Na střední škole začaly závěrečné zkoušky

Od 1.6. 2016 probíhají na střední škole závěrečné zkoušky. Všem žákům, kteří se dopracovali až ke zkouškám “profesní způsobilosti“ přejeme, aby měli šťastnou ruku při losování otázek a byli co nejúspěšnější. Věříme, že žákům všechny nabyté znalosti a dovednosti pomohou k získání výučního listu. Kluci, hodně štěstí!

obrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkouškyobrázek - závěrečné zkoušky

Kniha 2016

Dne 5.5. 20016 proběhla pod záštitou pana ředitele soutěž "Kniha 2016". Celá akce je koncipována ve spolupráci útvarů školního a mimoškolního vzdělávání. Součástí akce je návštěva knihovny, výběr knihy a její následná prezentace před ostatními žáky. V průběhu celého dne bylo poznat, že pro řadu chlapců se kniha stala součástí života. Velké poděkování patří organizátorce soutěže, paní Mgr. Jaškové, a také všem vychovatelům a učitelům, kteří se do této činnosti zapojili. 

obrázek - Kniha rokuobrázek - Kniha roku

Den Země

Dne 12.4. 2016 proběhl na základní škole projektový den "Den Země". V průběhu tohoto "ekologického svátku" se žáci seznámili s možnostmi ochrany přírody, zahráli si různé tematické hry v přírodě, a také navštívili ekofarmu. Pevně doufáme, že získané informace našim chlapcům pomohou chránit naše životní prostředí. 

Obrázek - návštěva ekofarmyObrázek - návštěva ekofarmyObrázek - návštěva ekofarmy

Kritéria přijímacího řízení - školní rok 2016 / 2017


STŘEDNÍ ŠKOLA DĚČÍN XXXII, VÍTĚZSTVÍ 70

Kritéria přijímacího řízení - školní rok 2016/2017


1.Všeobecná ustanovení
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 proběhne v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb., a podle § 64 zákona 561/2004 Sb.

2. Přijímací řízení se uskuteční:
Ve čtvrtek 21.4. 2016


3. Podmínky a kritéria přijetí
Z rozhodnutí ředitele SŠ Děčín XXXII, Vítězství 70, se pro školní rok 2016/2017 přijímací zkoušky nekonaji. Základní podmínkou pro přijetí je rozhodnutí soudu o umístění do zařízení.

V uvedeném termínu proběhne přijímací řízení. Žáci budou do jednotlivých učebních oborů přijati na základě kritérií stanovených ředitelem SŠ .

Kritéria dle důležitosti pro určení pořadí k přijetí v přijímacím řízení:
SOU
 1. Zdravotní způsobilost ( potvrzená lékařem) pro zvolený učební obor
 2. Ukončené základní vzdělání v 9.třídě základní školy
 3. Průměr z I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy
OU
 1. Zdravotní způsobilost (potvrzená lékařem) pro zvolený učební obor.
 2. Žáci z nižších ročníků dle dosaženého průměrného prospěchu.
 3. Žáci z 9. tříd základních škol praktických dle dosaženého průměrného prospěchu
 4. Žáci z 8. a 7. tříd základních škol praktických dle dosaženého průměrného prospěchu.
 5. Do oboru 69-54-E/01 Provozní služby není možné přijímat žáky s uloženou ochrannou výchovou.


4. Oznámení výsledků přijímacího řízení
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zašle ředitel školy do tří pracovních dnů po ukončení přijímacího řízení na adresu žáka či zákonného zástupce uvedeného na přihlášce.


5. Další kola přijímacího řízení
Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, což znamená poté, co bude pravomocně ukončeno případné odvolací řízení proti rozhodnutím vydaným ředitelem školy v prvním kole ( až poté je řediteli střední školy známo, kolik volných míst pro přijetí pro další kola přijímacího řízení zůstává, a uchazeč bude s jistotou vědět, že v prvním kole nebyl přijat).

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2016/2017
Kód oboru Název oboru Počet přijímaných žáků
65-51-H/01 Kuchař – číšník 10
65-51-E/02 Práce ve stravování 16
69-54-E/01 Provozní služby 8
36-67-E/02 Stavební práce 12
41-52-E/02 Zahradnická výroba 8


Pravidla pro vyplňování přihlášky

 • Do 15. března 2016 odešle uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče přihlášku řediteli SŠ.
 • Používejte platné formuláře přihlášek na SŠ.
 • V přihlášce je nutno vyplnit všechny kolonky.
 • Vyžadujeme zdravotní potvrzení pro zvolený učební obor.
 • Přihlášku podepisuje uchazeč a jeden zákonný zástupce, s nímž bude škola komunikovat.
 • Základní škola potvrdí všechny známky a průměr za poslední tři pololetí docházky.
 • Do deseti dnů od obdržení přijetí do střední školy je nezbytné odevzdat Zápisový lístek.

 

V Děčíně dne  25.1. 2016

PaedDr. Pavel Bártík
ředitel Střední školy

 

(Celý dokument ve formátu pdf ke stažení zde.)

Nová keramická dílna

Na pracovišti Slovanská máme zřízenou výtvarnou dílnu, kde tvoříme většinu našich výtvarných prací. Součástí výtvarné dílny je koutek pro tvorbu keramiky. Máme zde dostatečný prostor pro tvorbu, elektrický kruh a také vypalovací pec, která byla pro potřeby dílny zakoupena nová, protože stará již dosloužila.

Tvorba s keramickou hlínou chlapce hodně baví. Zajímavé na hlíně je to, že to je velmi kontaktní tvorba, snadno opracovatelná, snadno opravitelná a tak nenáročná na přesnost a manuální zručnost, která našim chlapcům občas chybí.

Keramická dílnaKeramická dílna

Nová PC učebna - Kamenický Šenov

3.6.2015 proběhlo za přítomnosti zástupců vedení organizace a provozního úseku předání nově vybavené učebny PC v objektu VÚ Kamenický Šenov do užívání.

Prostor splňuje požadavky multifunkční učebny pro 10 osob.

Na snímcích lze porovnat starou učebnu a nové vybavení. 

PC učebna ŠenovPC učebna ŠenovPC učebna Šenov

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.