Stravování - informace

VÝDEJ obědů: od 12,00 do 14,30 hod.

CENY OBĚDŮ od 1.1.2012: 

DĚTI  7 – 10 LET                                 20,-

DĚTI  11 – 14 LET                               23,-

DĚTI 15 A VÍCE LET, STUDENTI           28,-

Hotově nelze platit 1. a 2. pracovní den v měsíci a POSLEDNÍ pracovní den v měsíci.

Strávníci platící  převodem (trvalý příkaz)  - zálohová platba : děti 7-10 let - 400 Kč, děti 11-14 let - 460 Kč, děti 15 a více let a studenti - 560 Kč.

Číslo účtu: 5139431/0710, variabilní symbol: 110 + evidenční číslo (bude přiděleno po odevzdání přihlášky)

V PŘIHLÁŠCE ke stravování nezapomeňte uvést kontakt (telefon a e-mail), u dětí ze ZŠ datum narození. Dítě je po celý školní rok zařazeno do věkové kategorie podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce, tj. od 1.9. do 31.8. (dle Vyhlášky o školním stravování).

Rodiče menších strávníků prosíme, aby dětem podepisovali oblečení !!! 

Od 1.3.2015 je zpřístupněna možnost přihlašování a odhlašování obědů přes internetovou aplikaci. Přístupové údaje si vyzvedněte v jídelně, případně mohou být zaslány na mail, který je uveden v přihlášce ke stravování.

Vstup do internetové aplikace: http://strav.nasejidelna.cz/0164

Odhlašování a přihlašování obědů se provádí pouze těmito způsoby:

·          na objednávkovém terminálu v jídelně – den předem do 14.30 h 

·          formou SMS - tel.č. 720516577 - den předem do 22 h

·          pomocí internetové aplikace, kterou najdete na stránkách www.strav.nasejidelna.cz/0164 , den předem do 22 h

V případě náhlého onemocnění si lze oběd vyzvednout v jídlonosiči pouze první den, pak je povinností strávníka obědy odhlásit.

Od 13. 12. 2014 platí povinné označování pokrmů o přítomnosti alergenů, které tato jídla obsahují. Více informací naleznete zde.

Seznamte se také s Organizačním řádem školní jídelny (ke stažení dole).

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: info@vuboletice.cz

Správa webu: webmaster@vuboletice.cz
 © 2014. All Rights Reserved.