Zábavné mikulášské odpoledne odd. EPCHO

Boletice

Dne 5.12. 2020 připravili vychovatelé odd. EPCHO pro chlapce zábavné soutěžní odpoledne, které se protáhlo až do večeře a konalo se v tělocvičně našeho zařízení. Akci jsme pojali jako soutěžení mezi skupinou E1 a E2 v celkem 15-ti disciplínách. Jednalo se například o šplh na čas, kliky na výdrž, házení na basketbalový koš a štafetové běhy. Nejnapínavější byl štafetový běh v pytli a běh s pingpongovým míčkem na lžíci. O jeden bod vyhrála skupina E2, nicméně sladkou odměnu dostali všichni chlapci.

Po večeři naše oddělení navštívili čerti s Mikulášem. Přestože chlapci tuto návštěvu očekávali, byli ztvárněním čertů poměrně zaskočení. I přesto ale na žádost Mikuláše odříkali požadovanou básničku, za kterou obdrželi koledu.

Zapsal Bc. Michal Ledvina - vychovatel EPCHO

   

   

Výroba vánočních řetězů

Kamenický Šenov

Dnešní odpoledne dne 4. 12. 2020 jsme se rozhodli vyrobit vánoční řetězy. Chlapcům šla práce pěkně od ruky. Nejdříve si nastříhali proužky a poté slepovali papírová kolečka.

Tyto vyrobené řetězy použijeme na výzdobu a ozdobení vánočního stromečku. Zavzpomínali si jak jako malí toto vyráběli na základní škole. Všem se výroba moc povedla.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

Výlet do okolí Dymníku

Kamenický Šenov

Tentokrát jsme si jako cíl výletu vybrali Rumburk a konkrétně rozhlednu Dymník, která se nachází v blízkosti města. Nejdříve jsme se vydali na rozhlednu. Vzhledem k větrnému, ale pěknému mu počasí bylo vidět celé okolí. Po cestě se chlapci kromě prohlídky okolí Rumburku zabývali též sběrem bukvic. Bylo pro ně velkým překvapením, jak chutnají.

Následoval přesun ke Kamennému Stromu života. Zde si každý našel cestu života dle svého zvěrokruhu. A vše jsme ukončili prohlídkou hřiště na fotbalgolf. Na závěr jsme si dali dobrou kávu, která každého velice zahřála. Chlapci se již těší na další návštěvu, neboť jsme dostali nabídku vyzkoušet si zde fotbalgolf.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

   

Návštěva útulku spojená s turistikou

Kamenický Šenov

Na sobotu 5. 12. 2020, jsem uspořádal pro chlapce turistickou akci a návštěvu Děčínského útulku. Cílem výletu bylo poznání krajin a především pomoc darem do městského útulku. Před samotným odjezdem byli chlapci poučeni o bezpečnosti a pokynu vychovatele.

S chlapci jsme vyrazili ústavním vozem z Kamenického Šenova do Děčína. Cestou jsme zakoupili pamlsky pro pejsky. Po příjezdu jsme naše dary předali zaměstnancům útulku. Návštěva a prohlídka zvířat proběhla během pár minut.

Dále jsme zvolili procházku po cyklostezce směrem do Benešova. Vyrazili jsme od zimního stadionu a došli jsme do Soutěsky, kde jsme se otočili a stejnou cestou jsme se vraceli k služebnímu vozu. Procházku jsme měli v zimním počasí o teplotě 7°C. Celá akce byla pro chlapce cílená hlavně pro orientaci okolí. Tyto turistické akce budeme rádi do budoucna plánovat. Chlapcům se návštěva a procházka velmi líbila a byla pro ně naučná.

Zpracoval: Pavel Švec

   

   

Projektové činnosti – Vánoční tvoření a Advent

S příchodem Adventu jsme se s chlapci pustili do každoročního vyrábění adventních věnců, které jsou následně milou ozdobou našeho zařízení.

Letošní tvorba se nesla v přírodním duchu, kdy jsme využívali ozdoby, které nám poskytla podzimní příroda. Chlapci zaslouží velikou pochvalu jak za samostatnou práci, tak za skvělé nápady, kreativitu, ochotu pomáhat i za navození pěkné předvánoční atmosféry.

Vánoční tvoření – výroba svícnů z papíru

Kamenický Šenov

V pondělí 23.11.2020 jsme začali na velké klubovně s výrobou vánočních svícnů. Práce šla chlapcům velice dobře od ruky. Nastříhali si proložky od vajíček na kytičky a z kartonu kolečka. Poté vše lepili tavnou pistolí. Po zaschnutí jsme vše nastříkali zlatým a bronzovým sprejem.

Následujícího dne jsme pokračovali v práci ve zdobení. Chlapcům se tato činnost velmi líbila a chtějí pokračovat ve výrobě vánočních kousků.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

České Švýcarsko 28.11.2020

Slovanská

Dne 28.11. chlapci vyrazili na turistiku, nasbírali pár turistických kilometrů. Byla to krásná procházka Českým Švýcarskem.

Chlapci měli za úkol projít Mezní Loukou okolo Malé Pravčické brány, hradu Šaunštejn, až do obce Vysoká Lípa. Nikdo se neztratil a všichni dorazili do cíle.

Team Tesko

   

   

Výšlap na Kvádrberk

Kamenický Šenov

Na sobotní odpoledne dne 28. 11. 2020 jsem pro chlapce naplánoval a připravil pěší turistiku po Kvádrberku – Stoliční hora v Děčíně. Počasí se vydařilo, takže jsme se v odpoledních hodinách přesunuli z Kamenického Šenova, služebním vozidlem do Děčína na parkoviště u nemocnice a odtud jsme vyrazili směr Loubí.

Celkem jsme absolvovali trasu v celkové délce asi 10 km po cestách lesoparku. Zpět do ústavu jsme se vraceli příjemně unaveni. Akce se vydařila a chlapce zaujala neobvyklými vyhlídkami na Labe a Děčín.

   

   

Výstup na Luž

Slovanská

Ani sychravé podzimní počasí nás neodradilo s chlapci z ochranné výchovy podniknout výstup na jeden z nejvyšších vrcholů Lužických hor a to na Luž.

Od parkoviště jsme se vydali po turistické cestě a začali pomalu stoupat k vrcholu. Jak jsme stoupali výš a výš změnilo se i počasí. Cesta byla pokryta námrazou a místy to i klouzalo. Výrazně se ochladilo a vše bylo zahaleno v oparu a pokryté námrazou. Ale i tak se nám z rozhledny místy naskytl výhled na krásy Lužických hor.

Cestou zpět jsme se s chlapci zastavili ještě na vodopádech v Kytlicích a návrat byl již za tmy. Chlapcům se setkání s vyloženě zimním chladným počasím líbilo a doufají, že se již objeví i v nižších polohách.

Parta S2

Vánoční tvoření

Boletice

V rámci předvánočního období vyráběli chlapci ozdobné adventní věnce a další tématickou výzdobu. Chlapci si vyzkoušeli jemnou motoriku a kreativitu. Výrobky se použijí na výzdobu obytných prostor ústavu.

DDŠ

 

Zahájení ligy ve stolním fotbalu na odd. EPCHO

Boletice

Vzhledem k tomu, že na oddělení EPCHO nedávno dosloužil náš starý dobrý stolní fotbálek, byl ústavem na oddělení zakoupen nový stůl. Chlapci byli po delší herní absenci celí nedočkaví a proto jsme se rozhodli, že v sobotu 21.11. 2020 po obědě se pustíme do sestavení nového fotbálku. Nejprve bylo zapotřebí původní stůl demontovat a na jeho místo jsme sestavili stůl nový. Ač se ze začátku zdálo, že to bude jednoduché, ukázalo se, že sestavení bude náročnější. Celá akce nám trvala až do večeře. Odměnou pro chlapce bylo, že si mohli hned po večeři zahrát.

Z důvodu epidemie jsme nuceni rušit akce mimo zařízení /návštěva plaveckého a zimního stadionu, knihovny apod./ a proto jsme se rozhodli, že uspořádáme ligu ve stolním fotbalu ve formě jednotýdenních turnajů, které budou trvat do konce školního roku. Začátek ligy je datován na 27.11. 2020. Nejlepší hráči budou po skončení ligy odměněni.

Bc. Michal Ledvina - vychovatel

   

   

Výpomoc na sjezdovce v Horním Podluží

Boletice

Společnĕ s chlapci jsme se vypravili na již tradiční brigádu do obce Horní Podluží. Tady jsme se podíleli na přípravě zdejší sjezdovky na zimní provoz. Odměnou chlapcům je pak možnost využívat zdejší vlek nĕkolikrát za sezónu zdarma k výuce jízdy na lyžích a snowboardu.

       

Kompas a mapa

Boletice

Kompas a mapa jsou dvě slova, která dnešní mládež už pomalu nezná. Každý má dnes u sebe neustále mobilní telefon, v němž má navigaci. A tím pádem zná svou polohu, ví kudy půjde a kdy dorazí na dané místo.

My jsme, ale chtěli našim chlapcům ukázat, jak jsme se za našich mladých let orientovali v terénu my. Kluci se naučili určovat světové strany podle kompasu a s přiloženou mapou najít místo, kde jsme se nacházeli a kudy půjdem dál. Chlapci se naučili používat kompas a klasickou papírovou mapu.

Vychovatelé odd. EPCHO: Zábrodský, Jírovec, Bílková

IMG_20201011_141631892_BURST000_COVER

Jízda na elektrickém skateboardu

Boletice

Společně s chlapci jsme objevili nový druh skateboardu a to s elektrickým pohonem o výkonu 750 W. Chlapci měli možnost board vyzkoušet . Jizda na nĕm si jim moc líbila i přesto, že vyžaduje značný balanc a ne každému chlapci se na nĕm podařilo udržet a jet.

DDŠ

   

Venkovní cvičení

Boletice

V rámci zvyšování imunity jsme se s chlapci i přes relativně nehezké počasí vydali na turisticko sportovní výšlap okolo Žernoseckého jezera. Zde jsme při okružní trase narazili na nové vybudované venkovní hřiště. Chlapci se se zájmem pustili do cvičení a soutěžili mezi sebou v počtu opakování na jednotlivých stanovištích. Výlet se všem líbil a nesl se v duchu rčení : Ve zdravém těle, zdravý duch.

DDŠ

   

 

PROJEKTOVÝ DEN – Podzimní lidové tradice a zvyky

Začátkem měsíce listopadu jsme se s chlapci ze základní školy sešli na projektovém dni s tematickým názvem Podzimní lidové tradice a zvyky.V rámci všeobecného vzdělání považujeme za velmi důležité chlapcům tyto někdy zapomenuté zvyky připomenout a vysvětlit.

V průběhu projektového dne jsme se chlapcům zábavnou formou snažili přiblížit zvyky a tradice našich předků, seznámit je s nejčastějšími podzimními pranostikami a formou her a kvízů jim vštípit základní fakta a informace. Následně jsme vyrazili do podzimní přírody, kde chlapci měli možnost poznávat různé podzimní plody, soutěžili v několika disciplínách a následně si po vzoru předků rozdělali ohýnek, na kterém si opékali chléb a špekáčky.

Závěr projektového dne patřil vlastní tvořivosti dětí, kdy z barevných sušených listů vytvářeli koláže.

Ruční šití roušek dne 6.11.2020

Kamenický Šenov

Chlapci projevili zájem si ušít roušky z látky, která by se jim líbila. Přesunuli jsme se na velkou klubovnu a dali se do práce.

Někteří ze začátku říkali, že to nedají, že je to moc těžké. Po počátečním brblání, ale nakonec si všichni ušili roušku. Moc je to bavilo a zjistili, že to vůbec není tak těžké. Rádi by v této činnosti ještě pokračovali a ušili si další. Těšíme se na další šití roušek a určitě budeme pokračovat.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

Rybářský kroužek

Boletice

I přes nepříznivé počasí jsme s chlapci z DDŠ vyrazili na jezero Píšťany , v rámci rybářského kroužku. Tentokrát nám štěstí nepřálo , ale nic to nemění na tom, že jsme si s chlapci pobyt venku užili.

DDŠ

Výlet kolem Cvikova

Slovanská

Ani sychravé říjmové počasí nás společně s chlapci ze skupiny ochranné výchovy od výletu po vyhlídkách v okolí Cvikova.Nejdříve jsme se podívali na vyhlídku Dutý kámen, kde jsme si mohli prohlédnout i skalní reliéfy. Chlapce zde zaujaly schody na vyhlídku, které byly vytesány skrz skalní masiv. Dále jsme pokračovali na výhlídku nad obcí Drnovec a dále až ke Cvikovu kde jsme si prohlédli skalní divadlo vytasané v bývalém lomu z roku 1920. Z pohledu chlaců byl výlet vcelku zajímavý hlavně je zaujali skalní reliéfy.

Parta S2

   

Montujeme kuchyňské skříňky

Boletice

V rámci pracovně technické výchovné činnosti jsme s chlapci sestavili téměř celou kuchyňskou linku. Když jsme rozbalili pět velkých krabic a v nich objevili desítky prken, desítky různých součástí jako jsou panty, týble, šrouby a stovky maličkých vrutů, moc nám do smíchu nebylo. Ale po čtyřech hodinách, s malou přestávkou na svačinu se nám podařilo vše složit.

Chlapci byli spokojeni, že se podařilo něco, co před pár hodinami vypadalo jako neuskutečnitelné.

Vychovatelé odd. EPCHO – Zábrodský P., Jírovec M., Bílková Y.

Turnaj odd. EPCHO ve stolním tenisu

Boletice

Dne 24.10. 2020 jsme uspořádali pro chlapce z odd EPCHO, kteří neodjeli domů na podzimní prázdniny, turnaj ve stolním tenisu. Turnaj se konal systémem každý s každým a z důvodu menšího počtu chlapců dvoukolově.

Každý sportovec tedy odehrál celkem 6 zápasů na 2 vítězné sety. Absolutním vítězem turnaje se stal Lukáš H., který vyhrál všechny zápasy bez ztráty setu. Chtěl bych ale ocenit i hru ostatních chlapců, kteří do každého zápasu dali své maximum a boj o další místa tak byl do poslední chvíle napínavý.

Domnívám se, že podobný turnaj uskutečníme brzy jednak pro velký zájem chlapců, tak i omezeného pohybu venku v důsledku pandemie. Z tohoto důvodu trávíme veškerý čas vyhrazený pro sportovní aktivity v tělocvičně.

Bc. Michal Ledvina - vychovatel EPCHO

   

Karaoke show

Boletice

V rámci muzikoterapie jsme s chlapci vyhlásili soutěž o nejlepší karaoke skupiny DDŠ. Všichni chlapci se snažili. K radosti nás všech převažovali písně od českých autorů. Akce se chlapcům moc líbila a určitě ji ještě zopakujeme.

DDŠ

   

Turistický výlet k přehradě Naděje

Kamenický Šenov

Na sobotní odpoledne 24.10. 2020 jsme si naplánovali turistický výlet k přehradě Naděje. Služebním autem jsme se přepravili do Mařenic. Zde jsme zaparkovali služební auto a dále pokračovali směrem k přehradě Naděje. Byl typický podzimní den a les okolo cesty byl krásně pestrobarevný. Po cestě si chlapci též prohlédli obranné bunkry, které lemovaly cestu.

Jedinou vadou na celém výletě byla zavřená terasa s občerstvením Pod přehradou, kde jsme si chtěli dát kávu. I tak se výlet povedl. Chlapci se provětrali na čerstvém vzduchu a poznali další zajímavé místo Lužických hor.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

   

 

Halloween 2020

Boletice

Blíží se 31. říjen tedy Halloween – svátek všech svatých. Málo kdo ale ví, že zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku na základě zvyků oslavy svátku všech svatých, který byl přenesen do Irska z Říma. Do dlabání sehnaných dýní se chlapci vrhli s velkým zápalem a chutí což bylo znát na konečném výsledku. Chlapci si dali na tom, jak budou jednotlivé dýně vypadat velice záležet. Hotové výtvory jsme vystavili nejen na klubovně E2 ale i v areálu VÚ.

Loubek, Janoušek, Fučová

   

Nedělní turistika

Boletice

Na tuto neděli jsme naplánovali turistický výšlap, cílem byla obec Lesná (Lesní mlýn, Šmordov). Ač nám počasí příliš nepřálo, tak jsme si výlet v podzimní přírodě užili. V průběhu výšlapu pozorovali chlapci s velkým zaujetím přírodu, v které viděli i Mloky skvrnité a Užovku obojkovou. Celou akci si chlapci i přes náročnost terénu chválili.

Loubek, Janoušek, Fučová

   

   

Opékaní - Tesko

Slovanská

Blížící se začátek podzimu nás inspiroval k typicky podzimní aktivitě - opékání buřtů. Proto jsme si během neděle 18.10. připravili dřevo a místo večeře si v kuchyni vyzvedli výše zmiňovanou pochutinu. Opékaní proběhlo v pořádku, oheň byl řádně uhašen a všechny buřty došly svému účelu.

Team Tesco

   

Výšlap k Lesnímu Mlýnu a dál směr Chlum

Boletice

Dne 17. 10. 2020 jsme vyrazili hned po obědě, nevěděli jsme, jak daleko nám počasí dovolí jít. Od zařízení jsme vyšli směrem k třešňovce a po hlavní silnici dál. Cestou si chlapci nasbírali ořechy a kaštany. Obloha byla sice zamračená, ale i přesto jsme zvládli hezkých 11 km.

Vychovatelé: R. Schneider, Dudák A., Kumprechtová A.

   

Turisticko - zátěžová akce ze dne 11.10.2020 – pochod Peklem

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou turisticko – zátěžovou akci v okolí obce Zahrádky, oblastí zvané Peklo. Počasí nám přálo, avšak vzhledem k uzavření cesty jsme výlet absolvovali v délce pouze 9 km. Cesta vedla od hlavní silnice v Zahrádkách směrem k zámku a dále oblastí s názvem Peklo. Cestou jsme měli možnost poznávat skalní útvary podél Robečského potoka.

Chlapcům se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné akce, případně na možnost turistiky v celé délce po sanaci skalních úvarů.

Vychovatel: Tomáš Soukup

   

Turistika - Polevsko

Kamenický Šenov

V neděli 11. 10. 2020 jsme se s chlapci vydali na turistickou procházku. Vyrazili jsme od budovy ústavu směrem na Polevsko. Cesta byla značena turistickými značkami, po kterých se chlapci museli umět zorientovat. Dále jsme z Polevska zvolili lesní cestu přes vysílač na práchni. Počasí nám moc přálo, bylo mlhavé a chladné. Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi bavila, a už teď se těší na další výlet.

Vychovatel: Švec

   

Dolský mlýn - 11.10.2020

Slovanská

Dnes jsme se po delší době vydali služebním vozidlem do obce Jetřichovice a potom pešky volnou chůzí směr Dolský mlýn. Už po cestě jsme chlapce seznámili s historií Dolského mlýna, která se datuje k roku 1573, kdy se jednalo se o trojkolový mlýn, přičemž dvě kola poháněla mlecí zařízení a třetí pilu.

Mlýn byl několikrát přestavován, v době kdy Kamenice byla využívána k splavování dřeva a nemohla se voda odvádět do náhonu, proto se nemohlo mlít, bylo ve mlýně vyráběno pivo a pálenka. Okolí Dolského mlýnu také ožilo turistickým ruchem poté, co byla roku 1881 zahájena přeprava na lodičkách ve Ferdinandově soutěsce mezi Srbskou Kamenicí a Dolským mlýnem. Ten byl po roce 1945 opuštěn a od té doby chátrá. Z budovy už zbylo jenom torzo z obvodových zdí. Po ostatních staveních zbyly už jen základy.

Mlýn se objevil v řadě pohádkách, kdy nejznámější je Pyšná princezna, dále potom v pohádkách Peklo s princeznou, Ztracený princ, Čertova nevěsta či Pravý rytíř. Poté co jsme po vyčerpávajícím výkladu dorazili ke mlýnu, chlapci jej řádně prozkoumali a užili si pohody a klidu v překrásné přírodě u říčky Kamenice. Cesta zpět již probíhala v poklidném duchu a do ústavu jsme dorazili všichni v pořádku a příjemně unaveni.

Vychovatelé: Malý, Hořák

   

   

Vyčistění pozemku a samovýroba dřeva

Kamenický Šenov

V minulých dnech jsme byli poblíž cyklistické stezky na sběru šípků. Při sběru chlapci zjistili, že se zde v porostech nachází spousty pořezaných menších stromů a větví. Po dohodě s MÚ Kamenický Šenov, který je majitelem pozemku jsme se domluvili na vyčistění tohoto pozemku. Zároveň jsme dostali povolení toto dřevo dále využít.

Celá akce byla naplánovaná na sobotu, ale vzhledem k trvalému dešti, jsme ji mohli vykonat až dnes. Chlapci se vrhli s chutí do práce. I přesto, že nám počasí nepřálo, hromada kterou vytvořili, svědčí o nasazení a elánu, který do toho dali. Dřevo bude dále pořezáno a svezeno k našemu krbu.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

IMG_20201011_141631892_BURST000_COVER   

Turistická akce dne 3. 10. 2020

Kamenický Šenov

Dnešního dne jsme měli naplánovanou turisticko-přírodovědnou procházku kolem Jetřichovic.

Po obědě jsme nasedli do služebního auta a odjeli do Jetřichovic do campu. Zde jsme nechali auto a dále pokračovali pěšky .Cesta nám vedla od campu směr Grieselův rybník, podél Chřibské Kamenice do Pavlínina údolí, Rynartice a zpět.

Chlapci obdivovali podzimní krajinu, krásné vzrostlé Mochomůrky červené, kterých bylo opravdu hodně. Kolem cesty nějaké děti postavili ze dřeva a mechu malé krásné domečky. Z Rynartic jsme opět pokračovali lesem, ale horní cestou zpět do Jetřichovic.

Chlapci našlapali cca 10km.

Vychovatelka: Jansová

   

   

Turistická akce dne 3. 10. 2020

Kamenický Šenov

Dnešního dne jsme měli naplánovanou turisticko-přírodovědnou procházku kolem Jetřichovic.

Po obědě jsme nasedli do služebního auta a odjeli do Jetřichovic do campu. Zde jsme nechali auto a dále pokračovali pěšky .Cesta nám vedla od campu směr Grieselův rybník, podél Chřibské Kamenice do Pavlínina údolí, Rynartice a zpět. Chlapci obdivovali podzimní krajinu, krásné vzrostlé Mochomůrky červené, kterých bylo opravdu hodně. Kolem cesty nějaké děti postavili ze dřeva a mechu malé krásné domečky. Z Rynartic jsme opět pokračovali lesem, ale horní cestou zpět do Jetřichovic.

Chlapci našlapali cca 10km.

Vychovatelka: Jansová

   

   

Fitness kroužek

Kamenický Šenov

Na neděli dne 4. 10. 2020 jsem naplánoval pokračování našeho fitness kroužku, kdy pravidelně navštěvujeme posilovnu ve Fitness centru Lípa v České Lípě.

Na tuto akci jsme přibrali dva nové chlapce, kteří k nám do Kamenického Šenova nastoupili se začátkem nového školního roku. Společně jsme absolvovali dvě hodiny posilování, kdy se chlapci seznámili s novými posilovacími cviky a vyzkoušeli si, v jaké jsou fyzické kondici.

Cvičení proběhlo v pohodové atmosféře a zpět jsme se navraceli spokojeni s dosaženými výkony a příjemně unaveni.

Petr Husák

   

Víkend na sedle

Slovanská

O víkendu 3. a 4.10. 2020 jsme s hochy využili dobrého počasí a nasbírali pár cyklistických kilometrů. V sobotu jsme vyrazili na Ústí nad Labem, v neděli směr Německo. Celková porce za víkend přesáhla hranici 100km. Pokud vydrží dobré počasí, rádi bychom tuto hranici pokořili za jeden den.

Team tesco

Bruslení 28. 9. 2020

Slovanská

Ve sváteční den, se chlapci vydali pod vedením svého vychovatele, který je zároveň zkušený hokejový trenér, na zimní stadion v Děčíně. Zde byla pro chlapce zamluvena ledová plocha na jednu hodinu, kde měli celé hřiště pro sebe. Chlapci se učili základy bruslení jako je skluz, brzdy a jízda vzad, byly jim zapůjčeny hokejky a puky aby si mohli zkusit i práci s holí a pukem. Když bude další příležitost, určitě ji využijeme k dalšímu bruslení.

Vychovatelé z OV

   

Pytlování 23. 9. 2020

Slovanská

I v novém školním roce, se naši chlapci zúčastnili již tradičních mysliveckých brigád v MS – Buková hora Zubrnice. Tentokrát na ně čekalo 13,5 tuny krmiva, pro zimní příkrm zvěře. Na kvalitu práce dohlížel jejich vychovatel, který je zároveň letitým myslivcem. Pracovní nasazení chlapců si vysloužilo pochvalu i od ostatních členů mysliveckého spolku a obě strany se těší na další spolupráci.

Slovanská

   

Víkendový pobyt u Ferdinanda

Boletice

Dne 26.9. 2020 jsme po obědě vyrazili s vybranými chlapci z odd. EPCHO do kempu Ferdinand v Srbské Kamenici. Pedagogický dozor byl zajištěn vychovateli p. Ledvinou, p. Zábrodským a p. Mládenkou.

Po příjezdu jsme se ubytovali v chatkách a přestože vytrvale pršelo, vyrazili jsme na výlet na Panskou skálu v Kamenickém Šenově. Chlapci projevili zájem jednak o vznik tohoto skalního útvaru a také místo, kde byla natáčena pohádka Pyšná princezna. Déšť chlapcům náladu z výletu nezkazil.

Po návratu zpět do kempu nás přivítali domácí mazlíčci paní majitelky kempu - lamy alpaky. Poté jsme povečeřeli a odebrali se do společenské místnosti, kde jsme hráli společenské hry a povídali si o zážitcích s uplynulého školního roku a prázdnin. Příjemně strávený čas rychle uplynul až do večerky.

Druhý den ráno jsme si přivstali a vyrazili do okolních lesů na procházku spojenou se sběrem hub. Nasbíraný úlovek jsme věnovali nočnímu vychovateli, který měl velkou radost. Závěrem bych chtěl chlapce pochválit za velmi slušné chování a nadšení z akce, o čemž svědčí i to, že v kempu chtěli zůstat i celý další den.

Ledvina Michal Bc. - vychovatel odd. EPCHO

Svatováclavský víkend v Kamenickém Šenově

Kamenický Šenov

Tento víkend strávili chlapci dle již dlouho naplánované scénáře. Velice tomu přispělo místní velice typické podzimní počasí.

Nejdříve se pustili do úklidu malé půdy, která celá léta slouží jako sklad. Po skončení práce byl odtud odvezen celý vozík nepotřebných nebo poškozených věcí. V současné době jsou věci roztříděné a uloženy velice přehledně.

Úklid půdy jsme provedli v sobotu a dodělali ho v neděli dopoledne. V neděli odpoledne se chlapci připravili do přípravy pečených brambor, které si oblíbili při akcích s přespáním. Po důkladné přípravě je pak upekli v krbu. K tomu si ohřáli klobásy v komíně. Výsledek jejich snažení byl úžasný a všichni si velice pochutnali. Za aktivní přístup a chování po celý víkend zaslouží pochvalu.

Kolektiv K.Š

Výlet Prysk

Slovanská

Krásné zářijové počasí jsme s chlapci z ochranné výchovy využili k tomu, aby jsme si zacvičili v přírodě. Chlapci netušili, že naším cílem je Meixnerova pohybová stezka s mnoha posilovacími prvky. Stezka vede přírodou a je v ní přes deset různých zastávek s posilovacími prvky.

Samozřejmě jsme vyzkoušeli všechny posilovací prvky a chlapci zjistili, že někdy bohatě stačí i cvičení s vlastním tělem. Jelikož se mezi sebou chlapci neustále hecovali, kdo bude lepší, tak únava na nich byla pomalu znát a tak na konci stezky byli rádi, že si mohou ještě skočit a osvěžit se na místním koupališti.

Parta S2

Fitness kroužek

Slovanská

V průběhu září jsme na oddělení Tesko opět rozjeli oblíbený fitness kroužek. Hoši se průběžně učí technicky správnému provedení cviků, což nám v budoucnu umožní efektivní trénink. Důraz klademe na zařazení zdravého životního stylu do hodnotového žebříčku chlapců.

Team Tesco

 

Víkendový pobyt v táboře YMCA

Boletice

Předposlední zářijový víkend jsme vyrazili do chatového tábora na pravém břehu řeky Sázavy nedaleko obce Soběšín. V souladu s tradicí a křesťanskými hodnotami společenství YMCA jsme v krásném slunečném počasí zvelebovali zázemí tohoto mimořádného kousku země, sevřeného majestátnými stromy okolních lesů.

Odměnou za dobře odvedenou práci nám bylo táboření v nádherné posázavské přírodě, večerní opékání buřtů a koupání v pískovcovém přírodním koupališti.

Vychovatelé DDŠ

   

   

Na houby s atlasem

Boletice

Minulou neděli jsme se s chlapci vypravili s košíkem a atlasem hub do okolních lesů, abychom se naučili rozeznávat houby jedlé, nejedlé a jedovaté.

Lesy nad Boleticemi, ač bylo po dešti byly velmi suché. Nacházeli jsme pouze hřiby žlutomasé, které všichni známe pod přezdívkou babka a dále bedly. Asi za dvě hodiny jsme měli koš plný.

Po cestě zpět do ústavu, jsme se zastavili na malé přehradě nad obcí Šmorda. Více jak přehradu s vodou tato stavba připomínala kaliště. Voda žádná jen mazlavé bahno. Prostě správné kaliště pro vysokou zvěř.

Chlapci měli radost z plného koše a dobrý pocit, že se naučili opět něco nového.

Vychovatelé odd. EPCHO

   

15. 9. 2020 – Projektový den – EKOLOGIE LESA

V polovině září jsme s chlapci ze základní školy v rámci environmentální výchovy vyrazili do lesů v okolí Děčína poznávat místní přírodu.

Projektový den byl zaměřený na poznávání místní přírody, ochrany a obnovy lesa, ochranu životního prostředí a pravidel sběru lesních plodin. Přálo nám počasí, které bylo ideální pro růst všemožných druhů hub.

Chlapci se během dne měli možnost věnovat sběru lesních plodů, poznávat různé druhy lesních porostů a objevovat krásy přírody v okolí Vlčího jezera.

Turistický výlet na Kvádrberk

Boletice

Využili jsme krásného počasí a naplánovali si výlet na Stoliční horu (Kvádrberk). Chlapci měli možnost, rozhlédnout se po okolí a potěšit se úžasný výhledem na Děčín a tok řeky Labe.

V roce 1879 zde byla zřízena promenáda na počest 50. výročí svatby císaře Franze Josefa, proto se někdy vyhlídce přezdívá Císařský výhled. Slavnou dvojici připomíná vztyčený obelisk.Po cestě chlapci na chvilku využili posilovny uprostřed parku a na zpáteční cestě i našly pár hub.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H. Kumprechtová A.

 

TURISTIKA JETŘICHOVICE – KEMP S PŘESPÁNÍM

Kamenický Šenov

Dne 12.9.2020 jsme s kolegy a chlapci vyrazili na turistiku a naším cílem byl kemp Jetřichovice. Chlapci byli před samotným odjezdem poučeni o BESIP a chování. Po přípravě teplého oblečení, spacích pytlů a stanů jsme byli připraveni vyrazit.

Vyrazili jsme ústavním automobilem do obce Jetřichovice kde se nachází kemp. Po příjezdu jsme s chlapci postavili stany a vybalili si osobní věci. S chlapci jsme šli na procházku, kde jsme cestou měli sběr hub. Dále jsme rozdělali oheň a vrhli se na přípravu večeře.

Chlapci měli možnost si sami pod naším dohledem uvařit guláš. Po přípravě jsme usedli k ohništi a opékali jsme vuřty a následně vařili guláš. Vzhledem k přespání jsme neměli stanovenou večerku a chlapci tak odcházeli spát postupně do vybraného stanu.

Druhý den ráno jsme si ke snídani uvařili česnekovou polévku s klobásou. V dopoledních hodinách jsme po sobě uklidili prostor kolem ohniště, sbalili jsme stany a stejnou cestou jsme se vydali zpět do ústavu. Dle slov chlapců byla akce velmi vydařená s pěkným podzimním počasím s noční teplotou 12°C. Za akci tímto chválím všechny chlapce a to nejen za skvělý fyzický výkon ale také za aktivitu.

Vychovatelé: Švec, Soukup, Cina, Strnad

Návštěva plaveckého areálu

Slovanská

Teplé počasí nás v pondělí 14.9. vylákalo do plaveckého areálu v Děčíně na Starém Městě . Zde si chlapci užili plavání a vodních radovánek, mimo jiné třeba soutěž v délce potopení na nádech. Výkony sice nebyly nijak slavné, nasazení však bylo příkladné.

Team Tesco

Mimo ústavní akce „ R á k o s n í č e k „

Boletice

Dne 12.9.2020 se v Děčíně I, v prostoru KD Střelnice, konala kulturně společenská akce organizovaná MC Rákosníček, zaměřená na naše nejmenší spoluobčany.

Do přípravy a vlastní realizace této činnosti se kromě pracovníků mateřského centra zapojili i chlapci našeho ústavního zařízení a to konkrétně z oddělení EPCHO a DDŠ. V součinnosti a dle požadavků organizátorů, se celkem zapojilo našich 7 chlapců, kteří byli rozděleni k zajištění hladkého a bezproblémového průběhu jednotlivých soutěžních disciplín. Mezi tyto činnosti patřil například: hod kokosem na kuželky, střelba na terč vodním proudem, hod míčkem do tlamy žraloka apod.

Celá akce se nesla v duchu „ Havajské pohody“. Soutěží se účastnilo velké množství rodičů s dětmi a o všechny disciplíny byl opravdový a nefalšovaný zájem. Naši chlapci se svých úkolů zhostili velmi dobře a bez nejmenších problémů provedli i ty nejmenší děti labyrintem úkolů až k sladkým cenám.

Za kvalitní a dobrou součinnost jsme byli paní Bláhovou, která měla celou akci na starost, pochváleni a jako poděkování chlapci obdrželi několik sladkostí pro zlepšení nálady.

Zpracoval : Cimpl Petr - vychovatel

   

Bobří vodopády 6. 9. 2020

Slovanská

V neděli jsme s chlapci z ochranné výchovy vyrazily do přírody. Navštívili jsme Bobří soutěsku, kde se nacházejí dva malé vodopády, které se podle soutěsky jmenují Bobří vodopády.

Po prohlídce vodopádů a procházce soutěskou jsme pokračovali do okolních luhů a hájů, kde jsme udělali cca 10km okruh zpět k služebnímu vozidlu.

Tento výlet sloužil spíše jako poznávací mezi chlapci, kteří jsou na skupině nový a také zjištění jejich fyzické kondice v náročnějším terénu. Cestou samozřejmě byli chlapci obohacováni vědomostmi o zvěři, která žije v našich lesích, což již tradičně ukázalo, že vědomosti jsou velmi malé.

Vychovatelé: Maděra, Šticha

Sportovní odpoledne na multifunkčním hřišti

Kamenický Šenov

Nědělní odpoledne dne 6. 9. 2020 jsme s chlapci díky příznivému počasí, využili k nohejbalovému turnaji tří družstev. Celé akci předcházelo objednání hrací plochy, která se nachází v Kamenickém Šenově v prostorách multifunkčního hřiště.

Turnaj se uskutečnil od 14.00hod do 16.00hod. , po celou dobu se intenzivně hrálo. Vítězem celého turnaje se stalo družstvo ve složení : Jan S., Jan H. a Lukáš K. Zpět do ústavu jsme se navrátili sice unaveni, ale spokojeni s aktivně využitým odpolednem.

Petr Husák

   

Zátěžová akce dne 5.9.2020

Kamenický Šenov

Dnešního dne nám přálo počasí a tak jsme se vypravili z výchovného ústavu směr Panská skála na Práchni. Chlapci si došli do krámu pro občerstvení, vrátili jsme se zpět k Panské skále a cesta pokračovala směrem na Polevsko. Došli jsme na vyhlídku nad Polevskem.

Cesta pokračovala směrem Horní Prysk – koupaliště. Zde se chlapci občerstvili a chvilku odpočívali. Poté se pokračovalo zpět do výchovného ústavu, přes vyhlídku nad Horním Pryskem, lesní divadlo a kolem ledopádů. Cesta vedla lesem a tak chlapci začali sbírat houby.

Cesta byla mírně náročná a chlapci našlapali cca 12km. Turistika se jim moc líbila. 

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

Cyklistika - tesko

Slovanská

Dne 5.9. jsme vyrazili na první cyklistickou projížďku v novém školním roce. Pro otestování schopností a dovedností hochů jsme zvolili jednoduchou trasu po Labské cyklostezce o délce 45km. Všichni chlapci trasu zvládli bez nehody a ve zdraví.

Restaurování hradu Kalich

Boletice

Ani o prázdninách chlapci z DDŠ nezahálejí a již tradičně se podílejí na restaurování hradu Kalich. Chlapci provádí přípravné práce pro archeologický výzkum. Práce je i pro chlapce velmi zajímavá a přínosná.

DDŠ

   

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KAMENICKÝ ŠENOV 3.8. – 7.8.2020

Kamenický Šenov

V termínu 3.8. – 7.8.2020 byl za odloučené pracoviště Kamenický Šenov proveden „Příměstský tábor Kamenický Šenov“. Tento tábor byl naplánován na poslední chvíli jako náhrada za resocializační tábor Šindlovy dvory, kde jsme byli z důvodu opatření proti covidu-19 a probíhající rekonstrukce dětského domova odmítnuti.

Tábor byl zaměřen na celodenní výlety a akce s přespáním v přírodě. Jelikož nám v prvních dnech nepřálo počasí, v úterý dne 4.8.2020 jsme odjeli na celodenní výlet do Prahy, kde jsme mimo jiných míst navštívili i muzeum Policie ČR. V dalších dnech, kdy se počasí již umoudřilo a bylo i na koupání jsme z 5.8. na 6.8. navštívili a přespali v kempu Jetřichovice a z 6.8. na 7.8. jsme navštívili a přespali na koupališti v Kamenickém Šenově. Chlapci měli na obou místech možnost koupání v místních vodních nádržích a večer si připravovali na ohni jídlo.

Uvedená akce byla velmi zdařilá, chlapcům se velmi líbilo, že byli každý den na jiném místě a tím to pro ně bylo velmi zajímavé. Celý tábor proběhl bez jakýchkoliv problémů a chlapci si zaslouží pochvalu za chování a aktivitu během celého tábora.

Tábora se za pedagogický doprovod zúčastnili pracovníci Cina Robert, Švec Pavel a Cafourek Jiří

Zpracoval : Švec Pavel

Třeboutice 2020

Boletice

Druhý týden v srpnu patřil již tradičně sportovnímu táboru v Třebouticích.

Sem jsme první den přijeli a poslední den pobytu opět odjeli na horských kolech. Jinak jsme se koupali, jezdili na lodích, rybařili, lonagboardovali a nakonec i surfovali.

Třetí, kritický den byl zvolen odpočinkový výlet do Prahy, kde jsme si prohlédli Hradčany. Poslední večer pak přijeli tři tatéři, kteří nám udělali přednášku i ukázku tetování. Chlapci celý pobyt campovali a sami si vařili.

Otava 2020

Boletice

Od 13. do 17. července jsme společně se šesti chlapci podnikli sportovně – resocializační tábor, který mimo jiné spočíval ve sjíždění řeky Otavy. Chlapci se učili ovládat kánoi a sjeli podstatný kus řeky. Dozvěděli se něco o tamějším kraji, navštívili několik místních pamětihodností. Mimo to tábořili, vařili si na ohni a campingových vařičích. Také se snažili spolupracovat a soužít.

Tábor- Lahrovy boudy (Krkonoše)

Slovanská

V pátek 24. 07. 2020 jsme již tradičně vyrazili na letní tábor, konkrétně do horské chaty v Krkonoších. Cílem byla poznávací, sportovní a turistická činnost.

První den po příjezdu jsme si prošli okolí, zabydleli se a k večeru jsme navštívili letní kemp ve Vrchlabí, kde se chlapci vykoupali v místním koupališti. Po večeři jsme si řekli pravidla a plán, který bude čekat chlapce následující týden.

Postupem týdne jsme s chlapci pořádali turnaje v Beach volejbalu, prošli zdejší dominanty nebo trénovali střelbu ze vzduchové pušky.

Nejzajímavější částí tábora, byl výstup na nejvyšší horu Sněžku, na kterou jsme vyrazili rovnou z naší chaty a ušli přes 20 km. Všichni chlapci cestu zvládli a poté se kochali nádherným výhledem.

Tábor proběhl bez komplikací a chlapci jej hodnotili pozitivně.

MÁCHOVO JEZERO – 13.7.2020

Slovanská

Máchovo jezero je šestý největší rybník v České republice a mimo jižní Čechy je vůbec největší. Založen byl Karlem IV a v dnešní době se jedná o významnou turistickou oblast. Vzhledem k tomu, že to nemáme daleko, tak k němu jezdíme pravidelně na zajímavé výlety.

Dnes jsme navštívili přírodní chráněnou lokalitu kolem mokřadů u Borného a dále jsme prošli i turistickou trasu po březích jezera. Klukům se výlet moc líbil.

LEGIOVLAK

Boletice

Dne 02.07. 2020 jsme si naplánovali prohlídku Legiovlaku, který byl k vidění na Východním nádraží v Děčíně. Prohlídka začala, krátkou projekcí a dále pokračovala s výkladem. Chlapci měli možnost prohlídnout si vybavení a vysvětlení co se k čemu užívalo a jak byly vagóny využity.

Legiovlak je putovní muzeum československých legií. Jedná se o projekt Československé obce legionářské, který má být věrnou replikou legionářského vlaku z období let 1918–1920.

Po prohlídce jsme vyrazili na přírodní koupaliště Nový svět. Chlapci si výlet užili a moc se jim líbil.

Vychovatelé: Kumprechtová, Rybánská

Rozlučkové soutěžní odpoledne odd. EPCHO

Boletice

Dne 25.06. 2020 jsme se v rámci ukončení školního roku rozhodli uspořádat pro chlapce z našeho oddělení rozlučkové odpoledne formou různých zábavných soutěží.

Akce probíhala na venkovním hřišti VÚ a zúčastnili se jí všichni chlapci. Soutěžili v 7 disciplínách a to hodu koulí, hodu medicinbalem, štafetovém běhu v pytli, driblingu s míčem, štafetovém běhu s pingpongovým míčkem na lžíci, klikování a hodu míčkem na terč.

Chlapci byli do všech soutěží zapáleni a užili si při tom i spoustu legrace. Po zhodnocení, vyhlášení vítězů a předání cen za dobré sportovní výkony si všichni na závěr opekli na ohni vuřta.Akce sloužila jako rozloučení se školním rokem a současně s chlapci, kteří se na naše oddělení již od září nevrátí.

Zapsal Bc. Michal Ledvina - vychovatel odd. EPCHO

   

Koupání v lomu

Slovanská

Konec školního roku jsme se rozhodli s chlapci ze skupiny S2 využít k tomu, abychom navštívili přírodní koupaliště. Doufali jsme, že nám počasí vyjde vstříc a nebude moc zima. A to se nám i splnilo. A tak jsme se vydali navštívit zatopený lom nedaleko Teplic.

Chlapci se nenechali dlouho přesvědčovat a do vody se vydali bez ostychu. Koupání se jim líbilo a k tomu patřící i různé vodní hrátky.

Parta S2

   

Výlet do skal

Slovanská

Začátek června jsme s chlapci ze skupiny S2 využili k tomu, aby jsme vyrazili na výlet k Mělníku a navštívili různé skalní útvary a reliéfy.

Cesta nás vedla několikrát do kopce a z kopce, ale skalní útvary stály za to. Viděli jsme Čertovy hlavy, jeskyni Klácelku, reliéfy a jeskyně Harfenice a jiné. Chlapcům se pobyt v přírodě líbil a i skalní útvary a jeskyně se dočkali kladného hodnocení z jejich strany.

Parta S2

   

High line na Pastýřské stěně

Boletice

Dne 21.6. jsme s hochy z DDŠ vyrazili na Pastýřskou stěnu. Tam jsme postavili lanovou aktivitu - high line. Ta slouží k rozvoji fyzické kondice a zároveň posiluje volní vlastnosti a rozšiřuje komfortní zónu. Všichni hoši aktivitu zvládli a užili si pocit překonání obtížné překážky.

   

16. 6. 2020 Projektový den „Finanční gramotnost“

V úterý 16. června jsme pro chlapce ze Základní školy uspořádali již tradiční projektový den s tématikou finanční gramotnosti.

Bylo připraveno několik soutěžních disciplín s rozmanitým zaměřením. Chlapci mohli získat body za vědomostní kvíz z oblasti finanční matematiky, za střelbu, obratnost na kole, pamětní test, střelbu na branku aj.

Na každém stanovišti byla možnost získání určitého počtu bodů dle šikovnosti. Získané body byly posléze převedeny na „peníze“, které chlapci mohli utratit za dobroty v krámku „U MÍŠI“.

Touto cestou bychom rádi poděkovali DD Tuchlov za štědrý sponzorský dar ve formě sladkostí.

   

Sobotní výlet

Boletice

V sobotu po obědě jsme se s chlapci vypravili do národního parku České Švýcarsko, konkrétně do Pavlinina údolí. Vyrazili jsme po červené značce z Jetřichovic do Pavlinina údolí, dále pokračovali kaňonem říčky Srbské Kamenice a lesnatým terénem až na konec údolí, poté jsme se vydali po modré až k Trpasličí skále. Nazpět do Jetřichovic jsme došli po silnici. Hezké počasí a dobrá nálada nás provázela celým výletem.

Vychovatelé oddělení EPCHO

   

Demontáž divadelního pódia

Boletice

Nedělní odpoledne jsme strávili demontáží divadelního pódia, v podzámčí děčínského zámku. Chlapci si v rámci pracovně technické činnosti osvojili základní dovednosti s používáním profesionálního nářadí. Po celkové demontáži divadelního pódia bylo nutno rozebrané díly naložit na připravené nákladní auto, s čímž si naši chlapci dovedně poradili.

Vychovatelé oddělení EPCHO

   

Cyklistika do vrchu - Děčínský Sněžník

Boletice

Dne 21.6. jsme s šesti hochy z DDŠ vyrazili na cyklistický výlet. Během sezóny jsme si našlapali solidní formu, proto byl dnešní výlet pojat více výkonnostně. Cílem byla místní dominanta Děčínský Sněžník. Stoupání i zbytek trasy všichni hoši zvládli a celkem najeli 42km.

Via ferrata - Děčín

Boletice

Dne 16.6. vyrazila DDŠ na děčínskou ferratu. Ta se nachází na Labském nábřeží a nabízí několik cest různé obtížnosti. Tato aktivita je pro hochy zajímavou výzvou a prostředkem k fyzickému u volnímu rozvoji. Bonus je pak nádherný výhled na město Děčín z Pastýřské stěny.

   

Miniolympiáda v Hamru na Jezeře

Boletice

Ve dnech 16. - 17.6. se v Hamru na Jezeře konala miniolympiáda výchovných ústavů a dětských domovů se školou. Pozvání jsme nadšeně přijali a naše účast byla velmi úspěšná.

První den se hrál turnaj v malé kopané, ve kterém jsme obsadili stříbrnou pozici. V odpolední části proběhl závod jednotlivců v plavání. Zde jsme již brali zlato.

Následující den jsme při crossovém běhu vyšli medajlově naprázdno, což jsme si vynahradili při poslední disciplíně - turnaji ve florbale. Ten jsme vyhráli poměrně suverénním způsobem a uzavřeli tak medajlovou sbírku dalším zlatem.

Všem hamerákům děkujeme za přátelské přijetí a příjemnou atmosféru i za výborně zorganizovanou akci.

   

   

Občanská výpomoc městu Kamenický šenov dne 17.6.2020

Kamenický Šenov

Dnešního dne jsme pokračovali v občanské výpomoci pro město Kamenický Šenov. Po svačině jsme odjeli služebním autem do dolního Kamenického Šenova na Huťskou ulici, kde se nachází dětské hřiště. Chlapci zde pokračovali v hrabání sena. Práce si rozdělili a šla jim pěkně od rukou.

Za necelé dvě hodiny byla práce hotová a mohli jsme se vrátit zpět. Chlapci udělali pěkný kus práce pro město a moc se jim to líbilo.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

Brigáda pro MÚ Kamenický Šenov dne 16.06.2020

Kamenický Šenov

V rámci spolupráce s MÚ Kamenický Šenov jsme byli požádání o pracovní výpomoc při úpravě travnatých ploch v prostoru Kamenický Šenov – pod sídlištěm v ul. Huťská.

Akce se zúčastnilo 10 našich chlapců ze všech skupin. Ti se hned po příjezdu pustili do práce. Jednalo se zejména o shrabání posekané trávy a odvoz nakupené trávy do kontejnerů. Díky hezkému počasí jim šla práce velice dobře od ruky. Za celou dobu prošlo okolo nás několik rodičů s dětmi a bylo příjemné, jak naše chlapce chválí za údržbu louky.

Chtěli bychom ještě udělat nějakou práci pro město, ale velice bude záležet, jak dlouho vydrží přijatelné počasí.

Vychovatelé : Pavel Švec, Jiří Brzobohatý a Tomáš Soukup

Turistický výlet na Hrad Doubravku

Boletice

Dne 14.6. 2020 jsme si s chlapci naplánovali výlet na Hrad Doubravku.Nad Teplicemi se vypíná Doubravská hora s hradem Doubravka. Místo kastelána, průvodců a exponátů hrad obývají radioamatéři a vysílačky. Neznamená to ovšem, že by tato dominanta nestála za návštěvu.

Hrad je sice nepřístupný, ale rozhled ke Krušným Horám i Českému Středohoří je nádherný. Hrad byl založen roku 1483 vnuk husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic Jan Ilburk. Hrad sehrál důležitou úlohu za třicetileté války, kdy byla Doubravka střídavě dobývána oběma válčícími stranami. Výlet se všem moc líbil.

Vychovatelka: Kumprechtová A.

   

   

Šenovské grilovaní a pečení brambor

Kamenický Šenov

V pátek 12.06.2020 bylo naplánováno plavání v Děčíně. Vzhledem k tomu, že na základě trvajících opatřeních z důvodu výskytu epidemie koronaviru v celé České republice je v bazénu omezený režim, naplánovaná akce se nemohla uskutečnit.

Plán byl takový, že po plavání si chlapci k večeři opečou v komínu krbu buřty. Když odpadlo plavání rozhodli se chlapci k večeři též upéct zbojnické brambory. Po svačině si vše připravili a následně upekli pro každého porci brambor.

Do přípravy se zapojili všichni chlapci, pod vedením našich učňů kuchtíků. Výsledek byl opravdu vynikající a už se chlapci těší na další možnost si něco dobrého uvařit. Za přístup a chování při přípravě si zasloužili pochvalu.

Vychovatelé : Jiří Brzobohatý, Pavel Švec

Fitness centrum Lípa

Kamenický Šenov

Po delší době jsme opět mohli uskutečnit chlapci oblíbenou akci „ cvičení v posilovně „.

Akci jsme společně s chlapci naplánovali na neděli 14. 6. 2020, kdy jsme po obědě a relaxační pauze, odjeli služebním vozidle do Fitness centra Lípa, které se nachází v České Lípě.

Zde jsme společně odcvičili poctivé 2,5 hodiny posilovacího cvičení, které bylo převážně zaměřené na horní polovinu těla. Chlapci si tak mohli vyzkoušet, jak je na tom jejich fyzická kondice. Zpět do ústavu jsme odjížděli příjemně unaveni a spokojeni s dosaženými výkony.

Petr Husák

   

Rýžování českých granátů

Boletice

Dne 13.6.2020 absolvovali chlapci z EPCHA výlet do obce Dřemčice, jehož cílem bylo rýžování českých granátů. Tato činnost se chlapcům velmi zalíbila a v brzké době by si jí chtěli užít znovu.

EPCHO

Víkendové přespání v kempu Jetřichovice

Kamenický Šenov

V měsíci květnu jsme po předchozí domluvě pro kemp s koupalištěm v Jetřichovicich prováděli terénní úpravy a úklid dřeva. Za toto jsme měli domluvený víkendový pobyt. Z důvodu špatného počasí jsme nemohli v měsíci květnu akci uskutečnit.

Vzhledem k tomu, že na první červnový víkend bylo hlášeno přijatelnější počasí, naplánovali jsme přespání na tento termín. V sobotu ráno jsme se přesunuli služebním vozidlem do Jetřichovic a zde jsme v kempu vybudovali stanový tábor. Kuchaři začali připravovat ohniště a vařit oběd a ostatní chlapci šli sázet stromky a z travnaté plochy u občerstvení shrabat klacky, listí a nepořádek. K obědu chlapci uvařili výborný kotlíkový guláš, který všem po odvedené práci přišel k chuti. Po obědě a krátkém odpočinku se chlapci vrhli na další část brigády a z lesa směrem na Pavlínino údolí nanosili k ohništi u občerstvení z lesa dřevo, které následně připravili na večerní táborák. Kuchaři mezi tím naložili maso na večerní grilování. Po návratu z druhé části brigády začalo grilování. I přesto, že občas krátce zapršelo, vůbec to nevadilo a chlapci si pochutnali na grilovaném mase.

Ráno si chlapci dali vynikající česnečku, kterou si též sami uvařili a pak složili tábořiště. Po řádném úklidu prostor jsme se přesunuli zpět do Kamenického Šenova. Akce proběhla bez problémů, chlapci zaslouží pochvalu za chování a přístup k pracovnímu nasazení.

Vychovatelé : Brzobohatý, Švec

Víkend na Kalichu - zřícenině hradu Jana Žižky

Boletice

V sobotu 6.6. a v neděli 7.6. hoši z DDŠ vyrazili na Litoměřicko nad obec Třebušín. Zde se nachází zřícenina hradu Kalich, který roku 1421 založil hejtman Jan Žižka. Zde se hoši jako pracovní skupina podíleli na hledání historických předmětů a údržbě prostředí zříceniny. Tato aktivita má přispět k rozvoji pracovních schopností a dovedností neobvyklou formou a zároveň k posílení vztahu k národnímu kulturnímu dědictví.

   

Cyklistika DDŠ - Benešov nad Ploučnicí, Dobrná

Boletice

V neděli 7.6. jsme v rámci sportovní činnosti vyjeli na cyklistický trénink. Trasa vedla podél řeky Ploučnice do Benešova nad Ploučnicí. Vzhledem k tomu, že všichni účastníci treninku byli fyzicky zdatní, mohli jsme si dovolit vést cestu zpět obtížnější trasou přes obec Dobrná, kde jsme museli zdolat poměrně “výživné” převýšení. Celkem jsme ujeli asi 38 km s všichni dojeli unavení, ale v pořádku.

PEČENÍ ŠTRŮDLU

Boletice

Dne 04.06. 2020 si skupina DDŠ B2 naplánovala pečení štrůdlu. Chlapci se zapojili úplně všichni, rozdělili si práci, příprava těsta, loupání jablek a úklid. Chlapci byli nadšení pracovali s elánem a moc si pochutnali na svém výrobku.

Vychovatel: Kumprechtová Alice

Výšlap na Kvádrberg

Boletice

Dne 31. 04. 2020 jsme si naplánovali prohlídku výšlap na vyhlídku Stoliční hora v Děčíně. Počasí nám přálo. Ve skalách nás vedlo kamenné schodiště až nahoru, kde nás čekala krásná vyhlídka na Děčín.Cestu tam i zpět jsme absolvovali pěšky.

Vychovatelka: Kumprechtová A.

   

26. 5. 2020 – NÁVŠTĚVA EKOFARMY

Na konci května jsme s dětmi ze Základní školy jako každé jaro navštívili Ekofarmu v obci Bynovec, kde měli chlapci možnost seznámit se s chovem masného plemene krav a býků Limousine. Měli jsme to štěstí, že se nám po celou dobu pobytu na farmě věnoval sám pan majitel, který chlapcům ochotně zodpověděl veškeré všetečné dotazy.

Po prohlídce farmy chlapci pod dozorem rozdělali gril a následně opékali uzeninu a relaxovali na slunci. Zpět do Děčína jsme šli procházkou skrze nádhernou krajinu národního parku, zastavili se na vyhlídce Slunečná brána, prohlédli si stáda, která už byla vyhnána na pastvu a přes obec Ludvíkovice se vrátili zpět do města.

Celý den se nesl v duchu pohody a dobré nálady.

Velké Březno na kolech

Boletice

Dne 24.05. 2020 jsme s vybranými chlapci z odd. EPCHO /6 chlapců/ vyrazili po obědě na cyklovýlet z Boletic nad Labem do Velkého Března.

Pedagogický dozor zajišťovali vychovatelé p. Ledvina, Zábrodský a Mládenka. Vzhledem k tomu, že trasa vede skoro výhradně po cyklostezce, byli chlapci před odjezdem poučeni o pravidlech bezpečného chování na cyklostezce a pozemní komunikaci. Rovněž byli poučeni a bezpečné manipulaci s jízdním kolem. I když počasí nebylo úplně ideální, občas mírně sprchlo, stanoveného cíle bylo dosaženo.

Akce proběhla bez problémů, všichni zúčastnění podali slušný sportovní výkon a dle kladných reakcí chlapců bylo patrné, že se jim výlet líbil.

Zapsal Bc. Michal Ledvina

   

Sportovně turistická akce

Kamenický Šenov

Dnes v neděli 30.5.2020 jsme s chlapci měli naplánovanou turistickou akci – výšlap na Zámecký vrch nad Českou Kamenicí.

Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno. Po obědě jsme odešli z výchovného ústavu směrem do České Kamenice. Na vlečce v dolním KŠ jsme odbočili z hlavní silnice a vydali se po zelené značce. Cesta vedla lesem a přes louky. Celková délka trasy byl cca 12,6km, což vedlo ke zlepšení fyzické zdatnosti chlapců.

Na vrcholu zalesněného kopce jsou ruiny Kamenického hradu z 15. století a byla zde roku 1998 obnovena rozhledna. Rozhledna a její okolí umožňují výhledy na okolní kopce, blízká města a vesnice.

Po celou dobu akce se chlapci chovali vzorně, nejvíce je zajímala rozhledna a kam až je možné vidět. Viděli jsme Bukovou horu, Sněžník, Studenec a spoustu dalších.

Vychovatelka: Yveta Jansová

   

   

Cyklistika DDŠ - Masarykovo zdymadlo

Boletice

Dne 28.5. jsme s chlapci z DDŠ vyrazili na cykloturistický výlet. Vzhledem k tomu, že jsou již hoši “rozježděni”, je možné volit delší vyjížďky. Dnes jsme navštívili Masarykovo zdymadlo v Ústí nad Labem. Trasa činila 44 km a všichni ji zvládli bez potíží.

   

   

Výlet na zříceninu hradu Helfenburk

Slovanská

Další květnový víkend jsme se rozhodli pro návštěvu zříceniny hradu Helfenburk, která leží v blízkosti Úštěka. Počasí bylo tentokrát dosti proměnlivé a tak jsme doufali, že nezmokneme. To se nám i nakonec vyplnilo.

Pohodová cesta k hradu lesem vede jak na houpačce z kopce a do kopce. Už při přiblížení k hradu se pohled na něj chlapcům velmi líbil a těšili se na samotné prozkoumání zříceniny. Zde snad nevynechali jediné místo, štěrbinu, průrvu či jiné možnosti k pořádnému prozkoumání. Škoda jen, že vyhlídková věž bylo zavřená a tak jsme neměli tak dobrý výhled do okolí.

Testem bylo prolezení skalní průrvou, kterou prolezli všichni chlapci. V což ani sami nedoufali. Chlapcům se zřícenina líbila a určitě to nebyla naše jediná navštívená.

Parta S2

   

Výlet na Dědovy vyhlídky

Slovanská

Na začátku května nás přivítalo krásné počasí, které přímo vybízelo k výletům. Proto jsme se s chlapci vydali k České Lípě na Dědovy vyhlídky.

Chlapci se těšili a chtěli si užít pobyt v přírodě. Jednalo se o vcelku kratší okruh, ale docela fyzicky náročný na stoupání k vyhlídkám. Nejdříve jsme prošli kolem skalní studánky, následovala křížová cesta. Zde se chlapci dozvěděli o utrpení Ježíše Krista až jsme došli k Modlitebnímu dolu.

Toto místo vytesané do skály se chlapcům velmi líbilo a na chvíli jsem se zde zastavili, aby jsme načerpali energii na dlouhé a prudké stoupání k vyhlídkám. Po vystoupání jsme již měli možnost užívat si nádherný výhled do dalekého okolí z několika vyhlídek včetně té největší a to Dědovy.

Parta S2

   

Poznávací výlet - Šauštejn a Malá Pravčická brána

Boletice

Dne 23.5. jsme s hochy z DDŠ vyjeli na turisticko-poznávací výlet do Vysoké Lípy. Navštívili jsme zříceninu loupežnického hrádku Šauštejn a poté skalní útvar Malá Pravčická brána. Výlet nám nezkazilo ani poměrně špatné počasí a všem zúčastněným se akce líbila.

Köglerova naučná stezka

Boletice

Dne 24.5. vyrazila skupina Vila-DDŠ na turistiku do Kyjovského údolí. Vzhledem ke zdravotní indispozici jednoho z hochů musela být délka i obtížnost trasy přizpůsobena. I tak jsme prošli část Köglerovy naučné stezky a viděli jsme krásné pískovcové skalní útvary.

Turistika a cvičení v přírodě - DDŠ

Boletice

Dne 24.5. jsme se vydali na turistiku v okolí Děčína. Trasa měřila cca 8 kilometrů a cílem byla vyhlídka na Labské údolí z Červeného vrchu. Po krátkém výstupu hoši absolvovali dřepovací vložku (150 dřepů) pro utužení kondice. Přes špatné počasí se výhled líbil.

   

Turistický výlet Jiřetín pod Jedlovou - Tolštejn

Kamenický Šenov

Na sobotu 16. 5. 2020, jsem naplánovala pro chlapce turistickou akci „ Turistická procházka Jiřetín pod Jedlovou - Tolštejn“. Pro některé chlapce to bylo první seznámení se zdejší krásnou krajinou. Služebním vozidlem jsme dojeli do obce Jiřetín pod Jedlovou, kde jsme zaparkovali a dále pokračovali pěšky směr Tolštejn. Po zdolání 200m převýšení jsme došli ke svému cíli.

Tolštejn -jediná typická zřícenina hradu nejsevernějších Čech. Je umístěna na dvou znělcových skalách, výrazně vystupujících z okolních pískovců.

Hrad byl vybudován na ochranu cesty z Čech do Lužic a ve své době byl významným a mocným opevněním. První písemná zmínka pochází z roku 1337. Hrad býval sídlem pánů z Vartemberka, Berků z Dubé a rytířů ze Šlejnic. V roce 1642 hrad oblehla a ohnivými střelami vypálila švédská vojska. Vyhořelý hrad již nebyl nikdy obnoven. Později byl hrad postupně rozebírán místními obyvateli na stavební materiál.

Chlapci si tady dali svačinu. Díky nádhernému počasí byl z vyhlídky nádherný výhled do okolí. Následovala cesta zpět k zaparkovanému vozidlu. Do ústavu jsme se navrátili před večeři. Počasí bylo vynikající, nálada mezi chlapci výborná a spokojenost z turistiky v přírodě skvělá.

Jansová Yveta

Brigáda pro kemp s koupalištěm v Jetřichovicích

Kamenický Šenov

Vhledem k tomu, že další víkendové přespáni chceme uskutečnit v Jetřichovicích v kempu s koupalištěm, nabídli jsme provozovatelce p. Hartmanová, že za umožnění přespání vykonáme pro kemp brigádu.

Po předchozí dohodě jsme dne 19.05. 2020 přijeli do kempu, kde jsme nejdříve upravili povrch hřiště na plážový volejbal. Pak jsme vybrali kameny ze dna koupaliště a nanosili dřevo na spálení.

Chlapci pracovali s velkým nasazením a odvedli velký kus práce, za což jim provozovatelka p. Hartmanová nejen poděkovala, ale na sobotní akci jim slíbila, že upeče sladké překvapení. Zároveň bylo velice příjemné slyšet od ostatních přítomných návštěvníků chválu na pracovní nasazení a chování našich chlapců.

Vychovatelé : Švec Pavel, Brzobohatý Jiří

   

   

Zpět do posilovny

Kamenický Šenov

Po dlouhé době jsme zas mohli naplánovat společně s chlapci výjezd do posilovny, který jsme uskutečnili v neděli dne 17. 5. 2020. Odpoledne po obědě a relaxační pauze jsme služebním vozidlem dojeli do České Lípy, do Fitness centra Lípa, kam jsme i před krizovým opatřením pravidelně dojížděli.

Za odměnu byli vybráni chlapci, kteří zde ještě nikdy nebyli. Není jednoduché je obeznámit se všemi pravidly a postupy při cvičení, ale odměnou je vždy jejich spokojenost, když cvičení absolvují. Celkem jsme odcvičili poctivé dvě hodiny a zpět do ústavu jsme odjížděli sice unaveni, ale spokojeni.

Petr Husák

   

   

VÝPOMOC PRO OBEC A TURISTIKA S PŘESPÁNÍM - LUDVÍKOVICE

Kamenický Šenov

Dne 9.5.2020 jsme s chlapci vyrazili na výpomoc pro obec Ludvíkovice. Po příjezdu na místo určení se chlapci převlékli do pracovního oblečení a holínek.

Naším úkolem byl úklid řečiště potoka a odstranění náletů a soušek. Poté chlapci připravili s pracovníky obce dřevo na následné opékání a přespání. Po přesunu na tábořiště si chlapci postavili stany a následně se začala připravovat večeře.

Chlapci měli možnost si sami pod naším dohledem uvařit guláš a následně připravit naložené maso. V průběhu odpoledne měli chlapci možnost zahrát si fotbal, basketbal a badminton přímo na hřišti u tábořiště. Vzhledem k přespání jsme neměli stanovenou večerku a chlapci odcházeli spát postupně do vybraného stanu. Druhý den ráno jsme si ke snídani uvařili česnekovou polévku. Poté jsme uklidili prostor kolem ohniště, sbalili jsme stany a vydali se zpět do ústavu. Dle slov chlapců byla akce velmi vydařená i vzhledem k velice příznivému počasí.

Za akci tímto chválím všechny chlapce a to nejen za skvělý fyzický výkon, ale také za aktivitu.

Vychovatelé: Švec, Soukup, Cina, Cafourek

Sportovní činnost – In-line brusle v Manušicích

Kamenický Šenov

Dne 1.5.2020 jsme s chlapci ze všech skupin vyrazili služebním automobilem do Manušic na cyklostezku na in-line brusle. V této lokalitě je stezka vhodná pro úplné začátečníky. Po rozdělení bruslí, helem a chráničů, jsme s chlapci absolvovali několik kilometrů směrem na Českou Lípu i Slunečnou.

Chlapci se velice snažili, i když někteří na bruslích stáli poprvé. Celkově se chlapcům výlet velice líbil a těší se, až pojedeme znovu. Je třeba vyzdvihnout bezproblémové chování všech chlapců.

V Kamenickém Šenově, dne 1.5.2020

Vychovatelé: Švec Pavel, Soukup Tomáš

   

Turistická výprava na loupežnický hrádek „ Šaunštejn „

Kamenický Šenov

V sobotu dne 2. 5. 2020 jsme uskutečnili plánovanou turistickou akci, výlet na loupežnický hrádek Šaunštejn. Služebním vozidlem jsme dojeli do Vysoké Lípy a pak jsme následovně šlapali lesními cestami ke skalnímu masivu, kde se nachází loupežnický hrádek.

Ještě před výstupem se chlapci seznámil s historií bývalého skalního loupežnického hrádku a pak po dalším poučení o bezpečném zdolání trasy, jsme vystoupali až na vrchol skalního masivu.

Akce chlapce velice zaujala, mnozí museli překonávat i počáteční strach, ale vzhledem k dokonalému zabezpečení celé trasy, si po chvíli zvykli na neobvyklé prostředí a všichni doputovali až na vrchol. Odměnou jim byl úžasný výhled na okolí Vysoké Lípy.

Petr Husák

   

   

TURISTIKA MARKVARTICE – VYHLÍDKA TRIANGL S PŘESPÁNÍM

Kamenický Šenov

Dne 25.4.2020 jsme s chlapci vyrazili na turistiku a naším cílem byla vyhlídka Triangl. Chlapci byli před samotným odjezdem poučeni o BESIP a chování. Po přípravě teplého oblečení, spacích pytlů a stanů jsme byli připraveni vyrazit.

Vyrazili jsme ústavním automobilem do obce Markvartice kde se vyhlídka Triangl nachází. Automobil jsme zaparkovali na zvoleném místě, dále jsme pokračovali po vyznačené turistické stezce. Po příchodu na Triangl jsme s chlapci postavili stany a vybalili si osobní věci. Dále jsme rozdělali oheň a vrhli se na přípravu večeře.

Chlapci měli možnost si sami pod naším dohledem uvařit guláš a následně připravit špízy. Po přípravě jsme usedli k ohništi a opékali špízy a následně vařili guláš. Vzhledem k přespání jsme neměli stanovenou večerku a chlapci odcházeli spát postupně do vybraného stanu.

Druhý den ráno jsme si ke snídani uvařili česnekovou polévku s klobásou a opekli jsme si špekáčky. V odpoledních hodinách jsme po sobě uklidili prostor kolem ohniště, sbalili jsme stany a stejnou cestou jsme se vydali zpět do ústavu. Dle slov chlapců byla akce velmi vydařená s pěkným, i když chladnějším jarním počasím a noční teplotou 5°C. Za akci tímto chválím všechny chlapce a to nejen za skvělý fyzický výkon ale také za aktivitu.

Vychovatelé: Švec, Soukup, Cina, Cafourek

Celodenní stravování odd. EPCHO

Boletice

Dne 25.04. 2020 jsme se s chlapci opět věnovali celodennímu stravování pro 15 hladových krků. V předchozích dnech jsme se s chlapci dohodli o skladbě menu a dle toho jsme sestavili jídelní lístek. Následně přišlo na řadu normování stravy a nákup potřebných potravin.

Po probuzení si chlapci pochutnali na již osvědčené budapešťské pomazánce s chlebem. Současně to byl start k přípravě obědů a dalších chodů. Již při přípravě obědů byli chlapci překvapeni, jak velké množství surovin je potřeba k přípravě 15-ti porcí.

Úspěšně jsme se „provařili“ až k večeři, která stejně jako předchozí chody chlapcům velmi chutnala a byla zakončením náročného, ale současně příjemně stráveného dne. Na chlapcích bylo po celou dobu vidět, že je práce baví a to včetně nepříliš populárního mytí nádobí. O tom, že jim vše velmi chutnalo svědčily prázdné talíře a žádosti o přídavky. Opět vyslovili přání si tuto akci zopakovat.

Bc. Michal Ledvina, Yveta Bílková - vychovatelé odd. EPCHO

   

   

Cyklo-výlet ze dne 20.4.2020 – cyklostezka Varhany

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme měli naplánovanou cyklistickou projížďku po cyklostezce Varhany. Velice nám přálo počasí, a tak jsme výlet absolvovali v délce 25 km. Byl to, po zimě, první výlet, a proto byl důraz kladen na bezpečnost a na zručnost při ovládání jízdního kola.

Chlapci se chovali vzorně a všichni se vrátili příjemně unaveni.Chlapců se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné akce.

Vychovatel: Tomáš Soukup

   

Turistika DDŠ - Jetřichovice

Boletice

Jarní počasí nás vylákalo na turistický výlet do Jetřichovic, prošli jsme krásné vyhlídky - Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna a Rudolfův kámen. Vzhledem k vyšší náročnosti trasy jsme si užili nejen krásná panoramata, ale i příjemné prokrvení svalů.

Cyklistika - DDŠ

Boletice

Dne 26.4. jsme vyrazili na cyklistický výlet, vydali jsme se po cyklistické stezce na levém břehu Labe a dojeli jsme na česko-německou hranici, kterou jsme pochopitelně nepřekročili. Trasa činila 39 km a hoši jí zvládli ve slušném tempu.

Bruslení na in-line - DDŠ

Boletice

V sobotu 25.4. jsme se vydali na labskou cyklostezku na vyjížďku na bruslích. Dovednosti hochů jsme si ověřili již dříve, proto jsme naplánovali trasu do Velkého Března a zpět. S 21 km dlouhým výletem se všichni hoši vyrovnali dobře a ve zdraví dojeli zpět do ústavu.

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.