Dobrodružný víkend

Boletice

Třetí květnový víkend jsme se s chlapci vydali zažít dobrodružství s přespáním v kempu Jachta v Holanech. Naše cesta začala v sobotu po obědě. Chlapci měli již sbalené věci, ty jsme naložili do auta a mohli vyrazit.

Naší první zastávkou byla přírodní památka Bílé kameny. Jedná se o osamocenou skupinu pískovcových skal, které svou bělostí a zaoblenými tvary připomínají mohutné hřbety odpočívajících slonů. Skály dosahují výšky až 20 m. Chlapci zde prozkoumali jeskyně a skalní tunely, vzniklé vlivem vyvětrávání. Další naše cesta vedla na státní zámek Lemberk. Tento zámek vznikl přestavbou hradu v 16. stol. Zámek byl domovem léčitelky svaté Zdislavy. Zde se chlapci dozvěděli, jak sv. Zdislava léčila chudý lid.

Poslední zastávkou, která byla před odjezdem na ubytování, se stala zámecká zahrada zámku Zákupy. I zde se chlapci dozvěděli mnoho zajímavého z historie. Po shlédnutí zahrady jsme se vydali již směr Holany do kempu Jachta. Když jsme se ubytovali, čekala nás příprava večeře, v podobě opékání buřtů. Dalším překvapením byla pro chlapce večerní "bojovka", při které chlapci plnili různé úkoly. Ke spánku chlapci ulehli znaveni a plni zážitků.

Druhý den po snídani jsme si sbalili věci a vyrazili směr Děčín. Již nyní se těšíme na další takto společně strávený víkend.

Janoušek, Loubek, Dudák

   hol

   

   

Cyklovýlet odd. EPCHO do Velkého Března

Boletice

Dne 11.5.2019 jsme se opět po měsíci vydali s chlapci z oddělení EPCHO na cyklovýlet z Boletic nad Labem do Velkého Března. Pedagogický dozor zajišťovali p. Ledvina, Zábrodský a Mládenka. I přes nepříznivé počasí se chlapci na cestu těšili a jízda tam i zpět proběhla naprosto bez problémů, chlapci se na stezce chovali velmi ukázněně a stanoveného cíle jsme opět zdárně dosáhli.

Cestou jsme míjeli několik válečných bunkrů z roku 1935 a tak se chlapci mohli seznámit s vojenskou historií přímo v našem kraji. Nejzachovalejší z těchto staveb je umístěna v obci Malé Březno, kde se o tuto raritu stará klub přátel vojenské historie. Při dojezdu do obce Velké Březno měli chlapci možnost sledovat provoz říčního převozu přes řeku Labe, který se zde nachází. Zároveň zde stojí za zmínku překrásná přírodní scenérie při pohledu po proudu řeky, zejména její pravobřežní část. Při zpáteční jízdě přes obec Těchlovice, jsme navíc měli vzácnou možnost pozorovat v zátočině řeky Labe bobří rodinku, což byl pro všechny účastníky nevšední zážitek. Chlapcům se dokonce podařilo tato zajímavá zvířátka zachytit fotoaparátem.

Výlet lze hodnotit jednoznačně jako velmi zdařilý, neboť ohlasy z řad všech zúčastněných chlapců byly velmi pozitivní. Zřejmě i díky tomu byl okamžitě vznesen požadavek na opakování obdobné akce s možností dalšího poznávání krás našeho kraje z cyklistického sedla. Jako další cíl bylo stanoveno město Ústí nad Labem s případnou návštěvou hradu Střekov.

Zapsal Bc. Michal Ledvina

   

Výlet na jezero Milada

Boletice

Společně s chlapci z DDŠ jsme se v sobotu 18. 5. vypravili k jezeru Milada, kde byla zahájena letní sezóna. Chlapci si prohlédli historickou vojenskou techniku, zúčastnili se několika pohybových soutěží, pokoušeli se trefit terč hasičskou hadicí. Společně jsme přivítali vílu Miladu a poté, co odemkla jezero pro letní sezónu, se chlapci v jezeře vykoupali. Kluky chci pochválit, byli vzorní.

Za DDŠ Kudrmann

   

   

Odpoledne v posilovně

Kamenický Šenov

Na sobotu dne 18. 5. 2019 jsem pro chlapce naplánoval oblíbenou akci a to výjezd do posilovny v České Lípě. Po obědě a krátké relaxaci si chlapci připravili sportovní oblečení vhodné do posilovny a vyjeli jsme do Fitness centra Lípa.

Zde jsme se celkem 2 hodiny čistého času věnovali posilování horních partií těla. Chlapci si zopakovali návyky správného přístupu k jednotlivým cvikům a ověřili si, o kolik se od posledně zlepšili. Domů jsme odjížděli příjemně unaveni.

Husák Petr

   

   

Srbskou Kamenicí po naučné stezce

Boletice

V neděli jsme se s chlapci vypravili do Srbské Kamenice, abychom si prošli naučnou stezku. Hned na začátku našeho putování, jsme v pravo ve skále mohli obdivovat „Venkovské zemědělské muzeum“, dále po cestě jsme se z informačních tabulí dozvídali, co za živé tvory žije v okolí a co kde krásného roste. U lesní studánky jsme zahnali žízeň studenou pramenitou vodou a pokračovali až do kempu U Ferdinanda. Po nabrání sil jsme se stejnou cestou vrátili zpět na začátek našeho putování.

Vychovatelé : Zábrodský P., Jirovec M., Bílková Y.

VAŘENÍ – 11.5. + 12.5.2019

Slovanská

Kromě turistiky a různých jiných činností, kdy čas trávíme mimo naše zařízení, tak se také zabýváme činnostmi, při kterých se věnujeme přípravě na samostatný život po opuštění našeho zařízení. Umět vařit se hodí každému po celý život.

Umět se sám postarat o své vlastní jídlo také a tak jsme přes celý den starali o přípravu jídel pro nás i ostatní, kteří byli tento den přítomni. Vše samozřejmě pod bedlivým dozorem naší paní kuchařky, ale snažili jsme se chlapce co nejvíce zapojovat. Po oba dva dny se kluci moc snažili a bavilo je to. Někoho víc a někoho méně, ale zodpovědný přístup měli všichni. 

Vychovatel: Hořák, Malý

   

   

Návštěva Muzea Policie České republiky Praha

Slovanská

Dne 8. 5. 2019 jsme s chlapci z výchovných skupin S1, S2 a S3 navštívili Muzeum Policie ČR v Praze. Chlapci zde prošli expozice věnované činnosti a vývoji bezpečnostních sborů na našem území od Rakouska-Uherska po současnost, vybavení a odívání těchto bezpečnostních sborů, jejich zbraně i pomůcky pro boj proti zločinu, ale i přírodní katastrofám a haváriím. Dále mohli sledovat i expozici věnovanou problému drogové závislosti, kde mohli shlédnout i film věnovaný této tématice.Tento film je velmi zaujal. Zaujala i expozice věnovaná problematice pašování živých zvířat, ale i exotických rostlin a zvířecích trofejí.

Den se vydařil a hoši byli s návštěvou muzea spokojeni a my jen doufáme, že si z této návštěvy odnesli nejen poučení, ale i varování před nebezpečím užívání omamných látek.

Douša, Šindelář

   

   

Zátěžová akce Zahrádky – Provodín a zpět

Kamenický Šenov

Dnešní dne 8.5.2019 byla naplánovaná turistická akce. Po obědě jsme nasedli do služebního auta a odjeli jsme do Zahrádek. Tady jsme zaparkovali auto a vydali se podle turistického značení do Provodína. Cesta vedla po cyklostezce kolem Zámeckého rybníka. Pokračovali jsme dále kolem bio farmy, kde chlapci mohli vidět domácí zvířata ve výběhu. Pokračovali jsme lesem až do Provodína. Zde si chlapci koupili malé občerstvení.

Po krátkém odpočinku jsme se vydali na zpáteční cestu do Zahrádek. Domů se chlapci vrátili na večeři příjemně unaveni. Výlet se jim moc líbil. Našlapali cca 13km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

Pěší turistický výlet na přehradu, Lesní Mlýn, Šmordu, Nebočady a zpět

Boletice

Dne 505.2019 jsme se v 15:00 hod vypravili horní cestou okolo lesa, přes vodárnu a střelnici na přehradu, odkud jsme přes Lesní Mlýn došli na Šmordu. Ze Šmordy jsme šli lesem do Nebočad, a horní cestou zpět do ústavu. Trasa turistického výletu měřila cca 9 km.

Vychovatel: Mgr. Schneider E., Kumprechtová A.

   

PÁLENÍ ČARODEJNICE NA DDŠ

Boletice

Dne 30.4. 2019 jsme se chlapci hned po vyučování vypravili do parku v areálu zařízení na opékání buřtů. Celá akce byla velmi povedená, nálada byla výborná. Po tradiční večeři jsme uklidili okolo ohniště a řádně topeniště uhasili.

Vychovatelka: Schneider E., Kumprechtová A.

Turistický zátěžový výlet 26.4. 2019 Na Kvádrberk

Boletice

26. 4. 2019 jsme vyrazili na zátěžový výlet na Kvádrberk. Počasí nám hrálo do karet, a ačkoliv bylo poměrně dusno, výstup na Kvádrberk se neobešel bez propocených triček. Nahoře vál příjemný vánek a kluci si vychutnali výhled na město, který naskytl obraz města jako na dlani i romantickou meandry řeky Labe, nebo také smutnější výzor na vykácené lesy po kůrovci, na levém břehu Labe. Výlet jsme zakončili krásnou procházkou v centru města. Všem se výlet líbil a také jsme si ho náležitě užili.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., Holub

   

   

Turisticko-výchovná akce s přespáním

Kamenický Šenov

Na sobotu 4. 5. 2019 jsem společně s kolegou Rudolfem Hroudou připravil pro vybranou skupinu 6 ti chlapců turistickou akci, která byla zároveň i akcí pobytovou, jelikož byla spojená s přespáním v chatkách.

Po nutných organizačních přípravách, které byly potřebné k tomu, aby se akce mohla uskutečnit, jsme v sobotu dopoledne vyjeli služebním vozidlem do Starých Splavů. Konkrétně do rekreačního střediska IMA. Zde jsme měli základní tábor, odkud jsme vyráželi na výpravy do okolí. Po příjezdu a ubytování jsme šli na výlet kolem Máchova jezera, který jsme zakončili v táboře, kde se chlapci naobědvali. Následoval výjezd k hradu Houska. Služební vozidlo jsme zaparkovali v obci Houska a vydali se na výšlap k hradu.

Chlapci měli štěstí, jelikož právě tento den byl průvodcem přímo kastelán, který poutavým způsobem seznámil všechny s historií hradu od středověku po dnešní dobu. Po prohlídce jsme se vypravili na zpáteční cestu. V táboře jsme připravili ohniště a večeře (kuřecí stehna), se již grilovala pod dohledem chlapců. Večer uplynul v příjemné atmosféře u ohně a následoval nocleh v chatkách. Přestože se v chatkách netopilo a v noci klesla teplota ke 2°C, vše jsme zvládli a domů jsme odjížděli plni nových zážitků.

Husák Petr

   

   

Podél Jetřichovické Bělé

Boletice

V neděli jsme se s chlapci vypravili na výlet do Jetřichovic. Auto jsme zanechali zaparkované na malém parkovišti u pensionu Starý Mlýn. Následně jsme se již pěšky vydali podél Jetřichovické Bělé k Dolskému mlýnu.

Cestou jsme se krátce zastavili u Hubertova pramene a dále jsme pokračovali přes železobetonový most překračující řeku Kamenici, který je jeden z nejstarších v Evropě. Přibližně po hodině jsme došli k cíli, k Dolskému mlýnu. Po velmi důkladné prohlídce mlýna, jeho okolí a menší přednášce o historii tohoto krásného místa, jsme se po stejné cestě vrátili zpět k zaparkovanému vozu.

Počasí nám tentokrát přálo, takže i nálada byla skvělá. Výlet chlapci zhodnotili na jedničku.

Vychovatelé : Jirovec, Zábrodský, Mládenka

   

Příprava masa a grilování dne 28.04.2019 v Kamenickém Šenově

Kamenický Šenov

Na neděli 28.04.2019 si chlapci naplánovali jako grilovací den. Nejdříve se dohodli, co budou grilovat. Pak si sehnali všechny věci potřebné ke grilování. Následovalo naložení a příprava masa a jako poslední bylo vlastní grilování. Na přípravě se podíleli chlapci všech výchovných skupin.

Po přípravě masa se už jen čekalo na počasí, které se povedlo. Bylo slunečno, ale foukal studený vítr. Vlastního grilování se chopili naši kuchaři, ostatní pomáhali s topením. Kuchaři nakonec předvedli, že se již něco naučili a vše velice dobře ugrilovali.

S akcí byli všichni spokojení, neboť každý svým dílem přispěl k hezkému odpoledni, které si chtějí zopakovat.

Vychovatelé : Brzobohatý Jiří a Švec Pavel

   

   

SOUTĚŽ V ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI ve dnech 16.4. – 17. 4. 2019

Boletice

Jako každý rok jsme se účastnili soutěže ZUČ, tentokrát pořádané DD Hamr na Jezeře.

Účastnilo se 18 Dětských domovů a Výchovných ústavů se školou v různých kategoriích. My jsme zastoupili kategorii ve Sborovém zpěvu, Sólo nástroj, Hudební soubor. Chlapci i přes velkou nervozitu dokázali vybojovat 3. místo ve Sborovém zpěvu a 3. místo v Sólo nástroji. Chlapci si odvezli spoustu cen a dobrý pocit.

Všichni účinkující i pořadatelé si zaslouží velkou poklonu za organizaci a účast.

Vychovatelé: Kumprechtová A. , Kudrmann J.

   

Projektový den „Den Země“

Při příležitosti a připomenutí si ekologicky motivovaného svátku „Den Země“ proběhl v měsíci dubnu při základní škole projektový den totožného názvu. Kombinací turistického pochodu po trasách národního parku České Švýcarsko a návštěvy ekofarmy poblíž obce Bynovec jsme se žákům snažili přiblížit a předat informace vztahující se k ochraně přírody a ekologickému chovu domácího zvířectva.

Majitel farmy chlapce velice zajímavým způsobem seznámil s chodem farmy, měli možnost být přítomni krmení zvířat a dozvěděli se tak spoustu zajímavých informací. Projektový den není pouze o vzdělávání, ale také o zábavě. Chlapci tak měli možnost samostatně rozdělat oheň v grilovišti a připravit si chutný oběd v podobě pečeného masa a klobás.

Celoústavní akce Teskácký kvadratlon

Slovanská

Dne 27.4 2019 se konala celoústavní akce Teckácký kvadratlon. Tato sportovní akce byla zaměřena na čtyři atletické disciplíny. První stanoviště bylo v podobě sprintů na 60 metrů. Druhou disciplínou byl skok do dálky. Předposledním stanovištěm byl vrh koulí a nakonec vytrvalostní běh na 1500 metrů.

Celkem se zúčastnilo 6 družstev a to: EPCHO, chlapci z DDŠ a Kamenického Šenova. Za Slovanskou se zúčastnili hoši z S1 a z Ochranné výchovy. Pořadatelem bylo oddělení Tesko, které mělo také své zástupce.

Všichni chlapci podávali skvělé výkony, vše proběhlo v pořádku a ve sportovním duchu. Na třetím místě se umístil Kamenický Šenov, který dominoval ve skoku do dálky. Druhé místo obsadila Ochranná výchova, která ve všech disciplínách těsně míjela první místa. První místo získali chlapci z Teska. Dominovali ve sprintech, vrhu koulí a ve skoku do dálky byli hned za Kamenickým Šenovem. Po sečtení bodů, zaslouženě vyhráli celý Teskácký kvadratlon.

Team Tesco

   

   

Exkurze ve Vazební věznici Teplice

Boletice

V rámci prevence sociálně patologického chování a kriminality jsme měli možnost navštívit prostory Vazební věznice v Teplicích, kde pro nás byla naplánována prohlídka s přednáškou příslušníkem Vězeňské služby. V útrobách zařízení se chlapci mohli seznámit s každodenním životem osob umístěních na oddělení výkonu vazby, ale i osob již pravomocně odsouzených za trestný čin na oddělení výkonu trestu. Jedním z mnoha silných prožitků byl pobyt na vycházkovém dvoře vězňů, kterému přes jeho nevelké rozměry dominovaly pětimetrové zdi s vertikálním výhledem k obloze a strážní věž. Množství vyřčených otázek podnítilo ve svých tazatelích skličující pocit, že zařízení tohoto typu je zajímavé pouze pro studijní účely.

Vychovatelé DDŠ

Velikonoční pondělí

Boletice

Na Velikonoční pondělí jsme se s chlapci rozhodli, zkusit si uplést pomlázku a obarvit si pár vajec, které by jsme posléze mohli vymalovat různými motivy. Uplést pomlázku z několika prutů bylo pro chlapce velmi náročné, ale za pomoci vychovatelů se nakonec dílo zdařilo a opravdu dvě hezké pomlázky byly na světě. S vymalováním vajíček si chlapci již poradili celkem dobře a tak jsme mohli krásnými vajíčky zaplnit celou mísu.

Velikonoční svátky chlapci prožili v pohodové a dobré náladě.

Vychovatelé : Cimpl, Jirovec, Bílková

Víkendová akce v Poslově Mlýně

Boletice

V termínu 20. – 21. 4. 2019 se chlapci ze skupiny DDŠ vydali přenocovat do kempu Poslův Mlýn. Program jim vyplnila návštěva hradu Houska, který se nachází blízko kempu, kde se chlapci dověděli zajímavé informace o samotné stavbě a její historii. Mohli vidět i historické zbraně, které upoutali jejich pozornost.

Po prohlídce jsme se přesunuli zpět do kempu, kde si zahráli fotbal nebo skákali na veliké trampolíně a srovnávali své skoky s ostatními návštěvníky kempu – akrobacie chlapcům není cizí. Během přípravy večeře se vyprávěly veselé historky a o smích nebyla nouze. Druhý den jsme po úklidu chatek vyrazili na cestu zpět, kdy jsme se po cestě zastavili, abychom si uřízli proutky na pomlázky. Chlapci si je potom i upletli.

Celkově se akce zdařila, počasí nám přálo a chlapci zaslouží pochvalu za dobré chování.

Vychovatelé: Michálek, Schneider E., Dědič

   

 

Fotbal 2 na 2

Boletice

Dne 12. 4. 2019 jsme s chlapci z DDŠ vyrazili do S – Centra zahrát si fotbálek 2 na 2. Tato akce byla odměnou za dlouhodobé dobré chování. Po příchodu na místo, převlečení se a prvního pohledu na hřiště chlapci konstatovali, že je moc malé. Po hodině hraní však měli již jiný názor a působili značně unaveným dojmem, když při hře ze sebe vydali vše. Po převlečení jsme se vydali na cestu zpět a vystupování z autobusu, po dostavení se únavy, jim dělalo problémy. V případě dobrého chování je ve hře další odměna, vše záleží jen na nich.

Michálek

Cyklovýlet odd. EPCHO do Dolního Žlebu

Boletice

Dne 13.4. 2019 jsme po obědě vyrazili s chlapci ze skupiny E2 odd. EPCHO na plánovaný cyklovýlet z Boletic nad Labem do Dolního Žlebu. Jedná se o trasu o délce 17 km. Pedagogický dozor zajišťovali p. Ledvina, Cimpl a Mládenka. Před odjezdem byli chlapci poučeni o pravidlech bezpečného chování na pozemních komunikacích a cyklostezce, která po celou dobu řádně dodržovali. I přes nepříznivé a chladné počasí jsme stanoveného cíle dosáhli. Na zpáteční cestě byla na všech patrná menší únava, ale zdárně jsme zvládli i zpáteční cestu. Výlet hodnotím jako velmi zdařilý, chlapci podali velice pěkný sportovní výkon a dle jejich vyjádření by chtěli v cyklistice pokračovat.

Zapsal Bc. Michal Ledvina

Matějská pouť

V průběhu školního roku jsou pro žáky základní školy za dobré výsledky připravované různé druhy motivačních akcí. V měsíci dubnu měli tak možnost vybraní žáci navštívit areál matějské pouti na pražském výstavišti.

Chlapci si ze všech volně dostupných atrakcí vybírali převážně ty exkluzivní, jako je například kladivo, lavice, centrifuga a různé atrakce s přetížením až 4 G. Hodně času rovněž strávili na autodromu, kde vypustili svou přebytečnou energii za volantem. Všichni účastníci akce si zaslouží velkou pochvalu za jejich dobré chování a disciplinovanost a zcela jistě tak tuto motivační akci zařadíme do nabídky i příští školní rok.

Lysá hora 1323 n.m.m. – královna Moravskoslezských Beskyd

Boletice

O víkendu 13. dubna 2019 jsme s chlapci z DDŠ vyrazili na další z nejvyšších vrcholů našich hor, tentokráte na nejvyšší horu Beskyd - Lysou horu. Lysá hora 1323 m n. m., je nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd a Těšínska.

Leží na rozhraní obcí Krásná, Malenovice, Ostravice a Staré Hamry. Samotnému vrcholu se přezdívá Gigula. Lysá hora je vlivem nadmořské výšky přesahující 1300 m n. m. jedním z nejchladnějších, nejdeštivějších a největrnějších míst v České republice. Průměrná roční teplota činí 2,6 °C. V nejchladnějším lednu je průměrná teplota –6,2 °C. O tomto jsme se patřičně přesvědčili, když teplota v noci přesáhla – 6 °C, foukal silný vítr a chumelilo, ačkoliv v nížině bylo již jaro. Během pěti kilometrů jsme nastoupali s plnou bagáží 700 metrů nad mořské výšky. Na vrchol jsme se dostali ve 22.30 hodin a poté nás čekalo připravit si provizorní ubytování ve sněhu a nějakým způsobem přečkat noc. Podmínky byli drsnější než při samotném kurzu přežití, který jsme absolvovali před 14 ti dny. Další cíl (vrchol) byl úspěšně splněn!!!

Již jsme do současné doby zdolali Sněžku - nejvyšší vrchol Krkonoš 1603 n. m. m. , Klínovec – nejvyšší vrchol Krušných hor 1244 n. m. m. , Smrk – nejvyšší hora Jizerských hor 1124 n. m. m. a zmiňovanou Lysou horu.

 

Velikonoční malování

Slovanská

Skupina ochranné výchovy se o víkendu pustila do velikonoční výzdoby. Chlapci měli na výběr, co chtějí malovat. Ač na první pohled jednoduchá činnost, nebylo pro chlapce snadné se rozhodnout, jak obrázek vymalovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost na delší dobu, mají někteří chlapci problém se po delší dobu soustředit. Nakonec se dílo vcelku podařilo a chlapci byli spokojeni.

Parta S2

Státní zámek Benešov n. Pl. & rozhledna Sokolí vrch

Boletice

V pátek dne 12. dubna 2019 jsme se s chlapci vydali na výlet, tentokrát na zámek v Benešově nad Ploučnicí. V současné době jsme měli možnost navštívit pouze zámecký park a blízké okolí zámku. Poté naše cesta směřovala na rozhlednu Sokolí vrch. Výlet jsme s chlapci hodnotili jako velmi vydařený a již plánujeme další společnou akci.

Janoušek, Loubek, Dudák

   

   

Zátěžová akce – občanská výpomoc pro obec Veselé u Děčína ze dne 13.04.2019.

Kamenický Šenov

Dne 13.04.2019, jsme hned po snídani odjeli služebním vozidlem do Veselého u Děčína. Zde na nás již čekal zástupce obce p. Havlín a společně jsme pokračovali na místo, kde nás čekala další práce v lese. Chlapci čistili les a to tak, že větve dávali na veliké hromady, které potom zaměstnanci obce zapálili a nechali shořet.

Této občanské výpomoci se účastnilo pět našich chlapců. I když jim nepřálo počasí, šla jim práce dobře od ruky. Vytvořili celkem 6 velkých hromad větví k likvidaci.

Jednalo se o poslední jarní výpomoc pro obec Veselé. Další spolupráce bude opět pokračovat na podzim.

Vychovatel : Jiří Brzobohatý

Výtvarná soutěž „STOPY MÉHO ŽIVOTA“ 11. ročník

Boletice

Letošní soutěž byla na téma: Stromy, lesy, parky, zvířata a život v nich. S chlapci jsme přemýšleli nad tématem a již v březnu jsme si připravili různé náměty a motivy, které bychom mohli zakomponovat do obrazu. V dubnu jsme začali s malováním. Chlapce bavila a z konečného výsledku měli radost.

Vychovatelé: Peterková H., Schneider R.

   

Rozvoj čtenářské gramotnosti - Kniha 2019

Dne 11. 4. 2019 proběhla při ZŠ soutěž Kniha 2019. Tuto akci pořádáme každoročně, stala se již naší tradicí. Dochází vždy ke spolupráci útvaru školního a mimoškolního vzdělávání, neboť žáci navštíví v rámci výchovných aktivit knihovnu, vyberou si vhodnou knihu, vypracují plakát a následuje prezentace knihy před ostatními žáky.

Cílem soutěže je vést žáky ke čtenářské gramotnosti, schopnosti obhájit vlastní názor a v neposlední řadě se umět kultivovaně vyjadřovat. Během celé akce mohli žáci prožívat osudy hrdinů knihy, vnímat radost i smutek, dějové napětí, ale též obdivovat vyjadřovací schopnosti svých spolužáků. Věříme, že pro některé žáky se kniha stane součástí jejich života. Děkujeme všem učitelům a vychovatelům, kteří se do této činnosti zapojili.

Prezentace učebního oboru Zahradnická výroba

Tak jako každý rok, i letošní jarní zahradní sezóna bude mimo jiné zahájena prodejem našich výpěstků květin a zeleniny. Následující foto prezentace představuje jen malou část našich produktů. Těšíme se na Váši návštěvu.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE - SPORTCENTRUM KLUB DUNA

Boletice

První dubnovou neděli jsme vyrazili za sportem, tentokrát na bowling a stolní fotbal do SC Duna v Děčíně. Hru si chlapci náramně užívali, byli spokojeni a odměnou jim všem byla radost z příjemně stráveného odpoledne.

Janoušek, Loubek, Dudák

   

Soutěž v kuchařské dovednosti – Kuře 100 x jinak

Dne 3. dubna 2019 se konala soutěž kuchařských dovedností, kterou pořádalo školské zařízení v Kostomlatech pod Milešovkou.

Naše zařízení vyslalo do soutěže dva zástupce N. S. a D. N. Celkem se soutěže zůčastnilo osm soutěžících. Úvodem soutěže došlo k představení všech soutěžících a následně se již všichni studenti pustili do přípravy soutěžního pokrmu, na který měli dvě a půl hodiny čistého času.

D.N. připravoval pokrm s kuřecích stehen, kousků prsou a dalších surovin. Připravil také kukuřičné tortily. Součástí jeho pokrmu, který se nazýval Kuře Mexiko, byly též fazole a chilli.

Náš další zástupce v soutěži N.S. připravil pokrm s kuřecích prsou, křidélek a kuřecích kůžiček, ze kterých připravil chutné chipsy. Pokrm se nazýval Karibské Kuře. Z dalších surovin použil např. banán, ananas, kokos či kukuřičné batátové pyré s kokosovým mlékem.Po prezentaci pokrmů a hodnocení přišlo rozuzlení soutěže pro všechny soutěžící.

První místo s velkým překvapením získal náš zástupce D.N. Na třetím místě se umístil náš druhý učeň N.S. Oba žáci tak velice úspěšně reprezentovali nejen svou školu, ale taktéž svého mistra odborného výcviku pana P. K., který měl z jejich gurmánských výkonů velkou radost.

UKLIĎME DĚČÍN

Boletice

Dne 6.4.2019, jsme se zapojili do akce ukliďme Děčín. Zvolili jsme trasu okolo cyklostezky, kde se povalovalo velké množství odhozených plastových lahví. Cílem akce bylo uklidit naše okolí a chlapci se aktivně podíleli a přispěli ke zlepšení prostředí. Odpad, který jsme nasbírali, umístili na vyznačené místo k tomu určené. Po úklidu jsme pokračovali v procházce kolem Labe. Chlapcům se akce líbil a byli se svým přispěním spokojeni.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., Holub

   

   

Děčinská Via Ferrata

Boletice

Dne 5. dubna 2019 jsme využili s chlapci krásného slunného počasí a v rámci horolezeckého kroužku jsme vyrazili na Děčínskou Via Ferratu.

Po předchozím proškolení jsme se vydali na trasu s obtížností C – Tichá tolerance - přes Karlův most až na vrchol. Název Via Ferrata pochází z italštiny a v překladu znamená zajištěná cesta. Jde o zajištěnou cestu skrz náročný horský terén, která je opatřena jistícími lany, zábradlími a stupačkami a dalšími pomůckami tak, aby ji mohl zdolat i nezkušený lezec.

Tyto cesty mohou být různě náročné a u nás se značí podle rakouského vzoru (A – nejsnadnější, po E – nejobtížnější). Po předchozích obavách nakonec všichni chlapci cestu zvládli a na vrcholu byli na sebe patřičně pyšní, že to zvládli. Akce byla velice zdařená.

Ukliďme Česko - Děčín

Boletice

Dne 6. 4. 2019 se 5 chlapců z DDŠ zúčastnilo úklidové akce, která měla za cíl vyklidit a zútulnit břeh Labe od nepořádku, který přinesla voda, či vědomě zanechali lidé.

Začínalo se u restaurace U Přístavu a pokračovalo podél levého břehu Labe. Naši chlapci byli odesláni vyklidit úsek proti proudu až ke kruhovému objezdu k Tescu. Všichni se s vervou se pustili do díla a pytle se rychle plnily. Společnými silami vytáhli z Labe pneumatiku a Petr K., s velkou odvahou vytáhl zničené oblečení a starý kabát z Jílovského potoka.

Chci všechny chlapce (Petra, Juliána, Dominika, Sašu a Tomáše) pochválit za vzorné chování, prezentaci našeho zařízení a dobře odvedenou práci.

Kudrmann

   

   

Občanská výpomoc ve dne 03.04. a 04.04.2019 pro MÚ Kamenický Šenov – úklid okolí koupaliště v Dolním Šenově

Kamenický Šenov

V rámci spolupráce s MÚ Kamenický Šenov jsme byli požádáni o úklid okolí bazénu v areálu koupaliště v Dolním Šenově. Jednalo se hlavně o sběr větví a vyhrabání jižního svahu vedoucího k bazénu. Akce se zúčastnili všichni přítomní chlapci. Počasí nám přálo a tak práce rychle ubývala. Chlapci nanosili větve, shrabali listí a trávu na hromady. Pak vše navozili, s pomocí koleček, do připraveného kontejneru. Všichni si zaslouží, za svůj výkon a reprezentaci našeho zařízení na veřejnosti pochvalu.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

Poděkování za spolupráci

Kamenický Šenov

Vážený pane řediteli,

touto cestou Vám chci poděkovat za spolupráci s vaším oddělením v Kamenickém Šenově, konkrétně za spolupráci s vychovatelem Robertem Cinou. Po dohodě s ním, se vaši chovanci zúčastnili v měsíci březnu a dubnu letošního roku několika akcí, kdy nám pomohli s odklízením kalamity po silném větru, který zasáhl větší část území města Kamenický Šenov. Konkrétně odklízeli polámané větve v celém areálu mateřské školky na Pískovci a v městských parcích. Naposledy se jednalo o vyhrabání a vyčištění stráně v areálu koupaliště v Dolním Šenově.

Po každé, když pomáhají našemu městu, jsou viděni i našimi spoluobčany a je příjemné od nich slyšet slova chvály na jejich práci.

S pozdravem a díky,

Michal Třešňák

Loubská rokle

Boletice

V neděli jsme se s chlapci vypravili na výlet do Loubské rokle. Cesta nás vedla přes Císařskou vyhlídku a Labskou stráž na Kvádrberku, až na začátek obce Ludvíkovice, kde jsme odbočili z hlavní značené trasy do údolí Loubského potoka. Právě tam začal sestup Loubskou roklí. Po cestě jsme si prohlédli vodní dílo z konce 19. století, které už dávno neslouží svému původnímu účelu. Náročný terén a prudký sestup byl těžší, než jsme předpokládali. Ale chlapci to zvládli na jedničku. Poté nás čekala už jen mírně se klikatící pěšina po vrstevnici Kvádrberku.

Po celý výlet nás doprovázelo hezké slunečné počasí a dobrá nálada.

Vychovatelé odd. EPCHO : Zábrodský, Jirovec, Bílková

Kurz přežití – Jizera

Boletice

Poslední víkend v měsíci březnu 2019 jsme s chlapci z DDŠ vyrazili na tzv. „ Kurz přežití „.

Vyrazili jsme tedy do Josefova dolu a odtud s běžkami a plnou bagáží směr na druhý nejvyšší vrchol Jizerských hor - Jizeru ( jedná se o druhou nejvyšší horu v oblasti Jizerských hor na české straně. Vypíná se do výšky 1122 m. Vysoká členitá vrcholová skála umožňuje vynikající kruhový rozhled – najdete zde upravenou vyhlídku).

Na vrchol jsme dorazili až za tmy kolem 20.00 hodin a chlapce ještě čekalo vyrobit si sněhový záhrab ve kterém „ přespí „ noc. Noc jsme přečkali všichni v pořádku při teplotě -5 stupňů C. Ráno nás čekalo krásné slunné počasí s nádherným výhledem do okolí a ještě 9 km cesta zpět na běžkách.

Chlapcům, ačkoliv byla zima a vydali se ze svých fyzických sil se celá akce moc líbila a byla hodnocena pozitivně.

Horáček, Šmidt, Nekvinda

   

   

   

Děčínsko

Boletice

Po delší době jsme se v pátek dne 29. března 2019 vypravili na výlet, cílová akce – Děčín/Loubí a blízký lesopark pod Stoliční horou. Počasí nám přálo a naplánovaná „stezka“ se všem moc líbila.

Výchovná skupina E2 – Janoušek, Loubek, Dudák

   

   

TURNAJ V NOHEJBALU V ZŠ KAMENICKÝ ŠENOV

Kamenický Šenov

V sobotu 30.3.2019 jsme se s chlapci zúčastnili turnaje v nohejbalu. Škola Kamenický Šenov na tento den pořádala nohejbal, jak pro zkušené hráče tak také pro týmy které se chtěly zúčastnit a užít si skvělý den. Mezi jednotlivou hrou jsme měli možnost i využití občerstvení a to přímo v tělocvičně. Chlapci si tak užili sportovně celý den. Před odchodem všichni oblečeni do sportovního oblečení a poučeni o chování. Akce se chlapcům líbila a rádi si ji zopakujme.

Vychovatel: Švec

Atletický den - Slovanská

Slovanská

Dne 29.3. se v areálu SPŠ na Letné konal atletický den pracoviště Slovanská. Hoši závodili v čtyřech disciplínách - sprint, skok daleký, vrh koulí a 1500m běh. K vidění byly poměrně různorodé výkony. Všechny zúčastněné však oceňujeme za snahu a úspěšné zvládnutí všech disciplín.

Turistická procházka 26.3.2019

Kamenický Šenov

Dnešní odpoledne 26.3.2019 jsme se s chlapci vydali na turistickou procházku. Za zvolení cíl jsme si vybrali okolí Kamenického Šenova a to Dolní Prysk. Cestou jsme se s chlapci vydali na Žabí pramen a na výšlap na vyhlídku Křížové cesty. Chlapci byli před cestou oblečeni do zimního oblečení a také poučeni o bezpečnosti a chování. Turistická akce se chlapců líbila, proto budeme v turistice nadále pokračovat.

Vychovatel: Švec

   

   

Návštěva ZOO Ústí nad Labem

Boletice

Dne 17.3. 2019 jsme po obědě vyrazili služebním vozidlem s 5 chlapci z odd. EPCHO do ZOO v Ústí nad Labem. Pedagogický dozor zajišťovali p. Ledvina, Cimpl a Bílková. U pokladny jsme se dozvěděli, že dnes probíhá v ZOO vědomostní soutěž pod názvem Světový den lesů s tím, že pokud chlapci vyplní přiložené dotazníky, dostanou po jejich odevzdání ceny. Soutěž probíhala v pavilonu plazů, kde bylo zadáno celkem 9 otázek zaměřených na lesní faunu a floru. Chlapci všech 9 otázek úspěšně zodpověděli. Postupně jsme prošli celý areál ZOO, kdy asi nejvíce chlapce zaujal pavilon s africkými šelmami. Před opuštěním ZOO chlapci v prodejně suvenýrů odevzdali vyplněné dotazníky a každý obdržel plakát ZOO Ústí nad Labem a kalendář. Akci hodnotím jako velice zdařilou, chlapcům se dle jejich vyjádření výlet líbil a přispěl k utužení vztahů ve skupin.

Florbal Cup 2019 Hostinné

Boletice

Výchovný ústav Hostinné přivítal na své půdě florbalové týmy již 5. ročníku turnaje Florbal Cup. Naši boletičtí hráči odjížděli ke své premiérové účasti s jasným cílem: nasbírat turnajové zkušenosti a potrápit soupeře svojí útočnou hrou. Hned úvodní zápas s domácím mužstvem stvrdil nastavenou taktiku a jen dílem velké dávky štěstí vstřelil soupeř vítězný gól pouhých pět vteřin před koncem utkání. V další fázi turnaje naši hráči postupně odhodili počáteční ostych, zvýšili výkon a bezradnost soupeře, především s hrou naší obranné dvojice a skvěle chytajícím gólmanem, jen umocnila nervozitu na jeho hokejkách. Skvělá hra boletického týmu byla korunována konečným a naprosto nečekaným čtvrtým místem. S konstatováním, že se celý turnaj organizátorům velmi podařil, se budeme společně těšit na další, tentokrát 6. ročník v roce 2020.

Vychovatelé DDŠ

Výuka Jízdy na Mountainboardu

Boletice

Jako další činnost na zvýšení stability, postřehu a balance jsme s chlapci začali s výukou jízdy na horském prkně, jak zní v překladu název mountainboardu. Začali jsme na mírném kopci v rámci osvojení základních technik postojů a následného zatáčení. Chlapci základy vcelku rychle zvládli. Již teď se chlapci těší na pokračování, tentokráte již na trošku větším kopci a na zvládnutí základních triků.

Jízda na IN Line bruslích

Boletice

Dne 23.3. 2019 jsme ve 13 hod vyjeli z Boletic do Nebočad, odkud jsme po cyklostezce dojeli až do Velkého Března, kde chlapci na odpočívadle posvačili a po té jsme se vraceli zpět do zařízní. Cesta probíhala za velmi hezkého a slunečného počasí. Chlapcům se výlet líbil. Trasa cca 21 km.

Vychovatel: Mgr. Schneider E., Michálek D.

Zátěžová turistika Harta – Lesní Mlýn

Boletice

Turistika proběhla dne 14.3. 2019. Měli jsme v plánu směr Harta – Lesní Mlýn. I přes nepřízeň počasí jsme vyšli. Trasu jsme ale vzhledem k počasí upravili. Šli jsme směr na Hartu a pak jsme cestu stočili kolem potoka zpět do Boletic. Chlapci ušli cca 8 km a vše absolvovali v pohodě.

Vychovatelé: R. Schneider, H. Peterková, as.Holub

Zimní olympiáda výchovných ústavu a dětských domovů se školou

Slovanská

Ve dnech 11.-14.3. se na šumavské Kvildě konala zimní olympiáda výchovných ústavu a dětských domovů se školou. Naše zařízení se již tradičně akce rovněž zúčastnilo.

Během tří soutěžních dnů hoši závodili v klasickém běhu na lyžích, běhu volným způsobem a v biatlonu - v závodě jednotlivců i ve štafetovém závodě.

Naši hoši v celkovém součtu ve své kategorii obsadili slušné čtvrté místo a po celou dobu akce se prezentovali slušným chováním.

Děkujeme pořadatelům za příjemné přijetí a velmi oceňujeme precizní organizaci celé akce.

Pokračování občanské výpomoci pro obec Veselé

Kamenický Šenov

V sobotu a v neděli (23. – 24. 3. 2019) jsme pokračovali v brigádnické činnosti pro obec Veselé, kdy chlapci v úseku lesa patřícímu obci, který je napaden kůrovcem, stahují ze svahu na hromady větve z pokácených stromů. Tyto se následovně spalují na hromadách.

Práce o tomto víkendu byla o to horší, že v již vyčištěných místech došlo při nedávném větrném počasí k „polomům„ a bylo teda nutné opětovně zapracovat i v částech lesa, kde již byla předtím hotova.

Chlapci přistupují k práci v lese svědomitě, dle pokynů obecního lesního hospodáře. Jejich práce je o to více ceněna i díky tomu, že obec samotná, má na tyto práce pouze 3 pracovníky, takže jak se říká „ každá ruka dobrá „.

Za odvedenou pomoc jsou chváleni a odměnou je jim i závěrečné opékání buřtů po brigádě.

Petr Husák

Občanská výpomoc dne 20.03.2019 pro MÚ Kamenický Šenov – úklid zahrady mateřské školky po velkém větru.

Kamenický Šenov

S blížícím se jarem jsme začali s brigádami pro MÚ Kamenický Šenov. Tentokrát jsme byli požádáni o úklid zahrady mateřské školky v Dolním Šenově. Jednalo se hlavně o sběr větví, které zde zůstaly po větrné bouře ze začátku března 2019.

Akce se zúčastnili všichni přítomní chlapci. Též počasí bylo příznivé a tak práce rychle ubývala. Chlapci nanosili větve k hlavní bráně a zde je nakupili a nechali připravené k odvozu.

Všichni si zaslouží, za svůj výkon a reprezentaci našeho zařízení na veřejnosti pochvalu.

Zpracoval : Jiří Brzobohatý

Výpomoc pro obec Veselé

Kamenický Šenov

Na sobotu a neděli dne 16. a 17. 3. 2019 jsme pro chlapce naplánovali pokračování výpomoc pro obec Veselé. Chlapci pokračovali v odklízení větví z vykácených stromů. Vzhledem k nepříznivému počasí v sobotu se nám i tak s chlapci podařilo udělat spoustu práce. V neděli už nám počasí přálo a práce nám šla lépe od ruky. Po domluvě se starostou budeme nadále rádi a ochotně vypomáhat obci Veselé.

Vychovatel: Švec

Turistika, Ještěd

Slovanská

Dnes 17 .3 2019 byl na plánu turistický výlet do Libereckého kraje na vrchol Ještěd. Po obědě jsme s chlapci vyjeli a zhruba za hodinu jsme dorazili na místo. Venku bylo jarní počasí, avšak na Ještědu foukal silný studený vítr. Byli jsme na tyto podmínky připraveni a společně jsme vyrazili směrem k vysílači.

Nahoře jsme se kochali nádherným výhledem. Vlivem pěkného počasí, jsme mohli vidět například nejvyšší horu Sněžku. Před odjezdem si chlapci prohlédli proslulou sochu Dítě z Marsu, kterou ztvárnil Jaroslav Rona.

Cestou zpět jsme využili celkem velkého obnosu sněhu a tak proběhla mezi hochy klasická ,,koulovačka´´. Byli jsme příjemně unavení a nadšení z krásného výletu.

Team Tesko

Zimní přístav Rozbělesy

Boletice

I přesto, že nám počasí nepřálo a po celý den vydatně pršelo, jsme se s chlapci vypravili na prohlídku lodí, kotvících v zimním přístavu v Děčíně.

Velmi nás překvapilo, že i přes dobrou splavnost Labe v tuto roční dobu, je zimní přístav plný zakotvených lodí. Chlapci si vše prohlédli z hráze a z přístupných mol. Viděli jsme tlačné remorkéry, motorové nákladní lodě, tlačné a tažné čluny a unikátní školní dílenskou loď. Dokonce jsme na kraji přístavu mohli obdivovat i podvodní bagr, který je řízen vysílačkou ze břehu. Měli jsme možnost zhlédnout téměr vše, co souvisí s děčínským „šífortem“.

V zimním přístavu jsme se seznámili s nákladní lodní dopravou, která město Děčín provází již po staletí.

Vychovatelé odd. EPCHO : Jirovec Martin, Zábrodský Petr, Bílková Yveta

Putování za pokladem

Boletice

V pátek odpoledne čekalo naše chlapce velké dobrodružství v podobě hledaní pokladu. Celé naše putování začalo vysvětlením trasy, na které museli chlapci plnit různé úkoly. Poznávali stromy a keře, házeli šiškami na tlusté a tenké stromy, hledali ukrytá zvířátka, skládali hlavolamy. Po zdolání trasy a splnění všech úkolů se chlapci dostali do cíle, kde začalo pravé hledání pokladu. Poklad v podobě sladké odměny po delším hledání úspěšně našli.

Janoušek, Loubek, Dudák

Výlet za zaniklými obcemi

Boletice

V měsíci březnu jsme se s chlapci vydali objevovat kouzlo zaniklých sudetských obcí v okolí Obce Zubrnice. Z obce Zubrnice jsme se vydali po turistické červeně značené stezce. Po chvíli výšlapu do kopce se nám jako první objevila zaniklá ves s názvem Velké Stinky. Po proběhnutí nepatrných zbytků po vsi jsme pokračovali dál do kopce a to do další vsi s názvem Stará Homole. Zde jsme již objevili i starou ručně hloubenou studnu a neskutečné množství střepů z lahví a krbových kachel, rovněž i zbytky vegetací zarostlých zbytků stavení a sklepení. Následoval přechod cestou necestou do obce Vitín, která byla naším cílem. Zde jsme s chlapci prolezli sklepení i zbytky domů, kterých zde bylo nejvíce. Chlapci se podivovali nad těžkým životem, který zde museli původní obyvatelé vést. Dozvěděli se i o osudu obyvatel těchto zaniklých vesnic a proč k tomu došlo. Cestou zpět jsme se zastavili ještě v jednou z domů a ve zbytku po krbu jsme si opekli na vlastnoručně rozdělaném ohni špekáčky. První v letošním roce. Následovala cesta zpět s pěknými zážitky v jarní přírodě a obohaceni o příběhy osudů zaniklých obcí.

Brigáda pro obec Veselé

Kamenický Šenov

Na sobotu dne 9. 3. 2019 jsme pro chlapce naplánovali a zajistili brigádu pro obec Veselé, kdy jsme v obecním lese vypomáhali s odklízením větví z pokácených stromů, které jsou napadeny kůrovcem. Jednalo se o fyzicky dosti náročnou práci a to hlavně vzhledem ke kopcovitému terénu. Přes různé technické potíže, chlapci nakonec zadanou práci zvládli a místní obecní zástupci, byli s jejich výkonem velice spokojeni.

Petr Husák

MASOPUST - SKANZEN ZUBRNICE

Slovanská

Seznámení s masopustními tradicemi se uskutečnilo návštěvou ve skanzenu Zubrnice. Uskutečnil se výběr chlapců a společně jsme odjeli po obědě autem směr Zubrnice. Zde jsme shlédli průvod masek a hudbu s tanečky souboru DYKYTA z KRÁSNÉ LÍPY. Pak jsme společně navštívili roubená stavení, kde probíhala výstava masek a seznámení s masopustními zvyky a obyčeji .Zde měli chlapci i možnost si některé masky, pokud se do nich vešli si vyzkoušet.

Velmi se líbila maska vodníka ,kominíka, medvěda atd. Dále pak měli všichni možnost ochutnat a shlédnout pečení a přípravu masopustního pečiva, jako např. jidáše. Před odjezdem jsme se ještě vydali procházkou navštívit starý mlýn, který bohužel nebyl otevřen.

Navštívili jsme také naučnou stezku, kde jsme shlédli živočichy, kteří se vyskytují v dané lokalitě. Zpět se chlapci vraceli obohaceni o další vědomosti a zážitky.

Team Tesco

Masopustní masky

Slovanská

Masopustní období se vyznačovalo bujarým veselím a převážně průvodem masek .

Na toto téma jsme si dnes vyprávěli co jednotlivé masky znamenaly a čím se vyznačovaly. Proto jsme se rozhodli si některé vyrobit. Vše bylo ponecháno na fantazii chlapců.

Někdo pracoval s odpadovým papírem z použitých krabic, jiní si zase vybrali na zhotovení škrabošky čtvrtku. Někdo svoji představu ztvárnil barevně, někdo zase černobíle.

Přesto se všem dílo povedlo.

Vychovatel: Rybánská D.

SEBEOBSLUŽNÁ VÝCHOVNÁ ČINNOST

Slovanská

Již se stalo tradicí, že vždy o víkendu si chlapci na budově Teska něco dobrého sami pod dohledem vychovatele upečou. Nápad především inicioval chlapec G.R. Přestože se učí v oboru úplně jiném , než kuchařském ale zahradnickém, je v této činnosti velice šikovný. Předem přijde vždy prokonzultovat svůj nápad s vychovatelem. Pak si chlapci najdou recept, sepíšou si které suroviny lze koupit a to tak, aby jim stačili na nákup peníze.

Nákup pak provádí společně s vychovatelem. Dnes si naplánovali vdolečky s povidly a tvarohem. Aby nedocházelo k hádkám, práci mají rozdělenou. Jeden zadělá kynuté těsto, další pak válí a vykrajuje, poslední smaží. Společně pak na závěr provádí dokončovací a úklidové práce.

Nakonec vše rozpočítali a rozdělili mezi ostatní chlapce. Odměnou jim byla pochvala a to ,že všem moc chutnalo. Všichni si zaslouží velkou pochvalu.

Vychovatelka : Rybánská D.

Boletice Floorball Cup 2019

Boletice

První březnová sobota tohoto roku se stala synonymem úžasným sportovním výkonům, touze po vítězství i spontánním projevům zklamání a radosti.

Takovou atmosféru hostil nultý ročník celoústavního turnaje ve florbale, pořádaný v zázemí boletické tělocvičny, vybavené speciálně pro tento hrací den nezbytnými hracími prvky a početnou diváckou kulisou.

Fyzickou náročnost turnaje nejlépe dokresluje zvolený, a zřejmě nejspravedlivější hrací systém, „každý s každým.“ A byť byla časová dotace jednoho utkání jen 10 minut, závěrečný hvizd zazněl až těsně před 19 hodinou.

Z výsledkové listiny je jasně patrné, jak vyrovnaná je současná špička boletických týmů, neboť o vítězi celého turnaje nakonec musel rozhodnout lepší vzájemný zápas.

Vychovatelé DDŠ

Do přírody s mapou a kompasem

Boletice

V neděli po obědě jsme se s chlapci vypravili do lesů a kopců nad Boleticemi. Vyzbrojili jsme se mapou, klasickým kompasem a satelitní navigací pro pěší. To proto, abychom se tyto pomůcky pro oriantaci v terénu naučili používat.

Nejdříve jsme podle kompasu určovali světové strany a ve spojení s klasickou papírovou mapou určovali další trasu. Satelitní navigace nám sloužila jen ke kontrole a k některým doplňkovým informacím, jako je například nadmořská výška nebo za jaký čas dojdeme z jednoho místa na druhé. Naučili jsme se používat jak klasickou mapu, tak i mapu v satelitní navigaci a samozřejmě také kompas.

Důležité pro nás bylo, že jsme se neztratili, včas dorazili k večeři a naučili se zas něco nového.

Vychovatelé odd. EPCHO : Zábrodský Petr, Jirovec Martin, Bílková Yveta

II. HOKEJOVÁ LIGA - PLAY OFF - Děčín - Vrchlabí

Boletice

Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo v Děčíně utkání II. hokejové ligy. Na tamním zimním stadionu nemohli chybět ani naši chlapci. Souboj na ledě byl opravdu plný adrenalinu a emoce diváků byly také velmi silné. Chlapci fandili, co jim síly stačily, HC Děčín prohrál 4 : 5.

Janoušek, Loubek, Dudák

Vzduchová střelba

Slovanská

Vzhledem k blížícím se zimním olympijským hrám výchovným ústavů, kterých se tradičně účastníme, vrcholí i naše přípravy. Jedním z hlavních tréninků je trénink vzduchové střelby jakožto součásti biatlonu. Při tréninku nejprve začínáme s klidovou střelbou na papírové terče s vyznačeným křížem a postupně se propracováváme k pozátěžové střelbě na sklopné terče jejichž průměr je 1,6cm na vzdálenost 10m.

Pracovně zátěžová akce úklid přístupové cesty k Dolskému mlýnu a jeho okolí

Kamenický Šenov

V rámci spolupráce se státními orgány byla na den 03 03. 2019 dohodnuta s VO stráže přírody Národního parku České Švýcarsko, brigáda – úklid přístupové cesty k Dolskému mlýnu od Jetřichovic a úklid okolí řeky Kamenice u soutoku s Jetřichovickou Bělou.

Této akce se účastnilo 5 chlapců z našeho oddělení. Ve 13:30 h. jsme měli být po domluvě u pensionu Dolský mlýn, kde nám strážce Národního parku p. Šanda dal igelitové pytle na odpadky a určil prostor úklidu. Jednalo se o okolí přístupové cesty k Dolskému mlýnu a břehů Jetřichovické Bělé. Dále jsme měli postupovat od soutoku řek Kamenice a Jetřichovická Bělá po březích Kamenice.

Chlapci zadaný úkol zvládli velice dobře, s úklidem jsme se dostali až do prostoru soutoku řek. Zde jsme museli akci ukončit z důvodu spadlého mostu. Též chůze po březích byla velice nebezpečná a odpadky se velice těžce z vody uklízeli.

Cíl akce nebyl pouze úklid prostor v Národním parku České Švýcarsko, ale též potvrzení předem domluvené spolupráce, která nám může zajistit dlouhodobě příznivou spolupráci s Národním parkem.

Vychovatel: Jiří Brzobohatý

Besídka s Tomášem Slavatou

Boletice

Ve středu dne 27. 2. 2019 nás navštívil bývalý triatlonista, filantrop Tomáš Slavata, který našim chlapcům povyprávěl svůj životní příběh, který naše chlapce velice zaujmul.

Životní cesta tohoto pětatřicetiletého sportovce a patrona dětí začala nezvykle – na ulici a v problémové rodině. Z průšvihů jej ale zázračně vyvedl sport a motivace pozitivně vyniknout.

Ve svých 21 letech pak navzdory úředním překážkám získal do vlastní péče své dva malé synovce, kteří se ocitli v dětském domově, a přes deset let je vychovával ve společné domácnosti. Od roku 2014, má také v péči Dominika z dětského domova Vysoká Pec a Štěpána ze sociálně slabé rodiny. Třebaže se naplno věnoval svým synovcům a docházel do zaměstnání, dokázal se současně vypracovat v kvalitního sportovce. Mimo jiné vybojoval v roce 2009 13. místo v kategorii do 30 let na světovém šampionátu Xterra na Havaji a celkové 5. místo v poháru terénního triatlonu Xterra. Pravidelně se účástní závodů Ironman, Winterman a Moraviaman triatlon.

Jednou z nejvýznamějších hodnot projektů, kterou se Tomáš dětem snaží vštípit, je solidarita. Je důležité, aby se děti dokázaly navzájem vnímat bez ohledu na finanční (ekonomické) a sociální postavení. V současnosti se paralelně věnuje několika projektům, které organizuje. Ještě jednou Tomášovi moc děkujeme, že si v tak nabitém svém programu udělal na nás čas a povyprávěl nám svůj velice zajímavý příběh.

Pěší turistický výlet do Lesního Mlýnu, Lesnou, Šmordu, Nebočady a zpět.

Boletice

Dne 24.2. jsme se ve 13 hod vypravili horní cestou okolo lesa, přes vodárnu a střelnici na přehradu, odkud jsme přes Lesní Mlýn došli na Lesnou. Z Lesné jsme šli lesem na Šmordu a přes Nebočady horní cestou zpět do ústavu. Trasa turistického výletu měřila cca 12 km. I díky krásnému počasí se chlapcům se výlet líbil.

Vychovatel: Mgr. Schneider E., Michálek D.

Valentýnské tvoření

Slovanská

S blížícím se svátkem zamilovaných "Valentýn" jsme se s chlapci rozhodli, že se pokusí o vytvoření valentýnských přáníček pro své milované. Pro chlapce to bylo úplně poprvé, co se o něco takového pokusili. Hned od začátku bylo zřejmé, že to tak snadné nebude. Vyrobit přání ve tvaru srdce zabralo chlapcům dost času. Bylo třeba se obrnit řádnou trpělivostí a šikovností. Přáníčka se nedařilo vyrobit hned na poprvé a tak chlapci postup několikrát opakovali.Nakonec byli se svým dílem spokojeni a byli rádi, že Valentýn je jen jednou do roka.

Parta S2

Městský útulek pro psy Děčín

Boletice

První březnový den jsme s chlapci strávili v psím útulku v Děčíně. Celý týden se chlapci na tento den těšili. Opuštěným psím mazlíčkům jsme donesli nějaké dobroty a odměnou nám byla dána možnost si s pejsky udělat menší procházku. Již se těšíme na další návštěvu.

Janoušek, Loubek, Dudák

Veřejné bruslení

Boletice

Na sklonku jarních prázdnin s venkovními teplotami připomínajícími skutečné jaro jsme ale ještě na zimu úplně nezanevřeli. A tak jsme vzali brusle a vyrazili se sklouznout na zimní stadion v Děčíně vyhrazený mimořádně o prázdninách každý den veřejnosti. S brzděním to není žádná sláva, takže mantinely občas pěkně zaduní, ale taková jízda vpřed už je téměř dokonalá.

Vychovatelé DDŠ

Výstava loutek

Boletice

Bylo krásné slunečné skoro jarní odpoledne, a tak jsme si s chlapci udělali pěší vycházku k Děčínskému zámku. Naším cílem byla návštěva ojedinělé výstavy loutek, děl opravdových mistrů svého řemesla. Po krátkém přivítání paní průvodkyní jsme měli možnost sami a z bezprostřední blízkosti obdivovat řezbářského umění v těch nejniternějších detailech. Opravdovým skvostem, mezi vystavenými exponáty, byla loutka čerta, jemuž je podle dostupných informací „teprve“ 110 let.

Vychovatelé DDŠ

Lyžařský výcvik 2019 – Krušné hory

Ski Sport Klíny, Sport Centrum Bouřňák, Krušnohorská lyžařská magistrála. Toto je výčet míst, ve kterých probíhal letošní lyžařský výcvik, jehož cílem bylo naučit všechny chlapce základům sjezdového a běžeckého lyžování.

Krušnohorská magistrála tak poskytla nejen výborné podmínky pro nácvik a zdokonalování běžeckých technik, ale taktéž její profil byl ideální pro přípravu chlapců, kteří se v březnu zúčastní zimní olympiády DDŠ a VÚ na Šumavě v obci Kvilda. Sněhové podmínky pro letošní rok byly naprosto ideální a taktéž Krušné hory nám ukázaly svojí pravou tvář. Jeden den hoši při výletu na běžkách bojovali s mlhou, silným větrem a nízkou teplotou a naopak další den si užívali krásného slunečného počasí v moderním lyžařském centru Klíny.

Celý kurz proběhl v absolutní pohodě a dobré atmosféře. Pochvalu si tak zaslouží nejen všichni chlapci, ale taktéž pedagogičtí pracovníci, kteří se podíleli na organizaci a vlastní realizaci lyžařského výcviku.

Běžky - trénink

Slovanská

Dnes jsme s chlapci vyrazili do blízkého Adolfova na běžecký trénink před blížící se zimní olympiádou výchovných ústavů. Krásné a teplé počasí se sice negativně podepsalo na kvalitě sněhu, ale i tak se nám běžkování líbilo.

Team Tesco

Návštěva psího útulku – turistika se psy

Kamenický Šenov

Na pondělní odpoledne jsem naplánoval další z našich pravidelných návštěv psího útulku na Starém městě. Po obědě jsme vyjeli městskou dopravou do Děčína 3, kde jsme ještě nakoupili piškotky pro pejsky a pak jsme již směřovali do psího útulku. Zde si chlapci přebrali psy, které bereme již po několikáté na společnou turistiku. Naše trasa vedla podél řeky Ploučnice až do Březin a následovně po druhém břehu zpět.

Celkem jsme ušli asi 8 km a do útulku jsme se navrátili příjemně unaveni s důkladně vyvenčenými psy.

Petr Husák

Dycky Most!

Slovanská

Dne 17. 2. 2019 jsme uskutečnili výlet do severočeského města Most, které je momentálně v kurzu díky stejnojmennému seriálu. Účelem tohoto výletu byla prohlídka natáčecích míst ve městě, která byla spojena s návštěvou největších a nejznámějších kulturních dominant.

První zastávka nás čekala u obydlí hlavního hrdiny Luďana, následně jsme se přesunuli k prohlídce Severky. Čekala nás i křížová výprava po stopách Edy na vrchol hradu Hněvín. Po vystoupání jsme se kochali krásným rozhledem ze seriálové vyhlídky ,, pro zamilované“. Poslední důležitou zastávkou byl kostel nanebevzetí panny Marie, který byl v roce 1975 přemístěn o 841m, kvůli těžbě uhlí. Tato akce se chlapcům líbila a hodnotíme ji jako zdařilou.

Team Tesko

Výlet Buková hora

Boletice

Zcela v duchu přísloví o tom, že extrémní podmínky si žádají extrémní výkony, se nesl náš nedělní výstup k vysílači Buková hora. Předpověď počasí toho dne nenechávala nikoho na pochybách, že zdolání kopcovitého terénu s převýšením 538 metrů, nebude procházkou ladovskou zimní krajinou. A tak se pět odvážných mladíků se svým vychovatelem vydalo za mrazivého počasí, hustého sněžení a se stoupající nadmořskou výškou i všudypřítomnou mlhou zdolat dominantu zdejších vrcholů.

V bílé tmě, která byla výpravě věrným společníkem 2 kilometry před vrcholem, se červená barva turistické značky vytrácela do bezbřehé masy slinuté šedi. I za takové nepřízně počasí byl vysílač Buková hora pokořen v rekordním čase dvou hodin. Po krátké prohlídce monumentální stavby vedla naše zpáteční cesta údolím do obce Zubrnice, přes Malé Březno k autobusové zastávce v Těchlovicích. Tam, kde to celé začalo a kde se krokoměr zastavil na hodnotě 16,8 kilometru.

Vychovatelé DDŠ

Kroužek – Crossfit

Slovanská

S novým rokem nová předsevzetí a tak se do trénování chlapci vrhají letos s vervou. Dnes 11.2.2019 se opět uskutečnil trénink crossfitu, který byl zaměřen převážně na zlepšení síly a především na správnost techniky mrtvého tahu. Chlapci bojovali statečně. Tento kroužek je zaběhlý již druhým rokem a získal si velkou oblibu.

Tým Tesko

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA Mladá Boleslav

Boletice

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA Mladá Boleslav, které v Mladé Boleslavi vybudoval Středočeský kraj, nabízí návštěvníkům nevšední podívanou na historii letectví. Sbírka více jak 25 letadel, originálů i replik z období od pionýrských dob až po současnost je umístěna v hlavní hale. Většina letadel je plně funkčních.

Na 9.2.2019 jsme si naplánovali naučný výlet do Leteckého muzea v Mladé Boleslavi. Také jsme viděli velkou sbírku originálů radiostanic, leteckých fotoaparátů, uniforem, kombinéz, přístrojů a další leteckých zařízení od počátků letectví až po současnost. Chlapcům se výlet líbil a těší se na další akce naší skupiny. Vychovatelé:

Schneider R., Peterková H., Kudrmann J.

FITNESS KROUŽEK

Kamenický Šenov

V měsíci únoru jsme opětovně navázali na pravidelné návštěvy fitness centra Lípa, které se nachází v nedaleko našeho ústavu v České Lípě.

Na sobotu 9.2.209 jsme společně s chlapci, kteří projevují značný zájem o zvyšování fyzické kondice, naplánovali další z našich již pravidelných výjezdů do posilovny. Zde pod dozorem, poznávají, co obnáší plnohodnotný trénink. Rovněž se seznamují se správným držením těla u jednotlivých cviků a přiměřenou zátěží, která je patřičná věku jednotlivců a momentální fyzické zdatnosti.

Celkem jsme se věnovali posilování 2,5 hodiny, kdy se chlapci střídali na jednotlivých strojích a cvicích. Z posilovny jsme odjížděli spokojeni a příjemně unaveni.

Husák Petr

Bowling Duna

Slovanská

Dnes jsme společně s chlapci vyrazili do centra města, konktrétně do sportcentra Duna v Děčíně. Zde jsme s chlapci zabrali dvě bowlingové dráhy. Všichni chlapci podávali hezké výkony a to i ti, od kterých bychom to nejméně čekali. Chlapcům se činnost líbila, a oni sami hodnotili toto odpoledne jako velmi zdařilé. Před návratem na budovu, proběhla společná vycházka po centru města, kde jsme s chlapci probírali různá témata. Celé odpoledne se velmi vyvedlo a akci budeme určitě opakovat.

Tým Tesko

Gymnastika

Slovanská

Dne 7.2 2019 Vyrazili všechny skupiny z oddělení ,,Tesko´´ na gymnastické cvičení do tělocvičny v Boleticích.

Chlapci se na začátek rozběhali na zahřátí svalů. Potom proběhla důkladná rozcvička tak, aby při cvičení nedošlo k nějakému zranění. Po rozcvičce se hoši připravili na přeskok přes bednu.

Nejdříve skákali jen z odrazového můstku na žíněnku. Bylo důležité, aby si všichni zkusili techniku skoku z můstku. Poté už chlapci skákali přes bednu a většina chlapců předváděla solidní výkony.

Následně na to jsme se přemístili na další stanoviště, kde jsme zkoušeli kotoul vpřed a kotoul vzad. Až na pár jedinců slušné výkony.

Závěr gymnastického cvičení byl ve znamení kruhů a základních cviků na kruzích. Zde si spíš chlapci mohli zkusit různé cviky. Úspěšnost horší, ale pro některé chlapce to bylo poprvé a činnost si velmi chválili. Určitě budeme tuto činnost opakovat a dál rozvíjet ve prospěch chlapců.

Team Tesko

Lyžování Horní Podluží

Boletice

V měsíci Lednu jsme se s chlapci vypravili na výuku sjezdového lyžování do ski areálu Horní Podluží. Zde na chlapce čekalo bezplatné vyřízení permanentek na lyžování odplatou za výpomoc, kterou chlapci ve zdejším areálu prováděli před zimní sezónou. Chlapce čekalo seznámení s prováděním prvků sjezdového lyžování, které chlapcům vysvětlili zaměstnanci Lyžařské školy Horní Podluží. Následovalo samotné ježdění, které chlapce velmi bavilo a těší se na jeho další pokračování.

Hvězdy ze špachtlí

Boletice

Pondělní odpoledne jsme si s chlapci zpříjemnili výrobou krásných hvězdiček z lékařských špachtlí. Nápaditosti se meze nekladly. Naše výsledky vidíte na fotografiích.

Janoušek

Návštěva psího útulku a vycházka se psy

Kamenický Šenov

1.2.2019 jsme podle plánu činností a předchozí domluvy s ředitelkou Útulku pro opuštěná a nalezená zvířata v Děčíně uskutečnili vycházku se zapůjčenými psy po trase Děčín Staré město – Děčín Březiny a zpět. Chlapci svěřené psy dobře zvládli a vycházku, která byla zpestřením prázdninového režimu, jsme si užili. Této turisticky náročnější akce se účastnil Jiří M. Oldřich K. a Pavel CH.

Zapsal: vychovatel Hrouda

Zátěžová turistika

Boletice

V neděli 27.1. 2019 jsme uskutečnili zátěžový výlet. Vzhledem k tomu, že v předchozích dnech výrazně sněžilo, a mráz byl velký, zvolili jsme procházku krajinou podél povodí Labe a pod známou zříceninou hradu Vrabinec. Trasa byla členitá a fyzicky náročná. Děti si ji užily a poměrně se při ní unavily, neboť jsme statečně zdolali celkem 12 km. Všem se výlet moc líbil a již se děti těší na další zátěžovou akci.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., Holub

Návštěva expozice Rajské ostrovy

Boletice

V neděli po obědě, jsme se s chlapci vypravili do Podmokel na návštěvu Rajských ostrovů. Od výletu nás neodradila ani několika kilometrová cesta za silného mrazu.

V expozici jsme se seznámili s vybranou tropickou faunou a flórou. Nejvíce nás při vstupu zaujalo velké mořské akvárium, které je největším v Ústeckém kraji. Poté jsme prošli všechny čtyři patra, kde jsme mohli obdivovat hady, želvy, ještěry a v noční zoo malé poloopičky.

Přibližně po hodinové návštěvě jsme příjemně vyhřátí opustili „ tropy „ a lednovým mrazem se vydali zpět do Boletic nad Labem.

Jirovec M., Zábrodský P., Bílková Y. - vychovatelé odd. EPCHO

Sportovně turistická akce

Kamenický Šenov

Dne 30. 1. 2019 jsme s chlapci naplánovali turistickou akci. Vzhledem k mrazivému počasí jsme vybrali trasu k ledopádům.

Většina chlapců je zde nových a ještě tam nebyli. V 15,30 hod jsme vyrazili od výchovného ústavu směrem k Panské skále. Odtud jsme pokračovali směr Prysk. Lehce pofukovalo a cesta byla celkem příjemná. Chlapcům se ledopády moc líbili. Obdivovali krápníky, které se tam utvořili. Celkem jsme našlapali cca 7km.

Yveta Jansová

HC Děčín - HC Klatovy

Boletice

K zimnímu období patří zimní sporty. Proto jsme se dne 30. ledna 2019 vydali s našimi chlapci podpořit hokejový klub Děčín. Zápas HC Děčín - HC Klatovy byl velice napínavý. Chlapci fandili ze všech sil. Cenné vítězství v poměru 5 : 2 si připsal HC Děčín. Už se těšíme na další hokejový zápas.

Janoušek, Loubek, Bílková

15. ROČNÍK JIŘÍKOVSKÉHO TURNAJE VE FUTSALU – Sportovní hala Varnsdorf

Je již nedílnou tradicí, účast našeho fotbalového družstva na futsalovém turnaji, který pořádá DDŠ Jiříkov.Herní systém turnaje byl v tomto roce každý s každým, kdy se zúčastnilo celkem 8 fotbalových družstev z různých koutů naší republiky. Loňský 14. ročník turnaje byl z naší strany vnímán především jako příležitost získat nové zkušenosti a bojového ducha. Roční poctivá příprava našich hráčů, jejich bojovnost a 100% nasazení přinesla kýžený úspěch. Krom individuální ceny pro nejlepšího brankáře, získalo naše družstvo 1. místo v celkovém hodnocení turnaje. I tento ročník provázela pohodová atmosféra a dobrá nálada, pořádající zařízení DDŠ Jiříkov si tak zaslouží velké poděkování za organizaci celého turnaje.

Mandaly

Boletice

Mandaly jsou vhodné nejen pro dospělé, ale i pro děti. Pomáhají jim rozvíjet jejich citlivost, tvořivost, originalitu. Chlapci se rozhodli pro Mandaly radosti, které velmi krásně vymalovali. Pro navození ještě příjemnější atmosféry jsme poslouchali hudbu.

Janoušek V.

Bezpečnost silničního provozu

Boletice

Každý z nás se denně musíme potýkat s různými nebezpečnými situacemi na silnicích, které vyžadují základní znalosti a správné bezpečnostní návyky. Také naše skupina chlapců byla seznámena se základními pravidly dopravní výchovy. Chlapci si procvičili dopravní značky, zopakovali pravidla silničního provozu, jak z pohledu chodce, tak cyklisty. A také něco málo zopakovali ze základů poskytnutí první pomoci v případě nehody. Poskytnutí první pomoci se hlouběji budeme věnovat v následujících dnech.

Janoušek V.

Triangl - Markvartice

Kamenický Šenov

Dne 20. 1. 2019 jsme se s chlapci vydali na další turistickou procházku na Triangl. Zimní počasí nám přálo, bylo krásné ale přitom chladné a tak základní věcí bylo se teple obléct. Po obědě jsme se vydali služebním vozidlem na cestu směr Markvartice. Automobil jsme zaparkovali ve Veselém. A dále jsme šli po vyznačené trase až na samotný Triangl.

Cestou jsme s chlapci udělali několik krásných fotografií, dále jsme měli možnost krásného výhledu na okolí, díky jasnému počasí. Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi baví, proto budeme nadále podobné akce plánovat.

Vychovatel: Švec

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

Boletice

Dne 13. ledna 2019 se zúčastnili chlapci z výchovné skupiny E2 turnaje v bowlingu, který se konal ve sportovním centru. Již na začátku hry se u chlapců projevil sportovní duch. Soutěžili s plným nasazením a v průběhu hry jsme si užili i mnoho zábavy. Někteří z chlapců si zahráli na závěr stolní fotbal.

Janoušek, Loubek, Dudák

Projektový den ZŠ „ ABECEDA ZVÍŘAT“

Dne 11. 1. 2019 byli žáci naší základní školy odměněni za práci vykonanou ve prospěch ZOO Děčín od začátku školního roku 2018/2019.Odměna spočívala v bezplatné návštěvě ZOO s doprovodnou přednáškou.

Ujal se nás zaměstnanec ZOO pan Tomáš Rus, který pro začátek zvolil formu skupinově vedeného opakování látky přírodopisu s doprovodným výkladem z říše zvířat. Pak následovala zábava pro jednotlivce stylem hry "město, jméno, zvíře…“, která byla velmi zajímavě při hodnocení jednotlivých kol doprovázena výkladem spojeným s obrazovými ilustracemi zvířat na interaktivní tabuli. Hochům byla jako malá odměna nabídnuta bohatě ilustrovaná publikace o zvířatech.

Závěr byl spojen na přání chlapců ukázkami chovaných plazů (např. hroznýš či agama), na které si mohli všichni opatrně i sáhnout a pohladit si je. Čas nám všem utekl jako voda a vedení ZOO na závěr vyslovilo poděkování našim hochům jak za podzimní práci, tak za skvělé chování. Všichni se proto těšíme ne další aktivní spolupráci, která dává opravdu smysl.

Pěší turistický výlet k jezírku pod rozhlednou Chlum

Boletice

Dne 12.1.2019 ve 13:00 hod. jsme vyrazili z ústavu na horní cestu, kterou jsme došli ke kopci zvanému Kaplička, odkud jsme lesní cestou, a těžkým terénem stoupali až k lesnímu jezírku. Cesta byla dlouhá cca 11 km v blátivém a zasněženém terénu. Když chlapci dorazili k jezírku, divili se kolik je okolo sněhu, protože v Boleticích žádný sníh nebyl. Zpáteční cesta byla náročnější z důvodu strmého klesání.

Vychovatel: Mgr. Schneider E.

Vaření - Hranolky a studentský špíz

Boletice

Dne 13.1. 2019 jsme si s chlapci naplánovali vaření. Od paní kuchařky jsme nafasovali potraviny a nádobí. Práci jsme si rozdělili a začalo se vařit. Chlapci připravovali jídlo zcela samostatně a výsledek vynikající. Moc si pochutnali.

Vychovatel: Kumprechtová Alice

Novoroční posilovna

Kamenický Šenov

V novém roce jsme opět začali cíleně pracovat na rozvoji fyzické zdatnosti našich chlapců z Kamenického Šenova. Vybráni byli Roman M., Nikolas S. a přibrali jsme nového zájemce o posilování Daniela N.

Na sobotu 12. 1. 2019 jsem naplánoval další z našich pravidelných výjezdu do Fitness centra Lípa, které se nachází v České Lípě. Roman a Nikolas jezdí již téměř pravidelně, pouze Daniel byl teprve po druhé, takže jsme si opakovaně připomněli zásady správného postupu a bezpečnosti, při jednotlivých cvicích.

Celkem jsme cvičili 2 hodiny a chlapci byli nadšeni z možnosti využití víceúčelových jednotlivých strojů.

Petr Husák

Vaření podle šéfkuchaře Radka Kašpárka

Boletice

Dne 6.1. 2019 jsme od 15.00 hod. do 18.30 hod. v rámci esteticko-výchovné činnosti na odd. EPCHO vařili vepřový guláš podle receptu šéfkuchaře Radka Kašpárka. V rámci přípravy za dohledu vychovatelů chlapci nejprve oloupali a nakrájeli brambory, cibuli, papriku a česnek. Poté se pustili do krájení masa a následného vaření. Už samotná příprava chlapce velmi bavila a konečný výsledek byl na udělení řádu Zlaté vařečky. Tomu odpovídaly i jejich spokojené reakce a plná bříška. Hned po skončení vaření chlapci plánovali, co budeme vařit příště.

Cílem akce bylo rozvíjení kuchařských dovedností, kultury stolování a sebeobsluhy, čehož bylo docíleno a proto hodnotím celou akci jako velmi zdařilou.

Zapsal Bc. Michal Ledvina - vychovatel odd. EPCHO

Turisticko zátěžová akce dne 6.1.2019 – výlet po okolí terénem

Kamenický Šenov

Poprvé v tomto školním roce jsme byli s našimi chlapci na turistickém výletě po okolí.

V uvedené době proběhla zátěžová akce pro 3. VS. Akce se zúčastnili 2 chlapci a také dalších 5 chlapců z ostatních skupin. Cílem akce bylo zvýšení kondice chlapců a poznání okolí.

Výlet proběhl na zkrácené trase Kamenický Šenov – Nad Polevskem – vysílač Prácheň – Panská skála. Chlapci si vyzkoušeli orientaci v terénu, a také jsme polovinu cesty šli mimo cestu a překonávali sníh a kluzký terén, který chlapce řádně unavil. Délka trasy plně odpovídala dostupnému ošacení chlapců.

Výlet se chlapcům velice líbil a rádi jej zopakují. Někteří by si přáli ještě více sněhu.

ZÁTĚŽOVÁ AKCE Turistický výlet SNĚŽNÍK

Boletice

Den před třetí adventní nedělí 15.12. 2018 jsme vyrazili do romanticky zasněžené krajiny, kde stromy byly zasypány sněhem podobně jako v Ladových pohádkách – na Děčínský Sněžník.

Vzhledem k tomu, že ve městě nebyla po sněhu ani památka, na nejvyšším místě děčínské pahorkatiny jej bylo více než 30 cm. Kluci se ve sněhu náramně vyřádili a to celou stezku až k oblíbené kamenné historické rozhledně, tyčící se ve výšce 736 m.n.m. V cíli jsme se zahřáli horkým čajem a na závěr navštívili skalní město, které si kluci prošli. Mrazivý výlet se všem líbil a každého pozitivně nabil.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., as.Holub

Vánoční besídka 2018

Boletice

Děkujeme všem našim zaměstnancům a jim nepostradatelným pomocníkům z řad chlapců, kteří se podíleli na přípravě zázemí pro vánoční besídku u nás ve Výchovném ústavu v Boleticích. Stejně tak i milým návštěvníkům, příbuzným a známým za skvělou atmosféru v sále. Věříme, že jste si besídkový večer při vystoupeních našich chlapců doopravdy užili a naladili se na opojnou vlnu předvánočního času.

Krásné Vánoce, úspěšný a šťastný nový rok 2019, Vám přeje kolektiv zaměstnanců VÚ Boletice.    

   

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.