Výpomoc Kamenickému Šenovu 

Kamenický Šenov

Na sobotu 10. 9. 2016 jsme dojednali se sdružením Sonow, které se snaží působit ve prospěch historie Kamenického Šenova a zachovat či renovovat jeho tradiční památky, první společnou akci schválenou zastupitelstvem města. Jednalo se o odvoz suti a kamení z rekonstruovaného židovského hřbitova. Technické služby zařídily přistavení dvou kontejnerů, které naši chlapci naplnili během hodiny a půl vším, co dostali za úkol odvézt a odnést. Chlapci si vyslechli pochvalu jak od vychovatelů, tak od zástupců sdružení Sonow ve složení paní Pospíšilové a pánů Hotára a Gebela. Odměnou chlapcům bylo umožnění přístupu do míst, kam by se jinak nedostali, tedy do bývalé hrobky nebo do zvonice. Se zájmem chlapci také vyslechli informace o restaurování soch, přičemž pojídali tvarohové šátečky, které za svou usilovnou práci také obdrželi. Celá akce byla hodnocena velmi kladně ze stran všech zúčastněných, a určitě na ní navážeme další podobnou spoluprácí v dohledné době.

Bc. Petr Noga a Rudolf Hrouda

obrázek - výpomocobrázek - výpomoc