Návštěva památníku Terezín

V rámci tematických hodin vztahujících se k výuce dějepisu a tématu druhé světové války, navštívili žáci naší základní školy pevnost Terezín, která za druhé světové války sloužila jako koncentrační tábor. Poutavý a místy až drsný projev průvodce o tehdejší krutosti vůči lidem v chlapcích zanechal tísnivý pocit a po informacích získaných v předešlých hodinách dějepisu snad i reálnější představu o páchaných zločinech za druhé světové války ze strany fašistického Německa.