Kdy nás kontaktovat?

Otázkou zůstává, kdy je ten správný moment nás kontaktovat. Uvádíme nejčastější okruh problémů, kdy se na nás obracejí jak rodiče, tak učitelé:

  • nesoustředěné, neklidné, roztěkané dítě, nevydrží v hodině sedět, otáčí se, chce si vykládat, stále mu něco padá, povídá si pro sebe, prozpěvuje si, je duchem nepřítomné
  • agresivní, o přestávkách, při odchodu ze školy, v jídelně, strůjce potyček nejrůznějšího druhu, rád vyvolává konflikty, zesměšňuje druhé (zejména slabší spolužáky), je hrubý
  • osamocené dítě s problémy navázat kontakty s vrstevníky, ani o to nejeví zájem nebo se bojí, bývá terčem posměchu
  • náhlé zhoršení v chování i v učení bez zjevné příčiny
  • záškoláctví
  • nerespektování rodičů, učitelů
  • drobné krádeže doma, ve škole, v obchodě
  • členství v závadové partě
  • dlouhodobá nespolupráce rodičů, dítě nenosí pomůcky, rodiče nereagují na výzvy školy
  • kolektiv dětí je soustavně rozhádaný, vytvořily se skupinky, které mezi sebou soupeří, navzájem se osočují, pomlouvají