Přehled plánovaných veřejných zakázek pro roky 2015 - 2016

Veřejné zakázky hrazené z vlastníc zdrojů
Ident.
číslo
Název akce Termín realizace Druh veřejné zakázky
00012015 Rekonstrukce oplocení v ulici Vítězství 03-12/2015 VZMR na stavební práce
00022015 VÚ Boletice n.L.-dostavba samostatného WC pro pokoje B 204 a B212 03-12/2015 VZ na stavební práce
00032015 Rekonstrukce oken na budově Vítězství 70 03-12/2015 VZ na stavební práce
00042015 Nákup osobního automobilu 03-06/2015 VZMR na dodávky
Veřejné zakázky hrazené ze státního rozpočtu
Ident. číslo Název akce Termín realizace Druh veřejné zakázky
0011/2014 VÚ Boletice n/L-protipovodňová opatření k ochraně objektu Vítězství 70 09/2015-05/2016 VZMR na stavební práce
0012/2014 VÚ Boletice n/L-Pivovarská 179,Děčín IV-rozšíření kapacity SVP 06/2015-10/2015 VZMR na stavební práce
0013/2014 VÚ Boletice n/L-Slovanská 22,Děčín VI-rekonstrukce objektu 12/2015-06/2016 podlimitní VZ na stavební práce

Konkrétní informace o průběhu VZ jsou uveřejňovány dle zákona 137/2006 Sb. na profilu zadavatele www.egordion.cz