Den otevřených dveří – Preciosa – Lustry Kamenický Šenov

Kamenický Šenov

Tak jako každý rok se zdejší oddělení VÚ Kamenický Šenov zúčastnilo - Dne otevřených dveří v Preciose – Lustry Kamenický Šenov. Letos byl tento den jubilejní a to desátý. Byla vybrána skupina 6 chlapců, kteří se hned po budíčku a snídani vydali na tuto exkurzi. Zde na ně na vrátnici čekala pí. Křížová, která je provedla všemi provozy. Chlapci viděli, jak se zpracovává a fouká sklo a zároveň si tuto činnost mohli vyzkoušet.

Dále se učili razit mince a loga podniku. Na závěr navštívili oddělení, kde se řeže sklo pomocí laseru. Po celou dobu se chlapci o prohlídku zajímali, ptali se a též si hodně věcí vyzkoušeli sami. Při odchodu slíbili, že se příští rok opět zúčastní této akce.

Vychovatel : Martin Jírovec