Seznámení s historií Děčína

Vypravili jsme se do muzea, které sídlí v bývalém loveckém zámečku Thun-Hohensteinů v Děčíně IV.  Jako jediné na našem území má specializaci v oblasti historie lodní dopravy po celém toku Labe, disponuje jednou z největších knihoven o plavbě vůbec a vlastní i rozsáhlý fotoarchiv plavidel, sbírku starých vodních map Labe a Vltavy, obsáhlý soubor konstrukčních nákresů a plánů a mnohé další reálie dokumentující tento specifický způsob dopravy a přepravy. Dále zde jsou expozice papírových modelů staveb, ptactva našeho kraje a historie města Děčín. Po ukončení prohlídky jsme prošli z Podmokel po nábřeží do Děčína 1. Zde jsme viděli v reálu spousty staveb zachycených na dobových fotografiích v muzeu. Navštívili jsme Mariánskou louku, která je jedním z nejdůležitějších míst historie Děčína a bylo zde ve 13. století Přemyslem Otakarem II. založeno královské město. Odpoledne jsme zakončili prohlídkou zámeckých zahrad, dlouhé jízdy a nádvoří zámku.

obrázek - muzeumobrázek - muzeum

Podzimní strom

Protože podzim již barví listy na stromech všude kolem nás, využili jsme příležitosti a nasbírali jsme nějaké listy, které jsme pak využili na malé tvoření - koláž. Skutečné listy doplněné kresbou pastelem a... obrázek je na světě. A povedly se všechny, do jednoho. A také na ně byli všichni náležitě pyšní.

obrázek - podzimní listyobrázek - podzimní listy

Halloween

Dnes jsme se rozhodli, vyrobit si za pomoci nafukovacího balonku, útržků papíru a sádrových obvazů halloweenské tykve. Práci si děti rozebraly a pustily se do díla, postupně vznikaly beztvaré bubliny, které nabíraly na skutečných rozměrech. Hotové dílo bylo natřeno patřičnými barvami a výsledek byl nad očekávání krásný.

obrázek - halloweenobrázek - halloween

Bunkr "řopík"

Dnes byl pro veřejnost otevřen zrekonstruovaný bunkr, tzv. "řopík" u dětského hřiště Kocanda, který jsme navštívili a seznámili se s jeho historií. Řopík je součástí obranné linie z roku 1938, přičemž tato muzejní připomínka byla pomocí vojenské zálohy ČR zrekonstruována tak, aby si jej návštěvníci mohli prohlédnout a na vlastní kůži poznat jeho atmosféru. Chlapci byli z celé prohlídky bunkru nadšeni. Dotazovali se na dění v bunkru, na zbraně a na všechny pomůcky, které v bunkru viděli.

obrázek - řopíkobrázek - řopík

Toulání přírodou

Nedělní turistický výlet, který byl zaměřen na téma skalní masivy a vyhlídky, se nám vydařil. Autobusem jsme vyjeli do Ludvíkovic, odkud jsme vyrazili pěšky přes Kvádrberk a lesní park zpět do Děčína. Poznávali jsme skalní útesy, zkoušeli orientaci v terénu, poznávali jsme stromy a četli si v naučných tabulích po celé stezce. Celý výlet byl hodně poučný a všechny děti zaujal.

obrázek - výletobrázek - výlet

Výroba masek z dýní

Dne 6.10. 2016 jsme měli na odpoledne naplánované sportovní odpoledne zaměřené na zvýšení fyzické zdatnosti, obratnosti a vytrvalosti. Deštivé počasí nám ale náš záměr překazilo, a tak jsme se pustili do výtvarné činnosti, výroby masek z dýní. Protože jsme měli pouze dýni značných rozměrů, nedělali jsme klasickou výzdobu, ale rozhodli jsme se, že každý pustí uzdu své fantazie na jedné čtvrtině plodu. Po rozkreslení šablony a přenesení návrhu na dýni jsme masky vyřezali a vystavili na klubovně. Odpoledne se vydařilo, ověřili jsme si naši zručnost a fantazii.

obrázek - masky z dýníobrázek - masky z dýní

Výroba podzimních věnců

Na podzimní výzdobu prostor střediska jsme se rozhodli použít přírodniny, a z nich jsme vyrobili věnce na dveře a okna. Nasbírali jsme kaštany, větve ozdobných keřů, dále jsme potřebovali jutovou mašli, jablíčka a hrušky. Z papíru jsme vyrobili tištěná jablka a hrušky, vystřihli jsme je a zdobili s nimi věnce. Věnec si každý nazdobil podle své fantazie. Hotové věnce jsme pověsili v prostorách SVP. 

obrázek - podzimní věnceobrázek - podzimní věnce

Přesazování pokojových květin

obrázek - přesazování květin

Již dlouho jsme se připravovali na přesazování pokojových květin ve středisku. Dnes jsme si vše potřebné nachystali a květiny přesadili. Celá skupina dětí se aktivně zapojila, jak do přesazování, tak do úklidu staré zeminy a povadlých listů a květů. Přesazené květiny jsme rozmístili po celém středisku. 

Kresba pastelem

V neděli jsme se společně věnovali kresbě pastelem. Děti dostaly jednoduchý úkol, a to nakreslit jakékoli ovoce a pokusit se ho vybarvit technikou stínování, suchými barevnými pastely. Úkolu se všichni zhostili celkem rychle, práce je bavila a zájem byl nad očekávání, takže si tuto techniku rádi v brzké době zopakujeme.

obrázek - kresbaobrázek - kresba

Turistický výlet - rozhledna Chlum

V sobotu jsme se, pro ještě pěkné podzimní počasí, vydali na společný výlet na rozhlednu Chlum. Cesta byla povětšinou do kopce, ale výsledek stál za to. Na vrcholu jsme byli za vynaložené úsilí odměněni výhledem na celý Děčín. Při výhledu na celé město jsme společně rozpoznávali známé objekty, poté jsme si pod věží rozhledny opekly vuřty. Akce se vydařila a po výletu byli všichni spokojeni.

obrázek - Chlumobrázek - Chlum

Malování létajících balónů

Společně s dětmi jsme se rozhodli namalovat létající balóny. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a vytvořili jsme dva létající balóny podle vlastní fantazie. Na závěr jsme se vyfotili a své fotografie jsme vložili do balonových košíků a představovali jsme si, že letíme do oblak. Balóny jsme si pak vystavili v prostorách naší klubovny. 

obrázek - malování balónůobrázek - malování balónů

Výlet na Chmelník

Dne 25. 6. 2016 jsme si naplánovali výlet na Chmelník, 508 metrů vysoký čedičový kužel na okraji Děčína. Z Chrochvic jsme se vydali po žluté turistické cestě vedoucí až na vrcholek. Tempo zpomalovalo veliké vedro. Po cestě jsme viděli starou zanedbanou rodinnou hrobku, jejíž kryptu ti odvážnější prozkoumali. Po cestě jsme poznávali stromy, překvapivě pod vrcholkem rostlo poměrně dost hub. Vyhlídka nahoře je značně zanedbaná, ve špatném stavu, zbytky po staré rozhledně a výletní restauraci nejsou téměř patrné. Vzrostlé stromy zakrývají výhled ve směru na Děčín, jediný výhled je směrem na Boletice nad Labem. Po krátkém odpočinku jsme sešli do údolí a dále směřovali na Krásný Studenec. Zde jsme byli zaskočeni krátkým, ale vydatným deštěm. Ten nám zabránil v tom, abychom se vyšplhali ještě na Popovický vrch, kde jsme si plánovali opéct na ohni klobásky k večeři. Unaveni jsme se vrátili na internát, kde přišla vhod i uzenina opečená na pánvičce. I když byl výlet náročný, většině se líbil.

obrázek - výlet na Chmelníkobrázek - výlet na Chmelník

Návštěva knihovny

Ve středisku výchovné péče se stalo tradicí, že všechny děti, které jsou na internátním pobytu, si v městské knihovně půjčí alespoň jednu knížku. Děti, které nikdy žádnou knihu nečetly, zjistí, že čtení může být zábavné a pak si přejí, několikrát za pobyt, knihovnu navštívit. Najdou se i jedinci, kteří během pobytu přečtou i několik knížek.

obrázek - návštěva knihovnyobrázek - návštěva knihovny

Malování tuší

obrázek - rozfoukávaná tuš

Technika rozfoukávané tuše je u dětí oblíbená, protože vznikne vždy originální obrázek. Pak se v obrázku hledá motiv, který dětem něco připomíná. Nám se podařily krásné obrázky. Našli jsme v nich ukrytou hradní věž, psa, kovbojskou pistoli nebo myš.

Prořezávaný obraz

Minulou sobotu se celá skupina naučila další výtvarnou techniku - tentokrát takovou, při které vznikne obraz vyřezáním určitých částí z jednoho nakresleného černobílého obrázku a následným podložením jiného barevného papíru. Děti si rozebraly předlohy, přenesly si je na bílou čtvrtku a pomocí paspartovacího nožíku si postupně, s důrazem na pečlivou práci, vyřízly určité části obrázku. Hotový nový obrázek si podlepily barevnou čtvrtkou, čímž vznikly zcela nové a velmi vydařené obrázky.

obrázek - prořezávaný obrazobrázek - prořezávaný obraz

Rekordní túra

obrázek - Suchá Kamenice

O minulém víkendu jsme opět vyrazili na naši obvyklou túru. Tentokrát jsme navštívili údolí Suché Kamenice. Výchozím bodem byl Dolní Žleb, kam jsme se přepravili vlakem a poté přívozem na druhý břeh Labe. Po zelené turistické cestě jsme se přesunuli k ústí Suché Kamenice u Hřenska a potom pokračovali po červené směrem na Labskou Stráň.

Po noční bouři a lijáku nebylo údolí a ani říčka poplatná svému jménu Suchá, ale bylo naopak dosti mokro. Voda tekla zkalená, ale jinak bylo nádherně. Křivolaká cesta mezi stromy, balvany a skalami se každému moc líbila.

Horší to už bylo cestou z Labské Stráně přes Bynovec a Loubí do Děčína. Jak kilometry přibývaly, nohy stále více bolely a ke konci se šlo už jen silou vůle. Ale přes všechny nářky jsme nakonec zdrávi došli, a protože většina si po návratu chtěla ještě zahrát stolní tenis, nebylo to až tak hrozné. Nicméně, byla to zatím nejdelší túra, kterou jsme absolvovali, ušli jsme 25,18 km :-) a to si zaslouží pochvalu pro všechny zúčastněné. No ne?

obrázek - Suchá Kameniceobrázek - Suchá Kamenice

Turistika v soutěskách

Další z našich tras v rámci zátěžové turistiky nás tentokrát zavedla do Hřenska, kde jsme si prošli věhlasné soutěsky. Potom jsme se po turistických cestách, obloukem přes Mezní Louku a Meznou, dostali zpět do Hřenska, odkud jsme se autobusem vrátili do Děčína. Příroda byla nádherná, zejména ve chvílích, kdy vysvitlo slunce, bohužel bylo poněkud chladno a větrno. Přesto byl zážitek pro všechny velmi silný a zúčastnění chlapci byli doslova nadšení.

obrázek - Hřenskoobrázek - Hřensko

Africké masky

Dnes jsme se rozhodli vyrobit si z kartonů zajímavé barevné africké masky. Postupovali jsme tak, že jsme si přibližný tvar masky načrtli na připravený karton, a poté jsme vše vyřezali lámacími noži a poskládali ještě na sucho na předem vybrané místo. Všechny části jsme natřeli výraznými barvami a následně jsme je slepili tavnou pistolí. A výsledek již posuďte sami.

obrázek - africké maskyobrázek - africké masky

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.