Kulturně výchovná akce v době vánočních prázdnin

Boletice

obrázek - kuchařská soutěž

Dne 29.12.2016 navštívila výchovný ústav v Boleticích nad Labem pí. Mikulecká, která zde ve spolupráci s kolegou zajistila pro přítomné chlapce představení, při kterém předvedla před zraky přítomných, několik zajímavých pokusů. Představení bylo pro chlapce příjemným zpestřením svátečních dnů, které bohužel museli trávit ve zdejším zařízení. Diváckou kulisu tvořilo 15 chlapců z oddělení pro extrémní poruchy chování, DDŠ a oddělení ze Slovanské. Námětem představení bylo ověření teoretických znalostí z fyziky, přičemž sami chlapci se stali při předvádění těchto pokusů, aktivními spolupracovníky pí. Mikulecké.

Rád bych využil touto cestou možnost poděkovat pí. Mikulecké a jejímu kolegovi za bezplatné vystoupení, které mělo u všech přítomných velký úspěch a rozhodně přispělo k zlepšení dobré nálady mezi chlapci.

Zpracoval : Cimpl Petr – vychovatel odd. EPCHO