Chlapci VÚ a fotbal

Jako většina kluků i chlapci umístění v našem VÚ mají rádi fotbal, a to nejen jako diváci. Rádi ho i hrají. Náš VÚ má štěstí, že již třetím rokem spolupracujeme s TJ Spartak Boletice. Tento sportovní klub umožňuje chlapcům, kteří mají fotbal nejen rádi, ale i ho hrát umí a chtějí, účast na trénincích i ve fotbalových zápasech v barvách tohoto klubu. U chlapců je o tuto možnost velký zájem, ale ne každý se k ní dopracuje. Je totiž potřeba nejen um, ale i vůle trénovat a plnit další podmínky. Je nutno říci, že aby chlapci mohli chodit na tréninky a zápasy, musí splňovat podmínky dané VÚ. To znamená dobré výsledky ve škole, bezproblémové fungování ve výchově i při výjezdech doma. Samozřejmostí je poslouchání trenéra a slušné chování na trénincích a zápasech.

Po dobu spolupráce prošlo fotbalovým klubem několik chlapců. V současné době v něm hrají dva chlapci - L.D. a M.D. Oba hoši hrají ve věkové kategorii mladší dorost. L. už prošel v TJ Spartak dvě věkové kategorie a je součástí spolupráce VÚ a TJ od začátku. M. začal chodit do TJ na jaře 2014. Oba jsou zaregistrováni ČMFS a oba jsou nasazováni i do soutěžních zápasů. Bohužel další naši chlapci, kteří byli zapojeni do účasti ve fotbalovém klubu, se již této spolupráce nezúčastňují. Toto má více důvodů. Někteří chlapci neplnili podmínky dané VÚ a někteří byli přeloženi do jiných VÚ. U některých opadl zájem, protože fotbal není jen o zápasech, ale také o dřině na tréninku, a navíc není jen o střílení gólů, ale i o plnění taktických pokynů trenéra. Takže dnes máme ve VÚ umístěné jen tyto dva fotbalisty. Další chlapce máme již vytipované, ale nejprve musí oni sami předvést snahu a zájem.  

Vzhledem k tomu, že rodiče některých chlapců, kteří se účastnili spolupráce našeho VÚ s TJ Spartak Boletice, by nemohli platit výdaje spojené s účastí ve fotbalovém klubu (roční členské příspěvky, kopačky a další vybavení, účast na soustředěních atd.), platí tyto výdaje ústav. Myslíme, že to jsou smysluplně vydané peníze, protože chlapci se tímto ještě více socializují a mají přímo před sebou příklady hodné následování.

Náš VÚ doufá, že spolupráce s TJ Spartak Boletice bude trvat i nadále a chtěli bychom tímto tomuto klubu poděkovat. Tato spolupráce, nám pomáhá ještě intenzivněji pracovat na zapojení chlapců umístěných v našem VÚ do normálního života.