DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vzhledem k nové legislativě v oblasti ochrany osobních údajů potřebuji přihlášky ke stravování úplně od všech strávníků. (To znamená i ti, kteří se u nás už stravovali, i zaměstnanci naší organizace. Do kolonky datum ukončení stravování je možné napsat „do odvolání“ nebo „po dobu školní docházky“ apod., pokud nechcete vyplňovat každý rok.)

Přihlášky lze vyzvednout v ŠJ, jsou také na webu www.vuboletice.cz v dokumentech ke stažení, v ZŠ u paní tajemnice, na vyžádání je pošlu mailem.

Stravování - informace

VÝDEJ obědů: od 12,00 do 14,30 hod.

CENY OBĚDŮ:

DĚTI 7 – 10 LET 20,-

DĚTI 11 – 14 LET 23,-

DĚTI 15 A VÍCE LET, STUDENTI 28,-

Zaměstnanci ZŠ, VÚ 18,-

Zaměstnanci VOŠ a SPŠSSD 38,-

Doporučená částka (pro trvalý příkaz) je za dvacet obědů měsíčně, tj. děti do 10 let za 400,- Kč (20,- za oběd), děti od 11 do 14 let za 460.- (23,- za oběd), děti a studenti ve věku 15 let a více za 560,-Kč (28,- za oběd). Děti se zařazují do cenové kategorie podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Školní rok je od 1. září do 31. srpna. Takže např. i žák, kterému bude 11 let až 30. července 2017, bude už od začátku školního roku – tedy od 1. září - platit za obědy 23,-. (Viz vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.)

Hotově nelze platit PRVNÍ a DRUHÝ pracovní den v měsíci a POSLEDNÍ pracovní den v měsíci. Číslo účtu: 5139431/0710, variabilní symbol: 110 + evidenční číslo (bude přiděleno po odevzdání přihlášky)

Rodiče menších strávníků prosíme, aby dětem podepisovali oblečení !!!

Vstup do internetové aplikace: https://strav.nasejidelna.cz/0164 , přihlašovací údaje na vyžádání u vedoucí ŠJ

Odhlašování a přihlašování obědů se provádí pouze těmito způsoby:

· na objednávkovém terminálu v jídelně – den předem do 14.30 h

· formou SMS - tel.č. 720516577 - den předem do 20 h

· pomocí internetové aplikace do 16 hodin den předem

Pozdější odhlášky nemohou být akceptovány – jídlo již je nanormované a suroviny vydané ze skladu.

V případě náhlého onemocnění si lze oběd pro děti vyzvednout v jídlonosiči pouze první den, pak je povinností strávníka obědy odhlásit (viz Vyhláška o školním stravování).

Od 13. 12. 2014 platí povinné označování pokrmů o přítomnosti alergenů, které tato jídla obsahují. Více informací naleznete zde.

Seznamte se také s Organizačním řádem školní jídelny (ke stažení dole).

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.