Školní jídelny

Součástí Výchovného ústavu jsou tři školní stravovny a cvičná stravovna pro odborný výcvik.

Největší jídelnou je školní stravovna na Slovanské, s celodenním provozem a kapacitou 500 strávníků. Tato stravovna je jako jediná využívána i mimoústavními zařízeními - blízkou základní školou, vyšší odbornou školou a střední průmyslovou školou v městské části Letná.
Stravovna na Slovanské zároveň slouží žákům učebního oboru "Kuchař", kteří zde vykonávají odborný výcvik.

Samostatnou jídelnu mají pracoviště v Boleticích a v Kamenickém Šenově, kde stravovny s kapacitou 100 strávníků využívají děti i zaměstnanci.

Čtvrtým stravovacím provozem je cvičná kuchyň s jídelnou na Pivovarské, kde v rámci odborné praxe a produktivní práce zajišťují přípravu obědů zajišťují žáci učebního oboru "Kuchař".

Bližší informace ke stravování ve školní jídelně na Slovanské najdete v samostatné části stránek.