvová. Po značené turistické cestě jsme se nejdříve vydali ke Zdislavině studánce, kde jsme se samozřejmě „zázračnou“ vodou osvěžili. Poté jsme ještě vyzkoušeli teplotu vody v Markvartickém rybníku a pak už nás čekala prohlídka zámku Lemberk, Bredovského zámečku a jeho barokní zahrady. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u „kříže mrtvých“, kde je pochováno přes tisíc vojáku ze sedmileté války.

Výlet se všem líbil i díky hezkému počasí, které nás po celou dobu provázelo.

Petr Zábrodský, Drahuška Rybánská

RYBAŘENÍ V RYBNIŠTI

Boletice

Dne 16.8.2018 jsme se s chlapci ze skupiny EPCHO vydali rybařit do Rybniště .Strávili jsme příjemné odpoledne u rybníka s nahozenými pruty. Vzhledem k parnému počasí a velkému úbytku vody v rybníce jsme žádnou velkou rybu neulovili. Nám však udělalo radost i těch několik ryb z řádu malých které se nám podařilo vylovit.

Zažili jsme i jednu velmi kuriosní situaci kdy se nám při nahazování do vlasce zamotala divoká kachna díky naší záchranné akci vše dobře dopadlo a kachna odletěla za svými družkami. Podle chlapců se tato akce velmi podařila a byli rádi že se mohli seznámit s metodou chyť a pusť.

Za pedagogický dozor se akce zúčastnili J. Šindelář, T. Kozděra a K.Andrlíková

VOJENSKÉ MUZEUM LEŠANY

Boletice

Ve středu 8.8.2018 jsme si se spojenými skupinami DDŠ a Kamenický Šenov udělali výlet do vojenského muzea Lešany. Vyrazili jsme po snídani, protože cesta do muzea není zrovna krátká. Asi tak po třech hodinách jízdy, kterou jsme si zpestřili popisem zajímavostí míst, jež jsme cestou potkávali jsme dorazili do cíle našeho výletu. Ve vojenském muzeu jsme si prohlédli bojovou techniku naší a i cizích armád od roku 1918 až skoro po současnost. Chlapce nejvíce zajímali tanky kterých je zde vystaveno velmi mnoho.

Po prohlídce a příjemném občerstvení jsme se vydali na cestu zpět. Během jízdy si chlapci sdělovali své dojmy z prožitého dne a shodli se, že se jim výlet velmi líbil a pozitivně přijali možnost dozvědět se mnoho nového zajímavého o historii naší armády a její bojové technice.

Zapsal Šindelář

Výlet za koupáním

Slovanská

Na první srpnový den jsme s chlapci měli naplánovaný výlet k jezeru Kristýna u Hrádku nad Nisou.

Už od rána bylo krásně slunečno a tak hned po obědě jsme nastartovali služební auto a vyjeli. Po příjezdu k jezeru jsme si našli menší pláž a chlapci okamžitě naskákali do krásně čisté vody, kde vydrželi až do pozdního odpoledne.

Při zpáteční cestě do ústavu jsme se zastavili v nevelké obci Horní Sedlo. Tam jsme si prohlédli některé z velkého počtu pevnůstek pohraničního opevnění z roku 1938. Koupání i zastavení u „řopíků“ se chlapcům velmi líbilo.

Zábrodský Petr, Farkaš Miloš

Brodění řeky Kamenice

Boletice

Ve dnech 16.6. – 17.6. 2018 jsme měli naplánovanou akci nocování v kempu Ferdinand s broděním řeky Kamenice. Kolem 13:00 hodiny jsme dorazili na místo. Chlapci nabírali dřevo na oheň, který byl v plánu po návratu z Dolského mlýna, ke kterému jsme se dostali přes řeku Kamenici. Chování chlapců po celou dobu pobytu byl vzorný. V den odjezdu jsme pomáhali s úklidem kempu před připravovanou akcí, vynášení odpadků a úklid chatek k ubytování.

Vychovatele: Schneider E. Kumprechtová

Zpráva k turisticko zážitkové akci

Boletice

Dne 23. 06. 2018 jsme s chlapci z oddělení EPCHO vyrazili po obědě služebním vozidlem do obce Dubice u České Lípy k tamní vodní nádrži. Akce se zúčastnilo celkem 6 chlapců a jako pedagogický doprovod pan Ledvina, Cimpl a Mládenka. Původně jsme měli v plánu koupání a relaxaci u vody, ale počasí nám bohužel nepřálo. Naštěstí bylo u pláže postaveno lanové centrum v korunách stromů, na které se chlapci s chutí vydali. Když si vyzkoušeli všechny dráhy, tak jsme si v místní půjčovně sportovního náčiní vypůjčili volejbalový míč a chlapci sehráli utkání v plážovém volejbalu. I když nebyl sportovní výkon zcela optimální, tak se chlapci snažili a dobře se u toho pobavili.

Akci hodnotím jako zdařilou, neboť se chlapci chovali po celou dobu podle daných pravidel, užili si i přes nepříznivé počasí pěkné sobotní odpoledne a načerpali nové zážitky.

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

CYKLOVÝLET Z DĚČÍNA DO PRAHY S PŘESPÁNÍM „POD ŠIRÁKEM“

Kamenický Šenov

V sobotu dne 23.6.2018 jsme se skupinou pěti vybraných chlapců z Kamenického Šenova v 08:15 hodin vyrazili na naplánovaný cyklovýšlap na horských kolech z Děčína do Prahy.

Startovním místem byla cyklostezka u restaurace Hovadinec v Děčíně Staré město. S panem asistentem Cafourkem, který obsluhoval služební doprovodné vozidlo s přívěsným vozíkem, jsme si domluvili zastávky po naplánované cestě, na kterých vždy došlo ke střetnutí. Zastávky po cestě byly v Ústí nad Labem, Velké Žernoseky, Roudnice nad Labem, Mělník, Veltrusy u Kralup nad Vltavou a poslední zastávka cca 16 km od Prahy byla u převozu Máslovice. Pak už jsme po zdolání jediného kopce dlouhého 4 km a sjezdu zpět k Vltavě dojeli po cyklostezce do Prahy Podhoří, kde se nachází největší psí útulek v ČR a po dalších 4 kilometrech k hlavnímu vchodu do ZOO v Praze Troja. Celkem naše cesta trvala 11 hodin, kdy do Prahy jsme dorazili v 19:00 večer. Čistý čas jízdy po odečtení přestávek byl 7 hodin a 45 minut a celkem jsme urazili na kolech 145 kilometrů s průměrnou rychlostí 18,6 km/h.

Na parkovišti pro autobusy u ZOO, které je přes noc prázdné jsme si vedle zaparkovaného služebního vozidla na travnaté ploše u workoutového hřiště našli místa pro přenocování „pod širákem“ a na přivezeném grilu na dřevěné uhlí jsme si po náročné cestě opekli večeři. Kolem 22:00 hodin jsme se všichni uložili ke spánku. Bohužel nás kolem 02:00 hodiny ranní v neděli dne 24.6.2018 probudil silnější déšť. Z tohoto důvodu a z důvodu chladnějšího počasí jsme se rozhodli zabalit věci, ukončit akci a odjet zpět do našeho zařízení.

Celou akci hodnotíme jako velmi zdařilou, počasí i když trošku chladnější nám přálo a celou cestu nám nepršelo. Chlapce velmi chválíme za přístup k akci, aktivitu a nasazení po celou dobu jízdy na kolech. Jsme rádi, že nikdo cestu nevzdal a že jsme všichni v pořádku dorazili do cíle.

Účastníci za pedagogický doprovod : Cina, Švec, Soukup a jako doprovodné vozidlo Cafourek.

Zátěžová turistika – výstup na hrad Šaunštejn

Kamenický Šenov

Na neděli 17. 6. 2018 jsem naplánovala pro chlapce v rámci pravidelných turistických aktivit výstup na skalní loupežnický hrad „ Šaunštejn „, který se nachází u obce Vysoká Lípa. 

Tato akce si mezi chlapci získala značnou oblibu a to hlavně proto, že je tento výstup spojený s určitou dávkou adrenalinu. Do Vysoké Lípy jsme dojeli z Kamenického Šenova služebním vozidlem a dále již pokračovali mezi poli a lesem ke skalnímu hradu pěšky.

Trasa výstupu vede mezi skalami po ocelových žebřících a vysutých lávkách. Odměnou za překonaný strach, je krásný výhled po širokém okolí Vysoké Lípy. Chování chlapců bylo po celou dobu akce vzorné a počasí vynikající. Zpět jsme se vrátili před večeři obohaceni o nové zážitky a příjemně unaveni.

Vychovatelka: Jansová Yveta

Cyklistický výlet do Kytlic

Kamenický Šenov

Na krásné páteční odpoledne 15.6.2018, jsme naplánovali pro chlapce cyklistický výlet do Kytlic. Chlapce jsme před odjezdem seznámili s trasou, poučili o bezpečnosti a o chování v silničním provozu. Trasa vedla přes vrchní stanici lyžařského vleku Polevsko a při následném sjezdu ze Stříbrného vrchu do Kytlic chlapci vyzkoušeli své technické dovednosti na kole, protože cesta vedla úvozem, který byl plný kořenů a částečně podmáčený.

Po příjezdu do Kytlic k Lesnímu rybníku se část chlapců vykoupala, a poté jsme si dali občerstvení. Při následné cestě zpět jsme vystoupali přes obec Polevsko až na Prácheň, a poté zpět do ústavu. Akce se chlapcům velmi líbila, a proto budeme podobné akce rádi opakovat. Přístup chlapců byl velice příkladný a vše proběhlo v pořádku a s velkým odhodláním kopce zvládnout.

Vychovatelé Soukup, Švec

Olympiáda ústavů

Boletice

Ve dnech 3 až 6. června se 6 chlapců z DDŠ a jeden chlapec z EPCHA zúčastnili Olympiády ústavů, kterou pořádal Moravský Krumlov. Naši chlapci získali jednu medaily stříbrnou v disciplíně kánoe a třetí místo v disciplíně 50 m volný styl plavání. Celkově jsme skončili ve družstvech uprostřed startovního pole a to na 15 místě ze 26 zúčastněných. Chlapcům patří díky za příkladnou reprezentaci našeho ústavu a za vzorné chování v průběhu Olympiády . 

Nekvinda

VÝLET EPCHA DO ČESK0HO ŠVÝCARSKA

Boletice

Ve dnech 9 a 10. 6. 2018 se uskutečnil výlet skupiny EPCHA za krásami Českého Švýcarska. V sobotu v poledních hodinách po přípravě všeho potřebného jsme vyrazili do Interkempu Ferdinand v Srbské Kamenici, kde jsme se ubytovali. Po ubytování vzhledem k tropickému počasí jsme využili k osvěžení rybník na Staré Olešce. Dostatečně osvěženi jsme vyrazili lesním kaňonem směr Jánská a odtud zpět do Ferdinanda. Osvěženi koupáním, unaveni pochodem a vyhladovělí jsme si na ohni opekli špekáčky k večeři společně s panem ředitelem, který nás navštívil.

Druhý den ráno po snídani jsme se ještě naposledy vykoupali v rybníku a poté se vrátili do ústavu. Chlapcům i pedagogickému dozoru tvořenému P. Cimplem , M. Jírovcem a J. Šindelářem se výlet moc líbil. Chlapci pozitivně hodnotili, že mohli víkend strávit v přírodě a poznávat krásy našeho kraje.

Pracovní brigáda pro Městský úřad Kamenický Šenov v měsících květem a červen 2018.

Kamenický Šenov

Tak, jak už je naším dobrým zvykem, navázali jsme na předchozí spolupráci s Městským úřadem v Kamenickém Šenově a v květnu a červnu jsme pro ně vykonali pracovní brigády.

Dne 30.05.2018 jsme od 13 :00 hodin upravovali plochu nově vznikajícího odpočinkového parku v Dolním Šenově – Na pískovci. Akce se zúčastnilo celkem 8 chlapců. A jednalo se o rozhrnutí a uhrabání nové hlíny.

Dne 05.06.2018 jsme hrabali trávu z posekané louky na sídlišti v ulici Huťská. Akce se zúčastnilo 8 chlapců.

Dne 06.06.2018 jsme byli na koupališti v Dolním Šenově, kde jsme upravovali okolí nádrže a travnaté plochy okolo nádrže. Akce se zúčastnilo celkem 8 chlapců. Chlapci na všech brigádách pracovali s velkým nasazením a vždy odvedli kvalitní výkon za který chlapcům poděkoval vedoucí technických služeb p. Třešňák.

Vychovatelé : Jiří Brzobohatý, Rudolf Hrouda

Chování v ohrožení, povodeň, požár, dopravní nehoda a první pomoc.

Kamenický Šenov

Díky vynikající spolupráci s MP Česká Lípa, za kterou děkujeme veliteli panu Mgr. Vladimíru Jeníkovi a jeho strážníkům, byla dne 8.6.2018 uskutečněna v našem ústavu v Kamenickém Šenově, další z mnoha odborných přednášek.

Tentokrát byli chlapci seznámeni s postupy a chováním při život ohrožujících situacích. Zvláště v oblasti první pomoci, která byla spojena s názornou praktickou ukázkou. Tuto přednášku uskutečnil strážník MP Česká Lípa, pan Zdeněk Šafránek, za což mu tímto velice děkuji. Téma měl precizně odborně zpracované a svým výkladem, který doplnil o zkušenosti z praxe, zcela zaujal naše chlapce.

Husák Petr

Za koupáním k Máchovu jezeru

Kamenický Šenov

Na sobotu 2. 6. 2018 jsem naplánoval pro chlapce z našeho ústavu cykloturistiku, jejíž cílem bylo Máchovo jezero. Po obědě jsme v 13. hod. vyjeli služebním vozidlem do obce Zahrádky, kde jsme vozidlo zaparkovali a pak jsme již po cyklostezkách směřovali k Máchovu jezeru.

Počasí bylo přímo ideální a tak jsme za necelou hodinu byli v cíli naší dnešní trasy. Chlapci se celou cestu těšili na koupání a to se jim díky příznivému počasí splnilo. Po ukončení vodních radovánek jsme vyrazili na zpáteční cestu. Celkem jsme ujeli asi 26 km.

Petr Husák

Kniha 2018

Soutěž „Kniha 2018“, je již tradičně organizovanou soutěží, která je nedílnou součástí rozvoje čtenářské gramotnosti žáků naší základní školy. Porota se jednoznačně shodla, že úroveň tohoto ročníku byla jedna z nejlepších, za což zaslouží pochvalu nejen všichni žáci, kteří se soutěže zúčastnili a předvedli skutečně výborné výstupy, ale poděkování si zaslouží i pedagogičtí pracovníci mimoškolního vzdělávání, kteří žákům věnovali čas a pomohli jim s přípravou na soutěž.

Sportovní turnaj - střelba ze vzduchové pistole

Boletice

Dne 26. 5. 2018 jsme pro chlapce na oddělení EPCHO uspořádali sportovní turnaj ve střelbě ze vzduchové pistole na 10 metrů. Soutěžilo se po skupinách, aby bylo snadnější předejít případným rizikům. Každý chlapec střílel celkově šest ran ve dvou sériích po třech. Výsledky lepší série se porovnaly a v případě rovnosti se v potaz braly i výsledky horší série ran.

Hoši měli nejprve několik ran na seznámení se vzduchovou pistolí a také aby jsme jim mohli jasně vysvětlit bezpečnostní pravidla a zásady. Všichni chlapci se snažili podat co nejlepší výkon ale vyhrát mohl jen jeden a to Dominik H., jehož nejlepší střelba byla shodná s Vojtěchem H., ale v porovnání obou sérií zvítězil Dominik. Ceny jsme ale měli připraveny pro všechny a nejvíce hochy potěšil nanuk.

Turnaj proběhl bez rušivých příhod a hochy střelba doopravdy bavila.

Bílková, Jírovec, Douša

CYKLOTURISTIKA MÁCHOVO JEZERO S PŘESPÁNÍM „POD ŠIRÁKEM“

Kamenický Šenov

Dne 26.5.2018 jsme s chlapci vyrazili na cykloturistiku a naším cílem bylo Máchovo jezero. Chlapci byli před samotným odjezdem poučeni o BESIP, chování na cyklostezkách a jízdě na kolech ve skupině. Po převlečení do cyklo oblečení a kontrole všech jízdních kol jsme byli připraveni vyrazit.

Jako trasu jsme zvolili směr z Kamenického Šenova po cyklostezce do České Lípy a dále přes Zahrádky do Doks. Cestou jsme měli krátké přestávky na osvěžení a odpočinek. Po příjezdu na Máchovo jezero, kdy jsme ujeli 42 km, měli chlapci odpočinek a možnost vykoupání v jezeře. Vhodné místo na přespání jsme zvolili přístaviště Borný, kde jsme se usídlili na čerstvě posekané louce pláže u velkého tobogánu a zde jsme po večeři a občerstvení přespali.

Druhý den ráno, po vykoupání chlapců a snídani jsme se vydali stejnou trasou zpět do Kamenického Šenova. Dle slov chlapců byla celá akce velmi vydařená s pěkným počasím a slušným počtem ujetých 84 km a teplotě 29°C. Za akci tímto chválím všechny chlapce a to nejen za skvělý fyzický výkon ale také za aktivitu.

Vychovatelé: Švec, Soukup, Cina, Procházka

Turisticko-společenská akce, návštěva zámku Lemberk a jeho okolí dne 26.05.2018

Kamenický Šenov

Dne 26.5.2018 jsme po obědě vyrazili na turisticko-společenskou akci a to, že jsme navštívili zámek Lemberk u Jablonného v Podještědí. Pod zámek jsme jeli služebním vozidlem, toto jsme zanechali na parkovišti a do zámeckého areálu jsme pak vyběhli kopeček. Zde se před námi po skončení lesního masivu objevil celý zámecký komplex.

Nejdříve jsme navštívili vjezd do zámku a nádvoří zámku s jednotlivými vstupy. Ať už do jednotlivých křídel, tak i do dominanty zámku – kruhové věže s hodinami a rozhlednou. Vzhledem k tomu, že včera se konala oslavy výročí sv. Zdislavy. Byl na věž celkem nával a proto jsme si raději prohlédli ostatní budovy v komplexu – sýpku, věznici se zbrojnicí, stavení pro poddané.

V místním kiosku si dali chlapci zmrzlinu a po svačině jsme se ještě kochali okolím zámku a výhledy. Od místní zaměstnankyně zámku se chlapci dozvěděli, že se zde točila pohádka – Tajemství staré bambitky.

Vzhledem k tomu, že se začali nepříjemně stahovat bouřkové mraky vrátili jsme se na parkoviště. Zde již začalo pršet, tak jsme se vydali zpět. Chlapcům se výlet líbil a již se těší na další návštěvu zajímavosti v našem okolí.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

Atletický den na Letné

Slovanská

Dne 25.5. 2018 se na Letné konal atletický den. Pozvánku přijala všechna pozvaná oddělení a sešlo se tedy 5 šestičlenných družstev. Chlapci soutěžili ve skoku dalekém, vrhu koulí, sprintu na 60m a běhu na 1500m. Ve velmi hezkém počasí se akce podařila, všichni hoši sportovali usilovně a zaslouží velkou pochvalu i za slušné chování. V turnaji družstev se na stupni vítězů umístily výběry TESKO 1. místo, Kamenický Šenov 2. místo a EPCHO 3. místo. Všem zúčastněným kolegům děkuji za výbornou spolupraci. 

Přehlídka a závody automobilových veteránů Sosnění - Sosnová u Č Lípy

Kamenický Šenov

19.5.2018 jsme s vybranou skupinou chlapců navštívili sportovní akci na autodromu v Sosnové u Č. Lípy, kde se konala přehlídka závodních autoveteránů a i jejich závody. Chlapci měli možnost si závodní auta důkladně prohlédnout a to i úpravy motorů a interiérové vybavení a závodních jezdců a majitelů se zeptat na vše co je zajímalo. Opravdu velkým zážitkem pak byly samotné závody, kde piloti předvedli úžasné výkony závodních veteránů. Chlapcům se akce velmi líbila a již dnes se těší na další.

Zapsal: Hrouda - vychovatel

SLAVATA TRIATLON TOUR V DĚČÍNĚ

Kamenický Šenov

Dne 22. května 2018 jsme se s našimi chlapci zúčastnili triatlonové tour pořádané na Mariánské louce v Děčíně. Pro přiblížení uvedeného závodu se jedná o závod, který dává šanci každému dítěti. Každý ze závodníků má možnost si zapůjčit kolo a vybavení, čímž dostávají šanci závodit i děti z rodin, které si třeba nemůžou kolo dovolit a přesto by si chtěly tento sport vyzkoušet.

Po příjezdu na místo jsme se u stánku nejdříve zaregistrovali a vzhledem k tomu, že naše věková kategorie 16 – 18 let startovala cca od 18:00 hodin, prošli jsme si trasu závodu a povzbuzovali závodníky mladších ročníků, kteří zrovna na trati závodili.

Před startem si chlapci rozdali helmy, které jsme si na závod přivezli a zapůjčili si horská kola. Nyní se už všichni na startu soustředili na začátek závodu a na tři disciplíny, které je při závodu čekaly. Chlapci po startu vyrazili na běh dlouhý 800 metrů, po doběhnutí nasedli na kola a jeli okruh 1200 metrů a nakonec po dojetí a zavěšení horského kola do stojanu ještě běželi poslední okruh 400 metrů. Celý závod proběhl ve vysokém tempu a nasazení našich chlapců přineslo své ovoce. Chlapec J.T. doběhl do cíle na druhém místě a chlapec A.K. na místě třetím. Chlapci byli na stupních vítězů odměněni medailemi, diplomy a sladkostmi, malou drobnost a spoustu krásných zážitků si však ze závodů odnesli všichni zúčastnění.

Vychovatel : Soukup Tomáš

Cykloturistika

Kamenický Šenov

Na úterý, 21.5.2018, jsem uspořádal pro chlapce sportovní akci – cyklo výlet po okolí Kamenického Šenova. Cílem vyjížďky bylo zvýšení fyzické kondice chlapců.

Cyklo výlet po okolí byl plánován pro chlapce jako poznávací a orientační výlet v krajině Českého Švýcarska. Se sedmi chlapci a kolegou p. Soukupem jsme jeli okruh od našeho ústavu z Kamenickém Šenově cestou přez Nový Oldřichov, Kerhartice, Veselé, Janská, Rabštejn, Česká Kamenice, Prysk zpět do Kamenického Šenova. Trasa měla celkem 27km. Cestou jsme měli krásné slunečné počasí s teplotou kolem 26°C .Chlapcům se akce velmi líbila a rádi by se dalších cyklo výletů účastnili znova.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

Cykloturistika

Kamenický Šenov

Na neděli 20. 5. 2018 jsem naplánoval pro chlapce cykloturistickou akci – vyjížďka po okolí České Lípy. Po obědě jsme se přesunuli i s koly služebním vozidlem do obce Zahrádky, odkud vždy začínají naše cyklotoulky.

Tentokrát jsme jeli po trase: Zahrádky – Karasy – Srní – Brenná – Hradčany – Jestřebí – Provodín – Zahrádky. Celkem jsme ujeli cca 39 km. Počasí bylo perfektní, nálada výborná a již na zpáteční cestě plánovali chlapci, kam vyrazíme příště.

Petr Husák

TESTY FYZICKÉ ZDATNOSTI

Boletice

Stejně jako v loňském roce jsme pro chlapce z oddělení EPCHO připravili v tělocvičně VÚ Boletice nad Labem testy fyzické zdatnosti, které se skládaly z celkem 5 disciplín a to člunkového běhu, hodu medicinbalem do dálky, šplhu o tyči, leh sedů na čas a kliků na počet. Soutěž proběhla v neděli 13. 5. 2018 a zúčastnilo se jí plné obsazení oddělení EPCHO.

Všichni chlapci se snažili a podávali v každé disciplíně maximální výkony. Disciplíny byly vybrány tak, aby každý z chlapců měl možnost uspět. Po vyhodnocení všech disciplín se na prvním místě umístil J. D., na druhém Š. G. a na třetím místě D. K.

Akci hodnotím jako zdařilou. Přístup chlapců k soutěži byl velmi dobrý. Přínosem je rovněž zvyšování fyzické zdatnosti, ale i srovnání s ostatními vrstevníky.

Zapsal: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

VÝLET ZA RYBAMI

Boletice

O víkendu 12. a 13. 5. 2018 se chlapci z DDŠ účastnili výpravy za lovem ryb na školním rybníku v Rybništi.

Během sobotního odpoledne jsme si připravili vše potřebné k přespání v přírodě a k lovu ryb. Po přípravě všeho potřebného jsme v 17 hodin vyrazili vstříc dobrodružství a poznání. Svůj tábor jsme si vybudovali na zahradě u pana vychovatele Schmidta, kde jsme si na grilu připravili večeři a po večeři šli brzy spát, protože nás čekalo velmi časné vstávání.

V neděli ve čtyři hodiny ráno jsme si dali budíček a záhy vyrazili na místo našeho lovu na školní rybník v Rybništi. Nejprve následovala krátká instruktáž s ukázkou přípravy udice a nahození návnady a poté již započal samotný lov. Štěstí a patron rybářů nám byli nakloněni a tak již po chvíli jsme začali tahat jednu rybu za druhou, až jsme skončili u čísla 53. Štěstí nám opravdu přálo a tak jsme ulovili více druhů ryb, včetně několika pěkných kaprů. V souladu s pravidlem sportovních rybářů „chyť a pusť“ jsme všechny ulovené ryby opatrně vrátili vodě. Po takto vydařeném lovu ryb jsme se v podvečer vrátili do ústavu.

Chlapcům se tato výprava velmi líbila a tak není vyloučeno, že se opět někdy vydáme za rybami našich vod. Pozitivní na celé této akci bylo, že chlapci si osvojili nové dovednosti a poznali přírodu z nového pohledu.

Za pedagogický dozor se zúčastnili vychovatelé Bc. Horáček, Bc. Schmidt a J. Šindelář.

Turisticko vzdělávací činnost - zátěžová akce ze dne 13.05.2018 výstup na horu Klíč (759 m.n.).

Kamenický Šenov

Dne 13.05.2018 jsme využili hezkého počasí a uskutečnili jsme plánovaný výšlap na znělcovou horu Klíč u Svoru. Jedná se o čtvrtou nejvyšší horu Lužických hor s nadmořskou výškou 759 m.n.

Z Kamenického Šenova jsme se služebním vozidlem přesunuli do Svoru a odtud jsme provedli výstup na vrchol Klíče. Odměnou nám byl nádherný výhled do širokého okolí. Na jedné straně byl krásně vidět Ještěd a na další jsme viděli vrchol Řípu.

Akce se účastnilo 6 chlapců, hezký a náročný výlet se jim velice líbil. Odměnou jim byla grilovaná klobása, kterou si při návratu s chutí dali.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Kamenická vyhlídka, Dolský Mlýn

Boletice

Dne 6. 5. 2018 v odpoledních hodinách proběhla turistická akce, při které jsme postupně navštívili Jetřichovice, Dolský Mlýn, Kamenickou vyhlídku a tamní přírodní památku – rašeliniště. Po celou dobu procházky nádhernou krajinou v 1. zóně národního parku byli chlapci průběžně seznamováni s historii a zajímavostech této lokality.

Loubek, Janoušek, Dudák

Dolský mlýn

Boletice

Dne 12. 5. 2018 po obědě jsme vyrazili se skupinkou chlapců z oddělení EPCHO do Jetřichovic, odkud jsme měli naplánovánou turistickou vycházku k Dolskému mlýnu. Vše běželo podle plánu. Počasí nám přálo a cesta nám velmi pěkně uběhla. Hoši měli připravenou svačinu i občerstvení, takže jim také nic nechybělo. Cestou je zaujal starý most přes řeku Kamenici s památným smrkem starým ca. 180 let. U něj je také falešný hrob, který některé chlapce poněkud znepokojil. Samotný Dolský mlýn se chlapcům také líbíl a někteří jej dokonce poznali, protože se vzpoměli na pohádky v něm natočené ("Pyšná princezna", "Peklo s princeznou", "Čertova nevěsta"). Výlet se nám vydařil. Hoši byli po ujití ca. 6 kilometrů příjemně unaveni. S jejich chování i aktivitou jsme byli spokojeni a vylet splnil přesně to co jsme od něj očekávali.

Bílková, Jírovec, Douša

Nedělní výlet

Slovanská

Na neděli jsme si s chlapci naplánovali výlet na Kvádrberk. Nejdříve jsme prošli krásně upraveným lesním parkem, kde jsme se seznámili s různými u nás vzácně rostoucími stromy. Poté jsme se vydali k vrcholu hory na Císařskou vyhlídku. Tam jsme se posilnili svačinou, kterou nám připravily naše kuchařky. A dále jsme pokračovali k Labské stráži a směrem k Ludvíkovicím a zpět do Děčína podél Loubského potoka.

Zábrodský P. , Horáček J.

Fotbalový turnaj Býchory 2018

Dne 10.5.2018 se naši žáci zúčastnili fotbalového turnaje. Do turnaje bylo přihlášeno deset týmů, které spolu bojovali ve dvou skupinách. V prvním zápase jsme narazili na soupeře, který v průběhu zápasu byl horším týmem, bohužel nám potrestal jedinou chybu v utkání a prohráli jsme 1:0. Poté jsme narazili na favorita turnaje. Připsali si tak dvě prohry a bylo jasné, že nepostoupíme ze základní skupiny. Po základní skupině se hrálo o umístění a nakonec jsme zápas vyhráli a umístili se tak na 7. místě. Naše bilance po turnaji tedy byla 1 výhra, 2 prohry a 2 remízy. Kluci si turnaj užili a i chování bylo bezproblémové.

NÁVŠTĚVA ZOO PRAHA

Kamenický Šenov

Na sobotu 12.5.2018, jsme uspořádali pro chlapce akci výchovy – návštěvu Pražské zoologické zahrady . Návštěva byla pro chlapce cílená, jejím cílem bylo připomenutí exotických, cizokrajných druhů zvířat.

Z ústavu Kamenický Šenov jsme se přesunuli služebním vozidlem do Prahy. Cestou chlapci relaxovali, odpočívali a někteří se věnovali poznávaní okolí, například horu Milešovku. Na hoře Milešovka se nachází meteorologická stanice a rozhledna s malým muzeem meteorologické stanice. Tato hora je jedním z našich dalších cílů, kam se chceme s chlapci podívat.

Po příjezdu do Prahy jsme zaparkovali automobil v areálu Výstaviště Praha 7 - Holešovice. Nadále jsme pokračovali přes park Stromovka směrem přes Císařský ostrov k převozu přes Vltavu. Díky spadlému lanovému mostu do čtvrti Troja měli chlapci možnost se přes rameno Vltavy převézt převozem. Chlapci měli možnost se orientovat po části města Prahy 7 a to směrem k zoologické zahradě Troja Praha.

Po průchodu hlavní bránou do ZOO jsme díky plánovanému vystoupení šli rovnou k pavilonu lachtanů, kde jsme si užili různých kousků a dovedností těchto roztomilých plavců. Dále jsme pokračovali vyznačeným směrem zahrady. Chlapci měli velkou možnost vidět ve výběhu spoustu šelem. Dále jsme procházeli různými pavilóny a kolem jednotlivých výběhů, kde měli chlapci možnost vidět spoustu zajímavých zvířat. Nevyužili jsme možnosti svést se vláčkem, ale vzhledem k času a krásnému počasí jsme zvolili procházku. Chlapci měli cestou spoustu otázek k jednotlivým druhům zvířat, které si dokázali mezi s sebou vysvětlit. Ke konci naší procházky jsme se zastavili u pavilonu slonů, hrochů a žiraf. Cestou zpět jsme se vraceli po vrcholu zoologické zahrady a směřovali jsme zpět k hlavnímu chodu, vedle kterého se nachází i východ ze zahrady..

Prohlídka areálu chlapce velice zaujala a líbila se jim. Chválím chlapce za chování po celou dobu návštěvy ZOO Praha a již se těšíme se na další návštěvu jiné zoologické zahrady, tentokrát třeba v nedalekém Liberci.

Zpracoval: Pavel Švec

Vrabinec

Boletice

Turistický výlet s chlapci na zriceninu hradu Vrabinec spojený s nočním pochodem a prespanim v prirode. Chlapci se naučili rozbít tábor na prihodnem místě. Připravit a rozdelat prostor pro ohen. Akce se chlapcům moc líbila a nocovani v přírodě je bavilo.

Nekvinda

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Boletice

Plánovaná celoústavní akce proběhla dne 5.5. 2018 v Boleticích. Turnaje se zúčastnilo pět družstev. Každé mužstvo odehrálo čtyři zápasy po 10 minutách. Turnaj byl pro chlapce fyzicky náročný. Celkový vítězové byli chlapci z Tesca, druhé místo EPCHO, třetí DDŠ, čtvrté Kamenický Šenov a páté Slovanská – hlavní budova. Byl vyhlášen i nejlepší hráč turnaje a tím byl Roman K. Všechny družstva podali velmi kvalitní výkony. Chování všech zúčastněných družstev bylo velmi dobré.

Vychovatel: Roman Schneider

PÁLENÍ ČARODĚJNIC ODD. EPCHO

Boletice

Na 30.4. 2018 jsme připravili pro chlapce odpolední program. Pálení čarodějnic či Filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů.

Chlapci si v areálu ústavu připravili ohniště a vše potřebné k opékání buřtů. Také byla soutěž v chození po laně a další zájmové aktivity.

Chlapcům se program líbil a těší se na další organizované činnosti.

Vychovatelé: Schneider R., Šmidt, Ludvík

PÁLENÍ ČARODEJNICE NA DDŠ

Boletice

Dne 30.4. jsme se chlapci hned po vyučování vypravili do parku v areálu zařízení, nasbírali jsme dostatek dřeva a udělali vatru na pálení čarodějnice, a opékání buřtů. Celá akce byla velmi povedená. Za doprovodu paní psycholožky na kytaru, čas příjemně utíkal a nálada byla výborná. Po tradiční večeři jsme spálili čarodějnici, kterou chlapci vyrobili ve škole k tomuto účelu.

Vychovatelka: Kumprechtová A., Michálek D.

Cyklovýlet směr Ústí nad Labem - Svádov

Boletice

Na nedělní odpoledne 6.5.2018 jsme si naplánovali sportovní zátěžovou akci a to jízdu na kolech. Trasa byla po cyklostezce z Boletic nad Labem do Ústí a zpět. Počasí se vydařilo, chlapci z akce byli nadšení a s několika zastávkami se nám podařilo ujet cca 42 km. Akce se účastnilo 7 chlapců a dva vychovatelé.

Vychovatel: E. Schneider, A. Kumprechtová

Sportovně turistická akce

Kamenický Šenov

Dnes v neděli 6.5.2018 jsme s chlapci naplánovali turistickou akci – výšlap na Zámecký vrch nad Českou Kamenicí.

Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno. Po obědě jsme odešli z výchovného ústavu směrem do České Kamenice. Na vlečce v dolním KŠ jsme odbočili z hlavní silnice a vydali se po zelené značce. Cesta vedla lesem a přes louky. Celková délka trasy byl cca 12,6km, což vedlo ke zlepšení fyzické zdatnosti chlapců. Na vrcholu zalesněného kopce jsou ruiny Kamenického hradu z 15. století a byla zde roku 1998 obnovena rozhledna. Rozhledna a její okolí umožňují výhledy na okolní kopce, blízká města a vesnice.

Po celou dobu akce se chlapci chovali vzorně, nejvíce je zajímala rozhledna a kam až je možné vidět.

Vychovatelka: Yveta Jansová

POŘÍZENÍ NOVÝCH HORSKÝCH KOL PRO ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KAMENICKÝ ŠENOV

Kamenický Šenov

V úterý dne 8.5.2018 jsme se s chlapci dočkali netrpělivě očekávané návštěvy filantropa a sportovce Tomáše Slavaty. Tomáš Slavata je úspěšným českým triatlonistou. Pravidelně se účastní závodů Ironman u nás i ve světě. V roce 2009 reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa v terénním triatlonu X-Terra na Havaji. Pod hlavičkou svého charitativního projektu Slavata triatlon tour organizuje besedy a sportovní akce na podporu sociálně znevýhodněných dětí, dětí z ústavů a dětských domovů.

Tomáš Slavata nám do ústavu přivezl po předchozí spolupráci s dodavatelem, firmou Universe Agency spol. s.r.o. Praha celkem 10 ks krásných nových horských kol značky PEGAS AUTHOR. Jelikož byla uvedená horská kola přivezena přímo z firmy ještě zabalená v krabicích, musel pan Slavata všech 10 horských kol složit, provést seštelování kotoučových hydraulických brzd a přehazovaček. Po celkovém servisu a seřízení všech horských kol byla tato předána do našeho výchovného ústavu. 8 ks z celkového počtu je k dispozici pro chlapce z odloučeného pracoviště Kamenický Šenov a 2 ks budou předány na DDŠ Děčín XXXII., Boletice nad Labem.

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat jak panu Tomáši Slavatovi, který se podílel na zajištění uvedených horských kol, tak i vedení ústavu, které nákup nových horských kol schválilo a umožnilo. Jedná se konkrétně o ředitele zařízení pana Mgr. Rudolfa Jakubce a zástupkyni ředitele pro nepedagogický útvar paní Boženu Němečkovou.

Již teď se s chlapci těšíme na cyklotoulky po blízkém i vzdáleném okolí Kamenického Šenova a další v budoucnu plánované cykloakce.

Poznávání vodních sportů

Boletice

S chlapci jsme se vydali na dvoudenní akci poznávání vodních sportů. Chlapcům se dostalo základu jízdy na paddleboardu. Chlapci byli ucenlivi a po chvíli již základy v pohodě zvládli. Nocovani bylo rovněž v režii splynutí s přírodou a chlapci nocovali jako správní padlari rovnou na pláži. Již nyní se těší na další pokračování.

Rabštejn - Prohlídka bývalého pracovního a koncentračního tábora a podzemní továrny na výrobu válečného materiálu

Kamenický Šenov

Dne 6.5. 2018 jsme uskutečnili celo ústavní akci zaměřenou na připomenutí porážky nacismu a utrpení, které museli snášet totálně nasazení a zajatci v pracovních táborech v době 2. světové války.

Akce proběhla v Rabštejně u České Kamenice, kde byl uvedený tábor v době 2. sv. války provozován. Zde jsme si po předchozí domluvě s p. Hunčovským – průvodcem a provozovatelem, prošli s chlapci velký areál továrního komplexu a také jsme měli možnost prohlídky vyrubaných chodeb a hal ve skalním masivu, do kterých byla přemístěna výroba válečného materiálu – letecké kanóny, výroba vrtulníků apod. Dále byli chlapci seznámeni s využitím areálu po 2. sv. válce Čs. armádou a později Sovětskou armádou.

Celá prohlídka nám trvala necelé 3 hodiny. Celkově se jí účastnili 4 chlapci z naší součásti K. Šenov a 12 chlapců z Letné. Akce byla důstojným připomenutím zrůdností 2.sv. války a nelidských podmínek, které vězni museli snášet.Pro naše chlapce byla silným zážitkem. Tímto též děkuji všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na akci podíleli.

Husák Petr

VAŘENÍ – BRAMBORÁKY

Boletice

Se skupinou E1 jsme si připravili na 21.4. 2018 vaření. Chlapci si chtěli usmažit bramboráky. Připravili si potřebné ingredience a pustili se do práce. Rozdělili si své úkoly, kdo co bude dělat. Nejvíc práce jim zabralo škrábání brambor. Poté si vše ochutili solí, pepřem, majoránkou, přidali vejce, mouku a smažili. Hotové placky jim moc chutnali.

Vychovatelé: Peterková, Schneider R., Ludvik

OBRAZ NA VYTVARNOU SOUTĚŽ

Boletice

I letos jsme se zapojili do 10.ročníku výtvarné soutěže „Stopy mého života“. Tématem byly „Vynálezy, které změnily svět“. Pro chlapce bylo toto téma příznivé, jelikož vynálezům, které se dají malovat je dost. Po přemýšlení si zvolili automobilismus spojený s letectvím. Vše jsme zakomponovali do naší práce. Autorem byl Dominik K. a Dominik H. Chlapce práce bavila a doufají, že obdrží cenu za svou tvořivost.

Vychovatelé: Peterková, Schneider R., Ludvik

Kuchařská soutěž „Bramborové variace“

Dne 18. dubna se v prostorách naší cvičné kuchyně uskutečnila kuchařská soutěž s názvem "Bramborové variace“. Organizace kuchařských soutěží na různá témata je již zaběhlou letitou tradicí naší školy.

Celkem se zúčastnilo 8 kuchařských učňů, jež měli tu čest reprezentovat své kmenové školy. Již v průběhu počátečních příprav soutěžního menu bylo porotě zcela zřejmé, že soutěž bude mít vysokou úroveň. Naše mistry odborného výcviku určitě velmi potěšilo, že jejich úsilí při přípravě zástupce naší školy nepřišlo na zmar. V. B. se umístil na krásném druhém místě v celkovém hodnocení.

Celá soutěž se nesla v duchu nápadité a kreativní prezentace připravených pokrmů, za což zaslouží všichni soutěžící velkou pochvalu.

Holany

Boletice

Ve dnech 21. – 22.4.2018 proběhla turisticko-poznávací akce s přenocováním v Holanském kempu Aero. Součástí této akce bylo také odpoledne strávené v Mladé Boleslavi, kde jsme mimo jiné navštívili vyhlídkovou věž staré radnice, místní hrad a v neposlední řadě fotbalové utkání HET ligy FK Mladá Boleslav vs. FK Fastav Zlín.

V okolí Holan jsme si prohlédli skalní tvrz Jiljov, zříceninu hradu Milčany (Vítkovec) a vodopády. Z nadšení chlapců bylo patrné, že se akce po všech stránkách vydařila s čímž souhlasil i pedagogický personál zajišťující akci.

Loubek, Michálek, Dudák

Zpráva k návštěvě fotbalového utkání

Boletice

Dne 29. 04. 2018 jsme v 15.40 hod. vyrazili služebním vozidlem do Teplic na místní fotbalový stadion, kde FK Teplice hostily FK Olomouc. Na fotbalové utkání odjeli celkem 4 vybraní chlapci z oddělení EPCHO. Jako pedagogický dozor byli přítomni vychovatelé p. Ledvina, Douša a Šindelář.

Zaparkovali jsme nedaleko stadionu, kam už mířily davy lidí. Po vyzvednutí objednaných vstupenek jsme si našli místo s dobrým výhledem na hrací plochu. Výsledek utkání ale nepotěšil ty, kteří fandili domácím, neboť Teplice podlehly Olomouci 1:2.

Akci hodnotím jako zdařilou, neboť se chlapci chovali po celou dobu podle daných pravidel, užili si fotbalovou atmosféru I. ligy včetně fandění v rámci pravidel fair play.

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

Atletické vícebojové odpoledne

Kamenický Šenov

Dne 02.05.2018 jsme využili hezkého májového počasí a uspořádali jsme atletické vícebojové odpoledne pro všechny skupiny z Kamenického Šenova. K závodu jsme využili hřiště, které se nachází kousek od ústavu, a které pravidelně upravujeme.

Po příchodu na hřiště se chlapci rozcvičili. Pak byli seznámeni s disciplínami, které byly do víceboje zařazeny. Jednalo se o trojskok, hod míčkem, běh na 400 m, hod oštěpem a člunkový běh.

Hned od začátku se strhla bitva o vedení. Někteří chlapci překvapili svými dovednostmi.

Nakonec, ale vše dopadlo, podle předpokladů a stupně vítězů vybojovali chlapci, kteří byli favorizováni předem. Nakonec se stal vítězem Petr D. z 3. VS, druhé místo obsadil Martin V. z 1. VS a třetí skončil Dominik B. z 1. VS. Všichni obdrželi věcné ceny za své výkony.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

10.ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE – STOPY MÉHO ŽIVOTA

Kamenický Šenov

Jako každý rok, tak i letos byla vyhlášena výtvarná soutěž „Stopy mého života“ na téma „Vynálezy, které změnily svět“. Chlapcům se toto téma velmi líbilo a rozhodli se přihlásit. Nejdříve jsme šli do knihovny pro inspiraci, ale byli jsme sklamáni. V naší knihovně neměli žádnou knížku o vynálezech. Tak nám teda zbýval jedině internet. Našli jsme spoustu vynálezů. Mezi jinýma byl i ten náš který jsme vybrali. Moc se nám líbil přístroj na výrobu očních čoček od Otty Wichterleho. Chlapci ho vyrobili z tvrdého papíru. Ta práce je velmi chytla a bavila.

Vychovatelka: Yveta Jansová

 

Sportovně turistická akce dne 22.4.2018

Kamenický Šenov

Po snídani jsme se s chlapci opustili výchovný ústav a šli jsme směrem k Panské skále. Pro krásné počasí byla v obležení turistů. Pokračovali jsme dál směrem na Prácheň, zde jsme odbočili na cestu do lesa. Po cestě jsme viděli lamu, osla a nahoře u lesa se pásli koně. Cesta pokračovala lesem až jsme došli na cestu směřující na Slunečnou. Po této cestě jsme se vrátili do Kamenického Šenova. Celkem jsme s chlapci ušli cca 7 km. Chlapcům se dopolední procházka velmi líbila a všechny chválím za chování a nasazení.

Poděkování

Dne 19.4. jsme v rámci našeho přírodopisného projektového dne s názvem „Rostliny kolem nás“ navštívili zahradu a skleníky VÚ, DDŠ, ZŠ a SŠ v Boleticích.

Na exkurzi jsme se moc těšili, a protože předčila naše očekávání, rádi bychom poděkovali zejména panu zahradnickému mistrovi Vosáhlovi. Ukázalo se, že je to opravdový odborník na svém místě! Nejprve nás provedl celým pozemkem, ukázal nám, jak se připravují venkovní záhony, jak se používá nástroj k setí, jak se pracuje ve skleníku, a hlavně nás seznámil s jednotlivými rostlinami, kterých tu mají opravdu hodně! Zaujaly nás hlavně exotické druhy jako například citrusy, olivovník, bobkový list, opuncie, banánovníky a mnoho dalších více či méně známých rostlin. Pan mistr také zodpověděl všechny naše dotazy a o „svých“ rostlinách velice zajímavě vypravoval.

Moc se nám líbila také praktická část, kdy jsme si mohli tak trochu zahrát na skutečné zahradníky, protože jsme pikýrovaly rajčata, cínie a afrikány. A jelikož nám to šlo celkem dobře, mohli jsme si sazeničky rostlin odnést s sebou do třídy, kde se o ně musíme ještě pár dní starat, než je budeme moci vysadit na školní záhony. Děkujeme a doufáme, že se ještě někdy budeme moci přijet podívat, jak vypadá zahrada a skleníky třeba v létě.

6. třída – žáci Speciální ZŠ a MŠ Děčín

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.