Den otevřených dveří - Preciosa - lustry

Kamenický Šenov

obrázek - exkurze Preciosa

Na sobotu 24.9. jsme připravili, společně s kolegou  Bc. Petrem Nogou, pro chlapce našeho ústavu sportovně turistickou a společenskovědní akci - návštěvu "Dne otevřených dveří" podniku  Preciosa – lustry  v Kamenickém Šenově. Tato akce se koná každoročně, a nabízí nám možnost seznámit chlapce s možností budoucího pracovního uplatnění, výrobou a produkcí tohoto podniku. 

Vyrazili jsme pěšky v sobotu dopoledne, a kolem 11. hodiny jsme dorazili k areálu Preciosy. Zde jsme následně absolvovali exkurzi po celém závodě, kde se chlapci seznámili s výrobou, počínaje desingovými návrhy a konstrukčními plány, až po samotnou realizací výroby. Bylo jim též umožněno, aby si vyzkoušeli i svou vlastní zručnost. 

Z akce odcházeli chlapci obohaceni o nové poznatky a zážitky. Cílem celé akce byla motivace k volbě možného budoucího povolání.

Petr Husák

obrázek - exkurze Preciosaobrázek - exkurze Preciosa