Zátěžová akce dne 5.9.2020

Kamenický Šenov

Dnešního dne nám přálo počasí a tak jsme se vypravili z výchovného ústavu směr Panská skála na Práchni. Chlapci si došli do krámu pro občerstvení, vrátili jsme se zpět k Panské skále a cesta pokračovala směrem na Polevsko. Došli jsme na vyhlídku nad Polevskem.

Cesta pokračovala směrem Horní Prysk – koupaliště. Zde se chlapci občerstvili a chvilku odpočívali. Poté se pokračovalo zpět do výchovného ústavu, přes vyhlídku nad Horním Pryskem, lesní divadlo a kolem ledopádů. Cesta vedla lesem a tak chlapci začali sbírat houby.

Cesta byla mírně náročná a chlapci našlapali cca 12km. Turistika se jim moc líbila. 

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

Cyklistika - tesko

Slovanská

Dne 5.9. jsme vyrazili na první cyklistickou projížďku v novém školním roce. Pro otestování schopností a dovedností hochů jsme zvolili jednoduchou trasu po Labské cyklostezce o délce 45km. Všichni chlapci trasu zvládli bez nehody a ve zdraví.

Restaurování hradu Kalich

Boletice

Ani o prázdninách chlapci z DDŠ nezahálejí a již tradičně se podílejí na restaurování hradu Kalich. Chlapci provádí přípravné práce pro archeologický výzkum. Práce je i pro chlapce velmi zajímavá a přínosná.

DDŠ

   

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KAMENICKÝ ŠENOV 3.8. – 7.8.2020

Kamenický Šenov

V termínu 3.8. – 7.8.2020 byl za odloučené pracoviště Kamenický Šenov proveden „Příměstský tábor Kamenický Šenov“. Tento tábor byl naplánován na poslední chvíli jako náhrada za resocializační tábor Šindlovy dvory, kde jsme byli z důvodu opatření proti covidu-19 a probíhající rekonstrukce dětského domova odmítnuti.

Tábor byl zaměřen na celodenní výlety a akce s přespáním v přírodě. Jelikož nám v prvních dnech nepřálo počasí, v úterý dne 4.8.2020 jsme odjeli na celodenní výlet do Prahy, kde jsme mimo jiných míst navštívili i muzeum Policie ČR. V dalších dnech, kdy se počasí již umoudřilo a bylo i na koupání jsme z 5.8. na 6.8. navštívili a přespali v kempu Jetřichovice a z 6.8. na 7.8. jsme navštívili a přespali na koupališti v Kamenickém Šenově. Chlapci měli na obou místech možnost koupání v místních vodních nádržích a večer si připravovali na ohni jídlo.

Uvedená akce byla velmi zdařilá, chlapcům se velmi líbilo, že byli každý den na jiném místě a tím to pro ně bylo velmi zajímavé. Celý tábor proběhl bez jakýchkoliv problémů a chlapci si zaslouží pochvalu za chování a aktivitu během celého tábora.

Tábora se za pedagogický doprovod zúčastnili pracovníci Cina Robert, Švec Pavel a Cafourek Jiří

Zpracoval : Švec Pavel

Třeboutice 2020

Boletice

Druhý týden v srpnu patřil již tradičně sportovnímu táboru v Třebouticích.

Sem jsme první den přijeli a poslední den pobytu opět odjeli na horských kolech. Jinak jsme se koupali, jezdili na lodích, rybařili, lonagboardovali a nakonec i surfovali.

Třetí, kritický den byl zvolen odpočinkový výlet do Prahy, kde jsme si prohlédli Hradčany. Poslední večer pak přijeli tři tatéři, kteří nám udělali přednášku i ukázku tetování. Chlapci celý pobyt campovali a sami si vařili.

Otava 2020

Boletice

Od 13. do 17. července jsme společně se šesti chlapci podnikli sportovně – resocializační tábor, který mimo jiné spočíval ve sjíždění řeky Otavy. Chlapci se učili ovládat kánoi a sjeli podstatný kus řeky. Dozvěděli se něco o tamějším kraji, navštívili několik místních pamětihodností. Mimo to tábořili, vařili si na ohni a campingových vařičích. Také se snažili spolupracovat a soužít.

Tábor- Lahrovy boudy (Krkonoše)

Slovanská

V pátek 24. 07. 2020 jsme již tradičně vyrazili na letní tábor, konkrétně do horské chaty v Krkonoších. Cílem byla poznávací, sportovní a turistická činnost.

První den po příjezdu jsme si prošli okolí, zabydleli se a k večeru jsme navštívili letní kemp ve Vrchlabí, kde se chlapci vykoupali v místním koupališti. Po večeři jsme si řekli pravidla a plán, který bude čekat chlapce následující týden.

Postupem týdne jsme s chlapci pořádali turnaje v Beach volejbalu, prošli zdejší dominanty nebo trénovali střelbu ze vzduchové pušky.

Nejzajímavější částí tábora, byl výstup na nejvyšší horu Sněžku, na kterou jsme vyrazili rovnou z naší chaty a ušli přes 20 km. Všichni chlapci cestu zvládli a poté se kochali nádherným výhledem.

Tábor proběhl bez komplikací a chlapci jej hodnotili pozitivně.

MÁCHOVO JEZERO – 13.7.2020

Slovanská

Máchovo jezero je šestý největší rybník v České republice a mimo jižní Čechy je vůbec největší. Založen byl Karlem IV a v dnešní době se jedná o významnou turistickou oblast. Vzhledem k tomu, že to nemáme daleko, tak k němu jezdíme pravidelně na zajímavé výlety.

Dnes jsme navštívili přírodní chráněnou lokalitu kolem mokřadů u Borného a dále jsme prošli i turistickou trasu po březích jezera. Klukům se výlet moc líbil.

LEGIOVLAK

Boletice

Dne 02.07. 2020 jsme si naplánovali prohlídku Legiovlaku, který byl k vidění na Východním nádraží v Děčíně. Prohlídka začala, krátkou projekcí a dále pokračovala s výkladem. Chlapci měli možnost prohlídnout si vybavení a vysvětlení co se k čemu užívalo a jak byly vagóny využity.

Legiovlak je putovní muzeum československých legií. Jedná se o projekt Československé obce legionářské, který má být věrnou replikou legionářského vlaku z období let 1918–1920.

Po prohlídce jsme vyrazili na přírodní koupaliště Nový svět. Chlapci si výlet užili a moc se jim líbil.

Vychovatelé: Kumprechtová, Rybánská

Rozlučkové soutěžní odpoledne odd. EPCHO

Boletice

Dne 25.06. 2020 jsme se v rámci ukončení školního roku rozhodli uspořádat pro chlapce z našeho oddělení rozlučkové odpoledne formou různých zábavných soutěží.

Akce probíhala na venkovním hřišti VÚ a zúčastnili se jí všichni chlapci. Soutěžili v 7 disciplínách a to hodu koulí, hodu medicinbalem, štafetovém běhu v pytli, driblingu s míčem, štafetovém běhu s pingpongovým míčkem na lžíci, klikování a hodu míčkem na terč.

Chlapci byli do všech soutěží zapáleni a užili si při tom i spoustu legrace. Po zhodnocení, vyhlášení vítězů a předání cen za dobré sportovní výkony si všichni na závěr opekli na ohni vuřta.Akce sloužila jako rozloučení se školním rokem a současně s chlapci, kteří se na naše oddělení již od září nevrátí.

Zapsal Bc. Michal Ledvina - vychovatel odd. EPCHO

   

Koupání v lomu

Slovanská

Konec školního roku jsme se rozhodli s chlapci ze skupiny S2 využít k tomu, abychom navštívili přírodní koupaliště. Doufali jsme, že nám počasí vyjde vstříc a nebude moc zima. A to se nám i splnilo. A tak jsme se vydali navštívit zatopený lom nedaleko Teplic.

Chlapci se nenechali dlouho přesvědčovat a do vody se vydali bez ostychu. Koupání se jim líbilo a k tomu patřící i různé vodní hrátky.

Parta S2

   

Výlet do skal

Slovanská

Začátek června jsme s chlapci ze skupiny S2 využili k tomu, aby jsme vyrazili na výlet k Mělníku a navštívili různé skalní útvary a reliéfy.

Cesta nás vedla několikrát do kopce a z kopce, ale skalní útvary stály za to. Viděli jsme Čertovy hlavy, jeskyni Klácelku, reliéfy a jeskyně Harfenice a jiné. Chlapcům se pobyt v přírodě líbil a i skalní útvary a jeskyně se dočkali kladného hodnocení z jejich strany.

Parta S2

   

High line na Pastýřské stěně

Boletice

Dne 21.6. jsme s hochy z DDŠ vyrazili na Pastýřskou stěnu. Tam jsme postavili lanovou aktivitu - high line. Ta slouží k rozvoji fyzické kondice a zároveň posiluje volní vlastnosti a rozšiřuje komfortní zónu. Všichni hoši aktivitu zvládli a užili si pocit překonání obtížné překážky.

   

16. 6. 2020 Projektový den „Finanční gramotnost“

V úterý 16. června jsme pro chlapce ze Základní školy uspořádali již tradiční projektový den s tématikou finanční gramotnosti.

Bylo připraveno několik soutěžních disciplín s rozmanitým zaměřením. Chlapci mohli získat body za vědomostní kvíz z oblasti finanční matematiky, za střelbu, obratnost na kole, pamětní test, střelbu na branku aj.

Na každém stanovišti byla možnost získání určitého počtu bodů dle šikovnosti. Získané body byly posléze převedeny na „peníze“, které chlapci mohli utratit za dobroty v krámku „U MÍŠI“.

Touto cestou bychom rádi poděkovali DD Tuchlov za štědrý sponzorský dar ve formě sladkostí.

   

Sobotní výlet

Boletice

V sobotu po obědě jsme se s chlapci vypravili do národního parku České Švýcarsko, konkrétně do Pavlinina údolí. Vyrazili jsme po červené značce z Jetřichovic do Pavlinina údolí, dále pokračovali kaňonem říčky Srbské Kamenice a lesnatým terénem až na konec údolí, poté jsme se vydali po modré až k Trpasličí skále. Nazpět do Jetřichovic jsme došli po silnici. Hezké počasí a dobrá nálada nás provázela celým výletem.

Vychovatelé oddělení EPCHO

   

Demontáž divadelního pódia

Boletice

Nedělní odpoledne jsme strávili demontáží divadelního pódia, v podzámčí děčínského zámku. Chlapci si v rámci pracovně technické činnosti osvojili základní dovednosti s používáním profesionálního nářadí. Po celkové demontáži divadelního pódia bylo nutno rozebrané díly naložit na připravené nákladní auto, s čímž si naši chlapci dovedně poradili.

Vychovatelé oddělení EPCHO

   

Cyklistika do vrchu - Děčínský Sněžník

Boletice

Dne 21.6. jsme s šesti hochy z DDŠ vyrazili na cyklistický výlet. Během sezóny jsme si našlapali solidní formu, proto byl dnešní výlet pojat více výkonnostně. Cílem byla místní dominanta Děčínský Sněžník. Stoupání i zbytek trasy všichni hoši zvládli a celkem najeli 42km.

Via ferrata - Děčín

Boletice

Dne 16.6. vyrazila DDŠ na děčínskou ferratu. Ta se nachází na Labském nábřeží a nabízí několik cest různé obtížnosti. Tato aktivita je pro hochy zajímavou výzvou a prostředkem k fyzickému u volnímu rozvoji. Bonus je pak nádherný výhled na město Děčín z Pastýřské stěny.

   

Miniolympiáda v Hamru na Jezeře

Boletice

Ve dnech 16. - 17.6. se v Hamru na Jezeře konala miniolympiáda výchovných ústavů a dětských domovů se školou. Pozvání jsme nadšeně přijali a naše účast byla velmi úspěšná.

První den se hrál turnaj v malé kopané, ve kterém jsme obsadili stříbrnou pozici. V odpolední části proběhl závod jednotlivců v plavání. Zde jsme již brali zlato.

Následující den jsme při crossovém běhu vyšli medajlově naprázdno, což jsme si vynahradili při poslední disciplíně - turnaji ve florbale. Ten jsme vyhráli poměrně suverénním způsobem a uzavřeli tak medajlovou sbírku dalším zlatem.

Všem hamerákům děkujeme za přátelské přijetí a příjemnou atmosféru i za výborně zorganizovanou akci.

   

   

Občanská výpomoc městu Kamenický šenov dne 17.6.2020

Kamenický Šenov

Dnešního dne jsme pokračovali v občanské výpomoci pro město Kamenický Šenov. Po svačině jsme odjeli služebním autem do dolního Kamenického Šenova na Huťskou ulici, kde se nachází dětské hřiště. Chlapci zde pokračovali v hrabání sena. Práce si rozdělili a šla jim pěkně od rukou.

Za necelé dvě hodiny byla práce hotová a mohli jsme se vrátit zpět. Chlapci udělali pěkný kus práce pro město a moc se jim to líbilo.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

Brigáda pro MÚ Kamenický Šenov dne 16.06.2020

Kamenický Šenov

V rámci spolupráce s MÚ Kamenický Šenov jsme byli požádání o pracovní výpomoc při úpravě travnatých ploch v prostoru Kamenický Šenov – pod sídlištěm v ul. Huťská.

Akce se zúčastnilo 10 našich chlapců ze všech skupin. Ti se hned po příjezdu pustili do práce. Jednalo se zejména o shrabání posekané trávy a odvoz nakupené trávy do kontejnerů. Díky hezkému počasí jim šla práce velice dobře od ruky. Za celou dobu prošlo okolo nás několik rodičů s dětmi a bylo příjemné, jak naše chlapce chválí za údržbu louky.

Chtěli bychom ještě udělat nějakou práci pro město, ale velice bude záležet, jak dlouho vydrží přijatelné počasí.

Vychovatelé : Pavel Švec, Jiří Brzobohatý a Tomáš Soukup

Turistický výlet na Hrad Doubravku

Boletice

Dne 14.6. 2020 jsme si s chlapci naplánovali výlet na Hrad Doubravku.Nad Teplicemi se vypíná Doubravská hora s hradem Doubravka. Místo kastelána, průvodců a exponátů hrad obývají radioamatéři a vysílačky. Neznamená to ovšem, že by tato dominanta nestála za návštěvu.

Hrad je sice nepřístupný, ale rozhled ke Krušným Horám i Českému Středohoří je nádherný. Hrad byl založen roku 1483 vnuk husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic Jan Ilburk. Hrad sehrál důležitou úlohu za třicetileté války, kdy byla Doubravka střídavě dobývána oběma válčícími stranami. Výlet se všem moc líbil.

Vychovatelka: Kumprechtová A.

   

   

Šenovské grilovaní a pečení brambor

Kamenický Šenov

V pátek 12.06.2020 bylo naplánováno plavání v Děčíně. Vzhledem k tomu, že na základě trvajících opatřeních z důvodu výskytu epidemie koronaviru v celé České republice je v bazénu omezený režim, naplánovaná akce se nemohla uskutečnit.

Plán byl takový, že po plavání si chlapci k večeři opečou v komínu krbu buřty. Když odpadlo plavání rozhodli se chlapci k večeři též upéct zbojnické brambory. Po svačině si vše připravili a následně upekli pro každého porci brambor.

Do přípravy se zapojili všichni chlapci, pod vedením našich učňů kuchtíků. Výsledek byl opravdu vynikající a už se chlapci těší na další možnost si něco dobrého uvařit. Za přístup a chování při přípravě si zasloužili pochvalu.

Vychovatelé : Jiří Brzobohatý, Pavel Švec

Fitness centrum Lípa

Kamenický Šenov

Po delší době jsme opět mohli uskutečnit chlapci oblíbenou akci „ cvičení v posilovně „.

Akci jsme společně s chlapci naplánovali na neděli 14. 6. 2020, kdy jsme po obědě a relaxační pauze, odjeli služebním vozidle do Fitness centra Lípa, které se nachází v České Lípě.

Zde jsme společně odcvičili poctivé 2,5 hodiny posilovacího cvičení, které bylo převážně zaměřené na horní polovinu těla. Chlapci si tak mohli vyzkoušet, jak je na tom jejich fyzická kondice. Zpět do ústavu jsme odjížděli příjemně unaveni a spokojeni s dosaženými výkony.

Petr Husák

   

Rýžování českých granátů

Boletice

Dne 13.6.2020 absolvovali chlapci z EPCHA výlet do obce Dřemčice, jehož cílem bylo rýžování českých granátů. Tato činnost se chlapcům velmi zalíbila a v brzké době by si jí chtěli užít znovu.

EPCHO

Víkendové přespání v kempu Jetřichovice

Kamenický Šenov

V měsíci květnu jsme po předchozí domluvě pro kemp s koupalištěm v Jetřichovicich prováděli terénní úpravy a úklid dřeva. Za toto jsme měli domluvený víkendový pobyt. Z důvodu špatného počasí jsme nemohli v měsíci květnu akci uskutečnit.

Vzhledem k tomu, že na první červnový víkend bylo hlášeno přijatelnější počasí, naplánovali jsme přespání na tento termín. V sobotu ráno jsme se přesunuli služebním vozidlem do Jetřichovic a zde jsme v kempu vybudovali stanový tábor. Kuchaři začali připravovat ohniště a vařit oběd a ostatní chlapci šli sázet stromky a z travnaté plochy u občerstvení shrabat klacky, listí a nepořádek. K obědu chlapci uvařili výborný kotlíkový guláš, který všem po odvedené práci přišel k chuti. Po obědě a krátkém odpočinku se chlapci vrhli na další část brigády a z lesa směrem na Pavlínino údolí nanosili k ohništi u občerstvení z lesa dřevo, které následně připravili na večerní táborák. Kuchaři mezi tím naložili maso na večerní grilování. Po návratu z druhé části brigády začalo grilování. I přesto, že občas krátce zapršelo, vůbec to nevadilo a chlapci si pochutnali na grilovaném mase.

Ráno si chlapci dali vynikající česnečku, kterou si též sami uvařili a pak složili tábořiště. Po řádném úklidu prostor jsme se přesunuli zpět do Kamenického Šenova. Akce proběhla bez problémů, chlapci zaslouží pochvalu za chování a přístup k pracovnímu nasazení.

Vychovatelé : Brzobohatý, Švec

Víkend na Kalichu - zřícenině hradu Jana Žižky

Boletice

V sobotu 6.6. a v neděli 7.6. hoši z DDŠ vyrazili na Litoměřicko nad obec Třebušín. Zde se nachází zřícenina hradu Kalich, který roku 1421 založil hejtman Jan Žižka. Zde se hoši jako pracovní skupina podíleli na hledání historických předmětů a údržbě prostředí zříceniny. Tato aktivita má přispět k rozvoji pracovních schopností a dovedností neobvyklou formou a zároveň k posílení vztahu k národnímu kulturnímu dědictví.

   

Cyklistika DDŠ - Benešov nad Ploučnicí, Dobrná

Boletice

V neděli 7.6. jsme v rámci sportovní činnosti vyjeli na cyklistický trénink. Trasa vedla podél řeky Ploučnice do Benešova nad Ploučnicí. Vzhledem k tomu, že všichni účastníci treninku byli fyzicky zdatní, mohli jsme si dovolit vést cestu zpět obtížnější trasou přes obec Dobrná, kde jsme museli zdolat poměrně “výživné” převýšení. Celkem jsme ujeli asi 38 km s všichni dojeli unavení, ale v pořádku.

PEČENÍ ŠTRŮDLU

Boletice

Dne 04.06. 2020 si skupina DDŠ B2 naplánovala pečení štrůdlu. Chlapci se zapojili úplně všichni, rozdělili si práci, příprava těsta, loupání jablek a úklid. Chlapci byli nadšení pracovali s elánem a moc si pochutnali na svém výrobku.

Vychovatel: Kumprechtová Alice

Výšlap na Kvádrberg

Boletice

Dne 31. 04. 2020 jsme si naplánovali prohlídku výšlap na vyhlídku Stoliční hora v Děčíně. Počasí nám přálo. Ve skalách nás vedlo kamenné schodiště až nahoru, kde nás čekala krásná vyhlídka na Děčín.Cestu tam i zpět jsme absolvovali pěšky.

Vychovatelka: Kumprechtová A.

   

26. 5. 2020 – NÁVŠTĚVA EKOFARMY

Na konci května jsme s dětmi ze Základní školy jako každé jaro navštívili Ekofarmu v obci Bynovec, kde měli chlapci možnost seznámit se s chovem masného plemene krav a býků Limousine. Měli jsme to štěstí, že se nám po celou dobu pobytu na farmě věnoval sám pan majitel, který chlapcům ochotně zodpověděl veškeré všetečné dotazy.

Po prohlídce farmy chlapci pod dozorem rozdělali gril a následně opékali uzeninu a relaxovali na slunci. Zpět do Děčína jsme šli procházkou skrze nádhernou krajinu národního parku, zastavili se na vyhlídce Slunečná brána, prohlédli si stáda, která už byla vyhnána na pastvu a přes obec Ludvíkovice se vrátili zpět do města.

Celý den se nesl v duchu pohody a dobré nálady.

Velké Březno na kolech

Boletice

Dne 24.05. 2020 jsme s vybranými chlapci z odd. EPCHO /6 chlapců/ vyrazili po obědě na cyklovýlet z Boletic nad Labem do Velkého Března.

Pedagogický dozor zajišťovali vychovatelé p. Ledvina, Zábrodský a Mládenka. Vzhledem k tomu, že trasa vede skoro výhradně po cyklostezce, byli chlapci před odjezdem poučeni o pravidlech bezpečného chování na cyklostezce a pozemní komunikaci. Rovněž byli poučeni a bezpečné manipulaci s jízdním kolem. I když počasí nebylo úplně ideální, občas mírně sprchlo, stanoveného cíle bylo dosaženo.

Akce proběhla bez problémů, všichni zúčastnění podali slušný sportovní výkon a dle kladných reakcí chlapců bylo patrné, že se jim výlet líbil.

Zapsal Bc. Michal Ledvina

   

Sportovně turistická akce

Kamenický Šenov

Dnes v neděli 30.5.2020 jsme s chlapci měli naplánovanou turistickou akci – výšlap na Zámecký vrch nad Českou Kamenicí.

Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno. Po obědě jsme odešli z výchovného ústavu směrem do České Kamenice. Na vlečce v dolním KŠ jsme odbočili z hlavní silnice a vydali se po zelené značce. Cesta vedla lesem a přes louky. Celková délka trasy byl cca 12,6km, což vedlo ke zlepšení fyzické zdatnosti chlapců.

Na vrcholu zalesněného kopce jsou ruiny Kamenického hradu z 15. století a byla zde roku 1998 obnovena rozhledna. Rozhledna a její okolí umožňují výhledy na okolní kopce, blízká města a vesnice.

Po celou dobu akce se chlapci chovali vzorně, nejvíce je zajímala rozhledna a kam až je možné vidět. Viděli jsme Bukovou horu, Sněžník, Studenec a spoustu dalších.

Vychovatelka: Yveta Jansová

   

   

Cyklistika DDŠ - Masarykovo zdymadlo

Boletice

Dne 28.5. jsme s chlapci z DDŠ vyrazili na cykloturistický výlet. Vzhledem k tomu, že jsou již hoši “rozježděni”, je možné volit delší vyjížďky. Dnes jsme navštívili Masarykovo zdymadlo v Ústí nad Labem. Trasa činila 44 km a všichni ji zvládli bez potíží.

   

   

Výlet na zříceninu hradu Helfenburk

Slovanská

Další květnový víkend jsme se rozhodli pro návštěvu zříceniny hradu Helfenburk, která leží v blízkosti Úštěka. Počasí bylo tentokrát dosti proměnlivé a tak jsme doufali, že nezmokneme. To se nám i nakonec vyplnilo.

Pohodová cesta k hradu lesem vede jak na houpačce z kopce a do kopce. Už při přiblížení k hradu se pohled na něj chlapcům velmi líbil a těšili se na samotné prozkoumání zříceniny. Zde snad nevynechali jediné místo, štěrbinu, průrvu či jiné možnosti k pořádnému prozkoumání. Škoda jen, že vyhlídková věž bylo zavřená a tak jsme neměli tak dobrý výhled do okolí.

Testem bylo prolezení skalní průrvou, kterou prolezli všichni chlapci. V což ani sami nedoufali. Chlapcům se zřícenina líbila a určitě to nebyla naše jediná navštívená.

Parta S2

   

Výlet na Dědovy vyhlídky

Slovanská

Na začátku května nás přivítalo krásné počasí, které přímo vybízelo k výletům. Proto jsme se s chlapci vydali k České Lípě na Dědovy vyhlídky.

Chlapci se těšili a chtěli si užít pobyt v přírodě. Jednalo se o vcelku kratší okruh, ale docela fyzicky náročný na stoupání k vyhlídkám. Nejdříve jsme prošli kolem skalní studánky, následovala křížová cesta. Zde se chlapci dozvěděli o utrpení Ježíše Krista až jsme došli k Modlitebnímu dolu.

Toto místo vytesané do skály se chlapcům velmi líbilo a na chvíli jsem se zde zastavili, aby jsme načerpali energii na dlouhé a prudké stoupání k vyhlídkám. Po vystoupání jsme již měli možnost užívat si nádherný výhled do dalekého okolí z několika vyhlídek včetně té největší a to Dědovy.

Parta S2

   

Poznávací výlet - Šauštejn a Malá Pravčická brána

Boletice

Dne 23.5. jsme s hochy z DDŠ vyjeli na turisticko-poznávací výlet do Vysoké Lípy. Navštívili jsme zříceninu loupežnického hrádku Šauštejn a poté skalní útvar Malá Pravčická brána. Výlet nám nezkazilo ani poměrně špatné počasí a všem zúčastněným se akce líbila.

Köglerova naučná stezka

Boletice

Dne 24.5. vyrazila skupina Vila-DDŠ na turistiku do Kyjovského údolí. Vzhledem ke zdravotní indispozici jednoho z hochů musela být délka i obtížnost trasy přizpůsobena. I tak jsme prošli část Köglerovy naučné stezky a viděli jsme krásné pískovcové skalní útvary.

Turistika a cvičení v přírodě - DDŠ

Boletice

Dne 24.5. jsme se vydali na turistiku v okolí Děčína. Trasa měřila cca 8 kilometrů a cílem byla vyhlídka na Labské údolí z Červeného vrchu. Po krátkém výstupu hoši absolvovali dřepovací vložku (150 dřepů) pro utužení kondice. Přes špatné počasí se výhled líbil.

   

Turistický výlet Jiřetín pod Jedlovou - Tolštejn

Kamenický Šenov

Na sobotu 16. 5. 2020, jsem naplánovala pro chlapce turistickou akci „ Turistická procházka Jiřetín pod Jedlovou - Tolštejn“. Pro některé chlapce to bylo první seznámení se zdejší krásnou krajinou. Služebním vozidlem jsme dojeli do obce Jiřetín pod Jedlovou, kde jsme zaparkovali a dále pokračovali pěšky směr Tolštejn. Po zdolání 200m převýšení jsme došli ke svému cíli.

Tolštejn -jediná typická zřícenina hradu nejsevernějších Čech. Je umístěna na dvou znělcových skalách, výrazně vystupujících z okolních pískovců.

Hrad byl vybudován na ochranu cesty z Čech do Lužic a ve své době byl významným a mocným opevněním. První písemná zmínka pochází z roku 1337. Hrad býval sídlem pánů z Vartemberka, Berků z Dubé a rytířů ze Šlejnic. V roce 1642 hrad oblehla a ohnivými střelami vypálila švédská vojska. Vyhořelý hrad již nebyl nikdy obnoven. Později byl hrad postupně rozebírán místními obyvateli na stavební materiál.

Chlapci si tady dali svačinu. Díky nádhernému počasí byl z vyhlídky nádherný výhled do okolí. Následovala cesta zpět k zaparkovanému vozidlu. Do ústavu jsme se navrátili před večeři. Počasí bylo vynikající, nálada mezi chlapci výborná a spokojenost z turistiky v přírodě skvělá.

Jansová Yveta

Brigáda pro kemp s koupalištěm v Jetřichovicích

Kamenický Šenov

Vhledem k tomu, že další víkendové přespáni chceme uskutečnit v Jetřichovicích v kempu s koupalištěm, nabídli jsme provozovatelce p. Hartmanová, že za umožnění přespání vykonáme pro kemp brigádu.

Po předchozí dohodě jsme dne 19.05. 2020 přijeli do kempu, kde jsme nejdříve upravili povrch hřiště na plážový volejbal. Pak jsme vybrali kameny ze dna koupaliště a nanosili dřevo na spálení.

Chlapci pracovali s velkým nasazením a odvedli velký kus práce, za což jim provozovatelka p. Hartmanová nejen poděkovala, ale na sobotní akci jim slíbila, že upeče sladké překvapení. Zároveň bylo velice příjemné slyšet od ostatních přítomných návštěvníků chválu na pracovní nasazení a chování našich chlapců.

Vychovatelé : Švec Pavel, Brzobohatý Jiří

   

   

Zpět do posilovny

Kamenický Šenov

Po dlouhé době jsme zas mohli naplánovat společně s chlapci výjezd do posilovny, který jsme uskutečnili v neděli dne 17. 5. 2020. Odpoledne po obědě a relaxační pauze jsme služebním vozidlem dojeli do České Lípy, do Fitness centra Lípa, kam jsme i před krizovým opatřením pravidelně dojížděli.

Za odměnu byli vybráni chlapci, kteří zde ještě nikdy nebyli. Není jednoduché je obeznámit se všemi pravidly a postupy při cvičení, ale odměnou je vždy jejich spokojenost, když cvičení absolvují. Celkem jsme odcvičili poctivé dvě hodiny a zpět do ústavu jsme odjížděli sice unaveni, ale spokojeni.

Petr Husák

   

   

VÝPOMOC PRO OBEC A TURISTIKA S PŘESPÁNÍM - LUDVÍKOVICE

Kamenický Šenov

Dne 9.5.2020 jsme s chlapci vyrazili na výpomoc pro obec Ludvíkovice. Po příjezdu na místo určení se chlapci převlékli do pracovního oblečení a holínek.

Naším úkolem byl úklid řečiště potoka a odstranění náletů a soušek. Poté chlapci připravili s pracovníky obce dřevo na následné opékání a přespání. Po přesunu na tábořiště si chlapci postavili stany a následně se začala připravovat večeře.

Chlapci měli možnost si sami pod naším dohledem uvařit guláš a následně připravit naložené maso. V průběhu odpoledne měli chlapci možnost zahrát si fotbal, basketbal a badminton přímo na hřišti u tábořiště. Vzhledem k přespání jsme neměli stanovenou večerku a chlapci odcházeli spát postupně do vybraného stanu. Druhý den ráno jsme si ke snídani uvařili česnekovou polévku. Poté jsme uklidili prostor kolem ohniště, sbalili jsme stany a vydali se zpět do ústavu. Dle slov chlapců byla akce velmi vydařená i vzhledem k velice příznivému počasí.

Za akci tímto chválím všechny chlapce a to nejen za skvělý fyzický výkon, ale také za aktivitu.

Vychovatelé: Švec, Soukup, Cina, Cafourek

Sportovní činnost – In-line brusle v Manušicích

Kamenický Šenov

Dne 1.5.2020 jsme s chlapci ze všech skupin vyrazili služebním automobilem do Manušic na cyklostezku na in-line brusle. V této lokalitě je stezka vhodná pro úplné začátečníky. Po rozdělení bruslí, helem a chráničů, jsme s chlapci absolvovali několik kilometrů směrem na Českou Lípu i Slunečnou.

Chlapci se velice snažili, i když někteří na bruslích stáli poprvé. Celkově se chlapcům výlet velice líbil a těší se, až pojedeme znovu. Je třeba vyzdvihnout bezproblémové chování všech chlapců.

V Kamenickém Šenově, dne 1.5.2020

Vychovatelé: Švec Pavel, Soukup Tomáš

   

Turistická výprava na loupežnický hrádek „ Šaunštejn „

Kamenický Šenov

V sobotu dne 2. 5. 2020 jsme uskutečnili plánovanou turistickou akci, výlet na loupežnický hrádek Šaunštejn. Služebním vozidlem jsme dojeli do Vysoké Lípy a pak jsme následovně šlapali lesními cestami ke skalnímu masivu, kde se nachází loupežnický hrádek.

Ještě před výstupem se chlapci seznámil s historií bývalého skalního loupežnického hrádku a pak po dalším poučení o bezpečném zdolání trasy, jsme vystoupali až na vrchol skalního masivu.

Akce chlapce velice zaujala, mnozí museli překonávat i počáteční strach, ale vzhledem k dokonalému zabezpečení celé trasy, si po chvíli zvykli na neobvyklé prostředí a všichni doputovali až na vrchol. Odměnou jim byl úžasný výhled na okolí Vysoké Lípy.

Petr Husák

   

   

TURISTIKA MARKVARTICE – VYHLÍDKA TRIANGL S PŘESPÁNÍM

Kamenický Šenov

Dne 25.4.2020 jsme s chlapci vyrazili na turistiku a naším cílem byla vyhlídka Triangl. Chlapci byli před samotným odjezdem poučeni o BESIP a chování. Po přípravě teplého oblečení, spacích pytlů a stanů jsme byli připraveni vyrazit.

Vyrazili jsme ústavním automobilem do obce Markvartice kde se vyhlídka Triangl nachází. Automobil jsme zaparkovali na zvoleném místě, dále jsme pokračovali po vyznačené turistické stezce. Po příchodu na Triangl jsme s chlapci postavili stany a vybalili si osobní věci. Dále jsme rozdělali oheň a vrhli se na přípravu večeře.

Chlapci měli možnost si sami pod naším dohledem uvařit guláš a následně připravit špízy. Po přípravě jsme usedli k ohništi a opékali špízy a následně vařili guláš. Vzhledem k přespání jsme neměli stanovenou večerku a chlapci odcházeli spát postupně do vybraného stanu.

Druhý den ráno jsme si ke snídani uvařili česnekovou polévku s klobásou a opekli jsme si špekáčky. V odpoledních hodinách jsme po sobě uklidili prostor kolem ohniště, sbalili jsme stany a stejnou cestou jsme se vydali zpět do ústavu. Dle slov chlapců byla akce velmi vydařená s pěkným, i když chladnějším jarním počasím a noční teplotou 5°C. Za akci tímto chválím všechny chlapce a to nejen za skvělý fyzický výkon ale také za aktivitu.

Vychovatelé: Švec, Soukup, Cina, Cafourek

Celodenní stravování odd. EPCHO

Boletice

Dne 25.04. 2020 jsme se s chlapci opět věnovali celodennímu stravování pro 15 hladových krků. V předchozích dnech jsme se s chlapci dohodli o skladbě menu a dle toho jsme sestavili jídelní lístek. Následně přišlo na řadu normování stravy a nákup potřebných potravin.

Po probuzení si chlapci pochutnali na již osvědčené budapešťské pomazánce s chlebem. Současně to byl start k přípravě obědů a dalších chodů. Již při přípravě obědů byli chlapci překvapeni, jak velké množství surovin je potřeba k přípravě 15-ti porcí.

Úspěšně jsme se „provařili“ až k večeři, která stejně jako předchozí chody chlapcům velmi chutnala a byla zakončením náročného, ale současně příjemně stráveného dne. Na chlapcích bylo po celou dobu vidět, že je práce baví a to včetně nepříliš populárního mytí nádobí. O tom, že jim vše velmi chutnalo svědčily prázdné talíře a žádosti o přídavky. Opět vyslovili přání si tuto akci zopakovat.

Bc. Michal Ledvina, Yveta Bílková - vychovatelé odd. EPCHO

   

   

Cyklo-výlet ze dne 20.4.2020 – cyklostezka Varhany

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou cyklistickou projížďku po cyklostezce Varhany. Velice nám přálo počasí, a tak jsme výlet absolvovali v délce 25 km. Byl to, po zimě, první výlet, a proto byl důraz kladen na bezpečnost a na zručnost při ovládání jízdního kola.

Chlapci se chovali vzorně a všichni se vrátili příjemně unaveni.Chlapců se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné akce.

Vychovatel: Tomáš Soukup

   

Turistika DDŠ - Jetřichovice

Boletice

Jarní počasí nás vylákalo na turistický výlet do Jetřichovic, prošli jsme krásné vyhlídky - Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna a Rudolfův kámen. Vzhledem k vyšší náročnosti trasy jsme si užili nejen krásná panoramata, ale i příjemné prokrvení svalů.

Cyklistika - DDŠ

Boletice

Dne 26.4. jsme vyrazili na cyklistický výlet, vydali jsme se po cyklistické stezce na levém břehu Labe a dojeli jsme na česko-německou hranici, kterou jsme pochopitelně nepřekročili. Trasa činila 39 km a hoši jí zvládli ve slušném tempu.

Bruslení na in-line - DDŠ

Boletice

V sobotu 25.4. jsme se vydali na labskou cyklostezku na vyjížďku na bruslích. Dovednosti hochů jsme si ověřili již dříve, proto jsme naplánovali trasu do Velkého Března a zpět. S 21 km dlouhým výletem se všichni hoši vyrovnali dobře a ve zdraví dojeli zpět do ústavu.

Šenovské grilovaní v dubnu

Kamenický Šenov

I když jsou v současné době volnočasové aktivity díky opatřením z důvodu výskytu epidemie koronaviru v celé České republice, tudiž i u nás velice omezené. Dovedli jsme za dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatřeních využít hezkého počasí a dokonale využít náš krb a ugrilovat si v něm něco dobrého.

V průběhu tohoto měsíce jsme grilovali již 2x. Poprvé na začátku měsíce a naposledy tento pátek. Přípravy se chopili chlapci - kuchaří. Maso nejdříve naložili a pak ugrilovali. V prvním případě se jednalo o maso a hamburgery a v druhém případě se jednalo o špízy a špekáčky.

Jak v prvním, tak v druhém případě zaslouží kuchaři pochvalu za přípravu a následné ugrilování. Pochvalu si však zaslouží též i ostatní, neboť ke grilování též patří úklid a příprava krbu před a po grilování.

Obě plánované akce se povedli a chlapci se těší na další grilování, které bude snad již bez nutnosti dodržovat přikázaná opatření.

Vychovatelé : Jiří Brzobohatý

   

   

Turistické poznávání blízkého okolí

Kamenický Šenov

Na sobotu dne 18. 4. 2020 jsem pro chlapce připravil akci poznávání blízkého okolí, kdy jsme se služebním vozidlem přepravili do obce Kytlice a poté pěšky po polních a lesních cestách šli k Lesnímu rybníku, který se nachází mezi Dolním Falknovem a Falknovem, kam jsme došli asi po hodině a půl příjemné procházky.

Po krátkém odpočinku jsme vyrazili na zpáteční cestu. Chlapci netušili, že kousek od Kamenického Šenova se v lese nachází tak hezký rybník a již při zpáteční cestě jsme začali společně plánovat, jak podnikneme na toto místo cyklo-výlet.

Petr Husák

   

   

Velikonoční tradice na odd. EPCHO

Boletice

Dne 12.04. 2020 o velikonoční neděli si chlapci vyzkoušeli pletení pomlázek z vrbových proutků. Bylo slunečné počasí, čehož jsme využili a trávili tento čas venku. Při pletení z 8-mi proutků hoši zjistili, že to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Museli vynaložit značné úsilí i za pomoci vychovatelů, aby se pomlázky zdařily.

Upletené pomlázky si potom chlapci ozdobili barevnými stužkami. Poté jsme se vrhli na přípravu velikonoční nádivky, která všem chutnala. Při přípravě nádivky jsme s chlapci probírali symboliku Velikonoc, vznik těchto svátků, jejich význam a tradice.

Zapsal Bc. Michal Ledvina - vychovatel odd. EPCHO

   

   

Revitalizace prostor, ohniště

Slovanská

I v době nechtěné karantény je třeba nezahálet a proto se chlapci v rámci polytechnických činností věnovali úpravě a zvelebování společných prostor.

Jedním z nich bylo obnovení a vybudování ohniště a následné revitalizace prostoru k tomu určeném v areálu ústavu. Vzhledem k počasí, které nám přálo, šla chlapcům práce od ruky, a bylo vidět, že i oni, když chtějí, umí přiložit tu ruku k dílu.

Výchova tesko

   

Zahájení prodeje sadby letniček a zeleniny

Vážení přátelé a milovníci květin.

Skleníky odborného výcviku zahradnická výroba opět začali s prodejem sadby letniček a zeleniny.

Prodejní doba po – pá 8.00 – 16.00 hod, sobota 8.00 – 12.00 hod.

Těšíme se na Vás.

TURISTICKÝ POCHOD NA JEDLOVOU

Kamenický Šenov

Na neděli dne 12.4.2020 jsme naplánovali turistický pochod na Jedlovou. Ve 12:30 hodin jsme s chlapci odjeli služebním vozidlem do Jiřetína pod Jedlovou, kde jsme po příjezdu na místo zaparkovali na náměstí služební vozidlo a vydali jsme se po Křížové cestě na vrchol Křížové hory.

Cesta vedla do strmého kopce a tak se někteří chlapci při výstupu trošku zapotili. Z Křížové hory jsme lesem pokračovali na Jedlovou horu a dále zpět k vozidlu, kam jsme dorazili kolem 16:00 hodin.

Chlapci celkem ušli cca 8 km a cesta přírodou se jim i vzhledem krásnému počasí velmi líbila. Všechny chválím za chování a aktivitu po celou dobu výletu a všichni se těšíme na další výlety do přírody.

Švec Pavel

   

Turisticko - zátěžová akce ze dne 11.4.2020 – poznávací turistika Sloup v Čechách

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou turisticko – zátěžovou akci v okolí obce Sloup v Čechách a Svojkov.

Velice nám přálo počasí, a tak jsme výlet absolvovali v plánované délce 8 km. Ze Sloupu jsme se vypravili směrem na Svojkov a cestou překonali velké převýšení kolem kopce Slavíček.

Do Svojkova jsme přišli přes Modlivý důl, kde se nachází Skalní kaple P. Marie Lurdské a symbolický hřbitov horolezců. Chlapců se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné akce.

Vychovatel: Tomáš Soukup, Pavel Švec

Velikonoční kuřátko

Slovanská

V rámci velikonoční výzdoby jsme se s chlapci rozhodli pro výtvarnou činnost a výrobu obrázku s velikonoční tematikou. Tentokrát to bylo velikonoční kuřátko. Výtvarná činnost je pro chlapce užitečná v rámci trénovaní soustředěnosti a jemné motoriky.

Chlapci se pustili do díla a fantazii se meze nekladla. Někteří chlapci nad touto činností strávili delší dobu a snažili se o pěkný výsledek. Výsledné dílo bylo vcelku zdařilé a chlapci byli spokojeni.

Parta S2

Pletení pomlázky

Slovanská

V rámci velikonočních aktivit jsme se s chlapci z ochranné výchovy pustili do pletení pomlázky. Proutky jsme jim přinesli z domova a to v dostatečné zásobě.

Úkolem chlapců bylo uplést pomlázku z osmi proutků. Někteří již zkušenost s pletením pomlázky měli a tak jim to šlo rychleji než chlapcům, kterým se to muselo vysvětlit a také ukázat. Po několika opakování se pomlázka povedla uplést všem chlapcům a se svým dílem byli všichni spokojeni.

Bohužel z vyzkoušením pomlázek to chlapci měli těžké, jelikož se v zařízení nenacházela žádná děvčata. A tak si chlapci udělali přípravu na další rok.

Parta S2

Turnaj v kulečníku

Slovanská

Kulečníkový turnaj Krásné jarní počasí jsme s chlapci z ochranné výchovy využili k venkovnímu pobytu v zařízení a uspořádali jsme skupinový turnaj v kulečníku. Pro většinu chlapců to bylo úplně poprvé, co hráli kulečník. Nebylo pro ně až tak lehké správně umístit tágo a strefit se do požadované koule. Po několika rozcvičovacích hrách jsme se pustili do turnaje a chlapci se naladili na bojovou vlnu. Turnaj se chlapcům líbil a určitě v hraní kulečníku budeme pokračovat i v budoucnu.

Parta S2

   

Rozdělání ohně v přírodě

Boletice

Umět rozdělat oheň, je důležitým aspektem pro přežití v přírodě. K tomu je nám nápomocno několik různých prostředků, jako jsou zápalky, zapalovač a křesadlo.

Před rozděláním samotného ohně, jsme chlapce poučili o bezpečnostních opatřeních při rozdělávání ohně na veřejném prostranství, abychom se nedostali do rozporu se zákonem 133/1985 sb. o požární ochraně, který říká: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdravý osob, zvířat a majetek.“ Takže jsme měli připraveny prostředky k rozdělání ohně, ale i ty k jeho uhašení.

Po rozdělání ohně si chlapci na ohýnku upekli trdelníky, které si sami přímo na místě připravili.

Vychovatelé odd. EPCHO

  

Průpravná cvičení na in-line bruslích - DDŠ

Boletice

V areálu ústavu jsme využili asfaltové plochy a s hochy jsme provedli základní lekci v bruslení na in-line bruslích. Na programu byl nácvik základních dovedností, které nám v budoucnu umožní bezpečné sportování a intenzivní sportovní zážitky.

Cyklokrosový závod oddělení DDŠ a EPCHO

Boletice

V sobotu 11.4.2020 jsme využili velmi rozsáhlého areálu ústavu a uspořádali jsme hochům cyklokrosový závod čtrnácti jednotlivců. Každý chlapec musel absolvovat krátký slalom a poté několik překážek. Na trať byli hoši vypouštěni jednotlivě s tříminutovým rozestupem. Všichni účastníci závod bez újmy dokončili a k vidění byly i slušné sportovní výkony. Za skvělou spolupráci děkuji všem kolegům.

   

   

Turistika po okolí Srbské Kamenice

Kamenický Šenov

Na čtvrteční odpoledne 9. 4. 2020 jsem naplánoval pro chlapce turistiku po lesních v Srbské Kamenici v okolí kempu U Ferdinanda. Služebním vozidlem jsme dojeli ke kempu, který je v současné době uzavřen a tak je zde i vhodné místo k parkování.

Pak jsme již vyrazili podél říčky Kamenice, směrem na Jetřichovice. Lesní cesty vedly v několika úsecích i poměrně náročným terénem, ale vše jsme nakonec zvládli a asi po 8 kilometrovém okruhu jsme se navrátili zpět ke kempu U Ferdinanda.

Akce se vydařila a to i díky perfektnímu počasí.

Petr Husák

   

Pochod kolem Máchova jezera

Kamenický Šenov

Na neděli 5. 4. 2020, jsem naplánoval pro chlapce turistickou akci „ Pochod kolem Máchova jezera“.Pro některé vybrané chlapce to bylo první seznámení se zdejší krásnou krajinou. Služebním vozidlem jsme dojeli do obce Staré Splavy, kde jsme zaparkovali a dále pokračovali přes les k „ Mácháči „ který jsme obcházeli ze směru od kempu Borný. Posléze jsme došli k jezeru a následovně i k výpusti, kde přepadem přebytečná voda z jezera odtéká do Robečského potoka.

Po krátké přestávce jsme pokračovali až k hlavní pláži, kde byl bohužel uzamčen vstup, takže jsme se shodnou cestou navrátili zpět k přístavišti výletních lodí, kde chlapci posvačili. Následovala cesta zpět přes les k zaparkovanému vozidlu. Do ústavu jsme se navrátili k večeři. Počasí bylo vynikající a nálada mezi chlapci výborná a spokojenost z turistiky v přírodě maximální.

Petr Husák

   

   

Výroba kytek z barevného papíru

Slovanská

V rámci výtvarné činnosti jsme se s chlapci z ochranné výchovy pustili do vyrábění kytek z barevného papíru. Chlapci si vybrali barevné papíry a pustili se do výroby. Výsledné dílo se chlapcům povedlo a zaslouží si pochvalu za snahu a trpělivost.

Parta S2

 

ESTETICKOVÝCHOVNÁ ČINNOST - MALOVÁNÍ KRASLIC

Slovanská

Dnešním dnem jsme si společně s chlapci připomenuli blížící se velikonoční svátky malováním vajíček. Chlapci se též postupně seznamovali s velikonočními zvyky a tradicemi.

Přípravu si rozdělili jednotlivci od vaření vajec, barvení barvou až postupné malování a zdobení voskem. Každý si jednotlivě vyzkoušel nazdobit jedno vajíčko. Někteří chlapci překvapili svoji zručností.

Příště si vyzkoušíme podle tradic upéct velikonoční jidáše. Všechny chlapce chválím za snahu a trpělivost při práci.

Vychovatelka – Rybánská

   

   

Příprava celodenního stravování odd. EPCHO

Boletice

Dne 29.03. 2020 jsme si s chlapci vyzkoušeli zajistit celodenní stravování pro 9 chlapců a 6 dospělých.

Předem byl kolektivně sestaven jídelní lístek, na jehož základě byly nakoupeny potřebné suroviny na celodenní vaření. Den začal přípravou snídaně. Poté se chlapci s vervou pustili do škrábání a zpracování kořenové zeleniny a brambor na bramborovou polévku. Následně pomáhali i s přípravou hlavního chodu. Ke svačině paní Bílková upekla výborný perník, o čemž svědčí chvála jak ze strany chlapců, tak i kolegů. Na večer jsme se s chlapci pustili do přípravy budapešťské pomazánky, která rovněž sklidila velký úspěch.

I přestože se jednalo o celodenní akci, zájem chlapců v průběhu dne nepolevoval a večer už plánovali, co dobrého uvaříme příště.

Cílem akce bylo rozvíjení kuchařských dovedností s možností jejich využití při případném pokračování ve studiu učebního oboru Provoz společného stravování.

Zapsal Bc. Michal Ledvina - vychovatel odd. EPCHO

   

   

Nedělní vaření na DDŠ

Boletice

V neděli 29.3. si hoši opět trénovali své samoobslužné dovednosti a připravili si celodenní jídelníček. Někteří vzali přípravu na budoucí samostatný život velmi zodpovědně a k vaření přistoupili nečekaně aktivně. Všechny pokrmy nakonec byly jedlé a poměrně chutné, proto považujeme dnešní vaření za úspěšné.

Překážkový závod v Boleticích

Boletice

V rozlehlém areálu našeho ústavu se konal překážkový závod inspirovaný populárním Spartan race. Účastnilo se ho 14 závodníků, kteří museli zdolat 10 překážek. Ty měli prověřit sílu, mrštnost, rychlost a další vlastnosti, kterými disponují správní “spartani”. Hoši se s nástrahami vyrovnali statečně a proto titul “finisher” patří každému z nich. Velké díky patří všem pořadatelům za výbornou spolupráci.

   

   

Turisticko - zátěžová akce ze dne 28.3.2020 – poznávací turistika Radvanecko

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou turisticko – zátěžovou akci v okolí obce Radvanec. Velice nám přálo počasí, a tak jsme výlet absolvovali v plánované délce 9 km. Z Radvance jsme se vypravili směrem po zelená do obce Cvikov a cestou měli chlapci možnost seznámit se s přírodními krásami oblasti – Perníkovou věží, Skalní bránou, atd.

Chlapců se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné akce.

Vychovatel: Tomáš Soukup, Pavel Švec

Výlet na Maxičky a labské vyhlídky

Slovanská

Krásné březnové počasí jsme využili s chlapci k výletu na nedaleké Maxičky. Počasí nám přálo a lidí ještě moc k vidění nebylo. Po přesunu na Maxičky jsme se vydali pěšky zpět do Děčína. Cesta lesem rychle ubíhala a s chlapci jsme pozorovali rozkvétající jarní přírodu. S chlapci jsme nezapomněli navštívit i několik vyhlídek na kaňon řeky Labe. To se jim líbilo a užívali si krásný výhled na samotné údolí, tak i město Děčín.

Parta S2

   

Výlet na Vlčí jezero

Slovanská

I další březnový den jsme využili k tomu, aby jsme poznali blízké okolí. Tentokrát jsme se vydali navštívit Vlčí jezero a odtud jsme měli v plánu vyrazit pěšky zpět do Děčína. Samotné Vlčí jezero se chlapcům velmi líbilo a využili krásné jarní počasí k relaxaci u vody a pozorování přírody. Poté jsme se vydali na cestu zpět do Děčína, která nám vcelku rychle ubíhala. Výlet se chlapcům líbil a jistě to nebyl náš poslední.

Parta S2

Mazlavé mýdlo a dezinfekce

Boletice

Všude dneska slyšíme, že v „době koronavirusové“ jde především o to, abychom se chránili různými rouškami, respirátory a dezinfekcemi, častěji prali a čistili svůj oděv. A to nejenom, že všechno s chlapci dodržujeme, ale my i vydrhli a vydezinfikovali řádně celou školní třídu.

Vychovatelé odd. EPCHO, skupina E1

Šití ochranných roušek

Slovanská

V měsíci březnu, vzhledem k dané situaci možné nákazy koronavirem, jsme se rozhodli s chlapci na společné práci šití ochranných roušek.

Během výchovné zájmové činnosti se chlapci učili stříhat požadované tvary látky na roušky a žehlení. Někomu to šlo dobře, někomu hůře, ale všichni se snažili. Na závěr pak chlapci upevňovali na roušky tkaničky.

Vše jsme pak předali vedoucímu vychovateli panu Zámostnému, který zajistil dezinfekci hotových výrobků a vše dal pak do oběhu.

Vychovatelé – Rybánská, Gros

   

   

8. 3. 2020 - Šauštejn s Malá Pravčická brána

Slovanská

Dnes jsme se vydali do obce Mezní Louka a zní po turistické trase na zříceninu Šauštejn a dále na Malou Pravčickou bránu.

Cesta vedla částečně po asfaltové cestě a lesní, která už dále převažovala. Výstup na zříceninu byl pro některé chlapce obtížní, protože vedla po příkrých schodech. Přesto to zvládli, což pro ně bylo malé osobní vítězství, a odměnou jim byl krásný výhled.

Cestou jsme se ještě zastavili na Malé Pravčické bráně, která je nedaleko od zříceniny. Výlet se všem moc líbil.

Vychovatelé: Maděra, Šticha

Ruční šití roušek dne 22.3.2020

Kamenický Šenov

Chlapci projevili zájem si ušít roušky z látky,která by se jim líbila. Tak jsem v týdnu nakoupila vše potřebné a v sobotu jsme se dali do práce.

Někteří ze začátku říkali, že to nedají, že je to moc těžké. Po počátečním brblání, ale nakonec si všichni ušili roušku. Moc je to bavilo a zjistili, že to vůbec není tak těžké. Rádi by v této činnosti ještě pokračovali. Po zjištění, že by mohli ušít roušky i pro své blízké a poslat poštou, která tyto zásilky odbavuje zdarma jsme se dohodli, že budeme pokračovat.

Těšíme se na další šití roušek a určitě budeme pokračovat.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

ŠIJEME ROUŠKY V BOJI S KORONAVIREM

Kamenický Šenov

Tak, jako většina národa se i my snažíme v boji s koronavirem COVID-19 přispět svou “troškou do mlýna“. V rámci praxe učebního oboru „Provozní služby“ naši chlapci pod vedením třídních učitelek p. Turčínkové a p. Krásové vyrábí od úterý 17.3.2020 ve třídě na svých šicích strojích roušky.

Chlapci mají práce na rouškách rozdělené, každý se věnuje své části výroby a na konci je vždy hotová jedna rouška. Práce chlapce baví a cítí se v této nelehké době užiteční. Na našem odloučeném pracovišti bylo od úterý vyrobeno již cca 80 roušek, které jsme zatím rozdělili mezi ostatní pracoviště výchovného ústavu, pracovníky pošty Kamenický Šenov a část roušek byla též předána Domovu důchodců Kamenický Šenov.

Ve výrobě roušek budeme i nadále pokračovat a roušky předávat potřebným. Chlapce chválíme za aktivitu a přístup k práci při výrobě…

Kolektiv školy Kamenický Šenov

   

VÍKENDOVÉ BRIGÁDY PRO MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

Kamenický Šenov

S hezkým víkendovým počasím jsme dne 14.3. a 15.3.2020 provedli dvě brigády pro město Kamenický Šenov. V sobotu po obědě vyrazil vychovatel Pavel Švec s polovinou chlapců do areálu mateřské školky a v neděli vychovatel Tomáš Soukup s druhou polovinou chlapců do areálu přírodního koupaliště Kamenický Šenov.

Zde chlapci na obou místech stahovali na předem vyznačené místo klacky, větve a části stromů, které se válely na ploše po prořezu a kácení technickými službami Kamenický Šenov. Počasí bylo hezké, i když teplota jen kolem 10 stupňů C a tak práce chlapcům pěkně utíkala. Oba dva dny chlapci splnili nastavené cíle a všechno na vyčleněných plochách uklidili.

Chlapce chválíme, za aktivitu, přístup k práci a chování a těšíme se další možnosti pomoci městu Kamenický Šenov.

Kolektiv výchovy Kamenický Šenov

   

   

Turisticko - zátěžová akce ze dne 14.3.2020 – pochod podél Svitávky

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou turisticko – zátěžovou akci v okolí obce Svitava. Velice nám přálo počasí, a tak jsme výlet absolvovali v plánované délce 8 km. Cestou měli chlapci možnost poznávat přírodní krásy oblasti zvané Peklo. Seznámili se s umístěním vyhlášeného moto klubu Pekelné doly, a také místních trampských převisů vhodných k přespání. Celá akce byla zakončena návštěvou pekelných jeskyní, kde se natáčela řada českých pohádek.

Chlapců se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné akce, případně na možnost přespání v nově nalezených lokalitách.

Vychovatel: Tomáš Soukup

 

Kyjov

Kamenický Šenov

V neděli 15. 3. 2020 jsem se s chlapci vydali na turistický výlet do Kyjova. V Kyjovském údolí jsme prošli několik vyhlídek, kde cesta k nim vedla ve skalách a v úzkých otvorech se schodišti.

Cesta byla značena turistickými značkami, po kterých se chlapci museli umět zorientovat. Dále jsme prošli skalní jeskyně, v kterých byly ještě zbytky ledopádů. Počasí nám přálo, bylo krásně a z vyhlídek jsme měli možnost vidět celé Kyjovské údolí.

Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi bavila, a už teď se těší na další výlet.

Vychovatel: Švec

Smažení langošů

Boletice

Po dlouhé době, si chlapci jako samostatnou přípravu jídla zvolili langoše. Rozdělili si práci do dvojic, někdo zadělával těsto, další smažili a jiní uklízeli. Spočítali jsme si, že je to poměrně levná večeře až na nejdražší položku a tím je sýr. Vychovatel: Kumprechtová A.

   

   

Grilování na vile DDŠ

Boletice

V rámci výchovy k samostatnosti si hoši sami měli připravit malé odpolední pohoštění. Slunečné počasí umožnilo přesunout celou činnost na zahradu a bylo z toho příjemné grilování. Hoši přípravu špízů zvládli na výbornou, proto se v budoucnu bude podobná akce určitě opakovat.

Turistika DDŠ - Tokáň

Boletice

Dobré počasí jsme s DDŠ využili k zátěžové turistice. Trasa v okolí Tokáně byla sice náročná, ale odměnou za její zdolání byl pohled na nádherná panoramata Česko-saského Švýcarska.

Rybaření na Labi

Boletice

DDŠ se v neděli 15.3. vydala k nedaleké řece Labe, kde hoši strávili příjemné odpoledne při rybaření. Tuto činnost zařazujeme jako relaxační aktivitu, která kompenzuje jinak poměrně nabitý program výchovných činností.

Začátek cyklistické sezóny DDŠ

Boletice

Blízkost Labské cyklostezky a teplé počasí nás zlákalo k prvnímu letošnímu cyklistickému výletu. Trasa byla lehká a poměrně krátká (cca 35km), měla sloužit především k ukotvení dovedností a bezpečnostních návyků, abychom v budoucnu předešli nehodám a úrazům a mohli si cyklistiku náležitě užívat.

Společný běžecký trénink na zimní olympiádu

Boletice

Dne 6.3. se v Bedřichově konal společný trénink všech pracovišť v běžeckém lyžování. Zúčastnilo se 10 chlapců, kteří jsou v širší “olympijské” nominaci. 6 nejlepších se pak 23.3. vydá reprezentovat naše zařízení na zimní olympiádu výchovných ústavů. Protože je Bedřichov 83 km od Děčína, využíváme možnost tréninku maximálně a končíme až za tmy. Doufáme, že nově nabyté dovednosti hoši efektivně využijí a podají při závodech důstojné výkony.

Turistika – dančí obora v Novém Oldřichově dne 8.3.2020

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou turistiku. Domluvili jsme se s chlapci, že se půjdeme podívat do Nového Oldřichova na daňky.

Tentokráte jsme to vzali obrácenou cestou. Nejdříve jsme šli až k bývalé základní škole po hlavní silnici, dále jsme odbočili do lesa. Prošli jsme lesem, kolem kopce Smrčník. Tentokrát byla cesta již upravená a tak se nám šlo lépe. Přišli jsme až do Nového Oldřichova a daňkové nás hned přivítali u plotu. Chlapci byli překvapeni, že hned neutekli.

Dále jsme pokračovali po hlavní silnici až k cyklostezce po které jsme pokračovali až do Kamenického Šenova.

Výlez se všem líbil a na příště nasušíme více pečiva ať máme na krmení. Našlapali jsme cca 12km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

Výlet na Boreč

Boletice

V sobotu, dne 7. 3. 2020, jsme vyrazili na turistický, poznávací výlet do Českého středohoří, na kopec Boreč. Chlapci byli poučeni o bezpečnosti a chování na veřejnosti. Vrch Boreč patří do skupiny kopců vulkanického původu, které vytvářejí typický krajinný kolorit Českého středohoří. Klasickou sopkou však, stejně jako většina jemu podobných, nikdy nebyl. Masiv kopce se v létě chová jako akumulátor, absorbuje teplo a prohřívá se. V zimě vnikne do puklin na úpatí chladný, mrazivý vzduch. Uvnitř se zahřeje, podle fyzikálních zákonitostí stoupá vzhůru a na vrcholu kopce vyletí teplý ven jako z komína.

Na úpatí hory jsme se vyfotili v „kamenném moři“, kde Boreč nasává studený vzduch a na vrcholu se příjemně ohřáli. Bohužel nebyl sníh a mráz, takže efekt nebyl úplný. Přesto si myslím, že jsme si výlet na unikátní kopec hodně užili.

Vychovatel: Kudrmann J.

   

   

26. 2. 2020 - Bruslení

Slovanská

Vzhledem k jarním prázdninám se nám s chlapci povedlo vyrazit na děčínský zimní stadion. Tam pod vedením svého vychovatele, který je i zároveň hokejovým trenérem se chlapci učili základy bruslení. Což šlo některým lépe a některým hůře, ale i přes to svou snahu nevzdávali a snažili se dál.

Vychovatelé: Šticha, Maděra

   

Vzduchová střelba

Slovanská

Vzhledem k blížícím se zimním olympijským hrám výchovným ústavů, kterých se tradičně účastníme, vrcholí i naše přípravy. Jedním z hlavních tréninků je trénink vzduchové střelby jakožto součásti biatlonu. Při tréninku nejprve začínáme s klidovou střelbou na papírové terče s vyznačeným křížem a postupně se propracováváme k pozátěžové střelbě na sklopné terče jejichž průměr je 1,6cm na vzdálenost 10m.

Vychovatelé: Maděra

   

22. 2. 2020 - Buková hora-Víťova rozhledna

Slovanská

Dnes jsme s chlapci vyrazili na Bukovou horu, kde jsme chtěli jít na Humboldtovu vyhlídku, pak jsme se vydali po červené turistické trase, která vede pod Bukovou horou. Prošli jsme kolem bývalé obce Stará Homole, z které zbyli už jen základy některých staveb. Cestou zpět do ústavu jsme se ještě s chlapci zatavili na Víťově rozhledně, kde se chlapci mohli pokochat pohledem na sníh, který letos moc neviděli.

Vychovatelé: Maděra, Hegr, Antušák

VAŘENÍ – 21.2.2020

Slovanská

Dnes bylo k večeři v hlavní kuchyni naplánované pečené kuře a chlapce napadlo, že bychom si tuto večeři mohli vylepšit a prosili jestli bychom si mohli upéci ke kuřeti hranolky. Po dohodě s p. kuchařkou jsme tento se tento nápad rozhodli realizovat.

Dostali jsme brambory a olej a šli jsme do naší kuchyňky ve výchově a pustili se do přípravy vaření. Kluci si oloupali brambory, nakrájeli na hranolky, dali rozehřát olej do hrnce a začalo se smažit. Zároveň, když už jsme byli v tom smažení jsme ještě udělali pár topinek s česnekem jako svačinku. Hranolky jsme si pak dali jako přílohu ke kuřeti a večeře byla úplně vynikající.

Vychovatel: Malý, Hořák

   

   

Muzikál – Kvítek Mandragory

Boletice

Na den 27. 2. 2020 jsme dostali jako dar vstupenky na muzikál Kvítek Mandragory v divadle Broadway. Hned po obědě jsme vyrazili na cestu, abychom si mohli prohlídnout i nějaké kulturní památky v našem hlavním městě. Dokonce jsme měli to štěstí, že na Václavském náměstí, byla jedna část uzavřena, protože se zde natáčel nějaký film, nebo dokument. Chování chlapců a nálada byla na výbornou, moc jsme si to užili a moc se nám muzikál plný hitů Heleny Vondráčkové líbil.

Vychovatel: Kumprechtová A., Šindelář J.

   

   

Krmení lesní zvěře

Boletice

Na neděli jsme měli naplánovaný příkrm lesní zvěřě. I přestože drobně poprchávalo vypravili jsme se ke krmelci, který se nachází v lese pod obcí Lesná. S sebou jsme vzali pytel sena a tašku kaštanů. Po příchodu k seníku jsme vše uložili na své místo a po rychlém zdokumentování výpravy jsme se za stálého deště vydali hlouběji do lesa, jestli nespatříme někoho z obyvatel lesa. Nespatřili. Ale ani to a ani nepříjemný déšť nám nezkazil hezký pocit, že jsme mohli něco udělat pro lesní zvěř.

Vychovatelé odd. EPCHO, skupina E1

Výlet za poznáním

Slovanská

Krásné víkendové počasí jsme využili k turistice. Tentokrát jsme se vydali na Pastýřskou stěnu, kde jsme zkoušeli vyluštit věž poznání, kde jsme hádali zvířata a rostliny. Dále jsme pak pokračovali přes vyhlídky na Červeném vrchu do Bělé a nakonec zpět do zařízení.

Parta S2

   

Valentýnské tvoření

Slovanská

V rámci výchovné činnosti se věnujeme i výtvarné činnosti. Proto jsme se s chlapci rozhodli, že ke svátku zamilovaných “Valentýn” vyrobí valentýnské přání pro své přítelkyně. Chlapci zjistili, že až tak jednoduché to není a dílo se hned napoprvé nezadařilo, jak by si přáli. Ale nakonec se povedlo a chlapci byli se svým dílem spokojeni.

Parta S2

  

Kroužek vaření II – příprava na ,,dospělost“

Boletice

Dne 18. února pokračoval kroužek společného vaření. Naši chlapci se pravidelně pokouší připravovat chutné pokrmy naší i mezinárodní kuchyně. Během přípravy se také seznámí s etiketou stolování a pravidly zdravé výživy.

Loubek, Janoušek, Dudák

    

Soutěž zednických dovedností "FANKA 2020"

Dne 17. února se v prostorách dílny Stavební výroby Pivovarská při SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín, uskutečnila soutěž v zednických dovednostech.

Zahájení soutěže proběhlo krátce po 8.00 hodině ranní nástupem všech žáků a seznámení se s daným úkolem a přípravou pracovišť. Následně bylo započato fyzické plnění úkolu. Konkrétně se jednalo o zdění několikrát zalomené příčky. Po ukončení zadaného úkolu a zhodnocení odbornou komisí, proběhlo celkové zhodnocení soutěže.

Všichni účastníci včetně našich žáků přistoupili k zadání zodpovědně a jak časový tak objemový limit splnili. Při závěrečném hodnocení, kdy dva ze soutěžících dosáhli stejného počtu bodů, se rozhodla komise posuzovatelů udělit dvě 1 místa. Zde bodoval náš zástupce J. G. Soutěž byla hodnocena z pohledu zástupců obou středních škol jako velmi vydařená s výhledem na její opakování či případné rozšíření.

VLČÍ JEZERO – 16.2.2020

Slovanská

V Novém roce poprvé pokračujeme v souladu s ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti v projektu environmentální výuky, jejímž cílem je vzbudit u našich chlapců pozitivní postoj k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách a znalost a péče o prostředí kolem nás.

Součástí toho je kromě jiného i pravidelný úklid přírody v okolí Vlčího jezera nedaleko obce Maxičky. Proto jsme dnes opět po nějaké době zajeli služebním vozidlem k lesnímu jezírku mezi Maxičkami a Sněžníkem a vybaveni pracovními pomůckami , vyrazili do okolí jezírka, abychom jej zbavili odpadků.

I tentokrát jsme byli velmi příjemně překvapeni, že odpadků nebylo mnoho. Buď je to tím, že v únoru k jezírku moc návštěvníků nejezdí, nebo ti co jsem přijedou, jsou k přírodě ohleduplní. Uvidíme příště.

Vychovatel: Hořák, Malý

   

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.