Ředitel VÚ Boletice

PaedDr. Pavel Bártík

Ke dni 31. 8. 2016 se rozhodl PaedDr. Pavel Bártík ukončit svoji profesní kariéru a odejít do starobního důchodu. K tomuto dni požádal zřizovatele o uvolnění z funkce ředitele VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Děčín XXXII, Boletice n. L.

Děkujeme za dlouholetou spolupráci a přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a mnoho šťastných chvil při farmaření.

Zaměstnanci školského zařízení