Projektový den - dopravní výchova

obrázek - dopravní výchova

Z cyklu projektů plánovaných na školní rok 2016/2017 pro základní školu byl dne 16. 9. 2016 uskutečněn první projektový den se zaměřením na dopravní výchovu. Děti byly rozděleny do dvou skupin, kdy jedna se věnovala problematice dopravní výchovy z pohledu chodce, a druhá skupina z pohledu aktivního účastníka silničního provozu v rámci cyklistického výletu. Děti byly seznámeny s pravidly silničního provozu, s bezpečným pohybem na místních pozemních komunikacích a s dopravními značkami. Projektový den byl již tradičně obohacen o návštěvu zemědělské výstavy Libverda, kde naši učni zahradnického oboru již po několik ročníků prezentují výsledky své pěstitelské práce.

obrázek - dopravní výchovaobrázek - dopravní výchova