SPORTOVNÍ RESOCIALIZAČNÍ TÁBOR ŠINDLOVY DVORY 2018

Kamenický Šenov

O letních prázdninách, v termínu 3.7. – 8.7.2018 byl odloučeným pracovištěm Kamenický Šenov uspořádán sportovní resocializační tábor v prostorách DDŠ Šindlovy Dvory u Českých Budějovic.

Za pedagogický doprovod se tábora zúčastnili vychovatelé Cina Robert, Bc. Hořák Lumír a asistent pan Kadrnka Milan. Dále ser tábora zúčastnilo celkem 6 chlapců, kteří neodjeli do bydliště k rodinám na prázdniny.

Chlapci během uvedeného tábora navštívili jak centrum a okolí Českých Budějovic, tak i historické centrum, zámek a zahrady zámku Český Krumlov, město Třeboň, přehradu Lipno i s vyhlídkou v korunách stromů a vzhledem k pěknému počasí i koupaliště v Hluboké a Českých Budějovicích. Chlapcům se pobyt velmi líbil, užívali si návštěvu míst, kde ještě nebyli a již se těší na další pořádané akce.

Všichni chlapci si zaslouží velkou pochvalu za aktivitu a chování jak na všech uskutečněných akcích celého tábora, tak i ve využívaných prostorách budovy DDŠ Šindlovy Dvory.

PODĚKOVÁNÍ CHLAPCŮM Z KAMENICKÉHO ŠENOVA V ŠENOVSKÝCH LISTECH ČERVENEC – SRPEN 2018

Kamenický Šenov

Za brigádnickou činnost, kterou chlapci našeho odloučeného pracoviště odpracovali v loňském školním roce 2017/18 pro město Kamenický Šenov, bylo v Šenovských listech červenec-srpen 2018 zveřejněno chlapcům poděkování.

Za odvedenou práci na různých místech Kamenického Šenova chlapcům v Šenovských listech poděkoval za Technické služby města Kamenický Šenov pan Michal Třešňák.

V kraji paní Zdislavy

Slovanská

Poslední srpnovou neděli jsme se s chlapci vypravili na výlet do okolí Jablonného v Podještědí.

Auto jsme zanechali na parkovišti v obci Lvová. Po značené turistické cestě jsme se nejdříve vydali ke Zdislavině studánce, kde jsme se samozřejmě „zázračnou“ vodou osvěžili. Poté jsme ještě vyzkoušeli teplotu vody v Markvartickém rybníku a pak už nás čekala prohlídka zámku Lemberk, Bredovského zámečku a jeho barokní zahrady. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u „kříže mrtvých“, kde je pochováno přes tisíc vojáku ze sedmileté války.

Výlet se všem líbil i díky hezkému počasí, které nás po celou dobu provázelo.

Petr Zábrodský, Drahuška Rybánská

RYBAŘENÍ V RYBNIŠTI

Boletice

Dne 16.8.2018 jsme se s chlapci ze skupiny EPCHO vydali rybařit do Rybniště .Strávili jsme příjemné odpoledne u rybníka s nahozenými pruty. Vzhledem k parnému počasí a velkému úbytku vody v rybníce jsme žádnou velkou rybu neulovili. Nám však udělalo radost i těch několik ryb z řádu malých které se nám podařilo vylovit.

Zažili jsme i jednu velmi kuriosní situaci kdy se nám při nahazování do vlasce zamotala divoká kachna díky naší záchranné akci vše dobře dopadlo a kachna odletěla za svými družkami. Podle chlapců se tato akce velmi podařila a byli rádi že se mohli seznámit s metodou chyť a pusť.

Za pedagogický dozor se akce zúčastnili J. Šindelář, T. Kozděra a K.Andrlíková

VOJENSKÉ MUZEUM LEŠANY

Boletice

Ve středu 8.8.2018 jsme si se spojenými skupinami DDŠ a Kamenický Šenov udělali výlet do vojenského muzea Lešany. Vyrazili jsme po snídani, protože cesta do muzea není zrovna krátká. Asi tak po třech hodinách jízdy, kterou jsme si zpestřili popisem zajímavostí míst, jež jsme cestou potkávali jsme dorazili do cíle našeho výletu. Ve vojenském muzeu jsme si prohlédli bojovou techniku naší a i cizích armád od roku 1918 až skoro po současnost. Chlapce nejvíce zajímali tanky kterých je zde vystaveno velmi mnoho.

Po prohlídce a příjemném občerstvení jsme se vydali na cestu zpět. Během jízdy si chlapci sdělovali své dojmy z prožitého dne a shodli se, že se jim výlet velmi líbil a pozitivně přijali možnost dozvědět se mnoho nového zajímavého o historii naší armády a její bojové technice.

Zapsal Šindelář

Výlet za koupáním

Slovanská

Na první srpnový den jsme s chlapci měli naplánovaný výlet k jezeru Kristýna u Hrádku nad Nisou.

Už od rána bylo krásně slunečno a tak hned po obědě jsme nastartovali služební auto a vyjeli. Po příjezdu k jezeru jsme si našli menší pláž a chlapci okamžitě naskákali do krásně čisté vody, kde vydrželi až do pozdního odpoledne.

Při zpáteční cestě do ústavu jsme se zastavili v nevelké obci Horní Sedlo. Tam jsme si prohlédli některé z velkého počtu pevnůstek pohraničního opevnění z roku 1938. Koupání i zastavení u „řopíků“ se chlapcům velmi líbilo.

Zábrodský Petr, Farkaš Miloš

Brodění řeky Kamenice

Boletice

Ve dnech 16.6. – 17.6. 2018 jsme měli naplánovanou akci nocování v kempu Ferdinand s broděním řeky Kamenice. Kolem 13:00 hodiny jsme dorazili na místo. Chlapci nabírali dřevo na oheň, který byl v plánu po návratu z Dolského mlýna, ke kterému jsme se dostali přes řeku Kamenici. Chování chlapců po celou dobu pobytu byl vzorný. V den odjezdu jsme pomáhali s úklidem kempu před připravovanou akcí, vynášení odpadků a úklid chatek k ubytování.

Vychovatele: Schneider E. Kumprechtová

Zpráva k turisticko zážitkové akci

Boletice

Dne 23. 06. 2018 jsme s chlapci z oddělení EPCHO vyrazili po obědě služebním vozidlem do obce Dubice u České Lípy k tamní vodní nádrži. Akce se zúčastnilo celkem 6 chlapců a jako pedagogický doprovod pan Ledvina, Cimpl a Mládenka. Původně jsme měli v plánu koupání a relaxaci u vody, ale počasí nám bohužel nepřálo. Naštěstí bylo u pláže postaveno lanové centrum v korunách stromů, na které se chlapci s chutí vydali. Když si vyzkoušeli všechny dráhy, tak jsme si v místní půjčovně sportovního náčiní vypůjčili volejbalový míč a chlapci sehráli utkání v plážovém volejbalu. I když nebyl sportovní výkon zcela optimální, tak se chlapci snažili a dobře se u toho pobavili.

Akci hodnotím jako zdařilou, neboť se chlapci chovali po celou dobu podle daných pravidel, užili si i přes nepříznivé počasí pěkné sobotní odpoledne a načerpali nové zážitky.

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

CYKLOVÝLET Z DĚČÍNA DO PRAHY S PŘESPÁNÍM „POD ŠIRÁKEM“

Kamenický Šenov

V sobotu dne 23.6.2018 jsme se skupinou pěti vybraných chlapců z Kamenického Šenova v 08:15 hodin vyrazili na naplánovaný cyklovýšlap na horských kolech z Děčína do Prahy.

Startovním místem byla cyklostezka u restaurace Hovadinec v Děčíně Staré město. S panem asistentem Cafourkem, který obsluhoval služební doprovodné vozidlo s přívěsným vozíkem, jsme si domluvili zastávky po naplánované cestě, na kterých vždy došlo ke střetnutí. Zastávky po cestě byly v Ústí nad Labem, Velké Žernoseky, Roudnice nad Labem, Mělník, Veltrusy u Kralup nad Vltavou a poslední zastávka cca 16 km od Prahy byla u převozu Máslovice. Pak už jsme po zdolání jediného kopce dlouhého 4 km a sjezdu zpět k Vltavě dojeli po cyklostezce do Prahy Podhoří, kde se nachází největší psí útulek v ČR a po dalších 4 kilometrech k hlavnímu vchodu do ZOO v Praze Troja. Celkem naše cesta trvala 11 hodin, kdy do Prahy jsme dorazili v 19:00 večer. Čistý čas jízdy po odečtení přestávek byl 7 hodin a 45 minut a celkem jsme urazili na kolech 145 kilometrů s průměrnou rychlostí 18,6 km/h.

Na parkovišti pro autobusy u ZOO, které je přes noc prázdné jsme si vedle zaparkovaného služebního vozidla na travnaté ploše u workoutového hřiště našli místa pro přenocování „pod širákem“ a na přivezeném grilu na dřevěné uhlí jsme si po náročné cestě opekli večeři. Kolem 22:00 hodin jsme se všichni uložili ke spánku. Bohužel nás kolem 02:00 hodiny ranní v neděli dne 24.6.2018 probudil silnější déšť. Z tohoto důvodu a z důvodu chladnějšího počasí jsme se rozhodli zabalit věci, ukončit akci a odjet zpět do našeho zařízení.

Celou akci hodnotíme jako velmi zdařilou, počasí i když trošku chladnější nám přálo a celou cestu nám nepršelo. Chlapce velmi chválíme za přístup k akci, aktivitu a nasazení po celou dobu jízdy na kolech. Jsme rádi, že nikdo cestu nevzdal a že jsme všichni v pořádku dorazili do cíle.

Účastníci za pedagogický doprovod : Cina, Švec, Soukup a jako doprovodné vozidlo Cafourek.

Zátěžová turistika – výstup na hrad Šaunštejn

Kamenický Šenov

Na neděli 17. 6. 2018 jsem naplánovala pro chlapce v rámci pravidelných turistických aktivit výstup na skalní loupežnický hrad „ Šaunštejn „, který se nachází u obce Vysoká Lípa. 

Tato akce si mezi chlapci získala značnou oblibu a to hlavně proto, že je tento výstup spojený s určitou dávkou adrenalinu. Do Vysoké Lípy jsme dojeli z Kamenického Šenova služebním vozidlem a dále již pokračovali mezi poli a lesem ke skalnímu hradu pěšky.

Trasa výstupu vede mezi skalami po ocelových žebřících a vysutých lávkách. Odměnou za překonaný strach, je krásný výhled po širokém okolí Vysoké Lípy. Chování chlapců bylo po celou dobu akce vzorné a počasí vynikající. Zpět jsme se vrátili před večeři obohaceni o nové zážitky a příjemně unaveni.

Vychovatelka: Jansová Yveta

Cyklistický výlet do Kytlic

Kamenický Šenov

Na krásné páteční odpoledne 15.6.2018, jsme naplánovali pro chlapce cyklistický výlet do Kytlic. Chlapce jsme před odjezdem seznámili s trasou, poučili o bezpečnosti a o chování v silničním provozu. Trasa vedla přes vrchní stanici lyžařského vleku Polevsko a při následném sjezdu ze Stříbrného vrchu do Kytlic chlapci vyzkoušeli své technické dovednosti na kole, protože cesta vedla úvozem, který byl plný kořenů a částečně podmáčený.

Po příjezdu do Kytlic k Lesnímu rybníku se část chlapců vykoupala, a poté jsme si dali občerstvení. Při následné cestě zpět jsme vystoupali přes obec Polevsko až na Prácheň, a poté zpět do ústavu. Akce se chlapcům velmi líbila, a proto budeme podobné akce rádi opakovat. Přístup chlapců byl velice příkladný a vše proběhlo v pořádku a s velkým odhodláním kopce zvládnout.

Vychovatelé Soukup, Švec

Olympiáda ústavů

Boletice

Ve dnech 3 až 6. června se 6 chlapců z DDŠ a jeden chlapec z EPCHA zúčastnili Olympiády ústavů, kterou pořádal Moravský Krumlov. Naši chlapci získali jednu medaily stříbrnou v disciplíně kánoe a třetí místo v disciplíně 50 m volný styl plavání. Celkově jsme skončili ve družstvech uprostřed startovního pole a to na 15 místě ze 26 zúčastněných. Chlapcům patří díky za příkladnou reprezentaci našeho ústavu a za vzorné chování v průběhu Olympiády . 

Nekvinda

VÝLET EPCHA DO ČESK0HO ŠVÝCARSKA

Boletice

Ve dnech 9 a 10. 6. 2018 se uskutečnil výlet skupiny EPCHA za krásami Českého Švýcarska. V sobotu v poledních hodinách po přípravě všeho potřebného jsme vyrazili do Interkempu Ferdinand v Srbské Kamenici, kde jsme se ubytovali. Po ubytování vzhledem k tropickému počasí jsme využili k osvěžení rybník na Staré Olešce. Dostatečně osvěženi jsme vyrazili lesním kaňonem směr Jánská a odtud zpět do Ferdinanda. Osvěženi koupáním, unaveni pochodem a vyhladovělí jsme si na ohni opekli špekáčky k večeři společně s panem ředitelem, který nás navštívil.

Druhý den ráno po snídani jsme se ještě naposledy vykoupali v rybníku a poté se vrátili do ústavu. Chlapcům i pedagogickému dozoru tvořenému P. Cimplem , M. Jírovcem a J. Šindelářem se výlet moc líbil. Chlapci pozitivně hodnotili, že mohli víkend strávit v přírodě a poznávat krásy našeho kraje.

Pracovní brigáda pro Městský úřad Kamenický Šenov v měsících květem a červen 2018.

Kamenický Šenov

Tak, jak už je naším dobrým zvykem, navázali jsme na předchozí spolupráci s Městským úřadem v Kamenickém Šenově a v květnu a červnu jsme pro ně vykonali pracovní brigády.

Dne 30.05.2018 jsme od 13 :00 hodin upravovali plochu nově vznikajícího odpočinkového parku v Dolním Šenově – Na pískovci. Akce se zúčastnilo celkem 8 chlapců. A jednalo se o rozhrnutí a uhrabání nové hlíny.

Dne 05.06.2018 jsme hrabali trávu z posekané louky na sídlišti v ulici Huťská. Akce se zúčastnilo 8 chlapců.

Dne 06.06.2018 jsme byli na koupališti v Dolním Šenově, kde jsme upravovali okolí nádrže a travnaté plochy okolo nádrže. Akce se zúčastnilo celkem 8 chlapců. Chlapci na všech brigádách pracovali s velkým nasazením a vždy odvedli kvalitní výkon za který chlapcům poděkoval vedoucí technických služeb p. Třešňák.

Vychovatelé : Jiří Brzobohatý, Rudolf Hrouda

Chování v ohrožení, povodeň, požár, dopravní nehoda a první pomoc.

Kamenický Šenov

Díky vynikající spolupráci s MP Česká Lípa, za kterou děkujeme veliteli panu Mgr. Vladimíru Jeníkovi a jeho strážníkům, byla dne 8.6.2018 uskutečněna v našem ústavu v Kamenickém Šenově, další z mnoha odborných přednášek.

Tentokrát byli chlapci seznámeni s postupy a chováním při život ohrožujících situacích. Zvláště v oblasti první pomoci, která byla spojena s názornou praktickou ukázkou. Tuto přednášku uskutečnil strážník MP Česká Lípa, pan Zdeněk Šafránek, za což mu tímto velice děkuji. Téma měl precizně odborně zpracované a svým výkladem, který doplnil o zkušenosti z praxe, zcela zaujal naše chlapce.

Husák Petr

Za koupáním k Máchovu jezeru

Kamenický Šenov

Na sobotu 2. 6. 2018 jsem naplánoval pro chlapce z našeho ústavu cykloturistiku, jejíž cílem bylo Máchovo jezero. Po obědě jsme v 13. hod. vyjeli služebním vozidlem do obce Zahrádky, kde jsme vozidlo zaparkovali a pak jsme již po cyklostezkách směřovali k Máchovu jezeru.

Počasí bylo přímo ideální a tak jsme za necelou hodinu byli v cíli naší dnešní trasy. Chlapci se celou cestu těšili na koupání a to se jim díky příznivému počasí splnilo. Po ukončení vodních radovánek jsme vyrazili na zpáteční cestu. Celkem jsme ujeli asi 26 km.

Petr Husák

Kniha 2018

Soutěž „Kniha 2018“, je již tradičně organizovanou soutěží, která je nedílnou součástí rozvoje čtenářské gramotnosti žáků naší základní školy. Porota se jednoznačně shodla, že úroveň tohoto ročníku byla jedna z nejlepších, za což zaslouží pochvalu nejen všichni žáci, kteří se soutěže zúčastnili a předvedli skutečně výborné výstupy, ale poděkování si zaslouží i pedagogičtí pracovníci mimoškolního vzdělávání, kteří žákům věnovali čas a pomohli jim s přípravou na soutěž.

Sportovní turnaj - střelba ze vzduchové pistole

Boletice

Dne 26. 5. 2018 jsme pro chlapce na oddělení EPCHO uspořádali sportovní turnaj ve střelbě ze vzduchové pistole na 10 metrů. Soutěžilo se po skupinách, aby bylo snadnější předejít případným rizikům. Každý chlapec střílel celkově šest ran ve dvou sériích po třech. Výsledky lepší série se porovnaly a v případě rovnosti se v potaz braly i výsledky horší série ran.

Hoši měli nejprve několik ran na seznámení se vzduchovou pistolí a také aby jsme jim mohli jasně vysvětlit bezpečnostní pravidla a zásady. Všichni chlapci se snažili podat co nejlepší výkon ale vyhrát mohl jen jeden a to Dominik H., jehož nejlepší střelba byla shodná s Vojtěchem H., ale v porovnání obou sérií zvítězil Dominik. Ceny jsme ale měli připraveny pro všechny a nejvíce hochy potěšil nanuk.

Turnaj proběhl bez rušivých příhod a hochy střelba doopravdy bavila.

Bílková, Jírovec, Douša

CYKLOTURISTIKA MÁCHOVO JEZERO S PŘESPÁNÍM „POD ŠIRÁKEM“

Kamenický Šenov

Dne 26.5.2018 jsme s chlapci vyrazili na cykloturistiku a naším cílem bylo Máchovo jezero. Chlapci byli před samotným odjezdem poučeni o BESIP, chování na cyklostezkách a jízdě na kolech ve skupině. Po převlečení do cyklo oblečení a kontrole všech jízdních kol jsme byli připraveni vyrazit.

Jako trasu jsme zvolili směr z Kamenického Šenova po cyklostezce do České Lípy a dále přes Zahrádky do Doks. Cestou jsme měli krátké přestávky na osvěžení a odpočinek. Po příjezdu na Máchovo jezero, kdy jsme ujeli 42 km, měli chlapci odpočinek a možnost vykoupání v jezeře. Vhodné místo na přespání jsme zvolili přístaviště Borný, kde jsme se usídlili na čerstvě posekané louce pláže u velkého tobogánu a zde jsme po večeři a občerstvení přespali.

Druhý den ráno, po vykoupání chlapců a snídani jsme se vydali stejnou trasou zpět do Kamenického Šenova. Dle slov chlapců byla celá akce velmi vydařená s pěkným počasím a slušným počtem ujetých 84 km a teplotě 29°C. Za akci tímto chválím všechny chlapce a to nejen za skvělý fyzický výkon ale také za aktivitu.

Vychovatelé: Švec, Soukup, Cina, Procházka

Turisticko-společenská akce, návštěva zámku Lemberk a jeho okolí dne 26.05.2018

Kamenický Šenov

Dne 26.5.2018 jsme po obědě vyrazili na turisticko-společenskou akci a to, že jsme navštívili zámek Lemberk u Jablonného v Podještědí. Pod zámek jsme jeli služebním vozidlem, toto jsme zanechali na parkovišti a do zámeckého areálu jsme pak vyběhli kopeček. Zde se před námi po skončení lesního masivu objevil celý zámecký komplex.

Nejdříve jsme navštívili vjezd do zámku a nádvoří zámku s jednotlivými vstupy. Ať už do jednotlivých křídel, tak i do dominanty zámku – kruhové věže s hodinami a rozhlednou. Vzhledem k tomu, že včera se konala oslavy výročí sv. Zdislavy. Byl na věž celkem nával a proto jsme si raději prohlédli ostatní budovy v komplexu – sýpku, věznici se zbrojnicí, stavení pro poddané.

V místním kiosku si dali chlapci zmrzlinu a po svačině jsme se ještě kochali okolím zámku a výhledy. Od místní zaměstnankyně zámku se chlapci dozvěděli, že se zde točila pohádka – Tajemství staré bambitky.

Vzhledem k tomu, že se začali nepříjemně stahovat bouřkové mraky vrátili jsme se na parkoviště. Zde již začalo pršet, tak jsme se vydali zpět. Chlapcům se výlet líbil a již se těší na další návštěvu zajímavosti v našem okolí.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

Atletický den na Letné

Slovanská

Dne 25.5. 2018 se na Letné konal atletický den. Pozvánku přijala všechna pozvaná oddělení a sešlo se tedy 5 šestičlenných družstev. Chlapci soutěžili ve skoku dalekém, vrhu koulí, sprintu na 60m a běhu na 1500m. Ve velmi hezkém počasí se akce podařila, všichni hoši sportovali usilovně a zaslouží velkou pochvalu i za slušné chování. V turnaji družstev se na stupni vítězů umístily výběry TESKO 1. místo, Kamenický Šenov 2. místo a EPCHO 3. místo. Všem zúčastněným kolegům děkuji za výbornou spolupraci. 

Přehlídka a závody automobilových veteránů Sosnění - Sosnová u Č Lípy

Kamenický Šenov

19.5.2018 jsme s vybranou skupinou chlapců navštívili sportovní akci na autodromu v Sosnové u Č. Lípy, kde se konala přehlídka závodních autoveteránů a i jejich závody. Chlapci měli možnost si závodní auta důkladně prohlédnout a to i úpravy motorů a interiérové vybavení a závodních jezdců a majitelů se zeptat na vše co je zajímalo. Opravdu velkým zážitkem pak byly samotné závody, kde piloti předvedli úžasné výkony závodních veteránů. Chlapcům se akce velmi líbila a již dnes se těší na další.

Zapsal: Hrouda - vychovatel

SLAVATA TRIATLON TOUR V DĚČÍNĚ

Kamenický Šenov

Dne 22. května 2018 jsme se s našimi chlapci zúčastnili triatlonové tour pořádané na Mariánské louce v Děčíně. Pro přiblížení uvedeného závodu se jedná o závod, který dává šanci každému dítěti. Každý ze závodníků má možnost si zapůjčit kolo a vybavení, čímž dostávají šanci závodit i děti z rodin, které si třeba nemůžou kolo dovolit a přesto by si chtěly tento sport vyzkoušet.

Po příjezdu na místo jsme se u stánku nejdříve zaregistrovali a vzhledem k tomu, že naše věková kategorie 16 – 18 let startovala cca od 18:00 hodin, prošli jsme si trasu závodu a povzbuzovali závodníky mladších ročníků, kteří zrovna na trati závodili.

Před startem si chlapci rozdali helmy, které jsme si na závod přivezli a zapůjčili si horská kola. Nyní se už všichni na startu soustředili na začátek závodu a na tři disciplíny, které je při závodu čekaly. Chlapci po startu vyrazili na běh dlouhý 800 metrů, po doběhnutí nasedli na kola a jeli okruh 1200 metrů a nakonec po dojetí a zavěšení horského kola do stojanu ještě běželi poslední okruh 400 metrů. Celý závod proběhl ve vysokém tempu a nasazení našich chlapců přineslo své ovoce. Chlapec J.T. doběhl do cíle na druhém místě a chlapec A.K. na místě třetím. Chlapci byli na stupních vítězů odměněni medailemi, diplomy a sladkostmi, malou drobnost a spoustu krásných zážitků si však ze závodů odnesli všichni zúčastnění.

Vychovatel : Soukup Tomáš

Cykloturistika

Kamenický Šenov

Na úterý, 21.5.2018, jsem uspořádal pro chlapce sportovní akci – cyklo výlet po okolí Kamenického Šenova. Cílem vyjížďky bylo zvýšení fyzické kondice chlapců.

Cyklo výlet po okolí byl plánován pro chlapce jako poznávací a orientační výlet v krajině Českého Švýcarska. Se sedmi chlapci a kolegou p. Soukupem jsme jeli okruh od našeho ústavu z Kamenickém Šenově cestou přez Nový Oldřichov, Kerhartice, Veselé, Janská, Rabštejn, Česká Kamenice, Prysk zpět do Kamenického Šenova. Trasa měla celkem 27km. Cestou jsme měli krásné slunečné počasí s teplotou kolem 26°C .Chlapcům se akce velmi líbila a rádi by se dalších cyklo výletů účastnili znova.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

Cykloturistika

Kamenický Šenov

Na neděli 20. 5. 2018 jsem naplánoval pro chlapce cykloturistickou akci – vyjížďka po okolí České Lípy. Po obědě jsme se přesunuli i s koly služebním vozidlem do obce Zahrádky, odkud vždy začínají naše cyklotoulky.

Tentokrát jsme jeli po trase: Zahrádky – Karasy – Srní – Brenná – Hradčany – Jestřebí – Provodín – Zahrádky. Celkem jsme ujeli cca 39 km. Počasí bylo perfektní, nálada výborná a již na zpáteční cestě plánovali chlapci, kam vyrazíme příště.

Petr Husák

TESTY FYZICKÉ ZDATNOSTI

Boletice

Stejně jako v loňském roce jsme pro chlapce z oddělení EPCHO připravili v tělocvičně VÚ Boletice nad Labem testy fyzické zdatnosti, které se skládaly z celkem 5 disciplín a to člunkového běhu, hodu medicinbalem do dálky, šplhu o tyči, leh sedů na čas a kliků na počet. Soutěž proběhla v neděli 13. 5. 2018 a zúčastnilo se jí plné obsazení oddělení EPCHO.

Všichni chlapci se snažili a podávali v každé disciplíně maximální výkony. Disciplíny byly vybrány tak, aby každý z chlapců měl možnost uspět. Po vyhodnocení všech disciplín se na prvním místě umístil J. D., na druhém Š. G. a na třetím místě D. K.

Akci hodnotím jako zdařilou. Přístup chlapců k soutěži byl velmi dobrý. Přínosem je rovněž zvyšování fyzické zdatnosti, ale i srovnání s ostatními vrstevníky.

Zapsal: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

VÝLET ZA RYBAMI

Boletice

O víkendu 12. a 13. 5. 2018 se chlapci z DDŠ účastnili výpravy za lovem ryb na školním rybníku v Rybništi.

Během sobotního odpoledne jsme si připravili vše potřebné k přespání v přírodě a k lovu ryb. Po přípravě všeho potřebného jsme v 17 hodin vyrazili vstříc dobrodružství a poznání. Svůj tábor jsme si vybudovali na zahradě u pana vychovatele Schmidta, kde jsme si na grilu připravili večeři a po večeři šli brzy spát, protože nás čekalo velmi časné vstávání.

V neděli ve čtyři hodiny ráno jsme si dali budíček a záhy vyrazili na místo našeho lovu na školní rybník v Rybništi. Nejprve následovala krátká instruktáž s ukázkou přípravy udice a nahození návnady a poté již započal samotný lov. Štěstí a patron rybářů nám byli nakloněni a tak již po chvíli jsme začali tahat jednu rybu za druhou, až jsme skončili u čísla 53. Štěstí nám opravdu přálo a tak jsme ulovili více druhů ryb, včetně několika pěkných kaprů. V souladu s pravidlem sportovních rybářů „chyť a pusť“ jsme všechny ulovené ryby opatrně vrátili vodě. Po takto vydařeném lovu ryb jsme se v podvečer vrátili do ústavu.

Chlapcům se tato výprava velmi líbila a tak není vyloučeno, že se opět někdy vydáme za rybami našich vod. Pozitivní na celé této akci bylo, že chlapci si osvojili nové dovednosti a poznali přírodu z nového pohledu.

Za pedagogický dozor se zúčastnili vychovatelé Bc. Horáček, Bc. Schmidt a J. Šindelář.

Turisticko vzdělávací činnost - zátěžová akce ze dne 13.05.2018 výstup na horu Klíč (759 m.n.).

Kamenický Šenov

Dne 13.05.2018 jsme využili hezkého počasí a uskutečnili jsme plánovaný výšlap na znělcovou horu Klíč u Svoru. Jedná se o čtvrtou nejvyšší horu Lužických hor s nadmořskou výškou 759 m.n.

Z Kamenického Šenova jsme se služebním vozidlem přesunuli do Svoru a odtud jsme provedli výstup na vrchol Klíče. Odměnou nám byl nádherný výhled do širokého okolí. Na jedné straně byl krásně vidět Ještěd a na další jsme viděli vrchol Řípu.

Akce se účastnilo 6 chlapců, hezký a náročný výlet se jim velice líbil. Odměnou jim byla grilovaná klobása, kterou si při návratu s chutí dali.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Kamenická vyhlídka, Dolský Mlýn

Boletice

Dne 6. 5. 2018 v odpoledních hodinách proběhla turistická akce, při které jsme postupně navštívili Jetřichovice, Dolský Mlýn, Kamenickou vyhlídku a tamní přírodní památku – rašeliniště. Po celou dobu procházky nádhernou krajinou v 1. zóně národního parku byli chlapci průběžně seznamováni s historii a zajímavostech této lokality.

Loubek, Janoušek, Dudák

Dolský mlýn

Boletice

Dne 12. 5. 2018 po obědě jsme vyrazili se skupinkou chlapců z oddělení EPCHO do Jetřichovic, odkud jsme měli naplánovánou turistickou vycházku k Dolskému mlýnu. Vše běželo podle plánu. Počasí nám přálo a cesta nám velmi pěkně uběhla. Hoši měli připravenou svačinu i občerstvení, takže jim také nic nechybělo. Cestou je zaujal starý most přes řeku Kamenici s památným smrkem starým ca. 180 let. U něj je také falešný hrob, který některé chlapce poněkud znepokojil. Samotný Dolský mlýn se chlapcům také líbíl a někteří jej dokonce poznali, protože se vzpoměli na pohádky v něm natočené ("Pyšná princezna", "Peklo s princeznou", "Čertova nevěsta"). Výlet se nám vydařil. Hoši byli po ujití ca. 6 kilometrů příjemně unaveni. S jejich chování i aktivitou jsme byli spokojeni a vylet splnil přesně to co jsme od něj očekávali.

Bílková, Jírovec, Douša

Nedělní výlet

Slovanská

Na neděli jsme si s chlapci naplánovali výlet na Kvádrberk. Nejdříve jsme prošli krásně upraveným lesním parkem, kde jsme se seznámili s různými u nás vzácně rostoucími stromy. Poté jsme se vydali k vrcholu hory na Císařskou vyhlídku. Tam jsme se posilnili svačinou, kterou nám připravily naše kuchařky. A dále jsme pokračovali k Labské stráži a směrem k Ludvíkovicím a zpět do Děčína podél Loubského potoka.

Zábrodský P. , Horáček J.

Fotbalový turnaj Býchory 2018

Dne 10.5.2018 se naši žáci zúčastnili fotbalového turnaje. Do turnaje bylo přihlášeno deset týmů, které spolu bojovali ve dvou skupinách. V prvním zápase jsme narazili na soupeře, který v průběhu zápasu byl horším týmem, bohužel nám potrestal jedinou chybu v utkání a prohráli jsme 1:0. Poté jsme narazili na favorita turnaje. Připsali si tak dvě prohry a bylo jasné, že nepostoupíme ze základní skupiny. Po základní skupině se hrálo o umístění a nakonec jsme zápas vyhráli a umístili se tak na 7. místě. Naše bilance po turnaji tedy byla 1 výhra, 2 prohry a 2 remízy. Kluci si turnaj užili a i chování bylo bezproblémové.

NÁVŠTĚVA ZOO PRAHA

Kamenický Šenov

Na sobotu 12.5.2018, jsme uspořádali pro chlapce akci výchovy – návštěvu Pražské zoologické zahrady . Návštěva byla pro chlapce cílená, jejím cílem bylo připomenutí exotických, cizokrajných druhů zvířat.

Z ústavu Kamenický Šenov jsme se přesunuli služebním vozidlem do Prahy. Cestou chlapci relaxovali, odpočívali a někteří se věnovali poznávaní okolí, například horu Milešovku. Na hoře Milešovka se nachází meteorologická stanice a rozhledna s malým muzeem meteorologické stanice. Tato hora je jedním z našich dalších cílů, kam se chceme s chlapci podívat.

Po příjezdu do Prahy jsme zaparkovali automobil v areálu Výstaviště Praha 7 - Holešovice. Nadále jsme pokračovali přes park Stromovka směrem přes Císařský ostrov k převozu přes Vltavu. Díky spadlému lanovému mostu do čtvrti Troja měli chlapci možnost se přes rameno Vltavy převézt převozem. Chlapci měli možnost se orientovat po části města Prahy 7 a to směrem k zoologické zahradě Troja Praha.

Po průchodu hlavní bránou do ZOO jsme díky plánovanému vystoupení šli rovnou k pavilonu lachtanů, kde jsme si užili různých kousků a dovedností těchto roztomilých plavců. Dále jsme pokračovali vyznačeným směrem zahrady. Chlapci měli velkou možnost vidět ve výběhu spoustu šelem. Dále jsme procházeli různými pavilóny a kolem jednotlivých výběhů, kde měli chlapci možnost vidět spoustu zajímavých zvířat. Nevyužili jsme možnosti svést se vláčkem, ale vzhledem k času a krásnému počasí jsme zvolili procházku. Chlapci měli cestou spoustu otázek k jednotlivým druhům zvířat, které si dokázali mezi s sebou vysvětlit. Ke konci naší procházky jsme se zastavili u pavilonu slonů, hrochů a žiraf. Cestou zpět jsme se vraceli po vrcholu zoologické zahrady a směřovali jsme zpět k hlavnímu chodu, vedle kterého se nachází i východ ze zahrady..

Prohlídka areálu chlapce velice zaujala a líbila se jim. Chválím chlapce za chování po celou dobu návštěvy ZOO Praha a již se těšíme se na další návštěvu jiné zoologické zahrady, tentokrát třeba v nedalekém Liberci.

Zpracoval: Pavel Švec

Vrabinec

Boletice

Turistický výlet s chlapci na zriceninu hradu Vrabinec spojený s nočním pochodem a prespanim v prirode. Chlapci se naučili rozbít tábor na prihodnem místě. Připravit a rozdelat prostor pro ohen. Akce se chlapcům moc líbila a nocovani v přírodě je bavilo.

Nekvinda

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Boletice

Plánovaná celoústavní akce proběhla dne 5.5. 2018 v Boleticích. Turnaje se zúčastnilo pět družstev. Každé mužstvo odehrálo čtyři zápasy po 10 minutách. Turnaj byl pro chlapce fyzicky náročný. Celkový vítězové byli chlapci z Tesca, druhé místo EPCHO, třetí DDŠ, čtvrté Kamenický Šenov a páté Slovanská – hlavní budova. Byl vyhlášen i nejlepší hráč turnaje a tím byl Roman K. Všechny družstva podali velmi kvalitní výkony. Chování všech zúčastněných družstev bylo velmi dobré.

Vychovatel: Roman Schneider

PÁLENÍ ČARODĚJNIC ODD. EPCHO

Boletice

Na 30.4. 2018 jsme připravili pro chlapce odpolední program. Pálení čarodějnic či Filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů.

Chlapci si v areálu ústavu připravili ohniště a vše potřebné k opékání buřtů. Také byla soutěž v chození po laně a další zájmové aktivity.

Chlapcům se program líbil a těší se na další organizované činnosti.

Vychovatelé: Schneider R., Šmidt, Ludvík

PÁLENÍ ČARODEJNICE NA DDŠ

Boletice

Dne 30.4. jsme se chlapci hned po vyučování vypravili do parku v areálu zařízení, nasbírali jsme dostatek dřeva a udělali vatru na pálení čarodějnice, a opékání buřtů. Celá akce byla velmi povedená. Za doprovodu paní psycholožky na kytaru, čas příjemně utíkal a nálada byla výborná. Po tradiční večeři jsme spálili čarodějnici, kterou chlapci vyrobili ve škole k tomuto účelu.

Vychovatelka: Kumprechtová A., Michálek D.

Cyklovýlet směr Ústí nad Labem - Svádov

Boletice

Na nedělní odpoledne 6.5.2018 jsme si naplánovali sportovní zátěžovou akci a to jízdu na kolech. Trasa byla po cyklostezce z Boletic nad Labem do Ústí a zpět. Počasí se vydařilo, chlapci z akce byli nadšení a s několika zastávkami se nám podařilo ujet cca 42 km. Akce se účastnilo 7 chlapců a dva vychovatelé.

Vychovatel: E. Schneider, A. Kumprechtová

Sportovně turistická akce

Kamenický Šenov

Dnes v neděli 6.5.2018 jsme s chlapci naplánovali turistickou akci – výšlap na Zámecký vrch nad Českou Kamenicí.

Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno. Po obědě jsme odešli z výchovného ústavu směrem do České Kamenice. Na vlečce v dolním KŠ jsme odbočili z hlavní silnice a vydali se po zelené značce. Cesta vedla lesem a přes louky. Celková délka trasy byl cca 12,6km, což vedlo ke zlepšení fyzické zdatnosti chlapců. Na vrcholu zalesněného kopce jsou ruiny Kamenického hradu z 15. století a byla zde roku 1998 obnovena rozhledna. Rozhledna a její okolí umožňují výhledy na okolní kopce, blízká města a vesnice.

Po celou dobu akce se chlapci chovali vzorně, nejvíce je zajímala rozhledna a kam až je možné vidět.

Vychovatelka: Yveta Jansová

POŘÍZENÍ NOVÝCH HORSKÝCH KOL PRO ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KAMENICKÝ ŠENOV

Kamenický Šenov

V úterý dne 8.5.2018 jsme se s chlapci dočkali netrpělivě očekávané návštěvy filantropa a sportovce Tomáše Slavaty. Tomáš Slavata je úspěšným českým triatlonistou. Pravidelně se účastní závodů Ironman u nás i ve světě. V roce 2009 reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa v terénním triatlonu X-Terra na Havaji. Pod hlavičkou svého charitativního projektu Slavata triatlon tour organizuje besedy a sportovní akce na podporu sociálně znevýhodněných dětí, dětí z ústavů a dětských domovů.

Tomáš Slavata nám do ústavu přivezl po předchozí spolupráci s dodavatelem, firmou Universe Agency spol. s.r.o. Praha celkem 10 ks krásných nových horských kol značky PEGAS AUTHOR. Jelikož byla uvedená horská kola přivezena přímo z firmy ještě zabalená v krabicích, musel pan Slavata všech 10 horských kol složit, provést seštelování kotoučových hydraulických brzd a přehazovaček. Po celkovém servisu a seřízení všech horských kol byla tato předána do našeho výchovného ústavu. 8 ks z celkového počtu je k dispozici pro chlapce z odloučeného pracoviště Kamenický Šenov a 2 ks budou předány na DDŠ Děčín XXXII., Boletice nad Labem.

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat jak panu Tomáši Slavatovi, který se podílel na zajištění uvedených horských kol, tak i vedení ústavu, které nákup nových horských kol schválilo a umožnilo. Jedná se konkrétně o ředitele zařízení pana Mgr. Rudolfa Jakubce a zástupkyni ředitele pro nepedagogický útvar paní Boženu Němečkovou.

Již teď se s chlapci těšíme na cyklotoulky po blízkém i vzdáleném okolí Kamenického Šenova a další v budoucnu plánované cykloakce.

Poznávání vodních sportů

Boletice

S chlapci jsme se vydali na dvoudenní akci poznávání vodních sportů. Chlapcům se dostalo základu jízdy na paddleboardu. Chlapci byli ucenlivi a po chvíli již základy v pohodě zvládli. Nocovani bylo rovněž v režii splynutí s přírodou a chlapci nocovali jako správní padlari rovnou na pláži. Již nyní se těší na další pokračování.

Rabštejn - Prohlídka bývalého pracovního a koncentračního tábora a podzemní továrny na výrobu válečného materiálu

Kamenický Šenov

Dne 6.5. 2018 jsme uskutečnili celo ústavní akci zaměřenou na připomenutí porážky nacismu a utrpení, které museli snášet totálně nasazení a zajatci v pracovních táborech v době 2. světové války.

Akce proběhla v Rabštejně u České Kamenice, kde byl uvedený tábor v době 2. sv. války provozován. Zde jsme si po předchozí domluvě s p. Hunčovským – průvodcem a provozovatelem, prošli s chlapci velký areál továrního komplexu a také jsme měli možnost prohlídky vyrubaných chodeb a hal ve skalním masivu, do kterých byla přemístěna výroba válečného materiálu – letecké kanóny, výroba vrtulníků apod. Dále byli chlapci seznámeni s využitím areálu po 2. sv. válce Čs. armádou a později Sovětskou armádou.

Celá prohlídka nám trvala necelé 3 hodiny. Celkově se jí účastnili 4 chlapci z naší součásti K. Šenov a 12 chlapců z Letné. Akce byla důstojným připomenutím zrůdností 2.sv. války a nelidských podmínek, které vězni museli snášet.Pro naše chlapce byla silným zážitkem. Tímto též děkuji všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na akci podíleli.

Husák Petr

VAŘENÍ – BRAMBORÁKY

Boletice

Se skupinou E1 jsme si připravili na 21.4. 2018 vaření. Chlapci si chtěli usmažit bramboráky. Připravili si potřebné ingredience a pustili se do práce. Rozdělili si své úkoly, kdo co bude dělat. Nejvíc práce jim zabralo škrábání brambor. Poté si vše ochutili solí, pepřem, majoránkou, přidali vejce, mouku a smažili. Hotové placky jim moc chutnali.

Vychovatelé: Peterková, Schneider R., Ludvik

OBRAZ NA VYTVARNOU SOUTĚŽ

Boletice

I letos jsme se zapojili do 10.ročníku výtvarné soutěže „Stopy mého života“. Tématem byly „Vynálezy, které změnily svět“. Pro chlapce bylo toto téma příznivé, jelikož vynálezům, které se dají malovat je dost. Po přemýšlení si zvolili automobilismus spojený s letectvím. Vše jsme zakomponovali do naší práce. Autorem byl Dominik K. a Dominik H. Chlapce práce bavila a doufají, že obdrží cenu za svou tvořivost.

Vychovatelé: Peterková, Schneider R., Ludvik

Kuchařská soutěž „Bramborové variace“

Dne 18. dubna se v prostorách naší cvičné kuchyně uskutečnila kuchařská soutěž s názvem "Bramborové variace“. Organizace kuchařských soutěží na různá témata je již zaběhlou letitou tradicí naší školy.

Celkem se zúčastnilo 8 kuchařských učňů, jež měli tu čest reprezentovat své kmenové školy. Již v průběhu počátečních příprav soutěžního menu bylo porotě zcela zřejmé, že soutěž bude mít vysokou úroveň. Naše mistry odborného výcviku určitě velmi potěšilo, že jejich úsilí při přípravě zástupce naší školy nepřišlo na zmar. V. B. se umístil na krásném druhém místě v celkovém hodnocení.

Celá soutěž se nesla v duchu nápadité a kreativní prezentace připravených pokrmů, za což zaslouží všichni soutěžící velkou pochvalu.

Holany

Boletice

Ve dnech 21. – 22.4.2018 proběhla turisticko-poznávací akce s přenocováním v Holanském kempu Aero. Součástí této akce bylo také odpoledne strávené v Mladé Boleslavi, kde jsme mimo jiné navštívili vyhlídkovou věž staré radnice, místní hrad a v neposlední řadě fotbalové utkání HET ligy FK Mladá Boleslav vs. FK Fastav Zlín.

V okolí Holan jsme si prohlédli skalní tvrz Jiljov, zříceninu hradu Milčany (Vítkovec) a vodopády. Z nadšení chlapců bylo patrné, že se akce po všech stránkách vydařila s čímž souhlasil i pedagogický personál zajišťující akci.

Loubek, Michálek, Dudák

Zpráva k návštěvě fotbalového utkání

Boletice

Dne 29. 04. 2018 jsme v 15.40 hod. vyrazili služebním vozidlem do Teplic na místní fotbalový stadion, kde FK Teplice hostily FK Olomouc. Na fotbalové utkání odjeli celkem 4 vybraní chlapci z oddělení EPCHO. Jako pedagogický dozor byli přítomni vychovatelé p. Ledvina, Douša a Šindelář.

Zaparkovali jsme nedaleko stadionu, kam už mířily davy lidí. Po vyzvednutí objednaných vstupenek jsme si našli místo s dobrým výhledem na hrací plochu. Výsledek utkání ale nepotěšil ty, kteří fandili domácím, neboť Teplice podlehly Olomouci 1:2.

Akci hodnotím jako zdařilou, neboť se chlapci chovali po celou dobu podle daných pravidel, užili si fotbalovou atmosféru I. ligy včetně fandění v rámci pravidel fair play.

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

Atletické vícebojové odpoledne

Kamenický Šenov

Dne 02.05.2018 jsme využili hezkého májového počasí a uspořádali jsme atletické vícebojové odpoledne pro všechny skupiny z Kamenického Šenova. K závodu jsme využili hřiště, které se nachází kousek od ústavu, a které pravidelně upravujeme.

Po příchodu na hřiště se chlapci rozcvičili. Pak byli seznámeni s disciplínami, které byly do víceboje zařazeny. Jednalo se o trojskok, hod míčkem, běh na 400 m, hod oštěpem a člunkový běh.

Hned od začátku se strhla bitva o vedení. Někteří chlapci překvapili svými dovednostmi.

Nakonec, ale vše dopadlo, podle předpokladů a stupně vítězů vybojovali chlapci, kteří byli favorizováni předem. Nakonec se stal vítězem Petr D. z 3. VS, druhé místo obsadil Martin V. z 1. VS a třetí skončil Dominik B. z 1. VS. Všichni obdrželi věcné ceny za své výkony.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

10.ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE – STOPY MÉHO ŽIVOTA

Kamenický Šenov

Jako každý rok, tak i letos byla vyhlášena výtvarná soutěž „Stopy mého života“ na téma „Vynálezy, které změnily svět“. Chlapcům se toto téma velmi líbilo a rozhodli se přihlásit. Nejdříve jsme šli do knihovny pro inspiraci, ale byli jsme sklamáni. V naší knihovně neměli žádnou knížku o vynálezech. Tak nám teda zbýval jedině internet. Našli jsme spoustu vynálezů. Mezi jinýma byl i ten náš který jsme vybrali. Moc se nám líbil přístroj na výrobu očních čoček od Otty Wichterleho. Chlapci ho vyrobili z tvrdého papíru. Ta práce je velmi chytla a bavila.

Vychovatelka: Yveta Jansová

 

Sportovně turistická akce dne 22.4.2018

Kamenický Šenov

Po snídani jsme se s chlapci opustili výchovný ústav a šli jsme směrem k Panské skále. Pro krásné počasí byla v obležení turistů. Pokračovali jsme dál směrem na Prácheň, zde jsme odbočili na cestu do lesa. Po cestě jsme viděli lamu, osla a nahoře u lesa se pásli koně. Cesta pokračovala lesem až jsme došli na cestu směřující na Slunečnou. Po této cestě jsme se vrátili do Kamenického Šenova. Celkem jsme s chlapci ušli cca 7 km. Chlapcům se dopolední procházka velmi líbila a všechny chválím za chování a nasazení.

Poděkování

Dne 19.4. jsme v rámci našeho přírodopisného projektového dne s názvem „Rostliny kolem nás“ navštívili zahradu a skleníky VÚ, DDŠ, ZŠ a SŠ v Boleticích.

Na exkurzi jsme se moc těšili, a protože předčila naše očekávání, rádi bychom poděkovali zejména panu zahradnickému mistrovi Vosáhlovi. Ukázalo se, že je to opravdový odborník na svém místě! Nejprve nás provedl celým pozemkem, ukázal nám, jak se připravují venkovní záhony, jak se používá nástroj k setí, jak se pracuje ve skleníku, a hlavně nás seznámil s jednotlivými rostlinami, kterých tu mají opravdu hodně! Zaujaly nás hlavně exotické druhy jako například citrusy, olivovník, bobkový list, opuncie, banánovníky a mnoho dalších více či méně známých rostlin. Pan mistr také zodpověděl všechny naše dotazy a o „svých“ rostlinách velice zajímavě vypravoval.

Moc se nám líbila také praktická část, kdy jsme si mohli tak trochu zahrát na skutečné zahradníky, protože jsme pikýrovaly rajčata, cínie a afrikány. A jelikož nám to šlo celkem dobře, mohli jsme si sazeničky rostlin odnést s sebou do třídy, kde se o ně musíme ještě pár dní starat, než je budeme moci vysadit na školní záhony. Děkujeme a doufáme, že se ještě někdy budeme moci přijet podívat, jak vypadá zahrada a skleníky třeba v létě.

6. třída – žáci Speciální ZŠ a MŠ Děčín

Čištění krmných zařízení v lesích pod Bukovou horou

Slovanská

Již tradičně je v mysliveckém kalendáři měsíc duben, měsícem úklidu krmných zařízení (krmelců). Do letošního úklidu se zapojili i naši chlapci. Čekalo na nás pět krmelců, do kterých jsme sebou nesli i minerální lizy, ale hlavně sedmi km okruh v kopcovitém terénu.

U každého krmelce, než ho uklidili se chlapci snažili poznat podle stop, která zvěř na dané místo chodí. Některé odpovědi byli velmi zajímavé a občas i zábavné. Asi největší zpestření na nás čekalo hned po úklidu prvního krmelce. Po jeho uklizení a ujití asi 200m jsme přímo na cestě narazili na malé muflonče, které na nás zvídavě a vystrašeně koukalo. Podobně se tvářili i naši chlapci, kteří ani nevěděli, na co se dívají. Chvilku jsme ho pozorovali a pak jsme ho velkým obloukem obešli, aby se k němu mohla vrátit jeho máma.

Celá akce se chlapům líbila a to především díky pěknému počasí, které nás odměnilo krásným výhledem a již zmiňovaným setkáním s muflončetem.

Maděra, Zábrodský, Hegr

Projektový den – „DEN ZEMĚ“

Letošní den země jsme se základní školou oslavili návštěvou Ekofarmy v obci Bynovec, kde měli chlapci možnost seznámit se s chovem masného plemene krav a býků Limousine.

Chlapci na vlastní oči viděli čerstvě narozená telátka, nádherné chovné býky i roztomilé hnědé jalovice. Přihlíželi tzv. pazourkování, což je odborná úprava kravských kopyt. Po celou dobu prohlídky nás provázel sám majitel farmy, který rovněž chlapcům poskytoval odborné informace a odpovídal na jejich dotazy.

Po prohlídce jsme si na bezpečném místě rozdělali táborák, pro opečení přinesených špekáčků. Následovala pěší turistika zpět do zařízení, která vedla přes několik fascinujících vyhlídek na kaňon řeky Labe. Na závěr jsme se stavili u nově opraveného Labského strážce.

Sportovně zážitková akce – trénink s dorostenci a juniory BK Česká Kamenice.

Kamenický Šenov

Naposledy v tomto školním roce jsme byli s našimi chlapci na společném tréninku s chlapci z BK Česká Kamenice. Jednalo se sice o poslední trénink, jak je výše uvedeno, ale intenzita a zápal do tréninku vůbec nepolevoval. Ba naopak, někteří chlapci ze sebe vydali všechny síly.

Trénink začal rozcvičkou, kdy se chlapci pořádně protáhli a rozcvičili. Pak následovalo kolečko, kdy v určité době byl vykonáván cvik nebo úkon. Po uplynutí doby se chlapci na stanovištích měnili.

Nakonec boxovali v ringu na lapy a pak si zaspárovali. Opět si vzal jeden zkušený boxer naše chlapce pod patronát a boxovali spolu tréninkový zápas. I přes znatelný posun našich chlapců byl výsledek jejich zápasů zcela jednoznačný. Chlapci ale zaslouží pochvalu za chování a reprezentaci našeho ústavu. V žádném z tréninků nedošlo k nějakému incidentu nebo náznaku nevhodného chování.

Nakonec jsme se rozloučili s trenérem a poděkovali za čas, který nám věnoval. Byli jsme pozváni na další trénink v novém školním roce 2018/2019.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Zámecké zahrady

Boletice

Na sobotu 14. 4. 2018 jsme s chlapci z oddělení EPCHO naplánovali turistickou vycházku do Děčína, kde jsme si chtěli prohlédnout venkovní areál Zámku Děčín. Počasí nám přálo po dobrém obědě jsme vyrazili po cyklostezce z Boletic do Děčína. Před tím než jsem došli k zámku v Děčíně jsme přešli kamenný, památkově chráněný "Staroměstký most" přes říčku Ploučnice z 16. století. Cesta nám v pěkném počasí krásně uběhla a pod zámek jsme dorazili po druhé hodině. Zde si chlapci prohlédli skalní masiv s vodočtem. Tento vodočet je nejstarší hydrometrickou památkou ve střední Evropě (nejstarší záznam je z roku 1432).

No a to jsme již byli pod zámkem a podle jeho jižní stěny jsme došli do jižních zahrad Zámku Děčín. Zde si chlapci prohlédli pěkný areál těchto zahrad s čajovým (Čínským) altánem a zahradnický domek (dříve obydlí zámeckého zahradníka, později porodnice manželek sovětských důstojníků). Po této prohlídce jsme zašli prohlédnout Růžovou zahradu, přičemž jsme minuly Tyršův dům (kde se roku 1832 narodil Miroslav Tyrš). V Růžové zahradě nebyli rostliny ještě v květu (to až koncem května). Je zde ale na jedné straně krásný výhled na město Děčín a na druhé straně pohled na Dlouhou jízdu. Zde chlapce nejvíce zaujal pohled z vyhlídkového glorietu na východním konci zahrady. Pak následovala prohlídka zámeckého nádvoři, kde si hoši prohlédli dva památné stromy: buk lesní stříhanolistý (chráněná přírodní památka) a tis červený. Na závěr jsme nechali prohlídku vyhlídkových teras nad zahradnickým domkem, kde u menších chlapců vzbudila největší zájem houpačka.

Tímto jsme ukončili naší prohlídku a vyrazili zpět do výchovného ústavu. Chlapcům se výlet líbil a i my jsme byli s jejich chováním a přístupem spokojeni.

Bílková, Douša, Jírovec

Smrk (Jizerské hory)

Boletice

Dne 14. 4.2018 jsme s šesti chlapci z DDŠ pokračovali ve zdolávání nejvyšších vrcholů našich hor. Na plánu v plné polní byl výstup na Smrk v Jizerských horách s následným nocováním pod širým nebem. Cesta, která vedla z Bílého Potoka na Paličník k Nebeskému žebříku v plné zátěži byla velice náročná, ale všichni chlapci zdárně vyšlápli na vrchol a přečkali i noc pod širým nebem, ačkoliv teplota klesla na 4 stupně Celsia a byl zde velice silný vítr. Smrk je s výškou 1124 metrů nad mořem nejvyšší horou české části Jizerských hor. Odedávna se zde stýkaly hranice tří zemských celků: Čech, Lužice a Slezska. Po Sněžce a Smrku nás ještě čeká dalších šest nejvyšších vrcholů na , které se zúčastnění chlapci velice těší a chtějí zvládnout všech osm vrcholů .

Vychovatelé: Bc. Horáček, Bc. Šmidt, Bc. Nekvinda

Úklid lesa

Slovanská

Minulý víkend jsme s chlapci pojali pracovně. V sobotu jsme se zúčastnili akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a v neděli jsme vyrazili na úklid lesa v obci Leština, nedaleko Zubrnic. Tam po nedávné vichřici zůstalo v lese a na lesní cestě mnoho popadaných větví. Tyto větve chlapci odnosili na blízkou mýtinu na okraji lesa, kde je navršili na jednu velkou hromadu. Les a cesta se znovu staly bez problémů průchozí.

Chlapci byli pochváleni za dobře odvedenou práci a za velmi dobré pracovní nasazení.

Maděra, Zábrodský, Horáček

Turisticko vzdělávací činnost - zátěžová akce do Kyjovského údolí

Kamenický Šenov

Dne 15.04. 2018 jsme využili hezkého počasí a vyrazili jsme s chlapci na turisticko poznávací výlet do Kyjovského údolí. Před akcí byli chlapci poučeni o chování a jednání na této akci. Zejména byl kladen důraz na zákaz lezení na skály z důvodu nebezpečí pádu.

Z Kamenického Šenova jsme přejeli služebním vozidlem do Kyjova a odtud jsme vyrazili Kyjovským údolím směrem k turistickému mostu. Po cestě jsme navštívili jeskyni, kde se tvoří při mrazivém počasí velké ledopády. Dále byli chlapci seznámeni s faunou a florou, která se v údolí nachází. Toto bylo ověřeno zpětnou vazbou na budově, kde o celé akci chlapci napsali krátké slohové cvičení.

Vzhledem k tomu, že chlapci měli neustále dotazy, cesta nám rychle uběhla. Při návratu jsme si dali u kiosku limonádu a pak spěchali zpět, neboť nás zde čekala grilovačka, kterou jsme ukončili hezké odpoledne.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

Turistika

Kamenický Šenov

Na sobotu dne 14. 4. 2018 jsme společně s chlapci naplánovali zátěžovou turistickou akci. Po obědě jsme vyrazili z našeho ústavu v Kamenickém Šenově do Jetřichovic. Turistika byla naplánována po trase Jetřichovice – Rudolfův kámen – Tokáň a zpět do Jetřichovic. Před zahájením akce byli chlapci poučeni o bezpečnosti a chování během celé akce, zvláště pak o zákazu lezení na skalní útvary.

Počasí bylo příjemné, okolo 21° C. Během cesty jsme se zastavili s chlapci na občerstvení v lovecké chatě Na Tokáni, a také jsme diskutovali o tvorbě skalních útvarů, které jsme cestou potkávali. Celková délka trasy byla 9,4 km s celkovým převýšením přes 300 metrů, což jistě přispělo ke zlepšení fyzické kondice chlapců.

Na závěr celého dne proběhlo v areálu VÚ podvečerní grilování s příjemným posezením, při kterém se chlapci velice snažili a svépomocí si připravili k večeři buřty a špízy.

Celou akci bych hodnotil velice pozitivně, chování chlapců bylo příkladné a celá akce proběhla bez známek problémů nejen s chováním, ale i přístupem k naplánované činnosti.

Tomáš Soukup

Mariina vyhlídka

Boletice

Dne 7.4. 2018 jsme si naplánovali turistický výlet na Mariinu vyhlídku, nejdříve jsme se přesunuli služebním vozidlem do obce Jetřichovice, po cestě autem se chlapci procvičovali v určování dopravních značek. Po druhé hodině jsme dorazili na místo, kde byla možnost zaparkovat služební vůz. Chlapci byli seznámeni s chováním v lese, a bezpečností při výstupu po příkrých schodech v pískovci a mezi skalami. Po vystoupání až na vrchol vyhlídky se nám otevřel, díky počasí, krásný výhled. Po krátkém odpočinku a vytvořením několika fotografií, jako upomínku, jsme se vraceli zpět. Chlapcům se vybraný výlet velmi líbil.

Vychovatel: E. Schneider, A. Kumprechtová

Záznam o mimořádné úklidové činnosti v areálu zahrady ústavu

Boletice

S ohledem na mimořádně příznivé klimatické podmínky byla ve dnech 9.4. a 10.4.2018 uskutečněna mimořádná pracovně úklidová brigáda v zahradním areálu našeho ústavního zařízení. Pracovní činnost byla zaměřena zejména na odstranění popadaných větví, shrabání listí a jeho uložení do připravených kompostovišť.

Této pracovně výchovné činnosti se zúčastnili vybraní chlapci z obou skupin oddělení pro extrémní poruchy chování a to konkrétně : Štěpán J., Gabriel R., Vojtěch H.,Miroslav J., a Dominik H.. Na kvalitu odváděné práce dohlíželi vychovatelé z téhož oddělení, kteří se taktéž aktivně účastnili úklidových prací a osobním příkladem chlapce motivovali k odvedení co nejlepšího výkonu.

Prvního dne se podařilo provést z podstatné části zahrady odklizení popadaných větví a sesbírání jiných nečistot, které do parku rozhodně nepatří. Dále pak proběhla základní část vyhrabání spadaného listí a připravení kompostovišť. Následující den byl zaměřen na dokončení úklidu spadaného listí a jeho svoz na kompostoviště. Aktivitu všech pracovníků a kvalitu odváděné práce si přišel zkontrolovat jak vedoucí vychovatel , tak i osobně pan ředitel. Oba vedoucí pracovníci vyjádřili spokojenost a souhlasili s návrhem , abychom po ukončení práce společně s chlapci poseděli u ohýnku a opekli si buřtíky. Tento návrh byl přijat s velkým nadšením a jistě chlapce motivoval k dobrým pracovním výkonům. Hodnotným spestřením podvečerního posezení u ohně byla také návštěva paní psycholožky, sl. Mašínové, která si společně s chlapci, při hře na kytaru, zapěla trempské písně.

Uvedená akce splnila svůj výchovný cíl a s jistotou se budou podobné akce opakovat.

Zpracoval : Petr Cimpl

První jarní úklid VÚ Kamenický Šenov pro MÚ Kamenický Šenov

Kamenický Šenov

Dne 04. 04.2018 jsme využili krásného slunečného počasí a po dohodě s vedoucím technických služeb MÚ Kamenický Šenov p. Třešňákem jsme začali úklid veřejných prostorů. Jako první jsme začali cyklostezkou. Akce se zúčastnili 4 chlapci z 1. a 2. VS.

Úklid jsme začali od bývalého nádraží a pak jsme pokračovali po cyklostezce směrem do Nového Oldřichova. Při úklidu jsme pořádně odstranili odpadky nejen z příkopů, ale i z přilehlé louky. Skončili jsme na odpočívadle nad Novým Oldřichovem. Při zpáteční cestě jsme vysbírali odpadky, které jsme předtím přehlédli.

Sesbírané odpadky jsme uložili do 2 velkých igelitových pytlů a budou odvezeny pracovníky Technických služeb Kamenický Šenov.Jako další úklid nás čeká park na ul. Okružní.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Cykloturistika + in line bruslení

Boletice

Dne 9.4.2018 jsme s chlapci z DDŠ 1 využili krásného počasí a po krátkém školení pravidel BOZP a BESIP a prohlídce kol jsme se vydali na cykloturistiku. Z Boletic nad Labem jsme jeli po cyklostezce směr Ústí nad Labem.

Po návratu jsme se ještě přezuli do in line bruslích a na přilehlém parkovišti jsme trénovali základy in line bruslení ( brždění, přešlapování, slalom mezi kuželi, základní postoje apod.) Akce se všem chlapcům velice líbila a chtěli by v těchto aktivitách pokračovat.

Bc. Horáček Jan

Úklid břehu Labe s beránkem

Boletice

Dne 7. 4. 2018 se 7 chlapců z DDŠ zúčastnilo úklidové akce, která měla za cíl vyklidit a zútulnit břeh Labe od bordelu, který přinesla voda, či lidé vědomě zanechali. Začínalo se u workoutového hřiště naproti restauraci Kocanda a pokračovalo se směrem k ostrůvku pod Děčínským zámkem. Naši chlapci aktivně pracovali a plnili bordelem jeden pytel za druhým. Jakožto zdatní pracanti byli požádáni i o úklid nepořádku v těžkém terénu.

Tohoto úkolu se chopili s vervou a nedělal jim žádné problémy. Po celou akci nás doprovázelo mládě beránka, který zdatně prošel celou trasu s námi a byla možnost si ho pohladit, nakrmit a vodit na vodítku. Zde se projevila u našich chlapců láska ke zvířatům, nikdo se nechoval nevhodně a někteří se k beránkovi chovali, jakoby to byl jejich vlastní.

Na závěr akce jsme byli pozváni do restaurace Kocanda, kde nás za odměnu jako poděkování čekalo pití a polévka, což po celém dopoledni přišlo vhod. Akce se podařilo, chlapcům patří díky a rád bych je pochválil za reprezentaci našeho ústavu.

David Michálek

NÁVŠTĚVA VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM

Kamenický Šenov

Dne 6. dubna 2018 bylo všem chlapcům a pedagogickému doprovodu odloučeného pracoviště Kamenický Šenov umožněno zúčastnit se v rámci plnění programu MPP na téma „Kriminalita a delikvence“ exkurze ve věznici Stráž pod Ralskem.Zajímavé informace z prostředí věznice doplnila především návštěva autentických prostor věznice.

Před vstupem do věznice se všichni chlapci i pedagogický doprovod podrobili prohlídce pomocí detekčního rámu, obdrželi návštěvnické průkazy a poté jsme již mohli ve skupinách vstoupit do pro ně neznámých prostorů. Za doprovodu dozorce a psychologa jsme získali mnoho nových informací o problematice vězeňství a životě vězňů.

Před samotnou prohlídkou jsme byli všichni poučeni o pravidlech, která musí při exkurzi věznice dodržovat. Nejprve jsme byli seznámeni s historií věznice a českého vězeňství. Na modelu celého areálu věznice jsme si mohli, prohlédnou uspořádání jednotlivých budov. Prohlídka věznice byla také doplněna besedou s psychologem vězeňské služby, který chlapce vzal do místní kaple, kde si studenti na vlastní kůži mohou zkusit, jak probíhá setkání odsouzeného s terapeutem či kaplanem. Prostor je dán i dalším dotazům ohledně výkonu trestu. Během prohlídky mohli chlapci hovořit s vychovatelem a terapeutem a často byli velice překvapeni jak je snadné se do vězení dostat.

Dále jsme se podívali do cel pro nebezpečné vězně, specializovaného oddělení pro odsouzené s mentální retardací, do oddělení se zesíleným stavebně-technickým zabezpečením, do oddělení pro mírnou kriminalitu, do jídelny vězňů, šaten, vycházkových dvorů, atd.

Poděkování patří všem zaměstnancům věznice, kteří se ochotně a profesionálně zhostili zajištění této velmi zajímavé a pro chlapce přínosné akce.

Cílem této akce bylo ukázat mladým lidem prostředí věznice, dovést je k zamyšlení nad životními hodnotami a křehkou hranicí mezi špatným a dobrým. Věříme, že tato návštěva nebyla pro žáky poslední.

Vychovatel: Pavel Švec

Na Tokáni

Slovanská

Poslední březnovou neděli jsme se s chlapci vypravili na výlet do Národního parku České Švýcarsko, konkrétně do obce Jetřichovice a jejího okolí.

Auto jsme zanechali na parkovišti v Jetřichovicích a dále jsme se pěšky vydali po turistické stezce Purkratickým lesem, k loveckým srubům Na Tokáni. Po malém občerstvení a zaslouženém odpočinku jsme si podrobněji prohlédli sruby, které jsou stavěny v alpském slohu. Zpět do Jetřichovic jsme se vydali rychlejším tempem, jelikož náš čas určený na výlet se nám krátil a cesta byla ještě dlouhá.

Po celý den nás provázela dobrá nálada, ke které přispěly hřejivé paprsky jarního slunce.

Petr Zábrodský, Jan Horáček

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Slovanská

V sobotu brzy ráno se naši chlapci připojili k úklidové kampani „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Sraz účastníků byl u restaurace Kocanda, kde pro nás byly přichystané velké igelitové pytle a pracovní rukavice, a kde nám byla určena místa, která jsou potřeba uklidit. A tak jsme mohli začít uklízet.

Při této dobrovolnické akci nám byl svěřen úsek podél cyklostezky na Starém Městě a levý břeh řeky Ploučnice od Staroměstského mostu až po zimní stadion. Když jsme skončili měli jsme různým odpadem naplněno sedm pytlů.

Chlapci uklízeli s nadšením a nevadil jim ani neschůdný terén a ani hustá pichlavá křoviska. A nakonec byli všichni rádi, že mohli něco dobrého vykonat pro naše nádherné město.

Petr Zábrodský, Jan Horáček

Výpomoc městu Kamenický Šenov

Kamenický Šenov

Na neděli 8. 4. 2018 jsme společně s chlapci naplánovali výpomoc pro Kamenický Šenov a to „ úpravu nohejbalového hřiště „ po zimním období.

Odpoledne po svačině jsme s vybranými chlapci vyrazili, vybaveni nářadím na místní antukové hřiště. Zde jsme nejprve odklidili spadané větve a nepořádek a poté jsme za pomoci košťat uklidili celou plochu. Následovně jsme se ještě věnovali opravám drobných dolíků a děr, které jsme zasypávali a vyrovnávali jemnou antukou.

Počasí nám přálo, bylo slunečno a celkem teplo, takže do večeře jsme stihli veškeré úpravy a to hlavně díky plnému pracovnímu nasazení chlapců.

Petr Husák

Záznam o využívání školní dílny pro chlapce z oddělení EPCHO Boletice nad Labem

Boletice

V rámci polytechnických činností jsou průběžně využívány prostory školní dílny v objektu VÚ Boletice nad Labem, kde se chlapci zdokonalují v používání dílenských nástrojů a pomůcek. Při této činnosti si také osvojují různé dovednosti spojené s opracováním různých materiálů. Zejména se jedna o práci se dřevem, občas se také chlapci dostanou i k práci s kovovým materiálem.

S ohledem na dodržování zásad bezpečnosti a to nejen při manipulaci s nářadím, je nutné také dodržovat pravidla ochrany pracujících osob, tak i dohlížejícího pedagogického personálu. Z těchto důvodů lze dílnu využívat jen v omezeném počtu dětí.

Nejčastějším pracovním úkonem v dílně bývá oprava pracovních pomůcek, jako jsou košťata, nebo jejich kompletace. Dále se v dílně chlapci zabývají opravami sportovních potřeb. Například florbalových či hokejových hokejek, nezřídka jsme opravovali – lepili i menší „závady“ na sportovní obuvi, nebo jsme připravovali terče na sportovní střelbu ze vzduchovek.

Dle individuálních požadavků a zručnosti jednotlivců se snažíme vytvářet prostor pro samostatnou tvorbu, kde chlapci mohou využít vlastní fantazii a ruční dovednosti. Například při výrobě krmítek pro ptáčky, rámečků na fotografie, nebo zásuvek do šatních skříněk. Nemalým způsobem se chlapci také podílejí na drobných opravách divadelních kulis.

Zpracoval: Petr Cimpl

Sportovní odpoledne

Boletice

Dne 1. 4. 2018 jsme pro chlapce oddělení EPCHO uspořádali v tělocvičně našeho ústavu sportovní odpoledne. Hoši soutěžili v disciplínách které prověřili jak jejich sportovní techniku (hod na koš, střelu na fotbalovou branku, střelu florbalovou hokejkou na přesnost, driblink míčem, hlavičky, atd.), tak fyzickou zdatnost (kliky).

Všechny soutěžící chlapce odpoledne bavilo a někteří podali velmi překvapivé výkony. Na první příčce skončil Dominik Č., druhý byl Václav M. Za těmito dvěma chlapci pak skončili ostatní hoši s velmi vyrovnaným bodovým ziskem a třetí místo uzmul s náskokem jednoho bodu Dominik H.

Hochům jsme tímto odpolednem zpestřili Velikonoce a všichni soutěžící byli odměněni sladkostmi.

Jírovec, Bílková, Douša

45. Zimní olympijské hry Výchovných ústavů – Benecko 2018

Slovanská

Ve dnech 19. – 22. Března se konaly 45. Zimní olympijské hry Výchovných ústavů, kterých jsme již tradiční účastníci. Tento rok se hry konaly v krásném prostředí Krkonoš a to na Benecku, kde jsme byli ubytovaní v hotelu Žalý. Přibližně 100m od hotelu byly závodní trasy což bylo nesmírnou výhodou, protože nám tím pádem odpadlo dojíždění k trasám na závody.

Na hrách se pravidelně závodí v běhu na lyžích a v biatlonu. Vzhledem k našim domácím sněhovým podmínkám, které nejsou moc dobré, se naši chlapci i přes tento hendikep v běhu na lyžích umístili na bodovaných pozicích. Naši silnější disciplínou je ale biatlon, ve kterém chlapci pravidelně dobře střílí. Díky dobré střelbě jsme si připsali vítězství v individuálním závodě, když L. D. z 10 terčů 8 trefil a doběhl si pro vítězství.

V závodě biatlonových štafet, který je považován za nejprestižnější závod jsme se umístili na skvělém druhém místě a to především díky dobré střelbě všech členů štafety. Poslední den her se ještě běžela klasická štafeta ve které jsme se umístili na třetím místě a to hlavně díky skvělému nasazení a bojovnosti našich chlapců. Díky všem medailovým umístěním, ale i nemedailových bodovaných umístění jsme celkově skončili na dobrém třetím místě v kategorii výchovných ústavů.

Na závěr bychom chtěli poděkovat pořadatelům z DDŠ Vrchlabí za krásné prostředí, ve kterém se ZOH konaly a doufáme, že se ještě někdy na stejném místě sejdeme. 

Poznání Tiských skal

Kamenický Šenov

Na neděli, 1.4.2018, jsme uspořádali pro chlapce turistický výlet poznání Tiských skal. Cílem procházky bylo zvýšení fyzické kondice a orientace v terénu chlapců. V Tiských skalách vede velmi dobře značená turistická stezka, která nás tak provedla jak Malými, tak i Velkými stěnami, ve kterých jsme si mohli prohlédnout pískovcovité útvary, které svými tvary připomínali různé obličeje či zvířata. Počasí nám přálo, i když chvilkami foukal velmi studený vítr. Chlapcům se výlet velmi líbil.

Zpracoval: Pavel Švec, Tomáš Soukup - vychovatelé

ZÁTĚŽOVÁ TURISTIKA - Lesní mlýn, Malá Veleň, Velká veleň

Boletice

Dne 24.03. 2018 jsme měli naplánovaný turistický výšlap. Zúčastnilo se 5 chlapců ze skupiny E1 a E2. Během celé trasy chlapci sledovali změny v přírodě. Počasí nám přálo a tak během celé cesty panovala příjemná atmosféra. Celkem jsme ušli 12 km. Všem se výšlap líbil.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková, Dudák

Jarní výstup na Mariinu vyhlídku v Jetřichovicích

Kamenický Šenov

V neděli 25.března.2018 jsme s vybranou skupinou chlapců z pracoviště v Kamenickém Šenově v rámci zahájení turistické sezony uskutečnili první jarní výstup na Mariinu vyhlídku v Jetřichovicích, spojený s prohlídkou jedinečných druhohorních křídových skalních útvarů. Akce se účastnili Martin P. Jiří Z, Jakub R. a Lukáš D. Díky jarnímu sluníčku si chlapci akci užili, výstup fyzicky zvládli a zároveň si navodili velikonoční náladu.

Vychovatel: R. Hrouda

Sportovně – turistická akce dne 24.3.2018

Kamenický Šenov

Vzhledem ke krásnému počasí jsme se s chlapci rozhodli rozšířit procházku na zátěžovou akci do Nového Oldřichova.

Ve 13,00hod jsme se vydali z výchovného ústavu směrem k Panské skále. Odtud jsme pokračovali po cyklostezce do Nového Oldřichova. Zde jsme se zastavili u dančí obory. Chlapci poprvé v životě viděli taková zvířata z blízka. Nechtělo se jim ani odcházet a litovali, že jim něco nepřinesli k snědku. Pokračovali jsme kolem Hasičského muzea, které v tuto dobu bylo bohužel zavřené dál po cestě až do lesa. Obešli jsme kopec Smrčník. V lese probíhali lesnické práce a tak chlapci sledovali těžkou techniku při práci. Cesta nás vedla dál, až jsme vyšli u bývalé dolní základní školy. Dále cesta vedla podél hlavní silnice až k výchovnému ústavu.

Chlapcům se cesta velmi líbila a byli spokojený. Našlapali jsme cca 11km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

Sopka, která v zimě kouří a hřeje

Boletice

V sobotu 24. března 2018 jsme vyrazili na turistický poznávací výlet do Českého středohoří, na kopec Boreč. Ten patří do skupiny kopců vulkanického původu, které vytvářejí typický krajinný kolorit Českého středohoří. Klasickou sopkou však, stejně jako většina jemu podobných, nikdy nebyl. Masiv kopce se v létě chová jako akumulátor, absorbuje teplo a prohřívá se. V zimě naopak vnikne do puklin na úpatí mrazivý vzduch, uvnitř se zahřeje, a stoupá vzhůru a na vrcholu kopce vyletí teplý ven jako z komína.

Těšili jsme se, jak mezi vrstvou sněhu poroste krásně zelený mech. Na úpatí hory jsme se vyfotili v " kamenném moři " a vyrazili vzhůru na vrchol. Bohužel nebyl sníh ani mráz, takže efekt nebyl úplný, na vrcholu jsme se přesto ohřáli.

Při cestě zpět jsme se ještě zastavili u vypuštěného přírodního koupaliště v Mrsklesích, kde se chlapcům také moc líbilo (jako správní ochránci přírody zachránili rybu a vpustili ji do potoka) a naplánovali tu koupání v letních měsících.

Jan Kudrmann

Zpráva k turistickému výletu na zříceninu hradu Litýš

Boletice

Dne 18. 03. 2018 jsme vyrazili ve 13.00 hod. na výlet, jehož cílem byla zřícenina hradu Litýš. Akce se zúčastnili vybraní chlapci ze skupiny E1 a E2 odd. EPCHO. Jednalo se o celkem 5 chlapců, pedagogický dohled byl P. Cimpl, M. Ledvina a J. Šindelář. Vozidlem jsme dorazili do obce Lovečkovice, okr. Litoměřice, kde jsme zaparkovali vozidlo. Odtud jsme se vydali po turisticky značené trase na zříceninu hradu Litýš. Jednalo se o trasu v délce 5 km.

Cestou byli chlapci seznámeni s historií hradu, který nechal postavit kníže Vartemberk jako obranu proti husitským vojskům. Nedaleko totiž zbudoval hrad Kalich Jan Žižka z Trocnova, což byla pro chlapce velice zajímavá informace. Současně si připomněli nedávno probíranou látku z dějepisu o husitském období. Nedaleko hradu jsme procházeli kolem farmy, kde chovali koně, lamy a ovce, což bylo pro chlapce příjemné zpestření. Po prohlídce zříceniny jsme se vydali na zpáteční cestu, kdy již byla na všech patrná únava.

I přes únavu se chlapcům dle jejich slov výlet líbil a chtěli by podobný výlet v budoucnu zopakovat.

Zpracoval: Bc. Michal Ledvina – vychovatel odd. EPCHO

21. ročník turnaje ve stolním tenisu - Obořiště CUP 2018

Kamenický Šenov

Dne 17.03.2017 se naše oddělení Kamenický Šenov zúčastnilo již 21. ročníku turnaje ve stolním tenisu Obořiště – CUP 2018. Po příjezdu na místo jsme zjistili vše, co se týkalo organizace a pak jsme se přesunuli do Příbrami, kde v hale SPŠ proběhl celý turnaj.

Družstva byla rozdělena do 3 skupin po 6 družstvech, kdy družstva hrála každý s každým. Poté 2 nejlepší družstva z každé skupiny postoupila do KO systému a pak 3 nejlepší družstva hrála každé s každým o konečné pořadí.

Vzhledem počasí, které v tento den panovalo, bylo již od začátku jisté, že se všechna družstva nedostaví.

Naši chlapci byli zapsáni jako Děčín A v 1. skupině a Děčín B ve 2. skupině. Skupina A byla kompletní, ale ve skupině B chybělo družstvo Pšova, které se nedostavilo.

Výsledkově jsme dopadli lépe než při loňském turnaji. V 1. skupině skončilo družstvo A na 4 místě s 2 vítězstvími a 3 porážkami. Ve 2. skupině obsadilo naše družstvo poslední místo se 4 porážkami. I přes utržené porážky, podali chlapci dobrý výkon a v některých utkáních chybělo trochu štěstí a výsledky mohly být lepší.

Jako upomínku za aktivní přístup obdrželo každé družstvo pamětní keramickou medaili Obořiště CUP 2018. Chlapce je třeba pochválit za chování po celou dobu akce i přesunu tam a zpět a především za nasazení a snahu vítězit.

Jiří Brzobohatý

Návštěva výstavy železničních modelů

Boletice

Dne 17. 3. 2018 jsme s výběrem chlapců z oddělení EPCHO navštívili výstavu železničních modelů ve Společenském domě Střelnice v Děčíně. O výstavu byl velký zájem.

Hlavním exponátem bylo modulové kolejistě o délce skoro 30m. Chlapci si mohli z blízka prohlédnout detaily na celé délce modelu. Na modelu byly rozmístěny 4 železniční stanice, které představují města a mezi nimi se přepravovali náklady a osobní vlaky. V sále byly rozmístěny i menší modely, které si mohli návštěvníci zkusit sami ovládat.

Po ukončení návštěvy výstavy následovala turistická vycházka Děčínem a poté návrat do budovy ústavu k večeři. Výlet chlapce pobavil. Hoši se chovali velmi pěkně a zaslouží pochvalu za přístup.

Bílková, Jírovec, Douša

Lyžařský výcvik – Železná Ruda 2018

V týdnu od 11. do 16. března jsme absolvovali lyžařský výcvik na Šumavě. Na kurz odjelo celkem dvanáct chlapců, a to s cílem naučit se lyžovat. Tento cíl byl jednoznačně splněn. Již při odjezdu jsme tušili, že nás počasí v žádném případě nebude šetřit. Po příjezdu do Železné Rudy jsme se rozdělili na dvě skupiny, kdy jedna šla prozkoumat běžecké stopy a druhá se vydala po stopách hlubokého sněhu.

V pondělí byla předpověď nelítostná a celý den nám propršelo. I přes tuto nepřízeň počasí jsme se vydali na výlet k Černému jezeru. I přes to, že jsme se na hotel vraceli celí promáčení, se turistika chlapcům velmi líbila. Odpoledne téhož dne jsme navštívili klatovské katakomby, kde expozice a následná přednáška chlapce velmi oslovila.

Následující den jsme šli prvně lyžovat, lyžařská část kurzu se obešla bez větších obtíží, chlapci byli z nově nabité dovednosti doslova nadšení. Krásný den nás čekal ve čtvrtek, kdy přes noc přituhlo a tak jsme se ráno mohli těšit na krásně upravené sjezdovky. Během kurzu jsme také vyzkoušeli běžky, na kterých jsme zdolali trasu v délce zhruba 10 km. Již se těšíme na příští rok a doufáme v dostatek sněhu.

Pěší turistický výlet do obce Lesní mlýn

Boletice

Dne 11. 3. 2018 z VU Boletice, jsme šli do Nebočad, po cyklostezce do Jakub, cesta pokračovala po vedlejší silnici na Všeraz, a lesní cestou do Hoštic. Odtud lesem přes Šmordov, do Lesního mlýna a zpět do ústavu. Cesta trvala celkem 3 hodiny, za tuto dobu jsme s chlapci ušli 9 km.

Vychovatelé: Schneider E., Kumprechtová A.

Turistická akce – procházka po okolí Kamenického Šenova

Kamenický Šenov

Na neděli 18.03.2018, jsme uspořádali pro chlapce turistickou akci – procházku po okolí Kamenického Šenova. Cílem procházky bylo poznání krajin a především seznámení s okolními obci. S chlapci jsme vyšli z Kamenického Šenova směrem do Dolního Prysku a cestou jsme se zastavili u Žabího pramenu. Dále jsme naší procházku směřovali dále přes Prysk a to směrem k Práchni. Cestou jsme měli několik krátkých přestávek a jedna z nich byla také u ledopádů.

Procházku jsme měli v zimním počasí o teplotě – 7°C, celá trasa měla 10km. Celá akce byla pro chlapce cílená hlavně pro orientaci okolí výchovného ústavu. Tyto turistické akce budeme rádi do budoucna plánovat. Chlapcům se procházka velmi líbila a byla pro ně naučná.

Zpracoval: Pavel Švec, Tomáš Soukup - vychovatelé

Po vrstevnici do Čertovy Vody

Slovanská

Na neděli jsme s chlapci měli naplánovaný výlet do Čertovy vody. Nejdříve jsme se vydali podél Labe k Hladovému kameni, pak jsme z Přípeře po zeleném značení vystoupali až na vrchol Papertského vrchu, kde jsme si na krásně upravené vyhlídce krátce odpočinuli. A po vrstevnici pokračovali dále směr Čertova Voda. Ta byla náš cíl. A jelikož, když jsme tam došli se začínalo připozdívat a chlapcům dostatečně vytrávilo, tak jsme vyrazili nejkratší cestou do zařízení na večeři.

Po celou dobu našeho výletu sluníčko příjemně hřálo, chlapci byli v dobré náladě a až na zablácené boty se nám výlet vydařil a všem se líbil.

Petr Zábrodský, Jan Horáček

Turisticko - zážitková akce 9.3.2018 – výlet k ledopádům v dolním Prysku a dále nahoru na kopec, který je nad ledopády.

Kamenický Šenov

Využili jsme dobrého počasí a v 15:40 hod. vyrazili s chlapci, na přibližně 7 km dlouhý výlet přes Prácheň k ledopádům a z ledopádů jsme vystoupali nahoru do velice strmého kopce až nahoru, kde byl moc pěkný výhled. Cesta nahoru byla vcelku náročná, ale chlapci to zvládli vcelku dobře. Nahoru ani nevede cesta, takže jsme museli zdolat trochu těžší terén, což bylo dobré pro zlepšení fyzické kondice chlapců.

Nazpět jsme šli přes Kamenický Šenov okolo kostela a dále přes náměstí a zpět na budovu. Chlapcům se výlet líbil a po cestě se chovali vzorně. Návrat na budovu byl v 18:10 hodin.

Vychovatelé : Vojtěch Ventura, Tomáš Soukup

Vycházka na Šmordu

Boletice

V sobotu 10. března 2018 jsme se vypravili polní a lesní cestou k přehradě, od které jsme pokračovali po silnici do Lesního Mlýna a dále do obce Lesná. Odtamtud přes polomy lesem na Šmordu a zpět do zařízení.

Jan Kudrmann

Ski areál Horní Podluží

Boletice

Využili jsme poslední možnost lyžování v nedalekém Ski areálu Horní Podluží k výpravě na sjezdové lyžování.Po krátkém seznámení s teorií lyžování se chlapci plni teoretických znalostí vydali na praktické jízdy. Jízdu na vleku zvládli všichni bez problémů. Sjezd byl s menšími problémy, ale rovněž po pár radách úspěšný.

Tímto bychom chtěli poděkovat Ski areálu Horní Podluží za slevu na permice a Lyžařské škole Horní Podluží za výuku a trpělivost. Určitě se do Ski areálu Horní Podluží budeme rádi vracet.

Návštěva Rajských ostrovů

Boletice

Dne 3. 3. 2018 jsme s výběrem chlapců z oddělení EPCHO navštívili pobočku děčínské ZOO - "Rajské ostrovy". Návštěva chlapce zaujala a pobavila. Největší zájem vzbudilo mořské akvárium a terária s hady. Hoši se po celý čas výletu chovali vzorně a můžeme je za přístup jen pochválit.

Bílková, Jírovec, Douša

ZÁTĚŽOVÁ AKCE DOLSKÝ MLÝN

Boletice

Na sobotní den 10. 2. 2018 jsme si naplánovali turistický výlet do Dolského mlýna - Jetřichovice. Během cesty měli chlapci možnost vidět okolní přírodu a skalní masivy v Českém Švýcarsku. V Jetřichovicích jsme zaparkovali auto a lesní cestou okolo udržované studánky Svatého Huberta, jsme došli do Dolského mlýna, který si chlapci se zájmem prohlédli. Na tomto místě se natáčely pohádky Pyšná princezna a Peklo s princeznou, tím se toto místo stalo známým. Výlet se chlapcům líbil a vyptávali se, kam pojedeme příště.

Vychovatel: E. Schneider, D. Michálek

 

Sportovně turistická akce Ledopády

Kamenický Šenov

Dne 25. 2. 2018 jsme měli s chlapci naplánovanou zátěžovou akci na Sněžník. Povětrnostní podmínky se nečekaně během týdne tak dramaticky změnili, že nebylo možné tuto trasu absolvovat, aniž bychom neriskovali újmu na zdraví, dálkovou turistikou při - 15°C.

Stanovili jsme novou trasu, přímo v okolí K. Šenova, která délkou a svým profilem splňovala požadované nároky, ale nebylo zde riziko zbytečného prochladnutí.

Ve 14,00hod jsme vyrazili od výchovného ústavu směrem k Panské skále. Odtud jsme pokračovali směr Prysk. Lehce pofukovalo a teploměr byl na – 6°C . Cesta byla celkem příjemná a chlapcům se akce líbila. Někteří zde byli poprvé. Celkem jsme našlapali cca 7km.

Yveta Jansová

Skokan ústavu

Kamenický Šenov

Dne 24. 2. 2018 jsme absolvovali závody ve skoku do výšky, které pořádal kolega Kudrmann v tělocvičně v Boleticích. Za naši součást VÚ Kamenický Šenov reprezentovali: Josef T., Martin V., Petr D. a Miroslav L.

Celé sportovní odpoledne proběhlo za velikého zájmu jak soutěžících, tak i přihlížejících diváků z řad ostatních chlapců. Nejlépe se z našich chlapců umístil Josef T., který ve velké konkurenci obsadil 3. místo výkonem 155cm.

Petr Husák

Sportovně zážitková akce 07.02.2018 – trénink s dorostenci a juniory BK Česká Kamenice

Kamenický Šenov

Tak jako každou středu i tuto jsme využili možnost zatrénovat si s chlapci z BK Česká Kamenice. Jak skolila chřipková epidemie naše chlapce, tak na tom byli i chlapci z České Kamenice. I když účast byla poměrně malá, o to intenzivnější byl trénink. Po nástupu se chlapci nejdříve rozehřáli v posilovně. Vzhledem k nízkému počtu chlapců nebylo tentokrát kolečko a chlapci šli rovnou do ringu. Kde následovaly tzv. lapy a nakonec sparing v ringu. Všichni odcházeli z tréninku spokojeni se svými výkony. Vzhledem jarním prázdninám se uskuteční další trénink až za 14 dní. Na který se již nyní těší.

Letecké muzeum Metoděje Vlacha Mladá Boleslav

Boletice

Na sobotní den 27.1.2018, jsme si naplánovali výlet do leteckého muzea. Letecké muzeum bylo otevřeno v roce 2015 a stojí v moderní budově u letiště v Mladé Boleslavi. Pojmenované je po mladoboleslavském průkopníkovi létání Metoději Vlachovi. Některá letadla reálně létala ve válce, jiné jsou na místě vyrobené repliky. K vidění je sbírka než 25 historických i současných strojů.

Expozice v hlavní hale se skládá z originálů i replik letadel z pionýrských dob až po současnost. Chlapcům se výlet líbil a těší se na další.

Vyhotovil: Roman Schneider. Hana Peterková, Rudolf Ludvik

14. ROČNÍK JIŘÍKOVSKÉHO TURNAJE VE FUTSALU

Již 14. ročník našeho oblíbeného futsalového turnaje se opět nesl v duchu příjemného setkání jak sportovních družstev, tak pedagogů. Akce byla již tradičně perfektně organizačně připravená a tak celý turnaj proběhl v naprosté pohodě a naši chlapci si krom jiného odvážejí z Varnsdorfské haly pěkný sportovní zážitek. Pro nově vznikající tým, to byla především nová zkušenost a příprava na další podobné turnaje, kterých máme v plánu se zúčastnit.

Bojovné nasazení a fair play hra v průběhu všech turnajových zápasů vynesla našim hráčům krásné páté místo v celkovém hodnocení a jako individuální ocenění získal R. K. zaslouženou cenu za nejlepšího brankáře turnaje.

Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi našich předků

Slovanská

V sobotu odpoledne jsme se vydali do skanzenu v Zubrnicích, kde probíhalo masopustní veselí a průvod masek za zvuku lidové hudby a tanců souboru DYKYTA. Zde jsme si prohlédli výstavu rukodělných prací našich předků, lidových masek a ochutnali i sladké pečivo přímo z kachlové pece.

Dále jsme si prohlédli zvláštní nabídku papírových masopustních masek, které vyrábí soukromá firma v Zákupech. V patře domu jsme se podrobně mohli seznámit s tradicemi masopustu a výstavou tehdejších vyrobených maškar našich předků. Počasí nám sice moc nepřálo, ale prohlídka byla velmi pěkná.

Vychovatelka : Rybánská D.

Kondiční posilování

Kamenický Šenov

Na nedělní odpoledne jsem naplánoval společně s chlapci, návštěvu posilovny ve Fitness centru Lípa v České Lípě. Je již dlouhodobou tradicí, že chlapci, kteří se věnují zvyšování své fyzické kondice, jsou za odměnu bráni do výborně vybaveného fitness centra.

Zde si mohou vyzkoušet v plné míře komplexní posilování daných partií, pod odborným dohledem. Zároveň jsou zde perfektní možnosti variabilní úpravy zátěže, přiměřeně k výkonnosti jednotlivých chlapců.

Odpoledne v posilovně se nám vydařilo, nálada byla výborná, chování chlapců vzorné a z posilovny jsme odcházeli příjemně unavení. Již při odchodu se chlapci ptali, kdy bychom mohli jet příště.

Petr Husák

Přírodovědná procházka po okolí Kamenického Šenova

Kamenický Šenov

Na neděli, 21.01.2018, jsem uspořádal pro chlapce přírodovědnou akci, pro prohlubování vědomostí v přírodě. Cílem procházky bylo poznávání krajin a především seznámení s novými místy v přírodě kolem Kamenického Šenova. S chlapci jsme šli nejdříve na sjezdovku v blízkém okolí Práchně a dále na Českou skálu. Chlapci se cestou zdokonalovali v orientaci v přírodě a také poznávali krásnou zasněženou přírodu.

Procházku jsme šli z části v lese a také z části v hlubokém sněhu a to při teplotě okolo -4 C‘. Celá akce byla pro chlapce cílená hlavně pro orientaci po okolí a také pro jejich fyzickou zdatnost. Tyto turistické akce budeme rádi do budoucna plánovat. Chlapcům se procházka líbila a byla pro ně naučná.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

Pěší turistický výlet do obce Lesná

Boletice

Dne 14. 1. 2018 z ústavu jsme šli polní a lesní cestou na přehradu, z které jsme pokračovali po silnici do Lesního Mlýna a dále do obce Lesné. Z obce Lesná jsme pokračovali lesní cestou přes polomy na Šmordu a okolo pískovny zpět do ústavu.

Vychovatel: E. Schneider

Návštěva skalního města

Slovanská

Druhou lednovou neděli byly čtyři stupně pod bodem mrazu, ale krásně slunečno. A my vyrazili na plánovaný výlet do Tiských stěn. Když jsme od parkoviště, kde jsme zanechali naše služební vozidlo došli ke vstupu do skal, tak nás udivilo, kolik turistů mělo stejný plán na neděli jako my.

Tento ráj turistů a horolezců se spoustou skalních věží, náměstíček a tajemných zákoutí jsme s chlapci prozkoumali téměř celý. Nejdříve jsme se vydali po velkém okruhu, po kterém jsme došli až na skalní masiv s vyhlídkou, která nabízí úchvatnou podívanou na České středohoří, Krušné hory, Rajecké skály a samozřejmě na Vysoký Sněžník. A jelikož jsme ještě měli čas a chuť prošli jsme i malý okruh, který nebyl o nic méně zajímavější než ten velký.

I přestože teploměr hlásal mínusové hodnoty, chlapci si výlet velmi užili, podali aktivní výkon a především všem okolo dokázali, že i „ kluci z pasťáku „ se umí slušně chovat jak k přírodě, tak i k turistům, které jsme neustále potkávali a míjeli.

Vychovatelé : P. Zábrodský, L. Maděra, J. Horáček

Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp

Boletice

Byl praotec Čech opravdu líný a nechtěl jít dál k moři nebo se mu pohled z Řípu tak líbil, že se rozhodl tu usadit? Chtěli jsme si to ověřit. V sobotu 13. ledna po obědě jsme vyrazili k bájné hoře. Červená turistická stezka od úpatí byla sice krátká – necelé dva kilometry, se silným protivětrem nám ale dala zabrat.

Na vrcholu chlapci obhlédli rotundu sv. Jiří, pro všechny to byl „prvovýstup“, výhled stál za to. A praotec Čech? Muselo se mu tu moc líbit, kdo ví, co tenkrát viděl, nám se ukázala mírně zvlněná krajina s Labem i Roudnice nad Labem se zámkem. Rozhodli jsme se ho navštívit. Zámek byl sice uzavřený, nic nám nebránilo projít se náměstím a navštívit židovský hřbitov. Zajímavá byla procházka okolo umělého slalomového kanálu.

Protože se chlapcům výlet líbil, příště nás čeká další. A kam? Víte, kde jsou Čertovy hlavy?

J. Kudrmann a skupina chlapců B2

Poznáváme Lužické hory

Kamenický Šenov

V rámci mimoškolního vzdělávání jsme naplánovali a 14.1.2018 i uskutečnili s vybranou skupinou 7mi chlapců – Pavel Ch, Jiří Z, Miroslav L, Petr D, Jiří M, Jan D a Josef T - turistickou přírodovědnou akci, při které jsme prošli trasu Slunečná - Prácheň – Kamenický Šenov.Pochod jsme absolvovali z části po silnici a po lesních cestách. Při tom chlapci určovali světové strany, vyhledávali orientační body, odhadovali vzdálenosti, určovali názvy stromů - jejich semena a plody. Příjemným bonusem bylo pro chlapce stádo koní, které si mohli z blízka prohlédnout a pohladit.

Na nedělní odpolední akci podali chlapci velmi aktivní výkon, a náročné odpolední zaměstnání, které bylo příjemnou změnou, se velmi líbilo.

Zapsal: R. Hrouda - vychovatel

Hokejové utkání

Boletice

Dne 6. ledna 2018 se konal v prostoru zimního stadionu v Děčíně hokejový zápas mezi mužstvy HC Děčín a HC Vrchlabí. S ohledem na příznivé a dlouhodobě dosahované výchovné a studijní výsledky, byla vybraným chlapcům z oddělení pro extrémní poruchy chování nabídnuta možnost toto zajímavé sportovní utkání sledovat přímo na stadionu.

Tohoto privilegia mohli využít čtyři chlapci a to Josef D., Štefan G., Dominik H. a Vojtěch H., samozřejmě v doprovodu kmenových vychovatelů. Chlapci si velice pochvalovali možnost „ být při tom“ a nasát tu pravou sportovní atmosféru přímo v centru dění. Společně s dalšími návštěvníky stadionu „hnali“ děčínské mužstvo hlasitým povzbuzováním ke zteči soupeřovi branky, za konečným vítězstvím. Přes veškerou snahu se však této mety nedočkali ani naší chlapci ani domácí diváci, neboť zápas skončil ostudnou prohrou v poměru 11:2 ve prospěch hostujících. Ačkoliv nálada po ukončení zápasu nebyla k oslavě, chlapcům tato skutečnost neubrala nic z pocitu příjemně prožitého odpoledne a zároveň zůstává motivací pro další návštěvy jiných sportovních utkání.

Zpracoval : Cimpl Petr – vychovatel

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.