UPOZORNĚNÍ:

Přeplatky převodem posílám od 11.12. do 18.12.

Přeplatky převodem (větší než 150,-) posílám od 11.12. do 18.12.

Přeplatky v hotovosti lze vyzvednout (děti s lístečkem od rodičů) do 20.12. Do 20.12. do 14 hodin lze také naposled odhlásit oběd (z provozních důvodů), ale pokud víte, že některé dny nepůjdete, odhlaste se prosím co nejdříve.

V kanceláři je spousta čepic a dalších věcí – pokud něco hledáte, přijďte se podívat.

Přeji všem krásné a klidné svátky, nejlépe i se sněhem 

Stravování - informace

VÝDEJ obědů: od 12,00 do 14,30 hod.

CENY OBĚDŮ od 1.1.2012: 

DĚTI  7 – 10 LET                                  20,-

DĚTI  11 – 14 LET                                23,-

DĚTI 15 A VÍCE LET, STUDENTI               28,-

Doporučená částka (pro trvalý příkaz) je za dvacet obědů měsíčně, tj. děti do 10 let za 400,- Kč (20,- za oběd), děti od 11 do 14 let za 460.- (23,- za oběd), děti a studenti ve věku 15 let a více za 560,-Kč (28,- za oběd). Děti se zařazují do cenové kategorie podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Školní rok je od 1. září do 31. srpna. Takže např. i žák, kterému bude 11 let až 30. července 2017, bude už od začátku školního roku – tedy od 1. září - platit za obědy 23,-. (Viz vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.)

V PŘIHLÁŠCE ke stravování nezapomeňte uvést kontakt (telefon a e-mail), u dětí ze ZŠ datum narození.

Hotově nelze platit PRVNÍ a DRUHÝ pracovní den v měsíci a POSLEDNÍ pracovní den v měsíci.

Číslo účtu: 5139431/0710, variabilní symbol: 110 + evidenční číslo (bude přiděleno po odevzdání přihlášky)

Rodiče menších strávníků prosíme, aby dětem podepisovali oblečení !!! 

Vstup do internetové aplikace: http://strav.nasejidelna.cz/0164 , přihlašovací údaje na vyžádání u vedouicí ŠJ

Odhlašování a přihlašování obědů se provádí pouze těmito způsoby:

·          na objednávkovém terminálu v jídelně – den předem do 14.30 h 

·          formou SMS - tel.č. 720516577 - den předem do 22 h

·          pomocí internetové aplikace do 17 hodin den předem

Pozdější odhlášky nemohou být akceptovány – jídlo již je nanormované a suroviny vydané ze skladu.

V případě náhlého onemocnění si lze oběd vyzvednout v jídlonosiči pouze první den, pak je povinností strávníka obědy odhlásit.

Od 13. 12. 2014 platí povinné označování pokrmů o přítomnosti alergenů, které tato jídla obsahují. Více informací naleznete zde.

Seznamte se také s Organizačním řádem školní jídelny (ke stažení dole).

 

 

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: info@vuboletice.cz

Správa webu: webmaster@vuboletice.cz
 © 2014. All Rights Reserved.