Šenovské grilovaní v dubnu

Kamenický Šenov

I když jsou v současné době volnočasové aktivity díky opatřením z důvodu výskytu epidemie koronaviru v celé České republice, tudiž i u nás velice omezené. Dovedli jsme za dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatřeních využít hezkého počasí a dokonale využít náš krb a ugrilovat si v něm něco dobrého.

V průběhu tohoto měsíce jsme grilovali již 2x. Poprvé na začátku měsíce a naposledy tento pátek. Přípravy se chopili chlapci - kuchaří. Maso nejdříve naložili a pak ugrilovali. V prvním případě se jednalo o maso a hamburgery a v druhém případě se jednalo o špízy a špekáčky.

Jak v prvním, tak v druhém případě zaslouží kuchaři pochvalu za přípravu a následné ugrilování. Pochvalu si však zaslouží též i ostatní, neboť ke grilování též patří úklid a příprava krbu před a po grilování.

Obě plánované akce se povedli a chlapci se těší na další grilování, které bude snad již bez nutnosti dodržovat přikázaná opatření.

Vychovatelé : Jiří Brzobohatý

   

   

Turistické poznávání blízkého okolí

Kamenický Šenov

Na sobotu dne 18. 4. 2020 jsem pro chlapce připravil akci poznávání blízkého okolí, kdy jsme se služebním vozidlem přepravili do obce Kytlice a poté pěšky po polních a lesních cestách šli k Lesnímu rybníku, který se nachází mezi Dolním Falknovem a Falknovem, kam jsme došli asi po hodině a půl příjemné procházky.

Po krátkém odpočinku jsme vyrazili na zpáteční cestu. Chlapci netušili, že kousek od Kamenického Šenova se v lese nachází tak hezký rybník a již při zpáteční cestě jsme začali společně plánovat, jak podnikneme na toto místo cyklo-výlet.

Petr Husák

   

   

Velikonoční tradice na odd. EPCHO

Boletice

Dne 12.04. 2020 o velikonoční neděli si chlapci vyzkoušeli pletení pomlázek z vrbových proutků. Bylo slunečné počasí, čehož jsme využili a trávili tento čas venku. Při pletení z 8-mi proutků hoši zjistili, že to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Museli vynaložit značné úsilí i za pomoci vychovatelů, aby se pomlázky zdařily.

Upletené pomlázky si potom chlapci ozdobili barevnými stužkami. Poté jsme se vrhli na přípravu velikonoční nádivky, která všem chutnala. Při přípravě nádivky jsme s chlapci probírali symboliku Velikonoc, vznik těchto svátků, jejich význam a tradice.

Zapsal Bc. Michal Ledvina - vychovatel odd. EPCHO

   

   

Revitalizace prostor, ohniště

Slovanská

I v době nechtěné karantény je třeba nezahálet a proto se chlapci v rámci polytechnických činností věnovali úpravě a zvelebování společných prostor.

Jedním z nich bylo obnovení a vybudování ohniště a následné revitalizace prostoru k tomu určeném v areálu ústavu. Vzhledem k počasí, které nám přálo, šla chlapcům práce od ruky, a bylo vidět, že i oni, když chtějí, umí přiložit tu ruku k dílu.

Výchova tesko

   

Zahájení prodeje sadby letniček a zeleniny

Vážení přátelé a milovníci květin.

Skleníky odborného výcviku zahradnická výroba opět začali s prodejem sadby letniček a zeleniny.

Prodejní doba po – pá 8.00 – 16.00 hod, sobota 8.00 – 12.00 hod.

Těšíme se na Vás.

TURISTICKÝ POCHOD NA JEDLOVOU

Kamenický Šenov

Na neděli dne 12.4.2020 jsme naplánovali turistický pochod na Jedlovou. Ve 12:30 hodin jsme s chlapci odjeli služebním vozidlem do Jiřetína pod Jedlovou, kde jsme po příjezdu na místo zaparkovali na náměstí služební vozidlo a vydali jsme se po Křížové cestě na vrchol Křížové hory.

Cesta vedla do strmého kopce a tak se někteří chlapci při výstupu trošku zapotili. Z Křížové hory jsme lesem pokračovali na Jedlovou horu a dále zpět k vozidlu, kam jsme dorazili kolem 16:00 hodin.

Chlapci celkem ušli cca 8 km a cesta přírodou se jim i vzhledem krásnému počasí velmi líbila. Všechny chválím za chování a aktivitu po celou dobu výletu a všichni se těšíme na další výlety do přírody.

Švec Pavel

   

Turisticko - zátěžová akce ze dne 11.4.2020 – poznávací turistika Sloup v Čechách

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou turisticko – zátěžovou akci v okolí obce Sloup v Čechách a Svojkov.

Velice nám přálo počasí, a tak jsme výlet absolvovali v plánované délce 8 km. Ze Sloupu jsme se vypravili směrem na Svojkov a cestou překonali velké převýšení kolem kopce Slavíček.

Do Svojkova jsme přišli přes Modlivý důl, kde se nachází Skalní kaple P. Marie Lurdské a symbolický hřbitov horolezců. Chlapců se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné akce.

Vychovatel: Tomáš Soukup, Pavel Švec

Velikonoční kuřátko

Slovanská

V rámci velikonoční výzdoby jsme se s chlapci rozhodli pro výtvarnou činnost a výrobu obrázku s velikonoční tematikou. Tentokrát to bylo velikonoční kuřátko. Výtvarná činnost je pro chlapce užitečná v rámci trénovaní soustředěnosti a jemné motoriky.

Chlapci se pustili do díla a fantazii se meze nekladla. Někteří chlapci nad touto činností strávili delší dobu a snažili se o pěkný výsledek. Výsledné dílo bylo vcelku zdařilé a chlapci byli spokojeni.

Parta S2

Pletení pomlázky

Slovanská

V rámci velikonočních aktivit jsme se s chlapci z ochranné výchovy pustili do pletení pomlázky. Proutky jsme jim přinesli z domova a to v dostatečné zásobě.

Úkolem chlapců bylo uplést pomlázku z osmi proutků. Někteří již zkušenost s pletením pomlázky měli a tak jim to šlo rychleji než chlapcům, kterým se to muselo vysvětlit a také ukázat. Po několika opakování se pomlázka povedla uplést všem chlapcům a se svým dílem byli všichni spokojeni.

Bohužel z vyzkoušením pomlázek to chlapci měli těžké, jelikož se v zařízení nenacházela žádná děvčata. A tak si chlapci udělali přípravu na další rok.

Parta S2

Turnaj v kulečníku

Slovanská

Kulečníkový turnaj Krásné jarní počasí jsme s chlapci z ochranné výchovy využili k venkovnímu pobytu v zařízení a uspořádali jsme skupinový turnaj v kulečníku. Pro většinu chlapců to bylo úplně poprvé, co hráli kulečník. Nebylo pro ně až tak lehké správně umístit tágo a strefit se do požadované koule. Po několika rozcvičovacích hrách jsme se pustili do turnaje a chlapci se naladili na bojovou vlnu. Turnaj se chlapcům líbil a určitě v hraní kulečníku budeme pokračovat i v budoucnu.

Parta S2

   

Rozdělání ohně v přírodě

Boletice

Umět rozdělat oheň, je důležitým aspektem pro přežití v přírodě. K tomu je nám nápomocno několik různých prostředků, jako jsou zápalky, zapalovač a křesadlo.

Před rozděláním samotného ohně, jsme chlapce poučili o bezpečnostních opatřeních při rozdělávání ohně na veřejném prostranství, abychom se nedostali do rozporu se zákonem 133/1985 sb. o požární ochraně, který říká: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdravý osob, zvířat a majetek.“ Takže jsme měli připraveny prostředky k rozdělání ohně, ale i ty k jeho uhašení.

Po rozdělání ohně si chlapci na ohýnku upekli trdelníky, které si sami přímo na místě připravili.

Vychovatelé odd. EPCHO

  

Průpravná cvičení na in-line bruslích - DDŠ

Boletice

V areálu ústavu jsme využili asfaltové plochy a s hochy jsme provedli základní lekci v bruslení na in-line bruslích. Na programu byl nácvik základních dovedností, které nám v budoucnu umožní bezpečné sportování a intenzivní sportovní zážitky.

Cyklokrosový závod oddělení DDŠ a EPCHO

Boletice

V sobotu 11.4.2020 jsme využili velmi rozsáhlého areálu ústavu a uspořádali jsme hochům cyklokrosový závod čtrnácti jednotlivců. Každý chlapec musel absolvovat krátký slalom a poté několik překážek. Na trať byli hoši vypouštěni jednotlivě s tříminutovým rozestupem. Všichni účastníci závod bez újmy dokončili a k vidění byly i slušné sportovní výkony. Za skvělou spolupráci děkuji všem kolegům.

   

   

Turistika po okolí Srbské Kamenice

Kamenický Šenov

Na čtvrteční odpoledne 9. 4. 2020 jsem naplánoval pro chlapce turistiku po lesních v Srbské Kamenici v okolí kempu U Ferdinanda. Služebním vozidlem jsme dojeli ke kempu, který je v současné době uzavřen a tak je zde i vhodné místo k parkování.

Pak jsme již vyrazili podél říčky Kamenice, směrem na Jetřichovice. Lesní cesty vedly v několika úsecích i poměrně náročným terénem, ale vše jsme nakonec zvládli a asi po 8 kilometrovém okruhu jsme se navrátili zpět ke kempu U Ferdinanda.

Akce se vydařila a to i díky perfektnímu počasí.

Petr Husák

   

Pochod kolem Máchova jezera

Kamenický Šenov

Na neděli 5. 4. 2020, jsem naplánoval pro chlapce turistickou akci „ Pochod kolem Máchova jezera“.Pro některé vybrané chlapce to bylo první seznámení se zdejší krásnou krajinou. Služebním vozidlem jsme dojeli do obce Staré Splavy, kde jsme zaparkovali a dále pokračovali přes les k „ Mácháči „ který jsme obcházeli ze směru od kempu Borný. Posléze jsme došli k jezeru a následovně i k výpusti, kde přepadem přebytečná voda z jezera odtéká do Robečského potoka.

Po krátké přestávce jsme pokračovali až k hlavní pláži, kde byl bohužel uzamčen vstup, takže jsme se shodnou cestou navrátili zpět k přístavišti výletních lodí, kde chlapci posvačili. Následovala cesta zpět přes les k zaparkovanému vozidlu. Do ústavu jsme se navrátili k večeři. Počasí bylo vynikající a nálada mezi chlapci výborná a spokojenost z turistiky v přírodě maximální.

Petr Husák

   

   

Výroba kytek z barevného papíru

Slovanská

V rámci výtvarné činnosti jsme se s chlapci z ochranné výchovy pustili do vyrábění kytek z barevného papíru. Chlapci si vybrali barevné papíry a pustili se do výroby. Výsledné dílo se chlapcům povedlo a zaslouží si pochvalu za snahu a trpělivost.

Parta S2

 

ESTETICKOVÝCHOVNÁ ČINNOST - MALOVÁNÍ KRASLIC

Slovanská

Dnešním dnem jsme si společně s chlapci připomenuli blížící se velikonoční svátky malováním vajíček. Chlapci se též postupně seznamovali s velikonočními zvyky a tradicemi.

Přípravu si rozdělili jednotlivci od vaření vajec, barvení barvou až postupné malování a zdobení voskem. Každý si jednotlivě vyzkoušel nazdobit jedno vajíčko. Někteří chlapci překvapili svoji zručností.

Příště si vyzkoušíme podle tradic upéct velikonoční jidáše. Všechny chlapce chválím za snahu a trpělivost při práci.

Vychovatelka – Rybánská

   

   

Příprava celodenního stravování odd. EPCHO

Boletice

Dne 29.03. 2020 jsme si s chlapci vyzkoušeli zajistit celodenní stravování pro 9 chlapců a 6 dospělých.

Předem byl kolektivně sestaven jídelní lístek, na jehož základě byly nakoupeny potřebné suroviny na celodenní vaření. Den začal přípravou snídaně. Poté se chlapci s vervou pustili do škrábání a zpracování kořenové zeleniny a brambor na bramborovou polévku. Následně pomáhali i s přípravou hlavního chodu. Ke svačině paní Bílková upekla výborný perník, o čemž svědčí chvála jak ze strany chlapců, tak i kolegů. Na večer jsme se s chlapci pustili do přípravy budapešťské pomazánky, která rovněž sklidila velký úspěch.

I přestože se jednalo o celodenní akci, zájem chlapců v průběhu dne nepolevoval a večer už plánovali, co dobrého uvaříme příště.

Cílem akce bylo rozvíjení kuchařských dovedností s možností jejich využití při případném pokračování ve studiu učebního oboru Provoz společného stravování.

Zapsal Bc. Michal Ledvina - vychovatel odd. EPCHO

   

   

Nedělní vaření na DDŠ

Boletice

V neděli 29.3. si hoši opět trénovali své samoobslužné dovednosti a připravili si celodenní jídelníček. Někteří vzali přípravu na budoucí samostatný život velmi zodpovědně a k vaření přistoupili nečekaně aktivně. Všechny pokrmy nakonec byly jedlé a poměrně chutné, proto považujeme dnešní vaření za úspěšné.

Překážkový závod v Boleticích

Boletice

V rozlehlém areálu našeho ústavu se konal překážkový závod inspirovaný populárním Spartan race. Účastnilo se ho 14 závodníků, kteří museli zdolat 10 překážek. Ty měli prověřit sílu, mrštnost, rychlost a další vlastnosti, kterými disponují správní “spartani”. Hoši se s nástrahami vyrovnali statečně a proto titul “finisher” patří každému z nich. Velké díky patří všem pořadatelům za výbornou spolupráci.

   

   

Turisticko - zátěžová akce ze dne 28.3.2020 – poznávací turistika Radvanecko

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou turisticko – zátěžovou akci v okolí obce Radvanec. Velice nám přálo počasí, a tak jsme výlet absolvovali v plánované délce 9 km. Z Radvance jsme se vypravili směrem po zelená do obce Cvikov a cestou měli chlapci možnost seznámit se s přírodními krásami oblasti – Perníkovou věží, Skalní bránou, atd.

Chlapců se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné akce.

Vychovatel: Tomáš Soukup, Pavel Švec

Výlet na Maxičky a labské vyhlídky

Slovanská

Krásné březnové počasí jsme využili s chlapci k výletu na nedaleké Maxičky. Počasí nám přálo a lidí ještě moc k vidění nebylo. Po přesunu na Maxičky jsme se vydali pěšky zpět do Děčína. Cesta lesem rychle ubíhala a s chlapci jsme pozorovali rozkvétající jarní přírodu. S chlapci jsme nezapomněli navštívit i několik vyhlídek na kaňon řeky Labe. To se jim líbilo a užívali si krásný výhled na samotné údolí, tak i město Děčín.

Parta S2

   

Výlet na Vlčí jezero

Slovanská

I další březnový den jsme využili k tomu, aby jsme poznali blízké okolí. Tentokrát jsme se vydali navštívit Vlčí jezero a odtud jsme měli v plánu vyrazit pěšky zpět do Děčína. Samotné Vlčí jezero se chlapcům velmi líbilo a využili krásné jarní počasí k relaxaci u vody a pozorování přírody. Poté jsme se vydali na cestu zpět do Děčína, která nám vcelku rychle ubíhala. Výlet se chlapcům líbil a jistě to nebyl náš poslední.

Parta S2

Mazlavé mýdlo a dezinfekce

Boletice

Všude dneska slyšíme, že v „době koronavirusové“ jde především o to, abychom se chránili různými rouškami, respirátory a dezinfekcemi, častěji prali a čistili svůj oděv. A to nejenom, že všechno s chlapci dodržujeme, ale my i vydrhli a vydezinfikovali řádně celou školní třídu.

Vychovatelé odd. EPCHO, skupina E1

Šití ochranných roušek

Slovanská

V měsíci březnu, vzhledem k dané situaci možné nákazy koronavirem, jsme se rozhodli s chlapci na společné práci šití ochranných roušek.

Během výchovné zájmové činnosti se chlapci učili stříhat požadované tvary látky na roušky a žehlení. Někomu to šlo dobře, někomu hůře, ale všichni se snažili. Na závěr pak chlapci upevňovali na roušky tkaničky.

Vše jsme pak předali vedoucímu vychovateli panu Zámostnému, který zajistil dezinfekci hotových výrobků a vše dal pak do oběhu.

Vychovatelé – Rybánská, Gros

   

   

8. 3. 2020 - Šauštejn s Malá Pravčická brána

Slovanská

Dnes jsme se vydali do obce Mezní Louka a zní po turistické trase na zříceninu Šauštejn a dále na Malou Pravčickou bránu.

Cesta vedla částečně po asfaltové cestě a lesní, která už dále převažovala. Výstup na zříceninu byl pro některé chlapce obtížní, protože vedla po příkrých schodech. Přesto to zvládli, což pro ně bylo malé osobní vítězství, a odměnou jim byl krásný výhled.

Cestou jsme se ještě zastavili na Malé Pravčické bráně, která je nedaleko od zříceniny. Výlet se všem moc líbil.

Vychovatelé: Maděra, Šticha

Ruční šití roušek dne 22.3.2020

Kamenický Šenov

Chlapci projevili zájem si ušít roušky z látky,která by se jim líbila. Tak jsem v týdnu nakoupila vše potřebné a v sobotu jsme se dali do práce.

Někteří ze začátku říkali, že to nedají, že je to moc těžké. Po počátečním brblání, ale nakonec si všichni ušili roušku. Moc je to bavilo a zjistili, že to vůbec není tak těžké. Rádi by v této činnosti ještě pokračovali. Po zjištění, že by mohli ušít roušky i pro své blízké a poslat poštou, která tyto zásilky odbavuje zdarma jsme se dohodli, že budeme pokračovat.

Těšíme se na další šití roušek a určitě budeme pokračovat.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

ŠIJEME ROUŠKY V BOJI S KORONAVIREM

Kamenický Šenov

Tak, jako většina národa se i my snažíme v boji s koronavirem COVID-19 přispět svou “troškou do mlýna“. V rámci praxe učebního oboru „Provozní služby“ naši chlapci pod vedením třídních učitelek p. Turčínkové a p. Krásové vyrábí od úterý 17.3.2020 ve třídě na svých šicích strojích roušky.

Chlapci mají práce na rouškách rozdělené, každý se věnuje své části výroby a na konci je vždy hotová jedna rouška. Práce chlapce baví a cítí se v této nelehké době užiteční. Na našem odloučeném pracovišti bylo od úterý vyrobeno již cca 80 roušek, které jsme zatím rozdělili mezi ostatní pracoviště výchovného ústavu, pracovníky pošty Kamenický Šenov a část roušek byla též předána Domovu důchodců Kamenický Šenov.

Ve výrobě roušek budeme i nadále pokračovat a roušky předávat potřebným. Chlapce chválíme za aktivitu a přístup k práci při výrobě…

Kolektiv školy Kamenický Šenov

   

VÍKENDOVÉ BRIGÁDY PRO MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

Kamenický Šenov

S hezkým víkendovým počasím jsme dne 14.3. a 15.3.2020 provedli dvě brigády pro město Kamenický Šenov. V sobotu po obědě vyrazil vychovatel Pavel Švec s polovinou chlapců do areálu mateřské školky a v neděli vychovatel Tomáš Soukup s druhou polovinou chlapců do areálu přírodního koupaliště Kamenický Šenov.

Zde chlapci na obou místech stahovali na předem vyznačené místo klacky, větve a části stromů, které se válely na ploše po prořezu a kácení technickými službami Kamenický Šenov. Počasí bylo hezké, i když teplota jen kolem 10 stupňů C a tak práce chlapcům pěkně utíkala. Oba dva dny chlapci splnili nastavené cíle a všechno na vyčleněných plochách uklidili.

Chlapce chválíme, za aktivitu, přístup k práci a chování a těšíme se další možnosti pomoci městu Kamenický Šenov.

Kolektiv výchovy Kamenický Šenov

   

   

Turisticko - zátěžová akce ze dne 14.3.2020 – pochod podél Svitávky

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou turisticko – zátěžovou akci v okolí obce Svitava. Velice nám přálo počasí, a tak jsme výlet absolvovali v plánované délce 8 km. Cestou měli chlapci možnost poznávat přírodní krásy oblasti zvané Peklo. Seznámili se s umístěním vyhlášeného moto klubu Pekelné doly, a také místních trampských převisů vhodných k přespání. Celá akce byla zakončena návštěvou pekelných jeskyní, kde se natáčela řada českých pohádek.

Chlapců se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné akce, případně na možnost přespání v nově nalezených lokalitách.

Vychovatel: Tomáš Soukup

 

Kyjov

Kamenický Šenov

V neděli 15. 3. 2020 jsem se s chlapci vydali na turistický výlet do Kyjova. V Kyjovském údolí jsme prošli několik vyhlídek, kde cesta k nim vedla ve skalách a v úzkých otvorech se schodišti.

Cesta byla značena turistickými značkami, po kterých se chlapci museli umět zorientovat. Dále jsme prošli skalní jeskyně, v kterých byly ještě zbytky ledopádů. Počasí nám přálo, bylo krásně a z vyhlídek jsme měli možnost vidět celé Kyjovské údolí.

Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi bavila, a už teď se těší na další výlet.

Vychovatel: Švec

Smažení langošů

Boletice

Po dlouhé době, si chlapci jako samostatnou přípravu jídla zvolili langoše. Rozdělili si práci do dvojic, někdo zadělával těsto, další smažili a jiní uklízeli. Spočítali jsme si, že je to poměrně levná večeře až na nejdražší položku a tím je sýr. Vychovatel: Kumprechtová A.

   

   

Grilování na vile DDŠ

Boletice

V rámci výchovy k samostatnosti si hoši sami měli připravit malé odpolední pohoštění. Slunečné počasí umožnilo přesunout celou činnost na zahradu a bylo z toho příjemné grilování. Hoši přípravu špízů zvládli na výbornou, proto se v budoucnu bude podobná akce určitě opakovat.

Turistika DDŠ - Tokáň

Boletice

Dobré počasí jsme s DDŠ využili k zátěžové turistice. Trasa v okolí Tokáně byla sice náročná, ale odměnou za její zdolání byl pohled na nádherná panoramata Česko-saského Švýcarska.

Rybaření na Labi

Boletice

DDŠ se v neděli 15.3. vydala k nedaleké řece Labe, kde hoši strávili příjemné odpoledne při rybaření. Tuto činnost zařazujeme jako relaxační aktivitu, která kompenzuje jinak poměrně nabitý program výchovných činností.

Začátek cyklistické sezóny DDŠ

Boletice

Blízkost Labské cyklostezky a teplé počasí nás zlákalo k prvnímu letošnímu cyklistickému výletu. Trasa byla lehká a poměrně krátká (cca 35km), měla sloužit především k ukotvení dovedností a bezpečnostních návyků, abychom v budoucnu předešli nehodám a úrazům a mohli si cyklistiku náležitě užívat.

Společný běžecký trénink na zimní olympiádu

Boletice

Dne 6.3. se v Bedřichově konal společný trénink všech pracovišť v běžeckém lyžování. Zúčastnilo se 10 chlapců, kteří jsou v širší “olympijské” nominaci. 6 nejlepších se pak 23.3. vydá reprezentovat naše zařízení na zimní olympiádu výchovných ústavů. Protože je Bedřichov 83 km od Děčína, využíváme možnost tréninku maximálně a končíme až za tmy. Doufáme, že nově nabyté dovednosti hoši efektivně využijí a podají při závodech důstojné výkony.

Turistika – dančí obora v Novém Oldřichově dne 8.3.2020

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou turistiku. Domluvili jsme se s chlapci, že se půjdeme podívat do Nového Oldřichova na daňky.

Tentokráte jsme to vzali obrácenou cestou. Nejdříve jsme šli až k bývalé základní škole po hlavní silnici, dále jsme odbočili do lesa. Prošli jsme lesem, kolem kopce Smrčník. Tentokrát byla cesta již upravená a tak se nám šlo lépe. Přišli jsme až do Nového Oldřichova a daňkové nás hned přivítali u plotu. Chlapci byli překvapeni, že hned neutekli.

Dále jsme pokračovali po hlavní silnici až k cyklostezce po které jsme pokračovali až do Kamenického Šenova.

Výlez se všem líbil a na příště nasušíme více pečiva ať máme na krmení. Našlapali jsme cca 12km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

Výlet na Boreč

Boletice

V sobotu, dne 7. 3. 2020, jsme vyrazili na turistický, poznávací výlet do Českého středohoří, na kopec Boreč. Chlapci byli poučeni o bezpečnosti a chování na veřejnosti. Vrch Boreč patří do skupiny kopců vulkanického původu, které vytvářejí typický krajinný kolorit Českého středohoří. Klasickou sopkou však, stejně jako většina jemu podobných, nikdy nebyl. Masiv kopce se v létě chová jako akumulátor, absorbuje teplo a prohřívá se. V zimě vnikne do puklin na úpatí chladný, mrazivý vzduch. Uvnitř se zahřeje, podle fyzikálních zákonitostí stoupá vzhůru a na vrcholu kopce vyletí teplý ven jako z komína.

Na úpatí hory jsme se vyfotili v „kamenném moři“, kde Boreč nasává studený vzduch a na vrcholu se příjemně ohřáli. Bohužel nebyl sníh a mráz, takže efekt nebyl úplný. Přesto si myslím, že jsme si výlet na unikátní kopec hodně užili.

Vychovatel: Kudrmann J.

   

   

26. 2. 2020 - Bruslení

Slovanská

Vzhledem k jarním prázdninám se nám s chlapci povedlo vyrazit na děčínský zimní stadion. Tam pod vedením svého vychovatele, který je i zároveň hokejovým trenérem se chlapci učili základy bruslení. Což šlo některým lépe a některým hůře, ale i přes to svou snahu nevzdávali a snažili se dál.

Vychovatelé: Šticha, Maděra

   

Vzduchová střelba

Slovanská

Vzhledem k blížícím se zimním olympijským hrám výchovným ústavů, kterých se tradičně účastníme, vrcholí i naše přípravy. Jedním z hlavních tréninků je trénink vzduchové střelby jakožto součásti biatlonu. Při tréninku nejprve začínáme s klidovou střelbou na papírové terče s vyznačeným křížem a postupně se propracováváme k pozátěžové střelbě na sklopné terče jejichž průměr je 1,6cm na vzdálenost 10m.

Vychovatelé: Maděra

   

22. 2. 2020 - Buková hora-Víťova rozhledna

Slovanská

Dnes jsme s chlapci vyrazili na Bukovou horu, kde jsme chtěli jít na Humboldtovu vyhlídku, pak jsme se vydali po červené turistické trase, která vede pod Bukovou horou. Prošli jsme kolem bývalé obce Stará Homole, z které zbyli už jen základy některých staveb. Cestou zpět do ústavu jsme se ještě s chlapci zatavili na Víťově rozhledně, kde se chlapci mohli pokochat pohledem na sníh, který letos moc neviděli.

Vychovatelé: Maděra, Hegr, Antušák

VAŘENÍ – 21.2.2020

Slovanská

Dnes bylo k večeři v hlavní kuchyni naplánované pečené kuře a chlapce napadlo, že bychom si tuto večeři mohli vylepšit a prosili jestli bychom si mohli upéci ke kuřeti hranolky. Po dohodě s p. kuchařkou jsme tento se tento nápad rozhodli realizovat.

Dostali jsme brambory a olej a šli jsme do naší kuchyňky ve výchově a pustili se do přípravy vaření. Kluci si oloupali brambory, nakrájeli na hranolky, dali rozehřát olej do hrnce a začalo se smažit. Zároveň, když už jsme byli v tom smažení jsme ještě udělali pár topinek s česnekem jako svačinku. Hranolky jsme si pak dali jako přílohu ke kuřeti a večeře byla úplně vynikající.

Vychovatel: Malý, Hořák

   

   

Muzikál – Kvítek Mandragory

Boletice

Na den 27. 2. 2020 jsme dostali jako dar vstupenky na muzikál Kvítek Mandragory v divadle Broadway. Hned po obědě jsme vyrazili na cestu, abychom si mohli prohlídnout i nějaké kulturní památky v našem hlavním městě. Dokonce jsme měli to štěstí, že na Václavském náměstí, byla jedna část uzavřena, protože se zde natáčel nějaký film, nebo dokument. Chování chlapců a nálada byla na výbornou, moc jsme si to užili a moc se nám muzikál plný hitů Heleny Vondráčkové líbil.

Vychovatel: Kumprechtová A., Šindelář J.

   

   

Krmení lesní zvěře

Boletice

Na neděli jsme měli naplánovaný příkrm lesní zvěřě. I přestože drobně poprchávalo vypravili jsme se ke krmelci, který se nachází v lese pod obcí Lesná. S sebou jsme vzali pytel sena a tašku kaštanů. Po příchodu k seníku jsme vše uložili na své místo a po rychlém zdokumentování výpravy jsme se za stálého deště vydali hlouběji do lesa, jestli nespatříme někoho z obyvatel lesa. Nespatřili. Ale ani to a ani nepříjemný déšť nám nezkazil hezký pocit, že jsme mohli něco udělat pro lesní zvěř.

Vychovatelé odd. EPCHO, skupina E1

Výlet za poznáním

Slovanská

Krásné víkendové počasí jsme využili k turistice. Tentokrát jsme se vydali na Pastýřskou stěnu, kde jsme zkoušeli vyluštit věž poznání, kde jsme hádali zvířata a rostliny. Dále jsme pak pokračovali přes vyhlídky na Červeném vrchu do Bělé a nakonec zpět do zařízení.

Parta S2

   

Valentýnské tvoření

Slovanská

V rámci výchovné činnosti se věnujeme i výtvarné činnosti. Proto jsme se s chlapci rozhodli, že ke svátku zamilovaných “Valentýn” vyrobí valentýnské přání pro své přítelkyně. Chlapci zjistili, že až tak jednoduché to není a dílo se hned napoprvé nezadařilo, jak by si přáli. Ale nakonec se povedlo a chlapci byli se svým dílem spokojeni.

Parta S2

  

Kroužek vaření II – příprava na ,,dospělost“

Boletice

Dne 18. února pokračoval kroužek společného vaření. Naši chlapci se pravidelně pokouší připravovat chutné pokrmy naší i mezinárodní kuchyně. Během přípravy se také seznámí s etiketou stolování a pravidly zdravé výživy.

Loubek, Janoušek, Dudák

    

Soutěž zednických dovedností "FANKA 2020"

Dne 17. února se v prostorách dílny Stavební výroby Pivovarská při SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín, uskutečnila soutěž v zednických dovednostech.

Zahájení soutěže proběhlo krátce po 8.00 hodině ranní nástupem všech žáků a seznámení se s daným úkolem a přípravou pracovišť. Následně bylo započato fyzické plnění úkolu. Konkrétně se jednalo o zdění několikrát zalomené příčky. Po ukončení zadaného úkolu a zhodnocení odbornou komisí, proběhlo celkové zhodnocení soutěže.

Všichni účastníci včetně našich žáků přistoupili k zadání zodpovědně a jak časový tak objemový limit splnili. Při závěrečném hodnocení, kdy dva ze soutěžících dosáhli stejného počtu bodů, se rozhodla komise posuzovatelů udělit dvě 1 místa. Zde bodoval náš zástupce J. G. Soutěž byla hodnocena z pohledu zástupců obou středních škol jako velmi vydařená s výhledem na její opakování či případné rozšíření.

VLČÍ JEZERO – 16.2.2020

Slovanská

V Novém roce poprvé pokračujeme v souladu s ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti v projektu environmentální výuky, jejímž cílem je vzbudit u našich chlapců pozitivní postoj k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách a znalost a péče o prostředí kolem nás.

Součástí toho je kromě jiného i pravidelný úklid přírody v okolí Vlčího jezera nedaleko obce Maxičky. Proto jsme dnes opět po nějaké době zajeli služebním vozidlem k lesnímu jezírku mezi Maxičkami a Sněžníkem a vybaveni pracovními pomůckami , vyrazili do okolí jezírka, abychom jej zbavili odpadků.

I tentokrát jsme byli velmi příjemně překvapeni, že odpadků nebylo mnoho. Buď je to tím, že v únoru k jezírku moc návštěvníků nejezdí, nebo ti co jsem přijedou, jsou k přírodě ohleduplní. Uvidíme příště.

Vychovatel: Hořák, Malý

   

Turnaj družstev ve stolním tenise

Boletice

Dne 15.2.2020 pořádala DDŠ Boletice vnitroústavní turnaj tříčlenných družstev ve stolním tenise. Jednotlivá oddělení dala dohromady 7 týmů, které se utkaly ve dvou skupinách na třech stolech v boletické tělocvičně. Během turnaje jsme měli možnost shlédnout zajímavé duely i bojovné sportovní výkony.

Všechny stupně vítězů obsadily učňovské celky z odloučeného pracoviště na Letné, kterým tímto gratulujeme. Díky za účast a slušné chování patří všem zúčastněným hochům i jejich vychovatelům za dobrou spolupráci.

Běžecké lyžování - příprava na zimní olympiádu

Boletice

Dne 16.2.2020 jsme s hochy vyrazili do obce Bedřichov v Jizerských horách na běžecký trénink v rámci přípravy hochů na nadcházející zimní olympiádu výchovných ústavů.

Tentokrát byl trénink zaměřen na techniku, nikoliv na fyzickou kondici. Hoši tedy absolvovali četná průpravná cvičení a krátký běžecký výlet až závěrem. Vzhledem k nedostatku sněhu v okolí našeho ústavu byla toto první letošní zkušenost hochů se sněhem, takže si ji všichni náležitě užili.

Výlet do Ústí nad Labem - Větruše

Boletice

Na měsíc únor jsme si s chlapci naplánovali výlet do Ústí nad Labem a Větruši. Chlapci navštívili zrcadlové bludiště a po té obdivovali výhled na řeku Labe, Střekov, Mariánskou skálu a i část města. Z Větruše jsme se svezli lanovkou. Podívali jsme se na kostel u nákupního centra Fórum a prošli střed města. Během výletu jsme jim řekli pár informací o historii města. Chlapcům se výlet líbil.

Vychovatelé: Šindelář J. , Peterková H., Holub M.

   

 

Turisticko - zátěžová akce ze dne 11.2.2020 – procházka po okolí

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou procházku po okolí. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme vyrazili směrem na Českou skálu a Slunečnou. Počasí nám připravilo zajímavou cestu, kdy jedna část byla bahnitá, druhá zasněžená. V polovině cesty jsme se zastavili na krátkou pauzu, která se neplánovaně změnila na koulovačku.

Chlapcům se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné, snad zasněžené, akce.

Vychovatel: Tomáš Soukup, Pavel Švec

   

VAŘENÍ – 11.2.2020 - bramboráky

Slovanská

Protože vaření patří mezi jednu z nejoblíbenějších činností našich chlapců, rozhodli jsme se dnešní odpoledne v této činnosti pokračovat, kdy tentokrát si chlapci vybrali klasické bramboráky.

Suroviny jsme jako obvykle nafasovali od zdejší kuchyně. Po seznámení s bezpečností práce a pracovním postupem výroby bramboráků, se chlapci dali do díla. Nejprve si oloupali a nastrouhali brambory, těsto dochutili solí, pepřem, majoránkou a česnekem, nakonec přidali vejce, to vše zaprášili hladkou moukou a pořádně promíchali. Mezitím se již na pánvi rozehřál olej, na kterém postupně chlapci usmažili několik bramboráků.

Nakonec po sobě kuchyňku poklidili a potom už si mohli na vydařených bramborácích pochutnat. Samozřejmostí byla ochutnávka vychovatelů a kuchařek, kdy za povedený pokrm chlapci sklidili zaslouženou pochvalu.

Skupina: S3

Vychovatel: Hořák, Malý

   

Kyjovské údolí a Doubice 9.2. 2020

Slovanská

Dnes jsme se vydali do Kyjova, kde jsme si šli prohlédnout Kyjovské údolí. Vybrali jsme 7,5 km okruh po turistických cestách. Cestou jsme s chlapci popisovali různá zvířata, která žijí v lese, což se opět ukázalo jako velmi složité i když to už chlapci několikrát slyšeli.

Cestou zpět jsme se ještě zastavili v Doubici kde si chlapci prohlédli pár kusů vojenské techniky a dřevěné vyřezávané sochy.

Skupina: S3,S2, Tesko

Vychovatelé: Maděra, Hegr, Jaroši

   

Bowlingové odpoledne - DDŠ

Boletice

V úterý 11.2. jsme v rámci sportovní činnosti navštívili bowlingovou hernu. Pro některé hochy se jednalo o úplně novou disciplínu, proto jsme provedli krátkou instruktáž a poté jsme již mohli přistoupit k samotné hře.

Hra se zdařila, “žlábek” vedle dráhy jsme téměř nevyužili a padlo i několik striků. Jako zpestření se nám tato sportovní disciplína osvědčila, proto ji budeme i nadále zařazovat do programu.

ZÁTĚŽOVÁ AKCE Pěší turistický výlet

Boletice

Dne 8.2. 2020 jsme se vydali horní cestou okolo lesa, přes vodárnu a střelnici na přehradu, odkud jsme přes Lesní Mlýn došli lesními cestami na Šmordu. Ze Šmordy jsme, už po upravené silnici klesali do Nebočad a horní cestou zpět do našeho zařízení.

Trasa tohoto odpoledního výšlapu měřila cca 8 km. I díky krásnému počasí se chlapcům se výlet líbil.

Vychovatel: Kudrmann J.

   

Malování vnitřních prostor “teska”

Slovanská

Dne 9.2.2020 proběhla organizovaná činnost ve formě malování a zvelebování pokojů. Chlapci se pustili do této činnosti s velkým nadšením . Malování a zvelebování trvalo až do podvečerních hodin. Někteří jedinci si zaslouží za svůj pracovní výkon pochvalu.

Vychovatelé: Gros, Janda

Zimní přístav

Boletice

Počasí se nám na sobotu udobřilo, tak jsme se s chlapci vypravili do zimního přístavu v Děčíně.

Přístav byl plný lodí. Z hráze jsme si prohlédli tlačné remorkéry, motorové nákladní lodě, tlačné a tažné čluny a školní dílenskou loď. Chlapci si vyslechli odborný výklad na téma „děčínský šífort“ a seznámili se s nákladní lodní dopravou.

Vychovatelé odd. EPCHO, skupina E1

Turistický výlet do Hřenska a Soutěsek

Boletice

Dne 02.02.2020 jsme po obědě vyrazili s vybranými chlapci z odd. EPCHO služebním vozidlem do obce Hřensko, která je vstupní branou do Národního parku České Švýcarsko a současně nejnižším bodem nad mořem v Česku (115 m). Pedagogický dozor zajišťovali p. Ledvina, p. Zábrodský a p. Mládenka.

Zaparkovali jsme na parkovišti u řeky Labe a poté jsme prošli malebnou obcí podél řeky Kamenice až k turistické stezce. Stezkou jsme se vydali opět podél řeky Kamenice, kde jsme mohli obdivovat krásné skalní útvary a přírodní scenérie. Jedinou vadou byl fakt, že nám celou cestu drobně pršelo. Přesto se chlapcům výlet dle jejich vyjádření líbil. Kladně lze hodnotit i jejich chování, neboť dodržovali bezpečnostní pravidla a chovali se po celou dobu velmi dobře.

Zpracoval : Michal Ledvina Bc.

   

   

KROUŽEK VAŘENÍ

Boletice

Dne 31. 1. 2020 probíhal volnočasový kroužek vaření, během kterého se chlapci učí praktickým kulinářským dovednostem. Seznámí se především se základy stolování, přípravou jednodušších jídel a bezpečným používáním kuchyňského náčiní. Již v únoru 2020 se těšíme na další společný kurz vaření.

Loubek, Janoušek, Dudák

   

Výroba ptačích krmítek

Boletice

Dne 28. 1 2020 se uskutečnila plánovaná činnost pro chlapce z oddělení EPCHO. S ohledem na komplikovanou možnost využívání ústavní dílny ( z bezpečnostních důvodů - pouze v omezeném počtu chlapců a na střídačku ), proběhla dnes připravovaná akce, kdy si vybraní chlapci z oddělení pro extrémní poruchy chování, vyrobili svépomocí krmítka pro ptáčky. Příprava pro dnešní výrobu již probíhala dne 27.1.2020, kdy si chlapci připravili výrobní materiál, který si částečně opracovali a nařezali na předem stanovené velikosti.

Dnes se chlapci pustili do vlastní montáže výrobků. Je pravdou, že vyrobená krmítka nesou známky, ne vždy stoprocentního opracování a drobné nepřesnosti, přesto můžeme právem konstatovat, že původního záměru se dosáhnout podařilo. Dnes jsme sice vyrobili první „vzorek“, ale materiál pro výrobu dalších kusů si chlapci již připravili a hodlají ve výrobě pokračovat. První vyrobené krmítko svůj účel jistě splní a společně s chlapci o víkendu krmítko umístíme na vhodné místo v parku a ptáčkům ho naplníme dobrotami.

Zpracoval : Cimpl Petr - vychovatel

   

Obhajoba prvenství se na jiříkovském turnaji podařila!!!

V pátek 24. 1. 2020 se v hale ve Varnsdorfu konal tradiční fotbalový turnaj pořádaný DDŠ Jiříkov. Zúčastnili se ho chlapci kategorie 2005 a mladší. Náš ústav odjížděl s cílem obhájit prvenství z loňského ročníku.

Startovalo zde celkem 8 týmů a hrálo se systémem každý s každým 1x8 minut. Byly zde k vidění velmi pěkné zápasy, nýbrž hned ty úvodní naznačily, jaké týmy si to rozdají o první tři místa. Samozřejmě mezi nimi nechyběli naši chlapci, kteří po celý turnaj podávali velmi dobré výkony a s pěti výhrami a dvěma remízami na kontě obsadili krásné a zasloužené první místo, za což je potřeba kluky pochválit.

Poděkovat je však potřeba i DDŠ Jiříkov za velmi dobrou organizaci tohoto turnaje.

   

Akce 26.1.2020

Boletice

Na neděli 26.1. 2020 jsme si naplánovali turistický výlet do Děčína. V průběhu odpoledne jsme chlapcům postupně ukázali několik památek včetně Ovčího můstku, Thunské hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčínské synagogy a historického Staroměstského kamenného mostu.Na závěr akce jsme pro chlapce připravili zábavně sportovní akci v SC Duna, kde si zahráli bowling.

Loubek, Janoušek, Dudák

   

ÚKLID CYKLOSTEZKY KAMENICKÝ ŠENOV

Kamenický Šenov

Dnešní odpoledne 24.1.2020 jsme se s chlapci vydali na úklid cyklostezky, kdy pracovní náplní byl sběr pohozených odpadků. Chlapci se oblékli do zimního počasí, dostali pracovní rukavice a pytle na odpadky. Vydali jsme se pěšky směrem k Panské skále, kde začíná cyklostezka směrem na Českou lípu.

Cestou jsme sbírali pohozené odpadky a bavili se veselými historkami. Došli jsme cestou, až ke hřbitovu kde jsme odložili u popelnice plné pytle odpadků a vrátili se stejnou cestou zpět. Při zpáteční cestě jsme se zastavili ještě na hřišti, kde jsme odpadky také vysbírali. Počasí bylo kolem -4°C a ušli jsme celkem 6km. Procházka spojená s úklidem okolí se chlapcům líbila a budeme rádi nadále v úklidu pokračovat.

Vychovatelé: Švec, Soukup

   

   

Zvyšování fyzické kondice

Kamenický Šenov

Na neděli 26. 1. 2020 jsem společně s chlapci naplánoval další z našich návštěv „ Fitness centra Lípa „ v České Lípě. Tato akce byla oproti ostatním odlišná v tom, že se účastnili pouze chlapci z naší skupiny a to v plném počtu.

V neděli po obědě a krátké relaxační pauze jsme odjeli do posilovny do České Lípy, kde jsme v plném nasazení odcvičili celkem 2 hodiny čistého času. Zkušenější chlapci zaučovali a pomáhali našim třem nováčkům, kteří byli v posilovně poprvé. Po cvičení jsme se vraceli zpět do ústavu příjemně unaveni a spokojeni s dosaženými výkony.

Petr Husák

   

Workoutové hříště

Slovanská

Ani chladné počasí neodradilo chlapce z ochranné výchovy od plnění jejich novoročních předsevzetí a to zapracovat na své fyzické kondici. Proto jsme se vydali na workoutové hřiště si pořádně zacvičit. Chlapci si vyzkoušeli několik cviků a zjistili, že je stále na čem pracovat. Určitě to nebyla naše poslední návštěva.

Parta S2

   

Skupinová akce v rámci kroužku vaření

Boletice

S ohledem na snahu zkvalitnit u chlapců sebe obslužné činnosti, proběhlo na oddělení EPCHO, sk. E-2, dne 19.1.2020 společné vaření. Cílem této činnosti je dosáhnout u chlapců celkové soběstačnosti po odchodu z ústavního zařízení, mj. tedy i v umění přípravy alespoň základních druhů pokrmů. Při společném posezení si chlapci z nabídky možných jídel vybrali, co do úpravy, méně náročnou gulášovou polévku. Ve spolupráci s úsekem stravování byl zajištěn materiál k výrobě daného pokrmu a nedělní odpoledne bylo věnováno vlastní „tvorbě“.

Chlapci se do práce pustili s vervou sobě vlastní a pod dohledem zkušeného pedagoga, s letitými zkušenostmi v oboru gastronomie, docílili velmi dobrého výsledku v podobě výtečné gulášové polévky. Kvalitu pokrmu zhodnotili sami chlapci na výbornou, ale abychom zajistili objektivitu tohoto posouzení, byla umožněna degustace i chlapcům ze sk. E-1 a několika chlapcům i z DDŠ. Veškerá hodnocení překonala naše očekávání, a poněkud neskromně je nutno uvést, že padl dokonce názor, že úsek stravování, by si z našeho kuchařského výsledku měl vzít příklad.

V obdobné činnosti hodláme pokračovat, o dosažených výsledcích budeme i nadále podávat podrobné informace.

Zpracoval : Cimpl Petr

Zoo

Kamenický Šenov

Na sobotu 18.1.2020, jsem uspořádal pro chlapce akci výchovy – návštěva Ústecké Zoologické zahrady . Návštěva byla pro chlapce cílená hlavně pro připomenutí druhů zvířat.

Z ústavu z Kamenického Šenova jsme se přesunuli služebním autem do Ústí nad Labem. Cestou chlapci relaxovali odpočinkem, a někteří se věnovali poznávaní okolí. Po příjezdu do Ústí jsme zaparkovali automobil přímo u dolního vchodu zoologické zahrady.

Po průchodu bránou jsme díky plánovanému vystoupení šli dle plánu k druhé vstupní bráně a dále jsme pokračovali vyznačeným směrem zahrady. Chlapci měli velkou možnost vidět ve výběhu spoustu šelem. Dále jsme procházeli pavilóny, kde většina zvířat k vzhledem počasí byla schovaná. Chlapci měli cestou spoustu otázek ke zvířatům, které si dokázali mezi s sebou vysvětlit. Ke konci naší procházky jsme se zastavili u lachtanů, kde jsme měli možnost vidět jejich krmení.

Prohlídka areálu chlapce velice zaujala a líbila se jim. Těšíme se na další návštěvu jiné zoologické zahrady.

Vychovatel Pavel Švec, Robert Cina 

   

   

S chlapci v muzeu

Boletice

Třetí lednovou sobotu jsme s chlapci navštívili Oblastní muzeum v Děčíně. Kromě stálé expozice o historii lodní dopravy, jsme mohli zhlédnout vzpomínkovou výstavu k výročí sametové revoluce, sbírku afrických šperků a oblíbenou expozici ptactva. Samozřejmě expozice lodní dopravy zaujala chlapce nejvíce.

Celé první patro jsme museli projít nejméně dvakrát, než si chlapci všechny modely lodí dosytosti prohlédli. Celou návštěvu nás provázel pan průvodce, který ochotně a odborně odpovídal na všechny naše otázky. Chlapcům se v muzeu líbilo. Někteří z nich byli v muzeu poprvé.

Vychovatelé odd. EPCHO skupina E1

   

Tělocvična Slovanská - posilovací a kondiční cvičení

Slovanská

Chlapci ze skupiny S2 se rozhodli udělat něco se svojí nadváhou a zlepšit svou fyzickou kondici. Naplánovali jsme pravidelné návštěvy posilovny a nastínili cvičební plán a metody. Výbava naší tělocvičny je dostatečná a lze ji dobře využít.

Vychovatelé skupiny S2

   

Výlet Praha – Pražský hrad

Slovanská

V neděli 19 Ledna, jsme společně s chlapci vyrazili po obědě na poznávací výlet do Prahy, kde bylo cílem dojít na Pražský hrad. První zastávkou byl Pražský orloj, kde měli hoši štěstí a mohli sledovat právě probíhající svatbu.

Další zastávkou byl Karlův most, který při jeho procházení nabídl chlapcům nespočet zajímavostí a nádherné panoramata Prahy.

Po Královské cestě jsme se poté dostali až na Pražský hrad, kde měli chlapci možnost, se vyfotit s Hradní stráží. Potom proběhla prohlídka Pražského hradu uvnitř nádvoří, prohlédli si kancelář Prezidenta Republiky a vše vyvrcholilo Katedrálou Sv. Víta.

Team Tesko

   

   

Turistika DDŠ

Boletice

V pátek 10.1.2020 a v sobotu 19.1.2020 jsme s hochy z DDŠ vyrazili na turistické výlety. V pátek jsme si za cíl zvolili nedaleký vrch Chmelník. Výšlap byl ozvlaštněn tím, že se odehrával za tmy, což hoši uvítali. Sobotní turistika proběhla v okolí Pastýřské stěny. Délka obou výletů byla kolem 11km, ale výšlap na Chmelník byl podstatně náročnější.

DDŠ

 

Polytechnická činnost

Slovanská

V rámci polytechnické činnosti se chlapci také malou měrou podíleli na zvelebování a údržbě společných prostor, převážně na drobných opravách zámků, kování, skříněk a podobných.

Vychovatelé Tesko

   

   

 

Večeře

Boletice

V pátek jsme v naší školní jídelně měli sladkou večeři, zemlbábu. Proto jsme se s chlapci rozhodli v rámci kroužku vaření, uvařit si ještě něco jiného a žemlovku si nechat jako zákusek. Volba padla na francouzské brambory s okurkou. Vařili a pekli jsme jako staří ostřílení kuchaři. Nakonec se po dvou pekáčích plných zapečených brambor jen zaprášilo. Všichni chlapci si velmi pochutnali.

Vychovatelé odd. EPCHO skupina E1

Příprava na celoústavní turnaj

Slovanská

25.1.2020 se koná celoústavní akce v nohejbalu. Jak už to bývá, ani chlapci z oddělení Slovanská nechtějí ponechat nic náhodě a pilně se na tento turnaj připravují.

Janda, Douša

Sledování hokejového zápasu 15. 1. 2020 HC Děčín x Jablonec

Slovanská

I v novém roce pokračují naše návštěvy hokejových zápasů děčínského týmu. Dnes jsme se šli podívat na zápas proti Jablonci. Utkání bylo vyrovnané až do konce, kdy v základní hrací době skončilo 4:4. Domácí pak díky většímu štěstí vyhráli až na nájezdy. Chlapci celé utkání poctivě fandili a z vítězství Děčína měli velkou radost.

Skupina: S3, S2, Tesco

Vychovatelé: Maděra, Šticha, Jaroši, Janda

   

12. 1. 2020 Sněžník

Slovanská

Dnes jsme se s chlapci vydali na rozhlednu Sněžník. Do obce Sněžník jsme přijeli autem a zaparkovali na parkovišti, odkud jsme se vydali vstříc vrcholu. Cestu nám znepříjemňoval silný vítr, ale po té co jsme zašli mezi stromy tak už nebyl tak silný.

Letos na nás sníh nečekal, ale aspoň byli omrzlé špičky stromů na vrcholu, který byl zahalen mlhou. Procházka i výhled, ač přes mlhu nebylo daleko vidět, se chlapcům líbila a celý promrzlý jsme se vrátili do ústavu.

Vychovatelé: Maděra, Hegr, Šticha

   

   

Výlet Litoměřice

Slovanská

Dne 11.1. 2020 jsme navštívili královské město Litoměřice. Na tomto výletě jsme se společně vydali přes náměstí okolo domu Karla Hynka Máchy, přes Máchovy schody jsme došli k divadlu a hradu. Chlapcům se výlet, i přes mrazivé počasí, moc líbil.

Jan Gros a Drahuška Rybánská

PASTÝŘSKÁ STĚNA

Boletice

V sobotu dne 11. 1. 2020 jsme se vydali s našimi chlapci „shodit“ nabrané vánoční kilogramy na Pastýřskou stěnu. Pastýřská stěna se nachází na skalním ostrohu, majestátně se tyčící nad městem Děčín, na levém břehu řeky Labe. Krásné to výhledy na město, ale také ideální místo pro strávení celého dne. Zde chlapci plnili různé sportovní soutěže a hry. Někteří z nich zde byli poprvé, a tak mohli obdivovat krásy města Děčína z výšky. Pro nás pro všechny to byl krásně strávený, lehce mrazivý lednový den.

Janoušek, Loubek, Dudák

   

   

0. ročník Boletického EKO běhu

Boletice

V pátek 15.11., v rámci environmentální výchovy, organizoval Výchovný ústav v Boleticích nad Labem 0. ročník Boletického Eko běhu. Jednalo se o interní závod tříčlenných družstev, jejichž cílem bylo ve vytyčeném úseku v blízkosti Labské cyklostezky posbírat maximální množství odpadků v časovém limitu jedné hodiny.

Pět přihlášených družstev se do závodu pustilo s vervou a během 60 minut se povedlo nasbírat 126 kg odpadků, které ochotně přislíbily přebrat Technické služby města Děčína. V budoucnu bude Boletický ústav stejné akce pořádat i v dalších lokalitách v okolí Děčína.

   

První kolo ligy v malé kopané - 1. Západočeská skupina

Dne 6.12. uspořádal výchovný ústav Pšov první kolo ústavní ligy v malé kopané. Do tělocvičny v Žatci se dostavilo 6 pozvaných týmů, které hrály systémem každý s každým. Naše mužstvo bylo složené z žáků z DDŠ Boletice i učňů z VÚ z odloučeného pracoviště v Děčíně na Letné. Z pěti utkání jsme ve třech zvítězili a proto nám patří hezké třetí místo. Pořadatelům tímto znovu děkujeme za pozvání a příjemné přijetí.

Večer s Mikulášem a Čertem

Boletice

Současný důraz kladený na ochranu klimatu a s ním spojený útlum těžby uhlí v dolech hluboko pod zemí vyvolal v chlapcích určité uspokojení nad tím, že letošní mikulášská nadílka, ve světle uhelné krize, bude tím pádem karbonu prostá a sladká. Ani letos si tedy pekelník neodnesl nikoho, byť bylo zcela zjevné, že v knize hříchů někdo ve spěchu gumoval. A tak peklo uznalo své administrativní nedostatky, domnělé hříšníky vyřešilo pouze domluvou a prostřednictvím svého zasířeného zástupce sdělilo, že napříště už nebude mít slitování s nikým.

Vychovatelé DDŠ

   

Kuchařská soutěž „Bramborový salát a výrobek z mletého masa“

Dne 27. listopadu se v prostorách naší cvičné kuchyně uskutečnila kuchařská soutěž s názvem "Bramborový salát a výrobek z mletého masa“. O možnost účasti v této soutěži je vždy ze strany okolních středních škol velký zájem.

V první ze dvou plánovaných gastronomických soutěží v letošním školním roce se zúčastnilo celkem 6 dvoučlenných soutěžních družstev, jež měli tu čest reprezentovat své kmenové školy. Vždy je velice zajímavé sledovat soutěžící již v průběhu příprav jejich soutěžních pokrmů. Naše mistry odborného výcviku určitě velmi potěšilo, že jejich úsilí při přípravě zástupců naší školy nepřišlo na zmar.

Ve vyrovnané konkurenci získalo družstvo z pracoviště Kamenický Šenov krásné 2. místo. Stejně tak družstvo reprezentující náš učební obor z Pivovarské ulice se umístilo na vynikajících 3. místě. Nejlepšího výsledku, na kterém se jednomyslně usnesla celá porota, získali učni ze střední školy v Hostouni.

Soutěž „Poskytnutí první pomoci“

V rámci zdravotnické osvěty při naší základní škole, se v měsíci prosinci uskutečnila již tradiční soutěž s názvem „Poskytnutí první pomoci“, kterou pořádáme ve spolupráci s naším hlavním partnerem Střední zdravotnickou školou v Děčíně.

Soutěže se zúčastnilo 7 tříčlenných družstev, která měli tu čest reprezentovat své kmenové DD a DDŠ. Žáci plnili na několika stanovištích úkoly z oblasti poskytnutí první pomoci, jako je například resuscitace, zásah při epileptickém záchvatu, ošetření popálenin, zlomenin či tržných ran. O všech účastnících soutěže lze říci, že byli ve všech oblastech poskytnutí první pomoci výborně připraveni a bodové rozdíly v závěrečném hodnocení byly opravdu minimální.

Družstvo z naší základní školy se díky pečlivé a zodpovědné přípravě umístilo na krásném prvním místě, za což si jistě zaslouží velkou pochvalu.

Děčín - Rozbělesy

Boletice

Stěhovaví ptáci nás opustili, barevné listí ze stromů opadalo a o své slovo se hlásí paní Zima. Naše chlapce zajímalo, jak se na zimu připravuje nákladní lodní doprava, která město Děčín provází již staletí. Vydali jsme se tedy navštívit zimní přístav v Děčíně. Chlapce velmi překvapilo, kolik je zde zakotvených lodí. Z hráze a přístupných mol jsme měli možnost zhlédnout tlačné remorkéry, tlačné a tažné čluny a unikátní školní dílenskou loď.

Tento zimní výlet byl pro chlapce zajímavý a velmi poučný. Již se těšíme na jaro, až půjdeme lodě vyprovodit na jejich první plavbu v roce 2020.

Janoušek, Loubek, Andrlíková

   

Výstup na horu Praděd

Boletice

Poslední víkend v listopadu jsme se účastnili v rámci akce 8 nejvyšších vrcholu České republiky výstupu na horu Praděd.

V odpoledních hodinách jsme dorazili pod nástup a odsud jsme odešli podél údolí Bílé Opavy až na vrchol. Tam nás čekalo nemilé překvapení a sice vítr o rychlosti přes 100 km v hodině. Dokud to šlo, čekali jsme v chodbě hotelu. Následně jsme odešli ven kde jsme strávili noc plnou větru a pocitové teploty -12 stupňů.

Pobyt v extrémních podmínkách se chlapcům kupodivu líbil a tak akci považujeme za úspěšnou.

DDŠ Boletice

   

PROJEKTOVÝ DEN – 30 LET SVOBODY

U příležitosti 30. výročí Sametové revoluce jsme si pro chlapce z naší základní školy připravili projektový den s názvem „30 let svobody aneb život v socialismu“.

Celý projektový den byl pojat jako interaktivní procházka předrevoluční dobou, 17. listopadem a událostmi, které následovali krátce poté. Pedagogové zde sehráli úlohu vypravěčů a průvodců tehdejší dobou. Chlapci byli v průběhu dne „vtaženi“ do dob socialismu formou dobové výstavy, která se skládala z hraček, elektroniky, bankovek a mincí, osobních dokladů, knih a dalších věcí, které byly v té době vyrobeny a hojně užívány.

Projektový den byl zakončen samostatnými pracemi chlapců, kdy jejich výstupem byl plakát na téma „ 17. listopad 1989“.

Fotbalové utkání : TEPLICE vs. OSTRAVA - 24.11.2019

Slovanská

Pro dnešní odpoledne jsme pro naše chlapce připravili návštěvu fotbalového utkání naší nejvyšší soutěže, konkrétné sportovní klání mezi FK TEPLICE a FC BANÍKEM OSTRAVA.

Řádně oblečeni a sportovně naladěni, jsme se vydali z ústavu služebním vozidlem nejkratší cestou přímo do Teplic na Stínadla, kde se samotné utkání konalo. Na stadion jsme dorazili asi 30 minut před začátkem utkání, takže jsme měli dostatek času, abychom si vybrali nejlepší místa na tribuně. Hned od začátku chlapci hlasitě fandili domácím a tím celkem dobře konkurovali kotli hostujícím fanouškům Baníku.

První poločas se obešel bez branek, za to hned ten druhý začal penaltou hostujícího Baníku, která byla proměněna. Stav O:1 netrval však dlouho, asi za 10 minut domácí po přímočaré akci vyrovnali. Od té doby se oba celky snažili strhnout vítězství na svou stranu, k čemuž je hecovaly tribuny hlasitým fanděním, hostující fanoušci dokonce použili i světelné efekty za pomocí zakázaných světlic.

Vítězství se nakonec žádný z týmů nedočkal a po dobrém výkonu se rozešli soupeři smírně 1:1. Chlapci byli z výkonu obou celků nadšení, fandění jim dalo v nepříznivém počasí sice zabrat, ale shodli se, že už se těší na jarní zápasy celku FK Teplice.

Vychovatel: Malý, Hořák

   

KRAMPUS TEPLICE

Kamenický Šenov

Na neděli 24.listopadu jsem uspořádal odpolední výlet do Teplic. S chlapci jsme vyrazili na Krampus – S čerty ze severu. Tak, jako minulý rok jsme si s chlapci ani letošní rok nenechali ujít Krampus v Teplicích. Mohutné kožichy, děsivé masky a velký pekelný rachot. To byla Krampus show.

Trasa začínala v centru města a skupina čertů prošla hlavní pasáží a mířila do Krupské ulice. Celé vystoupení se chlapcům velmi líbilo. Před odjezdem byli všichni poučeni o BOZP a teplém oblečení do chladného počasí.

Zpracoval: Pavel Švec - vychovatel

 

Turisticko poznávací výlet Dolní Chřibská - akvadukt

Kamenický Šenov

Dne 23.11.2019 jsme s chlapci odjeli do Dolní Chřibské, kde jsme zanechali vozidlo na místě kam se sváží klády a odtud jsme šli směrem k akvaduktu .

Na místě se z informační tabule dozvěděli vše o tomto důmyslném technickém díle, které bylo součástí náhonu tkalcovny, která dříve stála vedle dnešního domova důchodců.

Po důkladné prohlídce celého vodního díla a okolí bývalé továrny, se nejvíce zajímali o podzemní část náhonu vedoucí od akvaduktu k bývalé továrně.

Z důvodu, že se začalo rychle stmívat, vydali jsme se zpět k vozidlu a vrátili se zpět na budovu.

Chlapci měli po celou dobu dotazy, kdy je nejvíce zajímalo, jak a jakým způsobem mohli dříve dostat vodu z řeky takto vysoko, aby mohla být poháněna továrna.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

   

   

VÁNOČNÍ VÝZDOBA – 23.11.2019

Slovanská

Vánoční svátky se pomalu blíží a naše skupina si jako každý rok vzala na starost vánoční výzdobu naší jídelny na pracovišti Slovanská, kde se bude konat štědrovečerní večeře.

Jako zajímavou vánoční dekoraci na štědrovečerní stůl jsme letos zvolili svíčky ze skořápek vlašských ořechů plující na vodní hladině. Pro samotnou výrobu si tedy chlapci již s předstihem připravili půlky skořápek, vosk a dortové svíčky jako knot a kartonové plato od vajec. Před samotnou prací byli chlapci seznámeni s pracovním postupem výroby svíček a také s bezpečností práce. Práci si spravedlivě rozdělili tak, že někdo připravoval vosk, někdo dortové svíčky a jiný rozehřátým voskem zaléval knoty uvnitř skořápek.

Samotná výroba chlapce velmi zaujala a svou trpělivostí dosáhli cíle. Po vychladnutí vosku ve skořápkách samozřejmě proběhla zkušební plavba zapálených vánočních svíček.

Vychovatel: Malý, Hořák

   

Zprovoznění školní dílny

Boletice

Dne 23.11.2019 v rámci pracovně technických činností byla věnována pozornost dokončení zprovoznění školní dílny po provedené stavební rekonstrukci. Pro splnění daného úkolu byla z obou skupin oddělení EPCHO vybrána pracovní skupina v počtu 5 chlapců. Základním požadavkem bylo vyklizení nepotřebného či neupotřebitelného materiálu, včetně zbytků bývalých divadelních kulis a vybavení.

Zároveň bylo nutno zajistit demontáž kovových součástí vyřazených kulis, které budou dále použity k výrobě doplňujícího vybavení nového divadelního zařízení. S ohledem na situaci, která po stavebních úpravách v dílně zůstala, byla úklidová činnost prováděna v prašném prostředí s nutností přestávek k odvětrávání prostoru a to ve dvou po sobě jdoucích etapách. Přesto se dnešního dne podařilo, v minulých dnech již započatou činnost, dokončit a prostor dílny zprovoznit.

Všichni, kteří se zúčastnili předmětné činnosti si právem zaslouží pochvalu za aktivitu a odhodlanost započaté dílo dokončit, aby bylo možné dílnu co nejdříve využívat pro účely polytechnických činností.

Zpracoval : Ledvina Michal - vychovatel

 

Sportovní akce „Silák junior“

Boletice

V minulém týdnu proběhla v tělocvičně v Boleticích nad Labem celoústavní sportovní akce pro chlapce do patnácti let „Silák junior“. Chlapci zápolili ve třech disciplínách. V hodu medicimbálem, v klicích a sklapovačkách na čas. Akce se zúčastnilo 15 chlapců. Ostatní chlapci, kteří se pro svůj vyšší věk do soutěžení nezapojili mladým silákům fandili.

Tímto bychom všem soutěžícím, ale i divákům chtěli poděkovat za vzorné chování a za správnou sportovní atmosféru.

Za oddělení EPCHO : Petr Zábrodský, Martin Jírovec, Yveta Bílková

   

Veřejné bruslení

Boletice

V neděli jsme oprášili brusle, které celé letní měsíce čekali na to, až si je zase dáme do batohů a vyrazíme na zimní stadion v Děčíně. Kluziště nebylo tolik zaplněné, jako jindy, a tak jsme si mohli opravdu hodně a rychle zabruslit. Při hodině a půl na ledě zbylo i dostatek času na nácvik bezpečného zabrzdění a her.

Vychovatelé DDŠ

Projektový den k výročí 17. listopadu

V pondělí 18. 11. 2019 probíhal na úseku Střední školy projektový den, jehož cílem byla vzpomínka na události, které se staly v Československu před třiceti lety. Účelem, který byl celou akcí sledován, bylo zejména vysvětlení jednotlivých událostí listopadu 1989 žákům SŠ. Celé vzpomínkové akce se účastnili přítomní žáci, učitelé a asistenti SŠ.

Projektový den byl zahájen prezentací, která osvětlovala průběh jednotlivých událostí v roce 1939 (demonstrace k 20. výročí vzniku České republiky, smrt J. Opletala, uzavření českých VŠ nacisty) a plynule se navázalo na události roku 1989 v Praze, chronologií jednotlivých událostí, které vedly ke vzniku demokratického uspořádání v našem státě. Byli představeni i hlavní aktéři, kteří se na listopadových událostech podíleli. Někteří žáci projevili překvapivé znalosti a sami spontánně pokládali doplňující otázky k tématu 17. listopadu, na něž jim přítomní pedagogové zasvěceně a podle svých vlastních zkušeností, odpovídali.

Pro dokreslení a přiblížení celkové atmosféry národního vzepětí slyšeli studenti píseň M. Kubišové – „Modlitba pro Martu“. Následovala vědomostní soutěž, při které byli přítomní studenti rozděleni na dvě družstva. Tato soutěž prokázala u několika přítomných nečekané znalosti a ukázala soutěživost a touhu po dobrém umístění, jako jednu z pozitivních vlastností našich studentů (např. D. H). Při soutěži byly využity nově získané pedagogické dovednosti v souvislosti se softwarem SMART Notebook.

Po přestávce následovalo promítnutí dokumentárního filmu a fotografií k 17. listopadu a diskuse k tématu. K získání uceleného obrazu o listopadových událostech a následném demokratickém vývoji v naší republice byly přehrány některé další dobové písně, např. z produkce K. Kryla.

Návštěva kina Hvězda – film „Teroristka“

Kamenický Šenov

Na dnešní 16.11.2019 jsme naplánovali návštěvu kina Hvězda a shlédnutí filmu „Teroristka“ v hlavní roly p. Iva Janžurová.

Odešli jsme v 16,30h od výchovného ústavu směr kino. Po zaplacení vstupného každý chlapec dostal placku, kterou si zapnul na bundu – Sametový filmový festival Kamenický Šenov 2019. Tento festival trvá v našem městě již od čtvrtka 14.11.2019.

Chlapcům se film moc líbil a slíbili jsme si, že pokud to bude jen možné tak půjdeme do kina znova.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

Turistický výlet do Děčína

Boletice

Na 16.11. 2019 jsme si s chlapci naplánovali akci do Děčína. Jeli jsme do Podmokel. Zpět jsme šli procházkou kolem Labe přes most na Tyršovku. Pokrařčovali jsme dál až k Děčínskému zámku. Počasí nám přálo a strávili jsme tak příjemné odpoledne. Chlapcům se výlet líbil. Během cesty jsme jim ukázali i zajímavosti našeho města.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., Kudrmann J.

   

Zazimování prostor odborného výcviku zahradnická výroba

Tak jako vše, co se ukládá k zimnímu spánku, se důkladně připravuje, tak i prostory odborného výcviku našich zahradnických učňů potřebují odbornou a důkladnou přípravu na zimní období. Následné fotografie jen stručně prezentují jednotlivé etapy zazimování.

6. ročník soutěže „ Ústavní silák 2019 „

Boletice

Tak zas po roce se všichni „ ústavní siláci „ sešli v naší tělocvičně v Boleticích nad Labem, aby si to mezi sebou rozdali, tak jako vždy ve třech disciplínách. Této akce se mohou zúčastnit jen chlapci starší patnácti let.

Soutěžilo se v bench pressu, dřepu s činkou a hodu medicimbálem. Soutěžící podávali velmi dobré sportovní výkony a diváci veškeré výkony odměňovali potleskem.

Tímto bychom chtěli všem sportujícím chlapcům poděkovat za skvělé sportovní výkony a ostatním za vzorné chování.

Za oddělení EPCHO Martin Jírovec

   

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.