Alergeny ve školní jídelně

Od 13. 12. 2014, s odvoláním na příslušnou legislativu, platí povinné označování nebalených potravin, tedy i pokrmů, o přítomnosti alergenů, které tato jídla obsahují.

EU specifikovala 14 hlavních alergenů (viz plakátek), které podléhají legislativnímu značení, a tato povinnost se týká všech výrobců potravin, prodejen, pekáren, jídelen, restaurací.

Jedná se pouze o informaci výrobce o složení pokrmu. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníka, tuto skutečnost si musí hlídat každý sám; jídelna má pouze povinnost informační.

Přítomnost alergenů bude vyznačena na jídelním lístku číslem označujícím alergen, a v blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam alergenů s odpovídajícími čísly, která budou uváděna na jídelním lístku.

(Pro zvětšení v pdf klikněte na obrázek.)

Alergeny v jídle