Zimní přístav Rozbělesy

Boletice

I přesto, že nám počasí nepřálo a po celý den vydatně pršelo, jsme se s chlapci vypravili na prohlídku lodí, kotvících v zimním přístavu v Děčíně.

Velmi nás překvapilo, že i přes dobrou splavnost Labe v tuto roční dobu, je zimní přístav plný zakotvených lodí. Chlapci si vše prohlédli z hráze a z přístupných mol. Viděli jsme tlačné remorkéry, motorové nákladní lodě, tlačné a tažné čluny a unikátní školní dílenskou loď. Dokonce jsme na kraji přístavu mohli obdivovat i podvodní bagr, který je řízen vysílačkou ze břehu. Měli jsme možnost zhlédnout téměr vše, co souvisí s děčínským „šífortem“.

V zimním přístavu jsme se seznámili s nákladní lodní dopravou, která město Děčín provází již po staletí.

Vychovatelé odd. EPCHO : Jirovec Martin, Zábrodský Petr, Bílková Yveta

Putování za pokladem

Boletice

V pátek odpoledne čekalo naše chlapce velké dobrodružství v podobě hledaní pokladu. Celé naše putování začalo vysvětlením trasy, na které museli chlapci plnit různé úkoly. Poznávali stromy a keře, házeli šiškami na tlusté a tenké stromy, hledali ukrytá zvířátka, skládali hlavolamy. Po zdolání trasy a splnění všech úkolů se chlapci dostali do cíle, kde začalo pravé hledání pokladu. Poklad v podobě sladké odměny po delším hledání úspěšně našli.

Janoušek, Loubek, Dudák

Výlet za zaniklými obcemi

Boletice

V měsíci březnu jsme se s chlapci vydali objevovat kouzlo zaniklých sudetských obcí v okolí Obce Zubrnice. Z obce Zubrnice jsme se vydali po turistické červeně značené stezce. Po chvíli výšlapu do kopce se nám jako první objevila zaniklá ves s názvem Velké Stinky. Po proběhnutí nepatrných zbytků po vsi jsme pokračovali dál do kopce a to do další vsi s názvem Stará Homole. Zde jsme již objevili i starou ručně hloubenou studnu a neskutečné množství střepů z lahví a krbových kachel, rovněž i zbytky vegetací zarostlých zbytků stavení a sklepení. Následoval přechod cestou necestou do obce Vitín, která byla naším cílem. Zde jsme s chlapci prolezli sklepení i zbytky domů, kterých zde bylo nejvíce. Chlapci se podivovali nad těžkým životem, který zde museli původní obyvatelé vést. Dozvěděli se i o osudu obyvatel těchto zaniklých vesnic a proč k tomu došlo. Cestou zpět jsme se zastavili ještě v jednou z domů a ve zbytku po krbu jsme si opekli na vlastnoručně rozdělaném ohni špekáčky. První v letošním roce. Následovala cesta zpět s pěknými zážitky v jarní přírodě a obohaceni o příběhy osudů zaniklých obcí.

Brigáda pro obec Veselé

Kamenický Šenov

Na sobotu dne 9. 3. 2019 jsme pro chlapce naplánovali a zajistili brigádu pro obec Veselé, kdy jsme v obecním lese vypomáhali s odklízením větví z pokácených stromů, které jsou napadeny kůrovcem. Jednalo se o fyzicky dosti náročnou práci a to hlavně vzhledem ke kopcovitému terénu. Přes různé technické potíže, chlapci nakonec zadanou práci zvládli a místní obecní zástupci, byli s jejich výkonem velice spokojeni.

Petr Husák

MASOPUST - SKANZEN ZUBRNICE

Slovanská

Seznámení s masopustními tradicemi se uskutečnilo návštěvou ve skanzenu Zubrnice. Uskutečnil se výběr chlapců a společně jsme odjeli po obědě autem směr Zubrnice. Zde jsme shlédli průvod masek a hudbu s tanečky souboru DYKYTA z KRÁSNÉ LÍPY. Pak jsme společně navštívili roubená stavení, kde probíhala výstava masek a seznámení s masopustními zvyky a obyčeji .Zde měli chlapci i možnost si některé masky, pokud se do nich vešli si vyzkoušet.

Velmi se líbila maska vodníka ,kominíka, medvěda atd. Dále pak měli všichni možnost ochutnat a shlédnout pečení a přípravu masopustního pečiva, jako např. jidáše. Před odjezdem jsme se ještě vydali procházkou navštívit starý mlýn, který bohužel nebyl otevřen.

Navštívili jsme také naučnou stezku, kde jsme shlédli živočichy, kteří se vyskytují v dané lokalitě. Zpět se chlapci vraceli obohaceni o další vědomosti a zážitky.

Team Tesco

Masopustní masky

Slovanská

Masopustní období se vyznačovalo bujarým veselím a převážně průvodem masek .

Na toto téma jsme si dnes vyprávěli co jednotlivé masky znamenaly a čím se vyznačovaly. Proto jsme se rozhodli si některé vyrobit. Vše bylo ponecháno na fantazii chlapců.

Někdo pracoval s odpadovým papírem z použitých krabic, jiní si zase vybrali na zhotovení škrabošky čtvrtku. Někdo svoji představu ztvárnil barevně, někdo zase černobíle.

Přesto se všem dílo povedlo.

Vychovatel: Rybánská D.

SEBEOBSLUŽNÁ VÝCHOVNÁ ČINNOST

Slovanská

Již se stalo tradicí, že vždy o víkendu si chlapci na budově Teska něco dobrého sami pod dohledem vychovatele upečou. Nápad především inicioval chlapec G.R. Přestože se učí v oboru úplně jiném , než kuchařském ale zahradnickém, je v této činnosti velice šikovný. Předem přijde vždy prokonzultovat svůj nápad s vychovatelem. Pak si chlapci najdou recept, sepíšou si které suroviny lze koupit a to tak, aby jim stačili na nákup peníze.

Nákup pak provádí společně s vychovatelem. Dnes si naplánovali vdolečky s povidly a tvarohem. Aby nedocházelo k hádkám, práci mají rozdělenou. Jeden zadělá kynuté těsto, další pak válí a vykrajuje, poslední smaží. Společně pak na závěr provádí dokončovací a úklidové práce.

Nakonec vše rozpočítali a rozdělili mezi ostatní chlapce. Odměnou jim byla pochvala a to ,že všem moc chutnalo. Všichni si zaslouží velkou pochvalu.

Vychovatelka : Rybánská D.

Boletice Floorball Cup 2019

Boletice

První březnová sobota tohoto roku se stala synonymem úžasným sportovním výkonům, touze po vítězství i spontánním projevům zklamání a radosti.

Takovou atmosféru hostil nultý ročník celoústavního turnaje ve florbale, pořádaný v zázemí boletické tělocvičny, vybavené speciálně pro tento hrací den nezbytnými hracími prvky a početnou diváckou kulisou.

Fyzickou náročnost turnaje nejlépe dokresluje zvolený, a zřejmě nejspravedlivější hrací systém, „každý s každým.“ A byť byla časová dotace jednoho utkání jen 10 minut, závěrečný hvizd zazněl až těsně před 19 hodinou.

Z výsledkové listiny je jasně patrné, jak vyrovnaná je současná špička boletických týmů, neboť o vítězi celého turnaje nakonec musel rozhodnout lepší vzájemný zápas.

Vychovatelé DDŠ

Do přírody s mapou a kompasem

Boletice

V neděli po obědě jsme se s chlapci vypravili do lesů a kopců nad Boleticemi. Vyzbrojili jsme se mapou, klasickým kompasem a satelitní navigací pro pěší. To proto, abychom se tyto pomůcky pro oriantaci v terénu naučili používat.

Nejdříve jsme podle kompasu určovali světové strany a ve spojení s klasickou papírovou mapou určovali další trasu. Satelitní navigace nám sloužila jen ke kontrole a k některým doplňkovým informacím, jako je například nadmořská výška nebo za jaký čas dojdeme z jednoho místa na druhé. Naučili jsme se používat jak klasickou mapu, tak i mapu v satelitní navigaci a samozřejmě také kompas.

Důležité pro nás bylo, že jsme se neztratili, včas dorazili k večeři a naučili se zas něco nového.

Vychovatelé odd. EPCHO : Zábrodský Petr, Jirovec Martin, Bílková Yveta

II. HOKEJOVÁ LIGA - PLAY OFF - Děčín - Vrchlabí

Boletice

Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo v Děčíně utkání II. hokejové ligy. Na tamním zimním stadionu nemohli chybět ani naši chlapci. Souboj na ledě byl opravdu plný adrenalinu a emoce diváků byly také velmi silné. Chlapci fandili, co jim síly stačily, HC Děčín prohrál 4 : 5.

Janoušek, Loubek, Dudák

Vzduchová střelba

Slovanská

Vzhledem k blížícím se zimním olympijským hrám výchovným ústavů, kterých se tradičně účastníme, vrcholí i naše přípravy. Jedním z hlavních tréninků je trénink vzduchové střelby jakožto součásti biatlonu. Při tréninku nejprve začínáme s klidovou střelbou na papírové terče s vyznačeným křížem a postupně se propracováváme k pozátěžové střelbě na sklopné terče jejichž průměr je 1,6cm na vzdálenost 10m.

Pracovně zátěžová akce úklid přístupové cesty k Dolskému mlýnu a jeho okolí

Kamenický Šenov

V rámci spolupráce se státními orgány byla na den 03 03. 2019 dohodnuta s VO stráže přírody Národního parku České Švýcarsko, brigáda – úklid přístupové cesty k Dolskému mlýnu od Jetřichovic a úklid okolí řeky Kamenice u soutoku s Jetřichovickou Bělou.

Této akce se účastnilo 5 chlapců z našeho oddělení. Ve 13:30 h. jsme měli být po domluvě u pensionu Dolský mlýn, kde nám strážce Národního parku p. Šanda dal igelitové pytle na odpadky a určil prostor úklidu. Jednalo se o okolí přístupové cesty k Dolskému mlýnu a břehů Jetřichovické Bělé. Dále jsme měli postupovat od soutoku řek Kamenice a Jetřichovická Bělá po březích Kamenice.

Chlapci zadaný úkol zvládli velice dobře, s úklidem jsme se dostali až do prostoru soutoku řek. Zde jsme museli akci ukončit z důvodu spadlého mostu. Též chůze po březích byla velice nebezpečná a odpadky se velice těžce z vody uklízeli.

Cíl akce nebyl pouze úklid prostor v Národním parku České Švýcarsko, ale též potvrzení předem domluvené spolupráce, která nám může zajistit dlouhodobě příznivou spolupráci s Národním parkem.

Vychovatel: Jiří Brzobohatý

Besídka s Tomášem Slavatou

Boletice

Ve středu dne 27. 2. 2019 nás navštívil bývalý triatlonista, filantrop Tomáš Slavata, který našim chlapcům povyprávěl svůj životní příběh, který naše chlapce velice zaujmul.

Životní cesta tohoto pětatřicetiletého sportovce a patrona dětí začala nezvykle – na ulici a v problémové rodině. Z průšvihů jej ale zázračně vyvedl sport a motivace pozitivně vyniknout.

Ve svých 21 letech pak navzdory úředním překážkám získal do vlastní péče své dva malé synovce, kteří se ocitli v dětském domově, a přes deset let je vychovával ve společné domácnosti. Od roku 2014, má také v péči Dominika z dětského domova Vysoká Pec a Štěpána ze sociálně slabé rodiny. Třebaže se naplno věnoval svým synovcům a docházel do zaměstnání, dokázal se současně vypracovat v kvalitního sportovce. Mimo jiné vybojoval v roce 2009 13. místo v kategorii do 30 let na světovém šampionátu Xterra na Havaji a celkové 5. místo v poháru terénního triatlonu Xterra. Pravidelně se účástní závodů Ironman, Winterman a Moraviaman triatlon.

Jednou z nejvýznamějších hodnot projektů, kterou se Tomáš dětem snaží vštípit, je solidarita. Je důležité, aby se děti dokázaly navzájem vnímat bez ohledu na finanční (ekonomické) a sociální postavení. V současnosti se paralelně věnuje několika projektům, které organizuje. Ještě jednou Tomášovi moc děkujeme, že si v tak nabitém svém programu udělal na nás čas a povyprávěl nám svůj velice zajímavý příběh.

Pěší turistický výlet do Lesního Mlýnu, Lesnou, Šmordu, Nebočady a zpět.

Boletice

Dne 24.2. jsme se ve 13 hod vypravili horní cestou okolo lesa, přes vodárnu a střelnici na přehradu, odkud jsme přes Lesní Mlýn došli na Lesnou. Z Lesné jsme šli lesem na Šmordu a přes Nebočady horní cestou zpět do ústavu. Trasa turistického výletu měřila cca 12 km. I díky krásnému počasí se chlapcům se výlet líbil.

Vychovatel: Mgr. Schneider E., Michálek D.

Valentýnské tvoření

Slovanská

S blížícím se svátkem zamilovaných "Valentýn" jsme se s chlapci rozhodli, že se pokusí o vytvoření valentýnských přáníček pro své milované. Pro chlapce to bylo úplně poprvé, co se o něco takového pokusili. Hned od začátku bylo zřejmé, že to tak snadné nebude. Vyrobit přání ve tvaru srdce zabralo chlapcům dost času. Bylo třeba se obrnit řádnou trpělivostí a šikovností. Přáníčka se nedařilo vyrobit hned na poprvé a tak chlapci postup několikrát opakovali.Nakonec byli se svým dílem spokojeni a byli rádi, že Valentýn je jen jednou do roka.

Parta S2

Městský útulek pro psy Děčín

Boletice

První březnový den jsme s chlapci strávili v psím útulku v Děčíně. Celý týden se chlapci na tento den těšili. Opuštěným psím mazlíčkům jsme donesli nějaké dobroty a odměnou nám byla dána možnost si s pejsky udělat menší procházku. Již se těšíme na další návštěvu.

Janoušek, Loubek, Dudák

Veřejné bruslení

Boletice

Na sklonku jarních prázdnin s venkovními teplotami připomínajícími skutečné jaro jsme ale ještě na zimu úplně nezanevřeli. A tak jsme vzali brusle a vyrazili se sklouznout na zimní stadion v Děčíně vyhrazený mimořádně o prázdninách každý den veřejnosti. S brzděním to není žádná sláva, takže mantinely občas pěkně zaduní, ale taková jízda vpřed už je téměř dokonalá.

Vychovatelé DDŠ

Výstava loutek

Boletice

Bylo krásné slunečné skoro jarní odpoledne, a tak jsme si s chlapci udělali pěší vycházku k Děčínskému zámku. Naším cílem byla návštěva ojedinělé výstavy loutek, děl opravdových mistrů svého řemesla. Po krátkém přivítání paní průvodkyní jsme měli možnost sami a z bezprostřední blízkosti obdivovat řezbářského umění v těch nejniternějších detailech. Opravdovým skvostem, mezi vystavenými exponáty, byla loutka čerta, jemuž je podle dostupných informací „teprve“ 110 let.

Vychovatelé DDŠ

Lyžařský výcvik 2019 – Krušné hory

Ski Sport Klíny, Sport Centrum Bouřňák, Krušnohorská lyžařská magistrála. Toto je výčet míst, ve kterých probíhal letošní lyžařský výcvik, jehož cílem bylo naučit všechny chlapce základům sjezdového a běžeckého lyžování.

Krušnohorská magistrála tak poskytla nejen výborné podmínky pro nácvik a zdokonalování běžeckých technik, ale taktéž její profil byl ideální pro přípravu chlapců, kteří se v březnu zúčastní zimní olympiády DDŠ a VÚ na Šumavě v obci Kvilda. Sněhové podmínky pro letošní rok byly naprosto ideální a taktéž Krušné hory nám ukázaly svojí pravou tvář. Jeden den hoši při výletu na běžkách bojovali s mlhou, silným větrem a nízkou teplotou a naopak další den si užívali krásného slunečného počasí v moderním lyžařském centru Klíny.

Celý kurz proběhl v absolutní pohodě a dobré atmosféře. Pochvalu si tak zaslouží nejen všichni chlapci, ale taktéž pedagogičtí pracovníci, kteří se podíleli na organizaci a vlastní realizaci lyžařského výcviku.

Běžky - trénink

Slovanská

Dnes jsme s chlapci vyrazili do blízkého Adolfova na běžecký trénink před blížící se zimní olympiádou výchovných ústavů. Krásné a teplé počasí se sice negativně podepsalo na kvalitě sněhu, ale i tak se nám běžkování líbilo.

Team Tesco

Návštěva psího útulku – turistika se psy

Kamenický Šenov

Na pondělní odpoledne jsem naplánoval další z našich pravidelných návštěv psího útulku na Starém městě. Po obědě jsme vyjeli městskou dopravou do Děčína 3, kde jsme ještě nakoupili piškotky pro pejsky a pak jsme již směřovali do psího útulku. Zde si chlapci přebrali psy, které bereme již po několikáté na společnou turistiku. Naše trasa vedla podél řeky Ploučnice až do Březin a následovně po druhém břehu zpět.

Celkem jsme ušli asi 8 km a do útulku jsme se navrátili příjemně unaveni s důkladně vyvenčenými psy.

Petr Husák

Dycky Most!

Slovanská

Dne 17. 2. 2019 jsme uskutečnili výlet do severočeského města Most, které je momentálně v kurzu díky stejnojmennému seriálu. Účelem tohoto výletu byla prohlídka natáčecích míst ve městě, která byla spojena s návštěvou největších a nejznámějších kulturních dominant.

První zastávka nás čekala u obydlí hlavního hrdiny Luďana, následně jsme se přesunuli k prohlídce Severky. Čekala nás i křížová výprava po stopách Edy na vrchol hradu Hněvín. Po vystoupání jsme se kochali krásným rozhledem ze seriálové vyhlídky ,, pro zamilované“. Poslední důležitou zastávkou byl kostel nanebevzetí panny Marie, který byl v roce 1975 přemístěn o 841m, kvůli těžbě uhlí. Tato akce se chlapcům líbila a hodnotíme ji jako zdařilou.

Team Tesko

Výlet Buková hora

Boletice

Zcela v duchu přísloví o tom, že extrémní podmínky si žádají extrémní výkony, se nesl náš nedělní výstup k vysílači Buková hora. Předpověď počasí toho dne nenechávala nikoho na pochybách, že zdolání kopcovitého terénu s převýšením 538 metrů, nebude procházkou ladovskou zimní krajinou. A tak se pět odvážných mladíků se svým vychovatelem vydalo za mrazivého počasí, hustého sněžení a se stoupající nadmořskou výškou i všudypřítomnou mlhou zdolat dominantu zdejších vrcholů.

V bílé tmě, která byla výpravě věrným společníkem 2 kilometry před vrcholem, se červená barva turistické značky vytrácela do bezbřehé masy slinuté šedi. I za takové nepřízně počasí byl vysílač Buková hora pokořen v rekordním čase dvou hodin. Po krátké prohlídce monumentální stavby vedla naše zpáteční cesta údolím do obce Zubrnice, přes Malé Březno k autobusové zastávce v Těchlovicích. Tam, kde to celé začalo a kde se krokoměr zastavil na hodnotě 16,8 kilometru.

Vychovatelé DDŠ

Kroužek – Crossfit

Slovanská

S novým rokem nová předsevzetí a tak se do trénování chlapci vrhají letos s vervou. Dnes 11.2.2019 se opět uskutečnil trénink crossfitu, který byl zaměřen převážně na zlepšení síly a především na správnost techniky mrtvého tahu. Chlapci bojovali statečně. Tento kroužek je zaběhlý již druhým rokem a získal si velkou oblibu.

Tým Tesko

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA Mladá Boleslav

Boletice

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA Mladá Boleslav, které v Mladé Boleslavi vybudoval Středočeský kraj, nabízí návštěvníkům nevšední podívanou na historii letectví. Sbírka více jak 25 letadel, originálů i replik z období od pionýrských dob až po současnost je umístěna v hlavní hale. Většina letadel je plně funkčních.

Na 9.2.2019 jsme si naplánovali naučný výlet do Leteckého muzea v Mladé Boleslavi. Také jsme viděli velkou sbírku originálů radiostanic, leteckých fotoaparátů, uniforem, kombinéz, přístrojů a další leteckých zařízení od počátků letectví až po současnost. Chlapcům se výlet líbil a těší se na další akce naší skupiny. Vychovatelé:

Schneider R., Peterková H., Kudrmann J.

FITNESS KROUŽEK

Kamenický Šenov

V měsíci únoru jsme opětovně navázali na pravidelné návštěvy fitness centra Lípa, které se nachází v nedaleko našeho ústavu v České Lípě.

Na sobotu 9.2.209 jsme společně s chlapci, kteří projevují značný zájem o zvyšování fyzické kondice, naplánovali další z našich již pravidelných výjezdů do posilovny. Zde pod dozorem, poznávají, co obnáší plnohodnotný trénink. Rovněž se seznamují se správným držením těla u jednotlivých cviků a přiměřenou zátěží, která je patřičná věku jednotlivců a momentální fyzické zdatnosti.

Celkem jsme se věnovali posilování 2,5 hodiny, kdy se chlapci střídali na jednotlivých strojích a cvicích. Z posilovny jsme odjížděli spokojeni a příjemně unaveni.

Husák Petr

Bowling Duna

Slovanská

Dnes jsme společně s chlapci vyrazili do centra města, konktrétně do sportcentra Duna v Děčíně. Zde jsme s chlapci zabrali dvě bowlingové dráhy. Všichni chlapci podávali hezké výkony a to i ti, od kterých bychom to nejméně čekali. Chlapcům se činnost líbila, a oni sami hodnotili toto odpoledne jako velmi zdařilé. Před návratem na budovu, proběhla společná vycházka po centru města, kde jsme s chlapci probírali různá témata. Celé odpoledne se velmi vyvedlo a akci budeme určitě opakovat.

Tým Tesko

Gymnastika

Slovanská

Dne 7.2 2019 Vyrazili všechny skupiny z oddělení ,,Tesko´´ na gymnastické cvičení do tělocvičny v Boleticích.

Chlapci se na začátek rozběhali na zahřátí svalů. Potom proběhla důkladná rozcvička tak, aby při cvičení nedošlo k nějakému zranění. Po rozcvičce se hoši připravili na přeskok přes bednu.

Nejdříve skákali jen z odrazového můstku na žíněnku. Bylo důležité, aby si všichni zkusili techniku skoku z můstku. Poté už chlapci skákali přes bednu a většina chlapců předváděla solidní výkony.

Následně na to jsme se přemístili na další stanoviště, kde jsme zkoušeli kotoul vpřed a kotoul vzad. Až na pár jedinců slušné výkony.

Závěr gymnastického cvičení byl ve znamení kruhů a základních cviků na kruzích. Zde si spíš chlapci mohli zkusit různé cviky. Úspěšnost horší, ale pro některé chlapce to bylo poprvé a činnost si velmi chválili. Určitě budeme tuto činnost opakovat a dál rozvíjet ve prospěch chlapců.

Team Tesko

Lyžování Horní Podluží

Boletice

V měsíci Lednu jsme se s chlapci vypravili na výuku sjezdového lyžování do ski areálu Horní Podluží. Zde na chlapce čekalo bezplatné vyřízení permanentek na lyžování odplatou za výpomoc, kterou chlapci ve zdejším areálu prováděli před zimní sezónou. Chlapce čekalo seznámení s prováděním prvků sjezdového lyžování, které chlapcům vysvětlili zaměstnanci Lyžařské školy Horní Podluží. Následovalo samotné ježdění, které chlapce velmi bavilo a těší se na jeho další pokračování.

Hvězdy ze špachtlí

Boletice

Pondělní odpoledne jsme si s chlapci zpříjemnili výrobou krásných hvězdiček z lékařských špachtlí. Nápaditosti se meze nekladly. Naše výsledky vidíte na fotografiích.

Janoušek

Návštěva psího útulku a vycházka se psy

Kamenický Šenov

1.2.2019 jsme podle plánu činností a předchozí domluvy s ředitelkou Útulku pro opuštěná a nalezená zvířata v Děčíně uskutečnili vycházku se zapůjčenými psy po trase Děčín Staré město – Děčín Březiny a zpět. Chlapci svěřené psy dobře zvládli a vycházku, která byla zpestřením prázdninového režimu, jsme si užili. Této turisticky náročnější akce se účastnil Jiří M. Oldřich K. a Pavel CH.

Zapsal: vychovatel Hrouda

Zátěžová turistika

Boletice

V neděli 27.1. 2019 jsme uskutečnili zátěžový výlet. Vzhledem k tomu, že v předchozích dnech výrazně sněžilo, a mráz byl velký, zvolili jsme procházku krajinou podél povodí Labe a pod známou zříceninou hradu Vrabinec. Trasa byla členitá a fyzicky náročná. Děti si ji užily a poměrně se při ní unavily, neboť jsme statečně zdolali celkem 12 km. Všem se výlet moc líbil a již se děti těší na další zátěžovou akci.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., Holub

Návštěva expozice Rajské ostrovy

Boletice

V neděli po obědě, jsme se s chlapci vypravili do Podmokel na návštěvu Rajských ostrovů. Od výletu nás neodradila ani několika kilometrová cesta za silného mrazu.

V expozici jsme se seznámili s vybranou tropickou faunou a flórou. Nejvíce nás při vstupu zaujalo velké mořské akvárium, které je největším v Ústeckém kraji. Poté jsme prošli všechny čtyři patra, kde jsme mohli obdivovat hady, želvy, ještěry a v noční zoo malé poloopičky.

Přibližně po hodinové návštěvě jsme příjemně vyhřátí opustili „ tropy „ a lednovým mrazem se vydali zpět do Boletic nad Labem.

Jirovec M., Zábrodský P., Bílková Y. - vychovatelé odd. EPCHO

Sportovně turistická akce

Kamenický Šenov

Dne 30. 1. 2019 jsme s chlapci naplánovali turistickou akci. Vzhledem k mrazivému počasí jsme vybrali trasu k ledopádům.

Většina chlapců je zde nových a ještě tam nebyli. V 15,30 hod jsme vyrazili od výchovného ústavu směrem k Panské skále. Odtud jsme pokračovali směr Prysk. Lehce pofukovalo a cesta byla celkem příjemná. Chlapcům se ledopády moc líbili. Obdivovali krápníky, které se tam utvořili. Celkem jsme našlapali cca 7km.

Yveta Jansová

HC Děčín - HC Klatovy

Boletice

K zimnímu období patří zimní sporty. Proto jsme se dne 30. ledna 2019 vydali s našimi chlapci podpořit hokejový klub Děčín. Zápas HC Děčín - HC Klatovy byl velice napínavý. Chlapci fandili ze všech sil. Cenné vítězství v poměru 5 : 2 si připsal HC Děčín. Už se těšíme na další hokejový zápas.

Janoušek, Loubek, Bílková

15. ROČNÍK JIŘÍKOVSKÉHO TURNAJE VE FUTSALU – Sportovní hala Varnsdorf

Je již nedílnou tradicí, účast našeho fotbalového družstva na futsalovém turnaji, který pořádá DDŠ Jiříkov.Herní systém turnaje byl v tomto roce každý s každým, kdy se zúčastnilo celkem 8 fotbalových družstev z různých koutů naší republiky. Loňský 14. ročník turnaje byl z naší strany vnímán především jako příležitost získat nové zkušenosti a bojového ducha. Roční poctivá příprava našich hráčů, jejich bojovnost a 100% nasazení přinesla kýžený úspěch. Krom individuální ceny pro nejlepšího brankáře, získalo naše družstvo 1. místo v celkovém hodnocení turnaje. I tento ročník provázela pohodová atmosféra a dobrá nálada, pořádající zařízení DDŠ Jiříkov si tak zaslouží velké poděkování za organizaci celého turnaje.

Mandaly

Boletice

Mandaly jsou vhodné nejen pro dospělé, ale i pro děti. Pomáhají jim rozvíjet jejich citlivost, tvořivost, originalitu. Chlapci se rozhodli pro Mandaly radosti, které velmi krásně vymalovali. Pro navození ještě příjemnější atmosféry jsme poslouchali hudbu.

Janoušek V.

Bezpečnost silničního provozu

Boletice

Každý z nás se denně musíme potýkat s různými nebezpečnými situacemi na silnicích, které vyžadují základní znalosti a správné bezpečnostní návyky. Také naše skupina chlapců byla seznámena se základními pravidly dopravní výchovy. Chlapci si procvičili dopravní značky, zopakovali pravidla silničního provozu, jak z pohledu chodce, tak cyklisty. A také něco málo zopakovali ze základů poskytnutí první pomoci v případě nehody. Poskytnutí první pomoci se hlouběji budeme věnovat v následujících dnech.

Janoušek V.

Triangl - Markvartice

Kamenický Šenov

Dne 20. 1. 2019 jsme se s chlapci vydali na další turistickou procházku na Triangl. Zimní počasí nám přálo, bylo krásné ale přitom chladné a tak základní věcí bylo se teple obléct. Po obědě jsme se vydali služebním vozidlem na cestu směr Markvartice. Automobil jsme zaparkovali ve Veselém. A dále jsme šli po vyznačené trase až na samotný Triangl.

Cestou jsme s chlapci udělali několik krásných fotografií, dále jsme měli možnost krásného výhledu na okolí, díky jasnému počasí. Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi baví, proto budeme nadále podobné akce plánovat.

Vychovatel: Švec

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

Boletice

Dne 13. ledna 2019 se zúčastnili chlapci z výchovné skupiny E2 turnaje v bowlingu, který se konal ve sportovním centru. Již na začátku hry se u chlapců projevil sportovní duch. Soutěžili s plným nasazením a v průběhu hry jsme si užili i mnoho zábavy. Někteří z chlapců si zahráli na závěr stolní fotbal.

Janoušek, Loubek, Dudák

Projektový den ZŠ „ ABECEDA ZVÍŘAT“

Dne 11. 1. 2019 byli žáci naší základní školy odměněni za práci vykonanou ve prospěch ZOO Děčín od začátku školního roku 2018/2019.Odměna spočívala v bezplatné návštěvě ZOO s doprovodnou přednáškou.

Ujal se nás zaměstnanec ZOO pan Tomáš Rus, který pro začátek zvolil formu skupinově vedeného opakování látky přírodopisu s doprovodným výkladem z říše zvířat. Pak následovala zábava pro jednotlivce stylem hry "město, jméno, zvíře…“, která byla velmi zajímavě při hodnocení jednotlivých kol doprovázena výkladem spojeným s obrazovými ilustracemi zvířat na interaktivní tabuli. Hochům byla jako malá odměna nabídnuta bohatě ilustrovaná publikace o zvířatech.

Závěr byl spojen na přání chlapců ukázkami chovaných plazů (např. hroznýš či agama), na které si mohli všichni opatrně i sáhnout a pohladit si je. Čas nám všem utekl jako voda a vedení ZOO na závěr vyslovilo poděkování našim hochům jak za podzimní práci, tak za skvělé chování. Všichni se proto těšíme ne další aktivní spolupráci, která dává opravdu smysl.

Pěší turistický výlet k jezírku pod rozhlednou Chlum

Boletice

Dne 12.1.2019 ve 13:00 hod. jsme vyrazili z ústavu na horní cestu, kterou jsme došli ke kopci zvanému Kaplička, odkud jsme lesní cestou, a těžkým terénem stoupali až k lesnímu jezírku. Cesta byla dlouhá cca 11 km v blátivém a zasněženém terénu. Když chlapci dorazili k jezírku, divili se kolik je okolo sněhu, protože v Boleticích žádný sníh nebyl. Zpáteční cesta byla náročnější z důvodu strmého klesání.

Vychovatel: Mgr. Schneider E.

Vaření - Hranolky a studentský špíz

Boletice

Dne 13.1. 2019 jsme si s chlapci naplánovali vaření. Od paní kuchařky jsme nafasovali potraviny a nádobí. Práci jsme si rozdělili a začalo se vařit. Chlapci připravovali jídlo zcela samostatně a výsledek vynikající. Moc si pochutnali.

Vychovatel: Kumprechtová Alice

Novoroční posilovna

Kamenický Šenov

V novém roce jsme opět začali cíleně pracovat na rozvoji fyzické zdatnosti našich chlapců z Kamenického Šenova. Vybráni byli Roman M., Nikolas S. a přibrali jsme nového zájemce o posilování Daniela N.

Na sobotu 12. 1. 2019 jsem naplánoval další z našich pravidelných výjezdu do Fitness centra Lípa, které se nachází v České Lípě. Roman a Nikolas jezdí již téměř pravidelně, pouze Daniel byl teprve po druhé, takže jsme si opakovaně připomněli zásady správného postupu a bezpečnosti, při jednotlivých cvicích.

Celkem jsme cvičili 2 hodiny a chlapci byli nadšeni z možnosti využití víceúčelových jednotlivých strojů.

Petr Husák

Vaření podle šéfkuchaře Radka Kašpárka

Boletice

Dne 6.1. 2019 jsme od 15.00 hod. do 18.30 hod. v rámci esteticko-výchovné činnosti na odd. EPCHO vařili vepřový guláš podle receptu šéfkuchaře Radka Kašpárka. V rámci přípravy za dohledu vychovatelů chlapci nejprve oloupali a nakrájeli brambory, cibuli, papriku a česnek. Poté se pustili do krájení masa a následného vaření. Už samotná příprava chlapce velmi bavila a konečný výsledek byl na udělení řádu Zlaté vařečky. Tomu odpovídaly i jejich spokojené reakce a plná bříška. Hned po skončení vaření chlapci plánovali, co budeme vařit příště.

Cílem akce bylo rozvíjení kuchařských dovedností, kultury stolování a sebeobsluhy, čehož bylo docíleno a proto hodnotím celou akci jako velmi zdařilou.

Zapsal Bc. Michal Ledvina - vychovatel odd. EPCHO

Turisticko zátěžová akce dne 6.1.2019 – výlet po okolí terénem

Kamenický Šenov

Poprvé v tomto školním roce jsme byli s našimi chlapci na turistickém výletě po okolí.

V uvedené době proběhla zátěžová akce pro 3. VS. Akce se zúčastnili 2 chlapci a také dalších 5 chlapců z ostatních skupin. Cílem akce bylo zvýšení kondice chlapců a poznání okolí.

Výlet proběhl na zkrácené trase Kamenický Šenov – Nad Polevskem – vysílač Prácheň – Panská skála. Chlapci si vyzkoušeli orientaci v terénu, a také jsme polovinu cesty šli mimo cestu a překonávali sníh a kluzký terén, který chlapce řádně unavil. Délka trasy plně odpovídala dostupnému ošacení chlapců.

Výlet se chlapcům velice líbil a rádi jej zopakují. Někteří by si přáli ještě více sněhu.

ZÁTĚŽOVÁ AKCE Turistický výlet SNĚŽNÍK

Boletice

Den před třetí adventní nedělí 15.12. 2018 jsme vyrazili do romanticky zasněžené krajiny, kde stromy byly zasypány sněhem podobně jako v Ladových pohádkách – na Děčínský Sněžník.

Vzhledem k tomu, že ve městě nebyla po sněhu ani památka, na nejvyšším místě děčínské pahorkatiny jej bylo více než 30 cm. Kluci se ve sněhu náramně vyřádili a to celou stezku až k oblíbené kamenné historické rozhledně, tyčící se ve výšce 736 m.n.m. V cíli jsme se zahřáli horkým čajem a na závěr navštívili skalní město, které si kluci prošli. Mrazivý výlet se všem líbil a každého pozitivně nabil.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., as.Holub

Vánoční besídka 2018

Boletice

Děkujeme všem našim zaměstnancům a jim nepostradatelným pomocníkům z řad chlapců, kteří se podíleli na přípravě zázemí pro vánoční besídku u nás ve Výchovném ústavu v Boleticích. Stejně tak i milým návštěvníkům, příbuzným a známým za skvělou atmosféru v sále. Věříme, že jste si besídkový večer při vystoupeních našich chlapců doopravdy užili a naladili se na opojnou vlnu předvánočního času.

Krásné Vánoce, úspěšný a šťastný nový rok 2019, Vám přeje kolektiv zaměstnanců VÚ Boletice.    

   

Soutěž technických dovedností

Dne 19.12.2018 proběhla v prostorách zednických dílen SŠ lodní dopravy a technických řemesel soutěž v zednických dovednostech. Jako hlavní zadaná soutěžní disciplína, byla pro tento ročník soutěže vyhlášena „dovednost zdění“.

Soutěže se účastnilo celkem 12 žáků, kteří měli tu čest reprezentovat své kmenové střední školy. V závěrečném hodnocení obsadili žáci naší SŠ J. K a J. Š. krásné druhé a třetí místo. Prezentace našich chlapců byla hodnocena pozitivně nejen našimi mistry odborného výcviku, ale i z pohledu kolegů pořádající SŠ.

Kuchařská soutěž „ Vepřový guláš 100 krát jinak“

V předvánoční atmosféře se uskutečnila v prostorách naší cvičné kuchyně kuchařská soutěž, jejímž tématem byl oblíbený český pokrm Vepřový guláš, který lze připravit a podávat na mnoho různých způsobů.

Této gastronomické akce se zúčastnilo šest učňovských dvoučlenných týmů, které měly tu čest reprezentovat své kmenové střední školy. Žádný z připravených pokrmů neudělal svým tvůrcům ostudu. Odborná porota tak mohla při hodnocení prezentovaných vzorků potěšit příjemně své chuťové pohárky. Mistra odborného výcviku naší střední školy velice potěšil výsledek jeho svěřence N. S., který se umístil na krásném druhém místě. Toto umístění je skutečně úspěchem, jelikož se jedná o žáka prvního ročníku.

Tak jak si zaslouží pochvalu všichni soutěžící za přístup v přípravě svého soutěžního menu, nelze opomenout rovněž pracovníky odborného výcviku našeho kuchařského oboru, kteří soutěž připravovali s profesionálním přístupem a nasazením, za což jim patří velké poděkování.

ESTETICKOVÝCHOVNÁ ČINNOST - VÝSTAVA V MUZEU - / tradice našich předků /

Slovanská

Advent je období čtyř neděl před vánočními svátky. Doba radostného očekávání, příprava na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. S chlapci jsme si povídali o významných dnech adventu. Někteří znali pouze sv. Mikuláše a zapomněli na sv. Barboru, sv. Lucii a další představitele. Také, že s adventním obdobím je spojená celá řada lidových a moderních tradic. Symbolem adventu že je věnec, který mívá různou podobu. To vše jsme si připomněli návštěvou muzea. Zde chlapci zhlédli výstavu, jak trávili adventní čas naši předci, jak vypadaly prvorepublikové cukrárny a jaké cukrovinky se pekly.

Velmi pěkná byla i výstava prací žáků základních škol spojená s výrobou betlémů. Uhranula je i výstava lodní dopravy, která se moc líbila. Obdivovány byly též střelecké terče. Dnešní adventní čas jsme strávili v předvánočním duchu.

Vychovatel: Rybánská D.

ESTETICKOVÝCHOVNÁ ČINNOST - / PEČENÍ SVATOMARTINSKÝCH ROHLÍČKŮ /

Slovanská

Nejstarší historie svatomartinských tradic začala již během středověku mezi nejstarší tradice patří Martinská husa, Martinské rohlíčky, Martinská koleda, Martinské ohně, Martinské posvícení, Martinské víno. To vše ztělesňovalo přechod od pohanství ke křesťanství. Den svatého Martina byl dnem veselic, lovů a zabíjaček. Den 11. listopad se vyznačoval lidovým veselením. Mnohé z těchto tradic přežily až dodnes.

Svatomartinské rohlíčky se také objevovaly pod názvem / martinské podkovy, roháče, rohy, vandrovnice / atd. Plněny byly mákem, povidly, ořechy nebo i perníkem. Naši chlapci si zvolili plnění tvarohem. Všichni si pečení a plnění vyzkoušeli, někteří byli šikovní více, někteří méně. Někomu dělal problém vyválet placku těsta. Nakonec se ale vše podařili a všem velmi chutnalo.

Vychovatel : Rybánská D.

ESTETICKOVÝCHOVNÁ ČINNOST - / práce s keramickou hlínou/

Slovanská

Dnešní den jsme se seznámili s keramickou hlínou a práci s ní. Někteří chlapci s jejím modelováním již měli zkušenost z předešlého zařízení. Dnes si však vyzkoušeli práci se sádrovou formou. Pomocí malých kousků hlíny, kterou vtlačovali do formy a formu zároveň posouvali, se snažili o vytvoření pravidelné koule. Práce je velmi bavila a výsledek vypadal velmi dobře. Příští hodinu si budeme zkoušet zdobení koule. Všechny chlapce chválím za snahu a trpělivost.

Vychovatel : Rybánská D.

Projektový den „Vánoční tvoření a tradice“

Každý rok se v předvánočním období na Základní škole věnujeme „Vánočnímu tvoření“. Letos jsme se zaměřili na tradiční aktivity, jako je pečení a zdobení Vánočních perníčků, výroba okrasných papírových stromků a tvorba přáníček z různých materiálů. Nabízené aktivity se chlapcům líbili, projevili při práci značnou dávku vlastní fantazie, navodili příjemnou vánoční atmosféru a jejich výrobky zaslouží velkou pochvalu.

Žatec - turnaj v sálové kopané

Slovanská

14.12.2018 se v Žatci konal turnaj v sálové kopané, který pořádal výchovný ústav Pšov. Boletický výchovný ústav vzal “na zkušenou” mladé hráče, kteří se většinou dorostenecké akce účastnili poprvé. Příliš velký respekt ke starším soupeřům a nervozita našim hochům svazovaly nohy a proto jsme se umístili na smolném čtvrtém místě. Přesto naše chlapce oceňuji a chválím za snahu a slušné chování.

Návštěva hokejového utkání HC Děčín - Letňany

Slovanská

Fanklub děčínského hokejového týmu se rozrostl o další zapálené fanoušky. S chlapci z boletického ústavu se pravidelně účastníme každého domácího utkání a nebylo tomu jinak ani dne 15.12.2018. Děčín sice tentokrát v prodloužení prohrál , ale i tak byl pro nás zápas příjemným zážitkem a vítaným zpestřením.

Národní muzeum Praha – výlet

Slovanská

Dne 9. 12. 2018 jsme společně vyrazili na poznávací výlet do Prahy. Využili jsme výročí sto let Republiky, a proto jsme se rozhodli navštívit Národní muzeum.

Ráno probíhali přípravy na cestu, následně jsme poobědvali a v brzkých hodinách jsme vyrazili směrem k hlavnímu nádraží v Děčíně. Cesta byla poklidná, chlapci byli natěšení. Po příjezdu jsme dorazili k Národnímu muzeu, kde na nás čekala zhruba hodinová fronta. Naštěstí jsme nečekali příliš dlouho a byli jsme konečně uvnitř.

V muzeu jsme viděli spoustu zajímavých věcí. Mohli jsme zde vidět historické zbraně, dokumenty, symboly atd. Mohli jsme si poslechnout hudbu od předních Českých skladatelů.

I když historie jako taková, není chlapcům příliš blízká, byli velice nadšení a byl vidět upřímný zájem o vše, co Národní muzeum nabídlo. Před odjezdem jsme si prošli Václavské náměstí. Po návratu byli hoši příjemně unavení a celkovou akci hodnotí velice kladně.

Team Tesco

Exkurze vodní elektrárny a Vaňovského vodopádu

Boletice

Dne 23. 11. 2018 jsme se s chlapci ze skupiny E2 vydali směr Ústí nad Labem (Střekovská elektrárna). Zde jsme v rámci exkurze navštívili vnitřní i vnější prostory Střekovské vodní elektrárny, kde nás provázel i velmi zajímavě vyprávěl o její historii a technických údajích jeden z tamních zaměstnanců.

V druhé části našeho výletu jsme se pěšky vydali na několik kilometrů vzdálený Vaňovský vodopád a vodopád u Čertova mlýna. I přes náročný terén, který nás cestou tam i zpět čekal, byli chlapci z vodopádů nadšeni.

Loubek, Janoušek, Dudák

Výroba nepečeného zákusku – tiramisu, dne 09.12.2018 na klubovně v Kamenickém Šenově.

Kamenický Šenov

Dne 09.12.2018 jsme v odpoledních hodinách na klubovně vyráběli nepečený zákusek – tiramisu. Tento zákusek je mezi nimi velice oblíbený a též se rádi podílí na jeho výrobě. Začali jsme hned po odchodu vycházkářů na vycházku. Chlapci se drželi přesné receptury a díky tomu se jim výroba zákusku velice povedla. Následně ho dali do lednice, aby řádně ztuhnul. Pak ho večer společně snědli.

Na výrobě se hlavně podíleli chlapci s 2. VS. Za odvedený výkon zaslouží pochvalu. Též bylo od nich hezké, že zákusek dělali i pro ostatní a též se s nimi rozdělili.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

Mikulášská nadílka

Boletice

Dne 5. prosince 2018 naše chlapce navštívil čert, kterého chlapci s nadšením přivítali. Samozřejmě za balíčky, které pro nás připravil Mikuláš a čert je rozdal, museli chlapci zazpívat písně a zarecitovat básně. Mikulášskou besídku jsme si všichni moc užili.

V. J.

ZÁTĚŽOVÁ AKCE - Turistický výlet Hřensko

Boletice

Na první prosincovou sobotu jsme si pro chlapce připravili výlet do Hřenska. Vyrazili jsme po obědě. Po příjezdu jsme chlapce seznámili s trasou a také ve zkratce s informacemi týkající se Česko –saského Švýcarska. Prošli jsme celé Hřensko až k soutěskám. Cestou jsme pozorovali zdejší přírodu, ale i vánoční výzdobu. Výlet se zdařil, a chlapci se těší na další plánované akce.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., Dudák A.

Fitness centrum Lípa

Kamenický Šenov

Na nedělní odpoledne dne 2. 12. 2018 jsem naplánoval pro chlapce akci v posilovně v České Lípě. Jedná se o pravidelně opakované cvičení pod dohledem, kdy se chlapci učí jak správně provádět jednotlivé cviky.

Samotné posilování trvá vždy kolem 2,5 hodiny a je zaměřené především na horní polovinu těla. Chlapci se zároveň učí jak se navzájem zajišťovat a případně si pomáhat.

Tato odpoledne v posilovně je velice baví a jako obvykle i dnes se již při návratu do ústavu, ptali, kdy pojedeme znovu.

Husák Petr

   

Pečení vánočních perníčků dne 2.12.2018

Kamenický Šenov

Na neděli 2.12. 2018 jsem naplánovala pro chlapce pečení vánočních perníčků. Těsta jsme si udělali již v sobotu, protože těsto potřebuje odležet. Po snídani jsme zůstali v jídelně a dali jsme se do práce. Šlo nám to pěkně od ruky a do oběda bylo hotovo. Po obědě jsme vychladlé perníčky začali zdobit. Nejdříve chlapci nevěděli jak, ale po názorné ukázce jim šla práce pěkně od ruky. Chlapcům se perníčky moc povedli.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

Trénink s dorostenci, juniory a žáky BK Česká Kamenice dne 28. listopadu 2018

Kamenický Šenov

Poprvé v tomto školním roce jsme byli s našimi chlapci na společném tréninku s borci z BK Česká Kamenice. Pro většinu z našich se jednalo o první takový trénink v životě, ale nevzdali se a popasovali se s náročným tréninkem statečně.

Trénink začal rozcvičkou, která obsahovala různé cviky na protahování a rozcvičení svalů. Pak následovalo posilování s činkami a na přístrojích. Jako poslední následovalo tzv. kolečko, kdy v určité době chlapci pilovali intenzivně techniku boxu.

Nakonec boxovali v ringu a zaspárovali si. Nejdříve mezi sebou a pak si někteří zkusili, jaké je to zaboxovat si se zkušeným borcem. Každý, kdo si to v ringu zkusil, zjistil, že musí ještě hodně na sobě pracovat. Chlapci si zaslouží pochvalu za chování, během akce nedošlo k žádnému incidentu nebo náznaku nevhodného chování.

Nakonec jsme se rozloučili s trenérem a poděkovali za čas, který nám věnoval. Byli jsme pozváni na další trénink, který proběhne v prosinci 2018.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

ESCAPE – oddělení Tesko 28. 11. 2018

Slovanská

Koncem Listopadu jsme využili brzkého stmívání k zábavné únikové hře zvané ,,Escape´´. Cílem této hry je s pomocí skrytých indicií, vyřešit několik navazujících úkolů.

Chlapce jsme rozdělili do skupin po pěti tak, aby měli všechny týmy šanci na výhru. Ve hře se objevují logické hádanky, ale i fyzické úkoly. Tímto je velmi důležité, aby chlapci spolupracovali. Hra podporuje rozvoj logického myšlení, práci pod tlakem a kooperaci ve skupině.

Chlapce tato nevšední hra bavila, zlepšilo se celkové klima na skupinách a poražení už vyčkávají na odvetu, kterou si vyžádali.

Team Tesco

Projektový den „Advent 2018“

Poslední listopadové pondělí na základní škole jsme strávili v duchu adventu. Pustili jsme se s žáky do výroby adventních věnců. Chlapci měli možnost pracovat s různými materiály i přízdobami. Bylo zcela na jejich fantazii, jak si s výrobou poradí. Práce se letošní rok velice podařila, bylo vidět, že chlapci pracují s nadšením. Jejich originální výrobky zdobí v předvánočním čase prostory našeho zařízení.

Krampus

Kamenický Šenov

Na neděli 25.listopadu jsem uspořádal odpolední výlet do Teplic. S chlapci jsme vyrazili na Krampus - čerti ze severu. Nic podobného Teplice ještě nezažili tak jsme si to s chlapci nenechali ujít. Mohutné kožichy, děsivé masky a velký pekelný rachot. To byla Krampus show.

Trasa začínala v centru města a skupina čertů prošla hlavní pasáží a mířila do Krupské ulice. Celé vystoupení se chlapcům velmi líbilo. Před odjezdem byli všichni poučeni o BOZP a teple oblečeni do chladného počasí.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

   

   

VÝROBKY ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKU OBORU PROVOZNÍ SLUŽBY ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ KAMENICKÝ ŠENOV

Kamenický Šenov

V rámci odborného výcviku učebního oboru Provozní služby si žáci osvojují mechanické opracování dřeva a výrobu drobných předmětů jako jsou kostky, vařechy, kvedlačky, rámečky, atd. Při těchto pracovních činnostech je důležitá rukodělná práce s ručním nářadím.

V druhém ročníku žáci již pracují s elektrickou pilkou či vrtačkou a výrobky jsou již propracovanější a náročnější. Při těchto činnostech je vždy důležitý přesný návrh a rozměření výrobku. Zde jsou již chlapci pod vedením učitele schopni vytvořit poličky, stolky, stoličky a štokrlata.

Pro představu přikládáme pár fotografií výrobků žáků 1. i 2. ročníku.

   

   

5. ročník soutěže “Ústavní silák 2018“

Boletice

V sobotu 24.11. 2018 se v naší tělocvičně v Boleticích nad Labem už po páté uskutečnila celoústavní soutěž “Ústavní silák 2018“. Této akce se zúčastnili všichni chlapci nad patnáct let, ze všech oddělení ústavu.

Soutěžilo se jako vždy ve třech disciplínách. V bench pressu, hodu medicimbálem a dřepu s činkou. Chlapci zvedali nebo cvičili s činkou vážící 70 % jejich tělesné váhy. Soutěžící se snažili a podávali velmi dobré sportovní výkony. Ostatní chlapci, kteří se pro svůj nižší věk nemohli soutěže zúčastnit, borcům s činkami fandili a ty nejlepší výkony odměňovali potleskem.

Tímto bychom chtěli všem chlapcům poděkovat za skvělé výkony a vzorné chování.

Vychovatelé oddělení EPCHO

NÁVŠTĚVA Z PČR PRAHA

Kamenický Šenov

Dne 19.11.2018 v rámci plnění MPP k nám, na naše odloučené pracoviště Kamenický Šenov po domluvě s pracovníky výchovy dorazila návštěva z PČR Praha, kdy se jednalo konkrétně o pány pplk. Zdeňka TLAMICHU z ÚPVSP VZ Praha, pprap. Patrika POSPÍŠILA z Dopravního inspektorátu Praha I. a dále nstržm. Petra NOGU, pprap.. Tomáše ROUBKA, pprap. Tomáše POSPÍŠILA a pprap. Jana PETERKU ze 4. Oddělení PMJ Praha. Uvedení policisté na naše pracoviště přijeli s připravenou besedou a projekcí, která zahrnovala několik témat z „Minimálního preventivního programu“, který si plní v průběhu roku vychovatelé našeho ústavu.

Po skončení besedy v Kamenickém Šenově se jmenovaní pracovníci PČR Praha přesunuli na pracoviště Boletice nad Labem, kde v rámci výše uvedeného MPP besedu a projekci s diskuzí zopakovali pro chlapce z DDŠ a oddělení EPCHO.

Vzhledem k množství témat, širokému záběru besedy a projekce, byly ze strany pracovníků PČR Praha „vypíchnuty“ vždy jen zajímavé úseky a části ze stanovených témat MPP tak, aby se chlapci nenudili a zapojovali se do následné diskuze. Chlapci si též měli možnost prohlédnout část výstroje a vybavení policistů, jako je služební pistole, samopal, neprůstřelná vesta, zastavovací pás vozidla apod. Všem chlapcům obou pracovišť zařízení se beseda s projekcí a výkladem velmi líbila. Byli aktivní a měli na policisty mnoho otázek, které jim byly v rámci možností zodpovězeny. Výklad z úst profesionálů byl pro chlapce velmi zajímavý a určitě působil i preventivně. Všichni se těšíme na pokračování uvedených setkání s profesionály z řad policie ČR.

Vychovatel : Švec Pavel

Soutěž „Poskytnutí první pomoci“

V měsíci listopadu se uskutečnil již 5. ročník soutěže „Poskytnutí první pomoci“, kterou pořádáme ve spolupráci s naším hlavním partnerem Střední zdravotnickou školou v Děčíně.

Soutěže se zúčastnilo 6 tříčlenných družstev, kdy chlapci a dívky plnili na několika stanovištích úkoly z oblasti poskytnutí první pomoci, jako je například resuscitace, ošetření popálenin, zlomenin či tržných ran. Na závěr soutěže museli všichni soutěžící prokázat své znalosti v souhrnném testu z oblasti zdravovědy a poskytnutí první pomoci.

Jednoznačně lze o všech účastnících soutěže konstatovat, že byli ve všech oblastech poskytnutí první pomoci výborně připraveni a bodové rozdíly v závěrečném hodnocení byly opravdu minimální. Družstvo z naší základní školy se vzhledem k dlouhodobé a intenzivní přípravě umístilo na krásném prvním místě, za což si jistě zaslouží velkou pochvalu.

Poděkování patří též pedagogickému personálu Střední zdravotnické školy a její studentům za perfektní organizaci soutěže.

Projektový den ZŠ - 100 let vzniku Československa

U příležitosti stého výročí vzniku Československa jsme s chlapci ze základní školy v rámci projektového dne zavítali do hlavního města.

Hlavním cílem byla návštěva historické budovy Národního muzea, které slaví 200 let své existence. Během těchto let se několikrát přestěhovalo a hledalo prostory pro své expozice i depozitáře. Své hlavní sídlo našlo v roce 1891 v novorenesanční stavbě tvořící dominantu Václavského náměstí. Budova muzea prošla náročnou rozsáhlou rekonstrukcí a proměnou v moderní muzejní prostor, která trvala dlouhých 7 let. Pro veřejnost byla znovu částečně zpřístupněna dne 28. října 2018, kdy i my jsme využili tuto možnost a nakoukli do impozantních prostor. Měli jsme možnost shlédnout zahajovací výstavu 2x100, která se snaží představit nejen to nejvzácnější ze sbírek Národního muzea, ale i předměty veřejnosti zcela neznámé, dosud nikdy nevystavené či nově restaurované.

V rámci projektového dne si chlapci prošli Václavské náměstí, prohlédli jezdeckou sochu Sv. Václava a žáci 9. ročníku se zastavili u pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce.

Turnaj v nohejbalu „ Šenovská smeč „

Kamenický Šenov

Dne 17. 11. 2018 jsme se zúčastnili sportovní akce pořádané ředitelem základní školy v Kamenickém Šenově. Jedná se o turnaj v nohejbalu trojic. Náš ústav reprezentovali: Miroslav L., Roman M., Pavel Ch., Robert T.

Tento turnaj je téměř celodenní akcí, kdy začátek je již od 8.00hod. a jelikož se hraje tzv. každý s každým, tak teprve v odpoledních hodinách je rozhodnuto o mužstvech, která hrají semifinále a následovně finále. Nutno zdůraznit, že se jedná o turnaj dospělých.

V celkové účasti 14 cti mužstev, obsadili naši chlapci krásné 9. místo. Za vzornou reprezentaci, sportovní chování a maximální snahu o co nejlepší umístění, jím tímto děkuji.

Husák Petr

Soutěž o nejlepší nepečený dort

Boletice

Dne 18.11. 2018 si skupiny DDŠ B1 + B2 naplánovala výrobu něčeho sladkého na zub. A protože jsme tuto činnost chtěli udělat zajímavější, vyhlásili jsme soutěž. Utvořili se 3 družstva po třech členech. Chlapci měli za úkol, bez nápovědy a za stejných podmínek vytvořit nepečený dort. Postupy byly rozmanité, ale všichni zvládli dort na výbornou. Nálada byla pohodová.

Vychovatel: Kumprechtová Alice, Schneider E.

HELLOWEENSKÉ TRADICE – DLABÁNÍ DÝNÍ

Slovanská

V týdnu jsme se rozhodli, že si povíme něco o staronové tradici, která se u nás dostává opět do povědomí obyvatelstva a to je podzimní dlabání dýní. Málo kdo ví, že tato tradice vychází z keltských svátků a omylem ji přiřazuje k americkému svátku. Sehnali jsme si dýně různých velikostí a chlapci si vyzkoušeli jak se s nimi pracuje.. U této činnosti je na prvním místě opatrnost při práci s nožem a také fantazie a představivost.

Někteří si vedli při práci velmi dobře. Velmi chválím Z.L a O.A, kteří si dali nejvíce záležet na tom jak bude dýně vypadat. Dovnitř jsme pak umístili svíčku, kterou chlapci zapálili a dýně jsme si vystavili na sborovně vychovatelů z důvodu bezpečnosti. Na závěr jsme pořídili pár fotek.

Nedělní výlet

Boletice

Druhou listopadovou neděli jsme se s chlapci vypravili na odpolední procházku z Boletic nad Labem na Pastýřskou stěnu.

Výchozím bodem pro nás byla kamenitá cesta za viaduktem v Podmoklech. Nejdříve jsme vyšli na Jahnovu vyhlídku, kde jsme si na chvilku odpočinuli po dlouhé cestě z Boletic. Poté jsme pokračovali dále až na vyhlídku u zámečku. Po prohlídce města z ptačí perspektivy jsme se vydali po červené turistické trase lesoparkem až na palouk nad Teplickou ulicí a dále jsme po kamenných serpentinách došli zpět k výchozímu bodu.

Procházku lesem jsme spojili s poznáváním stromů, určováním a zařazováním spadaného listí, dle našeho k tomuto účelu vytvořeného atlasu dřevin. I přes nevlídné počasí se výlet všem chlapcům líbil.

Vychovalelé : Zábrodský, Jirovec, Bílková

Výlet odd. EPCHO do Kyjovského údolí

Boletice

Dne 10.11. 2018 jsme po obědě vyrazili služebním vozidlem s celkem čtyřmi chlapci z odd. EPCHO na výlet do Kyjovského údolí. Jako pedagogický dohled byl přítomen p. Cimpl, p. Ledvina a p. Nekvinda. Přivítala nás nádherná přírodní scenérie v podobě pískovcových skal a říčky Křinice. Po asi 2,5 km dlouhé procházce jsme dorazili k jeskyni víl a cestou zpět jsme se zastavili v jeskyni s názvem Vinný sklípek. Tyto jeskyně byly pro chlapce asi to nejzajímavější. Počasí nám po celou dobu výletu přálo, podle reakcí chlapců se jim výlet líbil a dokonce by chtěli tuto lokalitu navštívit i v letním období.

Zapsal Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

Sportovní a turistické činnosti – zátěžový výlet Pavlinino údolí – Všemily, dne 11.11.2018

Kamenický Šenov

V uvedené době proběhla zátěžová akce pro 3. VS. Akce se zúčastnili 3 chlapci z této skupiny, a také 3 chlapci z 2. VS. Cílem akce bylo zvýšení kondice chlapců a poznání okolí Pavlinina údolí.

Z Kamenického Šenova do Studeného jsme se přesunuli služebním vozidlem. Z parkoviště jsme pak pokračovali po červené a modré turistické cestě směrem do Všemil, a to průchodem Pavlininym údolím. Po cestě se chlapci seznamovali s flórou a faunou. V celé oblasti jim byli ukázány skalní útvary, které by se daly využít k přespání.

Na závěr výletu jsme přebrodili potok, což byl pro chlapce malý adrenalinový zážitek.

Chlapci byli s výletem spokojeni a těší se na návštěvu dalších míst v NP České Švýcarsko a na případné přespání ve skalním převisu.

Vychovatel: Tomáš Soukup

TURISTICKÝ VÝŠLAP NA DOLSKÝ MLÝN V JETŘICHOVICÍCH

Slovanská

Po obědě jsme se společně vydali do Jetřichovic, a to převážně s novými chlapci u skupin, kteří zde ještě nebyli. Během cesty chlapci obdivovali studánku svatého Huberta, z které někteří ochutnali i pitnou železitou vodu.

U potoka si dále prohlédli improvizované milíře, které se zde pálí během společných akcí. Jako poslední jsme si prohlédli mlýn, známý z pohádky ,,PYŠNÁ PRINCEZNA ´´.Chlapci si také během cesty na pokácených kmenech stromů vyzkoušeli přecházením svoji rovnováhu. Nikomu se to nakonec nepodařilo. Zpět jsme se vrátili před večeří příjemně unaveni.

Vychovatelé : GROS J. - RYBÁNSKÁ D.

Pěší turistický výlet na rozhlednu Chlum

Boletice

Dne 04. 11. 2018 ve 13:00 hod. jsme vyrazili z ústavu na horní cestu, kterou jsme došli ke kopci zvanému Kaplička, odkud jsme lesní cestou, a těžkým terénem stoupali až na rozhledně Chlum. Cesta byla dlouhá cca 12 km. Když chlapci vylezli na rozhlednu, tak se jim naskytl nádherný pohled na Labské údolí, v dáli našli i budou našeho zařízení. Zpáteční cesta byla náročnější, výlet jsme přečkali ve zdraví a chlapcům se líbil.

Vychovatel: Mgr. Schneider E., Michálek D.

Sportovně – turistická zátěžová akce dne 4.11.2018

Kamenický Šenov

I když bylo mlhavé počasí rozhodli jsme se s chlapci pro zátěžovou akci. Domluvili jsme trasu Kamenický Šenov – Karlovský velký rybník.

Ve 13,15h jsme se vydali z výchovného ústavu směrem k Panské skále. Pokračovali jsme po cyklostezce směrem do Nového Oldřichova. Zastávka u dančí obory, ke krmení přinesli chlapci starý tvrdý chléb. Někteří z chlapců viděli tato zvířata poprvé v životě. Nechtělo se jim ani odcházet. Prošli jsme celý Nový Oldřichov a odbočili směrem ke skládce. Odtud jsme pokračovali lesem a chlapci určovali směr podle mapy. Netrvalo dlouho a vyšli jsme u Karlovského velkého rybníka. Zde se chlapcům moc líbilo.

Zpáteční cestu jsme již absolvovali po silnici. Bohužel na konci Nového Oldřichova se udělalo zle Jirkovi M. a byla jsem nucená zavolat záchranku. Po příjezdu Jirku vyšetřili a odvezli na dětské oddělení nemocnice v České Lípě. Touto událostí jsme se hodně opozdili a po domluvě s kolegou p. Husákem a VV p. Cinou pro nás kolega p. Husák s ostatními chlapci dojeli služebním autem.

Chlapcům se cesta velmi líbila a byli spokojený. Po cestě se chovali vzorně. Našlapali cca 16km.

Vychovatelka : Jansová Yveta

   

   

Zátěžová turistika Křešice – Staré město - Chlum

Boletice

V sobotu 3.11.2018 jsme se skupinou E1 měli naplánovanou zátěžovou turistiku směr Vrabinec. Vzhledem k bahnitému terénu byla trasa změněna. A zvolili jsme směr Křešice, Staré město, Chlum. Chlapci během cesty pozorovali měnící se přírodu a okolí. Také viděli kormorány, kachny a volavky nad Labem. Po celou dobu panovala příjemné atmosféra a turistiku zvládli dobře. Ušli jsme celkem 12 km. Chlapci se těší na další plánovanou akci.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., asis. Holub

FITNESS KROUŽEK

Kamenický Šenov

Na dnešní odpoledne jsem společně s chlapci naplánoval v rámci našeho fitness kroužku v Kamenickém Šenově, návštěvu ve Fitness centru Lípa v České Lípě.

Po obědě a relaxační pauze jsme vyjeli služebním vozidlem do shora jmenovaného fitness, kam v od podzimu do jara pravidelně jezdíme udržovat fyzickou kondici. Na dnešní akci byli vybráni Roman M., David N. a Robert T.

Vzhledem k tomu, že někteří z těchto chlapců zde byli poprvé, tak jsem je nejdříve seznámil s podstatou posilování a se sestavou cviků, které jsem pro ně na dnešní den připravil. Na závěr byli podrobně obeznámeni s bezpečnostními pravidly, která musí dodržovat, během celého pobytu v posilovně.

Celkem jsme cvičili 2,5 hodiny a chlapci byli velice spokojeni a již při odjezdu se hlásili na další takovouto akci. Husák Petr

XX. ročník Železného chovance

Boletice

Tak jako každý rok na podzim jsme se i letos rozhodli změřit síly s nejlepšími z nejlepších v ryze fyzicky situovaných disciplínách jubilejního XX. ročníku Železného chovance v Hostouni.

Náš tým tvořený zástupci DDŠ i EPCHO odjel reprezentovat Výchovný ústav Boletice s odhodláním podat co nejlepší sportovní výkon, soutěžit v duchu Fair Play a v neposlední řadě i zanechat v myslích účastníků a organizátorů soutěže dojem kultivovaného, sebevědomého a ukázněného kolektivu.

Celá soutěž, koncipovaná jako triatlon (plavání, cyklokros, běh), odstartovala svojí úvodní disciplínu v plaveckém bazéně v Tachově. Ve výkonech mnohých plavců se zohlednila tíha okamžiku spojená s nervozitou, v jejímž důsledku se v průběhu závodu byli nuceni vyrovnávat s kyslíkovým dluhem. Po prvním ostrém testu fyzické připravenosti, následoval nevyzpytatelný cyklokros. Podmínky toho dne byly tvrdé – mlhavé počasí s teplotou 8° C na startovní pásce až po nepříjemný protivítr v táhlém stoupání, na jehož vrcholu čekal na závodníky místo obvyklé vrchařské prémie hlouček zkřehlých fanoušků s teplým nápojem, který byl ale bohužel pro své složení na seznamu zakázaných látek. Skutečnost ale nakonec byla taková, že všichni účastníci závod dokončili a mohli tedy pomýšlet na závěrečný běžecký maraton, ve kterém šlo prakticky o vše.

Naši chlapci statečně bojovali s počasím, neukázněnými fanoušky lačnícími po autogramech a Facebookových účtech, únavou materiálu – laicky řečeno, aby na konci sil prostí proťali cílovou pásku s pocitem vítěze především nad sebou samými, neboť pro všechny naše závodníky se jednalo o premiérový takto náročný triatlonový závod.

Závěr patří výsledkové listině s umístěním našich sportovců, kteří v tvrdé konkurenci obstáli velmi dobře a tedy i poděkování za jejich reprezentaci Výchovného ústavu Boletice. V družstvu mladšího dorostu obsadili naši chlapci bramborové umístění 4 místo.

Vychovatelé – Kozděra, Horáček

Čtenářský kroužek oddělení EPCHO

Boletice

V tomto školním roce opět od září probíhá čtenářský kroužek chlapců z oddělení EPCHO. Koná se ve 14-ti denních cyklech, kdy s vybranou skupinou chlapců navštěvujeme Městskou knihovnu Děčín. Pedagogický doprovod tvoří vychovatelé p. Ledvina, Jírovec a asistent pedagoga paní Bílková. Kroužek by měl u chlapců prohlubovat zájem o četbu, rozvíjet literární projev a zároveň jako příprava na tradiční celoústavní soutěž Kniha roku, kterou pořádá úsek vzdělávání. Chlapci si v dětském oddělení knihovny vyberou knihy dle jim nejbližšího žánru a poté je do denního plánu programu u obou skupin zařazena četba knih. U chlapců je návštěva knihovny velmi oblíbená a motivuje je k dosahování vzorných hodnocení.

Zapsal: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

Turistika Sněžník dne 21.10.2018

Kamenický Šenov

Dnešního dne jsme měli naplánovanou turistickou akci na Sněžník. Vyrazili jsme po obědě služebním autem. Po příjezdu do obce Sněžník jsme vyrazili pěšky na rozhlednu. Chlapci obdivovali po cestě podzimní přírodu jak je zbarvená, povídali si o flóře, kterou v tomto období můžeme vidět. Rozhledna se jim moc líbila, obdivovali malé jezírko s lekníny a zajímalo je, zda tam jsou nějaké ryby. Cestou zpátky k autu chlapci určovali stromy, ať už podle listů nebo podle kůry. Chlapcům se výlet líbil a nachodili cca 10km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

Podzimní výzdoba

Boletice

Dne 15. 10. 2018 si skupina DDŠ B2 naplánovala výzdobu patra. Jako materiál jsme zvolili listí, lepidlo a čtvrtky. Nejprve jsme se vypravili na listí do parku, které jsme museli nechat narovnat a trochu proschnout. Po té se celá skupina zapojila do činnosti. Výsledek byl více než uspokojivý a chodba na patře působí mnohem útulněji.

Vychovatel: Kumprechtová Alice, Schneider E.

Sportovní a turistické činnosti – zátěžový výlet Vysoká Lípa – Babylon, dne 14.10.2018.

Kamenický Šenov

V uvedené době proběhla zátěžová akce pro 2. VS. Akce se zúčastnili 2 chlapci. Cílem akce bylo zvýšení kondice chlapců a poznání okolí České silnice.

Z Kamenického Šenova do Vysoké Lípy jsme se přesunuli služebním vozidlem. Z parkoviště jsme pak pokračovali po České silnici směrem do Zadních Jetřichovic. Po cestě se chlapci seznamovali s flórou a faunou. V oblasti zvané Babylon jim byli ukázány tzv. černé smrky, které byli velice používány ve stavebnictví a loďařství na začátku minulého století a v současnosti jich zůstalo jen pár.

Při návratu jsme se stavili v restauraci ve Vysoké Lípě na limonádu, a pak vyrazili zpět do Kamenického Šenova. Chlapci byli s výletem spokojeni a těší se na návštěvu dalších míst v NP České Švýcarsko.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

   

NÁVŠTĚVA IQ LANDIA LIBEREC

Kamenický Šenov

Na sobotu 13.10.2018, jsem uspořádal pro chlapce návštěvu IQ Landia. Cílem návštěvy bylo poznávání nových věcí a světa kolem nás. Měli jsme možnost zažít kosmonautický výcvik, nebo také třeba poznat, jak funguje humanoidní robot. Dále funkčnost lidského těla a světa kolem nás. IQ Landia je svět vědy a techniky, fascinujících experimentů a chytré zábavy. S chlapci jsme vyjeli služebním vozem z Kamenického Šenova do Liberce kde se IQ Landia nachází. Cílem celé akce pro chlapce bylo poznávání nových i stávajících věcí kolem nás. Chlapcům se návštěva velmi líbila a byla pro ně poučná.

Vychovatel: Švec

Výlet na Kvádrberk 7.10.2018

Boletice

První říjnovou neděli jsme využili k zátěžovému výletu na vyhlídku Kvádrberk. Počasí nám od rána hrálo do karet a den byl zprvu protkaný slunečními paprsky. Chlapci během výletu zdatně zvládali překonávat kopcovitý terén v lese, který nás doprovázel v podstatě až do nejvyššího bodu v cíli – vyhlídka na Kvádrberku naskytla všem překrásný rozhled do údolí města. Pochopitelně se výlet nemohl obejít bez dalších důležitých přilehlých artefaktů vázaných k tomuto místu, jakými byly např. ruiny po bývalé restauraci Kvádrberk, vyhlídka Labská Stráž, ze které chlapci viděli labský kaňon včetně meandrie řeky Labe a cestou zpět krásně zachovalý architektonický objekt z první poloviny 20. století – vodojem, který byl složitě vybudován na samém vrcholu vyvýšeniny.

Výlet jsme nakonec zakončili krátkou procházkou v centru města Děčína a těsně před plánovaných zakončením celé akce začalo drobně pršet, což dětem nevadilo, protože jim to příjemný dojem z výletu nezkazilo. Celkově jsme ušli přibližně 12 kilometrů.

Schneider, Peterková, Holub

Zpráva k plaveckému kroužku oddělení EPCHO

Boletice

Dne 05.10. 2018 byl zahájen v novém školním roce plavecký kroužek oddělení EPCHO. Koná se ve 14-ti denních cyklech v plaveckém areálu v Děčíně. Zúčastní se ho vždy vybraní chlapci podle dosahovaných výsledků jak ve školním vzdělávání, tak ve výchově. Pedagogický doprovod tvoří vychovatelé p. Ledvina, Zábrodský a asistent pedagoga paní Bílková. Kroužek by měl být odměnou chlapců za dosahování vzorných výsledků ve výchovně vzdělávacím procesu a současně podpořit rozvoj pohybových a tělesných dovedností a utužování tělesné kondice.

Tentokrát se plaveckého kroužku zúčastnili nejen chlapci z oddělení EPCHO, ale i z DDŠ /celkem 6 chlapců, z toho 2 z EPCHO a 4 z DDŠ/. Jejich účast má přímou souvislost s přípravou na nadcházející XX. ročník závodů v triatlonu v Hostouni. Jednou ze tří sportovních disciplín bude plavání na 500 metrů. Jedná se o poměrně náročný sportovní výkon, který ale všichni přítomní podali a v této přípravné zkoušce obstáli. Pochvalu za odvedený výkon, podpořený motivací účasti na sportovním klání, zaslouží všichni plavci. Věříme, že tato příprava se projeví i v samotném závodu.

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

Česká skála 7.10.2018

Kamenický Šenov

V neděli 7.10.2018 jsme s vybranou skupinou chlapců z pracoviště v Kamenickém Šenově v rámci našeho programu „ Poznáváme CHKO Lužické hory“ a turistických zátěžových akcí uskutečnili výstup na Českou skálu, která je vyhlídkou přes Děčínské stěny, Lužici až na Ještěd a dle počasí i dále. Cílem akce bylo mimo prověrky fyzické kondice, seznámení nových žáků s místní přírodou a krajinou i poznávání turistických cílů v okolí internátu a také orientace a chování v přírodě. Vzhledem k počasí, které nám přálo si účastníci pochodu celou akci užili a doplnili si své vědomosti o zajímavosti místního kraje.

Vychovatel: R. Hrouda

   

Pochod do „ Skalního divadla „ v Horním Prysku

Kamenický Šenov

Na dnešní odpoledne, jsem pro chlapce naplánoval „ zátěžovou turistiku „ a to do skalního divadla v H. Prysku. Po svačině jsme vyrazili z našeho ústavu v K. Šenově, směr Prácheň, kde jsme dále pokračovali do H. Prysku. Asi v polovině trasy mezi Práchní a Pryskem jsme odbočili podle turistických značek do lesa a následovně jsme došli k divadlu, kde se v letní období uskutečňují různé akce a je zde vybudováno i provizorní podium.

Po prohlídce těchto míst jsme pokračovali lesem do Dolního Prysku a pak do Dolního Šenova a zpět do ústavu. Celkem jsme ušli v perfektním počasí asi 12 km. Akce se vydařila a chlapci vše v pohodě zvládli.

Husák Petr

   

Kulturně zátěžová akce – Den otevřených dveří Preciosa – Lustry

Kamenický Šenov

Dne 6.10.2018 jsme odešli z výchovného ústavu pěšky směrem do dolního Kamenického Šenova, kde Preciosa – Lustry měla akci den otevřených dveří.

Nejdříve nás prohlídková trasa zavedla do vzorkovny, kde bylo rozvěšených několik lustrů. Nejvíce chlapce zajímal lustr, který měl nad sebou strojek jako od hodin, ten se neustále otáčel a ověsy zavěšené na něm jezdily dolu a nahoru. To bylo asi to nejzvláštnější. Další trasa vedla do sklářské hutě. Zde chlapci viděli foukání skla různých tvarů a velikostí. Dokonce Kozel O. si mohl vyzkoušet foukání do sklářské píšťaly. Poté jsme procházeli rafinací, montáží, ateliérem. V kovovýrobě chlapci zhlédli ukázky práce na laseru a ohraňovacím lisu.

Celá prohlídka se chlapcům moc líbila. Cestu zpět jsme si prodloužili. Přes Dolní a Horní Prysk. Před koupalištěm v Horním Prysku jsme odbočili směrem na Prácheň. Kolem Panské skály zpět do výchovného ústavu. Chlapci našlapali cca 14km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

Pěší turistický výlet na zříceninu hradu Vrabinec

Boletice

Dne 06. 10. 2018 jsme ve 12:45 hod. vyrazili z ústavu okolo pískovny v Boleticích nad/Labem lesní cestou na Šmordu a dále na Hartu, potom jsme šli okolo hřbitova k lesu. Podle turistických značek jsme pokračovali až k zřícenině hradu Vrabinec. V přístřešku pod zříceninou se chlapci nasvačili, potom vylezli na vyhlídku v nejvyšším bodě zříceniny, odkud je nádherný rozhled na celé Labské údolí v okolí Děčína. Zpět do ústavu se vraceli přes Jakuby a cyklostezku v Nebočadech. Do cíle dorazili v 16:30 hod. Chlapcům se i přes náročnost terénu výlet líbil.

Vychovatel: E. Schneider

Cestou do zámeckých zahrad

Boletice

V sobotu se konečně umoudřilo počasí a tak jsme se s chlapci vypravili na společnou procházku do okolí děčínského zámku.

Naše první zastavení bylo na Staroměstském mostě ze 16. století, kde jsme si s chlapci podrobně prohlédli sousoší zpodobňující české patrony – sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta a sv. Václava. Dále jsme pokračovali přes Mariánskou louku k řetězové lávce, kde údajně původně stával padací most. A to už jsme měli jen kousek do cíle, do zámeckých zahrad. Zahrady jsme si pomalu prošli, všechno prohlédli a samozřejmě jsme si tam i odpočinuli. A poté nás už čekala cesta zpět do Boletic nad Labem.

Chlapci si od nás zasloužili pochvalu za opravdu vzorné chování.

Zábrodský P., Jírovec M., Bílková Y. - vychovatelé odd. EPCHO

Zátěžová turistika Chlum 23.9.2018

Boletice

Na poslední víkendovou neděli v Září jsme si naplánovali turistiku na Chlum. Přestože nám počasí nepřálo, tak jsme si výlet užili v krásné přírodě. Po cestě jsme se snažili najít houby, ale zatím nerostou. Chlapci se zaujetím pozorovali přírodu a viděli jsme dva mloky. Během cesty panovala příjemná nálada a vzájemná komunikace. Výlet trval 4 hodiny a ušli jsme přibližně 10 kilometrů.

Schneider R., Peterková, Holub

Turistický výlet s přenocováním v autokempu ČESKÁ BRÁNA

Boletice

Dne 22.9.-23.9.2018 jsme s chlapci vyrazili na turistický výlet do kempu Česká Brána. Po příjezdu se chlapci ubytovali a společně jsme prošli celý kemp. Chlapci zavěsili sítˇ na nohejbal a do svačiny se této sportovní činnosti věnovali.  Po svačině jsme vyrazili na vycházku na kopec nad Olešským rybníkem a Markvarticemi. Po návratu příprava na večeři opékání buřtů. Protože nám počasí nepřálo, večer jsme trávili v chatce, chlapci poslouchali hudbu a hráli společenské hry. Druhý den si chlapci připravili snídani a vyrazili jsme na vyhlídku Růženku a Zvoničku přání.

Vypracovali: Schneider E., Kumprechtová A.

Ještěd

Kamenický Šenov

Dne 29. 9. 2018 jsme se s chlapci vydali na další turistickou procházku na Ještěd. Podzimní počasí nám přálo, bylo krásné ale přitom chladné a tak základní věcí bylo se teple obléct. Po obědě jsme se vydali služebním vozidlem na cestu směr Liberec.

Automobil jsme zaparkovali na spodním parkovišti pod Ještědem. A dále jsme šli po vyznačené cestě až na vrchol Ještědu. Cestou jsme s chlapci udělali několik krásných fotografií, dále jsme měli možnost krásného výhledu na okolí, díky jasnému počasí.Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi baví, proto budeme nadále podobné akce plánovat.

Vychovatel: Švec

Zátěžová akce 2. VS ze dne 30.09.2018 – Na Tokáni a okolí

Kamenický Šenov

Dne 30.09.2018 ve 13:00 hod. jsme vyrazili služebním vozidlem na plánovanou akci - výlet a zároveň zátěžovou akci.

Odjeli jsme do Dolní Chřibské, kde jsme nechali služební auto na parkovišti v prostoru U Sloupu. Dál jsme pokračovali po cestě až k loveckým chatám Na Tokáni. Zde se chlapci seznámili s celým areálem a jeho okolím. Například s místem, kam chodí horolezci lézt na ty nejtěžší stěny v celém NP. Nejvíce se jim však líbil bazén, který je vytesán do skály naproti hlavní budově. Po prohlídce jsme si dali na terase kofolu a pak jsme vyrazili zpět ke služebnímu autu a odjeli do Kamenického Šenova.

Cílem akce bylo, seznámit chlapce s florou a faunou v Národním parku České Švýcarsko. Což se povedlo v plném rozsahu. Výlet se díky hezkému počasí povedl a též chlapci se chovali slušně.

Jiří Brzobohatý

Den s policií a dalšími složkami IZS

Kamenický Šenov

Na neděli 23. 9. 2018 jsem naplánoval pro chlapce z našeho ústavu v Kamenickém Šenově návštěvu „ Dne s policií a dalšími služkami IZS „ který se konal od dopoledních hodin na autodromu v Sosnové u České Lípy.

V předvedeném programu jsme shlédli ukázky výcviku služebních psů, koní jízdní policie, zásahu strážníků MP proti osobám pod vlivem alkoholu a mnoho dalších ukázek práce policejních součástí a IZS.

Chlapci se zaujetím sledovali celý program a pochvalně hodnotili výkony jednotlivých složek.

Husák Petr

   

   

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.