Tábor Láhrovy Boudy

Slovanská

Po roce jsme opět zvolili turistický tábor nedaleko Krkonoš, kousek od města Vrchlabí. Ubytování bylo v horské chatě mezi lesy, kde jsme si společně s chlapci vařili a plánovali výlety na celý týden.

První den po příjezdu jsme si prošli okolí, zabydleli se a večer si řekli pravidla a poznatky k následujícímu týdnu.

Hned druhý den jsme před obědem vyrazili na Sněžku. Po minulé zkušenosti, jsme tento náročný výstup dali hned na začátek tábora, vzhledem k mírně chladnému počasí. Výstup zdolali všichni chlapci a to ve výrazně lepším časovém intervalu, než před rokem.

Postupem týdne jsme navštěvovali okolní dominanty, jako například Mumlavské vodopády nebo Adršpašské skály. Koncem týdne jsme pořádali turnaje v plážovém volejbale, ve kterém chlapci dokázali porazit jednou vychovatele a následně si vybrali svou výhru, tak jak jim bylo slíbeno. Dále po volejbale probíhalo pravidelné koupání ve Vrchlabí a po celou dobu pobytu na tomto táboře, panovala přátelská atmosféra. Podle reakcí chlapců můžeme říct, že šlo o velmi povedený tábor.

Team Tesko

   

   

Přírodopisná akce – biotop syslí louka

Kamenický Šenov

Na dnešní den 8.9.2019 byla naplánovaná přírodopisná akce, návštěva biotopu v Mladé Boleslavě. Po obědě jsme nasedli do služebního auta a vyrazili směr M. Boleslav.

Zde uprostřed města na louce žije několik desítek syslů, kteří jsou stále plaší. Každý den tam chodí spousta lidí, kteří je krmí. Naši chlapci jim přivezli jablka, mrkev a tvrdý chléb. Nejdříve k nám syslové nechtěli přijít, ale poté co se chlapci zklidnili a utišili tak měli příležitost je krmit přímo z ruky.

Chlapcům se výlet moc líbil, ale nemohli pochopit, že uprostřed města oni dokáží žít.

Vychovatelka: Jansová

   

Začátek školního roku a seznámení se s novými chlapci dne 04.09.2019 v Kamenickém Šenově

Kamenický Šenov

Středu 04.09. 2019 jsme si s chlapci naplánovali jako seznamovací den, spojený s grilováním. Nejdříve jsme maso připravili a naložili, a pak jsme ho ugrilovali na novém grilu s kamenem.

Počasí nám opět přálo, tak již nic nebránilo tomu, aby vše proběhlo tak, jak jsme si přáli. Vlastního grilování se chopili starší chlapci, ostatní pomáhali s topením. Při grilování se nově příchozí chlapci postupně představili a seznámili se staršími spolužáky.

S akcí byli všichni spokojení, neboť každý svým dílem přispěl k hezkému odpoledni, které by si všichni co nejdříve zopakovali.

Zpracoval : Brzobohatý Jiří

RESOCIALIZAČNÍ TÁBOR ŠINDLOVY DVORY

Kamenický Šenov

V termínu 19. – 23.8.2019 proběhl pod vedením pedagogických pracovníků CINA Robert, DOUŠA Jan a ŠVEC Pavel resocializační tábor Šindlovy dvory, kterého se zúčastnili chlapci : Dominik H., Dominik S., Zdeněk K., Robert F., Oldřich K. a Jan J.

Náplní resocializačního tábora byl sport a turistika, kdy v rámci těchto činností jsme s chlapci navštívili zámek Krumlov, stezku v korunách stromů Lipno, zříceninu hradu Helfenburk u Bavorova a České Budějovice a jejich okolí. I když nám počasí teplotami příliš nepřálo a nebylo na koupání, turistiku jsme si užívali o to více.

Náplň a akce celého tábora se chlapcům velmi líbily a všechny chválím za přístup, iniciativu a chování na všech akcích a po celou dobu konání uvedeného tábora.

sin

Cesta Köglerovou naučnou stezkou

Boletice

Bylo krásné počasí a navíc neděle, tak jsme se s chlapci vypravili na výlet do Kyjovského údolí. Nejprve jsme se vydali podél říčky Křenice, až k odbočce na skalní hrádky. Tato stezka nás vedla po strmých dřevěných stupních a skalní rozsedlinou na Kinského vyhlídku, kde byl opravdu krásný výhled do okolí. Poté jsme se vydali skalní stezkou zpět k Dixonovu mlýnu. Kyjovské údolí je součástí Köglerovy naučné stezky, která je nejstarší přírodovědnou stezkou v Čechách. Chlapci měli po celý den dobrou náladu a po návratu byli příjemně unaveni.

Vychovatel : P. Zábrodský, M. Jírovec, J. Mládenka

   

Cykloturistický tábor DDŠ

Boletice

Ve dnech 12. až 16. 9 se konal cykloturistický tábor DDŠ. Tábora se zúčastnilo celkem 6 chlapců. Základnu jsme měli již tradičně v Třebouticích v areálu Wake-Fun. Odtud jsme podnikali paprskovitě výlety do okolí. Například na zámek Pkoskovice a na Malou pevnost v Terezíně.

V areálu měli chlapci možnost vyzkoušet si paddleboard,indoboard a svezli se také na výkonném člunu používaným pro surfing za člunem. Chlapci odjížděli plni dojmů a zážitků.

DDŠ

   

47. letní olympiáda DDŠ chlapců

V dnech 26. – 30. 5. 2019 naše školské zařízení pořádalo 47. letní olympiádu chlapců z DDŠ. Tento podnik je časově i organizačně velmi náročný a samotná příprava týdenní akce trvala zhruba rok (nasmlouvání sportovišť, rozhodčích, shánění finančních prostředků, příprava ubytování a stravování …).

Akce se zúčastnilo 14 přihlášených zařízení z celé České republiky. Tak jako na každé správné olympiádě, i zde proběhl slavnostní nástup, hymna ČR, slavnostní slib sportovců i rozhodčích. Všechny dny 47. letní olympiády DDŠ proběhly ve znamení sportu a navazování nových přátelství. Celkovým vítězem se stali chlapci z DDŠ Hamr na Jezeře, na druhém místě se umístili reprezentanti z domácích Boletic. Bronzové medaile si odvezli borci z DDŠ Liběchov.

Na závěr bych rád srdečně poděkoval všem účastníkům olympiády za vzorné chování, výborné sportovní výkony a za férový přístup k soupeřům a rozhodčím. Další obrovské díky patří všem zaměstnancům VÚ Boletice, kteří se zapojili do přípravy a organizace olympiády. Poslední velké poděkování bych rád věnoval našim štědrým sponzorům: MŠMT ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje, Mgr. Jiří Brouček - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín, Miroslav Tyl – FK Junior Děčín, Míla Houštecký – Transco, ČD Cargo. Velmi si vážíme Vašeho sponzorské daru a jsme rádi, že sdílíte naše přesvědčení o důležitosti sportu ve výchově.

 

Rozloučení se školním rokem 2018/19 na oddělení EPCHO

Boletice

Dne 22.6.2019 proběhla v zahradním areálu ústavního objektu v Boleticích nad Labem společensko kulturní akce oddělení EPCHO, která se nesla v duchu blížícího se ukončení tohoto školního roku. Základním prvkem akce byly sportovní činnosti zaměřené však směrem ke skautským a tábornickým dovednostem. Chlapci společně s vychovateli připravili náročnou lezeckou disciplínu, kdy museli ručkováním po laně překonat „vodní tok“ procházející naším areálem. Přes objektivní náročnost tohoto úkolu se takřka všem podařilo tuto disciplínu zvládnout. Dále chlapci prokazovali svoji zručnost hodem míče na určený cíl a nošením pingpongového míčku na lžíci do určeného cíle. K soutěži patřily také otázky směřující k ověření znalostí ze způsobů podávání první pomoci zraněným osobám, případně přivolání odborné pomoci. Odměnou za dosažené výsledky byla možnost opékání špekáčků na chlapci samostatně připravované vatře.

Při takto stráveném odpoledni, kdy nám navíc vyšlo i velmi krásné slunečné počasí, jsme se všichni velmi dobře pobavili a s veselou náladou jsme dokončili celý víkendový den. Chlapci byli zároveň poučeni o nebezpečích , která je mohou potkat po dobu prázdnin.

Zpracoval : Bc. Ledvina Michal

Turistická akce dne 22.6.2019

Kamenický Šenov

Dnešního dne byla naplánovaná akce Sloup v Čechách. S chlapci jsme ve 13,00h nasedli do služebního auta a odjeli směrem Sloup v Čechách. Kolega p. Brzobohatý nás vysadil dole na hlavní silnici a mi se vydali do kopce směr rozhledna „Na Stráži“. Chlapcům se do kopce moc nechtělo, ale nakonec ho zdolali. Odměnou jim byla nádherná vyhlídka na celé okolí.

Pokračovali jsme dál do Lesního divadla. Zde se chlapcům také velmi líbilo. Divadlo bylo celé otevřené a tak mohli prolézat a dostat se do zákulisí. Dále naše cesta vedla Ke Skalnímu hradu. Zde se chlapci krátce občerstvili.

Po krátkém odpočinku jsme pokračovali směr Radvanec, kde se vykoupali v Radvaneckým rybníku. Chlapcům se výlet moc líbil.

Vychovatelka: Jansová Yveta

PROJEKTOVÝ DEN ZŠ - DEN ZVÍŘAT

V pondělí 17. 6. jsme pro vybrané žáky z DDŠ a EPCHA uspořádali projektový den. Za to, že chlapci pomáhají v průběhu celého školního roku uklízet v ZOO, nám zaměstnanci nabídli komentovanou prohlídku zoologické zahrady.

Prohlídka začínala nejprve u domácích zvířat, kde byli chlapci také zkoušeni ze svých znalostí o přírodě. Nakonec znali odpověď na všechny otázky. Postupně jsme prošli skoro všechny výběhy a také pavilon ptactva, kde se nejvíce líbili papoušci Ara. Z venkovních výběhů nejvíce zaujal ten s medvědem a také s mravenečníkem a dlouhou dobu také strávili u výběhu opic. Mají zde nejdéle v zajetí žijící mangabeje. Mimo to jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o sovách, liškách, vlcích a o životě dravců.Chlapce pobavily vydry, které zrovna měly dobu krmení.

Žáci měli i různé otázky k životu zvířat a myslím, že se jim návštěva zoo líbila. Nakonec se ještě chtěli u některých zvířat vyfotit. Při hodinách výtvarné výchovy pak některá zvířata nakreslili a těší se na další návštěvu zoo.

   

Poslední brigády pro město Kamenický Šenov

Kamenický Šenov

Tento a minulý týden jsme pro město Kamenický Šenov dělali poslední práce v tomto školním roce. Jednalo se o úpravu pozemku na koupališti, které prošlo celkovou rekonstrukcí. Nejdříve byla provedena úprava pláží okolo bazénu a pak vyčištění a vyhrabání přilehlých trávnatých ploch.

Akce se zúčastnili všichni chlapci a jim všem patří pochvala a dík za odvedenou práci. Tentokrát si to vyslechli i od místních občanů, kteří je sledovali ze svých zahrádek a pak za nimi i přišli.

Již teď se těšíme na další spolupráci s Odborem technických služeb města Kamenický Šenov v příštím školním roce 2019/2020.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

   

NÁVŠTĚVA VĚZNICE RÝNOVICE

Kamenický Šenov

V rámci MPP na téma „DELIKVENCE A KRIMINALITA, PRÁVNÍ VĚDOMÍ“ byla po domluvě s pracovníky věznice naplánována návštěva věznice Rýnovice.

Dne 14.6.2019 jsme v 7:00 vyjeli s chlapci směr Rýnovice na exkurzi do místní věznice. Po chvilce čekání si nás vyzvedli dva vychovatelé a dostali jsme instrukce, jak se během exkurze chovat. Procházeli jsme ve čtyřčlenných skupinkách přes bezpečnostní prohlídku a pak každý přes bezpečnostní rám.

První naše cesta směřovala do jídelny, kde měli chlapci i zaměstnanci možnost ptát se na cokoli, co kteréhokoli z nás zajímalo. Chlapci se nejvíce ptali na možnost kouření na pokojích, na různé sportovní aktivity a na možnost práce vězňů. Dozvěděli jsme se, že na každém oddělení je jeden kuřácký pokoj, kam chodí kouřit i ostatní nebo mají kuřárny. Sportovní vyžití mají v Rýnovicích pěkné. Dvě velká víceúčelová hřiště a na budovách posilovny. Vězni mají také možnost vystudovat během trestu učební obor, kdy na výučním listě samozřejmě není poznat, že studovali ve vězení, aby po propuštění nebyli znevýhodnění při ucházení se o práci.

Vězni mají možnost pracovat a v podstatě pracují všichni, co nemají zdravotní omezení. Někteří dochází nebo dojíždí do okolních fabrik a ti, kteří nesmějí opouštět areál věznice, pracují uvnitř.

Dále jsme se byli podívat na izolaci, tedy oddělení pro kázeňské tresty. Chvilku jsme byli zavření v cele pro nespolupracující vězně, kde byla jen betonová postel s kovovými úchyty po stranách sloužící ke znehybnění neklidného vězně, aby nemohl ublížit sobě nebo okolí.

Rýnovická věznice se specializuje na propouštění vězňů s dlouholetými tresty, mají zde oddělení, kde každý vězeň před propuštěním stráví půl roku a je postupně seznamován s fungováním dnešního světa „venku“. Vychovatel s ním chodí i ven a pomáhá mu se zařizováním všeho potřebného pro propuštění a o co nejklidnější návrat do normálního života.

Další zajímavostí bylo, že nás po celou exkurzi prováděl vychovatel, který se osobně setkával s Jiřím Kajínkem, protože byl jeho vychovatelem. Dokonce ho doprovázel i k soudu o prominutí trestu, z kterého pak odcházel na svobodu. Vychovatel uvedl, že to bylo poprvé, co byl s doživotně odsouzeným vězněm u soudu a zpátky odcházel sám.

Chlapcům se exkurze po věznici líbila a z mnoha informací byli velmi překvapeni. Taktéž celá prohlídka věznice na chlapce působila preventivně a na konci se všichni shodli, že by nikdo nechtěl v tomto, ani podobném zařízení skončit.

Vychovatel: Švec Pavel

Lovoš a Mrsklesy

Boletice

V neděli, 16.6., se vybraná skupina chlapců z DDŠ vydala vystoupat na horu Lovoš v Českém středohoří. Počasí nám přálo. Po obědě se roztrhaly mraky a úpatí Lovoše nás přivítalo pod modrou oblohou, zalité sluncem. Cesta lesem byla příjemná, takže jsme vrchol zdolali bez obtíží. Za odměnu na nás čekalo přírodní koupaliště v nedalekých Mrsklesích, kde jsme se ve studené vodě příjemně osvěžili a zaskákali si. Výlet se povedl, chlapcům se líbil a i jejich vzorné chování to potvrdilo.

Za výchovu DDŠ Janda, Kudrmann

   

   

Poděkování MS

Slovanská

Péče o zvěř

Slovanská

Už celý rok se naši chlapci ze Slovanské nepravidelně účastní tzv. mysliveckých brigád. Tyto brigády se konají v MS Buková hora – Zubrnice. Myslivecký spolek se rozkládá přibližně na 900ha kde její největší dominantou podle které nese i svůj název je Buková hora s vysílačem, který je vidět i z našeho výchovného ústavu na Slovanské.

Práce našich chlapců jsou velmi rozdílné a ovlivňuje je především roční doba kdy je vykonávaná. Mezi práce kterých se zúčastňuji, patří například – pytlování jadrného krmiva, rozvážení napytlovaného krmiva do krmných zařízení, zakrmování zvěře v zimních měsících, příprava krmných políček z kterých se sbírá kamení, čištění a dezinfekce krmných zařízení po zimě, úklid lesních cest a drobné opravy krmných zařízení.

Cílem těchto brigád je vedení chlapců k respektu k přírodě, chovat se v lese tiše a klidně. Za což byli již několikrát odměněni setkáním se zvěří. I když jí znají třeba ze ZOO tak, ale setkání ve volné přírodě je pro ně úplně jiným zážitkem. Často pak dochází k situacím, kdy například zahlédli muflonče a jejich výrazy byli značně podobné, protože jak chlapci tak ani muflonče nevědělo, na co se to vlastně dívá.

Během těchto pobytů v lese se chlapci snaží poznávat stopy zvěře, po přiřazení správné zvěře ke stopě se ji snaží popsat, jak vypadá, což je někdy velmi zajímavé.

Při práci si naši chlapci vedou dobře a jsou chváleni. Pro chlapce je to dobrý příklad, kdy vidí, že za dobře odvedenou práci přijde pochvala a odměna.

Také bychom chtěli poděkovat Mysliveckému spolku Buková hora, za přijetí našich chlapců bez předsudků a těšíme se na další spolupráci.

Slovanská

   

Koupání na Úštěku

Boletice

Dne 15.6. 2019 jsme si pro chlapce naplánovali koupání na Úštěku. Počasí nám přálo a chlapci si odpoledne užili opalováním a koupáním v rybníce. Kemp nabízí místo pro odpočinek, ale i aktivní zábavu a zajímavé turistické trasy. Chlapci byli spokojeni a těší se na další plánované výlety.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., asis. Holub

   

Cyklovýlet do Svádova a zpět

Boletice

Dne 2.6. 2019 jsme ve 13 hod vyjeli z Boletic do Nebočad, odkud jsme po cyklostezce dojeli až do Svádova, kde chlapci posvačili a schladili. Po té jsme se vraceli zpět do zařízení. Cesta probíhala za velmi hezkého a slunečného počasí. Chlapcům se výlet líbil. Trasa cca 30 km.

Vychovatel: Mgr. Schneider E., Kumprechtová A.

XLVII. letní olympiáda DDŠ

Boletice

Koncem května konečně nastal čas zúročit veškerý trénink, kterým se od začátku roku vybraní chlapci zaobírali. Nastal čas letní ústavní olympiády. Víc než kdy předtím byla motivace vybojovat dobrý výsledek umocněna domácím prostředím.

Olympiádu hostil náš ústav. Ač naši chlapci nebyli přímo favorizováni, přece jen byl dobrý výsledek chtěn ze všech stran a to víc, než kdy jindy. No a povedlo se. Tři dny ze čtyř Boletice dokonce vévodily výsledkovým listinám. I když je nutné dodat, že náskok stále více doháněli chlapci z Hamru na Jezeře. O zisk celkového prvenství se tedy rozhodovalo až do posledních okamžiků závěrečného závodu – cross cantry běhu. Zde byl Hamr prostě lepší a za to mu patří jak obdiv, tak pohár vítězů.

Na naší straně však bylo také co slavit. Umístili jsme se v těsném závěsu hned za vítěze. Chlapci tedy odjížděli obtěžkáni cennými kovy, pohárem za druhé místo a úsměvem na rtech. Takto dobrý výsledek se boletickému ústavu již řadu let nepodařil.

PŘESPÁNÍ U JEZERA MILADA

Kamenický Šenov

V Sobotu dne 8. 6. 2019 jsme po obědě zabalili jídlo, potřebné věci k přespání „pod širákem“, kánoi a surfové prkno a vyrazili jsme k jezeru Milada, kde jsme naplánovali přespání v přírodě. Po příjezdu na místo jsme zaparkovali služební vozidlo na parkovišti u jezera Milada za elektrárnou Trmice. Po zaparkování jsme se s chlapci vydali na obhlídku okolí a vybírali jsme místo k přespání. Po seznámení se s provozním řádem jezera Milada jsme se rozhodli, že přespíme na posekané louce hned pod parkovištěm u služebního vozidla, neboť jen zde nám bylo po dohodě s pracovníky strážní služby dovoleno si v grilu rozdělat oheň.

Místo k přespání bylo nalezeno a jelikož se krásně vyjasnilo a bylo teplo, chlapci se rozhodli vykoupat a využít možnosti projet se na přivezeném kajaku a surfovém prkně. Chlapci se koupali a dováděli ve vodě až do večeře. Když dostali hlad, rozhodli jsme se přesunout k tábořišti, rozdělat oheň a navečeřet se. Kolem ohně a u opékání špekáčků chlapci vydrželi klábosit do pozdních večerních hodin, kdy postupně odcházeli spát.

V neděli ráno po probuzení jsme se nasnídali, a jelikož bylo zase krásné počasí a teplo, chlapci se šli ještě před odjezdem zpět do ústavu vykoupat. Následně jsme vše zabalili, uložili do služebního vozidla a uklidili po sobě prostory, které jsme užívali. Kolem 10:00 hodin jsme vyrazili na cestu zpět do ústavu.

Akci hodnotíme jako velmi zdařilou, chlapcům se u jezera Milada velmi líbilo a určitě si návštěvu zopakujeme. Též chválíme chlapce za chování a přístup k celé akci.

Vychovatelé Soukup, Švec

   

Turistika na česko-německé pomezí

Boletice

Víkendové počasí doslova vybízelo ke sportovním aktivitám, a tak naši chlapci vyrazili na turistický výlet, ve kterém se prolínala cyklistika s in-line bruslením. Že to ale nebude odpolední vyjížďka na malinovou limonádu a zpět, zjistili již po prvních kilometrech zdolaného asfaltu.

Vytýčená trasa byla, s ohledem k použité sportovní výstroji, zvolena po velmi kvalitním povrchu Labské stezky. Hraniční přechod Děčín / Bad Schandau, cíl naší cesty, je od místa nazutí in-line bruslí a nasednutí do sedadel kol vzdálen 17,5 km.

Cesta podél Labe vedla nádhernou krajinou sevřenou majestátnými skalními útvary, nad jejichž dominantou se tajil dech. Malebnou scenérii dokreslovali loďky brázdící hladinu v tom, či onom směru. Zpáteční cestu absolvovali někteří znovu na in-line bruslích.

V ten den udělali chlapci zářez nejen do koleček, v jejichž útrobách kuličková ložiska možná několikrát změnila svoji strukturu do tavné směsi, ale především do své paměti.

Vychovatelé DDŠ

Záznam k mimoústavní sportovně zážitkové akci ze dne 8.6.-9.6.2019

Boletice

Ve dnech 8 a 9.6.2019 proběhla sportovně zážitková akce pro vybrané chlapce z oddělení EPCHO Boletice nad Labem. Akce byla naplánována s přenocováním mimo ústavní zařízení, přičemž místem k přenocování byl vybrán Intercamp Ferdinand v obci Srbská Kamenice. Bohužel s ohledem na plánované odjezdy a organizační důvody, se akce mohli zúčastnit pouze 4 chlapci , po dvou z každé výchovné skupiny. Pedagogický dozor zajistili kmenoví vychovatelé.

Odjezd na místo určení proběhl v dopoledních hodinách dne 8.6.2019, přičemž po ubytování v malebném prostředí s nádhernou přírodní scenérií, se skupina ihned vydala na turistickou trasu lesním kaňonem směrem k obci Oleška. Cílem výšlapu byl tamní rybník, kde se chlapci hodlali po náročné zátěži, osvěžit. Tak se také stalo, i když povětrnostní podmínky nebyly zcela ideální. Chlapci se srdnatě vrhli do chladivých vod a užili si přitom mnoho legrace. Zpáteční cesta byla naplánována tak, abychom se do kempu vrátili řádně vyhladovělí a s chutí se pustili do večeře, která sestávala z vlastnoručně opečených uzenin s chlebem. Taktéž tato činnost , spojena s přípravou táborového ohně a vlastního opékání, chlapce plně zaměstnala. Poté se chlapci věnovali různým sportovním aktivitám až do soumraku, kdy si skupinu fyzicky převzala noční směna.

Následující dopoledne bylo věnováno společné návštěvě památníku - pracovního tábora z období II. světové války v obci Rabštejn. Zde se chlapci seznámili s neblahou historií dané lokality v průběhu války i po jejím ukončení. Zpáteční procházka překrásnou přírodou byla pěknou tečkou za víkendovou akci. V kempu chlapci provedli úklid chatek a tyto jsme v pořádku předali k dalšímu užívání. Ze strany účastníků byla vyjadřována velká spokojenost , kterou jsme ještě umocnili předodjezdovou návštěvou Olešského rybníka s koupačkou.

Zpracoval : Cimpl Petr - vychovatel

Zátěžová turistika Máchovo jezero

Boletice

Na 4.5. 2019 jsme si naplánovali turistický výlet do starých splavů a okolí Máchova jezera. Po příjezdu jsme chlapce krátce informovali o historii a současnosti tohoto kraje. Cestu jsme měli naplánovanou okolo jezera a zpět Starými Splavy. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak se výlet zdařil a chlapcům se líbil.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., asis. Holub

   

Výlet do Děčína

Boletice

Na sváteční den 8.5. 2019 jsme si naplánovali výlet městem. Počátek cesty byl od Pivovaru. Trasu jsme zvolili dál přes Tyršův most okolo zámku až k stanovišti u Kocandy. Chlapci cestou viděli lezce na Pastýřskou stěnu a u Kocandy si prohlédli vojenský bunkr a další atrakce. Chlapcům se výlet do Děčína líbil.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., Holub

Pálení čarodějnic Epcho

Boletice

Dne 30.4. jsme si naplánovali pálení čarodějnic. Vše probíhalo na dvoře. Připravili jsme si potřebné věci a chlapci se zapojili do přípravy grilu, který jsme použili na opékání buřtů. Odpoledne jsme strávili v příjemné atmosféře.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., Holub

   

Půldenní výlet do Teplic

Boletice

Nedělní odpoledne jsme se vydali na výlet do Teplic. Počasí nám velmi přálo. Navštívili jsme Beethovenův park a Zámeckou zahradu, kde chlapci obdivovali velké jezerní ryby. Další naše kroky vedly na známý fotbalový stadion – Na Stínadlech. Právě zde probíhala příprava mladých teplických fotbalistů. Výlet se vydařil a již se těšíme na další dobrodružství…

Janoušek, Loubek, Dudák

   

Účast na oslavě Mezinárodního dne dětí Kamenický Šenov

Kamenický Šenov

V sobotu 1.6.2019 jsme se s vybranou skupinkou našich chlapců – Pavel CH, Jan J a Oldřich K - účastnili na soutěžních disciplínách, které připravilo město Kamenický Šenov, společně s místní základní školou a dalšími zájmovými sdruženími, pro děti ze širokého okolí. Akce se konala v prostoru Panské skály, kolem které byly rozmístěny jednotlivé soutěžní disciplíny. Díky krásnému letnímu počasí byla účast dětí a rodičů hojná a u řady soutěží se tvořily dlouhé fronty. Přes uvedené si naši chlapci soutěže a atrakce užili a odměnou jim bylo malé pohoštění a drobný dárek. Za celou náročnou přípravu a zajištění této masivní akce organizátorům děkujeme.

Zapsal: Hrouda - vychovatel

   

   

Zvyšování fyzické kondice pokračuje

Kamenický Šenov

V rámci pravidelného zvyšování fyzické kondice našich chlapců, jsem na sobotu 1. 6. 2019 naplánoval další návštěvu posilovny v České Lípě. Společně s vybranými chlapci jsme odcvičili poctivé dvě hodiny posilovacích cviků. Chlapci byli spokojeni a je již možné podle dosažených váhových výkonů např. benchpressu konstatovat, že jejich výkonnost se výrazně zlepšila. Z posilovny jsme jako obvykle odjížděli příjemně unaveni a spokojeni.

Petr Husák

   

   

DEN DĚTÍ

Boletice

V sobotu 1.6. 2019 jsme pro naše chlapce připravili oslavu svátku Dne dětí. Chlapce čekalo mnoho zábavy v podobě různých soutěží o hodnotné ceny. Počasí nám přálo a sobotní odpoledne jsme si opravdu užili.

Janoušek, Loubek, Dudák

   

   

Dětský den

Boletice

Dne 1. 6. 2019 jsme si pro chlapce naplánovali dětský den s bohatým odpoledním programem, který probíhal v areálu ústavu. Chlapci soutěžili v kroketu, střelbě na terč a plechovku, malování se zavázanýma očima, přenášení míčku (ping-pong) na pálce a na lávce ještě v rychlosti projetí branek v kroketu. 1. místo obsadil Jára, 2. místo David a 3. místo Vojtěch. Chlapcům se sportovní odpoledne líbilo a za výkony dostali ke dni dětí balíček sladkostí.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H.

   

   

DEN DĚTÍ NA DDŠ

Boletice

Dne 01.06. 2019 jsme chlapcům připravili hravé odpoledne v areálu zařízení. Soutěže byly celkem čtyři, střelba, skákání v pytli, nošení vody polévkovou lžící, kroketová dráha. Soutěže byly vyhodnoceny a vítězové i poražení dostali sladkou odměnu. Chlapce odpoledne velmi bavilo.

Vychovatelka: Kumprechtová A., Schneider E.

   

   

Slavnostní menu v předvečer Dne dětí dne 31.05.2019

Boletice

Z důvodu oslavy Dne dětí navrhli chlapci skupiny B1, že bychom pro sebe a chlapce ze skupiny B2 uvařili slavnostní večeři. Jako menu vybrali pečené kuře a zeleninový salát.

Po nakoupení surovin si na internetu vyhledali recept a dle něj se pustili do přípravy večeře. Práci si rozdělili mezi sebe s tím, že někteří připravovali salát a ostatní připravili kuřata.Po přípravě následovalo pečení kuřat, při kterém se celým oddělením linula skvělá vůně.

K samotné konzumaci večeře připravili stoly na klubovnách a pak už jen s velkou chutí vše snědli. Je nutné podotknout, že se jim večeře opravdu povedla a chutnala velice dobře. Jak sami nakonec uvedli, už se těší na další společné vaření.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Děčínské podzámčí

Boletice

Koncem minulého týdne jsme navštívili podzámčí děčínského zámku. Začali jsme prohlídkou pěti památných stromů na Mariánské louce. Od těchto platanů a borovic jsme pokračovali přes řetězovou lávku do jižních zahrad. Také jsme si prohlédli nejstarší vodočet v Evropě, sochu slavného děčínského rodáka Miroslava Tyrše, ojedinělou barokní stavbu Dlouhou jízdu a též jsme nahlédli do Růžové zahrady.

Krásné a slunečné počasí nás provázelo celým výletem, a tak jsme si ho hezky užili.

Vychovatelé : Jírovec, Zábrodský, Bílková

   

POCHOD NA VYHLÍDKU TRIANGL MARKVARTICE S PŘESPÁNÍM V PŘÍRODĚ

Kamenický Šenov

V sobotu dne 25.5.2019 jsme po obědě s chlapci naložili vybavení, stany, spací pytle a potraviny do služebného vozidla a vyrazili jsme do obce Markvartice. Zde jsme služební vozidlo odstavili a s vybavením jsme se všichni vydali pochodem na vyhlídku TRIANGL.

Počasí nám přálo a mimo pár kapek, které na nás po cestě spadly nepršelo a bylo polojasno s krásnou teplotou 20 st.C. Na místo jsme dorazili kolem 14:00 hodin a chlapci postavili na vybraných místech stany. Následně si dali do stanů věci a spací pytle a pustili jsme se do přípravy ohniště. Práce nám zabrala cca další 2 hodiny a kolem 17:00 hodin už jsme seděli kolem ohně, povídali si, opékali buřty a připravovali maso na gril.

Čas příjemně plynul, u ohně bylo hezky a aniž bychom si to uvědomili byla tma. Vzhledem k pobytu v přírodě nebyla pevně stanovena večerka a chlapci postupně odcházeli spát do stanů podle toho, jak se cítili unaveni a jak se jim chtělo spát.

V neděli 26.5.2019 po probuzení chlapců kolem 07:00 hodiny jsme se nasnídali, uhasili a uklidili ohniště společně se všemi prostory vyhlídky TRIANGL. Po složení stanů a sbalení veškerého vybavení jsme se vydali na pochod zpět ke služebnímu vozidlu, kam jsme dorazili chvíli po 09:00 hodině. Po naložení veškerého materiálu do služebního vozidla jsme vyrazili zpět do Kamenického Šenova. Akci hodnotím jako velmi zdařilou, chlapcům se na vyhlídce velmi líbilo a všechny chválím za chování a přístup k celé akci.

Vychovatelé: Švec, Soukup

   

   

Atletické odpoledne pro odd. EPCHO

Boletice

Dne 25.5.2019 v odpoledních hodinách se chlapci ze skupin E-1 a E-2 , oddělení EPCHO setkali v rámci sportovního klání v lehkoatletických disciplínách. Na pořadu dne byla v prostoru areálu ústavu připravena běžecká dráha pro „rychlíky“ v délce 60 m a následně také trať na 300 m. Chlapci se s vervou pustili na krátkou trať, kde byly jednotlivcům měřeny časy. Zde byl jednoznačným vítězem chlapec Miroslav J. ze sk. E-2, který nenašel v této disciplíně sobě rovného. Stejně tak obsadil první místo v delší běžecké dráze, kde se mu však již značně přibližoval chlapec Adrián Č. ze stejné skupiny.

Další disciplínou byl oblíbený skok do dálky. Zde dosáhli nejlepšího výsledku chlapci z obou skupin v pořadí : Adrián Č., David H., Miroslav J.

Závěr sportovního klání byl věnován silové disciplíně - hodu koulí. Vítěznou trofej v této kategorii bral jednoznačně chlapec David H., který nenašel konkurenta. Následoval Dominik H., Adrian Č., Karel P., Miroslav J. a Vojtěch S.. Posledně jmenovaný bohužel ve všech disciplínách „kraloval“ na posledním místě, přesto si však zaslouží pochvalu za bojovnost a chuť se poprat s výsledkem.

V průběhu sportovního klání se na všechny účastníky usmívalo sluníčko, které bylo jistě i zdrojem dobré a veselé nálady po celou dobu závodu. Po vyhlášení výsledků, byla odměnou všem účastníkům opékačka buřtů na zahradě ústavního areálu. Organizaci a bezproblémové zajištění závodů obstarali vychovatelé z obou skupin odd. EPCHO Boletice n.L..

Zpracoval : Cimpl Petr - vychovatel EPCHO, sk. E-2

   

   

Pracovní činnosti - Brigády pro MÚ Kamenický Šenov

Kamenický Šenov

V rámci spolupráce s Technickými službami MÚ Kamenický Šenov, jsme v uplynulém týdnu byli požádání o provedení zemních prací na pozemcích města Kamenického Šenova. Jednalo se o úpravy trávníku před hřbitovní zdí po uložení elektrického kabelu a plochy v parčíku za prodejnou Tabáku na náměstí po zasazení rostlin.

Chlapci opět odvedli skvělou práci a zaslouženě sklidili pochvalu nejen od vedoucího Technických služeb p. Třešňáka, ale i od kolem jdoucích občanů, kteří se zastavovali a hned chlapce kladně ohodnotili. Je velice hezké, že si občané města na naše pracující chlapce zvykli.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

Turistická akce kolem Kamenického Šenova

Kamenický Šenov

Vydali jsme se z výchovného ústavu směrem na náměstí, kde si chlapci koupili malé občerstvení a pokračovali jsme směrem na Slunečnou. Došli jsme až do lesa, kde je odbočka a pokračovali jsme lesem. Obešli jsme Vlčí horu až na rozcestí na Českou vyhlídku. Na vyhlídce bylo dost větrno, ale nám to nevadilo. Pokračovali jsme zpět na Prácheň, zastavili jsme u Panské skály, kde bylo hodně turistů. Odtud jsme pokračovali podél hlavní cesty až k výchovnému ústavu. Chlapci našlapali cca 8km, ale zpět jsme přišli příjemně unaveni.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

PASTÝŘSKÁ STĚNA – 21.5.2019

Slovanská

Využili jsme, po delší době, krásného počasí a vyrazili jsme na procházku. Tentokrát pouze pěšky na jedno oblíbené vyhlídkové místo - Pastýřskou Stěnu. Na Pastýřskou Stěnu jsme se rozhodli vystoupit po její západní straně kolem novogotického kostela na Teplické ulici, pak serpentinami na západní vyhlídku, dále kolem zoologické zahrady k východní vyhlídce, kde se nachází vyhlídková restaurace „Nebíčko“ a pak po druhé východně straně dolů po schodišti. Z masivu Pastýřské Stěny jsme se tak dostali k Tyršovu mostu a po labském nábřeží jsme se vrátili zpět. Bylo krásné počasí a viditelnost a tak jsme mohli obdivovat Děčín a jeho krásné okolí.

   

   

Sportovní činnost – Jarní osvojení techniky jízdy na kole

Kamenický Šenov

Dne 21.5.2019 jsme s chlapci ze 3.VS vyrazili na kola k osvojení a k připomenutí techniky jízdy na kole a také k osvojení základů pohybu na komunikacích a cyklostezkách. Zúčastnila se celá skupina. Po správném nastavení posedu, jseme vyrazili po cyklostezce Varhany do České Lípy a poté zpět. Počasí nám přálo a začalo pršet až po našem návratu. Zpáteční cesta byla celá do kopce (17 km), ale i tak se chlapcům výlet zamlouval a těší se, až pojedeme znovu. Je třeba vyzdvihnout bezproblémové chování všech chlapců.

Tomáš Soukup, vychovatel

   

Dobrodružný víkend

Boletice

Třetí květnový víkend jsme se s chlapci vydali zažít dobrodružství s přespáním v kempu Jachta v Holanech. Naše cesta začala v sobotu po obědě. Chlapci měli již sbalené věci, ty jsme naložili do auta a mohli vyrazit.

Naší první zastávkou byla přírodní památka Bílé kameny. Jedná se o osamocenou skupinu pískovcových skal, které svou bělostí a zaoblenými tvary připomínají mohutné hřbety odpočívajících slonů. Skály dosahují výšky až 20 m. Chlapci zde prozkoumali jeskyně a skalní tunely, vzniklé vlivem vyvětrávání. Další naše cesta vedla na státní zámek Lemberk. Tento zámek vznikl přestavbou hradu v 16. stol. Zámek byl domovem léčitelky svaté Zdislavy. Zde se chlapci dozvěděli, jak sv. Zdislava léčila chudý lid.

Poslední zastávkou, která byla před odjezdem na ubytování, se stala zámecká zahrada zámku Zákupy. I zde se chlapci dozvěděli mnoho zajímavého z historie. Po shlédnutí zahrady jsme se vydali již směr Holany do kempu Jachta. Když jsme se ubytovali, čekala nás příprava večeře, v podobě opékání buřtů. Dalším překvapením byla pro chlapce večerní "bojovka", při které chlapci plnili různé úkoly. Ke spánku chlapci ulehli znaveni a plni zážitků.

Druhý den po snídani jsme si sbalili věci a vyrazili směr Děčín. Již nyní se těšíme na další takto společně strávený víkend.

Janoušek, Loubek, Dudák

   hol

   

   

Cyklovýlet odd. EPCHO do Velkého Března

Boletice

Dne 11.5.2019 jsme se opět po měsíci vydali s chlapci z oddělení EPCHO na cyklovýlet z Boletic nad Labem do Velkého Března. Pedagogický dozor zajišťovali p. Ledvina, Zábrodský a Mládenka. I přes nepříznivé počasí se chlapci na cestu těšili a jízda tam i zpět proběhla naprosto bez problémů, chlapci se na stezce chovali velmi ukázněně a stanoveného cíle jsme opět zdárně dosáhli.

Cestou jsme míjeli několik válečných bunkrů z roku 1935 a tak se chlapci mohli seznámit s vojenskou historií přímo v našem kraji. Nejzachovalejší z těchto staveb je umístěna v obci Malé Březno, kde se o tuto raritu stará klub přátel vojenské historie. Při dojezdu do obce Velké Březno měli chlapci možnost sledovat provoz říčního převozu přes řeku Labe, který se zde nachází. Zároveň zde stojí za zmínku překrásná přírodní scenérie při pohledu po proudu řeky, zejména její pravobřežní část. Při zpáteční jízdě přes obec Těchlovice, jsme navíc měli vzácnou možnost pozorovat v zátočině řeky Labe bobří rodinku, což byl pro všechny účastníky nevšední zážitek. Chlapcům se dokonce podařilo tato zajímavá zvířátka zachytit fotoaparátem.

Výlet lze hodnotit jednoznačně jako velmi zdařilý, neboť ohlasy z řad všech zúčastněných chlapců byly velmi pozitivní. Zřejmě i díky tomu byl okamžitě vznesen požadavek na opakování obdobné akce s možností dalšího poznávání krás našeho kraje z cyklistického sedla. Jako další cíl bylo stanoveno město Ústí nad Labem s případnou návštěvou hradu Střekov.

Zapsal Bc. Michal Ledvina

   

Výlet na jezero Milada

Boletice

Společně s chlapci z DDŠ jsme se v sobotu 18. 5. vypravili k jezeru Milada, kde byla zahájena letní sezóna. Chlapci si prohlédli historickou vojenskou techniku, zúčastnili se několika pohybových soutěží, pokoušeli se trefit terč hasičskou hadicí. Společně jsme přivítali vílu Miladu a poté, co odemkla jezero pro letní sezónu, se chlapci v jezeře vykoupali. Kluky chci pochválit, byli vzorní.

Za DDŠ Kudrmann

   

   

Odpoledne v posilovně

Kamenický Šenov

Na sobotu dne 18. 5. 2019 jsem pro chlapce naplánoval oblíbenou akci a to výjezd do posilovny v České Lípě. Po obědě a krátké relaxaci si chlapci připravili sportovní oblečení vhodné do posilovny a vyjeli jsme do Fitness centra Lípa.

Zde jsme se celkem 2 hodiny čistého času věnovali posilování horních partií těla. Chlapci si zopakovali návyky správného přístupu k jednotlivým cvikům a ověřili si, o kolik se od posledně zlepšili. Domů jsme odjížděli příjemně unaveni.

Husák Petr

   

   

Srbskou Kamenicí po naučné stezce

Boletice

V neděli jsme se s chlapci vypravili do Srbské Kamenice, abychom si prošli naučnou stezku. Hned na začátku našeho putování, jsme v pravo ve skále mohli obdivovat „Venkovské zemědělské muzeum“, dále po cestě jsme se z informačních tabulí dozvídali, co za živé tvory žije v okolí a co kde krásného roste. U lesní studánky jsme zahnali žízeň studenou pramenitou vodou a pokračovali až do kempu U Ferdinanda. Po nabrání sil jsme se stejnou cestou vrátili zpět na začátek našeho putování.

Vychovatelé : Zábrodský P., Jirovec M., Bílková Y.

VAŘENÍ – 11.5. + 12.5.2019

Slovanská

Kromě turistiky a různých jiných činností, kdy čas trávíme mimo naše zařízení, tak se také zabýváme činnostmi, při kterých se věnujeme přípravě na samostatný život po opuštění našeho zařízení. Umět vařit se hodí každému po celý život.

Umět se sám postarat o své vlastní jídlo také a tak jsme přes celý den starali o přípravu jídel pro nás i ostatní, kteří byli tento den přítomni. Vše samozřejmě pod bedlivým dozorem naší paní kuchařky, ale snažili jsme se chlapce co nejvíce zapojovat. Po oba dva dny se kluci moc snažili a bavilo je to. Někoho víc a někoho méně, ale zodpovědný přístup měli všichni. 

Vychovatel: Hořák, Malý

   

   

Návštěva Muzea Policie České republiky Praha

Slovanská

Dne 8. 5. 2019 jsme s chlapci z výchovných skupin S1, S2 a S3 navštívili Muzeum Policie ČR v Praze. Chlapci zde prošli expozice věnované činnosti a vývoji bezpečnostních sborů na našem území od Rakouska-Uherska po současnost, vybavení a odívání těchto bezpečnostních sborů, jejich zbraně i pomůcky pro boj proti zločinu, ale i přírodní katastrofám a haváriím. Dále mohli sledovat i expozici věnovanou problému drogové závislosti, kde mohli shlédnout i film věnovaný této tématice.Tento film je velmi zaujal. Zaujala i expozice věnovaná problematice pašování živých zvířat, ale i exotických rostlin a zvířecích trofejí.

Den se vydařil a hoši byli s návštěvou muzea spokojeni a my jen doufáme, že si z této návštěvy odnesli nejen poučení, ale i varování před nebezpečím užívání omamných látek.

Douša, Šindelář

   

   

Zátěžová akce Zahrádky – Provodín a zpět

Kamenický Šenov

Dnešní dne 8.5.2019 byla naplánovaná turistická akce. Po obědě jsme nasedli do služebního auta a odjeli jsme do Zahrádek. Tady jsme zaparkovali auto a vydali se podle turistického značení do Provodína. Cesta vedla po cyklostezce kolem Zámeckého rybníka. Pokračovali jsme dále kolem bio farmy, kde chlapci mohli vidět domácí zvířata ve výběhu. Pokračovali jsme lesem až do Provodína. Zde si chlapci koupili malé občerstvení.

Po krátkém odpočinku jsme se vydali na zpáteční cestu do Zahrádek. Domů se chlapci vrátili na večeři příjemně unaveni. Výlet se jim moc líbil. Našlapali cca 13km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

Pěší turistický výlet na přehradu, Lesní Mlýn, Šmordu, Nebočady a zpět

Boletice

Dne 505.2019 jsme se v 15:00 hod vypravili horní cestou okolo lesa, přes vodárnu a střelnici na přehradu, odkud jsme přes Lesní Mlýn došli na Šmordu. Ze Šmordy jsme šli lesem do Nebočad, a horní cestou zpět do ústavu. Trasa turistického výletu měřila cca 9 km.

Vychovatel: Mgr. Schneider E., Kumprechtová A.

   

PÁLENÍ ČARODEJNICE NA DDŠ

Boletice

Dne 30.4. 2019 jsme se chlapci hned po vyučování vypravili do parku v areálu zařízení na opékání buřtů. Celá akce byla velmi povedená, nálada byla výborná. Po tradiční večeři jsme uklidili okolo ohniště a řádně topeniště uhasili.

Vychovatelka: Schneider E., Kumprechtová A.

Turistický zátěžový výlet 26.4. 2019 Na Kvádrberk

Boletice

26. 4. 2019 jsme vyrazili na zátěžový výlet na Kvádrberk. Počasí nám hrálo do karet, a ačkoliv bylo poměrně dusno, výstup na Kvádrberk se neobešel bez propocených triček. Nahoře vál příjemný vánek a kluci si vychutnali výhled na město, který naskytl obraz města jako na dlani i romantickou meandry řeky Labe, nebo také smutnější výzor na vykácené lesy po kůrovci, na levém břehu Labe. Výlet jsme zakončili krásnou procházkou v centru města. Všem se výlet líbil a také jsme si ho náležitě užili.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., Holub

   

   

Turisticko-výchovná akce s přespáním

Kamenický Šenov

Na sobotu 4. 5. 2019 jsem společně s kolegou Rudolfem Hroudou připravil pro vybranou skupinu 6 ti chlapců turistickou akci, která byla zároveň i akcí pobytovou, jelikož byla spojená s přespáním v chatkách.

Po nutných organizačních přípravách, které byly potřebné k tomu, aby se akce mohla uskutečnit, jsme v sobotu dopoledne vyjeli služebním vozidlem do Starých Splavů. Konkrétně do rekreačního střediska IMA. Zde jsme měli základní tábor, odkud jsme vyráželi na výpravy do okolí. Po příjezdu a ubytování jsme šli na výlet kolem Máchova jezera, který jsme zakončili v táboře, kde se chlapci naobědvali. Následoval výjezd k hradu Houska. Služební vozidlo jsme zaparkovali v obci Houska a vydali se na výšlap k hradu.

Chlapci měli štěstí, jelikož právě tento den byl průvodcem přímo kastelán, který poutavým způsobem seznámil všechny s historií hradu od středověku po dnešní dobu. Po prohlídce jsme se vypravili na zpáteční cestu. V táboře jsme připravili ohniště a večeře (kuřecí stehna), se již grilovala pod dohledem chlapců. Večer uplynul v příjemné atmosféře u ohně a následoval nocleh v chatkách. Přestože se v chatkách netopilo a v noci klesla teplota ke 2°C, vše jsme zvládli a domů jsme odjížděli plni nových zážitků.

Husák Petr

   

   

Podél Jetřichovické Bělé

Boletice

V neděli jsme se s chlapci vypravili na výlet do Jetřichovic. Auto jsme zanechali zaparkované na malém parkovišti u pensionu Starý Mlýn. Následně jsme se již pěšky vydali podél Jetřichovické Bělé k Dolskému mlýnu.

Cestou jsme se krátce zastavili u Hubertova pramene a dále jsme pokračovali přes železobetonový most překračující řeku Kamenici, který je jeden z nejstarších v Evropě. Přibližně po hodině jsme došli k cíli, k Dolskému mlýnu. Po velmi důkladné prohlídce mlýna, jeho okolí a menší přednášce o historii tohoto krásného místa, jsme se po stejné cestě vrátili zpět k zaparkovanému vozu.

Počasí nám tentokrát přálo, takže i nálada byla skvělá. Výlet chlapci zhodnotili na jedničku.

Vychovatelé : Jirovec, Zábrodský, Mládenka

   

Příprava masa a grilování dne 28.04.2019 v Kamenickém Šenově

Kamenický Šenov

Na neděli 28.04.2019 si chlapci naplánovali jako grilovací den. Nejdříve se dohodli, co budou grilovat. Pak si sehnali všechny věci potřebné ke grilování. Následovalo naložení a příprava masa a jako poslední bylo vlastní grilování. Na přípravě se podíleli chlapci všech výchovných skupin.

Po přípravě masa se už jen čekalo na počasí, které se povedlo. Bylo slunečno, ale foukal studený vítr. Vlastního grilování se chopili naši kuchaři, ostatní pomáhali s topením. Kuchaři nakonec předvedli, že se již něco naučili a vše velice dobře ugrilovali.

S akcí byli všichni spokojení, neboť každý svým dílem přispěl k hezkému odpoledni, které si chtějí zopakovat.

Vychovatelé : Brzobohatý Jiří a Švec Pavel

   

   

SOUTĚŽ V ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI ve dnech 16.4. – 17. 4. 2019

Boletice

Jako každý rok jsme se účastnili soutěže ZUČ, tentokrát pořádané DD Hamr na Jezeře.

Účastnilo se 18 Dětských domovů a Výchovných ústavů se školou v různých kategoriích. My jsme zastoupili kategorii ve Sborovém zpěvu, Sólo nástroj, Hudební soubor. Chlapci i přes velkou nervozitu dokázali vybojovat 3. místo ve Sborovém zpěvu a 3. místo v Sólo nástroji. Chlapci si odvezli spoustu cen a dobrý pocit.

Všichni účinkující i pořadatelé si zaslouží velkou poklonu za organizaci a účast.

Vychovatelé: Kumprechtová A. , Kudrmann J.

   

Projektový den „Den Země“

Při příležitosti a připomenutí si ekologicky motivovaného svátku „Den Země“ proběhl v měsíci dubnu při základní škole projektový den totožného názvu. Kombinací turistického pochodu po trasách národního parku České Švýcarsko a návštěvy ekofarmy poblíž obce Bynovec jsme se žákům snažili přiblížit a předat informace vztahující se k ochraně přírody a ekologickému chovu domácího zvířectva.

Majitel farmy chlapce velice zajímavým způsobem seznámil s chodem farmy, měli možnost být přítomni krmení zvířat a dozvěděli se tak spoustu zajímavých informací. Projektový den není pouze o vzdělávání, ale také o zábavě. Chlapci tak měli možnost samostatně rozdělat oheň v grilovišti a připravit si chutný oběd v podobě pečeného masa a klobás.

Celoústavní akce Teskácký kvadratlon

Slovanská

Dne 27.4 2019 se konala celoústavní akce Teckácký kvadratlon. Tato sportovní akce byla zaměřena na čtyři atletické disciplíny. První stanoviště bylo v podobě sprintů na 60 metrů. Druhou disciplínou byl skok do dálky. Předposledním stanovištěm byl vrh koulí a nakonec vytrvalostní běh na 1500 metrů.

Celkem se zúčastnilo 6 družstev a to: EPCHO, chlapci z DDŠ a Kamenického Šenova. Za Slovanskou se zúčastnili hoši z S1 a z Ochranné výchovy. Pořadatelem bylo oddělení Tesko, které mělo také své zástupce.

Všichni chlapci podávali skvělé výkony, vše proběhlo v pořádku a ve sportovním duchu. Na třetím místě se umístil Kamenický Šenov, který dominoval ve skoku do dálky. Druhé místo obsadila Ochranná výchova, která ve všech disciplínách těsně míjela první místa. První místo získali chlapci z Teska. Dominovali ve sprintech, vrhu koulí a ve skoku do dálky byli hned za Kamenickým Šenovem. Po sečtení bodů, zaslouženě vyhráli celý Teskácký kvadratlon.

Team Tesco

   

   

Exkurze ve Vazební věznici Teplice

Boletice

V rámci prevence sociálně patologického chování a kriminality jsme měli možnost navštívit prostory Vazební věznice v Teplicích, kde pro nás byla naplánována prohlídka s přednáškou příslušníkem Vězeňské služby. V útrobách zařízení se chlapci mohli seznámit s každodenním životem osob umístěních na oddělení výkonu vazby, ale i osob již pravomocně odsouzených za trestný čin na oddělení výkonu trestu. Jedním z mnoha silných prožitků byl pobyt na vycházkovém dvoře vězňů, kterému přes jeho nevelké rozměry dominovaly pětimetrové zdi s vertikálním výhledem k obloze a strážní věž. Množství vyřčených otázek podnítilo ve svých tazatelích skličující pocit, že zařízení tohoto typu je zajímavé pouze pro studijní účely.

Vychovatelé DDŠ

Velikonoční pondělí

Boletice

Na Velikonoční pondělí jsme se s chlapci rozhodli, zkusit si uplést pomlázku a obarvit si pár vajec, které by jsme posléze mohli vymalovat různými motivy. Uplést pomlázku z několika prutů bylo pro chlapce velmi náročné, ale za pomoci vychovatelů se nakonec dílo zdařilo a opravdu dvě hezké pomlázky byly na světě. S vymalováním vajíček si chlapci již poradili celkem dobře a tak jsme mohli krásnými vajíčky zaplnit celou mísu.

Velikonoční svátky chlapci prožili v pohodové a dobré náladě.

Vychovatelé : Cimpl, Jirovec, Bílková

Víkendová akce v Poslově Mlýně

Boletice

V termínu 20. – 21. 4. 2019 se chlapci ze skupiny DDŠ vydali přenocovat do kempu Poslův Mlýn. Program jim vyplnila návštěva hradu Houska, který se nachází blízko kempu, kde se chlapci dověděli zajímavé informace o samotné stavbě a její historii. Mohli vidět i historické zbraně, které upoutali jejich pozornost.

Po prohlídce jsme se přesunuli zpět do kempu, kde si zahráli fotbal nebo skákali na veliké trampolíně a srovnávali své skoky s ostatními návštěvníky kempu – akrobacie chlapcům není cizí. Během přípravy večeře se vyprávěly veselé historky a o smích nebyla nouze. Druhý den jsme po úklidu chatek vyrazili na cestu zpět, kdy jsme se po cestě zastavili, abychom si uřízli proutky na pomlázky. Chlapci si je potom i upletli.

Celkově se akce zdařila, počasí nám přálo a chlapci zaslouží pochvalu za dobré chování.

Vychovatelé: Michálek, Schneider E., Dědič

   

 

Fotbal 2 na 2

Boletice

Dne 12. 4. 2019 jsme s chlapci z DDŠ vyrazili do S – Centra zahrát si fotbálek 2 na 2. Tato akce byla odměnou za dlouhodobé dobré chování. Po příchodu na místo, převlečení se a prvního pohledu na hřiště chlapci konstatovali, že je moc malé. Po hodině hraní však měli již jiný názor a působili značně unaveným dojmem, když při hře ze sebe vydali vše. Po převlečení jsme se vydali na cestu zpět a vystupování z autobusu, po dostavení se únavy, jim dělalo problémy. V případě dobrého chování je ve hře další odměna, vše záleží jen na nich.

Michálek

Cyklovýlet odd. EPCHO do Dolního Žlebu

Boletice

Dne 13.4. 2019 jsme po obědě vyrazili s chlapci ze skupiny E2 odd. EPCHO na plánovaný cyklovýlet z Boletic nad Labem do Dolního Žlebu. Jedná se o trasu o délce 17 km. Pedagogický dozor zajišťovali p. Ledvina, Cimpl a Mládenka. Před odjezdem byli chlapci poučeni o pravidlech bezpečného chování na pozemních komunikacích a cyklostezce, která po celou dobu řádně dodržovali. I přes nepříznivé a chladné počasí jsme stanoveného cíle dosáhli. Na zpáteční cestě byla na všech patrná menší únava, ale zdárně jsme zvládli i zpáteční cestu. Výlet hodnotím jako velmi zdařilý, chlapci podali velice pěkný sportovní výkon a dle jejich vyjádření by chtěli v cyklistice pokračovat.

Zapsal Bc. Michal Ledvina

Matějská pouť

V průběhu školního roku jsou pro žáky základní školy za dobré výsledky připravované různé druhy motivačních akcí. V měsíci dubnu měli tak možnost vybraní žáci navštívit areál matějské pouti na pražském výstavišti.

Chlapci si ze všech volně dostupných atrakcí vybírali převážně ty exkluzivní, jako je například kladivo, lavice, centrifuga a různé atrakce s přetížením až 4 G. Hodně času rovněž strávili na autodromu, kde vypustili svou přebytečnou energii za volantem. Všichni účastníci akce si zaslouží velkou pochvalu za jejich dobré chování a disciplinovanost a zcela jistě tak tuto motivační akci zařadíme do nabídky i příští školní rok.

Lysá hora 1323 n.m.m. – královna Moravskoslezských Beskyd

Boletice

O víkendu 13. dubna 2019 jsme s chlapci z DDŠ vyrazili na další z nejvyšších vrcholů našich hor, tentokráte na nejvyšší horu Beskyd - Lysou horu. Lysá hora 1323 m n. m., je nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd a Těšínska.

Leží na rozhraní obcí Krásná, Malenovice, Ostravice a Staré Hamry. Samotnému vrcholu se přezdívá Gigula. Lysá hora je vlivem nadmořské výšky přesahující 1300 m n. m. jedním z nejchladnějších, nejdeštivějších a největrnějších míst v České republice. Průměrná roční teplota činí 2,6 °C. V nejchladnějším lednu je průměrná teplota –6,2 °C. O tomto jsme se patřičně přesvědčili, když teplota v noci přesáhla – 6 °C, foukal silný vítr a chumelilo, ačkoliv v nížině bylo již jaro. Během pěti kilometrů jsme nastoupali s plnou bagáží 700 metrů nad mořské výšky. Na vrchol jsme se dostali ve 22.30 hodin a poté nás čekalo připravit si provizorní ubytování ve sněhu a nějakým způsobem přečkat noc. Podmínky byli drsnější než při samotném kurzu přežití, který jsme absolvovali před 14 ti dny. Další cíl (vrchol) byl úspěšně splněn!!!

Již jsme do současné doby zdolali Sněžku - nejvyšší vrchol Krkonoš 1603 n. m. m. , Klínovec – nejvyšší vrchol Krušných hor 1244 n. m. m. , Smrk – nejvyšší hora Jizerských hor 1124 n. m. m. a zmiňovanou Lysou horu.

 

Velikonoční malování

Slovanská

Skupina ochranné výchovy se o víkendu pustila do velikonoční výzdoby. Chlapci měli na výběr, co chtějí malovat. Ač na první pohled jednoduchá činnost, nebylo pro chlapce snadné se rozhodnout, jak obrázek vymalovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost na delší dobu, mají někteří chlapci problém se po delší dobu soustředit. Nakonec se dílo vcelku podařilo a chlapci byli spokojeni.

Parta S2

Státní zámek Benešov n. Pl. & rozhledna Sokolí vrch

Boletice

V pátek dne 12. dubna 2019 jsme se s chlapci vydali na výlet, tentokrát na zámek v Benešově nad Ploučnicí. V současné době jsme měli možnost navštívit pouze zámecký park a blízké okolí zámku. Poté naše cesta směřovala na rozhlednu Sokolí vrch. Výlet jsme s chlapci hodnotili jako velmi vydařený a již plánujeme další společnou akci.

Janoušek, Loubek, Dudák

   

   

Zátěžová akce – občanská výpomoc pro obec Veselé u Děčína ze dne 13.04.2019.

Kamenický Šenov

Dne 13.04.2019, jsme hned po snídani odjeli služebním vozidlem do Veselého u Děčína. Zde na nás již čekal zástupce obce p. Havlín a společně jsme pokračovali na místo, kde nás čekala další práce v lese. Chlapci čistili les a to tak, že větve dávali na veliké hromady, které potom zaměstnanci obce zapálili a nechali shořet.

Této občanské výpomoci se účastnilo pět našich chlapců. I když jim nepřálo počasí, šla jim práce dobře od ruky. Vytvořili celkem 6 velkých hromad větví k likvidaci.

Jednalo se o poslední jarní výpomoc pro obec Veselé. Další spolupráce bude opět pokračovat na podzim.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Výtvarná soutěž „STOPY MÉHO ŽIVOTA“ 11. ročník

Boletice

Letošní soutěž byla na téma: Stromy, lesy, parky, zvířata a život v nich. S chlapci jsme přemýšleli nad tématem a již v březnu jsme si připravili různé náměty a motivy, které bychom mohli zakomponovat do obrazu. V dubnu jsme začali s malováním. Chlapce bavila a z konečného výsledku měli radost.

Vychovatelé: Peterková H., Schneider R.

   

Rozvoj čtenářské gramotnosti - Kniha 2019

Dne 11. 4. 2019 proběhla při ZŠ soutěž Kniha 2019. Tuto akci pořádáme každoročně, stala se již naší tradicí. Dochází vždy ke spolupráci útvaru školního a mimoškolního vzdělávání, neboť žáci navštíví v rámci výchovných aktivit knihovnu, vyberou si vhodnou knihu, vypracují plakát a následuje prezentace knihy před ostatními žáky.

Cílem soutěže je vést žáky ke čtenářské gramotnosti, schopnosti obhájit vlastní názor a v neposlední řadě se umět kultivovaně vyjadřovat. Během celé akce mohli žáci prožívat osudy hrdinů knihy, vnímat radost i smutek, dějové napětí, ale též obdivovat vyjadřovací schopnosti svých spolužáků. Věříme, že pro některé žáky se kniha stane součástí jejich života. Děkujeme všem učitelům a vychovatelům, kteří se do této činnosti zapojili.

Prezentace učebního oboru Zahradnická výroba

Tak jako každý rok, i letošní jarní zahradní sezóna bude mimo jiné zahájena prodejem našich výpěstků květin a zeleniny. Následující foto prezentace představuje jen malou část našich produktů. Těšíme se na Váši návštěvu.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE - SPORTCENTRUM KLUB DUNA

Boletice

První dubnovou neděli jsme vyrazili za sportem, tentokrát na bowling a stolní fotbal do SC Duna v Děčíně. Hru si chlapci náramně užívali, byli spokojeni a odměnou jim všem byla radost z příjemně stráveného odpoledne.

Janoušek, Loubek, Dudák

   

Soutěž v kuchařské dovednosti – Kuře 100 x jinak

Dne 3. dubna 2019 se konala soutěž kuchařských dovedností, kterou pořádalo školské zařízení v Kostomlatech pod Milešovkou.

Naše zařízení vyslalo do soutěže dva zástupce N. S. a D. N. Celkem se soutěže zůčastnilo osm soutěžících. Úvodem soutěže došlo k představení všech soutěžících a následně se již všichni studenti pustili do přípravy soutěžního pokrmu, na který měli dvě a půl hodiny čistého času.

D.N. připravoval pokrm s kuřecích stehen, kousků prsou a dalších surovin. Připravil také kukuřičné tortily. Součástí jeho pokrmu, který se nazýval Kuře Mexiko, byly též fazole a chilli.

Náš další zástupce v soutěži N.S. připravil pokrm s kuřecích prsou, křidélek a kuřecích kůžiček, ze kterých připravil chutné chipsy. Pokrm se nazýval Karibské Kuře. Z dalších surovin použil např. banán, ananas, kokos či kukuřičné batátové pyré s kokosovým mlékem.Po prezentaci pokrmů a hodnocení přišlo rozuzlení soutěže pro všechny soutěžící.

První místo s velkým překvapením získal náš zástupce D.N. Na třetím místě se umístil náš druhý učeň N.S. Oba žáci tak velice úspěšně reprezentovali nejen svou školu, ale taktéž svého mistra odborného výcviku pana P. K., který měl z jejich gurmánských výkonů velkou radost.

UKLIĎME DĚČÍN

Boletice

Dne 6.4.2019, jsme se zapojili do akce ukliďme Děčín. Zvolili jsme trasu okolo cyklostezky, kde se povalovalo velké množství odhozených plastových lahví. Cílem akce bylo uklidit naše okolí a chlapci se aktivně podíleli a přispěli ke zlepšení prostředí. Odpad, který jsme nasbírali, umístili na vyznačené místo k tomu určené. Po úklidu jsme pokračovali v procházce kolem Labe. Chlapcům se akce líbil a byli se svým přispěním spokojeni.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., Holub

   

   

Děčinská Via Ferrata

Boletice

Dne 5. dubna 2019 jsme využili s chlapci krásného slunného počasí a v rámci horolezeckého kroužku jsme vyrazili na Děčínskou Via Ferratu.

Po předchozím proškolení jsme se vydali na trasu s obtížností C – Tichá tolerance - přes Karlův most až na vrchol. Název Via Ferrata pochází z italštiny a v překladu znamená zajištěná cesta. Jde o zajištěnou cestu skrz náročný horský terén, která je opatřena jistícími lany, zábradlími a stupačkami a dalšími pomůckami tak, aby ji mohl zdolat i nezkušený lezec.

Tyto cesty mohou být různě náročné a u nás se značí podle rakouského vzoru (A – nejsnadnější, po E – nejobtížnější). Po předchozích obavách nakonec všichni chlapci cestu zvládli a na vrcholu byli na sebe patřičně pyšní, že to zvládli. Akce byla velice zdařená.

Ukliďme Česko - Děčín

Boletice

Dne 6. 4. 2019 se 5 chlapců z DDŠ zúčastnilo úklidové akce, která měla za cíl vyklidit a zútulnit břeh Labe od nepořádku, který přinesla voda, či vědomě zanechali lidé.

Začínalo se u restaurace U Přístavu a pokračovalo podél levého břehu Labe. Naši chlapci byli odesláni vyklidit úsek proti proudu až ke kruhovému objezdu k Tescu. Všichni se s vervou se pustili do díla a pytle se rychle plnily. Společnými silami vytáhli z Labe pneumatiku a Petr K., s velkou odvahou vytáhl zničené oblečení a starý kabát z Jílovského potoka.

Chci všechny chlapce (Petra, Juliána, Dominika, Sašu a Tomáše) pochválit za vzorné chování, prezentaci našeho zařízení a dobře odvedenou práci.

Kudrmann

   

   

Občanská výpomoc ve dne 03.04. a 04.04.2019 pro MÚ Kamenický Šenov – úklid okolí koupaliště v Dolním Šenově

Kamenický Šenov

V rámci spolupráce s MÚ Kamenický Šenov jsme byli požádáni o úklid okolí bazénu v areálu koupaliště v Dolním Šenově. Jednalo se hlavně o sběr větví a vyhrabání jižního svahu vedoucího k bazénu. Akce se zúčastnili všichni přítomní chlapci. Počasí nám přálo a tak práce rychle ubývala. Chlapci nanosili větve, shrabali listí a trávu na hromady. Pak vše navozili, s pomocí koleček, do připraveného kontejneru. Všichni si zaslouží, za svůj výkon a reprezentaci našeho zařízení na veřejnosti pochvalu.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

Poděkování za spolupráci

Kamenický Šenov

Vážený pane řediteli,

touto cestou Vám chci poděkovat za spolupráci s vaším oddělením v Kamenickém Šenově, konkrétně za spolupráci s vychovatelem Robertem Cinou. Po dohodě s ním, se vaši chovanci zúčastnili v měsíci březnu a dubnu letošního roku několika akcí, kdy nám pomohli s odklízením kalamity po silném větru, který zasáhl větší část území města Kamenický Šenov. Konkrétně odklízeli polámané větve v celém areálu mateřské školky na Pískovci a v městských parcích. Naposledy se jednalo o vyhrabání a vyčištění stráně v areálu koupaliště v Dolním Šenově.

Po každé, když pomáhají našemu městu, jsou viděni i našimi spoluobčany a je příjemné od nich slyšet slova chvály na jejich práci.

S pozdravem a díky,

Michal Třešňák

Loubská rokle

Boletice

V neděli jsme se s chlapci vypravili na výlet do Loubské rokle. Cesta nás vedla přes Císařskou vyhlídku a Labskou stráž na Kvádrberku, až na začátek obce Ludvíkovice, kde jsme odbočili z hlavní značené trasy do údolí Loubského potoka. Právě tam začal sestup Loubskou roklí. Po cestě jsme si prohlédli vodní dílo z konce 19. století, které už dávno neslouží svému původnímu účelu. Náročný terén a prudký sestup byl těžší, než jsme předpokládali. Ale chlapci to zvládli na jedničku. Poté nás čekala už jen mírně se klikatící pěšina po vrstevnici Kvádrberku.

Po celý výlet nás doprovázelo hezké slunečné počasí a dobrá nálada.

Vychovatelé odd. EPCHO : Zábrodský, Jirovec, Bílková

Kurz přežití – Jizera

Boletice

Poslední víkend v měsíci březnu 2019 jsme s chlapci z DDŠ vyrazili na tzv. „ Kurz přežití „.

Vyrazili jsme tedy do Josefova dolu a odtud s běžkami a plnou bagáží směr na druhý nejvyšší vrchol Jizerských hor - Jizeru ( jedná se o druhou nejvyšší horu v oblasti Jizerských hor na české straně. Vypíná se do výšky 1122 m. Vysoká členitá vrcholová skála umožňuje vynikající kruhový rozhled – najdete zde upravenou vyhlídku).

Na vrchol jsme dorazili až za tmy kolem 20.00 hodin a chlapce ještě čekalo vyrobit si sněhový záhrab ve kterém „ přespí „ noc. Noc jsme přečkali všichni v pořádku při teplotě -5 stupňů C. Ráno nás čekalo krásné slunné počasí s nádherným výhledem do okolí a ještě 9 km cesta zpět na běžkách.

Chlapcům, ačkoliv byla zima a vydali se ze svých fyzických sil se celá akce moc líbila a byla hodnocena pozitivně.

Horáček, Šmidt, Nekvinda

   

   

   

Děčínsko

Boletice

Po delší době jsme se v pátek dne 29. března 2019 vypravili na výlet, cílová akce – Děčín/Loubí a blízký lesopark pod Stoliční horou. Počasí nám přálo a naplánovaná „stezka“ se všem moc líbila.

Výchovná skupina E2 – Janoušek, Loubek, Dudák

   

   

TURNAJ V NOHEJBALU V ZŠ KAMENICKÝ ŠENOV

Kamenický Šenov

V sobotu 30.3.2019 jsme se s chlapci zúčastnili turnaje v nohejbalu. Škola Kamenický Šenov na tento den pořádala nohejbal, jak pro zkušené hráče tak také pro týmy které se chtěly zúčastnit a užít si skvělý den. Mezi jednotlivou hrou jsme měli možnost i využití občerstvení a to přímo v tělocvičně. Chlapci si tak užili sportovně celý den. Před odchodem všichni oblečeni do sportovního oblečení a poučeni o chování. Akce se chlapcům líbila a rádi si ji zopakujme.

Vychovatel: Švec

Atletický den - Slovanská

Slovanská

Dne 29.3. se v areálu SPŠ na Letné konal atletický den pracoviště Slovanská. Hoši závodili v čtyřech disciplínách - sprint, skok daleký, vrh koulí a 1500m běh. K vidění byly poměrně různorodé výkony. Všechny zúčastněné však oceňujeme za snahu a úspěšné zvládnutí všech disciplín.

Turistická procházka 26.3.2019

Kamenický Šenov

Dnešní odpoledne 26.3.2019 jsme se s chlapci vydali na turistickou procházku. Za zvolení cíl jsme si vybrali okolí Kamenického Šenova a to Dolní Prysk. Cestou jsme se s chlapci vydali na Žabí pramen a na výšlap na vyhlídku Křížové cesty. Chlapci byli před cestou oblečeni do zimního oblečení a také poučeni o bezpečnosti a chování. Turistická akce se chlapců líbila, proto budeme v turistice nadále pokračovat.

Vychovatel: Švec

   

   

Návštěva ZOO Ústí nad Labem

Boletice

Dne 17.3. 2019 jsme po obědě vyrazili služebním vozidlem s 5 chlapci z odd. EPCHO do ZOO v Ústí nad Labem. Pedagogický dozor zajišťovali p. Ledvina, Cimpl a Bílková. U pokladny jsme se dozvěděli, že dnes probíhá v ZOO vědomostní soutěž pod názvem Světový den lesů s tím, že pokud chlapci vyplní přiložené dotazníky, dostanou po jejich odevzdání ceny. Soutěž probíhala v pavilonu plazů, kde bylo zadáno celkem 9 otázek zaměřených na lesní faunu a floru. Chlapci všech 9 otázek úspěšně zodpověděli. Postupně jsme prošli celý areál ZOO, kdy asi nejvíce chlapce zaujal pavilon s africkými šelmami. Před opuštěním ZOO chlapci v prodejně suvenýrů odevzdali vyplněné dotazníky a každý obdržel plakát ZOO Ústí nad Labem a kalendář. Akci hodnotím jako velice zdařilou, chlapcům se dle jejich vyjádření výlet líbil a přispěl k utužení vztahů ve skupin.

Florbal Cup 2019 Hostinné

Boletice

Výchovný ústav Hostinné přivítal na své půdě florbalové týmy již 5. ročníku turnaje Florbal Cup. Naši boletičtí hráči odjížděli ke své premiérové účasti s jasným cílem: nasbírat turnajové zkušenosti a potrápit soupeře svojí útočnou hrou. Hned úvodní zápas s domácím mužstvem stvrdil nastavenou taktiku a jen dílem velké dávky štěstí vstřelil soupeř vítězný gól pouhých pět vteřin před koncem utkání. V další fázi turnaje naši hráči postupně odhodili počáteční ostych, zvýšili výkon a bezradnost soupeře, především s hrou naší obranné dvojice a skvěle chytajícím gólmanem, jen umocnila nervozitu na jeho hokejkách. Skvělá hra boletického týmu byla korunována konečným a naprosto nečekaným čtvrtým místem. S konstatováním, že se celý turnaj organizátorům velmi podařil, se budeme společně těšit na další, tentokrát 6. ročník v roce 2020.

Vychovatelé DDŠ

Výuka Jízdy na Mountainboardu

Boletice

Jako další činnost na zvýšení stability, postřehu a balance jsme s chlapci začali s výukou jízdy na horském prkně, jak zní v překladu název mountainboardu. Začali jsme na mírném kopci v rámci osvojení základních technik postojů a následného zatáčení. Chlapci základy vcelku rychle zvládli. Již teď se chlapci těší na pokračování, tentokráte již na trošku větším kopci a na zvládnutí základních triků.

Jízda na IN Line bruslích

Boletice

Dne 23.3. 2019 jsme ve 13 hod vyjeli z Boletic do Nebočad, odkud jsme po cyklostezce dojeli až do Velkého Března, kde chlapci na odpočívadle posvačili a po té jsme se vraceli zpět do zařízní. Cesta probíhala za velmi hezkého a slunečného počasí. Chlapcům se výlet líbil. Trasa cca 21 km.

Vychovatel: Mgr. Schneider E., Michálek D.

Zátěžová turistika Harta – Lesní Mlýn

Boletice

Turistika proběhla dne 14.3. 2019. Měli jsme v plánu směr Harta – Lesní Mlýn. I přes nepřízeň počasí jsme vyšli. Trasu jsme ale vzhledem k počasí upravili. Šli jsme směr na Hartu a pak jsme cestu stočili kolem potoka zpět do Boletic. Chlapci ušli cca 8 km a vše absolvovali v pohodě.

Vychovatelé: R. Schneider, H. Peterková, as.Holub

Zimní olympiáda výchovných ústavu a dětských domovů se školou

Slovanská

Ve dnech 11.-14.3. se na šumavské Kvildě konala zimní olympiáda výchovných ústavu a dětských domovů se školou. Naše zařízení se již tradičně akce rovněž zúčastnilo.

Během tří soutěžních dnů hoši závodili v klasickém běhu na lyžích, běhu volným způsobem a v biatlonu - v závodě jednotlivců i ve štafetovém závodě.

Naši hoši v celkovém součtu ve své kategorii obsadili slušné čtvrté místo a po celou dobu akce se prezentovali slušným chováním.

Děkujeme pořadatelům za příjemné přijetí a velmi oceňujeme precizní organizaci celé akce.

Pokračování občanské výpomoci pro obec Veselé

Kamenický Šenov

V sobotu a v neděli (23. – 24. 3. 2019) jsme pokračovali v brigádnické činnosti pro obec Veselé, kdy chlapci v úseku lesa patřícímu obci, který je napaden kůrovcem, stahují ze svahu na hromady větve z pokácených stromů. Tyto se následovně spalují na hromadách.

Práce o tomto víkendu byla o to horší, že v již vyčištěných místech došlo při nedávném větrném počasí k „polomům„ a bylo teda nutné opětovně zapracovat i v částech lesa, kde již byla předtím hotova.

Chlapci přistupují k práci v lese svědomitě, dle pokynů obecního lesního hospodáře. Jejich práce je o to více ceněna i díky tomu, že obec samotná, má na tyto práce pouze 3 pracovníky, takže jak se říká „ každá ruka dobrá „.

Za odvedenou pomoc jsou chváleni a odměnou je jim i závěrečné opékání buřtů po brigádě.

Petr Husák

Občanská výpomoc dne 20.03.2019 pro MÚ Kamenický Šenov – úklid zahrady mateřské školky po velkém větru.

Kamenický Šenov

S blížícím se jarem jsme začali s brigádami pro MÚ Kamenický Šenov. Tentokrát jsme byli požádáni o úklid zahrady mateřské školky v Dolním Šenově. Jednalo se hlavně o sběr větví, které zde zůstaly po větrné bouře ze začátku března 2019.

Akce se zúčastnili všichni přítomní chlapci. Též počasí bylo příznivé a tak práce rychle ubývala. Chlapci nanosili větve k hlavní bráně a zde je nakupili a nechali připravené k odvozu.

Všichni si zaslouží, za svůj výkon a reprezentaci našeho zařízení na veřejnosti pochvalu.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

Výpomoc pro obec Veselé

Kamenický Šenov

Na sobotu a neděli dne 16. a 17. 3. 2019 jsme pro chlapce naplánovali pokračování výpomoc pro obec Veselé. Chlapci pokračovali v odklízení větví z vykácených stromů. Vzhledem k nepříznivému počasí v sobotu se nám i tak s chlapci podařilo udělat spoustu práce. V neděli už nám počasí přálo a práce nám šla lépe od ruky. Po domluvě se starostou budeme nadále rádi a ochotně vypomáhat obci Veselé.

Vychovatel: Švec

Turistika, Ještěd

Slovanská

Dnes 17 .3 2019 byl na plánu turistický výlet do Libereckého kraje na vrchol Ještěd. Po obědě jsme s chlapci vyjeli a zhruba za hodinu jsme dorazili na místo. Venku bylo jarní počasí, avšak na Ještědu foukal silný studený vítr. Byli jsme na tyto podmínky připraveni a společně jsme vyrazili směrem k vysílači.

Nahoře jsme se kochali nádherným výhledem. Vlivem pěkného počasí, jsme mohli vidět například nejvyšší horu Sněžku. Před odjezdem si chlapci prohlédli proslulou sochu Dítě z Marsu, kterou ztvárnil Jaroslav Rona.

Cestou zpět jsme využili celkem velkého obnosu sněhu a tak proběhla mezi hochy klasická ,,koulovačka´´. Byli jsme příjemně unavení a nadšení z krásného výletu.

Team Tesko

Zimní přístav Rozbělesy

Boletice

I přesto, že nám počasí nepřálo a po celý den vydatně pršelo, jsme se s chlapci vypravili na prohlídku lodí, kotvících v zimním přístavu v Děčíně.

Velmi nás překvapilo, že i přes dobrou splavnost Labe v tuto roční dobu, je zimní přístav plný zakotvených lodí. Chlapci si vše prohlédli z hráze a z přístupných mol. Viděli jsme tlačné remorkéry, motorové nákladní lodě, tlačné a tažné čluny a unikátní školní dílenskou loď. Dokonce jsme na kraji přístavu mohli obdivovat i podvodní bagr, který je řízen vysílačkou ze břehu. Měli jsme možnost zhlédnout téměr vše, co souvisí s děčínským „šífortem“.

V zimním přístavu jsme se seznámili s nákladní lodní dopravou, která město Děčín provází již po staletí.

Vychovatelé odd. EPCHO : Jirovec Martin, Zábrodský Petr, Bílková Yveta

Putování za pokladem

Boletice

V pátek odpoledne čekalo naše chlapce velké dobrodružství v podobě hledaní pokladu. Celé naše putování začalo vysvětlením trasy, na které museli chlapci plnit různé úkoly. Poznávali stromy a keře, házeli šiškami na tlusté a tenké stromy, hledali ukrytá zvířátka, skládali hlavolamy. Po zdolání trasy a splnění všech úkolů se chlapci dostali do cíle, kde začalo pravé hledání pokladu. Poklad v podobě sladké odměny po delším hledání úspěšně našli.

Janoušek, Loubek, Dudák

Výlet za zaniklými obcemi

Boletice

V měsíci březnu jsme se s chlapci vydali objevovat kouzlo zaniklých sudetských obcí v okolí Obce Zubrnice. Z obce Zubrnice jsme se vydali po turistické červeně značené stezce. Po chvíli výšlapu do kopce se nám jako první objevila zaniklá ves s názvem Velké Stinky. Po proběhnutí nepatrných zbytků po vsi jsme pokračovali dál do kopce a to do další vsi s názvem Stará Homole. Zde jsme již objevili i starou ručně hloubenou studnu a neskutečné množství střepů z lahví a krbových kachel, rovněž i zbytky vegetací zarostlých zbytků stavení a sklepení. Následoval přechod cestou necestou do obce Vitín, která byla naším cílem. Zde jsme s chlapci prolezli sklepení i zbytky domů, kterých zde bylo nejvíce. Chlapci se podivovali nad těžkým životem, který zde museli původní obyvatelé vést. Dozvěděli se i o osudu obyvatel těchto zaniklých vesnic a proč k tomu došlo. Cestou zpět jsme se zastavili ještě v jednou z domů a ve zbytku po krbu jsme si opekli na vlastnoručně rozdělaném ohni špekáčky. První v letošním roce. Následovala cesta zpět s pěknými zážitky v jarní přírodě a obohaceni o příběhy osudů zaniklých obcí.

Brigáda pro obec Veselé

Kamenický Šenov

Na sobotu dne 9. 3. 2019 jsme pro chlapce naplánovali a zajistili brigádu pro obec Veselé, kdy jsme v obecním lese vypomáhali s odklízením větví z pokácených stromů, které jsou napadeny kůrovcem. Jednalo se o fyzicky dosti náročnou práci a to hlavně vzhledem ke kopcovitému terénu. Přes různé technické potíže, chlapci nakonec zadanou práci zvládli a místní obecní zástupci, byli s jejich výkonem velice spokojeni.

Petr Husák

MASOPUST - SKANZEN ZUBRNICE

Slovanská

Seznámení s masopustními tradicemi se uskutečnilo návštěvou ve skanzenu Zubrnice. Uskutečnil se výběr chlapců a společně jsme odjeli po obědě autem směr Zubrnice. Zde jsme shlédli průvod masek a hudbu s tanečky souboru DYKYTA z KRÁSNÉ LÍPY. Pak jsme společně navštívili roubená stavení, kde probíhala výstava masek a seznámení s masopustními zvyky a obyčeji .Zde měli chlapci i možnost si některé masky, pokud se do nich vešli si vyzkoušet.

Velmi se líbila maska vodníka ,kominíka, medvěda atd. Dále pak měli všichni možnost ochutnat a shlédnout pečení a přípravu masopustního pečiva, jako např. jidáše. Před odjezdem jsme se ještě vydali procházkou navštívit starý mlýn, který bohužel nebyl otevřen.

Navštívili jsme také naučnou stezku, kde jsme shlédli živočichy, kteří se vyskytují v dané lokalitě. Zpět se chlapci vraceli obohaceni o další vědomosti a zážitky.

Team Tesco

Masopustní masky

Slovanská

Masopustní období se vyznačovalo bujarým veselím a převážně průvodem masek .

Na toto téma jsme si dnes vyprávěli co jednotlivé masky znamenaly a čím se vyznačovaly. Proto jsme se rozhodli si některé vyrobit. Vše bylo ponecháno na fantazii chlapců.

Někdo pracoval s odpadovým papírem z použitých krabic, jiní si zase vybrali na zhotovení škrabošky čtvrtku. Někdo svoji představu ztvárnil barevně, někdo zase černobíle.

Přesto se všem dílo povedlo.

Vychovatel: Rybánská D.

SEBEOBSLUŽNÁ VÝCHOVNÁ ČINNOST

Slovanská

Již se stalo tradicí, že vždy o víkendu si chlapci na budově Teska něco dobrého sami pod dohledem vychovatele upečou. Nápad především inicioval chlapec G.R. Přestože se učí v oboru úplně jiném , než kuchařském ale zahradnickém, je v této činnosti velice šikovný. Předem přijde vždy prokonzultovat svůj nápad s vychovatelem. Pak si chlapci najdou recept, sepíšou si které suroviny lze koupit a to tak, aby jim stačili na nákup peníze.

Nákup pak provádí společně s vychovatelem. Dnes si naplánovali vdolečky s povidly a tvarohem. Aby nedocházelo k hádkám, práci mají rozdělenou. Jeden zadělá kynuté těsto, další pak válí a vykrajuje, poslední smaží. Společně pak na závěr provádí dokončovací a úklidové práce.

Nakonec vše rozpočítali a rozdělili mezi ostatní chlapce. Odměnou jim byla pochvala a to ,že všem moc chutnalo. Všichni si zaslouží velkou pochvalu.

Vychovatelka : Rybánská D.

Boletice Floorball Cup 2019

Boletice

První březnová sobota tohoto roku se stala synonymem úžasným sportovním výkonům, touze po vítězství i spontánním projevům zklamání a radosti.

Takovou atmosféru hostil nultý ročník celoústavního turnaje ve florbale, pořádaný v zázemí boletické tělocvičny, vybavené speciálně pro tento hrací den nezbytnými hracími prvky a početnou diváckou kulisou.

Fyzickou náročnost turnaje nejlépe dokresluje zvolený, a zřejmě nejspravedlivější hrací systém, „každý s každým.“ A byť byla časová dotace jednoho utkání jen 10 minut, závěrečný hvizd zazněl až těsně před 19 hodinou.

Z výsledkové listiny je jasně patrné, jak vyrovnaná je současná špička boletických týmů, neboť o vítězi celého turnaje nakonec musel rozhodnout lepší vzájemný zápas.

Vychovatelé DDŠ

Do přírody s mapou a kompasem

Boletice

V neděli po obědě jsme se s chlapci vypravili do lesů a kopců nad Boleticemi. Vyzbrojili jsme se mapou, klasickým kompasem a satelitní navigací pro pěší. To proto, abychom se tyto pomůcky pro oriantaci v terénu naučili používat.

Nejdříve jsme podle kompasu určovali světové strany a ve spojení s klasickou papírovou mapou určovali další trasu. Satelitní navigace nám sloužila jen ke kontrole a k některým doplňkovým informacím, jako je například nadmořská výška nebo za jaký čas dojdeme z jednoho místa na druhé. Naučili jsme se používat jak klasickou mapu, tak i mapu v satelitní navigaci a samozřejmě také kompas.

Důležité pro nás bylo, že jsme se neztratili, včas dorazili k večeři a naučili se zas něco nového.

Vychovatelé odd. EPCHO : Zábrodský Petr, Jirovec Martin, Bílková Yveta

II. HOKEJOVÁ LIGA - PLAY OFF - Děčín - Vrchlabí

Boletice

Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo v Děčíně utkání II. hokejové ligy. Na tamním zimním stadionu nemohli chybět ani naši chlapci. Souboj na ledě byl opravdu plný adrenalinu a emoce diváků byly také velmi silné. Chlapci fandili, co jim síly stačily, HC Děčín prohrál 4 : 5.

Janoušek, Loubek, Dudák

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.